VideoReDo Plus

VideoReDo Plus

offline
  • den78  Male
  • Super građanin
  • Pridružio: 07 Jul 2005
  • Poruke: 1227
  • Gde živiš: Moe's Tavern

VideoReDo Plus v2.2.1.445

Po svojim tehničkim karakteristikama, moderne PC konfiguracije davno su prešle sve potrebne granice kada je u pitanju snimanje i obrada video materijala u kućnom okruženju. Međutim, veliki broj korisnika i dalje radije primenjuje zastareo i potpuno neisplativ postupak beleženja video materijala na VHS kasete uporno izbegavajući proces „digitalizacije” celog postupka. Odgovor zašto je to tako ne treba samo tražiti u inertnosti ili neupućenosti „korisničke mase” (što je često slučaj sa novim tehnologijama), već i u nedovoljno kvalitetnoj softverskoj podršci koja ne prati razvoj hardverskih komponenti i narasle potrebe tržišta. Poslednje rečeno najbolje se može osetiti na polju snimanja i obrade sirovog MPEG-2 materijala (ne govorimo o profesionalnim programima) koje prosto vapi za dobrim ostvarenjima, pa makar ona sadržala samo elementarne opcije za manipulaciju. Naravno, nedostatak softvera na tržištu uslovio je da i ono malo ostvarenja koja vrede sa sobom „povuku” povećanje cena, iako nude samo operacije koje većina korisnika s pravom smatra podrazumevanim i osnovnim.

Ako ste ponosni vlasnik DVB satelitske kartice i često praktikujete snimanje omiljenih emisija na hard disk, sigurno ste na svojoj koži osetili nedostatak programskih rešenja koja će vam pomoći da iste (brzo) očistite od nepotrebnih delova (reklama, na primer) i pripremite ih za narezivanje na DVD. Uzimajući u obzir prirodu materijala, jasno je da se sem rutinskih akcija nad ovakvim fajlovima ne treba vršiti dodatna obrada, pogotovu ako će se skladištenje obaviti u DVD-Video formatu (kvalitet i oblik satelitskog MPEG-2 strima je prilično sličan klasičnim DVD izdanjima).

Rešenja koja smo na ovim stranicama već predstavljali manje ili više će vam pomoći da sprovedete u delo ono što ste zamislili, ali uz neminovno žrtvovanje slobodnog vremena i s mukom zarađenog novca (ostvarenja za obradu MPEG-2 i drugih tipova video materijala često koštaju po par stotina pa i hiljada dolara). Nastalu prazninu mogao bi da popuni program softverske grupe DRD Systems – VideoReDo koji je izrađen samo s jednom namenom – da omogući jednostavnu i brzu elementarnu obradu MPEG-2 materijala za kućnu upotrebu.Za razliku od gomile sličnih programa (među njima i nekoliko profesionalnih), VideoReDo neće pokušati bez korisnikovog znanja da izvrši promenu materijala ili njegovo rekodiranje. Isto tako, za vreme učitavanja fajlova neće se obavljati njihova detaljna analiza i priprema za obradu, već će se proces izvršiti gotovo momentalno (bez prethodnog „raspakivanja” u memoriji, čime se skraćuje vreme učitavanja). To praktično znači da je preduzimanje akcija obrade moguće odmah nakon izbora željenog fajla i to metodom direktnog pristupa originalnom zapisu na hard disku. Princip rada mogao bi se poistovetiti i sa tzv. batch procesiranjem jer korisnik iz programa zadaje niz komandi koje se nakon toga automatski izvršavaju bez potrebe za intervencijom sa strane i bez gubljenja vremena za ponovno „renderovanje” audio-video strima.

Kao što smo već rekli, domen programa je elementarna nelinearna obrada MPEG-2 fajlova, tačnije odsecanje neželjenih delova, spajanje video isečaka ili oporavak „poremećene” (desinhronizovane) strukture zapisa. Upravo zbog toga, korisničko okruženje VideoReDoa dovedeno je do savršenstva i omogućava lako pomeranje kroz video materijal i „štelovanje” kadrova s tačnošću od jednog frejma (sličice).

