Pomoc...

Pomoc...

offline
 • Pridružio: 28 Apr 2007
 • Poruke: 5

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 09:25:55, on 28/04/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Biljka\Desktop\New Folder\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /Service (file missing)
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe" /Service (file missing)
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exeAntivirus registruje nesto, ali ne moze da skine.
Kasperski ga i ne registruje, vec TrojanRemover i AVG (juce sam ih stavila u pokusaju da nesto sama uradimo, ali...).
AVG ga je stavio u karantin, ja obrisala, restartovala racunar i isto.
Racunar pisti kao svinjce kad naidje na to.
Nestalo mi je "hide inactive icons" i ponekad "language bar" a ti programi iz desnog ugla, pored sata se u opste ne dizu.
A da, to je sver pocelo posle odlaska na Plan Plus(ko mi je kriv kad ne znam sve ulice u Beogradu).
Konekcija ADSL.

offline
 • Cigarette Smoking Man
 • Pridružio: 14 Feb 2005
 • Poruke: 9113
 • Gde živiš: Beograd

Pogledaću log pa ti se javljam.. Wink

Dopuna: 28 Apr 2007 12:14

Skeniraj komp sa GMER-om i postavi log da proverimo da nema nekih rootkitova...

Uradi sledeće:
Preuzmi fajl gmer.zip sa ovog linka i sačuvaj na Desktop-u.
Raspakuj ga u neki folder.

Dupli klik na gmer.exe za početak: Izaberi Rootkit Tab na vrhu.
Klikni na Scan.
Kada je skeniranje završeno, klik na Copy dugme ispod - ovo će sačuvati to u Clipboard.
Iskoristi opciju Paste u Notepad-u da bi to prebacio u tekst. Snimi taj tekst iz Notepada kao file1.txt.
Ponovi ovo isto sa Autostart Tab-om. Snimi taj tekst iz Notepada kao file2.txt.


Iskopiraj nam ovde sadrzaj ta dva fajla koja smo malopre snimili. Uz ova dva loga postavi i svež HijackThis log ali ovog puta preimenuj HijackThis.exe i sam folder u kojem se nalazi u neko drugo ime koje nema veze sa imenom HijackThis (ht3, ili tvoje ime recimo..).

offline
 • Pridružio: 28 Apr 2007
 • Poruke: 5

GMER 1.0.12.12244 - gmer.net
Rootkit scan 2007-04-29 18:55:06
Windows 5.1.2600 Service Pack 2


---- System - GMER 1.0.12 ----

SSDT \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\KAVSHA~1\avpg.sys ZwClose
SSDT \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\KAVSHA~1\avpg.sys ZwCreateProcess
SSDT \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\KAVSHA~1\avpg.sys ZwCreateProcessEx
SSDT \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\KAVSHA~1\avpg.sys ZwCreateSection
SSDT \??\C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.sys ZwOpenProcess
SSDT \??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\KAVSHA~1\avpg.sys ZwTerminateProcess

---- Kernel code sections - GMER 1.0.12 ----

? C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\update.sys

---- Devices - GMER 1.0.12 ----

Device \FileSystem\Udfs \UdfsCdRom IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [AA91D92A] DLAIFS_M.SYS
Device \FileSystem\meiudf \MeiUDF_Disk IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [AA91D942] DLAIFS_M.SYS
Device \FileSystem\meiudf \MeiUDF_CdRom IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [AA91D942] DLAIFS_M.SYS
Device \FileSystem\Udfs \UdfsDisk IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [AA91D92A] DLAIFS_M.SYS
Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_CREATE AA052400
Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_CLOSE AA052400
Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_READ AA052400
Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_QUERY_INFORMATION AA052400
Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_SET_INFORMATION AA052400
Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION AA052400
Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL AA052400
Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [AA91D912] DLAIFS_M.SYS
Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_DEVICE_CONTROL AA052400
Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_SHUTDOWN AA055C74
Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_LOCK_CONTROL AA052400
Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_CLEANUP AA052400
Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_PNP AA052400
Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs FastIoCheckIfPossible AA055BCE

---- Files - GMER 1.0.12 ----

ADS C:\System Volume Information\_restore{30EA9DCE-4F35-48A8-8E81-2737DE9DE0CC}\RP30\A0005840.dll:fork2

