Cudno ponasanje kompa

1

Cudno ponasanje kompa

offline
 • Pridružio: 18 Jul 2003
 • Poruke: 4201
 • Gde živiš: U zlatnom kavezu

Dakle sve je pocelo sa ovom temom http://www.mycity.rs/Windows/Problem-sa-Teamviewerom-i-proxy-switcherom.html

a nastavilo se time da sam jutros upalio komp izasao iz sobe i kad sam se vratio komp iskljucen..... Shocked

Dakle imamo
1. Ne mogucnost konktovanje na remote racunar
2. Iznenadno zatvoren port
3. gasenje kompa

Kada sam pokusao da skeniram sa ddsom blokirao je.... sad mi ostaju samo gmer i rootripel. E sad kad sam skunio gmer njegovo ime je 9mkfytdv a to ime nije navedeno u uputstvu da li je fajl ok?

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Jeste... ima random nazive fajlova zbog eventualnog pokusaja sabotaze od strane nekih rootkita.

offline
 • Pridružio: 18 Jul 2003
 • Poruke: 4201
 • Gde živiš: U zlatnom kavezu

Ljudi ja ne mogu da objavim iszvestaje ni sa gmerom. Samo u jednom trenutku skeniranja cpu ode na 100% i komp blokira mogu samo hardverski reset...... Imate li jos neke alatke?

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

A da nije nesto hardverski Confused Mislim zbog tog gasenja.A i to pucanje svih zivih programa...

Aj probaj ova dva :

Arrow Skini program RSIT na Desktop:

http://images.malwareremoval.com/random/RSIT.exe


Pokreni ga dvoklikom a zatim klikni Continue.


Na kraju procesa će se otvoriti dva loga: prvi, log.txt će biti maksimizovan i njega je potrebno iskopirati u temu na forumu, te drugi, info.txt koji će biti minimizovan (koji nam za sada ne treba).


Postavi sadržaj file-a log.txt u iduću poruku (taj file će biti sačuvan kao C:\rsit\log.txt).

Arrow Preuzmi SysProt AntiRootkit sa sledeće stranice:

SysProt downlaod

Na strani koja se otvori treba kliknuti "here" link.

Raspakuj arhivu u neki folder (uputstvo), a zatim:
dvoklikom pokreni program i pređi na Log karticu;

štikliraj svih osam stavki i klikni Create log;

nakon određenog vremena će se pojaviti upit u kome treba obeležiti
Scan root drive only i kliknuti Start;

po završetku skeniranja pojaviće se obaveštenje koje treba zatvoriti klikom na OK;

izveštaj (log) će biti sačuvan u istom folderu u kome se nalazi i sam program.


Slikoviti prikaz postupka

Priloži kreirani izveštaj uz poruku korišćenjem opcije Prikači fajl.

offline
 • Pridružio: 18 Jul 2003
 • Poruke: 4201
 • Gde živiš: U zlatnom kavezu

Napisano: 30 Mar 2010 20:48

Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
Run by Brksi at 2010-03-30 20:28:29
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
System drive C: has 41 GB (49%) free of 84 GB
Total RAM: 3071 MB (75% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 20:29:23, on 30.3.2010
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\KeyScrambler\keyscrambler.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe
C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
C:\Program Files\Proxy Switcher Standard\ProxySwitcher.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\EventGhost\EventGhost.exe
C:\Program Files\Trillian\trillian.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\NLClient.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Brksi\Desktop\RSIT.exe
C:\Program Files\trend micro\Brksi.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = :
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
O2 - BHO: Windows Live pomagač za prijavljivanje - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
O4 - HKLM\..\Run: [OSSelectorReinstall] C:\Program Files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [KeyScrambler] C:\Program Files\KeyScrambler\keyscrambler.exe /a
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [autoexec] C:\AUTOEXEC.bat
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [thebat_startup] C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe /minimize
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [PSwitch] C:\Program Files\Proxy Switcher Standard\ProxySwitcher.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
O4 - Startup: BUG's Birthday Buddy.lnk = C:\Program Files\BUG Software\Contact.exe
O4 - Startup: EventGhost.lnk = C:\Program Files\EventGhost\EventGhost.exe
O4 - Startup: Trillian.lnk = C:\Program Files\Trillian\trillian.exe
O8 - Extra context menu item: Dodaj u zaštitu od reklama - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Stastistika zaštite mrežnog saobraćaja - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll
O9 - Extra button: (no name) - {5C106A59-CC3C-4caa-81A4-6D909B5ACE23} - C:\Program Files\KeyScrambler\KeyScramblerIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &KeyScrambler Options - {5C106A59-CC3C-4caa-81A4-6D909B5ACE23} - C:\Program Files\KeyScrambler\KeyScramblerIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E36C49F5-0CC4-4325-BED9-CFE527F7C4D0}: NameServer = 192.168.1.1
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll
O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe
O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