Radni ekran je podeljen na tri celine. Logično, centralno mesto zauzima prostor koji služi za prikazivanje video materijala na kojem se radi. Odmah ispod njega nalaze se komande za kontrolu toka reprodukcije i navigaciju putem klizača (slider bara). Zanimljivo je što se u ovoj sekciji ne nalaze sve komande (nekima se pristupa direktno sa tastature), a postojeće je moguće preprogramirati tako da vrednost „skokova” može da se prilagodi u zavisnosti od situacije „na terenu” (na primer: za veće fajlove poželjno je odrediti veći vremenski interval i obrnuto). Desni deo radnog ekrana podeljen je na dve celine i služi za smeštanje informacija o označenim sekvencama za isecanje, dužini trajanja materijala, veličini i slično. Postupak isecanja izuzetno je jednostavan i obuhvata navigaciju uz pomoć ponuđenih komandi, označavanje početne i krajnje tačke intervala koji se želi izbaciti i pritiskanje dugmeta Cut Selection (informacije o segmentima tada se smeštaju na svojevrsnu „to-do-listu” nazvanu Cut List). Nakon definisanja nepotrebnih sekvenci (čiji broj nije ograničen), korisniku jedino još ostaje da odredi izlazne parametre i stvar prepusti programskoj rutini. Naime, pored promene formata prikaza (4:3, 16:9 ili 2,21: 1), tu je i mogućnost izmene Bit Ratea (2, 4, 8, 10 i 16 Mbit/s) odnosno opcija za odvojeno snimanje audio (MPA format) i video komponente (MPV format).

Zbog pomenutog direktnog sistema obrade, VideoReDo je pravi brzinski šampion, tako da je za isecanje segmenta od 40 sekundi iz fajla veličine 300 MB bilo potrebno tek nešto više od pola minuta (računar sa Barton procesorom na 2,5 GHz, 512 MB RAM-a i Maxtor hard diskom od 120 GB i 7200 rpm). Impresivno! Inače, pored ekstenzija MPG i MPEG, program se snalazi i u otvaranju VOB fajlova tako da se video sekvence mogu „čupati” i sa klasičnih DVD-ova.

Kada je u pitanju proces spajanja dve ili više video datoteka, treba istaći da je zadržana jednostavnost upotrebe koja zahteva minimalno angažovanje od strane korisnika. Fajlovi se na listu dodaju (prethodno se svaki mora otvoriti iz programa klasičnim putem) komandom Add Current Project To Joiner List, nakon čega se opcijom Edit po potrebi može podešavati njihov redosled kojim će biti „lepljeni” u celinu.Prilikom ovog postupka treba voditi računa o nekoliko detalja kako bi spajanje uopšte bilo moguće. Pre svega, to se odnosi na radnu rezoluciju i Bit Rate (i za audio i za video komponentu) koji moraju da budu identični za svaki fajl jer od procesa spajanja u suprotnom nema ničega. Prilikom snimanja novoformiranog fajla na hard disk važe iste zakonitosti kao i u procesu odsecanja, uz zadržanu izuzetnu brzinu rada (fajlovi dužine 10 i 20 minuta spojeni su u jednu celinu za dva i po minuta, iako je računar punom parom radio i nekoliko poslića „sa strane”).

Konačno, poslednja mogućnost VideoReDoa odnosi se na sposobnost „pretresanja” fajlova i korekciju GOP i PTS zaglavlja odnosno remultipleksiranje MPEG-2 strima uz uklanjanje eventualnih grešaka. Jedino što korisnik treba da uradi jeste označavanje ulaznog fajla, definisanje naziva izlaznog i pritiskanje dugmeta Start Quick Fix. Postupak traje svega nekoliko sekundi.

Možda će vam se učiniti da VideoReDo za uloženi novac ne nudi dovoljno opcija. Međutim, trenutno stanje na tržištu softvera učiniće da se predomislite – vrlo je teško naći sličan program koji će s takvom pouzdanošću i brzinom uspeti da odradi zadati posao. S obzirom na to da je ovaj segment tržišta u poslednje vreme u svojevrsnom uzletu, u skorije vreme treba očekivati pravu poplavu jeftinijih ostvarenja. Nestrpljivi do tada nemaju izbora.

****************************************************************

VideoReDo Plus eliminates the quality and performance limitations of typical video editors by quickly editing in Native MPEG (smart rendering), changing only the few frames you change. So you experience a fast, easy, high quality result.

