Pojavljuje se CMD pri ulasku pokretanju Windows-a (8.1)

Pojavljuje se CMD pri ulasku pokretanju Windows-a (8.1)

offline
 • Pridružio: 14 Feb 2011
 • Poruke: 941

Eh, toliko sam hvalio 8.1 i sad već počeo da brljavi Sad

Dakle, kada se upali računar, ulogujem se na nalog, pojavi se start i ubrzo se prebaci na desktop i pojavi se na sekundu CMD prozor u gornjem levom uglu. Za tu sekundu uspem da registrujem dosta belih redova teksta, kao da nešto radi. A mislim da je to uzrok što se prebaci iz Starta na desktop (a ne bi trebao).

Kako da vidim šta to pokreće taj CMD? Nije to neki velik problem ali me nervira što izlazi iz starta i prebacuje na desktop.

offline
 • magna86  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 21 Jun 2008
 • Poruke: 6102

Napisano: 21 Okt 2013 22:57

Pozdrav,
Ukoliko je taj CMD malicioznog porekla, mi cemo to proveriti. Postavi nam DDS logove.
http://www.mycity.rs/Ambulanta/Kako-otvoriti-temu-u-Ambulanti.html


Dopuna: 21 Okt 2013 23:00


Edit:

DDS trenutno nije kompatibilan sa 8.1 update-om. Koristicemo alternativu za dijagnostiku:


Preuzmi Farbar-ov Farbar Recovery Scan Tool () sa ove adrese na Desktop:
Postoji 32bit. i 64bit.-na verzija. Potrebno je preuzeti verziju koja je kompatibilna sa tvojim sistemom.
Ako nisi siguran koja verzija se odnosi na tvoj sistem, preuzmi ih obe i pokreni. Samo jedan od njih će raditi na tvom sistemu, to će biti prava verzija.


dvoklikom pokreni program, kada se alat pokrene klikni Yes na disclaimer prozor;
pod Optional Scan sekciji, štikliraj List BCD i Driver MD5 polja;
klikni na dugme Scan;
po završetku skeniranja, alat će formirati izveštaj (FRST.txt) u isti direktorijum gde je FRST alat sačuvan;
iskopiraj sadržaj FRST.txt izveštaja u poruku;
po prvom pokretanju, alat bi trebao formirati i dodatni izveštaj (Addition.txt);
okači Addition.txt izveštaj uz poruku koristeći opciju Prikači fajl

offline
 • Pridružio: 14 Feb 2011
 • Poruke: 941

Napisano: 21 Okt 2013 23:48

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST.txt) (x64) Version: 21-10-2013 01
Ran by Stefan (administrator) on STEFAN on 21-10-2013 23:44:51
Running from C:\Users\Stefan\Desktop\Sa Net-a
Windows 8.1 Pro (X64) OS Language: English(US)
Internet Explorer Version 11
Boot Mode: Normal

==================== Processes (Whitelisted) =================

(NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(Sandboxie Holdings, LLC) C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
(TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dashost.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.20279_x64__8wekyb3d8bbwe\LiveComm.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\skydrive.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Facebook.Facebook_1.1.0.23_x64__8xx8rvfyw5nnt\Facebook.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\NvTmru.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(TechSmith Corporation) C:\Program Files (x86)\TechSmith\Jing\Jing.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\WWAHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\WinStore\WSHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Reader_6.3.9600.16422_x64__8wekyb3d8bbwe\glcnd.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

==================== Registry (Whitelisted) ==================

HKLM\...\Run: [Nvtmru] - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\nvtmru.exe [1028896 2013-08-27] (NVIDIA Corporation)
HKLM\...\Run: [BCSSync] - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [112512 2010-03-13] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13519432 2000-01-01] (Realtek Semiconductor)
HKCU\...\Run: [Jing] - C:\Program Files (x86)\TechSmith\Jing\Jing.exe [2909640 2013-01-07] (TechSmith Corporation)
HKCU\...\Run: [SandboxieControl] - C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe [759496 2013-10-16] (Sandboxie Holdings, LLC)
HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [3567800 2013-10-18] (AVAST Software)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.com/ie
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie
SearchScopes: HKCU - {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = http://www.google.com/search?q={sear
BHO: avast! Online Security - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll (AVAST Software)
BHO: Office Document Cache Handler - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL (Microsoft Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll (AVAST Software)
BHO-x32: Office Document Cache Handler - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKLM - avast! Online Security - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll (AVAST Software)
Toolbar: HKLM-x32 - avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll (AVAST Software)
Handler-x32: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll (Skype Technologies)
Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{F877188C-5BB5-4554-ACD2-9CCB232D2083}: [NameServer]8.8.8.8,8.8.4.4

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mof2px9j.default
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_9_900_117.dll ()
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll ()
FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 - C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll (Google, Inc.)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.1.42 - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 - C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 - C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\amazon-en-GB.xml
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\eBay-en-GB.xml
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\pogodakyu.xml
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\vokabular.xml
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF

Chrome:
=======
CHR HomePage: hxxp://www.google.rs/
CHR Extension: (Context) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aalnjolghjkkogicompabhhbbkljnlka\0.402_0
CHR Extension: (Magic Actions for YouTube\u2122) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\abjcfabbhafbcdfjoecdgepllmpfceif\6.2.5_0
CHR Extension: (Annotations) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afbnmadfcpjkmhflfehokhohdgnbladp\2.4.1_0
CHR Extension: (Google Docs) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake\0.5_0
CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf\6.3_1
CHR Extension: (YouTube Options) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bdokagampppgbnjfdlkfpphniapiiifn\1.8.139_0
CHR Extension: (Web Developer) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bfbameneiokkgbdmiekhjnmfkcnldhhm\0.4.4_0
CHR Extension: (Turn Off the Lights) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bfbmjmiodbnnpllbbbfblcplfjjepjdn\2.2.0.22_0
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.6_0
CHR Extension: (Firebug Lite for Google Chrome\u2122) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bmagokdooijbeehmkpknfglimnifench\1.4.0.11967_0
CHR Extension: (YouTube\u2122 Ratings Preview) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cgbhdenfmgbagncdmgbholejjpmmiank\2.3.3_0
CHR Extension: (Webpage Screenshot Bar) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ckibcdccnfeookdmbahgiakhnjcddpki\13.6_0
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf\0.0.0.20_0
CHR Extension: (Fullscreen tab list) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dcfkdnellogpollhnffekiljjnebdlld\0.5.3_0
CHR Extension: (SEO Site Tools) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\diahigjngdnkdgajdbpjdeomopbpkjjc\2.91_0
CHR Extension: (Gmail Offline) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ejidjjhkpiempkbhmpbfngldlkglhimk\1.20_0
CHR Extension: (Photo Zoom for Facebook) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\elioihkkcdgakfbahdoddophfngopipi\1.1208.30.1_0
CHR Extension: (DoNotTrackMe) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\epanfjkfahimkgomnigadpkobaefekcd\2.2.9.912_0
CHR Extension: (PanicButton) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\faminaibgiklngmfpfbhmokfmnglamcm\0.14.2.2_0
CHR Extension: (1-ClickWeather for Chrome) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fgmbighdoomjmebfbgplfmhcdbomjkoa\1.1.0.3_0
CHR Extension: (Google Analytics Opt-out Add-on (by Google)) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh\1_0
CHR Extension: (IBA Opt-out (by Google)) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gbiekjoijknlhijdjbaadobpkdhmoebb\1.5_0
CHR Extension: (Pendule) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gbkffbkamcejhkcaocmkdeiiccpmjfdi\1.0.0_0
CHR Extension: (HTTPS Everywhere) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gcbommkclmclpchllfjekcdonpmejbdp\2013.8.17_0
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\2.6.10_0
CHR Extension: (Float) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hachpkekjgfmoccnipgmbpkfepkjjenp\1.0.41_0
CHR Extension: (PageRank Status) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hbdkkfheckcdppiaiabobmennhijkknn\8.6.0.0_0
CHR Extension: (LastPass) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd\2.5.4_0
CHR Extension: (Keep My Opt-Outs) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hhnjdplhmcnkiecampfdgfjilccfpfoe\1.0.15_0
CHR Extension: (Chrome Sniffer) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\homgcnaoacgigpkkljjjekpignblkeae\0.2.13_0
CHR Extension: (Looper for YouTube) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\iggpfpnahkgpnindfkdncknoldgnccdg\4.9.6_0
CHR Extension: (Facebook Like Button) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jehaijobeonhempacbjelicepjkhoidi\1.0.3_0
CHR Extension: (Disconnect) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jeoacafpbcihiomhlakheieifhpjdfeo\5.10.0_0
CHR Extension: (Page Ruler) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jlpkojjdgbllmedoapgfodplfhcbnbpn\0.1.4_0
CHR Extension: (Chromium Wheel Smooth Scroller) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\khpcanbeojalbkpgpmjpdkjnkfcgfkhb\1.3.3_0
CHR Extension: (Yellow highlighter pen for web) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lnmengjdnfjbochkdkcjbbpildacancp\1.6_0
CHR Extension: (Right Inbox for Gmail) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mflnemhkomgploogccdmcloekbloobgb\3.1.4_0
CHR Extension: (Ghostery) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mlomiejdfkolichcflejclcbmpeaniij\5.0.0_0
CHR Extension: (Pocket (formerly Read It Later)) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\niloccemoadcdkdjlinkgdfekeahmflj\1.5.6_0
CHR Extension: (Chrome In-App Payments service) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda\0.0.4.11_0
CHR Extension: (Hover Zoom) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nonjdcjchghhkdoolnlbekcfllmednbl\4.21_0
CHR Extension: (Checker Plus for Gmail\u2122) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\oeopbcgkkoapgobdbedcemjljbihmemj\13.8.4_0
CHR Extension: (ColorPick Eyedropper) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ohcpnigalekghcmgcdcenkpelffpdolg\0.0.1.76_0
CHR Extension: (Currently) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ojhmphdkpgbibohbnpbfiefkgieacjmh\2.7.0_0
CHR Extension: (Thin Scroll Bar) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ojmmnceaidnmminjjffpndcbdibelgam\1.3_0
CHR Extension: (Google Publisher Toolbar) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\omioeahgfecgfpfldejlnideemfidnkc\4.1.1_0
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia\7_0
CHR Extension: (Fullscreen address bar) - C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ppmkmdianhgppfjciekeiodmgdppglno\1.1_0
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx

==================== Services (Whitelisted) =================

S3 AppReadiness; C:\Windows\system32\AppReadiness.dll [533504 2013-09-14] (Microsoft Corporation)
S3 AppXSvc; C:\Windows\system32\appxdeploymentserver.dll [1302016 2013-09-24] (Microsoft Corporation)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [50344 2013-10-16] (AVAST Software)
S3 COMSysApp; C:\Windows\SysWow64\dllhost.exe [17760 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 fussvc; C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\App Certification Kit\fussvc.exe [142336 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 IEEtwCollectorService; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [111616 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [166720 2000-01-01] (Intel Corporation)
S3 lfsvc; C:\Windows\System32\GeofenceMonitorService.dll [491520 2013-08-31] (Microsoft Corporation)
S3 msiserver; C:\Windows\SysWow64\msiexec.exe [55808 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S4 MsKeyboardFilter; C:\Windows\System32\KeyboardFilterSvc.dll [90464 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
R3 NcbService; C:\Windows\System32\ncbservice.dll [151040 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
R2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe [14997280 2013-08-27] (NVIDIA Corporation)
R2 SbieSvc; C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe [186056 2013-10-16] (Sandboxie Holdings, LLC)
S3 ScDeviceEnum; C:\Windows\System32\ScDeviceEnum.dll [130560 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 smphost; C:\Windows\System32\smphost.dll [13312 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 Te.Service; C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Testing\Runtimes\TAEF\Wex.Services.exe [119808 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 vmicguestinterface; C:\Windows\System32\ICSvc.dll [517120 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [346872 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 WEPHOSTSVC; C:\Windows\system32\wephostsvc.dll [24576 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [23840 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 workfolderssvc; C:\Windows\system32\workfolderssvc.dll [1581568 2013-09-19] (Microsoft Corporation)
R2 WSearch; C:\Windows\SysWow64\SearchIndexer.exe [657920 2013-08-22] (Microsoft Corporation)

==================== Drivers (Whitelisted) ====================

S0 ADP80XX; C:\Windows\System32\drivers\ADP80XX.SYS [782176 2013-08-22] (PMC-Sierra)
R1 ahcache; C:\Windows\System32\DRIVERS\ahcache.sys [76800 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
R2 aswFsBlk; C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [38984 2013-10-16] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [84328 2013-10-16] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [92544 2013-10-16] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [65776 2013-10-16] ()
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1032416 2013-10-16] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [409832 2013-10-16] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [205320 2013-10-16] ()
S3 bcmfn2; C:\Windows\System32\drivers\bcmfn2.sys [17624 2013-08-13] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
S3 iaLPSSi_GPIO; C:\Windows\System32\drivers\iaLPSSi_GPIO.sys [24568 2013-07-30] (Intel Corporation)
S3 iaLPSSi_I2C; C:\Windows\System32\drivers\iaLPSSi_I2C.sys [99320 2013-07-25] (Intel Corporation)
S0 iaStorAV; C:\Windows\System32\drivers\iaStorAV.sys [651248 2013-08-10] (Intel Corporation)
R0 intelpep; C:\Windows\System32\drivers\intelpep.sys [39768 2013-09-19] (Microsoft Corporation)
S3 kbldfltr; C:\Windows\System32\drivers\kbldfltr.sys [22272 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S0 LSI_SAS3; C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas3.sys [81760 2013-08-22] (LSI Corporation)
R3 NdisVirtualBus; C:\Windows\System32\drivers\NdisVirtualBus.sys [16384 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 netvsc; C:\Windows\system32\DRIVERS\netvsc63.sys [87040 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [39200 2013-08-20] (NVIDIA Corporation)
S3 ReFS; C:\Windows\System32\Drivers\ReFS.sys [924512 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
R3 SbieDrv; C:\Program Files\Sandboxie\SbieDrv.sys [200552 2013-10-16] (Sandboxie Holdings, LLC)
R3 SensorsSimulatorDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [230912 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 SerCx2; C:\Windows\System32\drivers\SerCx2.sys [146272 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S0 stornvme; C:\Windows\System32\drivers\stornvme.sys [56672 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 tapoas; C:\Windows\system32\DRIVERS\tapoas.sys [30720 2012-07-15] (The OpenVPN Project)
S3 UEFI; C:\Windows\System32\drivers\UEFI.sys [26976 2013-08-22] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [124256 2013-08-22] (Microsoft Corporation)