--
End of file - 8645 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job
C:\WINDOWS\tasks\User_Feed_Synchronization-{56ADB723-FF91-4A60-8217-7021D84A8CE5}.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]
Adobe PDF Reader Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2006-10-22 62080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C}]
IEVkbdBHO Class - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll [2008-07-29 62728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B}]
Search Helper - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll [2009-05-19 137600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Windows Live pomagač za prijavljivanje - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-01-22 408448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2009-10-11 41760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10}]
Windows Live Toolbar Helper - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll [2009-02-06 1068904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C}]
JQSIEStartDetectorImpl Class - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2009-10-11 73728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - &Windows Live Toolbar - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll [2009-02-06 1068904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"WinFast Schedule"=C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe [2005-05-04 282624]
"OSSelectorReinstall"=C:\Program Files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall.exe [2007-02-22 2209224]
"BluetoothAuthenticationAgent"=bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent []
"Ad-Watch"=C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe [2010-03-09 524632]
"nwiz"=C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe [2009-08-12 1657376]
"NvCplDaemon"=C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll [2009-08-17 13877248]
"NvMediaCenter"=C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll [2009-08-17 86016]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe [2009-10-11 149280]
"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2009-11-11 417792]
"KeyScrambler"=C:\Program Files\KeyScrambler\keyscrambler.exe [2009-10-16 424688]
"AVP"=C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe [2010-01-14 208616]
"autoexec"=C:\AUTOEXEC.bat [2010-03-26 46]
"KernelFaultCheck"=C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k []

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]
"thebat_startup"=C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe [2008-02-06 6402408]
"Skype"=C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2010-03-09 26100520]
"PSwitch"=C:\Program Files\Proxy Switcher Standard\ProxySwitcher.exe [2007-01-18 1302528]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Acronis Scheduler2 Service]
C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe [2009-06-22 377248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AcronisTimounterMonitor]
C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe [2009-06-22 960568]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]
C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe [2008-01-11 39792]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\C-Media Mixer]
Mixer.exe /startup []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CmPCIaudio]
RunDll32 CMICNFG3.CPL,CMICtrlWnd []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2006-02-19 49152]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogitechCommunicationsManager]
C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogitechQuickCamRibbon]
C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe [2009-05-08 2780432]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe [2007-03-01 153136]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PSwitch]
C:\Program Files\Proxy Switcher Standard\ProxySwitcher.exe [2007-01-18 1302528]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]
C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2009-11-11 417792]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RAMDrive]
C:\Program Files\FarStone\VirtualDrive\VHD\RDTask.exe [2007-03-02 135168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\StatusClient]
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe [2002-12-16 36864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TomcatStartup]
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe [2003-03-31 155648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TrueImageMonitor.exe]
C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe [2009-06-22 4355464]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\VirtualDrive]
C:\Program Files\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe [2007-07-18 159744]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^HP Photosmart Premier Fast Start.lnk]
C:\PROGRA~1\HP\DIGITA~1\bin\hpqthb08.exe [2006-02-10 73728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
"UleadBurningHelper"=2
"SeaPort"=2
"ose"=3
"NMIndexingService"=3
"NBService"=3

