Kako sortirati bazu podataka sa vise polja?

Kako sortirati bazu podataka sa vise polja?

offline
 • Pridružio: 08 Nov 2007
 • Poruke: 12
 • Gde živiš: Brcko, BiH

Na koji je nacin moguce sortirati bazu podataka pomocu vise polja, npr. u mom slucaju treba da sortiram po colovima s tim sto u tabeli ide: col1, col2... po rastucem redosledu? Evo saljem i tabele u sql i php kod koji sluzi da cita iz baze.
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.11.4
-- phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Sep 02, 2008 at 12:44 PM
-- Server version: 5.0.51
-- PHP Version: 5.2.5

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

--
-- Database: `gume`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bridgestone`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bridgestone` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`model` varchar(50) default NULL,
`tip` varchar(10) default NULL,
`dimenzija1` varchar(50) default NULL,
`dimenzija2` varchar(50) default NULL,
`dimenzija3` varchar(50) default NULL,
`dimenzija4` varchar(50) default NULL,
`dimenzija5` varchar(50) default NULL,
`dimenzija6` varchar(50) default NULL,
`dimenzija7` varchar(50) default NULL,
`dimenzija8` varchar(50) default NULL,
`dimenzija9` varchar(50) default NULL,
`dimenzija10` varchar(50) default NULL,
`dimenzija11` varchar(50) default NULL,
`dimenzija12` varchar(50) default NULL,
`dimenzija13` varchar(50) default NULL,
`dimenzija14` varchar(50) default NULL,
`dimenzija15` varchar(50) default NULL,
`dimenzija16` varchar(50) default NULL,
`dimenzija17` varchar(50) default NULL,
`dimenzija18` varchar(50) default NULL,
`dimenzija19` varchar(50) default NULL,
`dimenzija20` varchar(50) default NULL,
`dimenzija21` varchar(50) default NULL,
`dimenzija22` varchar(50) default NULL,
`dimenzija23` varchar(50) default NULL,
`dimenzija24` varchar(50) default NULL,
`dimenzija25` varchar(50) default NULL,
`dimenzija26` varchar(50) default NULL,
`dimenzija27` varchar(50) default NULL,
`dimenzija28` varchar(50) default NULL,
`dimenzija29` varchar(50) default NULL,
`dimenzija30` varchar(50) default NULL,
`col1` varchar(6) default NULL,
`col2` varchar(6) default NULL,
`col3` varchar(6) default NULL,
`col4` varchar(6) default NULL,
`col5` varchar(6) default NULL,
`col6` varchar(6) default NULL,
`col7` varchar(6) default NULL,
`col8` varchar(6) default NULL,
`col9` varchar(6) default NULL,
`col10` varchar(6) default NULL,
`col11` varchar(6) default NULL,
`col12` varchar(6) default NULL,
`col13` varchar(6) default NULL,
`col14` varchar(6) default NULL,
`col15` varchar(6) default NULL,
`col16` varchar(6) default NULL,
`col17` varchar(6) default NULL,
`col18` varchar(6) default NULL,
`col19` varchar(6) default NULL,
`col20` varchar(6) default NULL,
`col21` varchar(6) default NULL,
`col22` varchar(6) default NULL,
`col23` varchar(6) default NULL,
`col24` varchar(6) default NULL,
`col25` varchar(6) default NULL,
`col26` varchar(6) default NULL,
`col27` varchar(6) default NULL,
`col28` varchar(6) default NULL,
`col29` varchar(6) default NULL,
`col30` varchar(6) default NULL,
`cijena1` varchar(6) default NULL,
`cijena2` varchar(6) default NULL,
`cijena3` varchar(6) default NULL,
`cijena4` varchar(6) default NULL,
`cijena5` varchar(6) default NULL,
`cijena6` varchar(6) default NULL,
`cijena7` varchar(6) default NULL,
`cijena8` varchar(6) default NULL,
`cijena9` varchar(6) default NULL,
`cijena10` varchar(6) default NULL,
`cijena11` varchar(6) default NULL,
`cijena12` varchar(6) default NULL,
`cijena13` varchar(6) default NULL,
`cijena14` varchar(6) default NULL,
`cijena15` varchar(6) default NULL,
`cijena16` varchar(6) default NULL,
`cijena17` varchar(6) default NULL,
`cijena18` varchar(6) default NULL,
`cijena19` varchar(6) default NULL,
`cijena20` varchar(6) default NULL,
`cijena21` varchar(6) default NULL,
`cijena22` varchar(6) default NULL,
`cijena23` varchar(6) default NULL,
`cijena24` varchar(6) default NULL,
`cijena25` varchar(6) default NULL,
`cijena26` varchar(6) default NULL,
`cijena27` varchar(6) default NULL,
`cijena28` varchar(6) default NULL,
`cijena29` varchar(6) default NULL,
`cijena30` varchar(6) default NULL,
