Pomoć oko brzine interneta

1

Pomoć oko brzine interneta

offline
 • Brok  Male
 • Moderator foruma
 • Mihajlo Bogdanović
 • Linux driver - fighter - warrior
 • Pridružio: 04 Maj 2005
 • Poruke: 3192
 • Gde živiš: U autu i ispred računara, Kraljevo-Šabac

Kao što možete videti iz naslova poslednjih dana mi je strašno usporila interen konekcija (kabal 256/128 kB/s), i nije problem u provajderu kao što to zna biti, sada je brzina oko 4 kB/s.

Inače moju sumnju da je sistem zaražen je probudila ta činjenica što mi je najednom dosta usporio rad, pa sam onda preskenirao sve u programu Spybot - Search & Destroy gde mi je dao čak 55 grešaka od kojih je popravio sam 49 a 5 nije uspeo da ukloni ni posle restarta sistema i ponovnog pokretanja Spybota.

Imam još jedan problem, idem po uputstvima da bih postavio log ali kada kliknem u HijackThisu na "Do a system scan and save a logfile" neotvori mi se Notepad, tako da nemogu kopirati njegov sadržaj i postaviti ga ovde.

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Pozdrav...Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa na Desktop:
http://www.techsupportforum.com/sectools/sUBs/ComboFix.exe
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log (C:\ComboFix.txt) koji ces nam ovde iskopirati.

offline
 • Brok  Male
 • Moderator foruma
 • Mihajlo Bogdanović
 • Linux driver - fighter - warrior
 • Pridružio: 04 Maj 2005
 • Poruke: 3192
 • Gde živiš: U autu i ispred računara, Kraljevo-Šabac

Ipak sam nekako uspeo da postavim log od HijackThisa, valja nije problem.


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:02, on 2008-01-26
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\SRPSKEY.EXE
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\Program Files\ClocX\ClocX.exe
C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\MemCleaner.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Nova fascikla\TR3.exe.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://www.yahoo.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
R3 - URLSearchHook: Torrent-Search Toolbar - {e0c7b854-d5ce-4db6-9804-be1438603d89} - C:\Program Files\Torrent-Search\tbTor1.dll
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: IE7Pro BHO - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IE7Pro\IE7Pro.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: XTTBPos00 Class - {055FD26D-3A88-4e15-963D-DC8493744B1D} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Google Web Accelerator Helper - {69A87B7D-DE56-4136-9655-716BA50C19C7} - C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Torrent-Search Toolbar - {e0c7b854-d5ce-4db6-9804-be1438603d89} - C:\Program Files\Torrent-Search\tbTor1.dll
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O3 - Toolbar: Torrent-Search Toolbar - {e0c7b854-d5ce-4db6-9804-be1438603d89} - C:\Program Files\Torrent-Search\tbTor1.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O3 - Toolbar: Google Web Accelerator - {DB87BFA2-A2E3-451E-8E5A-C89982D87CBF} - C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [srpskey] C:\WINDOWS\SYSTEM32\SRPSKEY.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ClocX] C:\Program Files\ClocX\ClocX.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SmartRAM] C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\MemCleaner.exe /m
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IE7Pro\IE7Pro.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IE7Pro\IE7Pro.dll
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: PDAgent - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe
O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Isprati uputstvo za ComboFix (HT log je čist).

Napiši i šta to SpyBot ne može da odradi - nazivi file-ova, lokacije...

offline
 • Brok  Male
 • Moderator foruma
 • Mihajlo Bogdanović
 • Linux driver - fighter - warrior
 • Pridružio: 04 Maj 2005
 • Poruke: 3192
 • Gde živiš: U autu i ispred računara, Kraljevo-Šabac

Inače tokom skeniranja sa ComboFix-om dva puta se oglašavao AV.