========================== Drivers MD5 =======================

C:\Windows\System32\drivers\1394ohci.sys E1832BD9FD7E0FC2DC9FA5935DE3E8C1
C:\Windows\System32\drivers\3ware.sys AD508A1A46EC21B740AB31C28EFDFDB1
C:\Windows\System32\drivers\ACPI.sys E19D921EBBD1A2CA4C48D7B5F1685B30
C:\Windows\System32\Drivers\acpiex.sys AC8279D229398BCF05C3154ADCA86813
C:\Windows\System32\drivers\acpipagr.sys A8970D9BF23CD309E0403978A1B58F3F
C:\Windows\System32\drivers\acpipmi.sys 111A89C99C5B4F1A7BCE5F643DD86F65
C:\Windows\System32\drivers\acpitime.sys 5758387D68A20AE7D3245011B07E36E7
C:\Windows\System32\drivers\ADP80XX.SYS 7C1FDF1B48298CBA7CE4BDD4978951AD
C:\Windows\system32\drivers\afd.sys 239268BAB58EAE9A3FF4E08334C00451
C:\Windows\System32\drivers\agp440.sys 7DFAEBA9AD62D20102B576D5CAC45EC8
C:\Windows\System32\DRIVERS\ahcache.sys 8E8E34B7BA059050EED827410D0697A2
C:\Windows\System32\drivers\amdk8.sys 7589DE749DB6F71A68489DCE04158729
C:\Windows\System32\drivers\amdppm.sys B46D2D89AFF8A9490FA8C98C7A5616E3
C:\Windows\System32\drivers\amdsata.sys D2BF2F94A47D332814910FD47C6BBCD2
C:\Windows\System32\drivers\amdsbs.sys A8E04943C7BBA7219AA50400272C3C6E
C:\Windows\System32\drivers\amdxata.sys CEA5F4F27CFC08E3A44D576811B35F50
C:\Windows\system32\drivers\appid.sys 04951A9A937CBE28A2D3FEEA360B6D1F
C:\Windows\System32\drivers\arcsas.sys 65045784366F7EC5FB4E71BCF923187B
C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys 79EB7B1733F0EA220C95335795C806EB
C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys 9FB1012D9EE3B9510FAA4C8D34DECD1C
C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys 679712B7A353EE665B9301592164A172
C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys C04F7B373881009D7994D9BF55D24AB4
C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys DF97409EBD35C5A40AF5594806724F75
C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys 511595FFE2E06D6E1947E0A0C8C7AD27
C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys 59787B95DD9CA44CB139D96863438587
C:\Windows\System32\drivers\atapi.sys 74B14192CF79A72F7536B27CB8814FBD
C:\Windows\System32\drivers\bxvbda.sys A4A73F631FE2AA2826FBE4A399B04DEF
C:\Windows\System32\drivers\BasicDisplay.sys 8CC7F7E4AFCBA605921B137ED7992C68
C:\Windows\System32\drivers\BasicRender.sys 2748E116F8621A4DB0D39FCDD7318C01
C:\Windows\System32\drivers\bcmfn2.sys C1ABB0F7E3BEA48A0417BDF6FF14AB21
C:\Windows\System32\Drivers\Beep.sys EC19013E4CF87609534165DF897274D6
C:\Windows\System32\DRIVERS\bowser.sys 6B4FFFDDC618FCF64473CAA86E305697
C:\Windows\System32\drivers\BthAvrcpTg.sys A8F23D453A424FF4DE04989C4727ECC7
C:\Windows\System32\drivers\bthhfenum.sys 746B9F94214915AECDE4B7FEA5FF9664
C:\Windows\System32\drivers\BthHFHid.sys 71FE2A48E4C93DDB9798C024880B6C07
C:\Windows\System32\drivers\bthmodem.sys 07E33226AD218A2A162662A05CAFB52F
C:\Windows\System32\DRIVERS\cdfs.sys 2FA6510E33F7DEFEC03658B74101A9B9
C:\Windows\System32\drivers\cdrom.sys C6796EA22B513E3457514D92DCDB1A3D
C:\Windows\System32\drivers\circlass.sys BE9936EDD3267FAAFF94A7835867F00B
C:\Windows\System32\drivers\CLFS.sys 7F006813C2AFE622C13D7AF94F56CD07
C:\Windows\System32\drivers\CmBatt.sys EF6EF85DADC3184A10D8F2F7159973CB
C:\Windows\System32\Drivers\cng.sys 825BE21E6395E00698D8A23955A87972
C:\Windows\System32\drivers\CompositeBus.sys 03AAED827C36F35D70900558B8274905
C:\Windows\System32\drivers\condrv.sys A1FF7DFBFBE164CF92603C651D304DD2
C:\Windows\System32\drivers\csc.sys EE2F3C0D6ADBC975D6B621EC15ACF4E2
C:\Windows\System32\drivers\dam.sys 315BA4BC19316D72B2E037534E048B93
C:\Windows\System32\Drivers\dfsc.sys 5DB26D7E0216D0BF364A81D3829AD7B9
C:\Windows\System32\drivers\disk.sys 4D40C9B33F738797CF50E77CB7C53E85
C:\Windows\System32\drivers\dmvsc.sys EB70A894708D1BC176AFD690FF06085F
C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys DDC11A202207C0400CBE07315B8FDE5E
C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys AEAB1924098DB538784C1D2B268FF0C9
C:\Windows\System32\drivers\evbda.sys 114BCFDF367FF37C3F1B0A96AF542E4D
C:\Windows\System32\drivers\EhStorClass.sys 43531A5993380CC5113242C29D265FD9
C:\Windows\System32\drivers\EhStorTcgDrv.sys 6F8E738A9505A388B1157FDDE7B3101B
C:\Windows\System32\drivers\errdev.sys DFFFAE1442BA4076E18EED5E406FA0D3
C:\Windows\System32\Drivers\exfat.sys 7729D294A555C7AEB281ED8E4D0E01E4
C:\Windows\System32\Drivers\fastfat.sys 7C4E0D5900B2A1D11EDD626D6DDB937B
C:\Windows\System32\drivers\fdc.sys 5D8402613E778B3BD45E687A8372710B
C:\Windows\System32\drivers\fileinfo.sys 957A7A8F5ACCAF23DD9DFF6DAA393CE5
C:\Windows\System32\drivers\filetrace.sys A1A66C4FDAFD6B0289523232AFB7D8AF
C:\Windows\System32\drivers\flpydisk.sys BE743083CF7063C486A4398E3AEFE59A
C:\Windows\System32\drivers\fltmgr.sys 60D5067FCE6D9433D35E04C01D8538B3
C:\Windows\System32\drivers\FsDepends.sys 35005534E600E993A90B036E4E599F2B
C:\Windows\System32\Drivers\Fs_Rec.sys 09F460AFEDCA03F3BF6E07D1CCC9AC42
C:\Windows\System32\DRIVERS\fvevol.sys 83E1F0983B02A6F8EC764D18E24ECF10
C:\Windows\System32\drivers\fxppm.sys 9591D0B9351ED489EAFD9D1CE52A8015
C:\Windows\System32\drivers\gagp30kx.sys FC3EF65EE20D39F8749C2218DBA681CA
C:\Windows\System32\drivers\vmgencounter.sys 0BF5CAD281E25F1418E5B8875DC5ADD1
C:\Windows\System32\Drivers\msgpioclx.sys FDA72810CA2F8409D9B31E833C448E34
C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys 56F69F7C25FB67C970997D7066DBC593
C:\Windows\System32\drivers\HDAudBus.sys 03909BDBFF0DCACCABF2B2D4ADEE44DC
C:\Windows\System32\drivers\HidBatt.sys 10A70BC1871CD955D85CD88372724906
C:\Windows\System32\drivers\hidbth.sys 1EA1B4FABB8CC348E73CA90DBA22E104
C:\Windows\System32\drivers\hidi2c.sys C241A8BAFBBFC90176EA0F5240EACC17
C:\Windows\System32\drivers\hidir.sys 9BDDEE26255421017E161CCB9D5EDA95
C:\Windows\System32\drivers\hidusb.sys F31397220D9687E11EB448649AA6E038
C:\Windows\System32\drivers\HpSAMD.sys A6AACEA4C785789BDA5912AD1FEDA80D
C:\Windows\System32\drivers\HTTP.sys 3502776E366C913D49C0DA928AE3E6CB
C:\Windows\System32\drivers\hwpolicy.sys 90656C0B3864804B090434EFC582404F
C:\Windows\System32\drivers\hyperkbd.sys 6D6F9E3BF0484967E52F7E846BFF1CA1
C:\Windows\system32\DRIVERS\HyperVideo.sys 907C870F8C31F8DDD6F090857B46AB25
C:\Windows\System32\drivers\i8042prt.sys 84CFC5EFA97D0C965EDE1D56F116A541
C:\Windows\System32\drivers\iaLPSSi_GPIO.sys 5D90E32E36CE5D4C535D17CE08AEAF05
C:\Windows\System32\drivers\iaLPSSi_I2C.sys DD05E7E80F52ADE9AEB292819920F32C
C:\Windows\System32\drivers\iaStorAV.sys 08BFE413B0B4AA8DFA4B5684CE06D3DC
C:\Windows\System32\drivers\iaStorV.sys A2200C3033FA4EF249FC096A7A7D02A2
C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys 11A077B747F198441190D0F6E276EEC4
C:\Windows\System32\drivers\intelide.sys 4E448FCFFD00E8D657CD9E48D3E47157
C:\Windows\System32\drivers\intelpep.sys A2B6215E54075A936E5B424ABCD1323E
C:\Windows\System32\drivers\intelppm.sys 47E74A8E53C7C24DCE38311E1451C1D9
C:\Windows\System32\DRIVERS\ipfltdrv.sys 9DB76D7F9E4E53EFE5DD8C53DE837514
C:\Windows\System32\drivers\IPMIDrv.sys 9949A3C7590B8C536C05312205079A82
C:\Windows\System32\drivers\ipnat.sys E23D32BAF152FBE35F18C6A2AB8EF271
C:\Windows\System32\drivers\irenum.sys AE44C526AB5F8A487D941CEB57B10C97
C:\Windows\System32\drivers\isapnp.sys 8AFEEA3955AA43616A60F133B1D25F21
C:\Windows\System32\drivers\msiscsi.sys 034D4BD9DC67C64F3A4C8A049B5173BF
C:\Windows\System32\drivers\kbdclass.sys 8BE92376799B6B44D543E8D07CDCF885
C:\Windows\System32\drivers\kbdhid.sys FB6E47E569D4872ABEB506BE03A45FBA
C:\Windows\System32\drivers\kbldfltr.sys DB7A09BC90DF20F44F16F8B0F9ED3491
C:\Windows\system32\DRIVERS\kdnic.sys 813871C7D402A05F2E3A7075F9584A05
C:\Windows\System32\Drivers\ksecdd.sys ADDECBCC777665BD113BED437E602AB0
C:\Windows\System32\Drivers\ksecpkg.sys 7296EA420134EAC390798B3232D066A4
C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys 11AFB527AA370B1DAFD5C36F35F6D45F
C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C63x64.sys 50AECF8C21AB2A6428A6E1E10549D8E5
C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys C09010B3680860131631F53E8FE7BAD8
C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas.sys C755AE4635457AA2A11F79C0DF857ABC
C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas2.sys ADAC09CBE7A2040B7F68B5E5C9A75141
C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas3.sys 04D1274BB9BBCCF12BD12374002AA191
C:\Windows\System32\drivers\lsi_sss.sys 327469EEF3833D0C584B7E88A76AEC0C
C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys 5EF604B0698F4FA962778285E8C5F1F2
C:\Windows\System32\drivers\megasas.sys EB5C03A070F30D64A6DF80E53B22F53F
C:\Windows\System32\drivers\megasr.sys F6F13533196DE7A582D422B0241E4363
C:\Windows\System32\drivers\HECIx64.sys 772A1DEEDFDBC244183B5C805D1B7D85
C:\Windows\System32\drivers\modem.sys 8B38C44F69259987C95135C9627E2378
C:\Windows\System32\drivers\monitor.sys 601589000CC90F0DF8DA2CC254A3CCC9
C:\Windows\System32\drivers\mouclass.sys CEAC6D40FE887CE8406C2393CF97DE06
C:\Windows\System32\drivers\mouhid.sys 02D98BF804084E9A0D69D1C69B02CCA9
C:\Windows\System32\drivers\mountmgr.sys 515549560D481138E6E21AF7C6998E56
C:\Windows\System32\drivers\mpsdrv.sys F170510BE94CF45E3C6274578F6204B2
C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys 59DCEC7499095DE5AED741358037AE2D
C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys 6129EDB793A4255B1E2FB41773AC9D9A
C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb10.sys 295771B092D4F7FCF2B62F80CCD14320
C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb20.sys AAF56E4E84D35411B4E446C445732DFE
C:\Windows\system32\DRIVERS\bridge.sys 4E888019078AC363076A5433E89AA4F8
C:\Windows\System32\Drivers\Msfs.sys D13329FBF8345B28AB30F44CC247DC08
C:\Windows\System32\drivers\msgpiowin32.sys C6B474E46F9E543B875981ED3FFE6ADD
C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys 65C92EB9D08DB5C69F28C7FFD4E84E31
C:\Windows\System32\drivers\mshidumdf.sys 52299F086AC2DAFD100DD5DC4A8614BA
C:\Windows\System32\drivers\msisadrv.sys 36D92AF3343C3A3E57FEF11C449AEA4C
C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys A9BBBD2BAE6142253B9195E949AC2E8D
C:\Windows\system32\DRIVERS\mslldp.sys 375E44168F2DFB91A68B8A3F619C5A7C
C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys 7B2128EB875DCBC006E6A913211006D6
C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys 1E88171579B218115C7A772F8DE04BD8
C:\Windows\System32\Drivers\MsRPC.sys BBE2A455053E63BECBF42C2F9B21FAE0
C:\Windows\System32\drivers\mssmbios.sys 8D6B7D515C5CBCDB75B928A0B73C3C5E
C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys 115019AE01E0EB9C048530D2928AB4A2
C:\Windows\System32\drivers\MTConfig.sys 96D604A35070360F0DD4A7A8AF410B5E
C:\Windows\System32\Drivers\mup.sys 619CA29326B82372621DB2C0964D8365
