Kako sortirati bazu podataka sa vise polja?

Kako sortirati bazu podataka sa vise polja?

offline
 • Pridružio: 08 Nov 2007
 • Poruke: 12
 • Gde živiš: Brcko, BiH

Na koji je nacin moguce sortirati bazu podataka pomocu vise polja, npr. u mom slucaju treba da sortiram po colovima s tim sto u tabeli ide: col1, col2... po rastucem redosledu? Evo saljem i tabele u sql i php kod koji sluzi da cita iz baze.
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.11.4
-- phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Sep 02, 2008 at 12:44 PM
-- Server version: 5.0.51
-- PHP Version: 5.2.5

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

--
-- Database: `gume`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bridgestone`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bridgestone` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`model` varchar(50) default NULL,
`tip` varchar(10) default NULL,
`dimenzija1` varchar(50) default NULL,
`dimenzija2` varchar(50) default NULL,
`dimenzija3` varchar(50) default NULL,
`dimenzija4` varchar(50) default NULL,
`dimenzija5` varchar(50) default NULL,
`dimenzija6` varchar(50) default NULL,
`dimenzija7` varchar(50) default NULL,
`dimenzija8` varchar(50) default NULL,
`dimenzija9` varchar(50) default NULL,
`dimenzija10` varchar(50) default NULL,
`dimenzija11` varchar(50) default NULL,
`dimenzija12` varchar(50) default NULL,
`dimenzija13` varchar(50) default NULL,
`dimenzija14` varchar(50) default NULL,
`dimenzija15` varchar(50) default NULL,
`dimenzija16` varchar(50) default NULL,
`dimenzija17` varchar(50) default NULL,
`dimenzija18` varchar(50) default NULL,
`dimenzija19` varchar(50) default NULL,
`dimenzija20` varchar(50) default NULL,
`dimenzija21` varchar(50) default NULL,
`dimenzija22` varchar(50) default NULL,
`dimenzija23` varchar(50) default NULL,
`dimenzija24` varchar(50) default NULL,
`dimenzija25` varchar(50) default NULL,
`dimenzija26` varchar(50) default NULL,
`dimenzija27` varchar(50) default NULL,
`dimenzija28` varchar(50) default NULL,
`dimenzija29` varchar(50) default NULL,
`dimenzija30` varchar(50) default NULL,
`col1` varchar(6) default NULL,
`col2` varchar(6) default NULL,
`col3` varchar(6) default NULL,
`col4` varchar(6) default NULL,
`col5` varchar(6) default NULL,
`col6` varchar(6) default NULL,
`col7` varchar(6) default NULL,
`col8` varchar(6) default NULL,
`col9` varchar(6) default NULL,
`col10` varchar(6) default NULL,
`col11` varchar(6) default NULL,
`col12` varchar(6) default NULL,
`col13` varchar(6) default NULL,
`col14` varchar(6) default NULL,
`col15` varchar(6) default NULL,
`col16` varchar(6) default NULL,
`col17` varchar(6) default NULL,
`col18` varchar(6) default NULL,
`col19` varchar(6) default NULL,
`col20` varchar(6) default NULL,
`col21` varchar(6) default NULL,
`col22` varchar(6) default NULL,
`col23` varchar(6) default NULL,
`col24` varchar(6) default NULL,
`col25` varchar(6) default NULL,
`col26` varchar(6) default NULL,
`col27` varchar(6) default NULL,
`col28` varchar(6) default NULL,
`col29` varchar(6) default NULL,
`col30` varchar(6) default NULL,
`cijena1` varchar(6) default NULL,
`cijena2` varchar(6) default NULL,
`cijena3` varchar(6) default NULL,
`cijena4` varchar(6) default NULL,
`cijena5` varchar(6) default NULL,
`cijena6` varchar(6) default NULL,
`cijena7` varchar(6) default NULL,
`cijena8` varchar(6) default NULL,
`cijena9` varchar(6) default NULL,
`cijena10` varchar(6) default NULL,
`cijena11` varchar(6) default NULL,
`cijena12` varchar(6) default NULL,
`cijena13` varchar(6) default NULL,
`cijena14` varchar(6) default NULL,
`cijena15` varchar(6) default NULL,
`cijena16` varchar(6) default NULL,
`cijena17` varchar(6) default NULL,
`cijena18` varchar(6) default NULL,
`cijena19` varchar(6) default NULL,
`cijena20` varchar(6) default NULL,
`cijena21` varchar(6) default NULL,
`cijena22` varchar(6) default NULL,
`cijena23` varchar(6) default NULL,
`cijena24` varchar(6) default NULL,
`cijena25` varchar(6) default NULL,
`cijena26` varchar(6) default NULL,
`cijena27` varchar(6) default NULL,
`cijena28` varchar(6) default NULL,
`cijena29` varchar(6) default NULL,
`cijena30` varchar(6) default NULL,
`vpcijena1` varchar(6) default NULL,
`vpcijena2` varchar(6) default NULL,
`vpcijena3` varchar(6) default NULL,
`vpcijena4` varchar(6) default NULL,
`vpcijena5` varchar(6) default NULL,
`vpcijena6` varchar(6) default NULL,
`vpcijena7` varchar(6) default NULL,
`vpcijena8` varchar(6) default NULL,
`vpcijena9` varchar(6) default NULL,
`vpcijena10` varchar(6) default NULL,
`vpcijena11` varchar(6) default NULL,
`vpcijena12` varchar(6) default NULL,
`vpcijena13` varchar(6) default NULL,
`vpcijena14` varchar(6) default NULL,
`vpcijena15` varchar(6) default NULL,
`vpcijena16` varchar(6) default NULL,
`vpcijena17` varchar(6) default NULL,
`vpcijena18` varchar(6) default NULL,
`vpcijena19` varchar(6) default NULL,
`vpcijena20` varchar(6) default NULL,
`vpcijena21` varchar(6) default NULL,
`vpcijena22` varchar(6) default NULL,
`vpcijena23` varchar(6) default NULL,
`vpcijena24` varchar(6) default NULL,
`vpcijena25` varchar(6) default NULL,
`vpcijena26` varchar(6) default NULL,
`vpcijena27` varchar(6) default NULL,
`vpcijena28` varchar(6) default NULL,
`vpcijena29` varchar(6) default NULL,
`vpcijena30` varchar(6) default NULL,
`opterecenje1` varchar(6) default NULL,
`opterecenje2` varchar(6) default NULL,
`opterecenje3` varchar(6) default NULL,
`opterecenje4` varchar(6) default NULL,
`opterecenje5` varchar(6) default NULL,
`opterecenje6` varchar(6) default NULL,
`opterecenje7` varchar(6) default NULL,
`opterecenje8` varchar(6) default NULL,
`opterecenje9` varchar(6) default NULL,
`opterecenje10` varchar(6) default NULL,
`opterecenje11` varchar(6) default NULL,
`opterecenje12` varchar(6) default NULL,
`opterecenje13` varchar(6) default NULL,
`opterecenje14` varchar(6) default NULL,
`opterecenje15` varchar(6) default NULL,
`opterecenje16` varchar(6) default NULL,
`opterecenje17` varchar(6) default NULL,
