IEXPLORE.EXE

1

IEXPLORE.EXE

offline
 • Pridružio: 04 Mar 2008
 • Poruke: 38
 • Gde živiš: SER

evo loga hijack.
usporen mi je net i racunar i sumnjam na IEXPLORE.EXE,jer kad njega ubijem u task manageru i wowexec.exe,relativno se sve normalizuje
pozdrav

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:35:25, on 18.06.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe
C:\Program Files\DU Meter\DUMeterSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\LckFldService.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE
C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
E:\New Folder\trt3.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.8.200:3128
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Windows Live pomagac za prijavljivanje - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SW20] C:\WINDOWS\system32\sw20.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SW24] C:\WINDOWS\system32\sw24.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [HPWUTOOLBOX] C:\Program Files\HP\HP Officejet Pro K550 Series\Toolbox\HPWUTBX.exe "-i"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKCU\..\Run: [server] C:\Documents and Settings\ks\Desktop\™\Server.exe
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V.....3153258984
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - update.microsoft.com/microsoftupdate/v6.....7460749406
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0CFDB073-14F8-4A1D-A355-D73C2C1C92A6}: NameServer = 192.168.8.200,212.62.32.5
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0CFDB073-14F8-4A1D-A355-D73C2C1C92A6}: NameServer = 192.168.8.200,212.62.32.5
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0CFDB073-14F8-4A1D-A355-D73C2C1C92A6}: NameServer = 192.168.8.200,212.62.32.5
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)
O23 - Service: DU Meter Service (DUMeterSvc) - Hagel Technologies Ltd - C:\Program Files\DU Meter\DUMeterSvc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LckFldService - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\LckFldService.exe
O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Poz...


Vidim da imaš instalirana dva antivirus programa. Odluči se za jednog, drugi deinstaliraj.


Uploaduj file: C:\Documents and Settings\ks\Desktop\™\Server.exe

preko ovog linka: http://www.mycity.rs/ambulanta-upload.php
Nakon svega, postavi i svež HijackThis logfile.

offline
 • Pridružio: 04 Mar 2008
 • Poruke: 38
 • Gde živiš: SER

ali ja sam taj file izbrisao pre 5-6 dana, sta da radim??? to je bio obican exe napravljen u visual basicu 6.0 a imam samo jedan anti virus (kaspersky) samo sto se BitDefender nije lepo obrisao... nema ga na add/remove programs

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Ako ti je server.exe poznat (i obrisan), onda u redu.

U principu, log koji si postavio je čist. Ako i dalje smatraš da postoje neki problemi, možemo izvršiti još jednu proveru...


Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa na Desktop:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log (C:\ComboFix.txt) koji ces nam ovde iskopirati.

offline
 • Pridružio: 04 Mar 2008
 • Poruke: 38
 • Gde živiš: SER

skinuo sam combofix sa prve adrese,
kada sam ga pokrenuo izbacilo mi je DWWIN.EXE application error
svaki naredni pokusaj da bilo sta pokrenem samo to izbaca,cak i posle restarta.
sta da radim?

Dopuna: 19 Jun 2008 23:32

yuowl ::skinuo sam combofix sa prve adrese,
kada sam ga pokrenuo izbacilo mi je DWWIN.EXE application error
svaki naredni pokusaj da bilo sta pokrenem samo to izbaca,cak i posle restarta.
sta da radim?


P.S. post sam morao da posaljem sa drugog racunara,ovaj mi je totalno stao

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Šta znači totalno stao? Ne možeš da pokreneš Windows?

Kada se pojavila prva poruka o grešci - pri pokušaju pokretanja ComboFix-a ili u toku rada programa?

