greska pri podizanju sistema

greska pri podizanju sistema

offline
 • Pridružio: 29 Jul 2008
 • Poruke: 44

ovo se ne desava svaki put ali prijavljije mi neku gresku u vezi generic host procesa sumnjam na neki malware ako nije problem da proverite
hvala

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 23:09:25, on 5.6.2009
Platform: Windows XP SP3, v.3264 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 4\firefox.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Documents and Settings\Kiki\Desktop\aabb\tr.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R3 - URLSearchHook: SweetIM ToolbarURLSearchHook Class - {EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - (no file)
O2 - BHO: flashget2 urlcatch - {1F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF1} - (no file)
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: Click-to-Call BHO - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlchtc.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O3 - Toolbar: SweetIM Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: &Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bhoall.htm
O8 - Extra context menu item: &Download by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bholink.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9a2436824028e) (gupdate1c9a2436824028e) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--
End of file - 8530 bytes

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

HJT log izgleda cist, ali ako hoces mozemo da uradimo jos jednu proveru.

Preuzmi sUBs-ov ComboFix sa jedne od sledećih adresa na Desktop:


Bleeping Computer . . . . . Geeks to Go!
Klikni desnim tasterom na neki od linkova i odaberi opciju Save Target As... (Save Link As..., Save Linked Content As... ili sličnu);
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberi Desktop i klikni Save.
Kada preuzimanje programa bude završeno:
zatvori pokrenute programe;
deaktiviraj zaštitni softver (uputstvo);
dvoklikom pokreni program ComboFix.

U toku rada, ComboFix će:proveriti postoji li novija verzija programa:
klikni Yes ako bude ponuđeno preuzimanje iste.
prikazati DISCLAIMER OF WARRANTY ON SOFTWARE:
klikni Yes kako bi proces bio nastavljen.
ako Recovery Console nije instalirana, ponuditi instalaciju:
prihvati klikom na Yes i isprati postupak.
postaviti/dati određeni broj upita/obaveštenja:
prihvati klikom na Yes ili OK.
po potrebi, restartovati Windows (više puta);
na kraju rada, otvoriti Notepad sa izveštajem o skeniranju.


Iskopiraj izveštaj koji je ComboFix napravio u temu na forumu:
klikni desnim tasterom miša u prozor Notepad-a i izaberi Select All;
klikni desnim tasterom miša na obeleženi tekst i izaberi Copy;
klikni desnim tasterom miša u polje za pisanje poruke i izaberi Paste.


Napomena:Izveštaj će biti sačuvan pod nazivom ComboFix.txt na sistemskoj particiji (tipična lokacija: C:\ComboFix.txt);
Ukoliko nakon slanja poruke primetiš da izveštaj nije kompletan, iskoristi opciju Prikači fajl za prilaganje file-a C:\ComboFix.txt uz poruku.

offline
 • Pridružio: 29 Jul 2008
 • Poruke: 44

ComboFix 09-06-05.09 - Kiki 06.06.2009 19:52.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.2046.1462 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\Kiki\Desktop\ComboFix.exe
AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090605-0] *On-access scanning disabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_ccdcmb_01005.Wdf
c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_ccdcmb_01007.Wdf
c:\windows\system32\drivers\MsftWdf_Kernel_01005_Coinstaller_Critical.Wdf
c:\windows\system32\drivers\MsftWdf_Kernel_01007_Coinstaller_Critical.Wdf

