Molim pregled

1

Molim pregled

offline
 • Zanimam se ;)
 • Pridružio: 30 Jul 2005
 • Poruke: 688
 • Gde živiš: Teslić

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:48:42, on 4.12.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\savedump.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\acs.exe
C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\TP-LINK\TWCU\TWCU.exe
C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
D:\Program Files\Ares\Ares.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Documents and Settings\Nemanja\Desktop\ma ja\tdi.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.bearshare.com/intl/
R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file)
O2 - BHO: SWEETIE - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareMediaBar.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - (no file)
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TWCU] "C:\Program Files\TP-LINK\TWCU\TWCU.exe" -nogui
O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [ares] "D:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZS
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: TP-LINK Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe
O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - d:\Program Files\Ares\chatServer.exe
O23 - Service: Autodata Limited License Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Na sta se tacno zalis? Koji su simptomi?

offline
 • Zanimam se ;)
 • Pridružio: 30 Jul 2005
 • Poruke: 688
 • Gde živiš: Teslić

Računar se gasi.

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Sada si mi sve rekao. Treba li da cupam reci?

U kojim prilikama se gasi? Jesi li pregledao hardverske probleme tipa temperature i napona napajanja?
Jesi li instalirao neki novi drajver?
Jesi li instalirao neki novi program pre nego sto je poceo da se gasi?
Kako izgleda gasenje? Gasi li se postupno (shutdown) ili naprasno prestane da radi?

Meni ovo ne lici na problem sa malwareom, a i log je OK ukoliko izuzmemo Megaupload toolbar za koji bih rekao da si sam instalirao (posto se iz loga vidi da volis da skidas programe ili sta vec sa neta).

offline
 • Zanimam se ;)
 • Pridružio: 30 Jul 2005
 • Poruke: 688
 • Gde živiš: Teslić

Naprasno prestane da radi.
Počelo je kad sam stavio novu grafičku, ali sam posle vratio staru i isti problem.
promjenio Napojnu stavio jaču
Promjenio ram
i sve isto, jedino je pre ostalo da vidim da nije šta do softwera da nije kakav malwar.

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Softver ne moze naprasno da ugasi racunar.
Ili ce da pokrene shutdown, ili da napravi BSOD.

offline
 • Zanimam se ;)
 • Pridružio: 30 Jul 2005
 • Poruke: 688
 • Gde živiš: Teslić

Ništa ipak hvala, idem vidjet šta mi je dalje činiti.

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Pregledaj temperature, bitno je.

offline
 • Zanimam se ;)
 • Pridružio: 30 Jul 2005
 • Poruke: 688
 • Gde živiš: Teslić

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:58:14, on 5.12.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe
C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\WINDOWS\system32\byoijoqy.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ymsgr_tray.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
C:\DOCUME~1\EURO'S~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX20.890\tdi.exe.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\DOCUME~1\EURO'S~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX34.765\tdi.exe.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/*http://www.yahoo.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/*http://www.yahoo.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O2 - BHO: XTTBPos00 - {055FD26D-3A88-4e15-963D-DC8493744B1D} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {178D4E6A-BA5A-4ECB-8521-F7B8393FDB97} - C:\WINDOWS\system32\ljjjhfg.dll (file missing)
O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {89AD4D75-2429-462e-BD4E-443F233F6033} - C:\WINDOWS\system32\ijbihpio.dll (file missing)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: (no name) - {D39DE44A-70EC-433A-B136-27B58D0A3534} - C:\WINDOWS\system32\vtsqr.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [YSearchProtection] "C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\PROGRA~1\Ahead\NEROBA~1\NBJ.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [slide.exe] C:\Program Files\Slide\Slide.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe" -tray
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet
O4 - HKCU\..\Run: [YSearchProtection] C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
O8 - Extra context menu item: &Yahoo! Search - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsrch.htm
O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.10\AMVConverter\grab.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.10\MediaManager\grab.html
O8 - Extra context menu item: Send to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Dictionary - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Maps - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycmap.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &SMS - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsms.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Objavi ovo u blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Objavi ovo u blogu u okviru usluge Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5C.....6161727968
O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://cid-0b672edc359ae936.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B64C36F9-A75C-4FA7-A8B5-A94A692E1370}: NameServer = 217.23.192.9 217.23.192.14
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program Files\Windows Live\Mail\mailcomm.dll
O20 - Winlogon Notify: ljjjhfg - ljjjhfg.dll (file missing)
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: DomainService - - C:\WINDOWS\system32\byoijoqy.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe

bobby molim te možeš li ovo pogledat, nije s mog kompa,
Simptomi stalno ledi i restartuje računar ( u pitanju je laptop)

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Skini VundoFix:
http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=4

* Dvoklikom se startuje fajl VundoFix.exe.
* Izabere opcija Scan for Vundo.
* Posle završenog skeniranja i pojave poruke Done Searching for files klikne se na OK.
* Sada, kada je skeniranje obavljeno potrebno je kliknuti na opciju Remove Vundo.
* Po pojavljivanju upita o uklanjaju Vundo fajlova klikne se na Yes.
* Pokretanje ove opcije učiniće Desktop privremeno praznim u cilju pripreme sistema za uklanjanje Vundo-a.
* Po završetku, pojaviće se obaveštenje o gašnjenju računara, klikne se OK.
* Uključi se računar i podigne sistem iznova.
* Iskopira se sadržaj loga sa putanje C:\vundofix.txt i novi HiJackThis log u poruku na forumu.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 702 korisnika na forumu :: 35 registrovanih, 3 sakrivenih i 664 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., darkangel, dekao, dragoljub11987, dragon986, kovinacc, krlebgd77, KUZMAR, kybonacci, Lucije Kvint, Marko Marković, Markoni29, mean_machine, Mercury, Misirac, Mixelotti, mnn2, ofbeyond, pacika, pein, pjaka2001, radraj, Rakenica, raso76, S2M, Singidunumac, Steeeefan, Toni, VJ, Vl veliki, W123, wolf431, x9, YU-UKI, zixo