Avira AntiVir Personal - podešavanja i pojašnjenja

1

Avira AntiVir Personal - podešavanja i pojašnjenja

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Avira AntiVir Personal - podešavanja i pojašnjenja.

Podešavanja za Product version 9.0.x.


Podešavanjima se pristupa otvaranjem AntiVir Control Center-a (dvoklikom na ikonicu kod sata) i pritiskom na taster F8.


Da bi imali pristup svim podešavanjima potrebno je aktivirati Expert mode (štikliranjem opcije koja se nalazi sa leve strane):


> > >Scanner

Podešavanja koja važe za skeniranje na zahtev (manuelno pokrenuto skeniranje).Scanner > Scan:


Files:

All files - skenira sve file-ove;

Use smart extensions - program na osnovu sadržaja file-a odlučuje da li ga treba skenirati ili ne;

Use file extension list - skenira file-ove samo zadatih ekstenzija.

Za pouzdanije skeniranje izabrati drugo podešavanje (preporučljivo).
Za malo brže skeniranje izabrati treće podešavanje.


Scan Process:

Allow stopping the scanner - omogućuje prekid započetog skeniranja (preporučljivo);

Scanner priority - prioritet skeniranja. Low će imati za rezultat minimalan uticaj na rad drugih programa, ali i sporo skeniranje.

High daje najbrži scan ali je korišćenje računara u toku skeniranja veoma otežano.

Standardno podešavanje: Medium (preporučljivo).


Additional Settings:

Scan boot sectors of selected drives - aktivira skeniranje samo onih boot sektora koji se nalaze na odabranim diskovima (preporučljivo);

Scan master boot sectors - aktivira skeniranje MBR-ova svih hard diskova (preporučljivo);

Ignore offline files - nalaže skeneru da ignoriše offline file-ove arhivirane van HDD-a (preporučljivo);

Optimized scan - opcija je dostupna na multiprocesorskim (više procesora ili više jezgara) sistemima i trebalo bi da omogući optimalnije koriščenje procesorske snage (preporučljivo);

Follow symbolic links - nalaže skeneru da skenira lokacije na koje upućuju simboličke veze /junction points/ (preporučljivo);

Search for Rootkits before scan - nalaže skeneru da pre skeniranja na zahtev izvrši pretragu sistemskog foldera na rootkit-ove /"skriveni" malware/ (preporučljivo).Scanner > Scan > Action for concerning files:

Podešavanja određuju koju akciju će AntiVir da izvrši u slučaju detekcije malware-a.


Interactive - u ovom modu će korisnik biti upitan za željenu akciju.

- Notification mode:

- - combined - prikazuje listu detektovanog malware-a na kraju skeniranja. Repair All će pokušati da reši sve detektovane probleme (sam program će izabrati odgovarajuću akciju zavisno od tipa malware-a i od toga šta može da bude urađeno sa istim).

- - combined (expert) - prikazuje listu detektovanog malware-a na kraju skeniranja i omogućuje korisniku da sam odabere akciju koju treba izvesti (dostupne opcije zavise od vrste malware-a).

- - individual - prikazuje obaveštenje/upit odmah pri detekciji (a ne na kraju skeniranja).


Automatic (i prateće opcije) nalažu programu da ne daje upit korisniku već da odmah odreaguje na detektovani malware. Obzirom na to da je Avira prilično trigger happy, ovaj mod rada treba izbegavati (sem u slučaju da onome ko sedi za računarom verujete manje no programu).


Primeri obaveštenja (redom): combined, combined (expert), individual, automatic.

. . . . . . . . .Scanner > Scan > Archives:


Scan archives - aktivira skeniranje arhiva (zip, rar, sfx, itd.). Premda ovo podešavanje može značajno da uspori skeniranje, preporučljivo je.

All archive types - aktivira skeniranje svih tipova arhiva koje program može da otvori.

Smart Extensions - ako je opcija aktivirana, program na osnovu analize file-a (a ne ekstenzije) utvrđuje da li je u pitanju arhiva (premda usporava skeniranje, preporučljivo je).