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-05-06 to 2009-06-06 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-06-06 00:00 . 2009-06-06 00:00 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\LocalService\IETldCache
2009-06-05 23:48 . 2008-12-11 06:38 159600 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctgntdi.sys
2009-06-05 23:48 . 2009-04-03 09:18 130936 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PCTCore.sys
2009-06-05 23:48 . 2008-12-18 10:16 73840 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PCTAppEvent.sys
2009-06-05 23:48 . 2009-06-05 23:48 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\PC Tools
2009-06-05 23:48 . 2008-12-10 09:36 64392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctplsg.sys
2009-06-05 23:47 . 2009-06-05 23:47 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PC Tools
2009-06-01 20:58 . 2009-06-01 21:14 -------- d-----w- C:\(zabranjeno)
2009-06-01 08:31 . 2009-06-01 21:17 -------- d-----w- C:\FLEXLM
2009-05-31 18:57 . 2009-05-31 18:57 -------- d-----w- c:\program files\KONAMI
2009-05-27 17:27 . 2009-05-29 21:07 -------- d-----w- c:\program files\Championship Manager 01-02
2009-05-27 17:27 . 1998-10-29 14:45 306688 ----a-w- c:\windows\IsUninst.exe
2009-05-27 15:32 . 2009-05-27 15:33 -------- d-----w- c:\program files\Progetto Italiano 1
2009-05-19 23:52 . 2009-05-19 23:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\Kiki\Local Settings\Application Data\Help
2009-05-19 20:14 . 2009-05-19 20:57 -------- d-----w- c:\program files\Doom 3
2009-05-19 00:44 . 2009-05-19 00:43 24312696 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{7169FA93-66C2-43BD-86E0-CD332A686B29}\NokiaSoftwareUpdaterSetup_1.6.11EN.exe
2009-05-19 00:44 . 2009-05-19 00:44 3351812 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{7169FA93-66C2-43BD-86E0-CD332A686B29}\Installer\CommonCustomActions\msxml6Exec.exe
2009-05-19 00:44 . 2009-05-19 00:44 36864 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{7169FA93-66C2-43BD-86E0-CD332A686B29}\Installer\CommonCustomActions\Sleep.exe
2009-05-19 00:44 . 2009-05-19 00:44 3181612 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{7169FA93-66C2-43BD-86E0-CD332A686B29}\Installer\CommonCustomActions\vcredistExec.exe
2009-05-19 00:10 . 2009-06-01 21:22 347608 ----a-w- c:\documents and settings\LocalService\Local Settings\Application Data\FontCache3.0.0.0.dat
2009-05-19 00:08 . 2008-08-26 08:26 18816 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pccsmcfd.sys
2009-05-19 00:08 . 2009-05-19 00:08 -------- d-----w- c:\program files\PC Connectivity Solution
2009-05-19 00:07 . 2009-02-09 05:37 7808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbser_lowerfltj.sys
2009-05-19 00:07 . 2009-02-09 05:37 7808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbser_lowerflt.sys
2009-05-19 00:07 . 2009-02-09 05:37 22016 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ccdcmbo.sys
2009-05-19 00:07 . 2009-02-09 05:37 659968 ----a-w- c:\windows\system32\nmwcdcocls.dll
2009-05-19 00:07 . 2009-02-09 05:37 17664 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ccdcmb.sys
2009-05-19 00:07 . 2009-02-09 05:32 1112288 ----a-w- c:\windows\system32\wdfcoinstaller01007.dll
2009-05-19 00:07 . 2009-05-19 00:06 34396584 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{7694EC32-CB0E-4B35-9088-7B320CB1F4FE}\Nokia_PC_Suite_7_1_26_0_eng.exe
2009-05-19 00:06 . 2009-05-19 00:06 8192 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{7694EC32-CB0E-4B35-9088-7B320CB1F4FE}\Installer\CommonCustomActions\UninstCCD.exe
2009-05-19 00:06 . 2009-05-19 00:06 61440 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{7694EC32-CB0E-4B35-9088-7B320CB1F4FE}\Installer\CommonCustomActions\UninstPCSFEMsi.exe
2009-05-19 00:06 . 2009-05-19 00:06 10240 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{7694EC32-CB0E-4B35-9088-7B320CB1F4FE}\Installer\CommonCustomActions\UninstPCS.exe
2009-05-18 21:15 . 2009-05-18 21:15 -------- d-----w- c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\Google
2009-05-12 20:25 . 2009-05-12 20:25 -------- d-----w- c:\program files\AGEIA Technologies
2009-05-12 20:25 . 2009-05-12 20:25 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard
2009-05-08 22:52 . 2009-05-08 22:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\NevoSoft Games
2009-05-08 22:51 . 2009-05-08 22:51 -------- d-----w- C:\games

