Komp pun virusa

Komp pun virusa

offline
 • Pridružio: 04 Avg 2008
 • Poruke: 505

AVG mi stalno izbacuje da je detektovao virus,uglavnom Trojance,medjutim kada kliknem na izleci ili obrisi,on izbaci da to nije moguce.Molio bih za pomoc,stanje je sve gore i gore.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 20:23:05, on 13.6.2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Unable to get Internet Explorer version!
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\3361\SVCHOST.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\Mixer.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgam.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Sasa\My Documents\Sa Netaaaaa\TR3.exe.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live pomagac za prijavljivanje - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [svchost.exe] "C:\WINDOWS\system32\3361\SVCHOST.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [sysldtray] C:\windows\ld09.exe
O4 - HKLM\..\RunOnce: [svchost.exe] "C:\WINDOWS\system32\3361\SVCHOST.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User '?')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User '?')
O4 - HKUS\S-1-5-21-823518204-2025429265-725345543-1003\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User '?')
O4 - HKUS\S-1-5-21-823518204-2025429265-725345543-1003\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background (User '?')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User '?')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Objavi ovo u blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Objavi ovo u blogu u okviru usluge Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\Manson\liser.dll
O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Indexing Service (CiSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
O23 - Service: COM+ System Application (COMSysApp) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative Service (dmadmin) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\imapi.exe
O23 - Service: NetMeeting Remote Desktop Sharing (mnmsrvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: Power Manager (PowerManager) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svchost.exe (file missing)
O23 - Service: Remote Desktop Help Session Manager (RDSessMgr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
O23 - Service: QoS RSVP (RSVP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\rsvp.exe
O23 - Service: Smart Card (SCardSvr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
O23 - Service: sopidkc Service (sopidkc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sopidkc.exe (file missing)
O23 - Service: MS Software Shadow Copy Provider (SwPrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
O23 - Service: Performance Logs and Alerts (SysmonLog) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe
O23 - Service: Uninterruptible Power Supply (UPS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ups.exe
O23 - Service: WMI Performance Adapter (WmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

--
End of file - 8095 bytes

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Preuzmi sUBs-ov ComboFix sa jedne od sledećih adresa na Desktop:


Bleeping Computer . . . . . Geeks to Go!
Klikni desnim tasterom na neki od linkova i odaberi opciju Save Target As... (Save Link As..., Save Linked Content As... ili sličnu);
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberi Desktop i klikni Save.
Kada preuzimanje programa bude završeno:
zatvori pokrenute programe;
deaktiviraj zaštitni softver (uputstvo);
dvoklikom pokreni program ComboFix.

U toku rada, ComboFix će:proveriti postoji li novija verzija programa:
klikni Yes ako bude ponuđeno preuzimanje iste.
prikazati DISCLAIMER OF WARRANTY ON SOFTWARE:
klikni Yes kako bi proces bio nastavljen.
ako Recovery Console nije instalirana, ponuditi instalaciju:
prihvati klikom na Yes i isprati postupak.
postaviti/dati određeni broj upita/obaveštenja:
prihvati klikom na Yes ili OK.
po potrebi, restartovati Windows (više puta);
na kraju rada, otvoriti Notepad sa izveštajem o skeniranju.


Iskopiraj izveštaj koji je ComboFix napravio u temu na forumu:
klikni desnim tasterom miša u prozor Notepad-a i izaberi Select All;
klikni desnim tasterom miša na obeleženi tekst i izaberi Copy;
klikni desnim tasterom miša u polje za pisanje poruke i izaberi Paste.


Napomena:Izveštaj će biti sačuvan pod nazivom ComboFix.txt na sistemskoj particiji (tipična lokacija: C:\ComboFix.txt);
Ukoliko nakon slanja poruke primetiš da izveštaj nije kompletan, iskoristi opciju Prikači fajl za prilaganje file-a C:\ComboFix.txt uz poruku.

offline
 • Pridružio: 04 Avg 2008
 • Poruke: 505

Nece da pokrene Combo Fix.prvo mi izbacuje ovakve prozore
A posle mi izbaci gresku,kao Combo Fix radi sam na Windows platformama,ja i imam Windows Xp,ne znam kao da ga ne prepoznaje,
U medjuvremenu ovaj ili ovi virusi brisu sve sto stignu,cudi me da mi net jos radi.

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Skini program RSIT na Desktop:

http://images.malwareremoval.com/random/RSIT.exe


Pokreni ga dvoklikom a zatim klikni Continue.


Na kraju procesa će se otvoriti dva loga: prvi, log.txt će biti maksimizovan i njega je potrebno iskopirati u temu na forumu, te drugi, info.txt koji će biti minimizovan (koji nam za sada ne treba).


Postavi sadržaj file-a log.txt u iduću poruku (taj file će biti sačuvan kao C:\rsit\log.txt).

offline
 • Pridružio: 04 Avg 2008
 • Poruke: 505

Ne vredi,Formatirao sam disk,mozda je moglo da se resi,ali sve mi je zivo pobrisao,cak i windowsow explorer,drajvere...Sve

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

OK... mozda si zakacio i nekog fajl infektora

http://www.virusbtn.com/resources/glossary/file_infector_virus.xml

pozz

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 805 korisnika na forumu :: 36 registrovanih, 9 sakrivenih i 760 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Andrija357, Arhiv, bojankrstc, Ctrl x, dane007, Dimitrise93, Dzoni90, girici2, GreenMan, ibssa, Jester, Krusarac, MB120mm, mean_machine, mercedesamg, milimoj, Milos ZA, Mixelotti, nenad81, pera bager, Reddot, repac, RJ, segax1, srecko81, Srki98, Tas011, Toni, Toper, uruk, vathra, virked, vlvl, wizzardone, xJeremijAx, Živković