Eset NOD32 5 detekcije

Eset NOD32 5 detekcije

offline
 • Pridružio: 26 Sep 2012
 • Poruke: 1867
 • Gde živiš: Ček' da vidim...

Cao,imam NOD32 5 AV,i kad sam otisao u Log Files nasao sam dosta nekih ''detekcija'' ,ali opet sam skenirao sistem kao administrator (Scan as administrator) i nikakva pretnja nije pronadjena,pa sam se javio da ipak proverim o cemu se radi.Hvala.DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_x86
Internet Explorer: 8.0.7600.16385 BrowserJavaVersion: 10.25.2
Run by G31M at 11:16:19 on 2013-07-26
Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.0.1250.381.1033.18.2037.774 [GMT 2:00]
.
AV: ESET NOD32 Antivirus 5.0 *Enabled/Updated* {77DEAFED-8149-104B-25A1-21771CA47CD1}
SP: ESET NOD32 Antivirus 5.0 *Enabled/Updated* {CCBF4E09-A773-1FC5-1F11-1A056723366C}
SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
============== Running Processes ================
.
C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Windows\System32\hkcmd.exe
C:\Windows\System32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:\program files\microsoft office\office14\GROOVEEX.DLL
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\program files\java\jre7\bin\ssv.dll
BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - c:\program files\microsoft office\office14\URLREDIR.DLL
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:\program files\java\jre7\bin\jp2ssv.dll
uRun: [Skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /minimized /regrun
uRun: [Facebook Update] "c:\users\g31m\appdata\local\facebook\update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver
mRun: [egui] "c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
mRun: [IgfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe
mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe
mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe
mRun: [SunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office14\EXCEL.EXE/3000
IE: Se&nd to OneNote - c:\progra~1\micros~2\office14\ONBttnIE.dll/105
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program files\microsoft office\office14\ONBttnIE.dll
IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:\program files\microsoft office\office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
TCP: NameServer = 192.168.1.254
TCP: Interfaces\{F3D2141D-9FBF-46E7-90E0-E0AA7A09A19B} : DHCPNameServer = 192.168.1.254
TCP: Interfaces\{F3D2141D-9FBF-46E7-90E0-E0AA7A09A19B}\6596C61602D456469647562716E60223 : DHCPNameServer = 192.168.1.254
Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program files\common files\microsoft shared\office14\MSOXMLMF.DLL
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program files\common files\skype\Skype4COM.dll
Notify: igfxcui - igfxdev.dll
SSODL: WebCheck - <orphaned>
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:\program files\microsoft office\office14\GROOVEEX.DLL
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:\program files\google\chrome\application\28.0.1500.72\installer\chrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:\users\g31m\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\u9fbhd4a.default\
FF - plugin: c:\progra~1\micros~2\office14\NPAUTHZ.DLL
FF - plugin: c:\progra~1\micros~2\office14\NPSPWRAP.DLL
FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.21.153\npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:\program files\java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll
FF - plugin: c:\users\g31m\appdata\local\facebook\video\skype\npFacebookVideoCalling.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\macromed\flash\NPSWF32_11_7_700_224.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\npDeployJava1.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\npmproxy.dll
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R2 eamonm;eamonm;c:\windows\system32\drivers\eamonm.sys [2011-8-9 163424]
R2 ekrn;ESET Service;c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\ekrn.exe [2011-8-9 974944]
R2 epfwwfpr;epfwwfpr;c:\windows\system32\drivers\epfwwfpr.sys [2011-8-4 103112]
R2 TeamViewer8;TeamViewer 8;c:\program files\teamviewer\version8\TeamViewer_Service.exe [2013-3-3 3574624]
R3 athur;Wireless Network Adapter Service;c:\windows\system32\drivers\athur.sys [2013-3-3 1500160]
R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller (NDIS 6.20);c:\windows\system32\drivers\L1C62x86.sys [2009-6-10 50688]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\skype\updater\Updater.exe [2013-6-21 162408]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-14 229888]
S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2013-3-4 1343400]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-07-19 17:54:04 -------- d-----w- c:\users\g31m\appdata\local\Sony
2013-07-19 17:36:16 -------- d-----w- c:\users\g31m\appdata\roaming\uTorrent
2013-07-19 15:26:13 94632 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll
2013-07-06 17:02:09 -------- d-----w- c:\users\g31m\appdata\roaming\Mael
.
==================== Find3M ====================
.
2013-07-19 15:26:01 867240 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll
2013-07-19 15:26:01 789416 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
2013-06-22 16:02:24 71048 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-06-22 16:02:24 692104 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe
.
============= FINISH: 11:16:50,32 ===============


