Molim za pomoč

1

Molim za pomoč

offline
 • Pridružio: 25 Avg 2007
 • Poruke: 16

Zarazio sam PC nekakvi virusom. Ne radi mi nijedan antivirusni program (koristim NOD), probao sam i NOD-om online. Ne radi mi ni Adaware. Kod NOD-a piše da skenuje ali se ne završi. Ne radi ni apdejt - iako ga pokrenem, poslednji mi se put apdejtovao 7.7.

Isto tako ne mogu da stignem na c:documents and settings. Ako mi neko pomogne, bio bih mu puno zahvalan (izvinjavam se na srbskom, ali živim u Sloveniji).


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:11:41, on 11/07/2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Documents and Settings\Uporabnik\My Documents\adware2007\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\TBPanel.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\system32\qttask.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
C:\Documents and Settings\Uporabnik\My Documents\vremenko\Vremenko\vremenko.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe
C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\SEC\MagicTune3.6\GammaTray.exe
C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe
C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Menu\SonyTray.exe
C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Applications\Residence.exe
C:\Program Files\SEC\MagicTune3.6\MagicTune.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Uporabnik\Desktop\antivirus program\TR3.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = siol.net/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = windowsupdate.microsoft.com/
O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [C:\WINDOWS\system32\kdzji.exe] C:\WINDOWS\system32\kdzji.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Vremenko] C:\Documents and Settings\Uporabnik\My Documents\vremenko\Vremenko\vremenko.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SVCHOST.EXE] C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Color Calibration.lnk = ?
O4 - Global Startup: MagicTune 3.6.lnk = ?
O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?
O4 - Global Startup: NOD32 FiX.lnk = C:\WINDOWS\system32\regedt32.exe
O4 - Global Startup: Picture Package Menu.lnk = ?
O4 - Global Startup: Picture Package VCD Maker.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {070CA17A-4BD2-4612-83B4-32B1B9159B47} (ULiveCtrl Control) - uc.sina.com.cn/download/live/weblive2.4.0.0.cab
O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab
O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Con.....9386269468
O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Documents and Settings\Uporabnik\My Documents\adware2007\aawservice.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Pozdrav, i ne brini zbog jezika - odlicno se razumemo Wink

Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa na Desktop:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log (C:\ComboFix.txt) koji ces nam ovde iskopirati.

offline
 • Pridružio: 25 Avg 2007
 • Poruke: 16

Pokušao sam skinuti sa sva tri linka. Kod prvog mi je napisao kao da skenira ali više od pola sat ništa se nije desavalo, a kod druga dva nije mi ni počeo skenirat jer je javio kao korupted file.

Ima utisak, da je nešto gadno...

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Pokreni ponovo HijackThis, odaberi Do a system scan only i stikliraj polje ispred sledece linije:

O4 - HKCU\..\Run: [SVCHOST.EXE] C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe

Klikni Fix checked

Nakon toga restartuj racunar.
Napravi novi log uz pomoc HijackThisa, pa ga postavi ovde.
Nakon toga probaj da skines ponovo i startujes ComboFix i da postavis ovde log onako kako je gore objasnjeno.

offline
 • Pridružio: 25 Avg 2007
 • Poruke: 16

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:13, on 2008-07-12
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\savedump.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Uporabnik\Desktop\antivirus program\TR3.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = siol.net/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = windowsupdate.microsoft.com/
O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [C:\WINDOWS\system32\kdzji.exe] C:\WINDOWS\system32\kdzji.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Vremenko] C:\Documents and Settings\Uporabnik\My Documents\vremenko\Vremenko\vremenko.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Color Calibration.lnk = ?
O4 - Global Startup: MagicTune 3.6.lnk = ?
O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?
O4 - Global Startup: NOD32 FiX.lnk = C:\WINDOWS\system32\regedt32.exe
O4 - Global Startup: Picture Package Menu.lnk = ?
O4 - Global Startup: Picture Package VCD Maker.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {070CA17A-4BD2-4612-83B4-32B1B9159B47} (ULiveCtrl Control) - uc.sina.com.cn/download/live/weblive2.4.0.0.cab
O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Con.....9386269468
O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Sad moram da radim u safe modu jer mi se u običnom stalno gasi...