Changelog:
Version 2-2-1-445, Release date: January 3, 2006
* Enhance: Added support for Beyond TV transport streams. Metadata will be copied if both source and output streams are of the same type. I.e. Program Stream source, Program Stream destination, Transport Stream source with Transport Stream destination.
* Enhance: Support for Tivo To Go Files. VideoReDo will now read .tivo files downloaded from your Series 2 Tivo. Requires the Tivo reader and media access key which are part of the free Tivo To Go package. Please see the Tivo site for information and downloads.
* Enhance: Reading and editing of DVR-MS (MCE) files are now fully supported. They can be opened and edited as you would any other MPEG file.
* Enhance: A Plot Mask has been added to the View menu. When enabled a portion of the video picture will be covered so as not to spoil the story line. The size of the plot mask can be adjusted using the Tools>Options Menu.
* Enhance: All source audio formats may be transcoded to either stereo WAV/LPCM or stereo MPEG audio via the Options button on the File Save Dialog. Useful for translating AC3 source material for devices which do not support it (i.e. Hauppauge Media MVP). Also useful for compressing LPCM/WAV audio to the much smaller MPEG audio format.
* Enhance: The previous maximum video length of 13 hours has been removed. Source material up to 26 hours may now be edited.
* Enhance: An option to reduce the CPU priority while saving has been added to the Tools>Options>Plus screen. Enabling this option will lower the CPU priority of VideoReDo Plus while saving your edits or joins.
* Enhance: Auto repeat has been added to the forward and backward navigation buttons. If you press and hold the left mouse button for more than 0.5 seconds on any of these six buttons ,the navigation function will repeat until release the button.
* Enhance: Ability to set the degree of re-synchronization sensitivity on the Tools>Options>Stream Page.
* Enhance: Ability to select multiple files at file open and combine them into one logical file. Useful for editing DVD material or transport files which have been split into separate files by a capture file. A dialog box can be displayed giving you the open of combining the files or joining them. Please see the help file for an explanation on the differences between combining and joining.
* Enhance: More COM functions to support transport output and scene markers.
* Change: The encoder quality will now default to auto. This will create more compliant files for use with DVD authoring or when outputting to transport streams.
* Change: Output option changes (aspect ratio, GOP size, audio transcoding, etc.) can be set when doing a QuickStream Fix.
* Change: Added new registry option: HKEY_CURRENT_USERSoftwareDRD SystemsVideoReDo-PlusPlaybackDeviceOptionsUseVideoMemory. Set to 1 may decrease flashing on some video cards in RGB mode.
* Change: The installation program will check for running copies of VideoReDo Plus and ask you to close them before continuing.
* Change: QuickStream Fix default output file name will be the defaulted to the file type associated with the output stream type. Previous versions tried to default the output extension to the source file type but this no longer makes sense with all the different source and destination file types being supported.
* Change: Remove stuffing bytes from systems headers to make our VOB files more compatible.
* Change: All output streams are now marked as VBR.
* Change: Clicking on "Trim Unselected" will clear the cut list before adding the new entries.
* Change: Warn the user if outputting to a transport stream and the audio is WAV/LPCM. WAV/LPCM output to a transport stream it not supported.
* Change: Transport Output, first frame is marked with the discontinuity bit.
* Change: Transport Output, much improved PTS/DTS timings.
* Change: When automatic corrections are made to the stream when saving edits, both the input and output time codes will be displayed in the log file.
* Fix: When opening a transport stream, DVB subtitle and teletext streams will not accidentally be interpreted as an audio stream. The "Ignore Program Maps" option on the Tools>Options>Stream page must be off for this improvement to be operational.
* Fix: QuickStream Fix from batch not honoring output options (gop, aspect ratio, etc) settings.
* Fix: Added additional registry parameters to increase the max packet search parameters for Transport Streams.
* Fix: If auto cutting is enabled in AdDetective and the first cut starts at 00:00:00.00, an invalid cut time may be added to the cut list.
* Fix: The CRID delete function would not delete the .fmpg if the current directory was different from the location of the CRID folder.
* Fix: Preserve the PTS/DTS relationship when removing video frames due to audio sync purposes.
* Fix: Trim Unselected would show the wrong length in the on-screen byte length fields.
* Fix: Improve internal timings to better handle TS output. All I and P frames now carry a DTS. Also improves sync with DVDs created by Nero Vision Express.
* Fix: Sampling rate changes for MPEG audio streams would not be detected causing valid audio frames to be incorrectly discarded.
* Fix: Batch now as the capability to specify transport stream output.
* Fix: The Time Remaining on the output progress dialog was not working properly in scene mode.
* Fix: Random crashes on some 1080i HD material.
* Fix: Creating a chapter file would crash program if an ".hh" or ";hh" time code format was used in the chapter file output specification.
* Fix: Improved checking of filenames in auto combine. While no longer auto combine files such as: abc02.ts with ab01.ts.
* Fix: Missing CRID component files will no longer prevent the file from being opened.
* Fix: Much better processing of Transport Stream files where the time stamps (PTS/DTS) rollover back to 0.
* Fix: DVR-MS files which contained certain accented characters in the file name could not be opened.
* Fix: AC3 frames with a valid signature, but bad data would cause sequential reads to drop all further AC3 frames.
* Fix: After switching from scene to cut mode, preview would display the wrong section of the video until the program was restarted.

Licence: shareware

HomePage

DownloadRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 489 korisnika na forumu :: 6 registrovanih, 0 sakrivenih i 483 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3028 - dana 22 Nov 2019 07:47

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Oluj2.1, pavle_pzs, slonic_tonic, Snorks, stringer bell, VJ