Ascii art

Ascii art

offline
 • bocke  Male
 • Moderator foruma
 • Glavni moderator Linux foruma
 • Veliki Pingvin
 • Guru
 • Pridružio: 16 Dec 2005
 • Poruke: 12351
 • Gde živiš: Južni pol

Odlična kolekcija ascii umetnosti (ascii art). Wink
http://www.chris.com/ascii/

Ovo su neki primeri:

                  __---__                         ______
                 /    ___\_             o  O  O _(      )__
                /====(_____\___---_  o        _(           )_
               |                    \        (_  AI-YA!!!!   )
               |                     |@        (_  Shot      _)
                \       ___         /           (__  Again!__)
   \ __----____--_\____(____\_____/                (______)
  ==|__----____--______|
   /              /    \____/)_
                /        ______)
               /           |  |
              |           _|  |
         ______\______________|______
        /                    *   *   \
       /_____________*____*___________\
       /   *     *                    \
      /________________________________\
      / *                              \
     /__________________________________\
          |                        |
          |________________________|
          |                        |
          |________________________|                                          <xeee..                             
                                      ueeeeeu..^"*$e.                         
                               ur d$$$$$$$$$$$$$$Nu "*Nu                     
                             d$$$ "$$$$$$$$$$$$$$$$$$e."$c                   
                         u$$c   ""   ^"^**$$$$$$$$$$$$$b.^R:                 
                       z$$#"""           `!?$$$$$$$$$$$$$N.^                 
                     .$P                   ~!R$$$$$$$$$$$$$b                 
                    x$F                 **$b. '"R).$$$$$$$$$$                 
                   J^"                           #$$$$$$$$$$$$.               
                  z$e                      ..      "**$$$$$$$$$               
                 :$P           .        .$$$$$b.    ..  "  #$$$$             
                 $$            L          ^*$$$$b   "      4$$$$L             
                4$$            ^u    .e$$$$e."*$$$N.       @$$$$$             
                $$E            d$$$$$$$$$$$$$$L "$$$$$  mu $$$$$$F           
                $$&            $$$$$$$$$$$$$$$$N   "#* * ?$$$$$$$N           
                $$F            '$$$$$$$$$$$$$$$$$bec...z$ $$$$$$$$           
               '$$F             `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ '$$$$E"$           
                $$                  ^""""""`       ^"*$$$& 9$$$$N             
                k  u$                                  "$$. "$$P r           
                4$$$$L                                   "$. eeeR             
                 $$$$$k                                   '$e. .@             
                 3$$$$$b                                   '$$$$             
                  $$$$$$                                    3$$"             
                   $$$$$  dc                                4$F               
                    RF** <$$                                J"               
                     #bue$$$LJ$$$Nc.                        "                 
                      ^$$$$$$$$$$$$$r                                         
                        `"*$$$$$$$$$                                         
                $. .$ $~$ $~$ ~$~  $  $    $ $ $~$ $. .$ $~$  $  ~$~         
                $$ $$ $ $ $ $  $  $.$ $    $$  $ $ $$ $$ $.$ $.$  $           
                $`$'$ $ $ $~k  $  $~$ $    $$  $ $ $`$'$ $ $ $~$  $           
                $ $ $ $o$ $ $  $  $ $ $oo  $ $ $o$ $ $ $ $o$ $ $  $     


     _.-(_)._     ."          ".      .--""--.          _.-{__}-._
   .'________'.   | .--------. |    .'        '.      .:-'`____`'-:.
  [____________] /` |________| `\  /   .'``'.   \    /_.-"`_  _`"-._\
  /  / .\/. \  \|  / / .\/. \ \  ||  .'/.\/.\'.  |  /`   / .\/. \   `\
  |  \__/\__/  |\_/  \__/\__/  \_/|  : |_/\_| ;  |  |    \__/\__/    |
  \            /  \            /   \ '.\    /.' / .-\                >/-.
  /'._  --  _.'\  /'._  --  _.'\   /'. `'--'` .'\/   '._-.__--__.-_.'
\/_   `""""`   _\/_   `""""`   _\ /_  `-./\.-'  _\'.    `""""""""`'`\
(__/    '|    \ _)_|           |_)_/            \__)|        '       
  |_____'|_____|   \__________/|;                  `_________'________`;-'
  s'----------'    '----------'   '--------------'`--------------------`
     S T A N          K Y L E        K E N N Y         C A R T M A N