C:\Documents and Settings\Brksi\Start Menu\Programs\Startup
BUG's Birthday Buddy.lnk - C:\Program Files\BUG Software\Contact.exe
EventGhost.lnk - C:\Program Files\EventGhost\EventGhost.exe
Trillian.lnk - C:\Program Files\Trillian\trillian.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLS"="C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\klogon]
C:\WINDOWS\system32\klogon.dll [2008-07-29 218376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]
C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2009-03-10 239496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Lavasoft Ad-Aware Service]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=biber
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=145
"NoDriveAutoRun"=67108863
"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveAutoRun"=
"NoDriveTypeAutoRun"=
"NoDrives"=
"HonorAutoRunSetting"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"="C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe:*:Enabled:µTorrent"
"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"
"C:\Program Files\Opera\opera.exe"="C:\Program Files\Opera\opera.exe:*:Enabled:Opera Internet Browser"
"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:*:Enabled:Skype"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"

======List of files/folders created in the last 1 months======

2010-03-30 20:28:34 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2010-03-30 20:28:29 ----D---- C:\rsit
2010-03-30 20:24:06 ----A---- C:\RootRepeal report 03-30-10 (20-24-06).txt
2010-03-27 19:13:43 ----D---- C:\Program Files\TeamViewer
2010-03-27 18:27:03 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Skype
2010-03-27 13:41:43 ----D---- C:\Documents and Settings\Brksi\Application Data\TeamViewer
2010-03-22 17:33:25 ----A---- C:\WINDOWS\AviSplitter.INI
2010-03-12 19:19:58 ----HD---- C:\WINDOWS\PIF
2010-03-10 19:37:08 ----D---- C:\Documents and Settings\Brksi\Application Data\WNR
2010-03-10 19:36:48 ----D---- C:\Program Files\Proxy Switcher Standard
2010-03-10 13:16:04 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975561$
2010-03-08 19:50:00 ----D---- C:\Program Files\BitLord
2010-03-02 14:15:14 ----A---- C:\WINDOWS\hpfccopy.INI

======List of files/folders modified in the last 1 months======

2010-03-30 20:28:34 ----RD---- C:\Program Files
2010-03-30 20:21:25 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2010-03-30 20:18:53 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
2010-03-30 20:18:38 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2010-03-30 20:18:18 ----D---- C:\Documents and Settings\Brksi\Application Data\Skype
2010-03-30 20:06:50 ----D---- C:\Program Files\BUG Software
2010-03-30 20:05:49 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab
2010-03-30 20:05:15 ----D---- C:\Documents and Settings\Brksi\Application Data\The Bat!
2010-03-30 16:01:37 ----D---- C:\WINDOWS
2010-03-30 12:13:34 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2010-03-29 19:59:57 ----D---- C:\Program Files\wgens170
2010-03-29 19:22:12 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2
2010-03-29 13:40:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32
2010-03-29 02:22:18 ----A---- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini
2010-03-28 11:02:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2010-03-27 19:15:12 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
2010-03-27 19:15:12 ----HD---- C:\Config.Msi
2010-03-27 19:15:11 ----RD---- C:\Program Files\Skype
2010-03-27 19:14:56 ----AD---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
2010-03-27 18:27:03 ----D---- C:\Program Files\Common Files
2010-03-26 16:17:34 ----A---- C:\AUTOEXEC.BAT
2010-03-25 19:43:38 ----D---- C:\Documents and Settings\Brksi\Application Data\Identities
2010-03-24 18:59:09 ----D---- C:\Documents and Settings\Brksi\Application Data\uTorrent
2010-03-24 14:09:26 ----D---- C:\Program Files\EventGhost
2010-03-23 20:44:41 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2010-03-21 19:33:40 ----A---- C:\WINDOWS\vbaddin.ini
2010-03-20 16:35:16 ----A---- C:\WINDOWS\Forge32.ini
2010-03-20 16:35:15 ----D---- C:\Program Files\Sound Forge
2010-03-13 15:10:34 ----D---- C:\Program Files\Trillian
2010-03-13 15:10:28 ----SH---- C:\boot.ini
2010-03-13 15:10:28 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini
2010-03-13 15:10:28 ----A---- C:\WINDOWS\system.ini
2010-03-10 13:16:11 ----HD---- C:\WINDOWS\inf
2010-03-10 13:16:07 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache
2010-03-10 13:16:07 ----D---- C:\Program Files\Movie Maker
2010-03-10 13:16:00 ----HD---- C:\WINDOWS\$hf_mig$
2010-03-09 15:23:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\lsdelete.exe
2010-03-08 18:36:38 ----D---- C:\Program Files\DOSBox-0.72
2010-03-07 22:25:46 ----A---- C:\WINDOWS\kaillera.ini
2010-03-02 14:23:28 ----D---- C:\WINDOWS\Minidump