Evo ComboFix loga:


ComboFix 08-01-23.1C - Administrator 2008-01-26 15:04:30.3 - NTFSx86
Running from: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ComboFix.exe

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
---- Previous Run -------
.
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\inst.exe

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-12-26 to 2008-01-26 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-01-26 12:17 . 2008-01-26 12:18 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\ana ivanovic dir
2008-01-26 12:17 . 2008-01-26 12:17 512,000 --a------ C:\WINDOWS\system32\ana ivanovic.scr
2008-01-26 10:55 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\WINDOWS\Nircmd.exe
2008-01-25 06:35 . 2008-01-25 06:35 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Sun
2008-01-25 06:22 . 2008-01-25 09:44 <DIR> d-------- C:\Program Files\Visual Web Spider
2008-01-23 21:07 . 2008-01-26 14:46 377 --a------ C:\WINDOWS\wininit.ini
2008-01-20 13:12 . 2008-01-20 13:12 <DIR> d-------- C:\Enter
2008-01-17 18:06 . 2008-01-17 18:06 <DIR> d-------- C:\Program Files\Jocsoft
2008-01-13 20:25 . 2001-08-17 13:48 12,160 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mouhid.sys
2008-01-13 20:25 . 2001-08-17 13:48 12,160 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\mouhid.sys
2008-01-12 08:06 . 2004-08-03 23:10 85,376 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\NABTSFEC.sys
2008-01-12 08:06 . 2004-08-03 23:10 85,376 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\nabtsfec.sys
2008-01-12 08:06 . 2004-08-03 23:10 17,024 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\CCDECODE.sys
2008-01-12 08:06 . 2004-08-03 23:10 17,024 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ccdecode.sys
2008-01-12 08:05 . 2005-07-29 22:55 90,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\kswdmcap.ax
2008-01-12 08:05 . 2005-07-29 22:55 90,624 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\kswdmcap.ax
2008-01-12 08:05 . 2004-08-04 00:56 61,952 --a------ C:\WINDOWS\system32\kstvtune.ax
2008-01-12 08:05 . 2004-08-04 00:56 61,952 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\kstvtune.ax
2008-01-12 08:05 . 2004-08-04 00:56 53,760 --a------ C:\WINDOWS\system32\vfwwdm32.dll
2008-01-12 08:05 . 2004-08-04 00:56 53,760 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\vfwwdm32.dll
2008-01-12 08:05 . 2004-08-04 00:56 43,008 --a------ C:\WINDOWS\system32\ksxbar.ax
2008-01-12 08:05 . 2004-08-04 00:56 43,008 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksxbar.ax
2008-01-12 08:05 . 2004-08-04 00:56 28,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\vidcap.ax
2008-01-12 08:05 . 2004-08-04 00:56 28,672 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\vidcap.ax
2008-01-12 07:53 . 2008-01-12 08:20 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\PAC207
2008-01-12 07:53 . 2008-01-12 07:53 <DIR> d-------- C:\Program Files\PC Camera
2008-01-12 07:53 . 2008-01-12 07:53 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\PCCamera
2008-01-11 19:48 . 2008-01-11 19:48 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared
2008-01-07 16:56 . 2008-01-07 16:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\HP
2008-01-07 16:55 . 2008-01-07 16:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Hewlett-Packard
2008-01-07 16:54 . 2008-01-07 16:54 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Hewlett-Packard
2008-01-07 16:49 . 2008-01-07 16:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\HP
2008-01-07 16:47 . 2008-01-07 16:57 116,998 --a------ C:\WINDOWS\hpoins11.dat