               ,---.
            ,.'-.   \
           ( ( ,'"""""-.
           `,X          `.
           /` `           `._
          (            ,   ,_\
          |          ,---.,'o `.
          |         / o   \     )
           \ ,.    (      .____,
            \| \    \____,'     \
          '`'\  \        _,____,'
          \  ,--      ,-'     \
            ( C     ,'         \
             `--'  .'           |
               |   |         .O |
             __|    \        ,-'_
            / `L     `._  _,'  ' `.
           /    `--.._  `',.   _\  `
           `-.       /\  | `. ( ,\  \
          _/  `-._  /  \ |--'  (     \
         '  `-.   `'    \/\`.   `.    )
               \  -hrr-    \ `.  |    |


Dopuna: 21 Sep 2006 5:51

I još: Joan Stark i njena ascii dela:
http://www.geocities.com/SoHo/7373/

Primeri:

                                          _
                                         / )
                                        ; |
                     .-""-.-""""-.      | ;
                    /'     \      \    / /
            .-""""-/       (       '--' /
          .'       |        ;    e     /
         /          \       |      __.'
        /            '._     ;    .-'
       //|              \     \,-'
      // |               `;.___>
    /`|  /                |`\
    |/  /     _,.-----\   |  \
       /    .;   |    |   |   \
      |    / |   \    /   |\__/
   jgs \__/  \___/    \___/


          .--.
         / _  \  ___      .--.
        | ( _.-""   `'-.,' _  \
         \.'            '.  ) /
         /                \_.'
        /    .-.   .-.     \
        |   / o \ / o \    |
        ;   \.-'` `'-./    |
        /\      ._.       /
      ;-'';_   ,_Y_,   _.'
     /     \`--.___.--;.
    /|      '.__.---.  \\
   ;  \              \  ;'--. .-.
   |   '.    __..-._.'  |-,.-'  /
   |     `""`  .---._  / .--.  /
  / ;         /      `-;/  /|_/
  \_,\       |            | |
  jgs '-...--'._     _..__\/
                `"""`


                   _
                  /`\
           _n   /` , `\
          |  |/` /` `\ `\=========,________
          | /` /;-----;\ `\        `\      `\
          /` /` ||_|_|| `\ `\        `\      `\
        /` /`=  ||_|_||  =`\ `\________`\______`\
      /`_/`     '-----'     `\_`\-------;------|"
      "| .---.   .---. = .---. |  .--.  |=.--. |
       | |T_T|   |T_T|   |T_T| |  |LI|  | |LI| |
       | |L_I|=  |L_I|   |L_I| |= |LI|  | |LI| |
       | '---'   '---' _.--._' |  '--' =| '--' |
      _|__=_____=___,-" _.._ "-;_=______|_____=|_
     /_______________,-" __ "-._________T________\
      || = .----.   || !|LI|! ||  .--.  | .--. ||
      ||   |LILI| = ||  |  |  ||= |LI|  | |LI|=||
      ||=  |LILI|= _JL_ | '| _JL_ |LI|  |=|LI| ||
      ||  _'----' _|""|_|__|_|""| '--' =| '--' ||.--.
      |;-' )TTTT(` ') |======|  |(```-TTTTTTTTTT(    )"
  " ""(`    )|(      )|======|  (      )|||||||(      )
  jgs  '-Y-`"""'- Y-'"/      \"""`--Y-`"""""""""'-Y--'"
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Dopuna: 21 Sep 2006 6:01