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R1 intelppm;Intel Processor Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 36352]
R1 kbdhid;Keyboard HID Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14592]
R1 KLIF;Kaspersky Lab Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klif.sys [2010-01-14 213520]
R1 nltdi;nltdi; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\nltdi.sys []
R1 VD_FileDisk;VD_FileDisk; C:\WINDOWS\system32\drivers\VD_FileDisk.sys [2006-01-13 15872]
R2 tifsfilter;Acronis True Image FS Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tifsfilt.sys [2009-08-24 44704]
R2 WF23880;WinFast TV2000/DV2000 WDM Video Capture.; C:\WINDOWS\system32\drivers\wf88vcap.sys [2004-10-18 208851]
R2 WF88XBAR;WinFast TV2000/DV2000 WDM Crossbar.; C:\WINDOWS\system32\drivers\WF88XBAR.sys [2004-10-18 10324]
R2 WFTUNE;WinFast TV2000/DV2000 WDM Tuner.; C:\WINDOWS\system32\drivers\WF88TUNE.sys [2004-10-18 34789]
R3 cmpci;C-Media PCI Audio Driver (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\cmaudio.sys [2002-11-18 377358]
R3 dot4;MS IEEE-1284.4 Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Dot4.sys [2008-04-14 206976]
R3 Dot4Print;Print Class Driver for IEEE-1284.4; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Dot4Prt.sys [2001-08-17 12928]
R3 dot4usb;MS Dot4USB Filter Dot4USB Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\dot4usb.sys [2001-08-17 23808]
R3 fcdabus;fcdabus; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fcdabus.sys [2007-03-02 17840]
R3 fsRamDsk;RamDisk Drive Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fsRamDsk.sys [2007-06-22 43408]
R3 hidusb;Microsoft HID Class Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-14 10368]
R3 KeyScrambler;KeyScrambler; C:\WINDOWS\System32\drivers\keyscrambler.sys [2009-10-16 114928]
R3 KLFLTDEV;Kaspersky Lab KLFltDev; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klfltdev.sys [2008-03-13 26640]
R3 klim5;Kaspersky Anti-Virus NDIS Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klim5.sys [2008-04-30 24592]
R3 LVPr2Mon;Logitech LVPr2Mon Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LVPr2Mon.sys [2009-04-30 25624]
R3 LVRS;Logitech RightSound Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lvrs.sys [2009-05-01 265496]
R3 LVUSBSta;Logitech USB Monitor Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LVUSBSta.sys [2007-10-12 41752]
R3 MTsensor;ATK0110 ACPI UTILITY; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ASACPI.sys [2004-08-13 5810]
R3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2009-08-17 7729568]
R3 pepifilter;Volume Adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lv302af.sys [2009-05-01 13976]
R3 pfc;Padus ASPI Shell; C:\WINDOWS\system32\drivers\pfc.sys [2009-04-21 10368]
R3 PID_PEPI;Logitech QuickCam IM(PID_PEPI); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LV302V32.SYS [2009-05-01 2687512]
R3 RTLE8023xp;Realtek 10/100/1000 PCI-E NIC Family NDIS XP Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtenicxp.sys [2009-11-06 177024]
R3 usbaudio;USB Audio Driver (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\usbaudio.sys [2008-04-14 60032]
R3 usbccgp;Microsoft USB Generic Parent Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-14 32128]
R3 usbehci;Microsoft USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys [2008-04-14 30208]
R3 usbhub;USB2 Enabled Hub; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2008-04-14 59520]
R3 usbscan;USB Scanner Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-14 15104]
R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-14 20608]
R3 Wdf01000;Kernel Mode Driver Frameworks service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\wdf01000.sys [2008-03-27 503008]
R3 WFIOCTL;WFIOCTL; \??\C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFIOCTL.SYS []
R3 WinUSB;WinUSB Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WinUSB.sys [2006-11-02 39368]
S3 BthEnum;Bluetooth Request Block Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2008-04-14 17024]
S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2008-04-14 101120]
S3 BTHPORT;Bluetooth Port Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHport.sys [2008-06-13 272128]
S3 BTHUSB;Bluetooth Radio USB Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2008-04-14 18944]
S3 catchme;catchme; \??\C:\DOCUME~1\Brksi\LOCALS~1\Temp\catchme.sys []
S3 CCDECODE;Closed Caption Decoder; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-14 17024]
S3 cmuda3;C-Media PCI Audio Interface; C:\WINDOWS\system32\drivers\cmuda3.sys [2008-05-25 800192]
S3 hamachi;Hamachi Network Interface; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hamachi.sys [2010-02-08 26056]
S3 HidBatt;HID UPS Battery Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HidBatt.sys [2008-04-14 20352]
S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-14 5504]
S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-14 85248]
S3 NdisIP;Microsoft TV/Video Connection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-14 10880]
S3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2008-04-14 59136]
S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-14 11136]
S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-14 15232]
S3 USBSTOR;USB Mass Storage Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-14 26368]
S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\WINDOWS\System32\Drivers\wpdusb.sys [2004-08-11 18944]
S3 WSTCODEC;World Standard Teletext Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-14 19200]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AcrSch2Svc;Acronis Scheduler2 Service; C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe [2009-06-22 618944]
R2 AVP;Kaspersky Internet Security; C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe [2010-01-14 208616]
R2 BthServ;Bluetooth Support Service; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
R2 Capture Device Service;Capture Device Service; C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe [2006-08-11 200704]
R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [2009-10-11 153376]
R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [2010-03-09 1029456]
R2 LightScribeService;LightScribeService Direct Disc Labeling Service; C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [2006-10-19 61440]
R2 LVPrcSrv;Process Monitor; C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe [2009-04-30 154136]
R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE [2003-06-19 322120]
R2 nlsvc;NetLimiter; C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe [2007-04-23 491520]
R2 UMWdf;Windows User Mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe [2004-08-11 38912]
S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2008-07-25 34312]
S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]
S3 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2008-07-29 46104]
S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]
S3 idsvc;Windows CardSpace; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2008-07-29 881664]
S3 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [2002-08-01 65536]
S3 Visual Studio Analyzer RPC bridge;Visual Studio Analyzer RPC bridge; C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Tools\VS-Ent98\Vanalyzr\varpc.exe [1998-06-06 34036]
S4 NBService;NBService; C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe [2007-04-13 792112]
S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [2008-07-29 132096]
S4 NMIndexingService;NMIndexingService; C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe [2007-05-16 271920]
S4 NVSvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe [2009-08-17 168004]
S4 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2003-07-28 89136]
S4 SeaPort;SeaPort; C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe [2009-05-19 240512]
S4 UleadBurningHelper;Ulead Burning Helper; C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe [2007-01-18 67056]

