Rutina

1

Rutina

offline
 • Pridružio: 21 Okt 2007
 • Poruke: 127
 • Gde živiš: somewhere...

Ovako, par puta mi se desilo da je McAfee pronašao neke trojance i uklonio ih. Nemam većih problema sa računarom, osim toga što je malo sporiji. Kad skeniram hard drive, ne nalazim ništa, tako da sumnjam da je računar uopšte zaražen, ali bih voleo da to proverim, čisto da se ne pretvori u nešto ozbiljnije (pošto je ipak u pitanju laptop sa originalnim operativnim sistemom i pod garancijom). Ako imate vremena, bacite pogled, nije hitno. Hvala unapred.

HiJack This log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:31:27, on 24.6.2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Windows\System32\igfxtray.exe
C:\Windows\System32\hkcmd.exe
C:\Windows\System32\igfxpers.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\TOPI.exe
C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe
C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Registration\ToshibaRegistration.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDFPrinterMonitor.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
C:\Windows\vsnpstd3.exe
C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\CEC_MAIN.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Windows\System32\mobsync.exe
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ymsgr_tray.exe
C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Users\Deja\Documents\Instalacije\utorrent.exe
c:\PROGRA~1\mcafee\msc\mcuimgr.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Users\Deja\Documents\USDownloader\USDownloader.exe
C:\Users\Deja\Desktop\New Folder\OOO.exe

O23 - Service: BCL easyPDF SDK 5 Loader (bepldr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BCL Technologies\NitroPDF5\bepldr.exe
O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9b55e450cf8dd) (gupdate1c9b55e450cf8dd) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - c:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA SMART Log Service - TOSHIBA Corporation - c:\Program Files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

--
End of file - 4637 bytes

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8448
 • Gde živiš: Novi Beograd

Zdravo,

Skini program RSIT na Desktop:

http://images.malwareremoval.com/random/RSIT.exe


Pokreni ga dvoklikom a zatim klikni Continue.


Na kraju procesa će se otvoriti dva loga: prvi, log.txt će biti maksimizovan i njega je potrebno iskopirati u temu na forumu, te drugi, info.txt koji će biti minimizovan (koji nam za sada ne treba).


Postavi sadržaj file-a log.txt u iduću poruku (taj file će biti sačuvan kao C:\rsit\log.txt).

offline
 • Pridružio: 21 Okt 2007
 • Poruke: 127
 • Gde živiš: somewhere...

Evo:

Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
Run by Deja at 2009-06-24 22:13:56
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Service Pack 1
System drive C: has 68 GB (57%) free of 119 GB
Total RAM: 2037 MB (43% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 22:14:23, on 24.6.2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Windows\System32\igfxtray.exe
C:\Windows\System32\hkcmd.exe
C:\Windows\System32\igfxpers.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\TOPI.exe
C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe
C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Registration\ToshibaRegistration.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDFPrinterMonitor.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
C:\Windows\vsnpstd3.exe
C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\CEC_MAIN.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Windows\System32\mobsync.exe
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ymsgr_tray.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Users\Deja\Documents\Instalacije\utorrent.exe
c:\PROGRA~1\mcafee\msc\mcuimgr.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Users\Deja\Documents\USDownloader\USDownloader.exe
C:\Users\Deja\Desktop\New Folder\OOO.exe
C:\Users\Deja\Desktop\RSIT.exe
C:\Program Files\trend micro\Deja.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = google.co.uk
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = google.co.uk
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = google.co.uk
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: SweetIM ToolbarURLSearchHook Class - {EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelper.dll
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)
O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mcapbho.dll
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.1.15.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
O3 - Toolbar: SweetIM Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
O4 - HKLM\..\Run: [Desktop SMS] C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe /auto
O4 - HKLM\..\Run: [Camera Assistant Software] "C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" /start
O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe
O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Nitro PDF Printer Monitor] "C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDFPrinterMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
O4 - HKLM\..\Run: [snpstd3] C:\Windows\vsnpstd3.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] TOSCDSPD.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [Internet Security Service] c:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\ise32.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] ~"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Messenger (Yahoo!)] ~"C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Canon LBP2900 Status Window.lnk = C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\CNAB4LAK.EXE
O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: eBay.co.uk - Buy It Sell It Love It - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - rover.ebay.com/rover/1/710-44557-9400-3/4 (file missing)
O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - amazon.co.uk/exec/obidos/redirect-home?.....;site=home (file missing)
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.1.15.dll/206 (file missing)
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Filter: x-sdch - (no CLSID) - (no file)
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
O23 - Service: BCL easyPDF SDK 5 Loader (bepldr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BCL Technologies\NitroPDF5\bepldr.exe
O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9b55e450cf8dd) (gupdate1c9b55e450cf8dd) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - c:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA SMART Log Service - TOSHIBA Corporation - c:\Program Files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