Ascii art dictionary collection - http://www.ascii-art.de/ascii/

                     _
                               _ooOoo_
                              o8888888o
                              88" . "88
                              (| -_- |)
                              O\  =  /O
                           ____/`---'\____
                         .'  \\|     |//  `.
                        /  \\|||  :  |||//  \
                       /  _||||| -:- |||||_  \
                       |   | \\\  -  /'| |   |
                       | \_|  `\`---'//  |_/ |
                       \  .-\__ `-. -'__/-.  /
                     ___`. .'  /--.--\  `. .'___
                  ."" '<  `.___\_<|>_/___.' _> \"".
                 | | :  `- \`. ;`. _/; .'/ /  .' ; |
                 \  \ `-.   \_\_`. _.'_/_/  -' _.' /
       ===========`-.`___`-.__\ \___  /__.-'_.'_.-'================
                               `=--=-'                    hjw


              a8888b.                           a8888b.
             d888888b.                         d888888b.
             8P"YP"Y88                         8P"YP"Y88
             8|o||o|88                         8|o||o|88
             8'    .88                         8'    .88
             8`._.' Y8.                        8`._.' Y8.
            d/      `8b.                      d/      `8b.
          .dP   .     Y8b.                   dP   .    Y8b.
         d8:'   "   `::88b.                 d8:'  "  `::88b
        d8"           `Y88b                d8"         'Y88b
       :8P     '       :888               :8P    '      :888
        8a.    :      _a88P                8a.   :     _a88P
      ._/"Yaa_ :    .| 88P|              ._/"Yaa_:   .| 88P|
 jgs  \    YP"      `| 8P  `.       jgs  \    YP"    `| 8P  `.
 a:f  /     \._____.d|    .'        a:f  /     \.___.d|    .'
      `--..__)888888P`._.'               `--..__)8888P`._.


              ___
          _..':::\
         /::::::::\
        /::::::::::\
       /::::::::::::\ ___
      (:.--.)\/(,.--.:::::;.
      ,',-. \   / ,-.`.:::::)
     ( /   \     /   \ ):::/%\
      || .d|     |b. ||:::'|%%\
     _|| 88|     |88 ||_   |%%%\
    /. \ 88|.---.|88 / ,\  |%%^%\
    `.\ `--"     "--' /,'  |%   %)
      `>  _________  <'
    ,-' ,---.---.---. `-.
    `--'\    \j/    /`--'
       `.\         /,'
         \\_______//
          `-------'       hjw


                |    |              _.-7
                |\.-.|             ( ,(_
                | a a|              \\  \,
                ) ["||          _.--' \  \\
             .-'  '-''-..____.-'    ___)  )\
            F   _/-``-.__;-.-.--`--' . .' \_L_
           |   l  {~~} ,_\  '.'.      ` __.' )\
           (    -.;___,;  | '- _       :__.'( /
           | -.__ _/_.'.-'      '-._ .'      \\
           |     .'   |  -- _                 '\,
           |  \ /--,--{ .    '---.__.       .'  .'
           J  ;/ __;__]. '.-.            .-' )_/
           J  (-.     '\'. '. '-._.-.-'--._ /
           |  |  '. .' | \'. '.    ._       \
           |   \   T   |  \  '. '._  '-._    '.
           F   J   |   |  '.    .  '._   '-,_.--`
           F   \   \   F .  \    '.   '.  /
          J     \  |  J   \  '.   '.    '/
          J      '.L__|    .   \    '    |
          |   .    \  |     \   '.   '. /
          |    '    '.|      |    ,-.  (
          F   | ' ___  ',._   .  /   '. \
          F   (.'`|| (-._\ '.  \-      '-\
          \ .-'  ( L `._ '\ '._ (
     snd  /'  |  /  '-._\      ''\
              `-'


Ja se nadam da sve ovo vidite kako bi trebalo...

