Eset NOD32 5 detekcije

Eset NOD32 5 detekcije

offline
 • Pridružio: 26 Sep 2012
 • Poruke: 1861
 • Gde živiš: Ček' da vidim...

Cao,imam NOD32 5 AV,i kad sam otisao u Log Files nasao sam dosta nekih ''detekcija'' ,ali opet sam skenirao sistem kao administrator (Scan as administrator) i nikakva pretnja nije pronadjena,pa sam se javio da ipak proverim o cemu se radi.Hvala.DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_x86
Internet Explorer: 8.0.7600.16385 BrowserJavaVersion: 10.25.2
Run by G31M at 11:16:19 on 2013-07-26
Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.0.1250.381.1033.18.2037.774 [GMT 2:00]
.
AV: ESET NOD32 Antivirus 5.0 *Enabled/Updated* {77DEAFED-8149-104B-25A1-21771CA47CD1}
SP: ESET NOD32 Antivirus 5.0 *Enabled/Updated* {CCBF4E09-A773-1FC5-1F11-1A056723366C}
SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
============== Running Processes ================
.
C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Windows\System32\hkcmd.exe
C:\Windows\System32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:\program files\microsoft office\office14\GROOVEEX.DLL
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\program files\java\jre7\bin\ssv.dll
BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - c:\program files\microsoft office\office14\URLREDIR.DLL
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:\program files\java\jre7\bin\jp2ssv.dll
uRun: [Skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /minimized /regrun
uRun: [Facebook Update] "c:\users\g31m\appdata\local\facebook\update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver
mRun: [egui] "c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
mRun: [IgfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe
mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe
mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe
mRun: [SunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office14\EXCEL.EXE/3000
IE: Se&nd to OneNote - c:\progra~1\micros~2\office14\ONBttnIE.dll/105
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program files\microsoft office\office14\ONBttnIE.dll
IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:\program files\microsoft office\office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
TCP: NameServer = 192.168.1.254
TCP: Interfaces\{F3D2141D-9FBF-46E7-90E0-E0AA7A09A19B} : DHCPNameServer = 192.168.1.254
TCP: Interfaces\{F3D2141D-9FBF-46E7-90E0-E0AA7A09A19B}\6596C61602D456469647562716E60223 : DHCPNameServer = 192.168.1.254
Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program files\common files\microsoft shared\office14\MSOXMLMF.DLL
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program files\common files\skype\Skype4COM.dll
Notify: igfxcui - igfxdev.dll
SSODL: WebCheck - <orphaned>
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:\program files\microsoft office\office14\GROOVEEX.DLL
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:\program files\google\chrome\application\28.0.1500.72\installer\chrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:\users\g31m\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\u9fbhd4a.default\
FF - plugin: c:\progra~1\micros~2\office14\NPAUTHZ.DLL
FF - plugin: c:\progra~1\micros~2\office14\NPSPWRAP.DLL
FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.21.153\npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:\program files\java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll
FF - plugin: c:\users\g31m\appdata\local\facebook\video\skype\npFacebookVideoCalling.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\macromed\flash\NPSWF32_11_7_700_224.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\npDeployJava1.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\npmproxy.dll
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R2 eamonm;eamonm;c:\windows\system32\drivers\eamonm.sys [2011-8-9 163424]
R2 ekrn;ESET Service;c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\ekrn.exe [2011-8-9 974944]
R2 epfwwfpr;epfwwfpr;c:\windows\system32\drivers\epfwwfpr.sys [2011-8-4 103112]
R2 TeamViewer8;TeamViewer 8;c:\program files\teamviewer\version8\TeamViewer_Service.exe [2013-3-3 3574624]
R3 athur;Wireless Network Adapter Service;c:\windows\system32\drivers\athur.sys [2013-3-3 1500160]
R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller (NDIS 6.20);c:\windows\system32\drivers\L1C62x86.sys [2009-6-10 50688]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\skype\updater\Updater.exe [2013-6-21 162408]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-14 229888]
S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2013-3-4 1343400]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-07-19 17:54:04 -------- d-----w- c:\users\g31m\appdata\local\Sony
2013-07-19 17:36:16 -------- d-----w- c:\users\g31m\appdata\roaming\uTorrent
2013-07-19 15:26:13 94632 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll
2013-07-06 17:02:09 -------- d-----w- c:\users\g31m\appdata\roaming\Mael
.
==================== Find3M ====================
.
2013-07-19 15:26:01 867240 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll
2013-07-19 15:26:01 789416 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
2013-06-22 16:02:24 71048 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-06-22 16:02:24 692104 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe
.
============= FINISH: 11:16:50,32 ===============


