Sporo se gasi Windows

Sporo se gasi Windows

offline
 • Rogi  Male
 • Mod u pemziji
 • Najbolji košarkaš koji
 • je ikada igrao ovu igru
 • Pridružio: 31 Avg 2005
 • Poruke: 11687

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 23:04:39, on 16.9.2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\System\panels\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\System\panels\blank.htm
O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitcth.dll
O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\ievkbd.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: Grab Pro - {C55BBCD6-41AD-48AD-9953-3609C48EACC7} - C:\Program Files\Orbitdownloader\GrabPro.dll
O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe" -h
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/201
O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/204
O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/203
O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/202
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Web traffic protection statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\SCIEPlgn.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll C:\WINDOWS\system32\guard32.dll C:\WINDOWS\system32\cssdll32.dll
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe
O23 - Service: COMODO Firewall Pro Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe
O23 - Service: PD91Agent - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PD91Agent.exe
O23 - Service: PD91Engine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PD91Engine.exe

--
End of file - 4958 bytes

Dopuna: 16 Sep 2008 23:28

Windows funkcionise normalno, jednino me nervira sto se gasi sporo.
Pa rekoh da prvo eliminisem malwer, ako ga nema da trazim dalje.

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Poz...


Ovaj log gore je čist. Hajde da proverimo još nešto...Preuzmi gmer.zip sa ovog linka i sačuvaj na Desktopu.
Raspakuj ga u neki folder.

Dupli klik na gmer.exe za početak: Izaberi Rootkit/Malware Tab na vrhu.
Klikni na Scan.
Kada je skeniranje završeno, klik na Copy dugme ispod - ovo će sačuvati rezultate skeniranja u Clipboard.
Iskoristi opciju Paste u Notepad-u da bi to prebacio u tekst. Snimi taj tekst iz Notepada kao file1.txt.
Ponovi ovo isto sa Autostart Tab-om. Snimi taj tekst iz Notepada kao file2.txt.


Iskoristi opciju Prikači fajl ispod polja za pisanje poruke na forumu, i prikači nam ovde ta dva fajla koja smo malopre snimili.

offline
 • Rogi  Male
 • Mod u pemziji
 • Najbolji košarkaš koji
 • je ikada igrao ovu igru
 • Pridružio: 31 Avg 2005
 • Poruke: 11687

GMER 1.0.14.14536 - http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-09-17 21:52:56

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

---- System - GMER 1.0.14 ----SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwAdjustPrivilegesToken [0xB742B81A]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwClose [0xB742BDC6]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwConnectPort [0xB742D82A]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwCreateFile [0xB742D1E0]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwCreateKey [0xB742AF90]

SSDT \SystemRoot\System32\DRIVERS\cmdguard.sys (COMODO Firewall Pro Sandbox Driver/COMODO) ZwCreatePort [0xB7457080]

SSDT \SystemRoot\System32\DRIVERS\cmdguard.sys (COMODO Firewall Pro Sandbox Driver/COMODO) ZwCreateSection [0xB7459084]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwCreateSymbolicLinkObject [0xB742F18C]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwCreateThread [0xB742BBC2]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwDeleteKey [0xB742B3D2]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwDeleteValueKey [0xB742B5D2]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwDeviceIoControlFile [0xB742D4EC]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwDuplicateObject [0xB742F698]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwEnumerateKey [0xB742B6E8]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwEnumerateValueKey [0xB742B750]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwFsControlFile [0xB742D3A2]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwLoadDriver [0xB742EC50]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwOpenFile [0xB742D03C]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwOpenKey [0xB742B0F2]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwOpenProcess [0xB742B9E8]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwOpenSection [0xB742F1B6]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwOpenThread [0xB742B93E]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwQueryKey [0xB742B7B8]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwQueryMultipleValueKey [0xB742B4BC]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwQueryValueKey [0xB742B29A]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwQueueApcThread [0xB742EEB8]

SSDT \SystemRoot\System32\DRIVERS\cmdguard.sys (COMODO Firewall Pro Sandbox Driver/COMODO) ZwRenameKey [0xB74587F2]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwReplaceKey [0xB742AC12]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwRequestWaitReplyPort [0xB742E0B4]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwRestoreKey [0xB742AD74]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwResumeThread [0xB742F568]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwSaveKey [0xB742AA10]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwSecureConnectPort [0xB742D6CC]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwSetContextThread [0xB742BCC0]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwSetSecurityObject [0xB742ED4A]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwSetSystemInformation [0xB742F1E0]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwSetValueKey [0xB742B148]