Dopuna: 21 Sep 2006 6:14

I jedna online igračkica - ASCII Generator.

http://www.network-science.de/ascii/Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 24 Jun 2006
 • Poruke: 46
 • Gde živiš: KG

Ovo imam jos od ranije ....
__++_______________________________
__+88________ROCK_ON______________
_+880_____________________________
_++88______________________________
_++88______________________________
__+880_________________________++__
__+888________________________+88__
__++880______________________+88___
__++888_____+++88__________+++8___
__++8888__+++8880++88____+++88___
__+++8888+++8880++8888__++888____
___++888++8888+++888888++888_____
___++88++8888++8888888++888______
___++++++888888888888888888______
____++++++88888888888888888______
____++++++++000888888888888______
_____+++++++000088888888888______
______+++++++00088888888888______
_______+++++++088888888888_______
_______+++++++088888888888_______
________+++++++8888888888________
________+++++++0088888888________
________++++++0088888888_________
________+++++0008888888__________A ovo je najace
  .;;'
  `;;,.                                  ;;,
    `;;;;,.                               `;;;,
      `;;;;;,                          `;;,//`;;,
         `;;;;;, ,;;'                  .oOOoOOo.;;, .;;'
            `;;;;;,.                   OOOOOOOOO`;;;,
                `;;;;;,                `OOOOOOO' `;;;;;,
   ';.              `;;;;;,             `OOOOO'    `;;;;;
     ';;. ,;;'         ``;;;;;,                      `;;;,
      `;;;                  `;;;;;,                   ;;;;
        ;;;                     `;;;;;,           `;;,;;;;
         ;;;,.                     `;;;;;,           ,;;;.;;'
          `;;;;;,                     `;;;;;,      ,;;;;
    *     // `;;;;;;;;,.                 `;;;;;,.;;;;'
                   ``;;;;;;;;;,. ,;;'       `;;;;;,'
                           `;;;;;;,.           `;;;;;,.                  ,
     .     .     *             ``;;;;,..           `;;;;;,      `;;,  .,;'
                             `;;,// `;;;;;;;;;;,.     `;;;;;,      ,;'\\,;;'
         *                   .oOOoOOo.    ```;;;;;;,     `;;;;;,:;'.oOOoOOo.
   .           .             OOOOOOOOO           `;;;;;    `;;;;;;,OOOOOOOOO
                             `OOOOOOO'              `;;;;,    `;;;;`OOOOOOO'
     *                        `OOOOO'                  `;;;;,    `;;`OOOOO'
             .     *                                      `;;;;;;; ;;,,..
                                                                  ;;;;;;;;;,
    `;;,//    .                                                       `;;;;;
 .   .oOOoOOo.
     OOOOOOOOO
     `OOOOOOO'
      `OOOOO'