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-01-26 14:11 47,683,360 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat
2008-01-26 14:10 1,602,848 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.dat
2008-01-26 10:41 643,760 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx
2008-01-26 10:41 154,088 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.idx
2008-01-25 06:41 --------- d-----w C:\Program Files\IObit
2008-01-23 23:05 --------- d-----w C:\Program Files\ICQToolbar
2008-01-17 20:19 --------- d-----w C:\Program Files\TubeSucker
2008-01-17 18:53 --------- d-----w C:\Program Files\FreeGamePick.com
2008-01-17 18:20 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-01-15 10:31 --------- d-----w C:\Program Files\Google
2008-01-11 19:02 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
2008-01-06 02:33 --------- d-----w C:\Program Files\Opera 9
2008-01-01 05:05 --------- d-----w C:\Program Files\Banner Maker Pro 6
2007-12-26 06:58 --------- d-----w C:\Program Files\XVideoConverter
2007-12-26 06:17 --------- d-----w C:\Program Files\Advanced System Optimizer
2007-12-20 18:33 91,492 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\klin.dat
2007-12-19 00:11 --------- d-----w C:\Program Files\Opera
2007-12-18 22:35 --------- d-----w C:\Program Files\VeryPDF PDF2Word v3.0
2007-12-18 22:32 --------- d-----w C:\Program Files\ElcomSoft
2007-12-16 05:22 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Raxco
2007-12-14 15:22 --------- d-----w C:\Program Files\Your Uninstaller 2008
2007-12-13 22:10 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield
2007-12-13 22:06 98,304 ----a-w C:\WINDOWS\system32CmdLineExt.dll
2007-12-12 19:42 85,860 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\klick.dat
2007-12-10 07:00 --------- d-----w C:\Program Files\Oddin Software
2007-12-09 02:20 --------- d-----w C:\Program Files\Yahoo!
2007-12-08 23:21 218,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
2007-12-08 19:16 47,360 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\pcouffin.sys
2007-12-04 15:06 --------- d-----w C:\Program Files\TC PowerPack
2007-12-02 10:56 --------- d-----w C:\Program Files\MegauploadToolbar
2007-11-26 21:21 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Media Connect 2
2007-11-26 09:52 --------- d-----w C:\Program Files\JLC's Software
2007-11-06 07:37 227,592 ----a-w C:\WINDOWS\system32\PDBoot.exe
2007-11-04 10:56 7,851 ----a-w C:\WINDOWS\system32\winupsvc.exe
2007-11-04 10:56 7,851 ----a-w C:\WINDOWS\system32\winsvcup.exe
2007-11-04 10:56 7,851 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mswinup.exe
2007-10-10 23:28 2,568 --sha-w C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-03 23:56 25088]
"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 11:21 1825792]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"SpybotDeletingB8123"="command /c del C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt_tobedeleted" [ ]
"SpybotDeletingD8495"="cmd /c del C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt_tobedeleted" [ ]
"SpybotDeletingB8904"="command /c del C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt_tobedeleted" [ ]
"SpybotDeletingD194"="cmd /c del C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt_tobedeleted" [ ]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"AVP"="C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" [2007-01-29 22:02 200768]
"srpskey"="C:\WINDOWS\SYSTEM32\SRPSKEY.EXE" [2007-05-04 13:24 35840]
"ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-08-11 15:30 81920]
"ISUSPM Startup"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" [2005-08-11 15:30 249856]
"ClocX"="C:\Program Files\ClocX\ClocX.exe" [2004-01-21 15:42 103936]
"SmartRAM"="C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\MemCleaner.exe" [2007-10-29 16:43 662016]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"SpybotDeletingA9381"="command /c del C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt_tobedeleted" [ ]
"SpybotDeletingC7416"="cmd /c del C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt_tobedeleted" [ ]
"SpybotDeletingA8858"="command /c del C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt_tobedeleted" [ ]
"SpybotDeletingC1454"="cmd /c del C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt_tobedeleted" [ ]
"SpybotSnD"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" [2005-05-31 00:04 4393096]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 23:56 25088]
"Picasa Media Detector"="C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2007-10-23 22:18 443968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"NoResolveSearch"= 1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon]
"UIHost"="LogonUI.EXE"

R3 IntelS51;Intel(R) 536EP Modem;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\IntelS51.sys [2004-12-23 09:52]
S3 EverestDriver;Lavalys EVEREST Kernel Driver;C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX01.172\kerneld.wnt []

.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
"2008-01-26 03:15:00 C:\WINDOWS\Tasks\Advanced WindowsCare V2 Personal.job"
- C:\PROGRA~1\IObit\ADVANC~1\Awcl.exe
"2008-01-25 06:45:19 C:\WINDOWS\Tasks\SmartDefrag.job"
- C:\Program Files\IObit\IObit SmartDefrag\schedule.exe
"2008-01-26 10:32:27 C:\WINDOWS\Tasks\User_Feed_Synchronization-{61EDF5FA-C82B-4023-8C2B-44D92736E24F}.job"
- C:\WINDOWS\system32\msfeedssync.exe
.
**************************************************************************

catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-01-26 15:11:02
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2008-01-26 15:13:51
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-26 14:13:41Evo na kraju najbolje uslikano stanje iz Spybota:Dopuna: 26 Jan 2008 15:37