`opterecenje18` varchar(6) default NULL,
`opterecenje19` varchar(6) default NULL,
`opterecenje20` varchar(6) default NULL,
`opterecenje21` varchar(6) default NULL,
`opterecenje22` varchar(6) default NULL,
`opterecenje23` varchar(6) default NULL,
`opterecenje24` varchar(6) default NULL,
`opterecenje25` varchar(6) default NULL,
`opterecenje26` varchar(6) default NULL,
`opterecenje27` varchar(6) default NULL,
`opterecenje28` varchar(6) default NULL,
`opterecenje29` varchar(6) default NULL,
`opterecenje30` varchar(6) default NULL,
`brzina1` varchar(6) default NULL,
`brzina2` varchar(6) default NULL,
`brzina3` varchar(6) default NULL,
`brzina4` varchar(6) default NULL,
`brzina5` varchar(6) default NULL,
`brzina6` varchar(6) default NULL,
`brzina7` varchar(6) default NULL,
`brzina8` varchar(6) default NULL,
`brzina9` varchar(6) default NULL,
`brzina10` varchar(6) default NULL,
`brzina11` varchar(6) default NULL,
`brzina12` varchar(6) default NULL,
`brzina13` varchar(6) default NULL,
`brzina14` varchar(6) default NULL,
`brzina15` varchar(6) default NULL,
`brzina16` varchar(6) default NULL,
`brzina17` varchar(6) default NULL,
`brzina18` varchar(6) default NULL,
`brzina19` varchar(6) default NULL,
`brzina20` varchar(6) default NULL,
`brzina21` varchar(6) default NULL,
`brzina22` varchar(6) default NULL,
`brzina23` varchar(6) default NULL,
`brzina24` varchar(6) default NULL,
`brzina25` varchar(6) default NULL,
`brzina26` varchar(6) default NULL,
`brzina27` varchar(6) default NULL,
`brzina28` varchar(6) default NULL,
`brzina29` varchar(6) default NULL,
`brzina30` varchar(6) default NULL,
`opis` text,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Dumping data for table `bridgestone`
--
<?php if($_SERVER['SERVER_NAME']=="127.0.0.1"){    $connserver = "127.0.0.1";    $connuser = "user";    $connpass = "pass";    $conndb = "gume"; } else {    $connserver = "hosting.nekisajt.com";    $connuser = "user";    $connpass = "pass";    $conndb = "gume"; } mysql_connect("$connserver","$connuser","$connpass"); mysql_select_db("$conndb"); $ip=gethostbyaddr($REMOTE_ADDR); $proizvodjac=$_GET["proizvodjac"]; $sql=("SELECT * FROM $proizvodjac ORDER BY model ASC"); if (!$q=mysql_query($sql))    {    echo "<div class=\"naslov\" style=\"color:#FF0000\">Nastala je greška pri izvodenju upita</div><br>" . mysql_query();    die();    }    if (mysql_num_rows($q)==0)       {       echo "<div class=\"naslov\" style=\"color:#FF0000\">Nema modela guma</div><br>";       }       else          {          echo("<div  class=\"naslov\">cjenovnik ".$proizvodjac." pneumatika<p></div>\n");    while ($red=mysql_fetch_array($q)) { $modelslika=strip_tags($red["model"]); $slmodel=str_replace(" ","",$modelslika); ?> <table width="550" border="0" cellspacing="3" cellpadding="0">   <tr>     <td width="120" align="center" valign="top"><table width="120" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">     <tr>     <td width="170" height="20">&nbsp;</td>   </tr>   <tr>     <td align="center" valign="top"><a href="cms/gume/<?php echo $proizvodjac;?>_<?php echo $slmodel;?>.jpg" rel="lightbox"><img src="cms/gume/thumb/<?php echo $proizvodjac;?>_<?php echo $slmodel;?>.jpg" alt="NEDOSTAJE SLIKA!" /></a></td>   </tr> </table></td>     <td width="421" align="center" valign="top"><table width="430" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">   <caption class="naslov"><?=$red ["model"]?></caption>   <tr bgcolor="#99FFCC">     <td width="60" align="left">Dimenzija</td>     <td width="40" align="left">&nbsp;</td>     <td width="40" align="left">Index brzine</td>     <td width="40" align="center">Index opter.</td>     <td width="55" align="center">VPC KM</td>     <td width="55" align="center">MPC KM</td>     <td width="140" align="center">Opis</td>   </tr>   <tr>     <td align="center">&nbsp;</td>     <td align="center">&nbsp;</td>     <td align="center">&nbsp;</td>     <td align="center">&nbsp;</td>     <td align="center">&nbsp;</td>     <td align="center">&nbsp;</td>     <td align="center">&nbsp;</td>   </tr>   <tr>     <td align="right" valign="top"><div style="text-align:right"><?php $a=1; while($a<=30)    {    $prikaz=$red["dimenzija".$a];        if ($prikaz== "")       {       echo "";       }       else          {          echo $prikaz;          echo "<br>";          }    $a+=1;    } ?> </div></td>     <td align="left" valign="top"><div style="text-align:left"><?php $a=1; while($a<=30)    {    $prikaz=$red["col".$a];        if ($prikaz== "")       {       echo "";       }       else          {          echo $prikaz;          echo "<br>";          }    $a+=1;    } ?></div> </td>     <td align="center" valign="top"><?php $a=1; while($a<=30)    {    $prikaz=$red["brzina".$a];        if ($prikaz== "")       {       echo "";       }       else          {          echo $prikaz;          echo "<br>";          }    $a+=1;    } ?></td>     <td align="center" valign="top"><?php $a=1; while($a<=30)    {    $prikaz=$red["opterecenje".$a];        if ($prikaz== "")       {       echo "";       }       else          {          echo $prikaz;          echo "<br>";          }    $a+=1;    } ?></td>     <td align="left" valign="top"><?php $a=1; while($a<=30)    {    $prikaz=$red["vpcijena".$a];        if ($prikaz== "")       {       echo "";       }       else          {          echo $prikaz;          echo "<br>";          }    $a+=1;    } ?></td>     <td align="left" valign="top"><?php $a=1; while($a<=30)    {    $prikaz=$red["cijena".$a];        if ($prikaz== "")       {       echo "";       }       else          {          echo $prikaz;          echo "<br>";          }    $a+=1;    } ?></td>     <td valign="top"><div style="text-align:justify"><?=$red ["opis"]?></div></td>   </tr> </table><br /><hr></td>  </tr> <? } ?> </table> <? } ?>Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Peca  Male
 • Glavni Administrator
 • Predrag Damnjanović
 • SysAdmin i programer
 • Pridružio: 17 Apr 2003
 • Poruke: 23209
 • Gde živiš: Niš