Limit recursion depth - određuje koliko "duboko" će program ići pri raspakivanju višestruko pakovanih arhiva.Scanner > Scan > Exception:

Ovaj deo interfejsa omogućuje pravljenje liste file-ova izuzetih od skeniranja.

Klikom na taster "..." odabrati file/folder za izuzeti i dodati ga u listu klikom na "Add >>".

Stavke se uklanjaju iz liste izuzetih tako što se obeleže klikom, a zatim se klikne "<< Delete".Scanner > Scan > Heuristic:


Macrovirus heuristics - aktivira heurističku detekciju makrovirusa (preporučljivo).


Advanced Heuristic Analysis and Detection (AHeAD)

enable AHeAD - aktivira heurističku detekciju malware-a (preporučljivo).

Low detection level - niži nivo detekcije, mali broj pogrešnih detekcija.

Medium detection level - srednji nivo detekcije kao i pogrešnih detekcija (preporučljivo većini korisnika).

High detection level - maks. agresivna heuristika, osetan broj pogrešnih detekcija (preporučljivo samo naprednim korisnicima).Scanner > Report:

Program može biti podešen da napravi izveštaj o skeniranju.

Off - ne pravi izveštaj;

Default - upisuje nazive detektovanih file-ova i postavke u izveštaj;

Extended - slično kao Defalt samo što u izveštaj budu upisane i dodatne napomene/upozorenja;

Complete - uz standardne informacije upisuje i nazive svih skeniranih file-ova u izveštaj.
Guard

Guard služi za aktivnu zaštitu računara (stalno skeniranje u pozadini).Guard > Scan:


Scan mode:

Scan when reading - aktivira skeniranje file-ova samo kada ih neki program pokuša pročitati ili pre pokretanja programa;

Scan when writing - aktivira skeniranje file-ova samo u trenutku njihovog kreiranja (upisa na disk);

Scan when reading and writing
- aktivira skeniranje i pri čitanju/pokretanju i pri kreiranju.


U pogledu responzivnosti/brzine računara, upravo ova podešavanja igraju najveću ulogu.

Treća opcija je standardno i najbezbednije podešavanje.

U slučaju da Guard previše usporava rad na računaru, može se koristiti Scan when reading (da bi file bio učitan u memoriju/pokrenut, on mora biti pročitan sa diska, stoga bi trebalo biti dovoljno skenirati file-ove pri čitanju).


Archives:

Scan archive - nalaže Guard-u da skenira i arhive (zip, rar, itd.). Obzirom na to da se arhive prvo skeniraju, zatim raspakuju i file-ovi ponovo skeniraju, ovo podešavanje može značajno da uspori rad računara (nije preporučljivo).

- Max. recursion depth - određuje koliko duboko ići pri raspakivanju višestruko upakovanih arhiva;

- Max. number of files - određuje maksimalan broj file-ova unutar arhive koji će biti skenirani;

- Max. size (KB) - određuje maksimalnu veličinu arhive koja će biti raspakovana radi skeniranja.


Files:

All files - Guard skenira sve file-ove bez obzira na ekstenziju (sporo, najpouzdanije, ne preterano preporučljivo);

Use smart extensions - Guard na osnovu sadržaja file-a odlučuje da li ga treba skenirati ili ne (nešto sporije od trećeg podešavanja, ali donekle pouzdanije);

Use file extension list - Guard skenira file-ove navedenih ekstenzija (standardno i najbrže podešavanje).Guard > Scan > Action for concerning files:

Use event log - nalaže programu da upisuje sve detekcije u event log (AntiVir Control Center > Events).Guard > Scan > Exception:

Omogućuje kreiranje listi:

- procesa čije pristupe file sistemu Guard neće skenirati;

- file-ova/foldera koji će biti izuzeti od skeniranja.


Processes to be omitted for the Guard:

U polje za unos teksta se upiše naziv procesa i doda u listu klikom na "Add >>".

Procesi se uklanjaju iz liste izuzetih tako što se obeleže klikom, a zatim se klikne "<< Delete".


File objects to be omitted for the Guard:

Klikom na taster "..." odabrati file/folder za izuzeti i dodati ga u listu klikom na "Add >>".

Stavke se uklanjaju iz liste izuzetih tako što se obeleže klikom, a zatim se klikne "<< Delete".