C:\Windows\System32\drivers\mvumis.sys B8C35C94DCB2DFEAF03BB42131F2F77F
C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys CF8B989D89D6807B887690F2CF24EFD9
C:\Windows\System32\drivers\ndis.sys AD9086052A5E5153AF43FE74138A4B27
C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys C6BB12BC35D1637CA17AE16D3A4725EB
C:\Windows\system32\DRIVERS\NdisImPlatform.sys 9F1DA20E943BE7AA4ED5F3E1EBA78B37
C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys 9423421E735BD5394351E0C47C76BB92
C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys B832B35055BA2B7B4181861FF94D8E59
C:\Windows\System32\drivers\NdisVirtualBus.sys 1F58E48EF75F34C35D8E93A0DC535CFE
C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys DEC29080202D4F9F17F55E18BCFCC41A
C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys DEC29080202D4F9F17F55E18BCFCC41A
C:\Windows\System32\Drivers\NDProxy.sys A5BD69A8812FA79D1A487691DD3FB244
C:\Windows\System32\drivers\Ndu.sys 5A072F0B90C29C5233D78BE33EF5ED78
C:\Windows\System32\DRIVERS\netbios.sys A83D67D347A684F10B7D3019C8A6380C
C:\Windows\System32\DRIVERS\netbt.sys 0217532E19A748F0E5D569307363D5FD
C:\Windows\system32\DRIVERS\netvsc63.sys 70414DB660BFBB7BD58FCE8EA4364E1B
C:\Windows\System32\Drivers\Npfs.sys 8F44A2F57C9F1A19AC9C6288C10FB351
C:\Windows\System32\drivers\npsvctrig.sys CBDB4F0871C88DF930FC0E8588CA67FC
C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys E490B459978CB87779E84C761D22B827
C:\Windows\System32\Drivers\Ntfs.sys 4412D565C0278C401575E11072C7DCE3
C:\Windows\System32\Drivers\Null.sys EF1B290FC9F0E47CC0B537292BEE5904
C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys 554964B900AE2954B8B589B6287034AC
C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys CE1B54F1ED2080B15DAF9044EC92075A
C:\Windows\System32\drivers\nvraid.sys BC6B5942AFF25EBAF62DE43C3807EDF8
C:\Windows\System32\drivers\nvstor.sys 1F43ABFFAC3D6CA356851D517392966E
C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys 220B120EF4C36B4A3E23FAEC91E2FCE3
C:\Windows\System32\drivers\nv_agp.sys 6934A936A7369DFE37B7DBA93F5E5E49
C:\Windows\System32\drivers\parport.sys 764B1121867B2D9B31C491668AC72B2B
C:\Windows\System32\drivers\partmgr.sys EF0C1749C9A8CEE9A457473D433CC00F
C:\Windows\System32\drivers\pci.sys C0D3F3BC1C84B4BA746D9847314C1164
C:\Windows\System32\drivers\pciide.sys 346E38FCC6859A727DD28AFAD1F0AFF4
C:\Windows\System32\drivers\pcmcia.sys 4D3BDCC1C7B40C9D7B6AD990E6DEC397
C:\Windows\System32\drivers\pcw.sys BF28771D1436C88BE1D297D3098B0F7D
C:\Windows\System32\drivers\pdc.sys E170103E68329E9154A5EC383CD253ED
C:\Windows\System32\drivers\peauth.sys BA50CC0BD19004AAB88BE37338B6FA0D
C:\Windows\System32\drivers\processr.sys ECD373F9571C745894367CC2635EA44F
C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys 8528BB05E4D4E25945F78B00B2555FB7
C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys 3FB466684609A4329858CF2EBD62E0FD
C:\Windows\System32\DRIVERS\rasacd.sys 2C56F0EE27E4EF70CA4B4983D3638905
C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys 5247F308C4103CDC4FE12AE1D235800A
C:\Windows\System32\DRIVERS\rdbss.sys B939A2A0F9D6C6C186721E268EB6FA93
C:\Windows\System32\drivers\rdpbus.sys 6B21EBF892CD8CACB71669B35AB5DE32
C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys 680C1DAE268B6FB67FA21B389A8B79EF
C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys 858776908AF838E3790F3261B799CDA6
C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys 06250FF7F8E5F98DAA6F2D6251B1694E
C:\Windows\System32\Drivers\ReFS.sys 036746D54347FD2D0385668E2A4064E4
C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys 2D05A5508F4685412F2B89E8C2189ABC
C:\Windows\System32\drivers\vms3cap.sys 1A063730F221B2746FF00457AE17E4F0
C:\Program Files\Sandboxie\SbieDrv.sys AD7231A60287E71E6D754264D55F3386
C:\Windows\System32\drivers\sbp2port.sys C624A1B32211C3166EDB3F4AB02A30B7
C:\Windows\System32\DRIVERS\scfilter.sys ABD0237B15DBD2B4695F4B7D734A58F7
C:\Windows\System32\drivers\sdbus.sys 2F9A3380B8C0380E5608E29C7AA66899
C:\Windows\System32\drivers\sdstor.sys 4EAF4DCF9DBD9A56952A58F56D61C005
C:\Windows\System32\Drivers\secdrv.sys ==> MD5 is legit
C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys 19240C13F526125554B5370566F21A0A
C:\Windows\System32\drivers\SerCx.sys DB2FF24CE0BDD15FE75870AFE312BA89
C:\Windows\System32\drivers\SerCx2.sys 53BDBF04ECAF943CBF6359E3BCB2445E
C:\Windows\System32\drivers\serenum.sys 3CD600C089C1251BEEB4CD4CD5164F9E
C:\Windows\System32\drivers\serial.sys D864381BC9C725FAB01D94C060660166
C:\Windows\System32\drivers\sermouse.sys 0BD2B65DCE756FDE95A2E5CCCBF7705D
C:\Windows\System32\drivers\sfloppy.sys 472B7A5AC181C050888DB454663DD764
C:\Windows\System32\drivers\SiSRaid2.sys 2F518D13DD6F3053837FE606F1A2EA1F
C:\Windows\System32\drivers\sisraid4.sys 1AC9A200A9C49C4508F04AAFFCA34A3F
C:\Windows\System32\drivers\spaceport.sys 2150AAB8CD16876AE6DBDDDCC9ED740C
C:\Windows\System32\drivers\SpbCx.sys F337BE11071818FC3F5DC2940B6BDE34
C:\Windows\System32\DRIVERS\srv.sys CD7534BA5BA92086B1BC10ADF880FC49
C:\Windows\System32\DRIVERS\srv2.sys C1AE59C0B0817236EC083A91C396005A
C:\Windows\System32\DRIVERS\srvnet.sys 77195C32175FC63D6054EBA5A066D727
C:\Windows\System32\drivers\stexstor.sys 366DEA74BBA65B362BCCFC6FC2ADFD8B
C:\Windows\System32\drivers\storahci.sys 0ED2E318ABB68C1A35A8B8038BDB4C90
C:\Windows\System32\DRIVERS\vmstorfl.sys 7A08CEE1535F5A448215634C5EA74E50
C:\Windows\System32\drivers\stornvme.sys D57AEE34C7C0DD1DC8B6B54B7A89649C
C:\Windows\System32\drivers\storvsc.sys 548759755BC73DAD663250239D7E0B9F
C:\Windows\System32\drivers\storvsp.sys 03618F935379614837F915D04C45FC0E
C:\Windows\System32\drivers\swenum.sys 84E0F5D41C138C5CC975137A2A98F6D3
C:\Windows\system32\DRIVERS\tap0901.sys 3C32FF010F869BC184DF71290477384E
C:\Windows\system32\DRIVERS\tapoas.sys 927D0CDB3F96EFC1E98FB1A2C9FB67AD
C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys 59238CA23C6C7E881A2D403FC90A8C3B
C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys 59238CA23C6C7E881A2D403FC90A8C3B
C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys 33A7D83EEB15431773A6E186CFAABA21
C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys FFF28F9F6823EB1756C60F1649560BBF
C:\Windows\System32\drivers\terminpt.sys 232D185D2337F141311D0CF1983E1431
C:\Windows\system32\drivers\tpm.sys 82F909359600D3603FE852DB7F135626
C:\Windows\System32\drivers\tsusbflt.sys BF8F54CA37E9C9D6582C31C5761F8C93
C:\Windows\System32\drivers\TsUsbGD.sys E0088068DCE2EE82897027DDB8E05254
C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys C8E0E78B5D284C2FF59BDFFDAF997242
C:\Windows\System32\drivers\uagp35.sys F6EEAD052943B5A3104C1405BB856C54
C:\Windows\System32\drivers\uaspstor.sys FE6067B1FD4E63650C667B33D080565B
C:\Windows\System32\drivers\ucx01000.sys 5D1B430EA11064C56E7C8F84B90DEB6A
C:\Windows\System32\DRIVERS\udfs.sys 1EC649F112896FAE33250F0B97AC5D0B
C:\Windows\System32\drivers\UEFI.sys 9578691F297E1B1F519970FE6D47CB21
C:\Windows\System32\drivers\uliagpkx.sys 5EAB5117DDB24FC4D39E6FFFCF1837B9
C:\Windows\System32\drivers\umbus.sys DA34C39A18E60E7C3FA0630566408034
C:\Windows\System32\drivers\umpass.sys AE8294875E5446E359B1E8035D40C05E
C:\Windows\system32\drivers\usbaudio.sys 755A90F1C949B8260D7670AEF6DB4912
C:\Windows\System32\drivers\usbccgp.sys 3432E857B8EC1C1316AB098F2BCCDFB6
C:\Windows\System32\drivers\usbcir.sys B3D6457D841A0CAEF4C52D88621715F2
C:\Windows\System32\drivers\usbehci.sys 5477D6E27C7D266EF8C152B9A25ADE5E
C:\Windows\System32\drivers\usbhub.sys DF56C2C04EFA328D7A66B69007130266
C:\Windows\System32\drivers\UsbHub3.sys C0E33820326199CE3CFD3B9F27F81D99
C:\Windows\System32\drivers\usbohci.sys 3019097FB6C985EF24C058090FF3BDBD
C:\Windows\System32\drivers\usbprint.sys 4D655E3B684BE9B0F7FFD8A2935C348C
C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys F04D164C4168701A4E7835607722E5F1
C:\Windows\System32\drivers\USBSTOR.SYS B1230E9813B5C7E762DF27756AA23917
C:\Windows\System32\drivers\usbuhci.sys BA4FA655E0FC577DB7436FC963932CE4
C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys 18F744E8CCEB2670040EBAF7AD77B8C6
C:\Windows\System32\drivers\USBXHCI.SYS BCD8FC0A47AA31889C94168A4E56BB26
C:\Windows\System32\drivers\vdrvroot.sys FEB26E3B8345A7E8D62F945C4AE86562
C:\Windows\System32\drivers\VerifierExt.sys A026EDEAA5EECAE0B08E2748B616D4BD
C:\Windows\system32\DRIVERS\vfilter.sys E4DA1D85CCCB610DFF0C0E116900E17F
C:\Windows\System32\drivers\vhdmp.sys 041D3EF364E624DBB2703A64A5AADF89
C:\Windows\System32\drivers\viaide.sys 06D38968028E9AB19DE9B618C7B6D199
C:\Windows\System32\drivers\Vid.sys 3CE922E34DB12D9F3C0EA856BC09687C
C:\Windows\System32\drivers\vmbus.sys C6305BDFC4F7CE51F72BB072C03D4ACE
C:\Windows\System32\drivers\VMBusHID.sys DA40BEA0A863CE768C940CA9723BF81F
C:\Windows\System32\drivers\vmbusr.sys 68F8C26DEA2D42E8DEC0778943433C80
C:\Windows\system32\DRIVERS\virtualnet.sys A99CA064AD11266FE7067A79BF78BBB5
C:\Windows\System32\drivers\volmgr.sys 55D7D963DE85162F1C49721E502F9744
C:\Windows\System32\drivers\volmgrx.sys CCB9E901F7254BF96D28EB1B0E5329B7
C:\Windows\System32\drivers\volsnap.sys 9F9CE33B50611A1C61A46B8911E0B30B
C:\Windows\System32\drivers\vpci.sys 01355C98B5C3ED1EC446743CDA848FCE
C:\Windows\System32\drivers\vpcivsp.sys ADBE96C33D1A5BB1BBAF90B4BC84F523
C:\Windows\System32\drivers\vsmraid.sys 4539F45F9F4C9757A86A56C949421E07
C:\Windows\System32\drivers\vstxraid.sys 0849B7260F26FE05EA56DED0672E2F4B
C:\Windows\System32\drivers\vwifibus.sys BE970C369E43B509C1EDA2B8FA7CECB0
C:\Windows\System32\drivers\wacompen.sys 0910AB9ED404C1434E2D0376C2AD5D8B
C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys 694B28DE12AD47031FFB4B052662131A
C:\Windows\System32\drivers\Wdf01000.sys CB6C63FF8342B467E2EF76E98D5B934D
C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys 0B99529A3BECC3528D865DDECB62503B
C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys 282E7D46310338FF4A6B7680440EB0DA
C:\Windows\System32\DRIVERS\wfplwfs.sys CBD20360AAC0A071444CCCEFF3DCE3A2
C:\Windows\System32\drivers\wimmount.sys 867BCC69ED9C31C501465EB0E8BA9DFA
C:\Windows\System32\drivers\wmiacpi.sys 2834D9D3B4F554A39C72F00EA3F0E128
C:\Windows\System32\DRIVERS\wpcfltr.sys E746BCDBA2E02CF6B8D6B26FB167FBE0
C:\Windows\System32\drivers\WpdUpFltr.sys 9F2904B55F6CECCD1A8D986B5CE2609A
C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys AE072B0339D0A18E455DC21666CAD572
C:\Windows\System32\drivers\WudfPf.sys 2FEAE33E9B2B56104596E1BA444405A9
C:\Windows\System32\drivers\WUDFRd.sys 19240C13F526125554B5370566F21A0A
C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys 19240C13F526125554B5370566F21A0A
C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys 19240C13F526125554B5370566F21A0A