Dopuna: 12 Jul 2008 23:48

ComboFix 08-07-11.1 - Uporabnik 2008-07-12 23:17:42.1 - NTFSx86 NETWORK
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1033.18.774 [GMT 2:00]
Running from: C:\Documents and Settings\Uporabnik\Desktop\antivirus program\ComboFix.exe

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\tmp1222.tmp.exe
C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\tmp12A5.tmp.exe
C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\tmp210.tmp.exe
C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\tmp211.tmp.exe
C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\tmp43B.tmp.exe
C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\tmp7E.tmp.exe
C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\tmp9BA.tmp.exe
C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\tmp9D9.tmp.exe
C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\tmpB5.tmp.exe
C:\WINDOWS\config.ini
C:\WINDOWS\cookies.ini
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\setup.inf
C:\WINDOWS\msettings.ini
C:\WINDOWS\system32\dn506eaa76.dat
C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\kdzji.exe

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

-------\Legacy_DOMAINSERVICE


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-06-12 to 2008-07-12 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-07-12 22:01 . 2008-07-12 22:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
2008-07-12 22:01 . 2008-07-12 22:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
2008-07-11 13:39 . 2008-07-11 13:39 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\NtmsData
2008-07-09 14:14 . 2008-07-12 17:54 <DIR> d-------- C:\Program Files\Panda Security
2008-07-06 17:20 . 2002-07-12 21:04 0 --a------ C:\WINDOWS\Sysvxd.exe
2008-07-03 15:55 . 2008-07-03 15:55 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\KARIN\Application Data\pdf995
2008-07-02 22:15 . 2008-07-02 22:29 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\U3

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-07-12 21:22 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\Skype
2008-07-12 20:01 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft
2008-07-12 15:53 --------- d-----w C:\Program Files\eMule
2008-07-11 22:17 90,112 ----a-w C:\WINDOWS\DUMP4093.tmp
2008-07-11 14:26 90,112 ----a-w C:\WINDOWS\DUMP37d8.tmp
2008-07-11 14:25 90,112 ----a-w C:\WINDOWS\DUMP3b82.tmp
2008-07-11 13:55 90,112 ----a-w C:\WINDOWS\DUMP39fb.tmp
2008-07-06 17:11 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\BitTorrent
2008-07-03 13:55 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\pdf995
2008-05-26 14:36 --------- d-----w C:\Documents and Settings\KARIN\Application Data\AdobeUM
2008-05-25 08:57 --------- d-----w C:\Program Files\Google
2008-05-24 17:51 --------- d-----w C:\Documents and Settings\KARIN\Application Data\Skype
2008-05-24 17:40 --------- d-----w C:\Documents and Settings\KARIN\Application Data\Teleca
2007-10-06 07:38 2,768 ----a-w C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\ViewerApp.dat
.