---- EOF - GMER 1.0.12 ----
GMER 1.0.12.12244 - gmer.net
Autostart scan 2007-04-29 18:56:34
Windows 5.1.2600 Service Pack 2


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems@Windows = %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,3072,512 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon@Userinit = C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui@DLLName = igfxdev.dll

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ >>>
AVG Anti-Spyware Guard /*AVG Anti-Spyware Guard*/@ = C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
AVPCC /*AVP Control Centre Service*/@ = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /Service
CFSvcs /*ConfigFree Service*/@ = C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
DVD-RAM_Service /*DVD-RAM_Service*/@ = C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
EvtEng /*Intel(R) PROSet/Wireless Event Log*/@ = C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
KAVMonitorService /*KAV Monitor Service*/@ = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe" /Service
RegSrvc /*Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service*/@ = C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
S24EventMonitor /*Intel(R) PROSet/Wireless Service*/@ = C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
Spooler /*Print Spooler*/@ = %SystemRoot%\system32\spoolsv.exe
UMWdf /*Windows User Mode Driver Framework*/@ = C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run >>>
@TrojanScannerC:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe = C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe
@!AVG Anti-Spyware"C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized = "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run@ctfmon.exe = C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks@{57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8} = C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\shellexecutehook.dll

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved >>>
@{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3} /*Display Panning CPL Extension*/deskpan.dll /*file not found*/ = deskpan.dll /*file not found*/
@{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153} /*Previous Versions Property Page*/%SystemRoot%\system32\twext.dll = %SystemRoot%\system32\twext.dll
@{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783} /*Previous Versions*/%SystemRoot%\system32\twext.dll = %SystemRoot%\system32\twext.dll
@{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38} /*IE Search Band*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837} /*Shell DocObject Viewer*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8} /*InternetShortcut*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE} /*Microsoft Url History Service*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000} /*History*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933} /*Temporary Internet Files*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933} /*Temporary Internet Files*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} /*Microsoft Url Search Hook*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837} /*The Internet*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} /*Internet Name Space*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{00E7B358-F65B-4dcf-83DF-CD026B94BFD4} /*Autoplay for SlideShow*/(null) =
@{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87} /*Extensions Manager Folder*/C:\WINDOWS\system32\extmgr.dll = C:\WINDOWS\system32\extmgr.dll
@{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6} /*Synaptics Control Panel*/C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll = C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll
@{2F5AC606-70CF-461C-BFE1-6063670C3484} /*Display CPL Extension*/C:\Program Files\Toshiba\TouchED\TouchED.DLL = C:\Program Files\Toshiba\TouchED\TouchED.DLL
@{DEE12703-6333-4D4E-8F34-738C4DCC2E04} /*RecordNow! SendToExt*/C:\Program Files\Sonic\RecordNow!\shlext.dll = C:\Program Files\Sonic\RecordNow!\shlext.dll
@{E91B2703-013E-4A99-AD33-2B6FB00AA356} /*RecordNow! ContextMenuExt*/C:\Program Files\Sonic\RecordNow!\shlext.dll = C:\Program Files\Sonic\RecordNow!\shlext.dll
@{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} /*DriveLetterAccess*/C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL = C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
@{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F} /*Web Folders*/C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\WEBFOL~1\MSONSEXT.DLL = C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\WEBFOL~1\MSONSEXT.DLL
@{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597} /*Microsoft Office HTML Icon Handler*/C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll
@{00020D75-0000-0000-C000-000000000046} /*Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler*/C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL = C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL
@{0006F045-0000-0000-C000-000000000046} /*Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler*/C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL = C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL
@{07C45BB1-4A8C-4642-A1F5-237E7215FF66} /*IE Microsoft BrowserBand*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{1C1EDB47-CE22-4bbb-B608-77B48F83C823} /*IE Fade Task*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{205D7A97-F16D-4691-86EF-F3075DCCA57D} /*IE Menu Desk Bar*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{3028902F-6374-48b2-8DC6-9725E775B926} /*IE AutoComplete*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{43886CD5-6529-41c4-A707-7B3C92C05E68} /*IE Navigation Bar*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{44C76ECD-F7FA-411c-9929-1B77BA77F524} /*IE Menu Site*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{4B78D326-D922-44f9-AF2A-07805C2A3560} /*IE Menu Band*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{6038EF75-ABFC-4e59-AB6F-12D397F6568D} /*IE Microsoft History AutoComplete List*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{6B4ECC4F-16D1-4474-94AB-5A763F2A54AE} /*IE Tracking Shell Menu*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{6CF48EF8-44CD-45d2-8832-A16EA016311B} /*IE IShellFolderBand*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{73CFD649-CD48-4fd8-A272-2070EA56526B} /*IE BandProxy*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{98FF6D4B-6387-4b0a-8FBD-C5C4BB17B4F8} /*IE MRU AutoComplete List*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{9A096BB5-9DC3-4D1C-8526-C3CBF991EA4E} /*IE RSS Feeder Folder*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{9D958C62-3954-4b44-8FAB-C4670C1DB4C2} /*IE Microsoft Shell Folder AutoComplete List*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{B31C5FAE-961F-415b-BAF0-E697A5178B94} /*IE Microsoft Multiple AutoComplete List Container*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{BC476F4C-D9D7-4100-8D4E-E043F6DEC409} /*Microsoft Browser Architecture*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{BFAD62EE-9D54-4b2a-BF3B-76F90697BD2A} /*IE Shell Rebar BandSite*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{E6EE9AAC-F76B-4947-8260-A9F136138E11} /*IE Shell Band Site Menu*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{F2CF5485-4E02-4f68-819C-B92DE9277049} /*&Links*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{F83DAC1C-9BB9-4f2b-B619-09819DA81B0E} /*IE Registry Tree Options Utility*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{FAC3CBF6-8697-43d0-BAB9-DCD1FCE19D75} /*IE User Assist*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{FDE7673D-2E19-4145-8376-BBD58C4BC7BA} /*IE Custom MRU AutoCompleted List*/C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
@{44440D00-FF19-4AFC-B765-9A0970567D97} /*TuneUp Theme Extension*/%SystemRoot%\system32\uxtuneup.dll = %SystemRoot%\system32\uxtuneup.dll
@{4858E7D9-8E12-45a3-B6A3-1CD128C9D403} /*TuneUp Shredder Shell Extension*/C:\PROGRA~1\TUNEUP~1\SDShelEx-win32.dll = C:\PROGRA~1\TUNEUP~1\SDShelEx-win32.dll
@{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805} /*Trojan Remover Shell Extension*/C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll = C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll

HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\ >>>
AVG Anti-Spyware@{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920} = C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll
Kaspersky Anti-Virus@{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5} = C:\Program Files\Common Files\KAV Shared Files\AvpShlEx.dll
Trojan Remover@{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805} = C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll
TuneUp Shredder Shell Extension@{4858E7D9-8E12-45a3-B6A3-1CD128C9D403} = C:\PROGRA~1\TUNEUP~1\SDShelEx-win32.dll

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ >>>
AVG Anti-Spyware@{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920} = C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll
TuneUp Shredder Shell Extension@{4858E7D9-8E12-45a3-B6A3-1CD128C9D403} = C:\PROGRA~1\TUNEUP~1\SDShelEx-win32.dll

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ >>>
Kaspersky Anti-Virus@{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5} = C:\Program Files\Common Files\KAV Shared Files\AvpShlEx.dll
Trojan Remover@{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805} = C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects >>>
@{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
@{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL = C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
@{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll = C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

HKCU\Control Panel\Desktop@SCRNSAVE.EXE = C:\WINDOWS\system32\logon.scr

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main >>>
@Default_Page_URLhttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
@Start Pagehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
@Local Page%SystemRoot%\system32\blank.htm = %SystemRoot%\system32\blank.htm

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main >>>
@Start Pagehttp://www.google.com = google.com
@Local PageC:\WINDOWS\system32\blank.htm = C:\WINDOWS\system32\blank.htm

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\text/xml@CLSID = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Handler\ >>>
dvd@CLSID = C:\WINDOWS\system32\msvidctl.dll
its@CLSID = C:\WINDOWS\system32\itss.dll
mhtml@CLSID = %SystemRoot%\system32\inetcomm.dll
ms-its@CLSID = C:\WINDOWS\system32\itss.dll
mso-offdap@CLSID = C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\WEBCOM~1\10\OWC10.DLL
mso-offdap11@CLSID = C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\WEBCOM~1\11\OWC11.DLL
tv@CLSID = C:\WINDOWS\system32\msvidctl.dll

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Handler\wia@CLSID = C:\WINDOWS\system32\wiascr.dll

---- EOF - GMER 1.0.12 ----

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 19:04:58, on 29/04/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Biljka\Desktop\New Folder\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /Service (file missing)
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe" /Service (file missing)
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

Nadam se da sam sve uradila kako treba...