       .;;.a,      .,.        .,,.
     ,@;;;;.,a  ,@@a;a@@,   ,@@@@@@,
     @@`;;;;'@,@@@'@;@`@@@,@@@oooo@@
     @@,Ssss';@@@@aaaaa@@@@;@@oooo@@
      `SSSS;,@@@@@@@@@@@@@@@,@@@@@' ,;;,
     .sSSSS;@@@@@@@@@@@@@@@@@     ;,;;;;
     sSSSSS;`@@@@@@@@@@@@@@@'      ;;;;'
     SSSSSSSs;%%ssssssss%%,sSSs, .SsssS
     SSSSSSSS;%%sSSSSSSSs%%;SSSSSSSSSS'
     `SSSSSSS;%%sSSSSSSSSs%%;SSSSSSS'
       `SSSS;%%%%%%%%%%%%%%%% """""       ..,,,,..
         `SS;%%%%%%%%%%%%%%%%,     .,;;;;;;'''''';;;;;;,
           %%%%%%%%%%%%%%xx%%%.;;;;;;'                `;;;.
           %%%%%%%%%%%%%xx%%%%%                         `;;.
           %%%%%%%xxx%^%%%%%%%%%                         `;;
           %%%%%%%%%%' `%%%%%%%%.,                        ;'
           %%%%%%%%%'    `%%%%';;;'oOOo                  ;'
           %%%%%%%%%       `%';;'oOOOOO                 '
           `%%%%%%%'         `;'OOOOOO'
             ;;;;;             `OOOOO'
        ',,''oOOOo'',,'          """
            OOOOOOO
          ..,,,,,,,,.                      `;;.//
        ,'`;;;;;;;;;;;',                   .oOOoOOo.
       ;   ;;;;;;;;;;;  ;                  OOOOOOOOO
       ;  .;;;;;;;;;;;, ;,;;;;;;;,.        `OOOOOOO'
        `;;;;;;;;;;;;;;' ;;;;;;;;;;`,      ;`OOOOO',
         .%%%%%%%%%%,' ,;;;;;;;;;;  ;      ;;,,,,,;'
        .%%%%%%%%%%%%,%%%%%;;;;;;;, ;    .;;;;;;;;'       ;
       ,%%%%%%%%%%%%%,%%%%%%;;;;;;;'   .;;;;;;;;'        ;   .'
       %%%%%%%%%%%%%%,%%%%%%%        .;;;;;;;;;'        ;  .'
      ,%%%%%%%%%%%%%'%%%%%%%;,.     ;;;;;;;;;;    .a@~~a, '
      %%%%%%%%%%%%%'%%%%%%%,%%%%%%,,;;;;;;;;'  .a@@@@a@@@@a.
     ,%%%%%%%%%%%%'%%%%%%%,%%%%%%%%%,;;;;;;; .a@@oOOOo@@@@@@a.
     %%%%%%%%%%%%'%%%%%%%%%,'''',%%%%%%%%,;.a@@OOOOOOOO@""@ @@a.
    ,%%%%%%%%%%%'%%%%%%%,;;;,,,,,%%%%;;`%%.@@@OOOOOOOOO@@@a@@@@@.
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%,;;;;;;;;,%%%,;;;;;.@@@@@OOOOOOO@@@@@@@@@@@
    ####%%%%%%%%%%%%%,;;;;;;;;,%%%%%%%%,;,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    ####%%%%%%%%%%%%%;;;;;;;;;;;;;;;;;;%%,@@@@@@@@@@@@`aa.@@@@@@@
    `###%%%%%%%%%%%%%;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;%%`@@@@@@@@@@`@@@.@@@@@'
      `%%%%%%%%%%%%"""`;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;''`@@@@@@@@`@@@.@@'@
       .;''''';.  .;;;;;,    ..,,,,,..    ,;;;;;.   ,;'''@@@a @@
       ;,,,,,,;; ;;;' `;;;,::;;;;;;;;;::,;;;' `;;; ;;,,,,@oo@a`@
       `;;;;;;;; ;;;,,,;;;;;:';;;;;;;;`;;;;;,,,;;; ;;;;;;@@oo@@a
        `;;;;;;;;,`;;;;;;;:,;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;',;;;;;;;@@oooo@@a
         `;;;;;;'%%% .:::;;;;' ;;;;;' ;;;;:::, %%%`;;;;;'@@@ooooo@@a
           ;;'%%%%%%.::;;;;;a@@@. .@@@a;;;;;::.%%%%%%`;  `@@@oooooo@@a
          ,%%%%%%%%%.::;;;;@@@@@@;@@@@@@;;;;::.%%%%%%%%%, @@@oooooooo@@a
          `%%%%%%%%%%.::;;;@@@'@@;@@`@@@;;;::.%%%%%%%%%%' `@@ooooooooo@@a.
             `%%%%%%%%%`::;;@@@aaaaa@@@;;::'%%%%%%%%%'     @@oooooooooo@@@a
            .%%%%%%%%%%;!!,,,,,,,,,,,,,,,!!;%%%%%%%%%%%,  .@@@ooooooooo@@@@