------- Sigcheck -------

2006-01-13 19:07 360448 5562cc0a47b2aef06d3417b733f3c195 C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB913446\SP2QFE\tcpip.sys
2004-08-04 03:07 359040 9f4b36614a0fc234525ba224957de55c C:\WINDOWS\$NtUninstallKB913446$\tcpip.sys
2006-08-17 12:03 359808 537f2982b94ee78f3d12415aae6c10b8 C:\WINDOWS\system32\dllcache\TCPIP.SYS
2006-08-17 12:03 359808 537f2982b94ee78f3d12415aae6c10b8 C:\WINDOWS\system32\drivers\TCPIP.SYS
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 03:07 15360]
"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 18:24 1694208]
"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-06-16 17:50 68856]
"BitTorrent"="C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" [2006-11-01 02:34 43008]
"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-02-23 00:31 25388584]
"Picasa Media Detector"="C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2007-10-23 23:18 443968]
"Vremenko"="C:\Documents and Settings\Uporabnik\My Documents\vremenko\Vremenko\vremenko.exe" [2006-07-14 10:26 4426752]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"IMJPMIG8.1"="C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" [2004-08-04 03:07 208952]
"PHIME2002ASync"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE" [2004-08-04 03:07 455168]
"PHIME2002A"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE" [2004-08-04 03:07 455168]
"Gainward"="C:\WINDOWS\TBPanel.exe" [2005-06-07 09:45 2043904]
"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2005-06-15 11:20 6803456]
"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2005-06-15 11:20 86016]
"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2003-10-31 20:42 32768]
"QuickTime Task"="C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" [2006-02-28 15:39 98304]
"HP Software Update"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2004-02-18 19:55 49152]
"HP Component Manager"="C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" [2003-12-22 08:38 241664]
"TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2006-08-18 11:34 180269]
"Sony Ericsson PC Suite"="C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" [2005-10-26 18:17 159744]
"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2005-06-20 15:42 77824 C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE]
"nwiz"="nwiz.exe" [2005-06-15 11:20 1519616 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 03:07 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2004-12-14 05:44:06 29696]
Color Calibration.lnk - C:\Program Files\SEC\MagicTune3.6\GammaTray.exe [2006-12-17 11:21:57 36864]
MagicTune 3.6.lnk - C:\Program Files\SEC\MagicTune3.6\MagicTuneTray.exe [2006-12-17 11:22:03 45056]
NaturalColorLoad.lnk - C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe [2006-12-17 11:21:01 155715]
NOD32 FiX.lnk - C:\WINDOWS\system32\regedt32.exe [2004-08-04 03:07:00 3584]
Picture Package Menu.lnk - C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Menu\SonyTray.exe [2006-06-20 19:10:34 151552]
Picture Package VCD Maker.lnk - C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Applications\Residence.exe [2006-06-20 19:10:31 106496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"vidc.iyuv"= C:\PROGRA~1\ACEMEG~1\SystemS\Intel\iyuv_32.dll
"vidc.yvu9"= C:\PROGRA~1\ACEMEG~1\SystemS\Intel\Iyvu9_32.dll
"vidc.uyvy"= C:\PROGRA~1\ACEMEG~1\SystemS\MICROS~1\msyuv.dll
"vidc.rsy2"= C:\PROGRA~1\ACEMEG~1\SystemS\MICROS~1\msyuv.dll
"vidc.yvyu"= C:\PROGRA~1\ACEMEG~1\SystemS\MICROS~1\msyuv.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\msiexec.exe"=
"C:\\Documents and Settings\\Uporabnik\\Application Data\\SopCast\\adv\\SopAdver.exe"=
"C:\\Program Files\\TVAnts\\Tvants.exe"=
"C:\\Program Files\\BitTorrent\\bittorrent.exe"=
"C:\\Program Files\\EA GAMES\\MOHAA\\MOHAA.exe"=
"C:\\Program Files\\StreamerOne\\StreamerOne.exe"=
"C:\\Program Files\\SopCast\\SopCast.exe"=
"C:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\fm.exe"=
"C:\\Program Files\\PPLive\\PPLive.exe"=
"C:\\Program Files\\Real\\RealPlayer\\realplay.exe"=
"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

S1 kcp;kcp;C:\WINDOWS\system32\drivers\kcp.sys []

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{21113e10-f06a-11dc-8762-00508dd7fc0f}]
\Shell\AutoRun\command - G:\LaunchU3.exe -a

.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
"2008-07-05 22:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At25.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-03 23:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At26.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-04 00:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At27.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-04 01:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At28.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-04 02:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At29.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-04 03:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At30.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-04 04:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At31.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-04 05:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At32.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-07 06:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At33.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-08 07:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At34.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-12 08:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At35.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-12 09:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At36.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-11 10:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At37.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-11 11:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At38.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-11 12:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At39.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-09 13:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At40.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-12 14:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At41.job"

s
¨!×.

\- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-11 15:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At42.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-12 16:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At43.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-12 17:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At44.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-11 18:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At45.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-11 19:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At46.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-12 20:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At47.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
"2008-07-11 21:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\At48.job"
- C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
.
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

HKCU-Run-BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA} - C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
HKCU-Run-Tronteljcek - (no file)
HKLM-Run-C:\WINDOWS\system32\kdzji.exe - C:\WINDOWS\system32\kdzji.exe
HKLM-Run-NWEReboot - (no file)


**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2008-07-12 23:22:09
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
------------------------ Other Running Processes ------------------------
.
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe
C:\Program Files\SEC\MagicTune3.6\MagicTune.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
.
**************************************************************************
.
Completion time: 2008-07-12 23:26:57 - machine was rebooted [Uporabnik]
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-07-12 21:26:52

Pre-Run: 18,381,041,664 bytes free
23 imenikov 20,001,189,888 prosto bajtov

221

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Otvoriti Notepad i iskopirati sledeci tekst:

File::
C:\WINDOWS\Tasks\At25.job
C:\WINDOWS\Tasks\At26.job
C:\WINDOWS\Tasks\At27.job
C:\WINDOWS\Tasks\At28.job
C:\WINDOWS\Tasks\At29.job
C:\WINDOWS\Tasks\At30.job
C:\WINDOWS\Tasks\At31.job
C:\WINDOWS\Tasks\At32.job
C:\WINDOWS\Tasks\At33.job
C:\WINDOWS\Tasks\At34.job
C:\WINDOWS\Tasks\At35.job
C:\WINDOWS\Tasks\At36.job
C:\WINDOWS\Tasks\At37.job
C:\WINDOWS\Tasks\At38.job
C:\WINDOWS\Tasks\At39.job
C:\WINDOWS\Tasks\At40.job
C:\WINDOWS\Tasks\At41.job
C:\WINDOWS\Tasks\At42.job
C:\WINDOWS\Tasks\At43.job
C:\WINDOWS\Tasks\At44.job
C:\WINDOWS\Tasks\At45.job
C:\WINDOWS\Tasks\At46.job
C:\WINDOWS\Tasks\At47.job
C:\WINDOWS\Tasks\At48.job
C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
C:\WINDOWS\system32\drivers\kcp.sys
C:\WINDOWS\Sysvxd.exe

Driver::
kcp


Snimiti na Desktop fajl iz Notepada kao "CFScript"
Prevuci snimljeni skript/tekst na ComboFix ikonicu kao na slici.
Postaviti u sledecoj poruci log koji bude bio napravljen na kraju ciscenja/skeniranja.

offline
 • Pridružio: 25 Avg 2007
 • Poruke: 16

Opet mi ne radi combofix. Kad ga upalim, kao da skenira ali za pola sata ništa drugo ne javlja...

Inače - da čekiram, da li sam dobro razumeo postupak. Iskopirao sam gore naveden zeleni deo i prilepio ga u notepad. Notepad fajl sahranio sam na desktopu kao CFScript. A onda sam učinio to što je nacrtano na slici.

Inače - kompjute mi sada izgleda normalan. Mogao sam instalirati NOD, koji je pronašao i obrisao tri virusa. Pokrenuo sam i adaware, a mogu i normalno pristupati svim mapama...

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Dobro si razumeo postupak.

Jako mi je bitno da vidim nov ComboFix log, da bih se uverio da je sve sredjeno.
Naime, imas u Task Sheduleru postavljeno da ti startuje na svaki okrugli sat (12:00, 13:00 itd) jedan program za koji ja sumnjam da je malware.

Bitno je da na kompu nista ne radis dok ComboFix skenira.

Takodje, NOD32 se ne voli sa ComboFixom, pa je neophodno da iskljucis NOD32 dok ComboFix skenira:

* Otvori Nod32 Control Center (Klik na njegovu tray ikonicu ( ) u donjem desnom uglu ekrana).
* Izaberi AMON iz Threat Protection grupe opcija.
* Na desnom panelu deštikliraj opciju File system monitor (AMON) enabled.
* Gašenje ove opcije pokazaće se kroz promenu boje Control Center-a iz zelene u crvenu.