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Klikni desno dugme na ikonicu programa HijackThis, pa odaberi opciju Rename, i promeni ime programu u T3.exe, pa napravi novi log koji ces ovde postaviti.

offline
 • Pridružio: 28 Apr 2007
 • Poruke: 5

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 20:18:02, on 29/04/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Biljka\Desktop\New Folder\T3.exe.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /Service (file missing)
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe" /Service (file missing)
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exeEvo...

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Nista, cist log...

Ajde sledeci put kada antivirus registruje to sto registruje, zapisi sta je tacno prijavio, i napisi nam to ovde.
Ne vidim drugi nacin da saznamo o cemu se radi.

offline
 • Pridružio: 28 Apr 2007
 • Poruke: 5

Ja i dalje imam iste simptome. Ne radi mi "hide inactive icons", a racunar pisti kao svinjce kada se aktivira neki antivirus. Trojan Remover prijavljuje sledece ali nista sa tim ne radi

C:\WINDOWS\system32\main.sys
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXAMPLE\"ImagePath"

C:\WINDOWS\system32\Drivers\hflt_ipf.sys
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hflt_ipf\"ImagePath"

C:\WINDOWS\System32\drivers\runtime.sys
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Runtime\"ImagePath"

C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\UIUSYS.SYS
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UIUSys\"ImagePath"


Ostali antivirusi vise ne registruju vise nista.
Nesto sa njim nije u redu, ali stvarno ne nam sta.
Evo i ceo log koji daje Trojan Remover.***** NORMAL SCAN FOR ACTIVE MALWARE *****
Trojan Remover Ver 6.6.0.2465. For information, email simplysupsupport@aol.com
[Unregistered version]
Scan started at: 30/04/2007 12:12:35
Using Database v6783
Operating System: Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
Using data directory: C:\Documents and Settings\Biljka\Application Data\Simply Super Software\Trojan Remover\
Logfile directory: C:\Documents and Settings\Biljka\My Documents\Simply Super Software\Trojan Remover Logfiles\
Running with Administrator privileges


**************************************************
Checking Registry exefile command for modifications
Checking Registry comfile command for modifications
Checking Registry piffile command for modifications
Checking Registry batfile command for modifications
Checking Registry regfile command for modifications
Checking Registry cmdfile command for modifications
Checking Registry scrfile command for modifications

**************************************************
12:12:35: Scanning ----------WIN.INI-----------
WIN.INI found in C:\WINDOWS

**************************************************
12:12:35: Scanning --------SYSTEM.INI---------
SYSTEM.INI found in C:\WINDOWS

**************************************************
12:12:35: ----- SCANNING FOR ROOTKIT SERVICES -----
No hidden Services were detected.

**************************************************
12:12:36: Scanning -----WINDOWS REGISTRY-----
--------------------
Checking HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
--------------------
Checking HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
This key's "Shell" value calls the following program(s):
Explorer.exe - this entry has been left in place
----------
This key's "Userinit" value calls the following program(s):
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe - this entry has been left in place
----------
This key's "System" value appears to be blank
----------
--------------------
Checking HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
--------------------
Checking HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
Value Name = load
The Data Value for this entry appears to be blank
--------------------
--------------------
Checking HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
This Registry Key attempts to run the following program(s):
Value Name = TrojanScanner
Value Data = C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe - this program is Trojan Remover's own scan file
--------------------
Value Name = !AVG Anti-Spyware
Value Data = C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized - this command has been left in place
--------------------
--------------------
Checking HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
This Registry Key appears to be empty
--------------------
Checking HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
This Registry Key appears to be empty
--------------------
Checking HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
This Registry Key attempts to run the following program(s):
Value Name = ctfmon.exe
Value Data = C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe - this command has been left in place
--------------------
--------------------
Checking HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
This Registry Key appears to be empty

**************************************************
12:12:37: Scanning -----SHELLEXECUTEHOOKS-----
ValueName: {AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}
File: shell32.dll - this file is expected and has been left in place
----------
ValueName: {57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8}
Value: AVG Anti-Spyware 7.5
File: C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\shellexecutehook.dll
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\shellexecutehook.dll - this ShellExecuteHook has been left in place
----------