`vpcijena1` varchar(6) default NULL,
`vpcijena2` varchar(6) default NULL,
`vpcijena3` varchar(6) default NULL,
`vpcijena4` varchar(6) default NULL,
`vpcijena5` varchar(6) default NULL,
`vpcijena6` varchar(6) default NULL,
`vpcijena7` varchar(6) default NULL,
`vpcijena8` varchar(6) default NULL,
`vpcijena9` varchar(6) default NULL,
`vpcijena10` varchar(6) default NULL,
`vpcijena11` varchar(6) default NULL,
`vpcijena12` varchar(6) default NULL,
`vpcijena13` varchar(6) default NULL,
`vpcijena14` varchar(6) default NULL,
`vpcijena15` varchar(6) default NULL,
`vpcijena16` varchar(6) default NULL,
`vpcijena17` varchar(6) default NULL,
`vpcijena18` varchar(6) default NULL,
`vpcijena19` varchar(6) default NULL,
`vpcijena20` varchar(6) default NULL,
`vpcijena21` varchar(6) default NULL,
`vpcijena22` varchar(6) default NULL,
`vpcijena23` varchar(6) default NULL,
`vpcijena24` varchar(6) default NULL,
`vpcijena25` varchar(6) default NULL,
`vpcijena26` varchar(6) default NULL,
`vpcijena27` varchar(6) default NULL,
`vpcijena28` varchar(6) default NULL,
`vpcijena29` varchar(6) default NULL,
`vpcijena30` varchar(6) default NULL,
`opterecenje1` varchar(6) default NULL,
`opterecenje2` varchar(6) default NULL,
`opterecenje3` varchar(6) default NULL,
`opterecenje4` varchar(6) default NULL,
`opterecenje5` varchar(6) default NULL,
`opterecenje6` varchar(6) default NULL,
`opterecenje7` varchar(6) default NULL,
`opterecenje8` varchar(6) default NULL,
`opterecenje9` varchar(6) default NULL,
`opterecenje10` varchar(6) default NULL,
`opterecenje11` varchar(6) default NULL,
`opterecenje12` varchar(6) default NULL,
`opterecenje13` varchar(6) default NULL,
`opterecenje14` varchar(6) default NULL,
`opterecenje15` varchar(6) default NULL,
`opterecenje16` varchar(6) default NULL,
`opterecenje17` varchar(6) default NULL,
`opterecenje18` varchar(6) default NULL,
`opterecenje19` varchar(6) default NULL,
`opterecenje20` varchar(6) default NULL,
`opterecenje21` varchar(6) default NULL,
`opterecenje22` varchar(6) default NULL,
`opterecenje23` varchar(6) default NULL,
`opterecenje24` varchar(6) default NULL,
`opterecenje25` varchar(6) default NULL,
`opterecenje26` varchar(6) default NULL,
`opterecenje27` varchar(6) default NULL,
`opterecenje28` varchar(6) default NULL,
`opterecenje29` varchar(6) default NULL,
`opterecenje30` varchar(6) default NULL,
`brzina1` varchar(6) default NULL,
`brzina2` varchar(6) default NULL,
`brzina3` varchar(6) default NULL,
`brzina4` varchar(6) default NULL,
`brzina5` varchar(6) default NULL,
`brzina6` varchar(6) default NULL,
`brzina7` varchar(6) default NULL,
`brzina8` varchar(6) default NULL,
`brzina9` varchar(6) default NULL,
`brzina10` varchar(6) default NULL,
`brzina11` varchar(6) default NULL,
`brzina12` varchar(6) default NULL,
`brzina13` varchar(6) default NULL,
`brzina14` varchar(6) default NULL,
`brzina15` varchar(6) default NULL,
`brzina16` varchar(6) default NULL,
`brzina17` varchar(6) default NULL,
`brzina18` varchar(6) default NULL,
`brzina19` varchar(6) default NULL,
`brzina20` varchar(6) default NULL,
`brzina21` varchar(6) default NULL,
`brzina22` varchar(6) default NULL,
`brzina23` varchar(6) default NULL,
`brzina24` varchar(6) default NULL,
`brzina25` varchar(6) default NULL,
`brzina26` varchar(6) default NULL,
`brzina27` varchar(6) default NULL,
`brzina28` varchar(6) default NULL,
`brzina29` varchar(6) default NULL,
`brzina30` varchar(6) default NULL,
`opis` text,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Dumping data for table `bridgestone`
--
<?php if($_SERVER['SERVER_NAME']=="127.0.0.1"){    $connserver = "127.0.0.1";    $connuser = "user";    $connpass = "pass";    $conndb = "gume"; } else {    $connserver = "hosting.nekisajt.com";    $connuser = "user";    $connpass = "pass";    $conndb = "gume"; } mysql_connect("$connserver","$connuser","$connpass"); mysql_select_db("$conndb"); $ip=gethostbyaddr($REMOTE_ADDR); $proizvodjac=$_GET["proizvodjac"]; $sql=("SELECT * FROM $proizvodjac ORDER BY model ASC"); if (!$q=mysql_query($sql))    {    echo "<div class=\"naslov\" style=\"color:#FF0000\">Nastala je greška pri izvodenju upita</div><br>" . mysql_query();    die();    }    if (mysql_num_rows($q)==0)       {       echo "<div class=\"naslov\" style=\"color:#FF0000\">Nema modela guma</div><br>";       }       else          {          echo("<div  class=\"naslov\">cjenovnik ".