Email-Worm.Win32.Brontok.a

1

Email-Worm.Win32.Brontok.a

offline
 • Pridružio: 06 Jan 2006
 • Poruke: 64

valjda sam uradila sve kako treba

Citat:Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 15:47:23, on 6.2.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Classic PhoneTools\CapFax.EXE
C:\WINDOWS\system32\carpserv.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Ivana\Desktop\New Folder\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/ymsgr6/*http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: IexploreOmea - {09628AAA-66AD-4FA2-82E2-698185B66463} - (no file)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PicasaNet] "C:\Program Files\Hello\Hello.exe" -b
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup
O4 - HKLM\..\Run: [CapFax] C:\Program Files\Classic PhoneTools\CapFax.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Startup: Rainlendar.lnk = C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe
O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML
O8 - Extra context menu item: &Yahoo! Search - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsrch.htm
O8 - Extra context menu item: + &Download Express: download this file - C:\unzipped\Download Express\Add_Url.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Read RSS Channel - C:\Program Files\YeahReader\getlink.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Dictionary - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Maps - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycmap.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C4A69BC3-ABB4-4F9D-A7BA-B6A1E8E22F7F}: NameServer = 87.250.46.52,87.250.46.53
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exedakle, u pitanju je ovaj brontok.a viruslist.com/en/viruses/encyclopedia?virusid=96428
pojavio mi se u subotu i do tada sam koristila nod32 koji je redovno update-ovan
on mi je prijavljivao sledeće
ali nista nije radio nista, tj nije nudio nijednu opciju osim da ugasim prozor sa obavestenjem

lokacije su sledeće:

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\Data Alfa.exe
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\SharedDocs.exe
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\My Music\My Music.exe

i onda po preporuci skinem kaspersky, najnoviji update za njega, i on u prvom skan-u nadje preko 20 komada.

onda uradim još 5,6 skanova za redom i ne pronadje više nijednog.
i sve bude ok dok se ne konektujem i tada na svakih 10 do 15 minuta se poajve ova tri, i kasperski ih svaki put obriše.

takodje mi je drug našao i ovo symantec.com/security_response/writeup......mp;tabid=3
ali ja iz tog 5. koraka ništa ne nalazim
Confused

veza mi je bežična, 100kbps

ne znam da li sam nešto zaboravila?

hvala unapred Very Happy

i da navedene sumnjive lokacije ne posećujem, niti skidam bilo šta sa neta.


________________________________________________-
i sa preimenovanim hijack
Citat:Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:52:35, on 6.2.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Classic PhoneTools\CapFax.EXE
C:\WINDOWS\system32\carpserv.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Ivana\Desktop\New Folder\h3.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/ymsgr6/*http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: IexploreOmea - {09628AAA-66AD-4FA2-82E2-698185B66463} - (no file)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PicasaNet] "C:\Program Files\Hello\Hello.exe" -b
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup
O4 - HKLM\..\Run: [CapFax] C:\Program Files\Classic PhoneTools\CapFax.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Startup: Rainlendar.lnk = C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe
O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML
O8 - Extra context menu item: &Yahoo! Search - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsrch.htm
O8 - Extra context menu item: + &Download Express: download this file - C:\unzipped\Download Express\Add_Url.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Read RSS Channel - C:\Program Files\YeahReader\getlink.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Dictionary - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Maps - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycmap.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C4A69BC3-ABB4-4F9D-A7BA-B6A1E8E22F7F}: NameServer = 87.250.46.52,87.250.46.53
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

offline
 • DEMIAN  Male
 • Legendarni građanin
 • IT Manager
 • Pridružio: 25 Mar 2005
 • Poruke: 3706
 • Gde živiš: The darkest place on earth..

Pozdrav Puela Very Happy
Lepo si izložila problem, potrudićemo se da dobiješ konkretno rešenje što je pre moguće..

Dok pogledam log i analiziram problem mogla bi da uradiš upload tih fajlova koje ti je AV detektovao, ako se ponovo pojave. Potrebni su nam.
To možeš da uradiš na ovom linku:
http://www.mycity.rs/ambulanta-upload.php
Zip (rar) sve u jednu arhivu zapakuješ i pošalješ.

Fajlove potraži po putanji (vizuelno). Za slučaj da su skriveni uključi prikaz skrivenih fajlova na sledeći način:

My Computer -> izabere se Tools menu i klik na Folder Options.
Izabere se View tab.
Nadje se Hidden files and folders označi opcija Show hidden files and folders.
Deštiklira opcija Hide file extensions for known types.

Značilo bi i da pošalješ (upload takodje) log koji pravi Kaspersky AV da bih video šta je to sve detektovao i brisao.
Log se snima jednostavno. Imaš sličan model ovde ako ti nije jasno šta tačno trebaš da uradiš.