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

NETSVC: lfsvc -> C:\Windows\System32\GeofenceMonitorService.dll (Microsoft Corporation)
NETSVC: MsKeyboardFilter -> C:\Windows\System32\KeyboardFilterSvc.dll (Microsoft Corporation)

==================== One Month Created Files and Folders ========

2013-10-21 23:44 - 2013-10-21 23:44 - 00000000 ____D C:\FRST
2013-10-21 21:19 - 2013-10-21 21:19 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\Documents\WPA Files
2013-10-21 21:19 - 2013-10-21 21:19 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Windows Performance Analyzer
2013-10-21 19:26 - 2013-10-21 19:26 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\OpenVPN Technologies
2013-10-21 19:26 - 2013-10-21 19:26 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\OpenVPN Technologies
2013-10-21 19:23 - 2013-10-21 19:23 - 00025266 _____ C:\Users\Stefan\ovpntray.log
2013-10-21 19:22 - 2013-10-21 19:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\OpenVPN Technologies
2013-10-21 19:19 - 2013-10-21 19:19 - 00000000 ____D C:\Windows\LastGood.Tmp
2013-10-21 19:16 - 2013-10-21 19:17 - 00000000 ____D C:\Program Files\ShrewSoft
2013-10-21 19:16 - 2013-10-21 19:16 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Shrew Soft VPN
2013-10-21 19:16 - 2013-10-21 19:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Shrew Soft VPN
2013-10-21 19:15 - 2013-10-21 19:16 - 00009135 _____ C:\install.log
2013-10-21 18:54 - 2013-10-21 18:54 - 00001231 _____ C:\Users\Desa\Desktop\Securepoint SSL VPN.lnk
2013-10-20 23:09 - 2013-10-20 23:26 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Pingendo
2013-10-20 23:09 - 2013-10-20 23:26 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Pingendo
2013-10-20 23:06 - 2013-10-20 23:06 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\LibreOffice
2013-10-20 23:05 - 2013-10-20 23:05 - 00002545 _____ C:\Users\Public\Desktop\LibreOffice 4.1.lnk
2013-10-20 23:05 - 2013-10-20 23:05 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\LibreOffice 4
2013-10-19 21:03 - 2013-10-20 14:59 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\Desktop\slike
2013-10-19 19:10 - 2013-10-19 19:10 - 00000817 _____ C:\Users\Desa\Desktop\Tivat 2013 - Shortcut.lnk
2013-10-19 17:38 - 2013-10-19 17:38 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft_Corporation
2013-10-19 12:56 - 2013-10-19 12:56 - 00000000 ____D C:\SymCache
2013-10-19 11:14 - 2013-10-19 11:44 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\Documents\Visual Studio 2012
2013-10-19 11:14 - 2013-10-19 11:14 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NuGet
2013-10-19 11:14 - 2010-05-26 11:41 - 01998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_43.dll
2013-10-19 11:05 - 2013-10-19 11:05 - 00000000 ____D C:\Windows\symbols
2013-10-19 10:59 - 2013-10-19 11:13 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0
2013-10-19 10:56 - 2013-10-19 10:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Windows App Certification Kit
2013-10-19 10:55 - 2013-10-19 10:55 - 00000000 ____D C:\Program Files\Application Verifier
2013-10-19 10:55 - 2013-10-19 10:55 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Application Verifier
2013-10-18 15:28 - 2013-10-18 15:28 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\NuGet
2013-10-18 15:13 - 2013-10-18 15:13 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_SensorsSimulatorDriver_01_11_00.Wdf
2013-10-18 15:08 - 2013-10-18 15:12 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Kits
2013-10-18 15:06 - 2013-10-19 11:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Help Viewer
2013-10-18 15:06 - 2013-10-18 20:12 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs
2013-10-18 15:04 - 2013-10-18 15:04 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\1033
2013-10-18 15:04 - 2013-10-18 15:04 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\1033
2013-10-18 15:03 - 2013-10-18 15:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server
2013-10-18 15:03 - 2013-10-18 15:24 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
2013-10-18 15:02 - 2013-10-18 15:02 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Compact Edition
2013-10-18 15:01 - 2013-10-20 12:45 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2013-10-18 15:01 - 2013-10-18 20:17 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0
2013-10-18 12:21 - 2013-08-22 15:25 - 00000824 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts.20131018-122125.backup
2013-10-18 10:12 - 2013-10-21 22:23 - 00002203 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2013-10-18 10:11 - 2013-10-21 23:16 - 00000946 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2013-10-18 10:11 - 2013-10-21 22:23 - 00000942 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2013-10-18 10:11 - 2013-10-18 10:11 - 00003918 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2013-10-18 10:11 - 2013-10-18 10:11 - 00003682 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2013-10-18 10:03 - 2013-10-18 10:03 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Deployment
2013-10-18 10:03 - 2013-10-18 10:03 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Apps\2.0
2013-10-17 20:21 - 2013-10-18 14:20 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\CrashDumps
2013-10-17 19:40 - 2013-09-26 14:08 - 00707560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iuilp.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-26 09:39 - 13172736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-26 09:37 - 11670528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-26 08:37 - 02616832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-26 08:36 - 00867840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.appcore.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-26 08:35 - 01084928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.appcore.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-25 12:25 - 00783504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetcore.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-25 10:58 - 00648648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetcore.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-24 07:54 - 02050560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SRH.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-24 07:10 - 01741824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SRH.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-24 07:05 - 01245696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-24 06:35 - 00139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-24 05:56 - 00504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.ContentPrefetchTask.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-24 05:50 - 01302016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-23 09:58 - 21195128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-23 08:13 - 18640456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-23 04:39 - 02800640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-23 03:42 - 00576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 13:50 - 01286552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 13:48 - 00700352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10level9.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 13:48 - 00534048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 13:48 - 00358384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dcomp.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 13:48 - 00123480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmapi.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 13:18 - 01109936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 13:04 - 00419160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 12:56 - 02555224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 12:56 - 01119576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 12:54 - 02328328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 12:53 - 02131120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcore.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 12:53 - 01928656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\combase.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 12:53 - 01534504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 12:53 - 00996320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinTypes.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 12:53 - 00934856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsrcsnk.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 12:53 - 00482456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsvr.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 12:53 - 00366688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvproc.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 12:51 - 01720552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 12:45 - 00171968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 11:37 - 02065960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 11:23 - 00427096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 11:12 - 01370800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\combase.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 11:12 - 01092896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 11:09 - 02142424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcore.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 11:09 - 01472048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 11:09 - 00796928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 11:09 - 00382224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsvr.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 10:01 - 04191744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 09:58 - 00675328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 09:57 - 00207360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 09:56 - 00404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 09:50 - 00240128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 09:38 - 18576896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 09:17 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BulkOperationHost.exe
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 09:06 - 13925888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 09:05 - 00835584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 08:57 - 01036288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 08:33 - 11366912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\glcndFilter.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 08:27 - 00911872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ReAgent.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 08:06 - 01415168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 08:00 - 00202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ubpm.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 07:59 - 00940544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 07:57 - 00363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\livessp.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 07:56 - 08712704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\glcndFilter.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 07:50 - 00767488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ReAgent.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 07:38 - 00365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcmsvc.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 07:36 - 00261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bisrv.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 07:34 - 01555456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidsvc.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 07:31 - 00756224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 07:26 - 00405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vpnike.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 07:25 - 00225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dcomp.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 07:16 - 01503232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvc.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 07:13 - 00787968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uDWM.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 07:10 - 12028416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 07:08 - 00961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFMediaEngine.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 07:05 - 08875008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 06:58 - 00803328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 06:49 - 04975104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 06:48 - 07544320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Search.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 06:45 - 02569728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 06:45 - 01106432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFolder.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 06:44 - 01662464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Immersive.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 06:42 - 00833024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchFolder.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-21 06:39 - 01455616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-19 07:30 - 00761856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkfoldersControl.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-19 07:08 - 01150976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Globalization.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-19 07:01 - 00401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidprov.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-19 06:37 - 00802816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Globalization.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-19 06:32 - 00314368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlidprov.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-19 06:27 - 01730560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dui70.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-19 06:27 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-19 06:11 - 01344000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dui70.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-19 06:10 - 00524288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-19 05:59 - 00726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinapi.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-19 05:55 - 00552448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinapi.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-19 05:32 - 00570880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSync.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-19 05:29 - 01581568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\workfolderssvc.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-17 07:00 - 00453632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wbiosrvc.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-14 16:06 - 07401304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2013-10-17 19:40 - 2013-09-14 10:35 - 00533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppReadiness.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-13 14:14 - 00872328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-13 12:52 - 00698232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-12 09:37 - 00459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcncsvc.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-10 05:39 - 06639104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-10 05:39 - 05769728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-07 13:25 - 01160704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Web.Http.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-07 13:07 - 00273408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TetheringMgr.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-09-04 07:47 - 00492032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tpmvsc.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-08-31 11:36 - 01231360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.dll
2013-10-17 19:40 - 2013-08-31 11:12 - 00888832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-26 11:20 - 00556032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\recimg.exe
2013-10-17 19:39 - 2013-09-26 09:32 - 00638464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wimgapi.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-26 09:14 - 00528896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wimgapi.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-26 08:34 - 02295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-25 09:32 - 00063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BthRadioMedia.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-25 07:40 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windows.immersiveshell.serviceprovider.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-24 12:12 - 00258904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdyboost.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-09-24 08:55 - 00284160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mcbuilder.exe
2013-10-17 19:39 - 2013-09-24 07:59 - 00253952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mcbuilder.exe
2013-10-17 19:39 - 2013-09-24 07:05 - 00160768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppxAllUserStore.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-24 07:00 - 01147904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAutomationCore.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-24 06:27 - 00919552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAutomationCore.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-23 04:25 - 01019392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-23 03:46 - 00409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 14:10 - 00579416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fvevol.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 14:10 - 00236376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\sdbus.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 14:10 - 00151384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dumpsd.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 13:50 - 00528048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 13:05 - 00136536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wfplwfs.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 13:04 - 00086872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pdc.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 12:56 - 00101208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 12:53 - 00233912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 11:23 - 00578952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10level9.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 11:23 - 00098104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmapi.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 11:09 - 00312936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvproc.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 09:55 - 00097280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\agilevpn.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 08:55 - 00168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 08:01 - 00200704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ReInfo.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 07:58 - 00828416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 07:45 - 01102336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 07:43 - 00194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpapisrv.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 07:37 - 00101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 07:20 - 00369664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanmsm.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 07:09 - 00300544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanmsm.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 07:02 - 00158208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\thumbcache.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 06:54 - 00116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\thumbcache.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 06:38 - 01057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\printui.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 06:38 - 00102400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\efswrt.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 06:37 - 00131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\efswrt.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-21 06:36 - 01185280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\printui.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-19 17:25 - 00039768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelpep.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-09-19 09:19 - 00117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkFoldersRes.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-19 08:39 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcaui.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-19 08:27 - 00136704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkFolders.exe
2013-10-17 19:39 - 2013-09-19 08:23 - 00117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WorkFoldersRes.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-19 08:17 - 00456192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmon.ocx
2013-10-17 19:39 - 2013-09-19 07:47 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pcaui.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-19 07:43 - 00186880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkFoldersShell.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-19 07:29 - 00393728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sysmon.ocx
2013-10-17 19:39 - 2013-09-19 06:49 - 00254976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentClient.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-19 06:26 - 00198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-19 06:25 - 00471552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-19 05:34 - 00455168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSync.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-17 11:18 - 00467800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
2013-10-17 19:39 - 2013-09-17 08:58 - 00095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-17 07:26 - 00079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-17 07:15 - 01225728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usercpl.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-17 06:09 - 01160704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usercpl.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-17 06:08 - 00738304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctfuimanager.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-17 05:28 - 00695808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctfuimanager.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-14 16:06 - 00175960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\VerifierExt.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-09-14 16:06 - 00066904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PSHED.DLL
2013-10-17 19:39 - 2013-09-14 13:39 - 00083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-09-14 13:38 - 00141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ipnat.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-09-13 14:24 - 00054776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2013-10-17 19:39 - 2013-09-13 11:52 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SensorsClassExtension.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-13 10:54 - 00426496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Usb.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-13 10:10 - 00288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Usb.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-13 09:55 - 00233984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.HumanInterfaceDevice.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-13 09:30 - 00155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.HumanInterfaceDevice.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-13 09:28 - 03524096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-12 14:33 - 06353952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppsvc.exe
2013-10-17 19:39 - 2013-09-11 14:46 - 00371032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\spaceport.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-09-11 11:31 - 00442368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nwifi.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-09-11 11:31 - 00244224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-09-11 09:41 - 00353792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dhcpcore.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-11 09:09 - 00285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dhcpcore.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-07 18:12 - 00458616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WerFault.exe
2013-10-17 19:39 - 2013-09-07 18:12 - 00407016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Faultrep.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-07 16:45 - 00408480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WerFault.exe
2013-10-17 19:39 - 2013-09-07 16:45 - 00368736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Faultrep.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-07 14:44 - 00290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdprint.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-07 14:29 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceCenter.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-07 14:00 - 00256000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdprint.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-07 13:50 - 00482816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DeviceCenter.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-07 13:45 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CryptoWinRT.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-07 13:30 - 00244736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-07 13:22 - 00153600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CryptoWinRT.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-07 13:13 - 00248320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascustom.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-07 13:11 - 00762368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Web.Http.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-07 12:51 - 00081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SkyDriveShell.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-07 12:51 - 00066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SkyDriveShell.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-05 09:39 - 00285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ks.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-09-05 08:42 - 00081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Utilman.exe
2013-10-17 19:39 - 2013-09-05 07:40 - 00069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Utilman.exe
2013-10-17 19:39 - 2013-09-05 06:58 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CredentialMigrationHandler.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-05 06:39 - 00027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CredentialMigrationHandler.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-04 09:01 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkFoldersGPExt.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-04 08:16 - 00358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmrdvcore.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-04 07:45 - 00226304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\miutils.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-04 07:12 - 00198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DscCoreConfProv.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-04 07:04 - 00180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\miutils.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-04 06:57 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DscCore.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-04 06:48 - 00326656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SessEnv.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-09-04 06:35 - 00280576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SessEnv.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-08-31 16:18 - 00205024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mftranscode.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-08-31 14:15 - 00180232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mftranscode.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-08-31 14:04 - 00638464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\riched20.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-08-31 12:46 - 00513536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\riched20.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-08-31 12:00 - 00491520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GeofenceMonitorService.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-08-31 11:25 - 00357376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GeofenceMonitorService.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-08-30 09:31 - 00109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AxInstSv.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-08-28 10:03 - 00249344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpencom.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-08-28 09:55 - 00334336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MDEServer.exe