Mislim da se AV zbog ovoga oglasio (to su zadnja dva):

detected: riskware Trojan.generic Running process: E:\Instalacioni programi za podizanje O.S.-a\Srpskey.exe

i

detected: riskware Invader Running process: C:\WINDOWS\system32\srpskey.exe

Koliko vidim ovde se AV javio zbog malog programčeta Srpskey (40-tak KB) kog koeistim sigurno već sve godine i misim da on nepravi probleme, inače i prilikom instalace programa AV se javljao, programčić služi za lakše unošenje slova kao što su Š Ž Č Ć i Đ.

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Za početak restartuj kompjuter, a zatim...

Isključi AV pre sledećeg koraka.

Otvoriti Notepad i iskopirati sledeci tekst:

File::
C:\WINDOWS\system32\winupsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\winsvcup.exe
C:\WINDOWS\system32\mswinup.exe

Snimiti na Desktop fajl iz Notepada kao "CFScript"
Prevuci snimljeni skript/tekst na ComboFix ikonicu kao na slici.

Postaviti u sledecoj poruci log koji bude bio napravljen na kraju ciscenja/skeniranja.

offline
 • Brok  Male
 • Moderator foruma
 • Mihajlo Bogdanović
 • Linux driver - fighter - warrior
 • Pridružio: 04 Maj 2005
 • Poruke: 3192
 • Gde živiš: U autu i ispred računara, Kraljevo-Šabac

ComboFix 08-01-23.1C - Administrator 2008-01-26 16:24:51.4 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1033.18.92 [GMT 1:00]
Running from: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ComboFix.exe
Command switches used :: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\CFScript.txt
* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!

FILE
C:\WINDOWS\system32\mswinup.exe
C:\WINDOWS\system32\winsvcup.exe
C:\WINDOWS\system32\winupsvc.exe
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\Autorun.inf
C:\WINDOWS\system32\mswinup.exe
C:\WINDOWS\system32\winsvcup.exe
C:\WINDOWS\system32\winupsvc.exe

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-12-26 to 2008-01-26 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-01-26 12:17 . 2008-01-26 12:18 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\ana ivanovic dir
2008-01-26 12:17 . 2008-01-26 12:17 512,000 --a------ C:\WINDOWS\system32\ana ivanovic.scr
2008-01-26 10:55 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\WINDOWS\Nircmd.exe
2008-01-25 06:35 . 2008-01-25 06:35 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Sun
2008-01-25 06:22 . 2008-01-25 09:44 <DIR> d-------- C:\Program Files\Visual Web Spider
2008-01-23 21:07 . 2008-01-26 14:46 377 --a------ C:\WINDOWS\wininit.ini
2008-01-20 13:12 . 2008-01-20 13:12 <DIR> d-------- C:\Enter
2008-01-17 18:06 . 2008-01-17 18:06 <DIR> d-------- C:\Program Files\Jocsoft
2008-01-13 20:25 . 2001-08-17 13:48 12,160 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mouhid.sys
2008-01-13 20:25 . 2001-08-17 13:48 12,160 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\mouhid.sys
2008-01-12 08:06 . 2004-08-03 23:10 85,376 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\NABTSFEC.sys
2008-01-12 08:06 . 2004-08-03 23:10 85,376 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\nabtsfec.sys
2008-01-12 08:06 . 2004-08-03 23:10 17,024 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\CCDECODE.sys
2008-01-12 08:06 . 2004-08-03 23:10 17,024 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ccdecode.sys
2008-01-12 08:05 . 2005-07-29 22:55 90,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\kswdmcap.ax
2008-01-12 08:05 . 2005-07-29 22:55 90,624 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\kswdmcap.ax
2008-01-12 08:05 . 2004-08-04 00:56 61,952 --a------ C:\WINDOWS\system32\kstvtune.ax
2008-01-12 08:05 . 2004-08-04 00:56 61,952 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\kstvtune.ax
2008-01-12 08:05 . 2004-08-04 00:56 53,760 --a------ C:\WINDOWS\system32\vfwwdm32.dll
2008-01-12 08:05 . 2004-08-04 00:56 53,760 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\vfwwdm32.dll
2008-01-12 08:05 . 2004-08-04 00:56 43,008 --a------ C:\WINDOWS\system32\ksxbar.ax
2008-01-12 08:05 . 2004-08-04 00:56 43,008 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksxbar.ax
2008-01-12 08:05 . 2004-08-04 00:56 28,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\vidcap.ax
2008-01-12 08:05 . 2004-08-04 00:56 28,672 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\vidcap.ax
2008-01-12 07:53 . 2008-01-12 08:20 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\PAC207
2008-01-12 07:53 . 2008-01-12 07:53 <DIR> d-------- C:\Program Files\PC Camera
2008-01-12 07:53 . 2008-01-12 07:53 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\PCCamera
2008-01-11 19:48 . 2008-01-11 19:48 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared
2008-01-07 16:56 . 2008-01-07 16:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\HP
2008-01-07 16:55 . 2008-01-07 16:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Hewlett-Packard
2008-01-07 16:54 . 2008-01-07 16:54 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Hewlett-Packard
2008-01-07 16:49 . 2008-01-07 16:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\HP
2008-01-07 16:47 . 2008-01-07 16:57 116,998 --a------ C:\WINDOWS\hpoins11.dat