Jesi li pokušao pokrenuti Safe Mode / System Restore?

offline
 • Pridružio: 04 Mar 2008
 • Poruke: 38
 • Gde živiš: SER

koji god program da probam da podignem izbaci mi
DWWIN.EXE application error
greska se pojavila u toku rada programa ComboFix

Usao sam u Safe mod i vratio restore point na prethodni dan.Sada sve radi ali strasno usporeno

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 11:00:00, on 20.06.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe
C:\Program Files\HP\HP Officejet Pro K550 Series\Toolbox\HPWUTBX.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE
C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE
C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe
C:\Program Files\DU Meter\DUMeterSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\LckFldService.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe
C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe
E:\New Folder\trt3.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.8.200:3128
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Windows Live pomagac za prijavljivanje - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SW20] C:\WINDOWS\system32\sw20.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SW24] C:\WINDOWS\system32\sw24.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [HPWUTOOLBOX] C:\Program Files\HP\HP Officejet Pro K550 Series\Toolbox\HPWUTBX.exe "-i"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKCU\..\Run: [server] C:\Documents and Settings\ks\Desktop\™\Server.exe
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V.....3153258984
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - update.microsoft.com/microsoftupdate/v6.....7460749406
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0CFDB073-14F8-4A1D-A355-D73C2C1C92A6}: NameServer = 192.168.8.200,212.62.32.5
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0CFDB073-14F8-4A1D-A355-D73C2C1C92A6}: NameServer = 192.168.8.200,212.62.32.5
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0CFDB073-14F8-4A1D-A355-D73C2C1C92A6}: NameServer = 192.168.8.200,212.62.32.5
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)
O23 - Service: DU Meter Service (DUMeterSvc) - Hagel Technologies Ltd - C:\Program Files\DU Meter\DUMeterSvc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LckFldService - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\LckFldService.exe
O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)


Dopuna: 20 Jun 2008 11:10


AVP 7 mi je prijavio da je virus u pitanju u virus Heur.Invader
u sklopu Combo fixa
stoga saljem i fajl za koji AVP alarmira
pozz

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Taj file je legitiman.


Prvo treba da deinstaliraš BitDefender. Skini file sa sledećeg linka:

http://www.bitdefender.com/files/KnowledgeBase/fil.....l_Tool.exe

Pokreni ga dvoklikom a zatim klikni Uninstall.
Po završetku procesa restartuj kompjuter!


-------------------------------------------------------------------------------------


* Klikni desnim tasterom na Kaspersky ikonicu ( ) u donjem, desnom uglu ekrana i izaberi Pause Protection.
* U prozoru koji se otvori, izaberi By User Request.

Napomena: Ne zaboravi da uključiš ovu opciju po završetku čišćenja.


Arrow Nakon što si isključio antivirus, dvoklikom pokreni ComboFix i isprati uputstva.
Kada proces bude završen, iskopiraj ovde log koji će se otvoriti u Notepad-u.-------------------------------------------------------------------------------------Arrow Zatim preuzmi gmer.zip sa ovog linka i sačuvaj na Desktopu.
Raspakuj ga u neki folder.

Dupli klik na gmer.exe za početak: Izaberi Rootkit/Malware Tab na vrhu.
Klikni na Scan.
Kada je skeniranje završeno, klik na Copy dugme ispod - ovo će sačuvati rezultate skeniranja u Clipboard.
Iskoristi opciju Paste u Notepad-u da bi to prebacio u tekst. Snimi taj tekst iz Notepada kao file1.txt.
Ponovi ovo isto sa Autostart Tab-om. Snimi taj tekst iz Notepada kao file2.txt.


Iskoristi opciju Prikači fajl ispod polja za pisanje poruke na forumu, i prikači nam ovde ta dva fajla koja smo malopre snimili.

offline
 • Pridružio: 04 Mar 2008
 • Poruke: 38
 • Gde živiš: SER

ComboFix 08-06-19.2 - ks 2008-06-20 14:10:24.4 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1033.18.1134 [GMT 2:00]
Running from: C:\Documents and Settings\ks\Desktop\Bases\combofix\ComboFix.exe
* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\WINDOWS\system32\h@tkeysh@@k.dll