$proizvodjac." pneumatika<p></div>\n");    while ($red=mysql_fetch_array($q)) { $modelslika=strip_tags($red["model"]); $slmodel=str_replace(" ","",$modelslika); ?> <table width="550" border="0" cellspacing="3" cellpadding="0">   <tr>     <td width="120" align="center" valign="top"><table width="120" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">     <tr>     <td width="170" height="20">&nbsp;</td>   </tr>   <tr>     <td align="center" valign="top"><a href="cms/gume/<?php echo $proizvodjac;?>_<?php echo $slmodel;?>.jpg" rel="lightbox"><img src="cms/gume/thumb/<?php echo $proizvodjac;?>_<?php echo $slmodel;?>.jpg" alt="NEDOSTAJE SLIKA!" /></a></td>   </tr> </table></td>     <td width="421" align="center" valign="top"><table width="430" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">   <caption class="naslov"><?=$red ["model"]?></caption>   <tr bgcolor="#99FFCC">     <td width="60" align="left">Dimenzija</td>     <td width="40" align="left">&nbsp;</td>     <td width="40" align="left">Index brzine</td>     <td width="40" align="center">Index opter.</td>     <td width="55" align="center">VPC KM</td>     <td width="55" align="center">MPC KM</td>     <td width="140" align="center">Opis</td>   </tr>   <tr>     <td align="center">&nbsp;</td>     <td align="center">&nbsp;</td>     <td align="center">&nbsp;</td>     <td align="center">&nbsp;</td>     <td align="center">&nbsp;</td>     <td align="center">&nbsp;</td>     <td align="center">&nbsp;</td>   </tr>   <tr>     <td align="right" valign="top"><div style="text-align:right"><?php $a=1; while($a<=30)    {    $prikaz=$red["dimenzija".$a];        if ($prikaz== "")       {       echo "";       }       else          {          echo $prikaz;          echo "<br>";          }    $a+=1;    } ?> </div></td>     <td align="left" valign="top"><div style="text-align:left"><?php $a=1; while($a<=30)    {    $prikaz=$red["col".$a];        if ($prikaz== "")       {       echo "";       }       else          {          echo $prikaz;          echo "<br>";          }    $a+=1;    } ?></div> </td>     <td align="center" valign="top"><?php $a=1; while($a<=30)    {    $prikaz=$red["brzina".$a];        if ($prikaz== "")       {       echo "";       }       else          {          echo $prikaz;          echo "<br>";          }    $a+=1;    } ?></td>     <td align="center" valign="top"><?php $a=1; while($a<=30)    {    $prikaz=$red["opterecenje".$a];        if ($prikaz== "")       {       echo "";       }       else          {          echo $prikaz;          echo "<br>";          }    $a+=1;    } ?></td>     <td align="left" valign="top"><?php $a=1; while($a<=30)    {    $prikaz=$red["vpcijena".$a];        if ($prikaz== "")       {       echo "";       }       else          {          echo $prikaz;          echo "<br>";          }    $a+=1;    } ?></td>     <td align="left" valign="top"><?php $a=1; while($a<=30)    {    $prikaz=$red["cijena".$a];        if ($prikaz== "")       {       echo "";       }       else          {          echo $prikaz;          echo "<br>";          }    $a+=1;    } ?></td>     <td valign="top"><div style="text-align:justify"><?=$red ["opis"]?></div></td>   </tr> </table><br /><hr></td>  </tr> <? } ?> </table> <? } ?>Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Peca  Male
 • Glavni Administrator
 • Predrag Damnjanović
 • SysAdmin i programer
 • Pridružio: 17 Apr 2003
 • Poruke: 23208
 • Gde živiš: Niš

... ORDER BY col1 ASC, col2 ASC, col3 ASC, col4 ASC, col5 ASC, ...offline
 • igor86  Male
 • Stručni saradnik
  Web programiranje
 • Pridružio: 24 Maj 2006
 • Poruke: 1633

zar je toliko tesko posjetiti http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/order-by-optimization.html Smile

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 546 korisnika na forumu :: 11 registrovanih, 1 sakriven i 534 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Bobrock1, Buda Baba, celik, goxin, Konda, kybonacci, MilosKop, Mixelotti, nemkea71, raykan, VES 11119