2013-10-17 19:39 - 2013-08-28 09:49 - 00597504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msra.exe
2013-10-17 19:39 - 2013-08-28 09:09 - 00054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdsdwmdr.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-08-28 09:04 - 00208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpencom.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-08-27 09:44 - 00019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\BtaMPM.sys
2013-10-17 19:39 - 2013-08-27 08:09 - 00970752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebcamUi.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-08-27 07:42 - 00393216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPhoto.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-08-27 07:24 - 00813568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WebcamUi.dll
2013-10-17 19:39 - 2013-08-27 07:10 - 00348160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMPhoto.dll
2013-10-17 19:38 - 2013-09-29 11:22 - 01641496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2013-10-17 19:38 - 2013-09-29 11:22 - 01506168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
2013-10-17 19:38 - 2013-09-29 11:22 - 01476184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2013-10-17 19:38 - 2013-09-29 11:22 - 01344984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
2013-10-17 19:38 - 2013-09-26 09:03 - 00631808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSyncHost.exe
2013-10-17 19:38 - 2013-09-26 08:52 - 00476672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncHost.exe
2013-10-17 19:38 - 2013-09-26 08:51 - 00669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SkyDriveTelemetry.dll
2013-10-17 19:38 - 2013-09-26 08:47 - 04079104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SyncEngine.dll
2013-10-17 19:38 - 2013-09-26 08:34 - 00688640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MrmIndexer.dll
2013-10-17 19:38 - 2013-09-26 08:34 - 00515072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MrmIndexer.dll
2013-10-17 19:38 - 2013-09-26 08:32 - 00584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
2013-10-17 19:38 - 2013-09-26 08:30 - 00744448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSyncCore.dll
2013-10-17 19:38 - 2013-09-26 08:25 - 00560128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SkyDrive.exe
2013-10-17 17:33 - 2013-10-17 17:33 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Macromedia
2013-10-17 16:13 - 2013-10-19 00:09 - 00001612 _____ C:\Windows\Sandboxie.ini
2013-10-17 16:13 - 2013-10-17 16:13 - 00000908 _____ C:\Users\Stefan\Desktop\Sandboxed Web Browser.lnk
2013-10-17 16:13 - 2013-10-17 16:13 - 00000000 ___RD C:\Sandbox
2013-10-17 16:13 - 2013-10-17 16:13 - 00000000 ____D C:\Program Files\Sandboxie
2013-10-17 15:35 - 2013-10-19 19:10 - 00198144 ___SH C:\Users\Desa\Desktop\Thumbs.db
2013-10-17 15:35 - 2013-10-17 15:35 - 00000967 _____ C:\Users\Desa\Desktop\Jovana - Shortcut.lnk
2013-10-17 15:35 - 2013-10-17 15:35 - 00000967 _____ C:\Users\Desa\Desktop\Danilo - Shortcut.lnk
2013-10-17 15:33 - 2013-10-17 15:33 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Macromedia
2013-10-17 15:33 - 2013-10-17 15:33 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Local\Macromedia
2013-10-17 13:10 - 2013-10-03 16:07 - 01537880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2013-10-17 13:10 - 2013-10-03 16:07 - 00382808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2013-10-17 13:10 - 2013-10-03 16:05 - 02140888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-10-03 16:05 - 00516496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxgi.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-10-03 14:53 - 01765384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d11.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-10-03 14:53 - 00406400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxgi.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-10-03 11:29 - 02144768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-10-03 11:16 - 00294400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Sensors.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-10-03 11:07 - 01765376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-10-03 11:02 - 00225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-10-02 13:00 - 01286552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-10-02 11:47 - 01018960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-10-01 05:42 - 01217024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Streaming.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-10-01 05:36 - 00977408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-09-29 06:08 - 00249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-09-29 06:00 - 00909312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MrmCoreR.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-09-29 05:50 - 00189952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-09-29 05:44 - 00621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MrmCoreR.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-09-29 05:37 - 00837120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSShared.dll
2013-10-17 13:10 - 2013-09-29 05:28 - 00698880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSShared.dll
2013-10-17 11:48 - 2013-10-21 20:40 - 00001944 _____ C:\Windows\system32\SafeIPSOff.ini
2013-10-17 11:47 - 2013-06-29 00:22 - 00534016 _____ (SafeIP) C:\Windows\system32\SafeIPs64.dll
2013-10-17 11:47 - 2013-06-29 00:21 - 00373760 _____ (SafeIP) C:\Windows\SysWOW64\SafeIPs.dll
2013-10-17 08:03 - 2013-10-21 23:43 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2013-10-17 08:03 - 2013-10-17 08:03 - 00003718 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2013-10-17 07:49 - 2013-10-17 07:49 - 00000876 _____ C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk
2013-10-17 07:48 - 2013-10-20 22:47 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\uTorrent
2013-10-17 03:13 - 2013-10-16 17:20 - 00000000 ____D C:\Windows\Panther
2013-10-16 23:57 - 2013-10-21 17:09 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Skype
2013-10-16 23:56 - 2013-10-16 23:56 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Mozilla
2013-10-16 23:56 - 2013-10-16 23:56 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Local\Mozilla
2013-10-16 23:54 - 2013-10-16 23:54 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Local\Google
2013-10-16 23:44 - 2013-10-21 17:06 - 00003596 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-1055057422-855361766-3415610158-1006
2013-10-16 23:40 - 2013-10-16 23:40 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Roaming\AVAST Software
2013-10-16 23:39 - 2013-10-18 18:00 - 00000000 ___RD C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
2013-10-16 23:39 - 2013-10-18 18:00 - 00000000 ___RD C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
2013-10-16 23:39 - 2013-10-17 15:33 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Local\Packages
2013-10-16 23:39 - 2013-10-16 23:39 - 00001442 _____ C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2013-10-16 23:39 - 2013-10-16 23:39 - 00000020 ___SH C:\Users\Desa\ntuser.ini
2013-10-16 23:39 - 2013-10-16 23:39 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Adobe
2013-10-16 23:39 - 2013-10-16 23:39 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Local\VirtualStore
2013-10-16 23:39 - 2013-10-16 23:39 - 00000000 ____D C:\Users\Desa
2013-10-16 23:39 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools
2013-10-16 23:39 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
2013-10-16 23:39 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility
2013-10-16 23:39 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance
2013-10-16 23:33 - 2013-10-16 23:33 - 00001178 _____ C:\Users\Public\Desktop\TeamViewer 8.lnk
2013-10-16 23:33 - 2013-10-16 23:33 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
2013-10-16 23:24 - 2013-10-16 23:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Sun
2013-10-16 23:24 - 2013-10-16 23:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
2013-10-16 22:51 - 2013-10-21 23:34 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\FileZilla
2013-10-16 22:33 - 2013-10-21 18:54 - 00001231 _____ C:\Users\UpdatusUser\Desktop\Securepoint SSL VPN.lnk
2013-10-16 22:29 - 2013-10-16 22:29 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2013-10-16 22:29 - 2013-10-16 22:29 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\RTCOM
2013-10-16 22:29 - 2013-10-16 22:29 - 00000000 ____D C:\Program Files\Realtek
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 03693128 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkAPO64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 03355336 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\RTKVHD64.sys
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 02802760 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtPgEx64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 02734624 _____ (Fortemedia Corporation) C:\Windows\system32\FMAPO64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 02102040 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\WavesGUILib64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 02032408 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioEQ64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 01659464 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTSnMg64.cpl
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 01284680 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTCOM64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 01003080 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkApi64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00910104 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPOShell64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00897152 _____ (Creative Technology Ltd.) C:\Windows\system32\MBAPO64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00753280 _____ (Creative Technology Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\MBAPO32.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00613448 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtDataProc64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00518896 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSX64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00465645 _____ C:\Windows\system32\Drivers\RTAIODAT.DAT
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00375128 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEP64A.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00331880 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtlCPAPI64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00318808 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO20.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00310104 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DHT64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00310104 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DAA64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00211184 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSH64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00208072 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAC64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00204120 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEED64A.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00198896 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSHP64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00155888 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSWOW64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00149608 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCfg64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00138824 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoInstII64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00110592 _____ (Real Sound Lab SIA) C:\Windows\system32\CONEQMSAPOGUILibrary.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00108640 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAR64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00101208 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEL64A.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00083072 _____ (Creative Technology Ltd.) C:\Windows\system32\MBWrp64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00078680 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEG64A.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00065112 _____ (Creative Technology Ltd.) C:\Windows\system32\MBppld64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00060504 _____ (Creative Technology Ltd.) C:\Windows\system32\MBPPCn64.dll
2013-10-16 22:29 - 2000-01-01 02:00 - 00014952 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCoLDR64.dll
2013-10-16 22:07 - 2013-10-16 22:07 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Intel
2013-10-16 22:07 - 2013-10-16 22:07 - 00000000 ____D C:\Program Files\Intel
2013-10-16 22:07 - 2000-01-01 02:00 - 00015168 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\IntelMEFWVer.dll
2013-10-16 22:06 - 2000-01-01 02:00 - 00062784 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\HECIx64.sys
2013-10-16 22:04 - 2013-10-17 16:45 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Adobe
2013-10-16 22:04 - 2013-10-16 22:04 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\NVIDIA
2013-10-16 22:03 - 2013-10-16 22:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
2013-10-16 22:03 - 2013-10-16 22:03 - 00000000 ____D C:\Intel
2013-10-16 22:03 - 2000-01-01 02:00 - 00053248 _____ (Windows XP Bundled build C-Centric Single User) C:\Windows\SysWOW64\CSVer.dll
2013-10-16 22:01 - 2013-10-16 22:01 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Realtek
2013-10-16 21:55 - 2013-10-16 21:55 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
2013-10-16 21:38 - 2013-10-16 21:38 - 00003037 _____ C:\Users\Stefan\Desktop\Microsoft Word 2010.lnk
2013-10-16 21:33 - 2013-10-18 15:02 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition
2013-10-16 21:33 - 2013-10-16 21:33 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform
2013-10-16 21:33 - 2013-10-16 21:33 - 00000000 ____D C:\Windows\PCHEALTH
2013-10-16 21:33 - 2013-10-16 21:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Synchronization Services
2013-10-16 21:33 - 2013-10-16 21:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
2013-10-16 21:32 - 2013-10-16 21:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft Help
2013-10-16 21:32 - 2013-10-16 21:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
2013-10-16 21:32 - 2013-10-16 21:32 - 00001169 _____ C:\Users\Stefan\Desktop\Photoshop CS4.lnk
2013-10-16 21:32 - 2013-10-16 21:32 - 00000000 __RHD C:\MSOCache
2013-10-16 21:32 - 2013-10-16 21:32 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft Help
2013-10-16 21:32 - 2013-10-16 21:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2013-10-16 21:32 - 2013-10-16 21:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
2013-10-16 21:31 - 2013-10-16 21:31 - 00001184 _____ C:\Users\Public\Desktop\Camtasia Studio 8.lnk
2013-10-16 21:31 - 2013-10-16 21:31 - 00000000 ____D C:\ProgramData\TechSmith
2013-10-16 21:31 - 2013-10-16 21:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\QuickTime
2013-10-16 21:28 - 2013-10-21 11:18 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Paint.NET
2013-10-16 21:28 - 2013-10-16 21:28 - 00000000 ____D C:\Program Files\Paint.NET
2013-10-16 21:26 - 2013-10-19 11:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
2013-10-16 21:26 - 2013-10-16 21:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
2013-10-16 21:26 - 2013-10-16 21:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
2013-10-16 21:26 - 2013-10-16 21:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
2013-10-16 21:25 - 2013-10-16 21:25 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\AVAST Software
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 01032416 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00409832 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00334648 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00205320 _____ C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00092544 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00084328 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00065776 _____ C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00043152 _____ (AVAST Software) C:\Windows\avastSS.scr
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00038984 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswFsBlk.sys
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00001982 _____ C:\Users\Public\Desktop\avast! Free Antivirus.lnk
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
2013-10-16 21:24 - 2013-08-03 06:48 - 01166520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationNative_v0300.dll
2013-10-16 21:24 - 2013-08-03 06:48 - 00124112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2013-10-16 21:24 - 2013-08-03 06:48 - 00035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TsWpfWrp.exe
2013-10-16 21:24 - 2013-08-03 06:41 - 00778936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationNative_v0300.dll
2013-10-16 21:24 - 2013-08-03 06:41 - 00102608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2013-10-16 21:24 - 2013-08-03 06:41 - 00035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TsWpfWrp.exe
2013-10-16 21:22 - 2013-10-16 21:24 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Notepad++
2013-10-16 21:22 - 2013-10-16 21:23 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
2013-10-16 21:22 - 2013-10-16 21:22 - 00001067 _____ C:\Users\UpdatusUser\Desktop\Notepad++.lnk
2013-10-16 21:22 - 2013-10-16 21:22 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
2013-10-16 21:22 - 2013-10-16 21:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Notepad++
2013-10-16 21:21 - 2013-10-16 21:21 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\WinRAR
2013-10-16 21:21 - 2013-10-01 12:34 - 02146304 _____ (Geek Uninstaller Software) C:\Users\Stefan\Desktop\geek.exe
2013-10-16 21:20 - 2013-10-16 21:20 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2013-10-16 21:20 - 2013-10-16 21:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2013-10-16 21:14 - 2013-10-16 21:14 - 00002012 _____ C:\Users\Stefan\Desktop\FileZilla Client.lnk
2013-10-16 21:14 - 2013-10-16 21:14 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FileZilla FTP Client
2013-10-16 21:14 - 2013-10-16 21:14 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\FileZilla FTP Client
2013-10-16 21:07 - 2013-10-16 21:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\TechSmith
2013-10-16 21:07 - 2013-10-16 21:07 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\TechSmith
2013-10-16 21:03 - 2013-10-16 21:03 - 00001270 _____ C:\Users\Stefan\Desktop\Spybot - Search & Destroy.lnk
2013-10-16 21:02 - 2013-10-18 12:41 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
2013-10-16 21:02 - 2013-10-18 12:17 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy
2013-10-16 21:00 - 2013-10-16 21:00 - 00000834 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
2013-10-16 21:00 - 2013-10-16 21:00 - 00000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2013-10-16 19:43 - 2013-10-16 19:43 - 00000424 _____ C:\Users\Stefan\Desktop\My Computer.lnk
2013-10-16 19:40 - 2013-10-17 18:14 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\AIMP3
2013-10-16 19:40 - 2013-10-16 19:40 - 00000917 _____ C:\Users\Public\Desktop\AIMP3.lnk
2013-10-16 19:40 - 2013-10-16 19:40 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AIMP3
2013-10-16 19:32 - 2013-10-16 19:32 - 00001159 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2013-10-16 19:32 - 2013-10-16 19:32 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla
2013-10-16 19:32 - 2013-10-16 19:32 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Mozilla
2013-10-16 19:32 - 2013-10-16 19:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2013-10-16 19:22 - 2013-10-16 19:22 - 00001047 _____ C:\Users\Stefan\Desktop\KMPlayer.lnk
2013-10-16 19:22 - 2013-10-16 19:22 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The KMPlayer
2013-10-16 19:22 - 2013-10-16 19:22 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Macromedia
2013-10-16 19:21 - 2013-10-16 19:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\The KMPlayer
2013-10-16 19:16 - 2013-10-20 18:28 - 00671744 ___SH C:\Users\Stefan\Desktop\Thumbs.db
2013-10-16 19:10 - 2000-01-01 02:00 - 02079816 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\RtlExUpd.dll
2013-10-16 18:58 - 2013-10-16 18:58 - 00000000 ___HD C:\Windows\system32\CanonIJ Uninstaller Information
2013-10-16 18:58 - 2013-10-16 18:58 - 00000000 ___HD C:\ProgramData\CanonBJ
2013-10-16 18:58 - 2010-04-24 05:00 - 00336896 _____ (CANON INC.) C:\Windows\system32\CNMLM9W.DLL
2013-10-16 18:58 - 2009-04-03 16:01 - 01321984 _____ (CANON INC.) C:\Windows\system32\CNC250C.dll
2013-10-16 18:58 - 2009-04-03 16:00 - 00092672 _____ (CANON INC.) C:\Windows\system32\CNC250I.dll
2013-10-16 18:58 - 2009-04-03 15:57 - 00106496 _____ (CANON INC.) C:\Windows\SysWOW64\CNC250U.dll
2013-10-16 18:58 - 2009-03-11 11:36 - 00328192 _____ (CANON INC.) C:\Windows\system32\CNC250L.dll
2013-10-16 18:58 - 2009-03-11 11:34 - 00303104 _____ (CANON INC.) C:\Windows\SysWOW64\CNC250L.dll
2013-10-16 18:58 - 2008-11-18 19:57 - 00012288 _____ C:\Windows\SysWOW64\CNC173AD.TBL
2013-10-16 18:58 - 2008-08-25 18:02 - 00017920 _____ (CANON INC.) C:\Windows\system32\CNHMCA6.dll
2013-10-16 18:58 - 2008-08-25 18:02 - 00015872 _____ (CANON INC.) C:\Windows\SysWOW64\CNHMCA.dll
2013-10-16 18:47 - 2013-10-16 18:47 - 00000808 _____ C:\Users\Public\Desktop\Speccy.lnk
2013-10-16 18:47 - 2013-10-16 18:47 - 00000000 ____D C:\Program Files\Speccy
2013-10-16 18:44 - 2013-10-18 19:39 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Skype
2013-10-16 18:44 - 2013-10-16 23:57 - 00002533 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
2013-10-16 18:44 - 2013-10-16 23:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2013-10-16 18:44 - 2013-10-16 18:44 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2013-10-16 18:12 - 2013-10-16 18:12 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\SlimWare Utilities Inc
2013-10-16 18:10 - 2013-10-16 18:10 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Downloaded Installers
2013-10-16 18:00 - 2013-10-16 18:00 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\NVIDIA
2013-10-16 17:57 - 2013-10-16 17:57 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies
2013-10-16 17:56 - 2013-10-16 17:56 - 00000020 ___SH C:\Users\UpdatusUser\ntuser.ini
2013-10-16 17:56 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools
2013-10-16 17:56 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
2013-10-16 17:56 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility
2013-10-16 17:56 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance
2013-10-16 17:55 - 2013-08-20 15:33 - 00039200 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvad64v.sys
2013-10-16 17:55 - 2013-08-20 15:32 - 00029984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvaudcap64v.dll
2013-10-16 17:55 - 2013-08-20 15:32 - 00028448 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
2013-10-16 17:53 - 2013-10-21 23:44 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\Desktop\Sa Net-a
2013-10-16 17:53 - 2013-10-16 17:53 - 00000000 ____D C:\NVIDIA
2013-10-16 17:44 - 2013-09-26 13:21 - 23213568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2013-10-16 17:44 - 2013-09-26 12:09 - 17143296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2013-10-16 17:44 - 2013-09-26 11:37 - 02763776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2013-10-16 17:44 - 2013-09-26 10:46 - 05765120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2013-10-16 17:44 - 2013-09-26 10:35 - 02166272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2013-10-16 17:44 - 2013-09-26 10:24 - 00553472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2013-10-16 17:44 - 2013-09-26 10:23 - 04240384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2013-10-16 17:44 - 2013-09-26 09:58 - 12996096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2013-10-16 17:44 - 2013-09-26 09:42 - 11221504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2013-10-16 17:44 - 2013-09-26 09:21 - 02332160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2013-10-16 17:44 - 2013-09-26 08:54 - 01395200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2013-10-16 17:44 - 2013-09-26 08:47 - 01818112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2013-10-16 17:44 - 2013-09-26 08:40 - 01143296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2013-10-16 17:44 - 2013-05-02 17:29 - 00278800 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
2013-10-16 17:40 - 2013-10-21 22:08 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2013-10-16 17:39 - 2013-10-16 17:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2013-10-16 17:39 - 2013-09-17 22:22 - 00061216 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
2013-10-16 17:39 - 2013-09-17 22:22 - 00053024 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
2013-10-16 17:39 - 2013-09-12 09:25 - 06599968 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
2013-10-16 17:39 - 2013-09-12 09:25 - 03452192 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
2013-10-16 17:39 - 2013-09-12 09:25 - 02559776 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
2013-10-16 17:39 - 2013-09-12 09:25 - 00920864 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
2013-10-16 17:39 - 2013-09-12 09:25 - 00219424 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
2013-10-16 17:39 - 2013-09-12 09:25 - 00063776 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
2013-10-16 17:39 - 2013-09-12 00:06 - 03361114 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
2013-10-16 17:38 - 2013-10-16 17:57 - 00000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2013-10-16 17:38 - 2013-10-16 17:57 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2013-10-16 17:36 - 2013-10-16 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Drivers\sr-Latn-RS
2013-10-16 17:36 - 2013-10-16 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\sr-Latn-RS
2013-10-16 17:35 - 2013-10-16 17:35 - 00000000 ____D C:\Windows\sr-Latn-RS
2013-10-16 17:32 - 2013-10-21 11:44 - 00003922 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{9DC424BB-2140-4CD7-8004-58DAB2A05998}
2013-10-16 17:32 - 2013-10-18 10:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2013-10-16 17:32 - 2013-10-16 22:47 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google
2013-10-16 17:25 - 2013-10-21 22:28 - 00003596 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-1055057422-855361766-3415610158-1001
2013-10-16 17:23 - 2013-10-16 17:23 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_LocationProvider_01_11_00.Wdf
2013-10-16 17:21 - 2013-10-21 22:23 - 00000000 __RDO C:\Users\Stefan\SkyDrive
2013-10-16 17:21 - 2013-10-21 22:12 - 00863592 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2013-10-16 17:20 - 2013-10-21 21:45 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Packages
2013-10-16 17:20 - 2013-10-21 19:23 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan
2013-10-16 17:20 - 2013-10-18 20:01 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\PackageStaging
2013-10-16 17:20 - 2013-10-17 20:57 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\VirtualStore
2013-10-16 17:20 - 2013-10-17 19:54 - 00000000 ___RD C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
2013-10-16 17:20 - 2013-10-17 19:54 - 00000000 ___RD C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
2013-10-16 17:20 - 2013-10-16 22:04 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Adobe
2013-10-16 17:20 - 2013-10-16 17:20 - 00001442 _____ C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2013-10-16 17:20 - 2013-10-16 17:20 - 00000020 ___SH C:\Users\Stefan\ntuser.ini
2013-10-16 17:20 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools
2013-10-16 17:20 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
2013-10-16 17:20 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility
2013-10-16 17:20 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance
2013-10-16 17:17 - 2013-10-21 22:35 - 02069531 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
2013-10-16 17:17 - 2013-10-16 17:17 - 00000000 ____D C:\Windows\CSC
2013-10-16 17:17 - 2013-08-22 07:17 - 02407936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PrintConfig.dll
2013-10-16 17:13 - 2013-10-21 22:08 - 00006488 _____ C:\Windows\PFRO.log