Odradi postupak opisan (putanja) na prvoj slici i na sledećm prozoru koji se bude pojavio uradiš samo Save as.. Sačuvaj taj txt na desktopu npr. da bi ga lakše našla i prosledila nama ovde. Ostatak tog teksta ne važi za tebe. Verujem da ćeš da se snadješ jer se radi o sličnim programima. Ako ti je bilo šta nejasno - slobodno pitaj. Tu smo Wink

offline
 • Pridružio: 06 Jan 2006
 • Poruke: 64

DeM14n hvala puno!

kaspesrki logove upravo šaljem, tj uploas-ovani su. (kasperski logovi.zip)
ali ove fajlove ne mogu naći!

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\Data Alfa.exe
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\SharedDocs.exe
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\My Music\My Music.exe

ovaj folder document uopšte nemam, a uključeno mi je Hidden files and folders

_______________________________

ustvari uspeh da ih pronadjem ali ne mogu ni da ih zipujem ni da ih rarujem Confused

offline
 • DEMIAN  Male
 • Legendarni građanin
 • IT Manager
 • Pridružio: 25 Mar 2005
 • Poruke: 3706
 • Gde živiš: The darkest place on earth..

Uputiću te sada na program Gmer da preskeniraš računar njime i da nam zatim upload-uješ njegove logove na isti onaj link.
Link za preuzimanje programa ću ti poslati na PP.

Uputstvo za korišćenje imaš opisano u npr. ovoj temi. Prvi post mog kolege Rapha. Kada odradiš to sve po uputstvu i dobijemo logove, nastavljamo dalje.

offline
 • Pridružio: 06 Jan 2006
 • Poruke: 64

gmer logovi.zip poslati Zagrljaj

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Posto DeM14n nije online, da ti ja odgovorim, da imas zanimaciju... Smile

Logovi su cisti.

Ukoliko se ti fajlovi i dalje javljaju, ne preostaje nam nista drugo osim da te upitimo na skeniranje jos nekim anti-virusima i anti-trojanima.

Skini Ewido micro (8Mb) :
http://downloads.ewido.net/ewido_micro.exe

Kako se radi sa Ewido micro:
- na prvom ekranu odaberi sve particije (štikliraj polja ispred njih)
- klikni na dugme Start Scan
- nakon završenog skeniranja klikni na Save Report i snimi log fajl na sigurno mesto
- klikni na Remove Infections
- iskopiraj nam ovde sadržaj log fajla koji je malopre snimljen


BitDefender Free Online Virus Scan
http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html <-- potrebno je link otvoriti iz Internet Explorera i dozvoliti instaliranje ActiveX komponente

offline
 • Pridružio: 06 Jan 2006
 • Poruke: 64

bobby hvala Zaljubljen
javljaju se još uvek Bebee Dol uradiću ovo što si mi rekao pa se javljam.

hvala još jednom Very Happy

_________________________________

poslala sam log, poveci je (ewido-report.zip)

a ovaj drugi čim odspavam malo Bebee Dol

__________________________________

evo me i posle bitdefendera:

C:\Documents and Settings\Ivana\LocalSettings\Temp\wfpdisable.exeInfected with: Trojan.Wfpdis.A
C:\Documents and Settings\Ivana\Local Settings\Temp\wfpdisable.exeDisinfection failed
C:\Documents and Settings\Ivana\Local Settings\Temp\wfpdisable.exe Deleted

sačuvala sam i njegov izveštaj ako vam bude trebao.

offline
 • DEMIAN  Male
 • Legendarni građanin
 • IT Manager
 • Pridružio: 25 Mar 2005
 • Poruke: 3706
 • Gde živiš: The darkest place on earth..

Trebao bi mi izveštaj sa zadnjeg online scan-a na koji sam te preko PP-a uputio. Jel' imaš to možda ?