Napomena: Ne zaboravi da uključiš ovu opciju po završetku čišćenja.

Znaci, jako mi je bitno da mi postavis novi ComboFix log.

offline
 • Pridružio: 25 Avg 2007
 • Poruke: 16

ComboFix 08-07-11.1 - Uporabnik 2008-07-13 19:03:54.2 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1033.18.604 [GMT 2:00]
Running from: C:\Documents and Settings\Uporabnik\Desktop\ComboFix.exe
Command switches used :: C:\Documents and Settings\Uporabnik\Desktop\CFScript.txt
* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!

FILE ::
C:\WINDOWS\system32\drivers\kcp.sys
C:\WINDOWS\system32\Gkxl2fBV.exe
C:\WINDOWS\Sysvxd.exe
C:\WINDOWS\Tasks\At25.job
C:\WINDOWS\Tasks\At26.job
C:\WINDOWS\Tasks\At27.job
C:\WINDOWS\Tasks\At28.job
C:\WINDOWS\Tasks\At29.job
C:\WINDOWS\Tasks\At30.job
C:\WINDOWS\Tasks\At31.job
C:\WINDOWS\Tasks\At32.job
C:\WINDOWS\Tasks\At33.job
C:\WINDOWS\Tasks\At34.job
C:\WINDOWS\Tasks\At35.job
C:\WINDOWS\Tasks\At36.job
C:\WINDOWS\Tasks\At37.job
C:\WINDOWS\Tasks\At38.job
C:\WINDOWS\Tasks\At39.job
C:\WINDOWS\Tasks\At40.job
C:\WINDOWS\Tasks\At41.job
C:\WINDOWS\Tasks\At42.job
C:\WINDOWS\Tasks\At43.job
C:\WINDOWS\Tasks\At44.job
C:\WINDOWS\Tasks\At45.job
C:\WINDOWS\Tasks\At46.job
C:\WINDOWS\Tasks\At47.job
C:\WINDOWS\Tasks\At48.job
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\WINDOWS\Sysvxd.exe
C:\WINDOWS\Tasks\At25.job
C:\WINDOWS\Tasks\At26.job
C:\WINDOWS\Tasks\At27.job
C:\WINDOWS\Tasks\At28.job
C:\WINDOWS\Tasks\At29.job
C:\WINDOWS\Tasks\At30.job
C:\WINDOWS\Tasks\At31.job
C:\WINDOWS\Tasks\At32.job
C:\WINDOWS\Tasks\At33.job
C:\WINDOWS\Tasks\At34.job
C:\WINDOWS\Tasks\At35.job
C:\WINDOWS\Tasks\At36.job
C:\WINDOWS\Tasks\At37.job
C:\WINDOWS\Tasks\At38.job
C:\WINDOWS\Tasks\At39.job
C:\WINDOWS\Tasks\At40.job
C:\WINDOWS\Tasks\At41.job
C:\WINDOWS\Tasks\At42.job
C:\WINDOWS\Tasks\At43.job
C:\WINDOWS\Tasks\At44.job
C:\WINDOWS\Tasks\At45.job
C:\WINDOWS\Tasks\At46.job
C:\WINDOWS\Tasks\At47.job
C:\WINDOWS\Tasks\At48.job

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

-------\Service_kcp


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-06-13 to 2008-07-13 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-07-13 06:57 . 2008-07-13 06:57 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TuneUp Software
2008-07-12 22:01 . 2008-07-12 22:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
2008-07-12 22:01 . 2008-07-13 06:57 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
2008-07-11 13:39 . 2008-07-11 13:39 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\NtmsData
2008-07-09 14:14 . 2008-07-12 17:54 <DIR> d-------- C:\Program Files\Panda Security
2008-07-03 15:55 . 2008-07-03 15:55 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\KARIN\Application Data\pdf995
2008-07-02 22:15 . 2008-07-02 22:29 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\U3