--
End of file - 13269 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachine.job
C:\Windows\tasks\McDefragTask.job
C:\Windows\tasks\McQcTask.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2008-06-11 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA}]
RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll [2008-10-04 308856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4}]
McAfee Phishing Filter - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mcapbho.dll [2007-11-26 324936]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60}]
BitComet Helper - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.1.15.dll [2009-01-16 656696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]
Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL [2006-10-27 2210608]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231}]
scriptproxy - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll [2007-11-09 58688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Windows Live Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-01-22 408448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]
Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll [2009-06-22 259696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]
Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll [2009-06-22 669168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E}]
Google Dictionary Compression sdch - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll [2009-04-22 470512]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2009-04-23 35840]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847}]
SweetIM Toolbar Helper - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll [2008-10-08 1172792]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - SweetIM Toolbar for Internet Explorer - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll [2008-10-08 1172792]
{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll [2009-06-22 259696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Windows Defender"=C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [2008-01-21 1008184]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe [2009-04-23 148888]
"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2008-02-05 141848]
"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2008-02-05 154136]
"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2008-02-05 129560]
"RtHDVCpl"=C:\Windows\RtHDVCpl.exe [2008-01-29 4911104]
"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2007-12-06 1029416]
"NDSTray.exe"=NDSTray.exe []
"mcagent_exe"=C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe [2007-08-04 582992]
"topi"=C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe [2007-07-10 581632]
"Picasa Media Detector"=C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe [2006-12-06 366400]
"Google Desktop Search"=C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [2008-02-18 1836544]
"Desktop SMS"=C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe [2007-06-18 1507328]
"Camera Assistant Software"=C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe [2007-10-25 413696]
"TPwrMain"=C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE [2008-01-17 431456]
"SmoothView"=C:\Program Files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe [2008-01-25 509816]
"00TCrdMain"=C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe [2008-01-22 712704]
"Toshiba Registration"=C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe [2007-05-04 571024]
"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2008-06-12 34672]
"TkBellExe"=C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe [2008-10-04 185896]
"WinampAgent"=C:\Program Files\Winamp\winampa.exe [2008-08-04 36352]
"NWEReboot"= []
"Nitro PDF Printer Monitor"=C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDFPrinterMonitor.exe [2008-03-26 210208]
"GrooveMonitor"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2006-10-27 31016]
"SweetIM"=C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe [2009-01-28 111928]
"snpstd3"=C:\Windows\vsnpstd3.exe [2006-09-19 827392]
"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2009-01-05 413696]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2008-01-21 1233920]
"TOSCDSPD"=TOSCDSPD.EXE []
"Internet Security Service"=c:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\ise32.exe []
"msnmsgr"=~C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background []
"Messenger (Yahoo!)"=~C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe -quiet []
"swg"=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2009-04-23 39408]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Canon LBP2900 Status Window.lnk - C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\CNAB4LAK.EXE
WinZip Quick Pick.lnk - C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLS"="C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]
C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2007-09-13 204800]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL [2006-10-27 2210608]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mcmscsvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MpfService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1
"EnableUIADesktopToggle"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{e1065413-93a2-11dd-8eef-001f3c96cb06}]
shell\AutoRun\command - D:\Setup.exe
shell\setup\command - D:\setup.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f7d6ff84-d773-11dd-b47a-001f3c96cb06}]
shell\AutoRun\command - G:\xn1i9x.com
shell\explore\command - G:\xn1i9x.com
shell\open\command - G:\xn1i9x.com