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-01-26 15:28 47,815,968 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat
2008-01-26 15:28 1,605,920 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.dat
2008-01-26 15:12 645,944 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx
2008-01-26 15:12 154,544 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.idx
2008-01-25 06:41 --------- d-----w C:\Program Files\IObit
2008-01-23 23:05 --------- d-----w C:\Program Files\ICQToolbar
2008-01-17 20:19 --------- d-----w C:\Program Files\TubeSucker
2008-01-17 18:53 --------- d-----w C:\Program Files\FreeGamePick.com
2008-01-17 18:20 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-01-15 10:31 --------- d-----w C:\Program Files\Google
2008-01-11 19:02 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
2008-01-06 02:33 --------- d-----w C:\Program Files\Opera 9
2008-01-01 05:05 --------- d-----w C:\Program Files\Banner Maker Pro 6
2007-12-26 06:58 --------- d-----w C:\Program Files\XVideoConverter
2007-12-26 06:17 --------- d-----w C:\Program Files\Advanced System Optimizer
2007-12-20 18:33 91,492 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\klin.dat
2007-12-19 00:11 --------- d-----w C:\Program Files\Opera
2007-12-18 22:35 --------- d-----w C:\Program Files\VeryPDF PDF2Word v3.0
2007-12-18 22:32 --------- d-----w C:\Program Files\ElcomSoft
2007-12-16 05:22 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Raxco
2007-12-14 15:22 --------- d-----w C:\Program Files\Your Uninstaller 2008
2007-12-13 22:10 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield
2007-12-13 22:06 98,304 ----a-w C:\WINDOWS\system32CmdLineExt.dll
2007-12-12 19:42 85,860 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\klick.dat
2007-12-10 07:00 --------- d-----w C:\Program Files\Oddin Software
2007-12-09 02:20 --------- d-----w C:\Program Files\Yahoo!
2007-12-08 23:21 218,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
2007-12-08 19:16 47,360 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\pcouffin.sys
2007-12-04 15:06 --------- d-----w C:\Program Files\TC PowerPack
2007-12-02 10:56 --------- d-----w C:\Program Files\MegauploadToolbar
2007-11-26 21:21 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Media Connect 2
2007-11-26 09:52 --------- d-----w C:\Program Files\JLC's Software
2007-11-06 07:37 227,592 ----a-w C:\WINDOWS\system32\PDBoot.exe
2007-10-10 23:28 2,568 --sha-w C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys
.

