imam problem u vezi nod32

imam problem u vezi nod32

offline
 • Pridružio: 16 Nov 2007
 • Poruke: 16

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 4:45:20 PM, on 11/16/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\PCI Audio Applications\Mixer.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\Documents and Settings\pepsaja\Desktop\New Folder\TR3.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] C:\Program Files\PCI Audio Applications\Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9A7128B1-CB3B-43C7-BF11-BEBFEBA1773B}: NameServer = 77.105.0.18 77.105.0.19
O20 - Winlogon Notify: 0è - 0è (file missing)
O20 - Winlogon Notify: ðè - ðè (file missing)
O20 - Winlogon Notify: øè - øè (file missing)
O20 - Winlogon Notify: ˆè - ˆè (file missing)
O20 - Winlogon Notify: crehcjid - C:\WINDOWS\
O20 - Winlogon Notify: pàè - pàè (file missing)
O20 - Winlogon Notify: pèè - pèè (file missing)
O20 - Winlogon Notify: pˆè - pˆè (file missing)
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


Moj problem je sledeci:
kada zelim da otvorim NOD32 control center pojavi mi se sledeca poruka:

Error occurred durin communication with NOD32 Kernel service

,a u Scanning log-u pise sledece
Scanning Log
NOD32 version 2277 (20070518-) NT
Checking CRC of NOD32.EXE: Status OK
Error occurred while scanning operating memory. System memory cannot be scanned (the kernel service is not running or an error occurred while loading nod32m1.vxd).

Ne mogu da updejtujem antivirus.
Sta da radim? Koristim adsl home512

offline
 • DEMIAN  Male
 • Legendarni građanin
 • IT Manager
 • Pridružio: 25 Mar 2005
 • Poruke: 3706
 • Gde živiš: The darkest place on earth..

Pokreni HijackThis, izaberi opciju Do a system scan only, označi [u onim kvadratićima pored svake] sledeće linije i klikni na FixChecked.

O20 - Winlogon Notify: 0è - 0è (file missing)
O20 - Winlogon Notify: ðè - ðè (file missing)
O20 - Winlogon Notify: øè - øè (file missing)
O20 - Winlogon Notify: ˆè - ˆè (file missing)
O20 - Winlogon Notify: crehcjid - C:\WINDOWS\
O20 - Winlogon Notify: pàè - pàè (file missing)
O20 - Winlogon Notify: pèè - pèè (file missing)
O20 - Winlogon Notify: pˆè - pˆè (file missing)

Deinstaliraj NOD32, pročisti registri nekim cleanerom (npr. CCleaner) pa ga instaliraj ponovo. Izvesti da li je to pomoglo i postavi nov HJT log ujedno da proverim još nešto.

offline
 • Pridružio: 16 Nov 2007
 • Poruke: 16

Uradio sam sve kao sto si mi rekao,ali opet se javlja isti problem. Evo ga novi HJT log

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 7:24:10 PM, on 11/16/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
C:\Program Files\PCI Audio Applications\Mixer.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\Documents and Settings\pepsaja\Desktop\New Folder\TR3.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] C:\Program Files\PCI Audio Applications\Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

offline
 • DEMIAN  Male
 • Legendarni građanin
 • IT Manager
 • Pridružio: 25 Mar 2005
 • Poruke: 3706
 • Gde živiš: The darkest place on earth..

Log je ok. Mislio sam da će možda jedna od linija da se javi ponovo, što bi u tom slučaju bio osnov za sumnju da ti je možda neki malware disejblovao AV. Kod tebe to očito nije slučaj.

Koliko sam proverio na google-u, dosta ljudi se žalilo na taj problem. Koristili su starije verzije programa, kao i ti. Nekom je clean instal AV-a pomogao ali većini nije. Moguće je da je uzrok problema i konflikt sa nekim od servisa (anti-spyware programi) koji rade u pozadini paralelno sa Nod32. Ako si nešto od ovoga instalirao u skorije vreme pa si posle toga uočio problem, možda je i do toga.

Opcije:

1.) Skini noviju verziju, pa probaj sa njom.

2.) Pretraži "Antivirus programi" deo foruma možda je neko imao sličan problem pa ti to pomogne. Ako ne nađeš ništa korisno, otvori novu temu tamo (kopiraj prvi post bez HJT loga), pa ti neko ko koristi taj program možda da konkretniji savet.

3.) Kontaktiraj Eset tehničku podršku ili firmu koja ti je prodala AV pa im izloži problem.

Pozz

offline
 • Pridružio: 16 Nov 2007
 • Poruke: 16

RESEN JE PROBLEM
Drug mi je juce resio problem(instalirao novi NOD32).
U svakom slucaju hvala ti na pomoci.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 437 korisnika na forumu :: 14 registrovanih, 2 sakrivenih i 421 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Ehinacea, goran.vvv, ILGromovnik, Jovan Nenad, Kordon, Kristian_KG, Leonardo, Litostroton, mushroom, Shilok, slonic_tonic, sovanova95, Visionary, zlaya011