======List of files/folders created in the last 1 months======

2009-06-24 22:13:57 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2009-06-24 22:13:56 ----D---- C:\rsit
2009-06-24 14:20:25 ----D---- C:\Users\Deja\AppData\Roaming\uTorrent
2009-06-24 03:49:58 ----D---- C:\Users\Deja\AppData\Roaming\vlc
2009-06-24 03:48:45 ----D---- C:\Program Files\VideoLAN
2009-06-15 19:36:57 ----A---- C:\Windows\system32\CNAB4SMK.DLL
2009-06-15 19:36:56 ----A---- C:\Windows\system32\CNAB4RPK.EXE
2009-06-15 19:36:56 ----A---- C:\Windows\system32\CNAB4PTU.DLL
2009-06-15 19:36:54 ----A---- C:\Windows\system32\CNAB4LMK.DLL
2009-06-15 19:36:54 ----A---- C:\Windows\system32\CNAB4EMU.DLL
2009-06-15 19:36:07 ----D---- C:\Program Files\Canon
2009-06-08 16:06:17 ----A---- C:\Windows\system32\ocmanage.dll
2009-06-08 16:06:17 ----A---- C:\Windows\system32\GsiDi32.dll
2009-05-28 23:43:14 ----D---- C:\Users\Deja\AppData\Roaming\Media Player Classic