SSDT \SystemRoot\System32\DRIVERS\cmdguard.sys (COMODO Firewall Pro Sandbox Driver/COMODO) ZwShutdownSystem [0xB74575D2]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwSuspendProcess [0xB742F2C4]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwSuspendThread [0xB742F3F0]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwSystemDebugControl [0xB742EB7C]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwTerminateProcess [0xB742BA92]

SSDT \SystemRoot\System32\DRIVERS\cmdguard.sys (COMODO Firewall Pro Sandbox Driver/COMODO) ZwTerminateThread [0xB7456E18]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) ZwWriteVirtualMemory [0xB742BB04]Code \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) FsRtlCheckLockForReadAccess

Code \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab) IoIsOperationSynchronous---- Kernel code sections - GMER 1.0.14 ----.text ntkrnlpa.exe!FsRtlCheckLockForReadAccess 804EAF74 5 Bytes JMP B744201C \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab)

.text ntkrnlpa.exe!IoIsOperationSynchronous 804EF902 5 Bytes JMP B74423D6 \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys (Klif Mini-Filter fre_wnet_x86/Kaspersky Lab)

.text ntkrnlpa.exe!ZwCallbackReturn + 2FB8 80504844 12 Bytes [ C4, F2, 42, B7, F0, F3, 42, ... ]---- User code sections - GMER 1.0.14 ----.text C:\WINDOWS\Explorer.EXE[420] ntdll.dll!NtClose 7C90CFD0 5 Bytes JMP 10005060 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\Explorer.EXE[420] ntdll.dll!LdrUnloadDll 7C91736B 5 Bytes JMP 10004F90 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\Explorer.EXE[420] GDI32.dll!BitBlt 77F16F79 5 Bytes JMP 10001860 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\Explorer.EXE[420] GDI32.dll!CreateDCA 77F1B7C2 5 Bytes JMP 10001230 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\Explorer.EXE[420] GDI32.dll!CreateDCW 77F1BE28 2 Bytes JMP 100013C0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\Explorer.EXE[420] GDI32.dll!CreateDCW + 3 77F1BE2B 2 Bytes [ 0E, 98 ]

.text C:\WINDOWS\Explorer.EXE[420] USER32.dll!EndTask 7E45A0A5 5 Bytes JMP 10004C30 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\Explorer.EXE[420] USER32.dll!mouse_event 7E46673F 5 Bytes JMP 100016D0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\Explorer.EXE[420] USER32.dll!keybd_event 7E466783 5 Bytes JMP 10001550 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\Explorer.EXE[420] ole32.dll!CoCreateInstanceEx 77500526 5 Bytes JMP 10004960 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\Explorer.EXE[420] ole32.dll!CoGetClassObject 775156C5 5 Bytes JMP 10004AD0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe[612] ntdll.dll!NtClose 7C90CFD0 5 Bytes JMP 10005060 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe[612] ntdll.dll!LdrUnloadDll 7C91736B 5 Bytes JMP 10004F90 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe[612] USER32.dll!EndTask 7E45A0A5 5 Bytes JMP 10004C30 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe[612] USER32.dll!mouse_event 7E46673F 5 Bytes JMP 100016D0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe[612] USER32.dll!keybd_event 7E466783 5 Bytes JMP 10001550 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe[612] GDI32.dll!BitBlt 77F16F79 5 Bytes JMP 10001860 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe[612] GDI32.dll!CreateDCA 77F1B7C2 5 Bytes JMP 10001230 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe[612] GDI32.dll!CreateDCW 77F1BE28 2 Bytes JMP 100013C0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe[612] GDI32.dll!CreateDCW + 3 77F1BE2B 2 Bytes [ 0E, 98 ]

.text C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe[612] ole32.dll!CoCreateInstanceEx 77500526 5 Bytes JMP 10004960 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe[612] ole32.dll!CoGetClassObject 775156C5 5 Bytes JMP 10004AD0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe[656] ntdll.dll!NtClose 7C90CFD0 5 Bytes JMP 00CB5060 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe[656] ntdll.dll!LdrUnloadDll 7C91736B 5 Bytes JMP 00CB4F90 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe[656] GDI32.dll!BitBlt 77F16F79 5 Bytes JMP 00CB1860 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe[656] GDI32.dll!CreateDCA 77F1B7C2 5 Bytes JMP 00CB1230 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe[656] GDI32.dll!CreateDCW 77F1BE28 2 Bytes JMP 00CB13C0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe[656] GDI32.dll!CreateDCW + 3 77F1BE2B 2 Bytes [ D9, 88 ]