           %%%%%%%%%%%;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;%%%%%%%%%%%  @;@@@oooooooo@@@'
           %%%%%%%%%%%;!!!!!!!!  "  !!!!!!!!;%%%%%%%%%%%  @a;@@@ooooo@@@@'
           `%%%%%%%%%;!!!!!!!!!!, .!!!!!!!!!!;%%%%%%%%%'  @@@a;@@@@@@@@'
              `%%%%%;!!;!!;!!;!!;!!;!!;!!;!!;!;%%%%%'     `@@@@aaaaaa'
                  .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.           `@@@@@@'
                 .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
               ,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
              ! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !
             .!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!.
             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!',;'!!!!!   ';,
            `!!`!!`!!`!!`!!`!!`!!`!!`!!`!!`!!',;; !'!!'    ;;,
                      ;;;;;;;;;;;^;;;;;;.,,,,.;;;a@@@@@@@@a;;;  .,,.      ,
                      ;;;;;;;;;;' `;;',a@@a%%%%%%%%%@@@@@%%%%,@@@@@@@@%%;'
       _             .::;;;;;;,'   ; a@@@@@%%%%%%%''%@@%%``%%%%@@@@@%%;;'
     ('v')    ;    ,@a,`;;;,aa@,  , a@@@%%%^%%%%%,%%%%%%%%%,%%%%%%%;;;'
     (,_,)   ;;; ,' `@@ @@@@@@';  ; @@@%%'  %%%%%%% `%%% `%%%%%%%;;'
    .,;;;;.  `;' :.           ,'  `,`@'  ..,;%%a@@@@@@@@@@@@@a%%'
  .;;'|/ `;;;;'.aaaaaaaaaaaaaa%%%%%%%%%%%%%%%a@@@@@@@@@@@@@@@@@a
  ;;.      .a@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@(`@@@@@@@')@@@@
  `;;.   ,a@@@@@@@@@@@@@a%%%%%%%%%%%%%%%%%%%::@@@@a@@@@@@@a@@@@:.
    `;;.a@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%a@@@%%::%%`@@@@@@@@@@@@@'%%::  ,'',
      `@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%@@a%a@@@@@@@%::%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%::'   ;
      @@@@@@@@@@@@@@@@@a%%%%@@@@@@@@@@@@@%;;|;,;|;,;|;,;|;.;|;,;|;;   / \
      @@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%@@@@@@@@@@@@%`;;,|;,;|;,;|;,;|;,;|;,;'  | A |
      %%%%%%@@@@@%%%;%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@%`|;,;|;,;|;,;|;,;|;,;|'   | P |
      `@@%%%%%%%%;'%%%%%%%%%%@@@@%%@@%%%%%%%,`|;,;|;,;|;,;|;,;|'     | P |
       `@@a%%%%%%.%%% '''%%%%%%%%%%%%%%%'''''' %%%@@@%%.%%%%'        | L |
        @@@@%%%%.%%%'                          %%%@@@@.%%%a@         | E |
        @@@%%%%.@a%%                           %%%@@%%.%%@@@         | S |
 ~~~~~~ @%%%%%%.@@%% ~~   ~~~~~~~~~    ~~~~~~~ %%%%@@@.%%%@@ ~~~~    `~~~'


:A Mr. Greenoffline
 • aVg 
 • Građanin
 • Pridružio: 28 Mar 2006
 • Poruke: 107

Ako neko ima Knopix (linux) tamo ima uradjen jedan poduzi video, naranvo ovako je radjen. Od slova stim sto su oni koristili razlicite boje slova.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 512 korisnika na forumu :: 15 registrovanih, 2 sakrivenih i 495 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., Atomski čoban, Boris90, Dorcolac, Konda, MB120mm, Milos ZA, Miskohd, RecA, Srle993, t.mile, vasa.93, vlvl, yufighter, |_MeD_|