======List of files/folders modified in the last 1 months======

2009-06-24 22:14:23 ----D---- C:\Windows\Prefetch
2009-06-24 22:14:19 ----D---- C:\Windows\Temp
2009-06-24 22:13:57 ----RD---- C:\Program Files
2009-06-24 22:10:32 ----D---- C:\Downloads
2009-06-24 22:09:24 ----SHD---- C:\System Volume Information
2009-06-24 20:22:23 ----D---- C:\Windows\inf
2009-06-24 20:22:23 ----AD---- C:\Windows\System32
2009-06-24 20:22:23 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2009-06-24 14:51:44 ----D---- C:\Lyube
2009-06-24 13:09:09 ----D---- C:\HP4
2009-06-24 12:33:34 ----D---- C:\Windows
2009-06-22 21:12:28 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2009-06-22 12:08:46 ----D---- C:\Users\Deja\AppData\Roaming\Google
2009-06-17 19:26:57 ----D---- C:\Users\Deja\AppData\Roaming\Skype
2009-06-17 19:09:25 ----D---- C:\Users\Deja\AppData\Roaming\skypePM
2009-06-15 19:38:15 ----D---- C:\Windows\system32\catroot
2009-06-15 19:33:26 ----D---- C:\Windows\system32\drivers
2009-06-13 13:00:02 ----A---- C:\Windows\win.ini
2009-06-13 12:59:33 ----D---- C:\Program Files\Dictionary
2009-06-09 15:38:27 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2
2009-06-08 20:27:17 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks
2009-05-31 14:00:30 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R1 mfehidk;McAfee Inc. mfehidk; C:\Windows\system32\drivers\mfehidk.sys [2007-11-22 201320]
R1 MPFP;MPFP; C:\Windows\System32\Drivers\Mpfp.sys [2007-07-13 125728]
R2 RMCAST;RMCAST (Pgm) Protocol Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\RMCAST.sys [2008-01-21 113664]
R3 AgereSoftModem;TOSHIBA V92 Software Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\AGRSM.sys [2006-11-28 1161888]
R3 CmBatt;Microsoft ACPI Control Method Battery Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys [2008-01-21 14208]
R3 FwLnk;FwLnk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\FwLnk.sys [2006-11-20 7168]
R3 iadusb;MT882; C:\Windows\system32\DRIVERS\glauiad.sys [2006-03-20 30336]
R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2007-09-13 1925632]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2008-01-30 2058528]
R3 mfeavfk;McAfee Inc. mfeavfk; C:\Windows\system32\drivers\mfeavfk.sys [2007-11-22 79304]
R3 mfebopk;McAfee Inc. mfebopk; C:\Windows\system32\drivers\mfebopk.sys [2007-11-22 35240]
R3 mfesmfk;McAfee Inc. mfesmfk; C:\Windows\system32\drivers\mfesmfk.sys [2007-12-02 40488]
R3 NETw4v32;Intel(R) Wireless WiFi Link Adapter Driver for Windows Vista 32 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw4v32.sys [2007-09-26 2251776]
R3 RTL8169;Realtek 8169 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rtlh86.sys [2007-12-28 104448]
R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2007-12-06 196400]
R3 tdcmdpst;TOSHIBA Writing Engine Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\tdcmdpst.sys [2006-10-18 16128]
R3 usbvideo;Chicony USB 2.0 Camera; C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys [2008-01-21 134016]
R3 UVCFTR;UVCFTR; C:\Windows\System32\Drivers\UVCFTR_S.SYS [2007-12-17 18432]
S3 agn0dvz5;agn0dvz5; C:\Windows\system32\drivers\agn0dvz5.sys []
S3 BTHPORT;Bluetooth Port Driver; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2008-01-21 219648]
S3 BTHUSB;Bluetooth Radio USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2008-01-21 29184]
S3 drmkaud;Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler; C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys [2008-01-21 5632]
S3 HdAudAddService;Microsoft 1.1 UAA Function Driver for High Definition Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys [2006-11-02 235520]
S3 HSF_DPV;HSF_DPV; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTDPV3.SYS [2008-01-21 987648]
S3 HSFHWAZL;HSFHWAZL; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL3.SYS [2008-01-21 200704]
S3 mferkdk;McAfee Inc. mferkdk; C:\Windows\system32\drivers\mferkdk.sys [2007-11-22 33832]
S3 MSKSSRV;Microsoft Streaming Service Proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys [2008-01-21 8192]
S3 MSPCLOCK;Microsoft Streaming Clock Proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [2008-01-21 5888]
S3 MSPQM;Microsoft Streaming Quality Manager Proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys [2008-01-21 5504]
S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink Converter; C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-01-21 6016]
S3 NETw3v32;Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Adapter Driver for Windows Vista 32 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw3v32.sys [2008-01-21 2225664]
S3 SNPSTD3;USB PC Camera (SNPSTD3); C:\Windows\system32\DRIVERS\snpstd3.sys [2007-03-27 10252544]
S3 winachsf;winachsf; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT3.SYS [2008-01-21 654336]
S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2008-01-21 39936]
S3 WUDFRd;WUDFRd; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [2008-01-21 83328]
S4 ErrDev;Microsoft Hardware Error Device Driver; C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys [2008-01-21 6656]
S4 MegaSR;MegaSR; C:\Windows\system32\drivers\megasr.sys [2008-01-21 386616]
S4 WmiAcpi;Microsoft Windows Management Interface for ACPI; C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys [2008-01-21 11264]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AgereModemAudio;Agere Modem Call Progress Audio; C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe [2006-10-05 9216]
R2 BthServ;@%SystemRoot%\System32\bthserv.dll,-101; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-21 21504]
R2 ConfigFree Service;ConfigFree Service; C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe [2007-12-25 40960]
R2 mcmscsvc;McAfee Services; C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe [2008-01-09 767976]
R2 McNASvc;McAfee Network Agent; c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe [2008-01-25 2458128]
R2 McProxy;McAfee Proxy Service; c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe [2007-08-15 359248]
R2 McShield;McAfee Real-time Scanner; C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe [2007-07-24 144704]
R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE [2003-06-20 322120]
R2 MpfService;McAfee Personal Firewall Service; C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe [2007-07-18 856864]
R2 MSK80Service;McAfee Anti-Spam Service; C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe [2007-11-26 23880]
R2 StarWindServiceAE;StarWind AE Service; C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe [2007-05-28 275968]
R2 TNaviSrv;TOSHIBA Navi Support Service; C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe [2008-01-21 83312]
R2 TODDSrv;TOSHIBA Optical Disc Drive Service; C:\Windows\system32\TODDSrv.exe [2007-11-21 129632]
R2 TosCoSrv;TOSHIBA Power Saver; c:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe [2008-01-17 431456]
R2 TOSHIBA SMART Log Service;TOSHIBA SMART Log Service; c:\Program Files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe [2007-12-03 126976]
R2 UleadBurningHelper;Ulead Burning Helper; C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe [2006-08-23 49152]
R3 McSysmon;McAfee SystemGuards; C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe [2007-12-05 695624]
S2 gupdate1c9b55e450cf8dd;Google Update Service (gupdate1c9b55e450cf8dd); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-04-04 133104]
S3 bepldr;BCL easyPDF SDK 5 Loader; C:\Program Files\Common Files\BCL Technologies\NitroPDF5\bepldr.exe [2008-02-11 151552]
S3 GoogleDesktopManager;GoogleDesktopManager; C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [2008-02-18 1836544]
S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-04-23 182768]
S3 McODS;McAfee Scanner; C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe [2007-11-07 378184]
S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2006-10-27 65824]
S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2006-10-26 441136]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