((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2008-01-26_15.12.36.46 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
- 2008-01-26 09:56:59 1,458,176 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000001\NTUSER.DAT
+ 2008-01-26 15:24:39 1,458,176 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000001\NTUSER.DAT
- 2008-01-26 09:56:59 8,192 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000002\UsrClass.dat
+ 2008-01-26 15:24:39 8,192 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000002\UsrClass.dat
- 2008-01-26 09:57:01 7,647,232 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000003\NTUSER.DAT
+ 2008-01-26 15:24:39 7,647,232 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000003\NTUSER.DAT
+ 2008-01-26 15:24:39 1,458,176 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000004\NTUSER.DAT
+ 2008-01-26 15:24:39 8,192 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000005\UsrClass.dat
- 2008-01-26 09:57:02 8,192 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000006\UsrClass.dat
+ 2008-01-26 15:24:39 344,064 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000006\UsrClass.dat
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-03 23:56 25088]
"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 11:21 1825792]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"AVP"="C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" [2007-01-29 22:02 200768]
"srpskey"="C:\WINDOWS\SYSTEM32\SRPSKEY.EXE" [2007-05-04 13:24 35840]
"ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-08-11 15:30 81920]
"ISUSPM Startup"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" [2005-08-11 15:30 249856]
"ClocX"="C:\Program Files\ClocX\ClocX.exe" [2004-01-21 15:42 103936]
"SmartRAM"="C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\MemCleaner.exe" [2007-10-29 16:43 662016]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 23:56 25088]
"Picasa Media Detector"="C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2007-10-23 22:18 443968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"NoResolveSearch"= 1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon]
"UIHost"="LogonUI.EXE"

R3 IntelS51;Intel(R) 536EP Modem;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\IntelS51.sys [2004-12-23 09:52]
S3 EverestDriver;Lavalys EVEREST Kernel Driver;C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX01.172\kerneld.wnt []

.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
"2008-01-26 03:15:00 C:\WINDOWS\Tasks\Advanced WindowsCare V2 Personal.job"
- C:\PROGRA~1\IObit\ADVANC~1\Awcl.exe
"2008-01-25 06:45:19 C:\WINDOWS\Tasks\SmartDefrag.job"
- C:\Program Files\IObit\IObit SmartDefrag\schedule.exe
"2008-01-26 10:32:27 C:\WINDOWS\Tasks\User_Feed_Synchronization-{61EDF5FA-C82B-4023-8C2B-44D92736E24F}.job"
- C:\WINDOWS\system32\msfeedssync.exe
.
**************************************************************************

catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-01-26 16:28:37
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2008-01-26 16:30:24
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-26 15:30:07
ComboFix2.txt 2008-01-26 14:13:53

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Jesi li možda u međuvremenu spajao neki USB drive na PC?
Odradi sledeće...


Preuzmi program Flash_Disinfector.

program se pokreće dvoklikom na Flash_Disinfector.exe
kada se pojavi poruka sa obaveštenjem, potrebno je priključiti inficirane USB flash drive-ove (pri tome držati pritisnut taster Shift kako bi se izbegao autoplay)
kliknuti na OK i sačekati da se proces završi
kada se pojavi poruka Done !!, kliknuti na OK.Kakvo je trenutno stanje?

offline
 • Brok  Male
 • Moderator foruma
 • Mihajlo Bogdanović
 • Linux driver - fighter - warrior
 • Pridružio: 04 Maj 2005
 • Poruke: 3192
 • Gde živiš: U autu i ispred računara, Kraljevo-Šabac

Mislim da te baš nerazumem baš najbolje, koji inficirane USB flash drive treba da priključim.

Jedino što sam spajao na USB je modem, ustvari nisam ga spajao i otpajao nego sam mu isključio (restartovao) pa uključio napajanje, jer nisam ima dobru net konekciju, nisam nikako mogao da upostujem log.

Imam na USB sledeće stvari: štampač, modem, tastaturu, jedan USB razvodnik, kabal od foto aparata (koji je stalno nakačen) i jedanu USB memoriju 2 GB koju nisam koristio jedno 10-tak dana.

Dopuna: 26 Jan 2008 18:04

I da zaboraovio sam, čini mi se da je sada bolje stanje.

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 635 korisnika na forumu :: 32 registrovanih, 3 sakrivenih i 600 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., amaterSRB, amonsrb, Apok, arsa, babaroga, Boris90, djboj, Dorcolac, dragon986, Džordžino, havoc995, helen1, Kaneda, LeGrandCharles, MB120mm, mean_machine, misa1xx, moonshine, nenad81, nikoladim, nuke92, Sale.S, Skywhaler, Snorks, spektorsky, tanakadzo, tomigun, USSVoyager, vasaw, VJ, znaisha