==================== One Month Modified Files and Folders =======

2013-10-21 23:44 - 2013-10-21 23:44 - 00000000 ____D C:\FRST
2013-10-21 23:44 - 2013-10-16 17:53 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\Desktop\Sa Net-a
2013-10-21 23:43 - 2013-10-17 08:03 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2013-10-21 23:34 - 2013-10-16 22:51 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\FileZilla
2013-10-21 23:16 - 2013-10-18 10:11 - 00000946 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2013-10-21 23:00 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\sru
2013-10-21 22:35 - 2013-10-16 17:17 - 02069531 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
2013-10-21 22:28 - 2013-10-16 17:25 - 00003596 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-1055057422-855361766-3415610158-1001
2013-10-21 22:23 - 2013-10-18 10:12 - 00002203 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2013-10-21 22:23 - 2013-10-18 10:11 - 00000942 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2013-10-21 22:23 - 2013-10-16 17:21 - 00000000 __RDO C:\Users\Stefan\SkyDrive
2013-10-21 22:12 - 2013-10-16 17:21 - 00863592 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2013-10-21 22:08 - 2013-10-16 17:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2013-10-21 22:08 - 2013-10-16 17:13 - 00006488 _____ C:\Windows\PFRO.log
2013-10-21 22:08 - 2013-08-22 16:45 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2013-10-21 22:07 - 2013-08-22 15:25 - 02621440 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
2013-10-21 21:45 - 2013-10-16 17:20 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Packages
2013-10-21 21:45 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2013-10-21 21:19 - 2013-10-21 21:19 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\Documents\WPA Files
2013-10-21 21:19 - 2013-10-21 21:19 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Windows Performance Analyzer
2013-10-21 20:40 - 2013-10-17 11:48 - 00001944 _____ C:\Windows\system32\SafeIPSOff.ini
2013-10-21 19:26 - 2013-10-21 19:26 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\OpenVPN Technologies
2013-10-21 19:26 - 2013-10-21 19:26 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\OpenVPN Technologies
2013-10-21 19:25 - 2013-10-21 19:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\OpenVPN Technologies
2013-10-21 19:23 - 2013-10-21 19:23 - 00025266 _____ C:\Users\Stefan\ovpntray.log
2013-10-21 19:23 - 2013-10-16 17:20 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan
2013-10-21 19:19 - 2013-10-21 19:19 - 00000000 ____D C:\Windows\LastGood.Tmp
2013-10-21 19:17 - 2013-10-21 19:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\ShrewSoft
2013-10-21 19:16 - 2013-10-21 19:16 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Shrew Soft VPN
2013-10-21 19:16 - 2013-10-21 19:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Shrew Soft VPN
2013-10-21 19:16 - 2013-10-21 19:15 - 00009135 _____ C:\install.log
2013-10-21 19:07 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2013-10-21 18:54 - 2013-10-21 18:54 - 00001231 _____ C:\Users\Desa\Desktop\Securepoint SSL VPN.lnk
2013-10-21 18:54 - 2013-10-16 22:33 - 00001231 _____ C:\Users\UpdatusUser\Desktop\Securepoint SSL VPN.lnk
2013-10-21 17:09 - 2013-10-16 23:57 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Skype
2013-10-21 17:06 - 2013-10-16 23:44 - 00003596 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-1055057422-855361766-3415610158-1006
2013-10-21 11:44 - 2013-10-16 17:32 - 00003922 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{9DC424BB-2140-4CD7-8004-58DAB2A05998}
2013-10-21 11:18 - 2013-10-16 21:28 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Paint.NET
2013-10-20 23:50 - 2013-08-22 16:44 - 00412704 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2013-10-20 23:26 - 2013-10-20 23:09 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Pingendo
2013-10-20 23:26 - 2013-10-20 23:09 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Pingendo
2013-10-20 23:06 - 2013-10-20 23:06 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\LibreOffice
2013-10-20 23:05 - 2013-10-20 23:05 - 00002545 _____ C:\Users\Public\Desktop\LibreOffice 4.1.lnk
2013-10-20 23:05 - 2013-10-20 23:05 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\LibreOffice 4
2013-10-20 22:47 - 2013-10-17 07:48 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\uTorrent
2013-10-20 18:28 - 2013-10-16 19:16 - 00671744 ___SH C:\Users\Stefan\Desktop\Thumbs.db
2013-10-20 14:59 - 2013-10-19 21:03 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\Desktop\slike
2013-10-20 12:45 - 2013-10-18 15:01 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2013-10-19 19:10 - 2013-10-19 19:10 - 00000817 _____ C:\Users\Desa\Desktop\Tivat 2013 - Shortcut.lnk
2013-10-19 19:10 - 2013-10-17 15:35 - 00198144 ___SH C:\Users\Desa\Desktop\Thumbs.db
2013-10-19 17:38 - 2013-10-19 17:38 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft_Corporation
2013-10-19 15:16 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2013-10-19 12:56 - 2013-10-19 12:56 - 00000000 ____D C:\SymCache
2013-10-19 11:44 - 2013-10-19 11:14 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\Documents\Visual Studio 2012
2013-10-19 11:14 - 2013-10-19 11:14 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NuGet
2013-10-19 11:13 - 2013-10-19 10:59 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0
2013-10-19 11:06 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
2013-10-19 11:05 - 2013-10-19 11:05 - 00000000 ____D C:\Windows\symbols
2013-10-19 11:05 - 2013-08-22 16:46 - 00012618 _____ C:\Windows\setupact.log
2013-10-19 11:03 - 2013-10-18 15:06 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Help Viewer
2013-10-19 11:03 - 2013-10-16 21:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
2013-10-19 10:56 - 2013-10-19 10:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Windows App Certification Kit
2013-10-19 10:55 - 2013-10-19 10:55 - 00000000 ____D C:\Program Files\Application Verifier
2013-10-19 10:55 - 2013-10-19 10:55 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Application Verifier
2013-10-19 00:09 - 2013-10-17 16:13 - 00001612 _____ C:\Windows\Sandboxie.ini
2013-10-18 20:17 - 2013-10-18 15:01 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0
2013-10-18 20:12 - 2013-10-18 15:06 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs
2013-10-18 20:01 - 2013-10-16 17:20 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\PackageStaging
2013-10-18 19:39 - 2013-10-16 18:44 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Skype
2013-10-18 18:00 - 2013-10-16 23:39 - 00000000 ___RD C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
2013-10-18 18:00 - 2013-10-16 23:39 - 00000000 ___RD C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
2013-10-18 15:28 - 2013-10-18 15:28 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\NuGet
2013-10-18 15:24 - 2013-10-18 15:03 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server
2013-10-18 15:24 - 2013-10-18 15:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
2013-10-18 15:13 - 2013-10-18 15:13 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_SensorsSimulatorDriver_01_11_00.Wdf
2013-10-18 15:12 - 2013-10-18 15:08 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Kits
2013-10-18 15:04 - 2013-10-18 15:04 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\1033
2013-10-18 15:04 - 2013-10-18 15:04 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\1033
2013-10-18 15:02 - 2013-10-18 15:02 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Compact Edition
2013-10-18 15:02 - 2013-10-16 21:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition
2013-10-18 14:20 - 2013-10-17 20:21 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\CrashDumps
2013-10-18 12:41 - 2013-10-16 21:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
2013-10-18 12:17 - 2013-10-16 21:02 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy
2013-10-18 10:11 - 2013-10-18 10:11 - 00003918 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2013-10-18 10:11 - 2013-10-18 10:11 - 00003682 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2013-10-18 10:11 - 2013-10-16 17:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2013-10-18 10:03 - 2013-10-18 10:03 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Deployment
2013-10-18 10:03 - 2013-10-18 10:03 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Apps\2.0
2013-10-17 20:57 - 2013-10-16 17:20 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\VirtualStore
2013-10-17 19:54 - 2013-10-16 17:20 - 00000000 ___RD C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
2013-10-17 19:54 - 2013-10-16 17:20 - 00000000 ___RD C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
2013-10-17 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Windows\ToastData
2013-10-17 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
2013-10-17 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\WinStore
2013-10-17 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\sr-Latn-RS
2013-10-17 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\sr-Latn-RS
2013-10-17 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\MediaViewer
2013-10-17 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\FileManager
2013-10-17 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\Camera
2013-10-17 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
2013-10-17 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
2013-10-17 19:47 - 2013-08-22 15:36 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
2013-10-17 19:47 - 2013-08-22 15:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
2013-10-17 19:47 - 2013-08-22 15:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
2013-10-17 18:14 - 2013-10-16 19:40 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\AIMP3
2013-10-17 17:33 - 2013-10-17 17:33 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Macromedia
2013-10-17 16:45 - 2013-10-16 22:04 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Adobe
2013-10-17 16:13 - 2013-10-17 16:13 - 00000908 _____ C:\Users\Stefan\Desktop\Sandboxed Web Browser.lnk
2013-10-17 16:13 - 2013-10-17 16:13 - 00000000 ___RD C:\Sandbox
2013-10-17 16:13 - 2013-10-17 16:13 - 00000000 ____D C:\Program Files\Sandboxie
2013-10-17 15:35 - 2013-10-17 15:35 - 00000967 _____ C:\Users\Desa\Desktop\Jovana - Shortcut.lnk
2013-10-17 15:35 - 2013-10-17 15:35 - 00000967 _____ C:\Users\Desa\Desktop\Danilo - Shortcut.lnk
2013-10-17 15:33 - 2013-10-17 15:33 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Macromedia
2013-10-17 15:33 - 2013-10-17 15:33 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Local\Macromedia
2013-10-17 15:33 - 2013-10-16 23:39 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Local\Packages
2013-10-17 08:03 - 2013-10-17 08:03 - 00003718 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2013-10-17 07:49 - 2013-10-17 07:49 - 00000876 _____ C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk
2013-10-17 03:13 - 2013-08-22 17:36 - 00262144 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
2013-10-16 23:57 - 2013-10-16 18:44 - 00002533 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
2013-10-16 23:57 - 2013-10-16 18:44 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2013-10-16 23:56 - 2013-10-16 23:56 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Mozilla
2013-10-16 23:56 - 2013-10-16 23:56 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Local\Mozilla
2013-10-16 23:54 - 2013-10-16 23:54 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Local\Google
2013-10-16 23:40 - 2013-10-16 23:40 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Roaming\AVAST Software
2013-10-16 23:39 - 2013-10-16 23:39 - 00001442 _____ C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2013-10-16 23:39 - 2013-10-16 23:39 - 00000020 ___SH C:\Users\Desa\ntuser.ini
2013-10-16 23:39 - 2013-10-16 23:39 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Roaming\Adobe
2013-10-16 23:39 - 2013-10-16 23:39 - 00000000 ____D C:\Users\Desa\AppData\Local\VirtualStore
2013-10-16 23:39 - 2013-10-16 23:39 - 00000000 ____D C:\Users\Desa
2013-10-16 23:33 - 2013-10-16 23:33 - 00001178 _____ C:\Users\Public\Desktop\TeamViewer 8.lnk
2013-10-16 23:33 - 2013-10-16 23:33 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
2013-10-16 23:24 - 2013-10-16 23:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Sun
2013-10-16 23:24 - 2013-10-16 23:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
2013-10-16 22:47 - 2013-10-16 17:32 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Google
2013-10-16 22:31 - 2013-10-16 22:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
2013-10-16 22:29 - 2013-10-16 22:29 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2013-10-16 22:29 - 2013-10-16 22:29 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\RTCOM
2013-10-16 22:29 - 2013-10-16 22:29 - 00000000 ____D C:\Program Files\Realtek
2013-10-16 22:07 - 2013-10-16 22:07 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Intel
2013-10-16 22:07 - 2013-10-16 22:07 - 00000000 ____D C:\Program Files\Intel
2013-10-16 22:04 - 2013-10-16 22:04 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\NVIDIA
2013-10-16 22:04 - 2013-10-16 17:20 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Adobe
2013-10-16 22:03 - 2013-10-16 22:03 - 00000000 ____D C:\Intel
2013-10-16 22:01 - 2013-10-16 22:01 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Realtek
2013-10-16 21:55 - 2013-10-16 21:55 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
2013-10-16 21:38 - 2013-10-16 21:38 - 00003037 _____ C:\Users\Stefan\Desktop\Microsoft Word 2010.lnk
2013-10-16 21:34 - 2013-10-16 21:32 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft Help
2013-10-16 21:33 - 2013-10-16 21:33 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform
2013-10-16 21:33 - 2013-10-16 21:33 - 00000000 ____D C:\Windows\PCHEALTH
2013-10-16 21:33 - 2013-10-16 21:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Synchronization Services
2013-10-16 21:33 - 2013-10-16 21:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
2013-10-16 21:33 - 2013-10-16 21:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
2013-10-16 21:32 - 2013-10-16 21:32 - 00001169 _____ C:\Users\Stefan\Desktop\Photoshop CS4.lnk
2013-10-16 21:32 - 2013-10-16 21:32 - 00000000 __RHD C:\MSOCache
2013-10-16 21:32 - 2013-10-16 21:32 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft Help
2013-10-16 21:32 - 2013-10-16 21:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2013-10-16 21:32 - 2013-10-16 21:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
2013-10-16 21:31 - 2013-10-16 21:31 - 00001184 _____ C:\Users\Public\Desktop\Camtasia Studio 8.lnk
2013-10-16 21:31 - 2013-10-16 21:31 - 00000000 ____D C:\ProgramData\TechSmith
2013-10-16 21:31 - 2013-10-16 21:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\QuickTime
2013-10-16 21:31 - 2013-10-16 21:07 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\TechSmith
2013-10-16 21:28 - 2013-10-16 21:28 - 00000000 ____D C:\Program Files\Paint.NET
2013-10-16 21:26 - 2013-10-16 21:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
2013-10-16 21:26 - 2013-10-16 21:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
2013-10-16 21:26 - 2013-10-16 21:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
2013-10-16 21:25 - 2013-10-16 21:25 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\AVAST Software
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 01032416 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00409832 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00334648 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00205320 _____ C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00092544 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00084328 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00065776 _____ C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00043152 _____ (AVAST Software) C:\Windows\avastSS.scr
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00038984 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswFsBlk.sys
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00001982 _____ C:\Users\Public\Desktop\avast! Free Antivirus.lnk
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
2013-10-16 21:24 - 2013-10-16 21:22 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Notepad++
2013-10-16 21:23 - 2013-10-16 21:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
2013-10-16 21:22 - 2013-10-16 21:22 - 00001067 _____ C:\Users\UpdatusUser\Desktop\Notepad++.lnk
2013-10-16 21:22 - 2013-10-16 21:22 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
2013-10-16 21:22 - 2013-10-16 21:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Notepad++
2013-10-16 21:21 - 2013-10-16 21:21 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\WinRAR
2013-10-16 21:20 - 2013-10-16 21:20 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2013-10-16 21:20 - 2013-10-16 21:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2013-10-16 21:14 - 2013-10-16 21:14 - 00002012 _____ C:\Users\Stefan\Desktop\FileZilla Client.lnk
2013-10-16 21:14 - 2013-10-16 21:14 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FileZilla FTP Client
2013-10-16 21:14 - 2013-10-16 21:14 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\FileZilla FTP Client
2013-10-16 21:07 - 2013-10-16 21:07 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\TechSmith
2013-10-16 21:03 - 2013-10-16 21:03 - 00001270 _____ C:\Users\Stefan\Desktop\Spybot - Search & Destroy.lnk
2013-10-16 21:00 - 2013-10-16 21:00 - 00000834 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
2013-10-16 21:00 - 2013-10-16 21:00 - 00000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2013-10-16 19:43 - 2013-10-16 19:43 - 00000424 _____ C:\Users\Stefan\Desktop\My Computer.lnk
2013-10-16 19:40 - 2013-10-16 19:40 - 00000917 _____ C:\Users\Public\Desktop\AIMP3.lnk
2013-10-16 19:40 - 2013-10-16 19:40 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AIMP3
2013-10-16 19:32 - 2013-10-16 19:32 - 00001159 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2013-10-16 19:32 - 2013-10-16 19:32 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla
2013-10-16 19:32 - 2013-10-16 19:32 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\Mozilla
2013-10-16 19:32 - 2013-10-16 19:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2013-10-16 19:22 - 2013-10-16 19:22 - 00001047 _____ C:\Users\Stefan\Desktop\KMPlayer.lnk
2013-10-16 19:22 - 2013-10-16 19:22 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The KMPlayer
2013-10-16 19:22 - 2013-10-16 19:22 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Macromedia
2013-10-16 19:22 - 2013-10-16 19:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\The KMPlayer
2013-10-16 18:58 - 2013-10-16 18:58 - 00000000 ___HD C:\Windows\system32\CanonIJ Uninstaller Information
2013-10-16 18:58 - 2013-10-16 18:58 - 00000000 ___HD C:\ProgramData\CanonBJ
2013-10-16 18:58 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 __RSD C:\Windows\Media
2013-10-16 18:47 - 2013-10-16 18:47 - 00000808 _____ C:\Users\Public\Desktop\Speccy.lnk
2013-10-16 18:47 - 2013-10-16 18:47 - 00000000 ____D C:\Program Files\Speccy
2013-10-16 18:44 - 2013-10-16 18:44 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2013-10-16 18:12 - 2013-10-16 18:12 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\SlimWare Utilities Inc
2013-10-16 18:10 - 2013-10-16 18:10 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Downloaded Installers
2013-10-16 18:00 - 2013-10-16 18:00 - 00000000 ____D C:\Users\Stefan\AppData\Local\NVIDIA
2013-10-16 17:57 - 2013-10-16 17:57 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies
2013-10-16 17:57 - 2013-10-16 17:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2013-10-16 17:57 - 2013-10-16 17:38 - 00000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2013-10-16 17:57 - 2013-10-16 17:38 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2013-10-16 17:56 - 2013-10-16 17:56 - 00000020 ___SH C:\Users\UpdatusUser\ntuser.ini
2013-10-16 17:53 - 2013-10-16 17:53 - 00000000 ____D C:\NVIDIA