-----------------EOF-----------------

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8448
 • Gde živiš: Novi Beograd

Preuzmi sUBs-ov ComboFix sa jedne od sledećih adresa na Desktop:


Bleeping Computer . . . . . Geeks to Go!
Klikni desnim tasterom na neki od linkova i odaberi opciju Save Target As... (Save Link As..., Save Linked Content As... ili sličnu);
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberi Desktop i klikni Save.
Kada preuzimanje programa bude završeno:
zatvori pokrenute programe;
deaktiviraj zaštitni softver (uputstvo);
dvoklikom pokreni program ComboFix.

U toku rada, ComboFix će:proveriti postoji li novija verzija programa:
klikni Yes ako bude ponuđeno preuzimanje iste.
prikazati DISCLAIMER OF WARRANTY ON SOFTWARE:
klikni Yes kako bi proces bio nastavljen.
ako Recovery Console nije instalirana, ponuditi instalaciju:
prihvati klikom na Yes i isprati postupak.
postaviti/dati određeni broj upita/obaveštenja:
prihvati klikom na Yes ili OK.
po potrebi, restartovati Windows (više puta);
na kraju rada, otvoriti Notepad sa izveštajem o skeniranju.


Iskopiraj izveštaj koji je ComboFix napravio u temu na forumu:
klikni desnim tasterom miša u prozor Notepad-a i izaberi Select All;
klikni desnim tasterom miša na obeleženi tekst i izaberi Copy;
klikni desnim tasterom miša u polje za pisanje poruke i izaberi Paste.


Napomena:Izveštaj će biti sačuvan pod nazivom ComboFix.txt na sistemskoj particiji (tipična lokacija: C:\ComboFix.txt);
Ukoliko nakon slanja poruke primetiš da izveštaj nije kompletan, iskoristi opciju Prikači fajl za prilaganje file-a C:\ComboFix.txt uz poruku.

offline
 • Pridružio: 21 Okt 2007
 • Poruke: 127
 • Gde živiš: somewhere...

Ne mogu da skinem ComboFix. Kad probam da ga skinem, izađe mi poruka da nemam pravo da menjam sadržaj foldera u koji hoću da ga snimim, a kad promenim folder, onda piše "Page Load Error" i ne može da se otvori strana za skidanje.

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8448
 • Gde živiš: Novi Beograd

Ima ovde da se radi:

- Preuzmi USBNoRisk na Desktop i pokreni ga duplim klikom na ikonicu programa.
- Sacekaj koji sekund dok program izvrsi inicijalno skeniranje.
- Ubacuj sve USB memorijske uredjaje redom u USB slot i svaki zadrzi u slotu po 10 sekundi.
- Ukoliko imas vise uredjaja za proveru, onda na parcetu papira zapisi kojim redom su ubacivani jer ce nam kasnije trebati taj podatak
- Kada zavrsis sa svim uredjajima, klikni desno dugme misa na sred prozora programa i odaberi opciju Save log. To ce automatski otvoriti log u Notepadu. Iskopiraj nam taj log iz Notepada na forum.

Objasnjenje: U USB memorijske uredjaje spadaju svi oni uredjaji koji po prikljucivanju na kompjuter dobijaju svoju oznaku particije. Tu spadaju USB flash drajvovi, eksterni hard-diskovi, memorijske kartice, MP3 i MP4 plejeri, neki mobilni telefoni, neki GPS (navigacioni) uredjaji itd.

offline
 • Pridružio: 21 Okt 2007
 • Poruke: 127
 • Gde živiš: somewhere...