offline
 • Pridružio: 06 Jan 2006
 • Poruke: 64

evo tek je sada završio

Citat:
Incident Status Location

Potentially unwanted tool:application/mywebsearch Not disinfected hkey_classes_root\clsid\{147A976E-EEE1-4377-8EA7-4716E4CDD239}
Adware:adware/comet Not disinfected Windows Registry
Spyware:Cookie/Humanclick Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies-1.txt[hc2.humanclick.com/]
Spyware:Cookie/AspinallsOnlineCasino Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies-1.txt[.pacificpoker.com/]
Spyware:Cookie/Atlas DMT Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.atdmt.com/]
Spyware:Cookie/Statcounter Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.statcounter.com/]
Spyware:Cookie/Zedo Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.zedo.com/]
Spyware:Cookie/FastClick Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.fastclick.net/]
Spyware:Cookie/2o7 Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.2o7.net/]
Spyware:Cookie/Atwola Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.atwola.com/]
Spyware:Cookie/Casalemedia Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.casalemedia.com/]
Spyware:Cookie/Doubleclick Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.doubleclick.net/]
Spyware:Cookie/Casalemedia Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.casalemedia.com/]
Spyware:Cookie/BurstNet Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.burstnet.com/]
Spyware:Cookie/Casalemedia Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.casalemedia.com/]
Spyware:Cookie/Tribalfusion Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.tribalfusion.com/]
Spyware:Cookie/Mediaplex Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.mediaplex.com/]
Spyware:Cookie/DriveCleaner Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[www.drivecleaner.com/]
Spyware:Cookie/DriveCleaner Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.drivecleaner.com/]
Spyware:Cookie/ErrorSafe Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.errorsafe.com/]
Spyware:Cookie/ErrorSafe Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[www.errorsafe.com/]
Spyware:Cookie/ErrorSafe Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.errorsafe.com/]
Spyware:Cookie/bravenetA Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.bravenet.com/]
Spyware:Cookie/Bluestreak Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.bluestreak.com/]
Spyware:Cookie/Com.com Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.com.com/]
Spyware:Cookie/Advertising Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.advertising.com/]
Spyware:Cookie/Overture Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.overture.com/]
Spyware:Cookie/Yadro Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.yadro.ru/]
Spyware:Cookie/YieldManager Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[ad.yieldmanager.com/]
Spyware:Cookie/Mammamediasolutions Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.targetnet.com/]
Spyware:Cookie/Hitslink Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[counter.hitslink.com/]
Spyware:Cookie/Hitbox Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.hitbox.com/]
Spyware:Cookie/PointRoll Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.ads.pointroll.com/]
Spyware:Cookie/Falkag Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[as1.falkag.de/]
Spyware:Cookie/Server.iad.Liveperson Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[server.iad.liveperson.net/hc/47786206]
Spyware:Cookie/Server.iad.Liveperson Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[server.iad.liveperson.net/]
Spyware:Cookie/WebtrendsLive Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[statse.webtrendslive.com/]
Spyware:Cookie/RealMedia Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.247realmedia.com/]
Spyware:Cookie/Adtech Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.adtech.de/]
Spyware:Cookie/RealMedia Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.realmedia.com/]
Spyware:Cookie/Tradedoubler Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.tradedoubler.com/]
Spyware:Cookie/Bfast Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.bfast.com/]
Spyware:Cookie/onestat.com Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[stat.onestat.com/]
Spyware:Cookie/Overture Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.perf.overture.com/]
Spyware:Cookie/Adrevolver Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.adrevolver.com/]
Spyware:Cookie/Go Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.go.com/]
Spyware:Cookie/Serving-sys Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.serving-sys.com/]
Spyware:Cookie/Serving-sys Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.bs.serving-sys.com/]
Spyware:Cookie/Serving-sys Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\t49r7yqe.default\cookies.txt[.serving-sys.com/]
Spyware:Cookie/Atwola Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Cookies\ivana@atwola[1].txt
Spyware:Cookie/Belnk Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Local Settings\Temp\Cookies\ivana@belnk[1].txt
Spyware:Cookie/Belnk Not disinfected C:\Documents and Settings\Ivana\Local Settings\Temp\Cookies\ivana@dist.belnk[2].txt
Spyware:Cookie/Atwola Not disinfected C:\Documents and Settings\mala sara\Cookies\mala sara@atwola[1].txt

offline
 • DEMIAN  Male
 • Legendarni građanin
 • IT Manager
 • Pridružio: 25 Mar 2005
 • Poruke: 3706
 • Gde živiš: The darkest place on earth..

Reci mi da li još imaš siptome koje ti je ranije AV prijavljivao ili nešto slično tome ?
Postavi mi kao što si već uradila ranije jedan HijackThis log - preimenovan da ima ne asocira na naziv programa.

08 Feb 2007 23:58 bobby Zaključavanje topica Razlog: Javiti se na PP ukoliko je potrebno otkljucavanje teme  
Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 1084 korisnika na forumu :: 62 registrovanih, 12 sakrivenih i 1010 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 8u47, A.R.Chafee.Jr., airsuba, amaterSRB, babaroga, Bane san, Ben Roj, bojanM84, Boris Bosiljčić, brundo65, Darkhunter, darkstar101, Denaya, djboj, Dorcolac, drimer, Dukelander, FileFinder, filigranofil, filiphr, Fog of War, Frunze, geo.dule, Istman, ivan1973, Joco Skljoco, ljuba, loon123, mane123, MikeHammer, milan47, milimoj, MILO-VAN, Milos ZA, milos.cbr, miodrag, Mixelotti, novator, operniki, Paja Pajser, Parker, Petarvu, Pikac-47, raptorsi, RiV, rovac, sap, Shinobi, sickmouse, solic, srbijaiznadsvega, Stoorbak, strn, topalovicdj, VJ, Vlad000, vladulns, VP6919, vsn111, wulfy, zastavnik, 125