Smetnje u radu browsera i "treptanje" desktopa

Smetnje u radu browsera i "treptanje" desktopa

offline
 • Dusan  Male
 • SuperModerator
 • Supermoderator opštih foruma
 • Pridružio: 26 Jul 2006
 • Poruke: 11118

Pre 2-3 dana i u FF i u Operi (sve jedno) stranice se sporo i teško otvaraju) i to gotovo uvek do 93-96 %.Otprilike u isto vreme primetio sam u tcmd C/Documents and Settings/Administrator... novi folder .houscall6.6 koji ja nisam (ili mislim da nisam) instalirao (sl.1)

https://www.mycity.rs/must-login.png

sa sadržajem kao na sl.2.

https://www.mycity.rs/must-login.png

Da li sa svim tim ima ili nema veze, ne znam, ali mi se komp "zakucava" pri svakom malo jačem opterećenju (npr.kad radim Print Screen, ili probam da otvorim ACDSee,ili u drugom tabu, recimo TinyPic...).Koristim Avast koji mi ništa ne prijavljuje, Ad-Aware SE Personal i WinASO Registry Optimizer 2.80...Radim na Wireless 128 flat...ako treba još nešto od podataka,recite...Napominjem da nemam previše znanja iz ovih oblasti o kojima pitam, pa sam možda i nejasan, no uzdam se u vas.Interesuje me da li su me snašle neke "napasti" ili je u pitanju dotrajalost ili kvar eventualno HDD ili grafike...jer mi se, pri dizanju sistema, posle otvaranja desktopa, dešava da monitor redovno, za trenutak trepne (pocrni) i onda nastavi...

Ako sam dobro ispoštovao uputstvo, evo Log fajla...Napominjem da sam juče preuzeo MSN 7.5 noviji, koji mi se stalno "nudio"...Pa ako ima pomoći, IMA, a ako ne, da "nabavim" malo veći čekić... Laughing

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 2:32:17, on 25.12.2006
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte GN-WP01GS Wireless PCI Adapter SoftAP\Installer\WINXP\RaConfig61.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.raiffeisenbank.rs/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SkypeIEHelper Class - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\toolbars\SKYPEF~1\SKYPE_~1.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\en-us\msntb.dll
O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdmcks.dll
O3 - Toolbar: Skype Toolbar for Internet Explorer - {B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED} - C:\Program Files\Skype\toolbars\Skype for Internet Explorer\skype_toolbar.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\en-us\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKCU\..\Run: [NCLaunch] C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe
O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - Startup: Yahoo! Widget Engine.lnk = C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe
O4 - Global Startup: GN-WP01GS Utility.lnk = C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte GN-WP01GS Wireless PCI Adapter SoftAP\Installer\WINXP\RaConfig61.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Preuzmi odabrano Free Download Manager-om - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm
O8 - Extra context menu item: Preuzmi sa Free Download Managerom - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm
O8 - Extra context menu item: Preuzmi sve sa Free Download Manager-om - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype Toolbar for Internet Explorer - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\toolbars\SKYPEF~1\SKYPE_~1.DLL
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Toolbar for Internet Explorer - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\toolbars\SKYPEF~1\SKYPE_~1.DLL
O9 - Extra button: Xstream Radio - {7A0815F1-6B65-4e3a-B198-709807B4042A} - C:\Program Files\XstreamRadio 3.02\RadioHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Xstream Radio - {7A0815F1-6B65-4e3a-B198-709807B4042A} - C:\Program Files\XstreamRadio 3.02\RadioHelper.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.google.com
O16 - DPF: {5D69485C-EAB1-42AE-93C1-B5A53F238C5A} (FileInterface Class) - https://www.raiffeisenbank.rs/online/RetailDLL/FSINT.dll
O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5F3861AF-7FA4-475A-8233-ECF91BE13F1F}: NameServer = 213.244.220.2 213.244.220.10
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

U svakom slučaju (kako god da završi lečenje kompa) biću zahvalan...

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

HouseCall je ime web antivirus scanera firme Trend Micro.
Sto se loga tice, niceg cudnog tu nema, tj. cist je.

Za svaki slucaj, pogledaj jos i sledecu temu, i kazi nam da li imas crvenih linija u izvestajima (i sta u njima pise):
http://www.mycity.rs/AV-Objavljeni-radovi/Uklanjan.....Sword.html

offline
 • Dusan  Male
 • SuperModerator
 • Supermoderator opštih foruma
 • Pridružio: 26 Jul 2006
 • Poruke: 11118

Crvenih linija nema...
https://www.mycity.rs/must-login.png

https://www.mycity.rs/must-login.png

...sliku SSDT nisam uspeo da napravim (opet se komp zakucao), ali ni tamo nema crvenih linija...

predpostavljam da C/Documents and Settings/Administrator... novi folder .houscall6.6 mogu bez posledica da izbrišem

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

HouseCall mozes da brises ukoliko ti ne treba.
Sto se tice zakucavanja, ne verujem da se desavaju zbog zaraza Sad

offline
 • Dusan  Male
 • SuperModerator
 • Supermoderator opštih foruma
 • Pridružio: 26 Jul 2006
 • Poruke: 11118

Hvala za sve do sada, a izgleda da je problem "zakucavanja" rešen, i ako je to - prilično je banalno.Moguće je da su samo kontakti u pitanju ?...Naime, raskačio sam HDD i ponovo zakačio i više se ne "zakucava" (za sada)...Moguće da je to rešeno...A što se tiče neotvaranja stranica u browserima, da li je do provajdera i konekcije, proveriću...

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 633 korisnika na forumu :: 25 registrovanih, 5 sakrivenih i 603 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Sale, A.R.Chafee.Jr., babaroga, caesar, darios, dragon986, Georgius, GreenMan, Hektor, Krusarac, kuntalo, kybonacci, Mihajlo, MikeHammer, Milan.1976, Polemarchoi, Rakenica, Smiljke, Snorks, USSVoyager, vathra, vlad the impaler, Vlada78, W123, Zerajic