https://www.mycity.rs/must-login.png

https://www.mycity.rs/must-login.png

offline
 • Pridružio: 26 Avg 2010
 • Poruke: 10621
 • Gde živiš: Hypnos Control Room, Tokyo Metropolitan Government Building

Preuzmite program GMER sa donjeg linka na Desktop:


GMER download
Kliknite dati link;
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberite Desktop i kliknite Save.Dvoklikom pokrenite GMER.
Sačekajte da se završi uvodno skeniranje - ukoliko se pojavi bilo kakav upit, kliknite No;

kliknite Scan i sačekajte da skeniranje bude završeno;

kliknite Save ... - izveštaj sačuvajte na Desktop (pod nazivom Gmer1);

kliknite desnim tasterom u prozor programa Gmer i odaberite Options > 3rd party - kliknite Scan;

po završetku skeniranja kliknite Save ... - izveštaj sačuvajte na Desktop (pod nazivom Gmer2);

kliknite taster >>> i odaberite Autostart karticu;

po završetku kratkotrajnog skeniranja, kliknite Copy;

otvorite Notepad i u njega postavite kopirani tekst - izveštaj sačuvajte na Desktop (pod nazivom Gmer3);


Slikoviti prikaz postupka

Priložite sva tri izveštaja uz poruku korišćenjem opcije Prikači fajl.

offline
 • Pridružio: 26 Sep 2012
 • Poruke: 1861
 • Gde živiš: Ček' da vidim...

Evo,samo da napomenem da je ovo skeniranje iz 2. puta,jer prvi put dok sam skenirao pojavio se blue screen


https://www.mycity.rs/must-login.png

https://www.mycity.rs/must-login.png

https://www.mycity.rs/must-login.png

offline
 • Pridružio: 26 Avg 2010
 • Poruke: 10621
 • Gde živiš: Hypnos Control Room, Tokyo Metropolitan Government Building

U postavljenim izvještajima nema tragova aktivne infekcije. Deteckije sa screenshota su uglavnom blokirani pristupi maliciozniom sajtovima.


Arrow

Preporučujem ti da instaliraš Service Pack 1 za tvoj Windows 7 operativni sistem.
Možeš ga preuzeti sa ovog linka:

Windows 7 SP1 x86Arrow

Posjeti temu Testirajte da li vam je pretraživač ranjiv, pročitaj i isprati link koji stoji u njoj.Arrow

Preporučujem da za zaštitu USB memorijskih uređaja koristiš MCShield.
Nema nikakve veze sa antivirus-om tj. neće ometati njegov rad, a pokazao se kao jedan od najboljih vida zaštite od malware-a koji se prenosi putem USB mem. uređaja.


Home Page MCShield-a: http://www.mcshield.net

Više o MCShield-u možeš saznati u ovoj temi: http://www.mycity.rs/MyCity-Laboratorija/MCShield-v2.html

Facebook stranica MCShield-a: http://www.facebook.com/MCShield

offline
 • Pridružio: 26 Sep 2012
 • Poruke: 1861
 • Gde živiš: Ček' da vidim...

Uredu,hvala.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 504 korisnika na forumu :: 32 registrovanih, 2 sakrivenih i 470 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., Altay, Bogoslov, djboj, dragon986, ekser222, girici2, hooraay, I AM THE KING, Koca Popovic, komkom, kovinacc, Lošmi, madza, Marko Marković, mean_machine, mercedesamg, mrav pesadinac, mustangkg, nemkea71, ozzy, proka89, RandomUser, royst33, SD, Sirius, Sr.Stat., tamburski, Toni, vasa.93, vlvl, voja64