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

-------\Legacy_XPROTECTOR
-------\Service_XPROTECTOR


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-05-20 to 2008-06-20 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-06-13 14:02 . 2008-06-13 14:28 <DIR> d-------- C:\Program Files\IconChanger
2008-06-11 13:22 . 2008-06-11 13:22 35,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\comdlg32.oca
2008-06-10 22:40 . 2008-06-10 22:40 0 --a------ C:\WINDOWS\v18ic5format33.ocx
2008-06-03 22:02 . 2008-06-03 22:02 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\NetworkService\Application Data\Ubisoft
2008-06-03 22:02 . 2008-06-03 22:02 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Ubisoft
2008-06-03 22:02 . 2008-06-03 22:02 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\ks\Application Data\Ubisoft
2008-06-03 22:02 . 2008-06-03 22:02 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\ks\Application Data\InstallShield
2008-06-03 22:02 . 2008-06-03 22:02 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Guest\Application Data\Ubisoft
2008-06-03 22:02 . 2008-06-03 22:02 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ubisoft
2008-06-03 22:02 . 2008-06-03 22:02 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Ubisoft
2008-05-31 11:16 . 2008-05-31 11:16 20,480 --a------ C:\t314.1
2008-05-23 21:31 . 2008-05-23 21:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\PremiumSoft
2008-05-23 21:29 . 2008-05-23 21:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\MySQL
2008-05-23 17:18 . 2008-06-03 14:40 96,966 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\klin.dat
2008-05-23 17:18 . 2008-06-03 14:40 88,774 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\klick.dat
2008-05-23 17:17 . 2008-05-23 17:17 <DIR> d-------- C:\Program Files\Kaspersky Lab
2008-05-23 17:17 . 2008-06-20 14:02 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab
2008-05-23 17:17 . 2008-06-20 14:18 18,470,176 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat
2008-05-23 17:17 . 2008-06-20 14:15 253,616 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx
2008-05-23 17:17 . 2008-06-20 14:17 217,376 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.dat
2008-05-23 17:17 . 2008-06-20 14:15 23,468 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.idx
2008-05-23 17:12 . 2008-05-23 17:12 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab Setup Files

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-06-20 12:17 --------- d-----w C:\Documents and Settings\ks\Application Data\Skype
2008-06-20 11:38 81,984 ----a-w C:\WINDOWS\system32\bdod.bin
2008-06-20 09:48 2,516 --sha-w C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys
2008-06-14 11:25 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Skype
2008-06-14 09:40 --------- d-----w C:\Program Files\SUPERAntiSpyware
2008-06-11 19:41 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-06-11 19:04 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp
2008-06-03 12:40 112,144 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\kl1.sys
2008-04-20 13:33 --------- d-----w C:\Program Files\AKVIS
2008-04-20 12:20 --------- d-----w C:\Documents and Settings\ks\Application Data\Imagenomic
2008-04-20 12:15 --------- d-----w C:\Program Files\Imagenomic
2008-04-10 21:46 2,305,280 ----a-w C:\blockstrain.dat
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 00:56 15360]
"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [ ]
"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-07-11 22:51 68856]
"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-08-06 12:43 23165736]
"SUPERAntiSpyware"="C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2008-06-14 11:40 1506544]
"server"="C:\Documents and Settings\ks\Desktop\™\Server.exe" [ ]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-05-18 08:27 16207872 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]
"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 12:04 2879488 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]
"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2006-06-01 11:22 7618560]
"nwiz"="nwiz.exe" [2006-06-01 11:22 1519616 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
"SW20"="C:\WINDOWS\system32\sw20.exe" [2006-05-18 03:15 208896]
"SW24"="C:\WINDOWS\system32\sw24.exe" [2006-05-17 04:37 69632]
"NvMediaCenter"="NvMCTray.dll" [2006-06-01 11:22 86016 C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll]
"ISUSPM Startup"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" [2005-08-11 16:30 249856]
"ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-08-11 16:30 81920]
"HPWUTOOLBOX"="C:\Program Files\HP\HP Officejet Pro K550 Series\Toolbox\HPWUTBX.exe" [2005-09-19 11:31 352256]
"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50 155648]
"DataLayer"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE" [2004-08-24 13:30 986624]
"PCSuiteTrayApplication"="C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE" [2004-08-17 16:04 148992]
"DAEMON Tools-1033"="C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" [2004-08-22 18:05 81920]
"UnlockerAssistant"="C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" [ ]
"AVP"="C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe" [2008-02-08 18:36 227856]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:56 15360]