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-07-13 17:08 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\Skype
2008-07-13 05:10 --------- d-----w C:\Program Files\ESET
2008-07-12 20:01 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft
2008-07-12 15:53 --------- d-----w C:\Program Files\eMule
2008-07-11 22:17 90,112 ----a-w C:\WINDOWS\DUMP4093.tmp
2008-07-11 14:26 90,112 ----a-w C:\WINDOWS\DUMP37d8.tmp
2008-07-11 14:25 90,112 ----a-w C:\WINDOWS\DUMP3b82.tmp
2008-07-11 13:55 90,112 ----a-w C:\WINDOWS\DUMP39fb.tmp
2008-07-06 17:11 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\BitTorrent
2008-07-03 13:55 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\pdf995
2008-05-26 14:36 --------- d-----w C:\Documents and Settings\KARIN\Application Data\AdobeUM
2008-05-25 08:57 --------- d-----w C:\Program Files\Google
2008-05-24 17:51 --------- d-----w C:\Documents and Settings\KARIN\Application Data\Skype
2008-05-24 17:40 --------- d-----w C:\Documents and Settings\KARIN\Application Data\Teleca
2007-10-06 07:38 2,768 ----a-w C:\Documents and Settings\Uporabnik\Application Data\ViewerApp.dat
.

