Da li je Windows zaražen?

1

Da li je Windows zaražen?

offline
  • Rogi  Male
  • Mod u pemziji
  • Najbolji košarkaš koji
  • je ikada igrao ovu igru
  • Pridružio: 31 Avg 2005
  • Poruke: 11687

Ovo je log sa drugovog kompjutera!

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 7:15:32 PM, on 4/5/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\Launch Application 2.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE
C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\Program Files\Save\Save.exe
C:\Documents and Settings\mika\Desktop\mika.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll
O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitcth.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdcatch.dll
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\filmovi sa neta\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.3.19.dll
O2 - BHO: (no name) - {511F9316-771B-4953-A268-1C36DA667FE9} - (no file)
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
O2 - BHO: (no name) - {67982BB7-0F95-44C5-92DC-E3AF3DC19D6D} - (no file)
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {84938242-5C5B-4A55-B6B9-A1507543B418} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\Launch Application 2.exe -onlytray
O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"
O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://D:\filmovi sa neta\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://D:\filmovi sa neta\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://D:\filmovi sa neta\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O8 - Extra context menu item: &Download all by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/202
O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/201
O8 - Extra context menu item: &Download selected by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/203
O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/204
O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: ICQ Pro - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\PROGRA~1\ICQ\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\PROGRA~1\ICQ\ICQ.exe
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Autodata Limited License Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Dopuna: 06 Apr 2007 19:15

Zanima me da li ima infekcija, računar mu je neverovatno spor?
Hvala.

offline
  • Data Center Engineer
  • Pridružio: 13 Avg 2004
  • Poruke: 3048
  • Gde živiš: Holandija

1) Preuzmi program SmitfraudFix sa ovog linka.

2.) Extract-uj program na desktop. (Takodje na ovaj način pripremi i program Hijack This koje će se kasnije koristiti)

3.) Restartuj računar i podigni sistem u Safe Mode-u. Safe Mode info link

4.) Pronadji na desktop-u folder gde si raspakovao SmitfraudFix program i dvoklikom pokreni fajl SmitfraudFix.cmd.
Kada se alat za uklanjanje prvi put startuje pokazaće ti se ekran za odobrenje. Jednostavno pretisni bilo koje dugme na tastaturi da bi prešao na sledeći nivo.

5.)6.) Program će početi sa čišćenjem kompjutera. Posle završenog čišćenja SmitfraudFix-om
pokrenuće ti se Windows-ov program Disk Cleanup.Nakon sto SmitFraudFix zavrsi svoj posao, postavi nam ovde log koji se nalazi na C:\rapport.txt i svez HJT log

offline
  • Rogi  Male
  • Mod u pemziji
  • Najbolji košarkaš koji
  • je ikada igrao ovu igru
  • Pridružio: 31 Avg 2005
  • Poruke: 11687

On ima HP 9110, i ne zna kako da uđe u Safe Mode, nije na F8 kao na desktop računarima, ako neko zna kako se ulazi, neka napiše! Embarassed

offline
  • Pridružio: 04 Sep 2003
  • Poruke: 24135
  • Gde živiš: Wien

Neka odradi bez ulaska u Safe Mode, pa cemo iz loga (rapport.txt) videti sta mozemo da uradimo bez ulaska u Safe Mode.

offline
  • pixxel  Male
  • Legendarni građanin
  • Pridružio: 21 Jun 2005
  • Poruke: 9091
  • Gde živiš: Tu i tamo...

U safe mode se ulazi UVEK sa f8, ali mora da klikne U MOMENTU kad pocne da se dize windows, pre nego sto se pojavi onaj klizac i oznaka windows, a posle uvodnog ekrana biosa (one informacije o memoriji, biosu, ili slika kod notebookova)

offline
  • Pridružio: 04 Sep 2003
  • Poruke: 24135
  • Gde živiš: Wien

@pixxel
Ima laptopova kod kojih se na F8 ulazi u BIOS, pa onda bas treba potrefiti momenat izmedju POST-a BIOS-a i pocetka ucitavanja Windowsa.

U sustini, ako uspe da udje u SafeMode onda je odlicno, ako ne uspe onda ima i drugih nacina da se sredi komp.

offline
  • Rogi  Male
  • Mod u pemziji
  • Najbolji košarkaš koji
  • je ikada igrao ovu igru
  • Pridružio: 31 Avg 2005
  • Poruke: 11687

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 11:39:21 AM, on 4/9/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\Documents and Settings\mika\Desktop\mikapaprika.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll
O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitcth.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdcatch.dll
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\filmovi sa neta\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.3.19.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://D:\filmovi sa neta\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://D:\filmovi sa neta\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://D:\filmovi sa neta\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O8 - Extra context menu item: &Download all by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/202
O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/201
O8 - Extra context menu item: &Download selected by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/203
O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/204
O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: ICQ Pro - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\PROGRA~1\ICQ\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\PROGRA~1\ICQ\ICQ.exe
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


Ovo je najnoviji log, da li je ima nekih infekcija?
Proskenirao sam Win Ad-Aware-om, S&D, Xsoft Spy-jem, i AVG Anty-Spy-jem!
Svaki od ovih programa, je našao kamaru malvera i uspešno obrisao!

offline
  • Data Center Engineer
  • Pridružio: 13 Avg 2004
  • Poruke: 3048
  • Gde živiš: Holandija

Izgleda da smo uspeli da uklonimo sve probleme. Jedan savet: instaliraj noviju verziju Jave.

offline
  • Rogi  Male
  • Mod u pemziji
  • Najbolji košarkaš koji
  • je ikada igrao ovu igru
  • Pridružio: 31 Avg 2005
  • Poruke: 11687

Ok, reći ću mu da instalira 6-cu!
Hvala na trudu u ime moga druga i u moje ime! Very Happy

offline
  • Durad 
  • Novi MyCity građanin
  • Pridružio: 29 Maj 2006
  • Poruke: 18

Moze u Safe Mode na sledeci nacin:

Start/Run upisi msconfig klikni OK. Kada se otvori prozor selektuj BOOT grupu i markiraj SAFE MODE ispod toga, klikni APPLY.

Nakon toga racunar svaki put ulazi u SAFE MODE sve dok se na isti nacin, skidanjem kvacice, ova opcija ponovo ne iskljuci.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 625 korisnika na forumu :: 15 registrovanih, 4 sakrivenih i 606 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., Battlehammer, Djole, Dorcolac, Drug pukovnik, Duško, goxin, Kristian_KG, oddsock, Oscar2, prle122, royst33, Sale.S, suton, vlvl