-----------------EOF-----------------

Dopuna: 30 Mar 2010 20:50

Sysprot
https://www.mycity.rs/must-login.png

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Sve je ovde cisto..Nema ni repova od nekog malware-a, a kamoli aktivnog ili rootkitovanog...

offline
 • Pridružio: 18 Jul 2003
 • Poruke: 4201
 • Gde živiš: U zlatnom kavezu

Hvala puno diarno sad mi je koliko toliko lakse.... mada sta bi mogao biti uzrok svih ovih problema

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Aj samo ako te ne mrzi otvori C:\AUTOEXEC.bat fajl preko notepada i kopiraj sadrzaj u tvojoj sledecoj poruci..

offline
 • Pridružio: 18 Jul 2003
 • Poruke: 4201
 • Gde živiš: U zlatnom kavezu

Ja sam ga stavio u startup nesto sam se igrao to nije malware sigurno izvinte sto nenapomenuh ranije

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Aha.. ok... nisam ni mislio da je malware, nego nas je zanimalo sta se tu krije Very Happy ..

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 490 korisnika na forumu :: 18 registrovanih, 2 sakrivenih i 470 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., aramis s, babaroga, CrazyDiablo, cvrle312, DJORDJE-NO-1, DM1994, dragon986, Georgius, ikan, JOntra, ladro, maCvele, MarKhan, Milos ZA, raketaš, Toni, W123