NOD32 test i virus?

NOD32 test i virus?

offline
 • Pridružio: 09 Dec 2005
 • Poruke: 174
 • Gde živiš: Serbia - Beograd

Tokom skeniranja PC sa NOD32 (stavim u opcija da mi pregleda sve particije (imam 4), i stavim da mi sve gleda, i da kad vidi virus da ga momentalno obrise, ali ovo me buni ne znam kako da ga skonim ->

P.s. ima ovoga u izobilju...[/img]

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Pozdrav...


U pitanju su file-ovi u System Restore-u.
Isprati sledeća uputstva:

Iskljucivanje System Restore-a

Na Desktopu, desni klik na My Computer.
Odaberite Properties.
Odaberite System Restore tab.
Stiklirajte Turn off System Restore.
Kliknite na dugme Apply.
Kliknite na dugme OK.Restartuj kompjuter.


Ukljucivanje System Restore-a

Na Desktopu, desni klik na My Computer.
Odaberite Properties.
Odaberite System Restore tab.
Destiklirajte Turn off System Restore.
Kliknite na dugme Apply.
Kliknite na dugme OK.
Nakon ovoga tih detekcija više neće biti.


Ukoliko smatraš da postoje neki dodatni problemi, isprati uputstvo za postavljanje HijackThis loga sa sledećeg linka:
http://www.mycity.rs/Ambulanta/Kako-otvoriti-temu-u-Ambulanti.html

offline
 • Pridružio: 09 Dec 2005
 • Poruke: 174
 • Gde živiš: Serbia - Beograd

Jel mogu i dalje da ostavim off SYSTEM RESTORE? Ili moram da stavim? Posto ja ne koristim.

Evo i Log:


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:04:45 PM, on 11/3/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20583)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\oodag.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [FirefoxUltimateOptimizer] F:\04. Torenti\[GOTOVO]\EUC\Euc_Firefox Ultimate Optimizer\Calentura_FirefoxUltimateOptimizer_Www.programasfull.net.exe
O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Default user')
O4 - Startup: cleantemp.bat
O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Translate with &Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional Business XIb\Win32\RpcDataSrv.exe
O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional Business XIb\RpcSandraSrv.exe

--
End of file - 8091 bytes

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

System Restore možeš trajno isključiti ukoliko to želiš (no, nije preterano preporučljivo).

Jesi li ti podesio sledeće da se pokreće sa Windows-om:

F:\04. Torenti\[GOTOVO]\EUC\Euc_Firefox Ultimate Optimizer\Calentura_FirefoxUltimateOptimizer_Www.programasfull.net.exe

cleantemp.bat

offline
 • Pridružio: 09 Dec 2005
 • Poruke: 174
 • Gde živiš: Serbia - Beograd

Da, pokrenuo sam te procese sam.

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Zamolio bih te da ipak uploaduješ na proveru:

F:\04. Torenti\[GOTOVO]\EUC\Euc_Firefox Ultimate Optimizer\Calentura_FirefoxUltimateOptimizer_Www.programasfull.net.exe

preko sledećeg linka:
http://www.mycity.rs/ambulanta-upload.php

Dopuna: 12 Nov 2007 16:31

Ja se izvinjavam zbog kašnjenja sa odgovorom. Nisam video da si uploadovao file.

-------------------------------------------------------------------------------------

Uploadovani file je maliciozan, stoga ga je potrebno ukloniti.

Pokreni HijackThis, skeniraj i čekiraj sledeću liniju:

O4 - HKLM\..\Run: [FirefoxUltimateOptimizer] F:\04. Torenti\[GOTOVO]\EUC\Euc_Firefox Ultimate Optimizer\Calentura_FirefoxUltimateOptimizer_Www.programasfull.net.exe

a zatim klikni Fix Checked.

Restartuj kompjuter.

Pronađi i obriši:
F:\04. Torenti\[GOTOVO]\EUC\Euc_Firefox Ultimate Optimizer\Calentura_FirefoxUltimateOptimizer_Www.programasfull.net.exe


Nakon toga postavi novi HT log.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 788 korisnika na forumu :: 55 registrovanih, 8 sakrivenih i 725 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: airsuba, Alibaba1981, bagor10, Bubimir, cetka, Denaya, DH, DPera, dragan_mig31, draganca, Ehinacea, ekozelj, FileFinder, Fog of War, FOX, haris1913, ikan, kulus, kybonacci, laurusri, ljuka988, Lord Nem, lord sir giga, maiden6657, mikrimaus, MilosKop, Miskohd, naki011, nobutado, nuke92, ObelixSRB, oganj123, opt1, Panonsky, Qwertyuio, r77adder, robert1979, Rocker, saputnik plavetnila, shone34, Sirius, Smiljke, stagezin, stegonosa, stokssone, Trpe Grozni, v0idmp3, vathra, Vatrogasaccc, Vlad000, vladetije, vladulns, Voja1978, vsn111, x9