2013-10-16 17:39 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\Help
2013-10-16 17:36 - 2013-10-16 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Drivers\sr-Latn-RS
2013-10-16 17:36 - 2013-10-16 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\sr-Latn-RS
2013-10-16 17:36 - 2013-08-22 21:11 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
2013-10-16 17:36 - 2013-08-22 21:09 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\WCN
2013-10-16 17:36 - 2013-08-22 21:09 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\slmgr
2013-10-16 17:36 - 2013-08-22 21:09 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\WCN
2013-10-16 17:36 - 2013-08-22 21:09 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\slmgr
2013-10-16 17:36 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
2013-10-16 17:36 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
2013-10-16 17:36 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
2013-10-16 17:36 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
2013-10-16 17:36 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
2013-10-16 17:36 - 2013-08-22 15:36 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\oobe
2013-10-16 17:36 - 2013-08-22 15:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Sysprep
2013-10-16 17:36 - 2013-08-22 15:36 - 00000000 ____D C:\Windows\servicing
2013-10-16 17:35 - 2013-10-16 17:35 - 00000000 ____D C:\Windows\sr-Latn-RS
2013-10-16 17:35 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\SystemResetPlatform
2013-10-16 17:32 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\restore
2013-10-16 17:23 - 2013-10-16 17:23 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_LocationProvider_01_11_00.Wdf
2013-10-16 17:20 - 2013-10-17 03:13 - 00000000 ____D C:\Windows\Panther
2013-10-16 17:20 - 2013-10-16 17:20 - 00001442 _____ C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2013-10-16 17:20 - 2013-10-16 17:20 - 00000020 ___SH C:\Users\Stefan\ntuser.ini
2013-10-16 17:17 - 2013-10-16 17:17 - 00000000 ____D C:\Windows\CSC
2013-10-16 17:15 - 2013-08-22 17:37 - 00001720 _____ C:\Windows\DtcInstall.log
2013-10-16 17:15 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Recovery
2013-10-03 16:07 - 2013-10-17 13:10 - 01537880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2013-10-03 16:07 - 2013-10-17 13:10 - 00382808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2013-10-03 16:05 - 2013-10-17 13:10 - 02140888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll
2013-10-03 16:05 - 2013-10-17 13:10 - 00516496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxgi.dll
2013-10-03 14:53 - 2013-10-17 13:10 - 01765384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d11.dll
2013-10-03 14:53 - 2013-10-17 13:10 - 00406400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxgi.dll
2013-10-03 11:29 - 2013-10-17 13:10 - 02144768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
2013-10-03 11:16 - 2013-10-17 13:10 - 00294400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Sensors.dll
2013-10-03 11:07 - 2013-10-17 13:10 - 01765376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
2013-10-03 11:02 - 2013-10-17 13:10 - 00225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll
2013-10-02 13:00 - 2013-10-17 13:10 - 01286552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
2013-10-02 11:47 - 2013-10-17 13:10 - 01018960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
2013-10-02 03:04 - 2013-08-22 17:38 - 00693240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2013-10-02 03:04 - 2013-08-22 17:38 - 00105464 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-10-01 12:34 - 2013-10-16 21:21 - 02146304 _____ (Geek Uninstaller Software) C:\Users\Stefan\Desktop\geek.exe
2013-10-01 05:42 - 2013-10-17 13:10 - 01217024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Streaming.dll
2013-10-01 05:36 - 2013-10-17 13:10 - 00977408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
2013-09-29 11:22 - 2013-10-17 19:38 - 01641496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2013-09-29 11:22 - 2013-10-17 19:38 - 01506168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
2013-09-29 11:22 - 2013-10-17 19:38 - 01476184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2013-09-29 11:22 - 2013-10-17 19:38 - 01344984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
2013-09-29 06:08 - 2013-10-17 13:10 - 00249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2013-09-29 06:00 - 2013-10-17 13:10 - 00909312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MrmCoreR.dll
2013-09-29 05:50 - 2013-10-17 13:10 - 00189952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2013-09-29 05:44 - 2013-10-17 13:10 - 00621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MrmCoreR.dll
2013-09-29 05:37 - 2013-10-17 13:10 - 00837120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSShared.dll
2013-09-29 05:28 - 2013-10-17 13:10 - 00698880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSShared.dll
2013-09-26 14:08 - 2013-10-17 19:40 - 00707560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iuilp.dll
2013-09-26 13:21 - 2013-10-16 17:44 - 23213568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2013-09-26 12:09 - 2013-10-16 17:44 - 17143296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2013-09-26 11:37 - 2013-10-16 17:44 - 02763776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2013-09-26 11:20 - 2013-10-17 19:39 - 00556032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\recimg.exe
2013-09-26 10:46 - 2013-10-16 17:44 - 05765120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2013-09-26 10:35 - 2013-10-16 17:44 - 02166272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2013-09-26 10:24 - 2013-10-16 17:44 - 00553472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2013-09-26 10:23 - 2013-10-16 17:44 - 04240384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2013-09-26 09:58 - 2013-10-16 17:44 - 12996096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2013-09-26 09:42 - 2013-10-16 17:44 - 11221504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2013-09-26 09:39 - 2013-10-17 19:40 - 13172736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
2013-09-26 09:37 - 2013-10-17 19:40 - 11670528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.dll
2013-09-26 09:32 - 2013-10-17 19:39 - 00638464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wimgapi.dll
2013-09-26 09:21 - 2013-10-16 17:44 - 02332160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2013-09-26 09:14 - 2013-10-17 19:39 - 00528896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wimgapi.dll
2013-09-26 09:03 - 2013-10-17 19:38 - 00631808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSyncHost.exe
2013-09-26 08:54 - 2013-10-16 17:44 - 01395200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2013-09-26 08:52 - 2013-10-17 19:38 - 00476672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncHost.exe
2013-09-26 08:51 - 2013-10-17 19:38 - 00669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SkyDriveTelemetry.dll
2013-09-26 08:47 - 2013-10-17 19:38 - 04079104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SyncEngine.dll
2013-09-26 08:47 - 2013-10-16 17:44 - 01818112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2013-09-26 08:40 - 2013-10-16 17:44 - 01143296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2013-09-26 08:37 - 2013-10-17 19:40 - 02616832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
2013-09-26 08:36 - 2013-10-17 19:40 - 00867840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.appcore.dll
2013-09-26 08:35 - 2013-10-17 19:40 - 01084928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.appcore.dll
2013-09-26 08:34 - 2013-10-17 19:39 - 02295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2013-09-26 08:34 - 2013-10-17 19:38 - 00688640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MrmIndexer.dll
2013-09-26 08:34 - 2013-10-17 19:38 - 00515072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MrmIndexer.dll
2013-09-26 08:32 - 2013-10-17 19:38 - 00584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
2013-09-26 08:30 - 2013-10-17 19:38 - 00744448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSyncCore.dll
2013-09-26 08:25 - 2013-10-17 19:38 - 00560128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SkyDrive.exe
2013-09-25 12:25 - 2013-10-17 19:40 - 00783504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetcore.dll
2013-09-25 10:58 - 2013-10-17 19:40 - 00648648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetcore.dll
2013-09-25 09:32 - 2013-10-17 19:39 - 00063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BthRadioMedia.dll
2013-09-25 07:40 - 2013-10-17 19:39 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windows.immersiveshell.serviceprovider.dll
2013-09-24 12:12 - 2013-10-17 19:39 - 00258904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdyboost.sys
2013-09-24 08:55 - 2013-10-17 19:39 - 00284160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mcbuilder.exe
2013-09-24 07:59 - 2013-10-17 19:39 - 00253952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mcbuilder.exe
2013-09-24 07:54 - 2013-10-17 19:40 - 02050560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SRH.dll
2013-09-24 07:10 - 2013-10-17 19:40 - 01741824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SRH.dll
2013-09-24 07:05 - 2013-10-17 19:40 - 01245696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
2013-09-24 07:05 - 2013-10-17 19:39 - 00160768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppxAllUserStore.dll
2013-09-24 07:00 - 2013-10-17 19:39 - 01147904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAutomationCore.dll
2013-09-24 06:35 - 2013-10-17 19:40 - 00139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
2013-09-24 06:27 - 2013-10-17 19:39 - 00919552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAutomationCore.dll
2013-09-24 05:56 - 2013-10-17 19:40 - 00504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.ContentPrefetchTask.dll
2013-09-24 05:50 - 2013-10-17 19:40 - 01302016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
2013-09-23 09:58 - 2013-10-17 19:40 - 21195128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2013-09-23 08:13 - 2013-10-17 19:40 - 18640456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2013-09-23 04:39 - 2013-10-17 19:40 - 02800640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
2013-09-23 04:25 - 2013-10-17 19:39 - 01019392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
2013-09-23 03:46 - 2013-10-17 19:39 - 00409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2013-09-23 03:42 - 2013-10-17 19:40 - 00576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2013-09-21 14:10 - 2013-10-17 19:39 - 00579416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fvevol.sys
2013-09-21 14:10 - 2013-10-17 19:39 - 00236376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\sdbus.sys
2013-09-21 14:10 - 2013-10-17 19:39 - 00151384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dumpsd.sys
2013-09-21 13:50 - 2013-10-17 19:40 - 01286552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2013-09-21 13:50 - 2013-10-17 19:39 - 00528048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
2013-09-21 13:48 - 2013-10-17 19:40 - 00700352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10level9.dll
2013-09-21 13:48 - 2013-10-17 19:40 - 00534048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
2013-09-21 13:48 - 2013-10-17 19:40 - 00358384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dcomp.dll
2013-09-21 13:48 - 2013-10-17 19:40 - 00123480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmapi.dll
2013-09-21 13:18 - 2013-10-17 19:40 - 01109936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2013-09-21 13:05 - 2013-10-17 19:39 - 00136536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wfplwfs.sys
2013-09-21 13:04 - 2013-10-17 19:40 - 00419160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
2013-09-21 13:04 - 2013-10-17 19:39 - 00086872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pdc.sys
2013-09-21 12:56 - 2013-10-17 19:40 - 02555224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2013-09-21 12:56 - 2013-10-17 19:40 - 01119576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
2013-09-21 12:56 - 2013-10-17 19:39 - 00101208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2013-09-21 12:54 - 2013-10-17 19:40 - 02328328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
2013-09-21 12:53 - 2013-10-17 19:40 - 02131120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcore.dll
2013-09-21 12:53 - 2013-10-17 19:40 - 01928656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\combase.dll
2013-09-21 12:53 - 2013-10-17 19:40 - 01534504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
2013-09-21 12:53 - 2013-10-17 19:40 - 00996320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinTypes.dll
2013-09-21 12:53 - 2013-10-17 19:40 - 00934856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsrcsnk.dll
2013-09-21 12:53 - 2013-10-17 19:40 - 00482456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsvr.dll
2013-09-21 12:53 - 2013-10-17 19:40 - 00366688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvproc.dll
2013-09-21 12:53 - 2013-10-17 19:39 - 00233912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
2013-09-21 12:51 - 2013-10-17 19:40 - 01720552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2013-09-21 12:45 - 2013-10-17 19:40 - 00171968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2013-09-21 11:37 - 2013-10-17 19:40 - 02065960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
2013-09-21 11:23 - 2013-10-17 19:40 - 00427096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
2013-09-21 11:23 - 2013-10-17 19:39 - 00578952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10level9.dll
2013-09-21 11:23 - 2013-10-17 19:39 - 00098104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmapi.dll
2013-09-21 11:12 - 2013-10-17 19:40 - 01370800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\combase.dll
2013-09-21 11:12 - 2013-10-17 19:40 - 01092896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
2013-09-21 11:09 - 2013-10-17 19:40 - 02142424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcore.dll
2013-09-21 11:09 - 2013-10-17 19:40 - 01472048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2013-09-21 11:09 - 2013-10-17 19:40 - 00796928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
2013-09-21 11:09 - 2013-10-17 19:40 - 00382224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsvr.dll
2013-09-21 11:09 - 2013-10-17 19:39 - 00312936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvproc.dll
2013-09-21 10:01 - 2013-10-17 19:40 - 04191744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2013-09-21 09:58 - 2013-10-17 19:40 - 00675328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
2013-09-21 09:57 - 2013-10-17 19:40 - 00207360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2013-09-21 09:56 - 2013-10-17 19:40 - 00404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2013-09-21 09:55 - 2013-10-17 19:39 - 00097280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\agilevpn.sys
2013-09-21 09:50 - 2013-10-17 19:40 - 00240128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
2013-09-21 09:38 - 2013-10-17 19:40 - 18576896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll
2013-09-21 09:17 - 2013-10-17 19:40 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BulkOperationHost.exe
2013-09-21 09:06 - 2013-10-17 19:40 - 13925888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
2013-09-21 09:05 - 2013-10-17 19:40 - 00835584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2013-09-21 08:57 - 2013-10-17 19:40 - 01036288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2013-09-21 08:55 - 2013-10-17 19:39 - 00168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
2013-09-21 08:33 - 2013-10-17 19:40 - 11366912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\glcndFilter.dll
2013-09-21 08:27 - 2013-10-17 19:40 - 00911872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ReAgent.dll
2013-09-21 08:06 - 2013-10-17 19:40 - 01415168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2013-09-21 08:01 - 2013-10-17 19:39 - 00200704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ReInfo.dll
2013-09-21 08:00 - 2013-10-17 19:40 - 00202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ubpm.dll
2013-09-21 07:59 - 2013-10-17 19:40 - 00940544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2013-09-21 07:58 - 2013-10-17 19:39 - 00828416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
2013-09-21 07:57 - 2013-10-17 19:40 - 00363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\livessp.dll
2013-09-21 07:56 - 2013-10-17 19:40 - 08712704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\glcndFilter.dll
2013-09-21 07:50 - 2013-10-17 19:40 - 00767488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ReAgent.dll
2013-09-21 07:45 - 2013-10-17 19:39 - 01102336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
2013-09-21 07:43 - 2013-10-17 19:39 - 00194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpapisrv.dll
2013-09-21 07:38 - 2013-10-17 19:40 - 00365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcmsvc.dll
2013-09-21 07:37 - 2013-10-17 19:39 - 00101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2013-09-21 07:36 - 2013-10-17 19:40 - 00261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bisrv.dll
2013-09-21 07:34 - 2013-10-17 19:40 - 01555456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidsvc.dll
2013-09-21 07:31 - 2013-10-17 19:40 - 00756224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2013-09-21 07:26 - 2013-10-17 19:40 - 00405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vpnike.dll
2013-09-21 07:25 - 2013-10-17 19:40 - 00225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dcomp.dll
2013-09-21 07:20 - 2013-10-17 19:39 - 00369664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanmsm.dll
2013-09-21 07:16 - 2013-10-17 19:40 - 01503232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvc.dll
2013-09-21 07:13 - 2013-10-17 19:40 - 00787968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uDWM.dll
2013-09-21 07:10 - 2013-10-17 19:40 - 12028416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2013-09-21 07:09 - 2013-10-17 19:39 - 00300544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanmsm.dll
2013-09-21 07:08 - 2013-10-17 19:40 - 00961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFMediaEngine.dll
2013-09-21 07:05 - 2013-10-17 19:40 - 08875008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2013-09-21 07:02 - 2013-10-17 19:39 - 00158208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\thumbcache.dll
2013-09-21 06:58 - 2013-10-17 19:40 - 00803328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
2013-09-21 06:54 - 2013-10-17 19:39 - 00116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\thumbcache.dll
2013-09-21 06:49 - 2013-10-17 19:40 - 04975104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
2013-09-21 06:48 - 2013-10-17 19:40 - 07544320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Search.dll
2013-09-21 06:45 - 2013-10-17 19:40 - 02569728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers.dll
2013-09-21 06:45 - 2013-10-17 19:40 - 01106432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFolder.dll
2013-09-21 06:44 - 2013-10-17 19:40 - 01662464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Immersive.dll
2013-09-21 06:42 - 2013-10-17 19:40 - 00833024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchFolder.dll
2013-09-21 06:39 - 2013-10-17 19:40 - 01455616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
2013-09-21 06:38 - 2013-10-17 19:39 - 01057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\printui.dll
2013-09-21 06:38 - 2013-10-17 19:39 - 00102400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\efswrt.dll
2013-09-21 06:37 - 2013-10-17 19:39 - 00131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\efswrt.dll
2013-09-21 06:36 - 2013-10-17 19:39 - 01185280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\printui.dll