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-06-06 17:37 . 2008-03-14 23:00 -------- d-----w- c:\program files\Mozilla Firefox 3 Beta 4
2009-06-06 00:10 . 2008-04-11 16:52 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP
2009-06-06 00:04 . 2008-12-05 18:50 -------- d-----w- c:\program files\Spyware Doctor
2009-06-04 23:48 . 2008-03-02 11:34 196608 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nStandard.bin
2009-06-04 22:00 . 2008-03-03 11:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\LimeWire
2009-06-03 03:25 . 2009-03-07 15:16 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe
2009-06-01 21:39 . 2009-04-08 02:33 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Alias Shared
2009-06-01 21:39 . 2008-05-19 21:06 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Autodesk Shared
2009-06-01 20:43 . 2009-03-20 00:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\Autodesk
2009-06-01 20:41 . 2009-03-14 19:42 -------- d-----w- c:\program files\Autodesk
2009-06-01 08:39 . 2008-05-19 21:05 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Autodesk
2009-05-27 00:09 . 2008-03-02 21:00 -------- d-----w- c:\program files\Mozilla Thunderbird
2009-05-25 01:50 . 2008-03-03 11:16 -------- d-----w- c:\program files\LimeWire
2009-05-20 00:16 . 2009-05-06 02:58 -------- d-----w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\Hoyle Puzzle and Board Games
2009-05-19 20:56 . 2008-03-01 18:54 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information
2009-05-19 00:45 . 2008-03-03 21:48 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations
2009-05-19 00:09 . 2008-03-03 22:05 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Nokia
2009-05-19 00:07 . 2008-03-03 22:04 -------- d-----w- c:\program files\Nokia
2009-05-17 22:36 . 2008-03-03 20:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer
2009-05-06 02:58 . 2009-05-06 02:58 -------- d-----w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\Hoyle FaceCreator
2009-05-04 23:37 . 2009-05-04 23:37 -------- d-----w- c:\program files\Blade
2009-05-01 21:27 . 2009-05-01 21:27 -------- d-----w- c:\program files\Eagle Dynamics
2009-04-30 23:51 . 2009-04-04 17:44 -------- d-----w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\Microsoft Games
2009-04-30 22:29 . 2008-03-01 14:58 87128 ----a-w- c:\documents and settings\Kiki\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2009-04-30 00:53 . 2008-03-02 17:33 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
2009-04-30 00:44 . 2008-03-02 17:36 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works
2009-04-25 00:36 . 2009-01-26 20:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\DAEMON Tools Lite
2009-04-25 00:35 . 2009-04-25 00:34 -------- d-----w- c:\program files\DAEMON Tools Toolbar
2009-04-25 00:35 . 2008-06-22 22:57 -------- d-----w- c:\program files\DAEMON Tools Lite
2009-04-24 23:50 . 2008-03-02 17:40 721904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys
2009-04-23 21:05 . 2009-04-23 21:05 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Softimage
2009-04-23 16:33 . 2008-03-02 18:00 -------- d-----w- c:\program files\Winamp
2009-04-23 15:06 . 2009-04-17 13:38 -------- d-----w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\X-NetStat
2009-04-22 21:11 . 2009-04-22 21:11 -------- d-----w- c:\program files\RapidShare Mass Downloader
2009-04-22 12:23 . 2008-03-26 17:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\Audio Record Edit Toolbox
2009-04-17 13:38 . 2009-04-17 13:38 -------- d-----w- c:\program files\X-NetStat Professional
2009-04-15 20:37 . 2009-04-15 20:37 -------- d-----w- c:\program files\Alwil Software
2009-04-15 20:07 . 2008-04-11 12:34 -------- d-----w- c:\program files\Kaspersky Lab
2009-04-15 19:23 . 2009-03-11 20:44 -------- d-----w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\MAXON
2009-04-09 23:20 . 2009-04-09 23:20 -------- d-----w- c:\program files\iTunes
2009-04-09 23:20 . 2009-04-09 23:20 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{8CD7F5AF-ECFA-4793-BF40-D8F42DBFF906}
2009-04-09 23:20 . 2009-04-09 23:20 -------- d-----w- c:\program files\iPod
2009-04-09 23:20 . 2008-03-03 23:07 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Apple
2009-04-09 23:18 . 2008-03-03 23:09 -------- d-----w- c:\program files\Bonjour
2009-04-09 23:18 . 2009-04-09 23:17 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime
2009-04-09 22:59 . 2009-04-09 22:59 75048 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer\Installer Cache\iTunes 8.1.1.10\SetupAdmin.exe
2009-04-08 20:02 . 2008-05-28 12:57 -------- d-----w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\Hamachi
2009-04-08 14:34 . 2008-05-27 23:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\FLEXnet
2009-03-29 12:14 . 2009-03-29 12:14 207872 ----a-w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\SystemRequirementsLab\SRLProxy_srl_4.dll
2009-03-29 12:14 . 2009-03-29 12:14 207872 ----a-w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\SystemRequirementsLab\SRLProxy_srl_3.dll
2009-03-29 12:14 . 2009-03-29 12:14 207872 ----a-w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\SystemRequirementsLab\SRLProxy_srl_2.dll
2009-03-29 12:14 . 2009-03-29 12:14 207872 ----a-w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\SystemRequirementsLab\SRLProxy_srl_1.dll
2009-03-19 14:32 . 2009-03-19 14:32 23400 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{8CD7F5AF-ECFA-4793-BF40-D8F42DBFF906}\x86\x86\GEARAspiWDM.sys
2009-03-19 14:32 . 2008-01-29 10:01 23400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys
2009-03-19 02:04 . 2008-11-22 23:30 410984 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll
2009-03-19 01:56 . 2009-03-19 01:56 152576 ----a-w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_12\lzma.dll
2009-03-13 20:03 . 2009-03-13 20:03 2141 ----a-w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\.purple\certificates\x509\tls_peers\omega.contacts.msn.com
2009-03-13 20:03 . 2009-03-13 20:03 2099 ----a-w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\.purple\certificates\x509\tls_peers\login.live.com
2009-03-13 19:58 . 2009-03-13 19:58 1229 ----a-w- c:\documents and settings\Kiki\Application Data\.purple\certificates\x509\tls_peers\login.facebook.com
2008-06-23 09:51 . 2008-06-23 09:51 0 --sha-w- c:\windows\SF6315E56.tmp
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847}]
2008-10-08 11:22 1172792 ----a-w- c:\program files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2007-11-30 1695232]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2007-11-30 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-12-25 13680640]
"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2009-01-05 413696]
"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2009-04-02 342312]
"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]
"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2007-11-30 15360]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"nltide_3"="advpack.dll" - c:\windows\system32\advpack.dll [2009-03-08 128512]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"midi1"=myokent.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
SecurityProviders msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, credssp.dll, msnsspc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice]
@=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice]
@=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]
@="Driver"