Guard > Scan > Heuristic:


Macrovirus heuristics - aktivira heurističku detekciju makrovirusa (preporučljivo).


Advanced Heuristic Analysis and Detection (AHeAD)

enable AHeAD - aktivira heurističku detekciju malware-a.

Low detection level - niži nivo detekcije, mali broj pogrešnih detekcija.

Medium detection level - srednji nivo detekcije kao i pogrešnih detekcija (preporučljivo većini korisnika).

High detection level - maks. agresivna heuristika, osetan broj pogrešnih detekcija.Guard > Report:

Različita podešavanja vezana za logovanje akcija koje Guard vrši i veličinu izveštaja.
General

Opšta podešavanja.General > Extended threat categories:

Uz detekciju "standardnog" malware-a (virusi, crvi, trojani...), program podržava detekciju i drugih (potencijalno) nepoželjnih kategorija softvera.

Adware - aktivira detekciju reklamnog softvera (preporučljivo);

Adware/spyware - aktivira detekciju reklamnog/špijunskog softvera (preproučljivo);

Application (APPL) - aktivira detekciju programa koji sami po sebi nisu maliciozni ali bi njihovo korišćenje moglo predstavljati rizik;

Backdoor Clients (BDC) - aktivira detekciju programa za daljinsko upravljanje računarima (preporučljivo);

Dialer - aktivira detekciju dialer-a (preporučljivo);

Double-extension files - aktivira (heurističku) detekciju file-ova sa dvostrukim ekstenzijama /često korišćeno od strane malware-a/ (preporučljivo);

Fraudulent software - aktivira detekciju potencijalno "lažnog" softvera (preporučljivo);

Games - aktivira detekciju igara (igre su "štetne" na poslovnim računarima);

Jokes - aktivira detekciju "šaljivih" programa koji sami po sebi nisu štetni, ali mogu biti iritirajući;

Phishing - aktivira detekciju phishing e-mailova (preporučljivo);

Security Privacy Risk (SPR) - aktivira detekciju programa koji bi mogli da kompromituju računar i privatnost korisnika ili pokrenu neželjene aktivnosti (preporučljivo);

Unusual runtime compression - aktivira detekciju programa koji su kompresovani "neobičnim" exe kompresorima.General > Security:


Update:

Alert, if last update older than ___ day(s) - upozorava ako je poslednje ažuriranje starije od ___ dan(a).

Show notice if the virus definition file is out of date - prikazuje obaveštenje ako definicije virusa nisu ažurne.


Complete system scan:

Podešavanja boje statusa u Control Center-u.


Product protection:

Protect processes from unwanted termination - štiti programove procese od isključivanja (preporučljivo);

Protect files and registry entries from manipulation - štiti programove file-ove i stavke u registru od promena (preporučljivo).General > WMI:

Enable WMI support - omogućuje WMI podršku (npr. omogućuje prikazivanje stanja zaštite u Windows Security Center-u).General > Events:

Podešavanje određuje kako će se upravljati bazom "događanja" (AntiVir Control Panel > Events).General > Reports:

Podešavanje određuje šta će se raditi sa starijim izveštajima o skeniranju.General > Directories:

Podešavanje određuje folder koji će AntiVir da koristi za privremene file-ove. Ukoliko u računaru postoje dva hard diska, korisno je odabrati neki folder na ne sistemskom disku (zbog brzine).General > Update:

Podešavanja vezana za ažuriranje programa.

- Download and install product updates automatically (recommended) - automatski preuzima i instalira ažuriranja programa (preporučljivo);

- Notify user if product updates are available - daje obaveštenje da je ažuriranje dostupno;
- - Notify once again after ___ day(s) - ponavlja gornje obaveštenje nakon ___ dan(a);

- Do not download product updates - deaktivira ažuriranja.General > Update > Web server:

Podešavanja internet konekcije koju program treba da koristi za ažuriranja.General > Update > Web server > Proxy:

Podešavanja proxy servera koji program treba da koristi za ažuriranja.General > Acoustic alerts:

Program može biti podešen da daje zvučna obaveštenja pri detekciji malware-a.