.text C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe[656] USER32.dll!EndTask 7E45A0A5 5 Bytes JMP 00CB4C30 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe[656] USER32.dll!mouse_event 7E46673F 5 Bytes JMP 00CB16D0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe[656] USER32.dll!keybd_event 7E466783 5 Bytes JMP 00CB1550 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe[656] ole32.dll!CoCreateInstanceEx 77500526 5 Bytes JMP 00CB4960 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe[656] ole32.dll!CoGetClassObject 775156C5 5 Bytes JMP 00CB4AD0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe[1036] ntdll.dll!NtClose 7C90CFD0 5 Bytes JMP 10005060 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe[1036] ntdll.dll!LdrUnloadDll 7C91736B 5 Bytes JMP 10004F90 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe[1036] USER32.dll!EndTask 7E45A0A5 5 Bytes JMP 10004C30 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe[1036] USER32.dll!mouse_event 7E46673F 5 Bytes JMP 100016D0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe[1036] USER32.dll!keybd_event 7E466783 5 Bytes JMP 10001550 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe[1036] GDI32.dll!BitBlt 77F16F79 5 Bytes JMP 10001860 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe[1036] GDI32.dll!CreateDCA 77F1B7C2 5 Bytes JMP 10001230 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe[1036] GDI32.dll!CreateDCW 77F1BE28 2 Bytes JMP 100013C0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe[1036] GDI32.dll!CreateDCW + 3 77F1BE2B 2 Bytes [ 0E, 98 ]

.text C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe[1036] ole32.dll!CoCreateInstanceEx 77500526 5 Bytes JMP 10004960 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe[1036] ole32.dll!CoGetClassObject 775156C5 5 Bytes JMP 10004AD0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\services.exe[1080] ntdll.dll!NtClose 7C90CFD0 5 Bytes JMP 10005060 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\services.exe[1080] ntdll.dll!LdrUnloadDll 7C91736B 5 Bytes JMP 10004F90 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\services.exe[1080] USER32.dll!EndTask 7E45A0A5 5 Bytes JMP 10004C30 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\services.exe[1080] USER32.dll!mouse_event 7E46673F 5 Bytes JMP 100016D0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\services.exe[1080] USER32.dll!keybd_event 7E466783 5 Bytes JMP 10001550 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\services.exe[1080] GDI32.dll!BitBlt 77F16F79 5 Bytes JMP 10001860 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\services.exe[1080] GDI32.dll!CreateDCA 77F1B7C2 5 Bytes JMP 10001230 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\services.exe[1080] GDI32.dll!CreateDCW 77F1BE28 2 Bytes JMP 100013C0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\services.exe[1080] GDI32.dll!CreateDCW + 3 77F1BE2B 2 Bytes [ 0E, 98 ]

.text C:\WINDOWS\system32\services.exe[1080] ole32.dll!CoCreateInstanceEx 77500526 5 Bytes JMP 10004960 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\services.exe[1080] ole32.dll!CoGetClassObject 775156C5 5 Bytes JMP 10004AD0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\lsass.exe[1092] ntdll.dll!NtClose 7C90CFD0 5 Bytes JMP 10005060 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\lsass.exe[1092] ntdll.dll!LdrUnloadDll 7C91736B 5 Bytes JMP 10004F90 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\lsass.exe[1092] USER32.dll!EndTask 7E45A0A5 5 Bytes JMP 10004C30 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\lsass.exe[1092] USER32.dll!mouse_event 7E46673F 5 Bytes JMP 100016D0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\lsass.exe[1092] USER32.dll!keybd_event 7E466783 5 Bytes JMP 10001550 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\lsass.exe[1092] GDI32.dll!BitBlt 77F16F79 5 Bytes JMP 10001860 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\lsass.exe[1092] GDI32.dll!CreateDCA 77F1B7C2 5 Bytes JMP 10001230 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\lsass.exe[1092] GDI32.dll!CreateDCW 77F1BE28 2 Bytes JMP 100013C0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\lsass.exe[1092] GDI32.dll!CreateDCW + 3 77F1BE2B 2 Bytes [ 0E, 98 ]