Some content of TEMP:
====================
C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\geekuninstaller_x64.exe
C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\ose00000.exe
C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\swt-gdip-win32-3448.dll
C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\swt-win32-3448.dll


==================== Bamital & volsnap Check =================

C:\Windows\System32\winlogon.exe
[2013-08-22 11:55] - [2013-08-22 11:55] - 0564736 ____A (Microsoft Corporation) 7C94FDA3809015B8F2208D2E1C221F17

C:\Windows\System32\wininit.exe
[2013-08-22 11:58] - [2013-08-22 11:58] - 0144384 ____A (Microsoft Corporation) 48CFA7BE561A7BE144C29BB912055016

C:\Windows\explorer.exe
[2013-10-17 19:40] - [2013-09-21 12:54] - 2328328 ____A (Microsoft Corporation) C1400519D76A364E974E47BBA62B95B0

C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
[2013-10-17 19:40] - [2013-09-21 11:37] - 2065960 ____A (Microsoft Corporation) 712B0D2ADE5297563168C997DDC2DD13

C:\Windows\System32\svchost.exe
[2013-08-22 11:54] - [2013-08-22 14:45] - 0037768 ____A (Microsoft Corporation) E4CA434F251681590D0538BC21C32D2F

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe
[2013-08-22 04:48] - [2013-08-22 07:30] - 0031552 ____A (Microsoft Corporation) 425E22D9F5C01616AFC92987791B19E9

C:\Windows\System32\services.exe
[2013-08-22 15:25] - [2013-08-22 15:25] - 0405488 ____A (Microsoft Corporation) B4B610BBCB002EC478C6FD80CF915697

C:\Windows\System32\User32.dll
[2013-08-22 11:56] - [2013-08-22 14:39] - 1517984 ____A (Microsoft Corporation) 1A811BAFA2114C2FC878507F9F86566C

C:\Windows\SysWOW64\User32.dll
[2013-08-22 04:51] - [2013-08-22 04:51] - 1363456 ____A (Microsoft Corporation) 170A3370144196F72A04038B652732EF

C:\Windows\System32\userinit.exe
[2013-08-22 12:03] - [2013-08-22 12:03] - 0025088 ____A (Microsoft Corporation) 08C191B2917862BE90C33E31CB6B6D79

C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe
[2013-08-22 04:54] - [2013-08-22 04:54] - 0021504 ____A (Microsoft Corporation) 41636F77AD6D9A396EA34E4786B96F2B

C:\Windows\System32\Drivers\volsnap.sys
[2013-08-22 13:40] - [2013-08-22 14:39] - 0312160 ____A (Microsoft Corporation) 9F9CE33B50611A1C61A46B8911E0B30B


==================== BCD ================================

Firmware Boot Manager
---------------------
identifier              {fwbootmgr}
displayorder            {bootmgr}
                        {a57debf6-36c8-11e3-9b69-b50679921ac8}
                        {c689062c-369c-11e3-8250-806e6f6e6963}
                        {a57debf4-36c8-11e3-9b69-b50679921ac8}
timeout                 1

Windows Boot Manager
--------------------
identifier              {bootmgr}
device                  partition=\Device\HarddiskVolume2
path                    \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
description             Windows Boot Manager
locale                  en-US
inherit                 {globalsettings}
integrityservices       Enable
default                 {current}
resumeobject            {a57debf8-36c8-11e3-9b69-b50679921ac8}
displayorder            {current}
toolsdisplayorder       {memdiag}
timeout                 30

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier              {a57debf4-36c8-11e3-9b69-b50679921ac8}
description             Network Card

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier              {a57debf6-36c8-11e3-9b69-b50679921ac8}
description             Hard Drive

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier              {c689062c-369c-11e3-8250-806e6f6e6963}
description             CD/DVD Drive

Windows Boot Loader
-------------------
identifier              {current}
device                  partition=C:
path                    \Windows\system32\winload.efi
description             Windows 8.1
locale                  en-US
inherit                 {bootloadersettings}
recoverysequence        {a57debfa-36c8-11e3-9b69-b50679921ac8}
integrityservices       Enable
recoveryenabled         Yes
isolatedcontext         Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
osdevice                partition=C:
systemroot              \Windows
resumeobject            {a57debf8-36c8-11e3-9b69-b50679921ac8}
nx                      OptIn
bootmenupolicy          Standard

Windows Boot Loader
-------------------
identifier              {a57debfa-36c8-11e3-9b69-b50679921ac8}
device                  ramdisk=[\Device\HarddiskVolume1]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{a57debfb-36c8-11e3-9b69-b50679921ac8}
path                    \windows\system32\winload.efi
description             Windows Recovery Environment
locale                  en-US
inherit                 {bootloadersettings}
displaymessage          Recovery
displaymessageoverride  Recovery
osdevice                ramdisk=[\Device\HarddiskVolume1]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{a57debfb-36c8-11e3-9b69-b50679921ac8}
systemroot              \windows
nx                      OptIn
bootmenupolicy          Standard
winpe                   Yes

Resume from Hibernate
---------------------
identifier              {a57debf8-36c8-11e3-9b69-b50679921ac8}
device                  partition=C:
path                    \Windows\system32\winresume.efi
description             Windows Resume Application
locale                  en-US
inherit                 {resumeloadersettings}
recoverysequence        {a57debfa-36c8-11e3-9b69-b50679921ac8}
recoveryenabled         Yes
isolatedcontext         Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
filedevice              partition=C:
filepath                \hiberfil.sys
bootmenupolicy          Standard
debugoptionenabled      No

Windows Memory Tester
---------------------
identifier              {memdiag}
device                  partition=\Device\HarddiskVolume2
path                    \EFI\Microsoft\Boot\memtest.efi
description             Windows Memory Diagnostic
locale                  en-US
inherit                 {globalsettings}
badmemoryaccess         Yes

EMS Settings
------------
identifier              {emssettings}
bootems                 No

Debugger Settings
-----------------
identifier              {dbgsettings}
debugtype               Serial
debugport               1
baudrate                115200

RAM Defects
-----------
identifier              {badmemory}

Global Settings
---------------
identifier              {globalsettings}
inherit                 {dbgsettings}
                        {emssettings}
                        {badmemory}

Boot Loader Settings
--------------------
identifier              {bootloadersettings}
inherit                 {globalsettings}
                        {hypervisorsettings}

Hypervisor Settings
-------------------
identifier              {hypervisorsettings}
hypervisordebugtype     Serial
hypervisordebugport     1
hypervisorbaudrate      115200

Resume Loader Settings
----------------------
identifier              {resumeloadersettings}
inherit                 {globalsettings}

Device options
--------------
identifier              {a57debfb-36c8-11e3-9b69-b50679921ac8}
description             Windows Recovery
ramdisksdidevice        partition=\Device\HarddiskVolume1
ramdisksdipath          \Recovery\WindowsRE\boot.sdiLastRegBack: 2013-10-16 17:13

==================== End Of Log ============================


Dopuna: 21 Okt 2013 23:49

https://www.mycity.rs/must-login.png

Dopuna: 22 Okt 2013 15:25

I da, skoro svaki put hoće da se upali čim se ugasi. Dakle, ugasim računar, zaustavi se sve u kućištu, i posle par sekundi sam od sebe se upali. Proverio sam za sve uređaje sam isključio mogućnost da bude računar.

offline
 • magna86  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 21 Jun 2008
 • Poruke: 6102

Pozdrav,

Proveri sta se nalazi u ovom fodleru. Ako je prazan, obrisi ga.
C:\Windows\system32\1033

Arrow Postavljeni logovi ne pokazuju tragove aktivne infekcije. Problem koji ti imas nije prouzrokovan aktivnom infekcijom.

Preporucujem ti da otvoris temu u Windows Forum i izlozis problem. Ili mozda da koristis neke nove mogucnosti koje Windows 8 pruza knp. Refresh.

Info:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/restore-refresh-reset-pc

P.S: Spybot - Search & Destroy je proslost. Cisto da znas...

To je to. Pozdrav.

offline
 • Pridružio: 14 Feb 2011
 • Poruke: 941

Evo taj folder:

A što je Spybot S&D proslost? Ima li neka alternativa? Preporuka neka?

offline
 • magna86  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 21 Jun 2008
 • Poruke: 6102

Ok, taj folder(file) je vezan za SQL. Ostavi ga.

Citat:A što je Spybot S&D proslost? Ima li neka alternativa? Preporuka neka?

Jednostavno, S&D tehnologija nije vise u stanju da se nosi sa novim malware-om. Alternativa bi mozda bili Emsisoft AntiMalware ili Malwarebytes AntiMalware.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 465 korisnika na forumu :: 5 registrovanih, 1 sakriven i 459 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Atomski čoban, bato, gorantrojka, hyla, shaja1