USBNoRisk 2.4 (1 June 2009) by bobby

Started at 24.6.2009 23:18:07

Searching for connected USB Mass storage...
----------------------------------------
========================================

Searching for other storage...
----------------------------------------
C: {46ea5fb1-922c-11dd-ab27-806e6f6e6963}
E: {46ea5fb2-922c-11dd-ab27-806e6f6e6963}
========================================


Scanning fixed storage...
----------------------------------------

No blocked files found on C:
No Autorun.inf files found on C:
No mountpoint found for C:
No mountpoint found for 46ea5fb1-922c-11dd-ab27-806e6f6e6963
No Desktop.ini files found on C:
----------------------------------------

No blocked files found on E:
No Autorun.inf files found on E:
No mountpoint found for E:
No mountpoint found for 46ea5fb2-922c-11dd-ab27-806e6f6e6963
No Desktop.ini files found on E:
----------------------------------------

========================================
Initial scan finished!
========================================


New device connected at 24.6.2009 23:18:18

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
H: {9ca85e83-9bc1-11dd-ab3c-001f3c96cb06}
Added H:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on H:
----------------------------------------
No Autorun.inf files found on H:
Sanitized mountpoint for 9ca85e83-9bc1-11dd-ab3c-001f3c96cb06
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on H:
----------------------------------------

No mimics found on drive H:
========================================

========================================
Removed H:
========================================


New device connected at 24.6.2009 23:19:35

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
G: {b2430cc4-5789-11de-b3f6-001f3c96cb06}
Added G:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on G:
----------------------------------------
No Autorun.inf files found on G:
Sanitized mountpoint for b2430cc4-5789-11de-b3f6-001f3c96cb06
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on G:
----------------------------------------

No mimics found on drive G:
========================================

========================================
Removed G:
========================================


New device connected at 24.6.2009 23:21:21

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
G: {3597c07a-60eb-11de-94cd-001802746760}
Added G:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on G:
----------------------------------------
No Autorun.inf files found on G:
Sanitized mountpoint for 3597c07a-60eb-11de-94cd-001802746760
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on G:
----------------------------------------

No mimics found on drive G:
========================================

========================================
Removed G:
========================================
Redosled:

USB - fleš
Mobilni telefon: Motorola K1
Mobilni telefon: LG
Digitalni fotoaparat (koji mislim da nije ni skenirao Razz)

P.S. Je l' treba da ide ova glupa muzika dok on skenira fajlove?
I šta da radim s programom kad završi?

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8448
 • Gde živiš: Novi Beograd

Sutra cemo dovrsiti.

Treba ta muzika. Mr. Green

offline
 • Pridružio: 21 Okt 2007
 • Poruke: 127
 • Gde živiš: somewhere...

Ok. Hvala Smile

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8448
 • Gde živiš: Novi Beograd

Preuzmi program OTM na Desktop.

Dvoklikom pokreni OTM.exe

U (levi) prozor programa (ispod Paste Instructions for Items to be Moved) iskopiraj sve što se nalazi unutar Kod polja:

:files
C:\Windows\system32\drivers\agn0dvz5.sys
c:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\ise32.exe

:services
agn0dvz5

:reg
[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{e1065413-93a2-11dd-8eef-001f3c96cb06}]
[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f7d6ff84-d773-11dd-b47a-001f3c96cb06}]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Internet Security Service"=-


Klikni MoveIt!

Po završetku procesa, u desnom prozoru programa (ispod Results), će se nalaziti tekst koji je potrebno iskopirati u poruku na forumu.


Ukoliko se pojavi upit:

Confirm ::The system requires a reboot to finish removing files.
Do you want to reboot now?


kliknuti Yes kako bi se kompjuter restartovao i proces bio dovršen.

Nakon ponovnog pokretanja sistema, logfile će se automatski otvoriti u Notepadu.
Potrebno je iskopirati sadržaj tog loga u poruku na forumu.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 619 korisnika na forumu :: 2 registrovanih, 1 sakriven i 616 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: dragoljub11987, kybonacci