.text C:\WINDOWS\system32\lsass.exe[1092] ole32.dll!CoCreateInstanceEx 77500526 5 Bytes JMP 10004960 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\lsass.exe[1092] ole32.dll!CoGetClassObject 775156C5 5 Bytes JMP 10004AD0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1260] ntdll.dll!NtClose 7C90CFD0 5 Bytes JMP 10005060 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1260] ntdll.dll!LdrUnloadDll 7C91736B 5 Bytes JMP 10004F90 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1260] USER32.dll!EndTask 7E45A0A5 5 Bytes JMP 10004C30 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1260] USER32.dll!mouse_event 7E46673F 5 Bytes JMP 100016D0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1260] USER32.dll!keybd_event 7E466783 5 Bytes JMP 10001550 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1260] GDI32.dll!BitBlt 77F16F79 5 Bytes JMP 10001860 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1260] GDI32.dll!CreateDCA 77F1B7C2 5 Bytes JMP 10001230 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1260] GDI32.dll!CreateDCW 77F1BE28 2 Bytes JMP 100013C0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1260] GDI32.dll!CreateDCW + 3 77F1BE2B 2 Bytes [ 0E, 98 ]

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1260] ole32.dll!CoCreateInstanceEx 77500526 5 Bytes JMP 10004960 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1260] ole32.dll!CoGetClassObject 775156C5 5 Bytes JMP 10004AD0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1320] ntdll.dll!NtClose 7C90CFD0 5 Bytes JMP 10005060 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1320] ntdll.dll!LdrUnloadDll 7C91736B 5 Bytes JMP 10004F90 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1320] USER32.dll!EndTask 7E45A0A5 5 Bytes JMP 10004C30 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1320] USER32.dll!mouse_event 7E46673F 5 Bytes JMP 100016D0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1320] USER32.dll!keybd_event 7E466783 5 Bytes JMP 10001550 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1320] GDI32.dll!BitBlt 77F16F79 5 Bytes JMP 10001860 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1320] GDI32.dll!CreateDCA 77F1B7C2 5 Bytes JMP 10001230 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1320] GDI32.dll!CreateDCW 77F1BE28 2 Bytes JMP 100013C0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1320] GDI32.dll!CreateDCW + 3 77F1BE2B 2 Bytes [ 0E, 98 ]

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1320] ole32.dll!CoCreateInstanceEx 77500526 5 Bytes JMP 10004960 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\system32\svchost.exe[1320] ole32.dll!CoGetClassObject 775156C5 5 Bytes JMP 10004AD0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\System32\svchost.exe[1444] ntdll.dll!NtClose 7C90CFD0 5 Bytes JMP 10005060 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\System32\svchost.exe[1444] ntdll.dll!LdrUnloadDll 7C91736B 5 Bytes JMP 10004F90 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\System32\svchost.exe[1444] USER32.dll!EndTask 7E45A0A5 5 Bytes JMP 10004C30 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\System32\svchost.exe[1444] USER32.dll!mouse_event 7E46673F 5 Bytes JMP 100016D0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\System32\svchost.exe[1444] USER32.dll!keybd_event 7E466783 5 Bytes JMP 10001550 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\System32\svchost.exe[1444] GDI32.dll!BitBlt 77F16F79 5 Bytes JMP 10001860 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\System32\svchost.exe[1444] GDI32.dll!CreateDCA 77F1B7C2 5 Bytes JMP 10001230 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\System32\svchost.exe[1444] GDI32.dll!CreateDCW 77F1BE28 2 Bytes JMP 100013C0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\System32\svchost.exe[1444] GDI32.dll!CreateDCW + 3 77F1BE2B 2 Bytes [ 0E, 98 ]

.text C:\WINDOWS\System32\svchost.exe[1444] ole32.dll!CoCreateInstanceEx 77500526 5 Bytes JMP 10004960 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\WINDOWS\System32\svchost.exe[1444] ole32.dll!CoGetClassObject 775156C5 5 Bytes JMP 10004AD0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe[1564] ntdll.dll!NtClose 7C90CFD0 5 Bytes JMP 10005060 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe[1564] ntdll.dll!LdrUnloadDll 7C91736B 5 Bytes JMP 10004F90 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe[1564] USER32.dll!EndTask 7E45A0A5 5 Bytes JMP 10004C30 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe[1564] USER32.dll!mouse_event 7E46673F 5 Bytes JMP 100016D0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe[1564] USER32.dll!keybd_event 7E466783 5 Bytes JMP 10001550 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe[1564] GDI32.dll!BitBlt 77F16F79 5 Bytes JMP 10001860 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe[1564] GDI32.dll!CreateDCA 77F1B7C2 5 Bytes JMP 10001230 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe[1564] GDI32.dll!CreateDCW 77F1BE28 2 Bytes JMP 100013C0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe[1564] GDI32.dll!CreateDCW + 3 77F1BE2B 2 Bytes [ 0E, 98 ]