------- Sigcheck -------

2006-01-13 19:07 360448 5562cc0a47b2aef06d3417b733f3c195 C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB913446\SP2QFE\tcpip.sys
2004-08-04 03:07 359040 9f4b36614a0fc234525ba224957de55c C:\WINDOWS\$NtUninstallKB913446$\tcpip.sys
2006-08-17 12:03 359808 537f2982b94ee78f3d12415aae6c10b8 C:\WINDOWS\system32\dllcache\TCPIP.SYS
2006-08-17 12:03 359808 537f2982b94ee78f3d12415aae6c10b8 C:\WINDOWS\system32\drivers\TCPIP.SYS
.
((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2008-07-12_23.26.42.59 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
- 2008-07-12 21:21:46 2,048 --s-a-w C:\WINDOWS\bootstat.dat
+ 2008-07-13 17:07:03 2,048 --s-a-w C:\WINDOWS\bootstat.dat
+ 2002-07-13 05:00:38 300,048 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\amon.sys
+ 2002-07-13 05:00:38 245,760 ----a-w C:\WINDOWS\system32\imon.dll
+ 2002-07-13 05:00:38 114,688 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nms32.dll
- 2008-07-12 21:22:01 1,500 ----a-w C:\WINDOWS\UI\BIOSCTL.DAT
+ 2008-07-13 17:07:29 1,500 ----a-w C:\WINDOWS\UI\BIOSCTL.DAT
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 03:07 15360]
"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 18:24 1694208]
"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-06-16 17:50 68856]
"BitTorrent"="C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" [2006-11-01 02:34 43008]
"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-02-23 00:31 25388584]
"Picasa Media Detector"="C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2007-10-23 23:18 443968]
"Vremenko"="C:\Documents and Settings\Uporabnik\My Documents\vremenko\Vremenko\vremenko.exe" [2006-07-14 10:26 4426752]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"IMJPMIG8.1"="C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" [2004-08-04 03:07 208952]
"PHIME2002ASync"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE" [2004-08-04 03:07 455168]
"PHIME2002A"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE" [2004-08-04 03:07 455168]
"Gainward"="C:\WINDOWS\TBPanel.exe" [2005-06-07 09:45 2043904]
"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2005-06-15 11:20 6803456]
"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2005-06-15 11:20 86016]
"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2003-10-31 20:42 32768]
"QuickTime Task"="C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" [2006-02-28 15:39 98304]
"HP Software Update"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2004-02-18 19:55 49152]
"HP Component Manager"="C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" [2003-12-22 08:38 241664]
"TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2006-08-18 11:34 180269]
"Sony Ericsson PC Suite"="C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" [2005-10-26 18:17 159744]
"nod32kui"="C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" [2007-01-28 18:01 847872]
"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2005-06-20 15:42 77824 C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE]
"nwiz"="nwiz.exe" [2005-06-15 11:20 1519616 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 03:07 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2004-12-14 05:44:06 29696]
Color Calibration.lnk - C:\Program Files\SEC\MagicTune3.6\GammaTray.exe [2006-12-17 11:21:57 36864]
MagicTune 3.6.lnk - C:\Program Files\SEC\MagicTune3.6\MagicTuneTray.exe [2006-12-17 11:22:03 45056]
NaturalColorLoad.lnk - C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe [2006-12-17 11:21:01 155715]
NOD32 FiX.lnk - C:\WINDOWS\system32\regedt32.exe [2004-08-04 03:07:00 3584]
Picture Package Menu.lnk - C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Menu\SonyTray.exe [2006-06-20 19:10:34 151552]
Picture Package VCD Maker.lnk - C:\Program Files\Sony Corporation\Picture Package\Picture Package Applications\Residence.exe [2006-06-20 19:10:31 106496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"vidc.iyuv"= C:\PROGRA~1\ACEMEG~1\SystemS\Intel\iyuv_32.dll
"vidc.yvu9"= C:\PROGRA~1\ACEMEG~1\SystemS\Intel\Iyvu9_32.dll
"vidc.uyvy"= C:\PROGRA~1\ACEMEG~1\SystemS\MICROS~1\msyuv.dll
"vidc.rsy2"= C:\PROGRA~1\ACEMEG~1\SystemS\MICROS~1\msyuv.dll
"vidc.yvyu"= C:\PROGRA~1\ACEMEG~1\SystemS\MICROS~1\msyuv.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\msiexec.exe"=
"C:\\Documents and Settings\\Uporabnik\\Application Data\\SopCast\\adv\\SopAdver.exe"=
"C:\\Program Files\\TVAnts\\Tvants.exe"=
"C:\\Program Files\\BitTorrent\\bittorrent.exe"=
"C:\\Program Files\\EA GAMES\\MOHAA\\MOHAA.exe"=
"C:\\Program Files\\StreamerOne\\StreamerOne.exe"=
"C:\\Program Files\\SopCast\\SopCast.exe"=
"C:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\fm.exe"=
"C:\\Program Files\\PPLive\\PPLive.exe"=
"C:\\Program Files\\Real\\RealPlayer\\realplay.exe"=
"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=


[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{21113e10-f06a-11dc-8762-00508dd7fc0f}]
\Shell\AutoRun\command - G:\LaunchU3.exe -a

.
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

HKLM-Run-C:\WINDOWS\system32\kdzji.exe - C:\WINDOWS\system32\kdzji.exe


**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2008-07-13 19:07:40
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

PROCESS: C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
-> C:\WINDOWS\system32\imon.dll
.
------------------------ Other Running Processes ------------------------
.
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\ESET\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe
C:\Program Files\SEC\MagicTune3.6\MagicTune.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
.
**************************************************************************
.
Completion time: 2008-07-13 19:12:31 - machine was rebooted [Uporabnik]
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-07-13 17:12:27
ComboFix2.txt 2008-07-12 21:26:58

Pre-Run: 19,848,982,528 bytes free
23 imenikov 19,876,364,288 prosto bajtov

220

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Kako se sada komp ponasa? Ima li jos simptoma?

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 616 korisnika na forumu :: 26 registrovanih, 3 sakrivenih i 587 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Sale, Boris90, Branko Radujko, djboj, dragon986, Drug pukovnik, ekser222, goxin, GveX, ikan, kuntalo, Lieutenant, mercedesamg, Mercury, MiroslavD, panzerwaffe, pedja.st, skvara, Srki94, stegonosa, suton, theNedjeljko, Vlad000, Vlada1389, VladaKG1980, zlaya011