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Nokia Ovi Suite.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Nokia Ovi Suite.lnk
backup=c:\windows\pss\Nokia Ovi Suite.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Kiki^Start Menu^Programs^Startup^OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk]
path=c:\documents and settings\Kiki\Start Menu\Programs\Startup\OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk
backup=c:\windows\pss\OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnkStartup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
"TwonkyMedia"=2 (0x2)
"mi-raysat_3dsmax2010_32"=2 (0x2)
"mi-raysat_3dsMax2008_32"=2 (0x2)
"gupdate1c9a2436824028e"=2 (0x2)
"Bonjour Service"=2 (0x2)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=
"c:\\Program Files\\Nokia\\Nokia Software Updater\\nsu_ui_client.exe"=
"c:\\Program Files\\Common Files\\Nokia\\Service Layer\\A\\nsl_host_process.exe"=
"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=
"c:\\Program Files\\Yahoo!\\Messenger\\YahooMessenger.exe"=
"c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2009\\fm.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Autodesk\\Backburner\\monitor.exe"=
"c:\\Program Files\\Autodesk\\Backburner\\manager.exe"=
"c:\\Program Files\\Autodesk\\Backburner\\server.exe"=
"c:\\Program Files\\Autodesk\\3ds Max 2010\\3dsmax.exe"=
"c:\\Program Files\\Autodesk\\3ds Max 2010\\mentalray\\satellite\\raysat_3dsmax2010_32server.exe"=
"c:\\Program Files\\Autodesk\\3ds Max 2010\\mentalray\\satellite\\raysat_3dsmax2010_32.exe"=
"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