.text C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe[1564] ole32.dll!CoCreateInstanceEx 77500526 5 Bytes JMP 10004960 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe[1564] ole32.dll!CoGetClassObject 775156C5 5 Bytes JMP 10004AD0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\DOCUME~1\Igor\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.828\gmer.exe[3404] ntdll.dll!LdrUnloadDll 7C91736B 5 Bytes JMP 10004F90 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\DOCUME~1\Igor\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.828\gmer.exe[3404] USER32.DLL!EndTask 7E45A0A5 5 Bytes JMP 10004C30 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\DOCUME~1\Igor\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.828\gmer.exe[3404] USER32.DLL!mouse_event 7E46673F 5 Bytes JMP 100016D0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\DOCUME~1\Igor\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.828\gmer.exe[3404] USER32.DLL!keybd_event 7E466783 5 Bytes JMP 10001550 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\DOCUME~1\Igor\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.828\gmer.exe[3404] GDI32.dll!BitBlt 77F16F79 5 Bytes JMP 10001860 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\DOCUME~1\Igor\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.828\gmer.exe[3404] GDI32.dll!CreateDCA 77F1B7C2 5 Bytes JMP 10001230 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\DOCUME~1\Igor\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.828\gmer.exe[3404] GDI32.dll!CreateDCW 77F1BE28 2 Bytes JMP 100013C0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\DOCUME~1\Igor\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.828\gmer.exe[3404] GDI32.dll!CreateDCW + 3 77F1BE2B 2 Bytes [ 0E, 98 ]

.text C:\DOCUME~1\Igor\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.828\gmer.exe[3404] ole32.dll!CoCreateInstanceEx 77500526 5 Bytes JMP 10004960 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\DOCUME~1\Igor\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.828\gmer.exe[3404] ole32.dll!CoGetClassObject 775156C5 5 Bytes JMP 10004AD0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe[3468] ntdll.dll!NtClose 7C90CFD0 5 Bytes JMP 10005060 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe[3468] ntdll.dll!LdrUnloadDll 7C91736B 5 Bytes JMP 10004F90 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe[3468] GDI32.dll!BitBlt 77F16F79 5 Bytes JMP 10001860 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe[3468] GDI32.dll!CreateDCA 77F1B7C2 5 Bytes JMP 10001230 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe[3468] GDI32.dll!CreateDCW 77F1BE28 2 Bytes JMP 100013C0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe[3468] GDI32.dll!CreateDCW + 3 77F1BE2B 2 Bytes [ 0E, 98 ]

.text C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe[3468] USER32.dll!EndTask 7E45A0A5 5 Bytes JMP 10004C30 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe[3468] USER32.dll!mouse_event 7E46673F 5 Bytes JMP 100016D0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe[3468] USER32.dll!keybd_event 7E466783 5 Bytes JMP 10001550 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe[3468] OLE32.DLL!CoCreateInstanceEx 77500526 5 Bytes JMP 10004960 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.text C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe[3468] OLE32.DLL!CoGetClassObject 775156C5 5 Bytes JMP 10004AD0 C:\WINDOWS\system32\guard32.dll---- Kernel IAT/EAT - GMER 1.0.14 ----IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys[NDIS.SYS!NdisCloseAdapter] [BA61C710] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys[NDIS.SYS!NdisOpenAdapter] [BA61C770] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys[NDIS.SYS!NdisDeregisterProtocol] [BA61C990] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys[NDIS.SYS!NdisRegisterProtocol] [BA61C950] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys[NDIS.SYS!NdisRegisterProtocol] [BA61C950] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys[NDIS.SYS!NdisOpenAdapter] [BA61C770] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys[NDIS.SYS!NdisCloseAdapter] [BA61C710] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys[NDIS.SYS!NdisDeregisterProtocol] [BA61C990] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\psched.sys[NDIS.SYS!NdisDeregisterProtocol] [BA61C990] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\psched.sys[NDIS.SYS!NdisRegisterProtocol] [BA61C950] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\psched.sys[NDIS.SYS!NdisOpenAdapter] [BA61C770] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\psched.sys[NDIS.SYS!NdisCloseAdapter] [BA61C710] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS[NDIS.SYS!NdisRegisterProtocol] [BA61C950] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS[NDIS.SYS!NdisDeregisterProtocol] [BA61C990] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS[NDIS.SYS!NdisCloseAdapter] [BA61C710] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS[NDIS.SYS!NdisOpenAdapter] [BA61C770] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\tcpip.sys[NDIS.SYS!NdisCloseAdapter] [BA61C710] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\tcpip.sys[NDIS.SYS!NdisOpenAdapter] [BA61C770] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\tcpip.sys[NDIS.SYS!NdisRegisterProtocol] [BA61C950] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\tcpip.sys[TDI.SYS!TdiRegisterDeviceObject] [BA0EEDF0] kl1.sys (Kaspersky Unified Driver/Kaspersky Lab)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\wanarp.sys[NDIS.SYS!NdisDeregisterProtocol] [BA61C990] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\wanarp.sys[NDIS.SYS!NdisRegisterProtocol] [BA61C950] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\wanarp.sys[NDIS.SYS!NdisOpenAdapter] [BA61C770] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\wanarp.sys[NDIS.SYS!NdisCloseAdapter] [BA61C710] inspect.sys (COMODO Firewall Pro Firewall Driver/COMODO)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\netbt.sys[TDI.SYS!TdiRegisterDeviceObject] [BA0EEDF0] kl1.sys (Kaspersky Unified Driver/Kaspersky Lab)---- Devices - GMER 1.0.14 ----AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Ip cmdhlp.sys (COMODO Firewall Pro Helper Driver/COMODO)

AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Ip kl1.sys (Kaspersky Unified Driver/Kaspersky Lab)

AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp kl1.sys (Kaspersky Unified Driver/Kaspersky Lab)

AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp cmdhlp.sys (COMODO Firewall Pro Helper Driver/COMODO)

AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Udp kl1.sys (Kaspersky Unified Driver/Kaspersky Lab)

AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Udp cmdhlp.sys (COMODO Firewall Pro Helper Driver/COMODO)

AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\RawIp cmdhlp.sys (COMODO Firewall Pro Helper Driver/COMODO)

AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\RawIp kl1.sys (Kaspersky Unified Driver/Kaspersky Lab)

AttachedDevice \FileSystem\Fastfat \Fat fltMgr.sys (Microsoft Filesystem Filter Manager/Microsoft Corporation)---- EOF - GMER 1.0.14 ----

Dopuna: 18 Sep 2008 0:54

Nego nesto da pitam, nije li do Comoda?
pre njega sam imao ZA Pro...sve je radilo OK.
Mozda se ne slaze sa KAV-om 2009?

Dopuna: 18 Sep 2008 0:55

Ili jednostavno, dok pogasi njegove drajvere, servise, sta li vec?! GUZ - Glavom U Zid

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Pa, kompjuter je definitivno čist.

Uzrok usporavanja?
Može biti bilo šta: AV/FW ili neki drugi program koji koristi servise/drivere. Ili nešto sasvim drugo...
Nažalost, precizniji odgovor od ovoga ti ne mogu dati.

offline
 • Rogi  Male
 • Mod u pemziji
 • Najbolji košarkaš koji
 • je ikada igrao ovu igru
 • Pridružio: 31 Avg 2005
 • Poruke: 11687

Razmenio sam nekoliko infpormacija sa korisnicima Comoda.
One je definitivno razlog sporog gasenja.

Izvinjavam se na bespotrebnoj temi. GUZ - Glavom U Zid

Dopuna: 18 Sep 2008 18:44

Hvala.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 895 korisnika na forumu :: 57 registrovanih, 9 sakrivenih i 829 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., alkatraz080, Boris BM, Brada i Gibanica, BraneS, branko7, Bubili, burevesnik, darios, Dimitrije Paunovic, Dorcolac, dragan_mig31, draganl, drejk, Dukelander, Ehinacea, ekozelj, Frunze, Georgius, Griffon vulture, ikan, Jethro, Joja, JOntra, kybonacci, ladro, laurusri, Leonov, Libertas, Lieutenant, ljuka988, MB120mm, mercedesamg, misa2, moldway, Neutral-M, nuke92, ObelixSRB, opt1, pceklic, perko91, raptorsi, Regrut Boskica, riva, Rocker, S-lash, S2M, SlaKoj, Sr.Stat., TheBeastOfMG, theNedjeljko, Trpe Grozni, vathra, VJ, zhuki8, zixmix, zlaya011