https://www.mycity.rs/must-login.png

https://www.mycity.rs/must-login.png

offline
 • Pridružio: 26 Avg 2010
 • Poruke: 10622
 • Gde živiš: Hypnos Control Room, Tokyo Metropolitan Government Building

Preuzmite program GMER sa donjeg linka na Desktop:


GMER download
Kliknite dati link;
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberite Desktop i kliknite Save.Dvoklikom pokrenite GMER.
Sačekajte da se završi uvodno skeniranje - ukoliko se pojavi bilo kakav upit, kliknite No;

kliknite Scan i sačekajte da skeniranje bude završeno;

kliknite Save ... - izveštaj sačuvajte na Desktop (pod nazivom Gmer1);

kliknite desnim tasterom u prozor programa Gmer i odaberite Options > 3rd party - kliknite Scan;

po završetku skeniranja kliknite Save ... - izveštaj sačuvajte na Desktop (pod nazivom Gmer2);

kliknite taster >>> i odaberite Autostart karticu;

po završetku kratkotrajnog skeniranja, kliknite Copy;

otvorite Notepad i u njega postavite kopirani tekst - izveštaj sačuvajte na Desktop (pod nazivom Gmer3);


Slikoviti prikaz postupka

Priložite sva tri izveštaja uz poruku korišćenjem opcije Prikači fajl.

offline
 • Pridružio: 26 Sep 2012
 • Poruke: 1867
 • Gde živiš: Ček' da vidim...

Evo,samo da napomenem da je ovo skeniranje iz 2. puta,jer prvi put dok sam skenirao pojavio se blue screen


https://www.mycity.rs/must-login.png

https://www.mycity.rs/must-login.png

https://www.mycity.rs/must-login.png

offline
 • Pridružio: 26 Avg 2010
 • Poruke: 10622
 • Gde živiš: Hypnos Control Room, Tokyo Metropolitan Government Building

U postavljenim izvještajima nema tragova aktivne infekcije. Deteckije sa screenshota su uglavnom blokirani pristupi maliciozniom sajtovima.


Arrow

Preporučujem ti da instaliraš Service Pack 1 za tvoj Windows 7 operativni sistem.
Možeš ga preuzeti sa ovog linka:

Windows 7 SP1 x86Arrow

Posjeti temu Testirajte da li vam je pretraživač ranjiv, pročitaj i isprati link koji stoji u njoj.Arrow

Preporučujem da za zaštitu USB memorijskih uređaja koristiš MCShield.
Nema nikakve veze sa antivirus-om tj. neće ometati njegov rad, a pokazao se kao jedan od najboljih vida zaštite od malware-a koji se prenosi putem USB mem. uređaja.


Home Page MCShield-a: http://www.mcshield.net

Više o MCShield-u možeš saznati u ovoj temi: http://www.mycity.rs/MyCity-Laboratorija/MCShield-v2.html

Facebook stranica MCShield-a: http://www.facebook.com/MCShield

offline
 • Pridružio: 26 Sep 2012
 • Poruke: 1867
 • Gde živiš: Ček' da vidim...

Uredu,hvala.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 1106 korisnika na forumu :: 39 registrovanih, 6 sakrivenih i 1061 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: aleksmajstor, Andrija357, Apok, Bane san, Battlehammer, bojcistv, CrazyDiablo, djordje92sm, Doca, DPera, Dzoni90, Excalibur13, goxin, JOntra, jukeboxer, Krusarac, kuntalo, loon123, mackenzie, mercedesamg, Metanoja, Misirac, novator, raptorsi, Rogan33, royst33, savaskytec, Sirius, Skakac7, SlaKoj, stegonosa, Stojković, t84dar, VJ, Vlad000, Vlada78, vladulns, voja64, zdrebac