C:\Documents and Settings\ks\Start Menu\Programs\Startup\
Adobe Gamma.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2005-03-16 19:16:50 113664]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL [2008-06-14 11:40 77824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]
C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll 2007-04-19 14:41 294912 C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"AppInit_DLLs"=sockspy.dll

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Reader Speed Launch.lnk]
path=C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Reader Speed Launch.lnk
backup=C:\WINDOWS\pss\Adobe Reader Speed Launch.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
--a------ 2005-06-03 03:52 36975 C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WinampAgent]
--a------ 2003-12-13 02:50 33792 C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
"C:\\Program Files\\NetMeeting\\conf.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\rtcshare.exe"=
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
"E:\\igre\\AOE2CONQ\\age2_x1.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\dplaysvr.exe"=
"E:\\igre\\AOE2CONQ\\age2_x1\\age2_x1.exe"=
"C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio\\VB98\\VB6.EXE"=

R0 m5288;m5288;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\m5288.sys [2005-12-23 23:54]
R2 DUMeterSvc;DU Meter Service;C:\Program Files\DU Meter\DUMeterSvc.exe [2007-10-15 16:19]
R2 FLYCAM;FlyCam, WDM Video Capture;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\flycam.sys [2006-01-12 03:29]
R3 klim5;Kaspersky Anti-Virus NDIS Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klim5.sys [2007-12-13 13:28]
S3 CEDRIVER53;CEDRIVER53;E:\igre\Cheat Engine\dbk32.sys []
S3 DBKDRVR54;DBKDRVR54;C:\Program Files\Cheat Engine\dbk32.sys []
S3 ULI5261XP;ULi M526X Ethernet NT Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ULILAN51.SYS [2005-03-22 14:36]
S3 usnjsvc;Usluga Messenger Sharing Folders USN Journal Reader;"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe" [2007-10-18 12:31]

.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
"2008-06-19 16:32:00 C:\WINDOWS\Tasks\Uniblue SpeedUpMyPC Nag.job"
- C:\Program Files\Uniblue\SpeedUpMyPC 3\SpeedUpMyPC.exe
"2007-11-12 17:32:02 C:\WINDOWS\Tasks\Uniblue SpeedUpMyPC.job"
- C:\Program Files\Uniblue\SpeedUpMyPC 3\SpeedUpMyPC.exe
.
**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2008-06-20 14:17:20
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\DUMeterSvc]
"ImagePath"="C:\Program Files\DU Meter\DUMeterSvc.exe /startedbyscm:E1F6D4BE-40E33354-DUMeterService"
.
------------------------ Other Running Processes ------------------------
.
C:\WINDOWS\system32\LckFldService.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE
.
**************************************************************************
.
Completion time: 2008-06-20 14:23:27 - machine was rebooted [ks]
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-06-20 12:23:19

Pre-Run: 58,431,860,736 bytes free
Post-Run: 61,110,820,864 bytes free

158

Dopuna: 20 Jun 2008 15:08

evo i gmer-a
mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Arrow Pošalji sledeći file na proveru: C:\t314.1

Upload link: http://www.mycity.rs/ambulanta-upload.php-------------------------------------------------------------------------------------Privremeno isključi antivirus...

Arrow Otvoriti Notepad i iskopirati sledeci tekst:


Registry::
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"server"=-
[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
"{D60A0B68-EF3A-A1D2-FD09-3A80A126D2BA}"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"AppInit_DLLs"=""Snimiti na Desktop fajl iz Notepada kao "CFScript"
Prevuci snimljeni skript/tekst na ComboFix ikonicu kao na slici.
Postaviti u sledecoj poruci log koji bude bio napravljen na kraju ciscenja/skeniranja.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 800 korisnika na forumu :: 25 registrovanih, 6 sakrivenih i 769 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., aramis s, BRATORIII, Despot1, dragoljub11987, Dusan Medojevic, ekser222, flash12, hooraay, HrcAk47, hyla, Joja, komkom, kovinacc, LUDI, Markoni29, mercedesamg, Misirac, pavle_pzs, RJ, ruma, shone34, VJ, Vlada1389, willie