Acoustic alert:

No warning - bez zvučnog upozorenja;

Use PC speakers (only in interactive mode) - zvučno upozorenje korišćenjem sistemskog zvučnika (beep iz kućišta);

Use the following WAV-file (only in interactive mode) - zvučno upozorenje korišćenjem WAV file-a (zvuk iz spoljnih zvučnika, ne iz kućišta).

-------------------------------------------------------------------------------------

Kako reagovati kada malware bude detektovan?


Moguće akcije zavise od tipa malware-a koji je detektovan.


Ukoliko je detektovan virus, biće dostupna opcija Repair. U ovom slučaju file-ove nikada ne treba brisati korišćenjem drugih opcija već ih treba dezinfikovati (Repair).

Ukoliko je detektovan maliciozan proces, biće ponuđena opcija za isključivanje istoga - Exit program; odmah nakon toga će biti prijavljen/detektovan i file na disku koji odgovara tom programu i njega treba premestiti u karantin (Move to quarantine).

. . .Ukoliko je Guard detektovao boot sektor virus, samo će ga prijaviti. Tada je potrebno iskoristiti Scanner za skeniranje diska i popravku (Repair) ili brisanje (Delete).Moguće akcije:

Repair - dostupno samo u slučaju virusa. File-ove inficirane virusima nikada ne brisati.

Move to quarantine - premešta file u karantin /kopira file u kontrolisani folder i briše ga sa originalne lokacije/ (preporučljiva akcija za sav malware sem virusa).

Copy to quarantine - kopira file u karantin (ne briše originalni file). Ova akcija neće neutralisati malware. File kopiran u karantin može biti poslat na analizu.

Delete - briše detektovani file.

Rename - vrši promenu naziva/ekstenzije detektovanog file-a pokušavajući da ga na taj način neutrališe.

Deny access - onemogućuje pristup detektovanom file-u.

Exit program - isključuje detektovani proces.

Delete locked files after reboot - nalaže programu da pokuša da obriše zaključani file prilikom sledećeg pokretanja Windows-a.

Apply selection to all following detections - primenjuje odabranu akciju na sve buduće detekcije.

Apply selection to all following files - primenjuje odabranu akciju na sve buduće zaključane file-ove.

Note action selected for this file (dangerous) - nalaže programu da primeni odabranu akciju za sve buduće detekcije istoga file-a.

Dopune, ispravke i komentari su, naravno, dobro došli.Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • SSpin 
 • Saradnik foruma
 • Pridružio: 09 Dec 2004
 • Poruke: 6488
 • Gde živiš: Nis -> ***Durlan City***

Napisano: 22 Dec 2009 1:33

Mora da sam corav, a znam da je o tome bilo reci na forumu...

One glupe reklame gde iskljuciti... naravno u pitanju je free Avira i onda se sporadicno pojavi EPP Smile

Dopuna: 22 Dec 2009 1:39

Nekada sam stvarno mnogo lenj
http://www.wikihow.com/Remove-the-Popup-Ads-in-Avira-Antiviroffline
 • Pridružio: 19 Sep 2007
 • Poruke: 1677

Postoji li mogucnost da se u Aviri zabrani pokretanje autoruna na fleskama? Nesto tipa da kada se ubaci fleska da je najpre preskenira pa onda dopusti ucitavanje, skidanje, prebacivanje itd...

offline
 • Pridružio: 02 Feb 2008
 • Poruke: 14018
 • Gde živiš: Nish

miki87 ::Postoji li mogucnost da se u Aviri zabrani pokretanje autoruna na fleskama? Nesto tipa da kada se ubaci fleska da je najpre preskenira pa onda dopusti ucitavanje, skidanje, prebacivanje itd...