R0 PCTCore;PCTools KDS;c:\windows\system32\drivers\PCTCore.sys [6/6/2009 1:48 AM 130936]
R0 sfdrv01a;StarForce Protection Environment Driver (version 1.x.a);c:\windows\system32\drivers\sfdrv01a.sys [7/5/2006 2:46 PM 63352]
R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [4/15/2009 10:38 PM 114768]
R2 {FE4C91E7-22C2-4D0C-9F6B-82F1B7742054};{FE4C91E7-22C2-4D0C-9F6B-82F1B7742054};c:\program files\CyberLink\PowerDVD8\000.fcl [2/1/2008 5:24 PM 41456]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [4/15/2009 10:38 PM 20560]
R2 BT848;BtCap, WDM Video Capture;c:\windows\system32\drivers\BT848.SYS [3/2/2008 7:10 PM 291768]
R2 BTTUNER;BtTuner, WDM TV Tuner;c:\windows\system32\drivers\BTTUNER.SYS [3/2/2008 7:11 PM 21288]
R2 BTXBAR;BtXBar, WDM Crossbar;c:\windows\system32\drivers\BTXBAR.SYS [3/2/2008 7:11 PM 12568]
S2 gupdate1c9a2436824028e;Google Update Service (gupdate1c9a2436824028e);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [3/11/2009 2:17 PM 133104]
S3 sdAuxService;PC Tools Auxiliary Service;c:\program files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe [12/5/2008 8:50 PM 348752]
S4 mi-raysat_3dsmax2010_32;mental ray 3.7 Satellite for Autodesk 3ds Max 2010 32-bit 32-bit;c:\program files\Autodesk\3ds Max 2010\mentalray\satellite\raysat_3dsmax2010_32server.exe [3/12/2009 5:36 PM 86016]
S4 TwonkyMedia;TwonkyMedia;c:\program files\Nokia\Nokia Home Media Server\Media Server\TwonkyMedia.exe -serviceversion 0 --> c:\program files\Nokia\Nokia Home Media Server\Media Server\TwonkyMedia.exe -serviceversion 0 [?]
S4 usnjsvc;Messenger Sharing Folders USN Journal Reader service;c:\program files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe [11/7/2007 4:34 PM 98840]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]
"c:\windows\system32\rundll32.exe" "c:\windows\system32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2009-06-04 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34]

2009-06-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachine.job
- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-11 12:17]

2009-06-06 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{B7A58281-518D-406B-8F08-F0349F74EE73}.job
- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2007-12-29 03:31]
.
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

SafeBoot-procexp90.Sys


.
------- Supplementary Scan -------
.
uStart Page = hxxp://www.google.com/
uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore
uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
IE: &Download All by FlashGet - c:\program files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bhoall.htm
IE: &Download by FlashGet - c:\program files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bholink.htm
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Kiki\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xllmwgap.default\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.rs/ig?hl=sr
FF - component: c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 7\bkmrksync\components\BkMrkExt.dll
FF - plugin: c:\program files\Google\Update\1.2.145.5\npGoogleOneClick8.dll
FF - plugin: c:\program files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll
FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox 3 Beta 4\plugins\np-mswmp.dll
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2009-06-06 19:56
Windows 5.1.2600 Service Pack 3, v.3264 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\{FE4C91E7-22C2-4D0C-9F6B-82F1B7742054}]
"ImagePath"="\??\c:\program files\CyberLink\PowerDVD8\000.fcl"
.
--------------------- LOCKED REGISTRY KEYS ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1202660629-436374069-1644491937-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\{03B6550E-15D4-2AF2-3D70-0A74B79B342C}*]
@Allowed: (Read) (RestrictedCode)
@Allowed: (Read) (RestrictedCode)
"abedbcmgaonbnbeeibofcldbapnlgboojp"=hex:69,61,66,63,67,68,6a,6b,6f,6c,65,6e,
6c,6b,6d,62,6b,70,00,00
"maddgbgangijidmdpliekhkmdm"=hex:6f,61,69,61,64,61,6b,64,6d,6f,6e,6a,68,64,67,
70,65,61,69,6e,6c,6a,64,62,6e,6b,6f,61,61,69,00,00
.
--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(752)
c:\windows\system32\myokent.dll

- - - - - - - > 'lsass.exe'(808-)
c:\windows\system32\myokent.dll
.
Completion time: 2009-06-06 19:59
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-06-06 17:59
ComboFix2.txt 2008-12-29 22:18

Pre-Run: 3.837.157.376 bytes free
Post-Run: 3.873.296.384 bytes free

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-ENU.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

263

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

@kikisp ovde je sve cisto, nema znakova malware. Sto se tice tvog problema potrazi savet u windows forumu, vec je bilo reci o slicnom problemu. Pozdrav.

Potrebno je deinstalirati ComboFix:
klikni start (ili ), a zatim RUN.

Na Visti koristiti Start Search polje ukoliko Run nije dostupan.

U liniju za unos teksta ukucaj (iskopiraj) sledeće:

combofix /u

Primeti da postoji razmak između "ComboFix" i "/u".a zatim klikni OK (ili pritisni Enter).


Sačekaj da se proces deinstalacije završi.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 901 korisnika na forumu :: 23 registrovanih, 4 sakrivenih i 874 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., amaterSRB, bozo13, darios, Dorcolac, Duh sa sekirom, ekser222, ivica976, ladro, LUDI, mb1213, mgolub, nuki1234, Panter, Penzula, renolaguna, rodoljub, Sale.S, Trpe Grozni, uruk, vladom6, zlaya011, 1107