... ORDER BY col1 ASC, col2 ASC, col3 ASC, col4 ASC, col5 ASC, ...offline
 • igor86  Male
 • Stručni saradnik
  Web programiranje
 • Pridružio: 24 Maj 2006
 • Poruke: 1633

zar je toliko tesko posjetiti http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/order-by-optimization.html Smile

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 809 korisnika na forumu :: 62 registrovanih, 10 sakrivenih i 737 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Sale, A.R.Chafee.Jr., airsuba, alkatraz080, amaterSRB, Apok, Ben Roj, bigfoot, bojank, bojankrstc, Boris Bosiljčić, BSD, bufanje, commando nord, Denaya, Ehinacea, FOX, Frunze, gasha, gomago, hurmiza, hyla, ILGromovnik, Ivan Campo, Ivica1102, joca83, jovanjov90, karevski, kos milorad, krkalon, krlebgd77, ljuba, loon123, Mimikrija, moldway, nenad81, nextyamb, nikoladim, ofbeyond, Outis, pandur, Regrut Boskica, robertino, Romibrat, S2M, Silence, Sirius, slonic_tonic, Smajser, Srle993, stegonosa, Toni, Trpe Grozni, v0idmp3, Vendox, Vlajman1957, vobo, VSJ193, Webb, Wrangler, znaisha, 125