Help fast please !! !:((((

1

Help fast please !! !:((((

offline
 • Pridružio: 23 Mar 2008
 • Poruke: 68

Pozz ljudi, treba mi pomoc hitno. Zakacio sam se na net preko LAN kabla na skolski net a pritom mi bio iskljucen Firewall. I napali me nekolko 1000 virusa Sad I komp mi samo blokira i radi uzasno. Odjednom se pokrenu neki .exe fajlovi (virusi koje vidim) i onda radi uzasno sporo. Kad ih iskljucim opet se pokrenu. Skenirao sam sa NOD32 i obrisao nesto ali ovo i dalje stoji. Pomagajte nekako ako mozete, hitno mi treba pomoc, a ne smem da formatiram jer trenutno imam neke bitne fajlove koje moram da sacuvam.
Evo HiJackThis logfile-a:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 6:58:43 PM, on 6/10/2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\SVRemote\USB20Remote.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
C:\Documents and Settings\Freezing Cool\Desktop\New Folder\aaa.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = majinarena.com/forums
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [Flashget] C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe /min
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PC Suite for Smartphones] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile4\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [SVRemote] c:\Program Files\SVRemote\USB20Remote.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [run32] C:\Win\lsass.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [12CFG914-K641-26SF-N32P] C:\RECYCLER\S-1-5-21-0243336031-4052116379-881863308-0851\vse432.exe
O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: getPlus(R) Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe
O23 - Service: InterBase Guardian (InterBaseGuardian) - Borland Software Corporation - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe
O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer) - Borland Software Corporation - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 6376 bytes

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Daj mi izvestaj od noda.

Dalje :

Preuzmi program OTM na Desktop.

Dvoklikom pokreni OTM.exe

U (levi) prozor programa (ispod Paste Instructions for Items to be Moved) iskopiraj sve što se nalazi unutar Kod polja:
:reg
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"run32"=-
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"12CFG914-K641-26SF-N32P"=-

:files
C:\Win\lsass.exe
C:\RECYCLER\S-1-5-21-0243336031-4052116379-881863308-0851\vse432.exe

Klikni MoveIt!

Po završetku procesa, u desnom prozoru programa (ispod Results), će se nalaziti tekst koji je potrebno iskopirati u poruku na forumu.


Ukoliko se pojavi upit:

Confirm ::The system requires a reboot to finish removing files.
Do you want to reboot now?


kliknuti Yes kako bi se kompjuter restartovao i proces bio dovršen.

Nakon ponovnog pokretanja sistema, logfile će se automatski otvoriti u Notepadu.
Potrebno je iskopirati sadržaj tog loga u poruku na forumu.

offline
 • Pridružio: 23 Mar 2008
 • Poruke: 68

========== REGISTRY ==========
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\run32 not found.
Registry value HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\12CFG914-K641-26SF-N32P not found.
========== FILES ==========
File/Folder C:\Win\lsass.exe not found.
File/Folder C:\RECYCLER\S-1-5-21-0243336031-4052116379-881863308-0851\vse432.exe not found.

OTM by OldTimer - Version 2.1.0.1 log created on 06112009_133231


Evo to se pojavilo. Ali ja sam rucno sinoc obrisao neke fajlove za koje sam bio siguran da su virusi pa sam verovatno obrisao neke of gore navedenih i mozda zato pise not found ... U svakom slucaju eto log file-a

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Mogu li dobiti izvestaj od noda.. posto ja ovde ne vidim nista vise sporno.... zanimaju me tih "1000" virusa...

Dalje.. nemoj ubacivati usb uredjaje(telefon, fotoaparat, fleske) dok ti ja ne kazem...

Dalje.. postavi mi svez HJT log..

Dalje.. zasto si brisao na svoju ruku.. ako si se vec obratio nama pusti nas to da sredimo

offline
 • Pridružio: 23 Mar 2008
 • Poruke: 68

E sorry, nisam imao net neko vreme.... Cini mi se da nekako sad lepo radi ali za svaki slucaj evo svezeg hiJackThis logfile-a:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 12:31:20 AM, on 6/30/2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\SVRemote\USB20Remote.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
C:\Program Files\Garena\Garena.exe
C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Documents and Settings\Freezing Cool\Desktop\New Folder\aaa.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = majinarena.com/forums
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [Flashget] C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe /min
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PC Suite for Smartphones] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile4\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [SVRemote] c:\Program Files\SVRemote\USB20Remote.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\gg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{78CA5DED-BA3F-4DF0-A1F6-6F804B5C5BFA}: NameServer = 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EAF9B5AA-8B34-482F-A9C5-406640C2DE32}: NameServer = 192.168.1.1
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: getPlus(R) Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe
O23 - Service: InterBase Guardian (InterBaseGuardian) - Borland Software Corporation - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe
O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer) - Borland Software Corporation - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.11\bin\httpd.exe
O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\bin\mysql\mysql5.1.33\bin\mysqld.exe

--
End of file - 7178 bytes

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Ponovo Preuzmi program OTM na Desktop.

Dvoklikom pokreni OTM.exe

U (levi) prozor programa (ispod Paste Instructions for Items to be Moved) iskopiraj sve što se nalazi unutar Kod polja:
:reg
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"=-

:files
C:\WINDOWS\gg.exe

Klikni MoveIt!

Po završetku procesa, u desnom prozoru programa (ispod Results), će se nalaziti tekst koji je potrebno iskopirati u poruku na forumu.


Ukoliko se pojavi upit:

Confirm ::The system requires a reboot to finish removing files.
Do you want to reboot now?


kliknuti Yes kako bi se kompjuter restartovao i proces bio dovršen.

Nakon ponovnog pokretanja sistema, logfile će se automatski otvoriti u Notepadu.
Potrebno je iskopirati sadržaj tog loga u poruku na forumu.

offline
 • Pridružio: 23 Mar 2008
 • Poruke: 68

Napisano: 01 Jul 2009 11:29

========== REGISTRY ==========
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ctfmon.exe deleted successfully.
========== FILES ==========
File/Folder C:\WINDOWS\gg.exe not found.

OTM by OldTimer - Version 3.0.0.2 log created on 07012009_112747

Dopuna: 03 Jul 2009 2:55

Moram da refresh temu....

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

OK..Postavi mi svez HJT log.

offline
 • Pridružio: 23 Mar 2008
 • Poruke: 68

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 4:19:59 PM, on 7/5/2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\SVRemote\USB20Remote.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
C:\Documents and Settings\Freezing Cool\Desktop\New Folder\aaa.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = majinarena.com/forums
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [Flashget] C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe /min
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PC Suite for Smartphones] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile4\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [SVRemote] c:\Program Files\SVRemote\USB20Remote.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{78CA5DED-BA3F-4DF0-A1F6-6F804B5C5BFA}: NameServer = 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EAF9B5AA-8B34-482F-A9C5-406640C2DE32}: NameServer = 192.168.1.1
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: getPlus(R) Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe
O23 - Service: InterBase Guardian (InterBaseGuardian) - Borland Software Corporation - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe
O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer) - Borland Software Corporation - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.11\bin\httpd.exe
O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\bin\mysql\mysql5.1.33\bin\mysqld.exe

--
End of file - 7531 bytes

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Sad bi trebalo da je konacno sve ok...Imas li ti neke probleme, jos?

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 461 korisnika na forumu :: 18 registrovanih, 5 sakrivenih i 438 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Bluper, Bobrock1, comi_pfc, Drug pukovnik, esx66, goxin, ivan979, Koridor, miodrag, Orc from Russia, Oscar2, prashinar, shaja1, Van, vasaw, vladom6, Vlajman1957, zziko