Samim prikljucivanjem zarazene fleshke u racunar ti ne mozes da zarazis sistem. Nista sa tvoje zarazene fleshke ne moze automatski da se startuje. Potreban je tvoj (pogresan) klik, da bi sistem zarazio. Takva opcija u Aviri mislim da ne postoji, a i ne vidim razlog zasto bi postojala. Ti kada prikljucis flash uredjaj, otkazi Autoplay mogucnost (mislim na ovo) koju ti Windows nudi (ako je Autoplay ukljucen - a po defaultu jeste) i onda iskeniraj fleshku Avirom. Ili ako neces da se mucis, a to je stvarno mucenje, onda lepo instaliras i koristis MCShield koji ce sve automatski odraditi prilikom prikljucivanja bilo kog USB memorijskog uredjaja mnogo brze i (u nekim slucajevima) bolje od Avire ili bilo kog drugog AV-a.Inace, sve je lepo objasnjeno u ovom clanku vezano za malware koji se prenosi putem usb mem. uredjaja: http://www.mycity.rs/Zastita/Malware-i-prenosivi-diskovi.html
Svakako preporucujem lagano visestruko citanje tog teksta.

offline
 • Pridružio: 06 Feb 2012
 • Poruke: 1855

Nakon skeniranja sistema dobio sam ovo

sta je to i gdje mogu prevesti nista u njoj ne znam

offline
 • Pridružio: 02 Feb 2008
 • Poruke: 14018
 • Gde živiš: Nish

Jel si ti nemac pa si nemacki jezik izabrao? Mislis da sam ja nemac ili neko od clanova ovog srpskog foruma? Imas google translate pa prevodi: http://translate.google.com/

offline
 • Pridružio: 06 Feb 2012
 • Poruke: 1855

goran9888 ::Jel si ti nemac pa si nemacki jezik izabrao? Mislis da sam ja nemac ili neko od clanova ovog srpskog foruma? Imas google translate pa prevodi: http://translate.google.com/
Dobro nema veze,
ali imam sledeci problem:
napisao sam da se ono pojavi kad skeniranje zavrsi i ja pritisnem JA onda se racunar restartuje i sve ponovo (to je bilo vec 2puta)
evo opet mi zavrsilo
sta cu?

offline
 • Pridružio: 02 Feb 2008
 • Poruke: 14018
 • Gde živiš: Nish

Sta ces? Pa prvo da reinstaliras tu Aviru i namestis jezik koji razumes.


Drugo ...Potrebno je da otvoris novu temu u potforumu Ambulanta radi provere: http://www.mycity.rs/Ambulanta/ , obavezno detaljno prateci Uputstvo sa ovog linka: http://www.mycity.rs/Ambulanta/Kako-otvoriti-temu-u-Ambulanti.html
(postavi potrebne izvestaje dijagnostickih alata u zavisnosti od toga koji operativni sistem imas)

***AMF Tim ce na osnovu prilozenih izvestaja izvrsiti analizu tvog operativnog sistema i napisati dalje upute za resavanje problema (ukoliko postoji malware, dobices uputstvo kako ga ukloniti).

offline
 • Pridružio: 06 Feb 2012
 • Poruke: 1855

Sad sam izbrisao Aviru,ail ne znam da li u toku instalacije imam ponuđene jezike ili je moram preuzeti sa neke stranice na srpskom

offline
 • Pridružio: 02 Feb 2008
 • Poruke: 14018
 • Gde živiš: Nish

Jimmy4 ::Sad sam izbrisao Aviru,ail ne znam da li u toku instalacije imam ponuđene jezike ili je moram preuzeti sa neke stranice na srpskom


Skini odavde: http://download.cnet.com/Avira-Free-Antivirus/3000.....tag=button

Postupak instalacije imas ovde:
Da tebi Windows nije na nemackom? Ili si mozda u Regional i Language settings nesto podesavao na nemackom?

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 754 korisnika na forumu :: 43 registrovanih, 5 sakrivenih i 706 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., amaterSRB, Arahne, aramis s, dmmonx, Dorcolac, draganl, Drug pukovnik, FileFinder, goxin, GUARIN, indja, Ivan Campo, janbo, Lieutenant, ljuka988, loon123, Mackomen, Magistar78, Mauzer91, Milan A. Nikolic, MiroslavD, Mixelotti, mkukoleca, Neutral-M, operniki, ostoja, Panter, platana, raptorsi, Rocker, rodoljub, Shinobi, Skywhaler, Smiljke, solic, Srki94, stagezin, taz1cl, Trpe Grozni, VladaKG1980, vladulns, Voja1978