Fajl-verovatno virus koji nece da se obrise

1

Fajl-verovatno virus koji nece da se obrise

offline
 • Pridružio: 18 Jan 2009
 • Poruke: 199

Cesto mi se desava da mi se pocetna stranica umesto prazne prebaci na muwebserch ili tako neka glupost. Sada se to desilo i kad sam vratio da mi to nebude pocetna stranica NOd je prijavio neki problem, skenirao sam taj de i zadao da obrise, medjutin nije obrisao. Onda sam rucno to probao da brisem u C;programfiles-MyWebSearch-bar-1.bin sve sam tu pobrisao sem dva fajla koja nikako ne mogu. Problem je sto svaki put kada palim racunar prijavljuje da jedan od ta dva fajla nemogu da se pokrenu zbog neceka, kad izadjem odatle sve radi normalno. Inace ta dva fajla su: MWSBAR.DLL i MWSSRCAS.DLL. Kako da ih obrisem i da li je to dovoljno ili da radim kao u uputstvu i postavim log?

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Pozdrav...

Postavi log pa će neko da ti pomogne.

offline
 • Pridružio: 18 Jan 2009
 • Poruke: 199

Evo ga log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 1:10:58, on 26.7.2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\SCForte.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Documents and Settings\1\Desktop\ovde\TR3.exe.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr9/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr9/*http://www.yahoo.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = yahoo.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr9/*http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr9/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr9/*http://www.yahoo.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = yahoo.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr9/*http://www.yahoo.com
R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSSRCAS.DLL
O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSSRCAS.DLL
O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
O2 - BHO: (no name) - {08E74C67-99A6-45C7-94DA-A397A8FD8082} - (no file)
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: BS.Player ControlBar - {2C688203-7EB3-4327-9995-1CB417BA23F9} - C:\Program Files\BS.Player ControlBar\BSToolbar.dll (file missing)
O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [servises] C:\WINDOWS\system32\servises.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF
O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL,S
O4 - HKCU\..\Run: [servises] C:\WINDOWS\system32\servises.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Search Protection] C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [servises] C:\WINDOWS\system32\servises.exe
O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [servises] C:\WINDOWS\system32\servises.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Search - edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZJxdm344YYRS
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebpro......0.1.1.cab
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - srtest.com/srl_bin/sysreqlab_srl.cab
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwssvc.exe (file missing)
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: SCfortify (ServiceAceSpy) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SCForte.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

--
End of file - 7516 bytes

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Upload-uj file: C:\WINDOWS\system32\SCForte.exe

Upload link: http://www.mycity.rs/ambulanta-upload.php

offline
 • Pridružio: 18 Jan 2009
 • Poruke: 199

Fajl postavljen

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Jesi li sam instalirao program Ace Spy?

offline
 • Pridružio: 18 Jan 2009
 • Poruke: 199

Jesam. To je trial verzija vec je istekla, hteo sam da vidim kako radi. Da deinstaliram?

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Ako ne koristiš deinstaliraj (meni je bitno da znam da si ga sam instalirao, ništa više).Hajde da odradimo ovo...Arrow Preuzmi program OTM na Desktop.

Dvoklikom pokreni OTM.exe

U (levi) prozor programa (ispod Paste Instructions for Items to be Moved) iskopiraj sve što se nalazi unutar Kod polja:
 
:services
MyWebSearchService

:files
C:\Program Files\MyWebSearch


Klikni MoveIt!

Po završetku procesa, u desnom prozoru programa (ispod Results), će se nalaziti tekst koji je potrebno iskopirati u poruku na forumu.


Ukoliko se pojavi upit:

Confirm ::The system requires a reboot to finish removing files.
Do you want to reboot now?


kliknuti Yes kako bi se kompjuter restartovao i proces bio dovršen.

Nakon ponovnog pokretanja sistema, logfile će se automatski otvoriti u Notepadu.
Potrebno je iskopirati sadržaj tog loga u poruku na forumu.

offline
 • Pridružio: 18 Jan 2009
 • Poruke: 199

========== SERVICES/DRIVERS ==========

Service\Driver MyWebSearchService deleted successfully.
========== FILES ==========
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings moved successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier moved successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Message moved successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons moved successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History moved successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game moved successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache moved successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Avatar\COMMON moved successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Avatar moved successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin moved successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch\bar moved successfully.
C:\Program Files\MyWebSearch moved successfully.

OTM by OldTimer - Version 3.0.0.5 log created on 07262009_142758

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Pokreni HijackThis, skeniraj i čekiraj sledeće linije:


R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSSRCAS.DLL
O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSSRCAS.DLL
O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF
O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL,S
O4 - HKCU\..\Run: [servises] C:\WINDOWS\system32\servises.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [servises] C:\WINDOWS\system32\servises.exe
O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [servises] C:\WINDOWS\system32\servises.exe
O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZJxdm344YYRS
O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebpro......0.1.1.cab


Zatvori Internet Explorer i klikni Fix checked.


Restartuj Pc, postavi svež HijackThis logfile i reci mi kakvo je sada stanje.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 575 korisnika na forumu :: 0 registrovanih, 2 sakrivenih i 573 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Nema