**************************************************
12:12:37: Scanning -----HIDDEN REGISTRY ENTRIES-----
Taskdir check completed
----------
No Registry Run Keys Hidden Entries found
----------

**************************************************
12:12:38: Scanning -----ACTIVE SCREENSAVER-----
ScreenSaver=C:\WINDOWS\system32\logon.scr - this command has been left in place
--------------------

**************************************************
12:12:38: Scanning ----- REGISTRY ACTIVE SETUP KEYS -----
Checking the StubPath calls in the Active Setup\Installed Components registry keys:
Key=<{12d0ed0d-0ee0-4f90-8827-78cefb8f4988}
StubPath=C:\WINDOWS\system32\ieudinit.exe - this reference has been left in place
----------
Key=>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}
StubPath=C:\WINDOWS\inf\unregmp2.exe - this reference has been left in place
----------
Key=>{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}
StubPath=C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe - this reference has been left in place
----------
Key=>{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a}
StubPath=C:\WINDOWS\system32\shmgrate.exe - this reference has been left in place
----------
Key={2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED}
StubPath=C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe - this reference has been left in place
----------
Key={44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}
StubPath=C:\Program Files\Outlook Express\setup50.exe - this reference has been left in place
----------
Key={7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02}
StubPath=C:\Program Files\Outlook Express\setup50.exe - this reference has been left in place
----------
Key={89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340}
StubPath=regsvr32.exe - this reference has been left in place
----------
Key={89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}
StubPath=C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe - this reference has been left in place
----------

**************************************************
12:12:39: Scanning ----- SERVICEDLL REGISTRY KEYS -----
Checking DLL files called from the CurrentControlSet\Services Keys:
--------------------
Key=Alerter
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\alrsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=AppMgmt
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\appmgmts.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=AudioSrv
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\audiosrv.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=BITS
ServiceDLL=C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Browser
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\browser.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=CryptSvc
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\cryptsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=DcomLaunch
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\rpcss.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Dhcp
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\dhcpcsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=dmserver
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\dmserver.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Dnscache
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\dnsrslvr.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=ERSvc
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\ersvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=EventSystem
ServiceDLL=C:\WINDOWS\system32\es.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=FastUserSwitchingCompatibility
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=helpsvc
ServiceDLL=%WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\pchsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=HidServ
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\hidserv.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=HTTPFilter
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\w3ssl.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=lanmanserver
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\srvsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=lanmanworkstation
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\wkssvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=LmHosts
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\lmhsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Messenger
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\msgsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Netman
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\netman.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Nla
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\mswsock.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=NtmsSvc
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\ntmssvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=RasAuto
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\rasauto.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=RasMan
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\rasmans.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=RemoteAccess
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\mprdim.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=RemoteRegistry
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\regsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=RpcSs
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\rpcss.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Schedule
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\schedsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=seclogon
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\seclogon.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=SENS
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\sens.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=SharedAccess
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\ipnathlp.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=ShellHWDetection
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=srservice
ServiceDLL=C:\WINDOWS\system32\srsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=SSDPSRV
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\ssdpsrv.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=stisvc
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\wiaservc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=TapiSrv
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\tapisrv.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=TermService
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\termsrv.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Themes
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=TrkWks
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\trkwks.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=upnphost
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\upnphost.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=UxTuneUp
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\uxtuneup.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=W32Time
ServiceDLL=C:\WINDOWS\system32\w32time.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=WebClient
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\webclnt.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=winmgmt
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\wbem\WMIsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=WmdmPmSN
ServiceDLL=C:\WINDOWS\system32\MsPMSNSv.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Wmi
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\advapi32.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=wscsvc
ServiceDLL=%SYSTEMROOT%\system32\wscsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=wuauserv
ServiceDLL=C:\WINDOWS\system32\wuauserv.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=WZCSVC
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\wzcsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=xmlprov
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\xmlprov.dll - this reference has been left in place

**************************************************
12:12:44: Scanning ----- SERVICES REGISTRY KEYS -----
Checking files called from the CurrentControlSet\Services Keys:
Key=ACPI
ImagePath=system32\DRIVERS\ACPI.sys - this reference has been left in place
----------
Key=ACPIEC
ImagePath=system32\DRIVERS\ACPIEC.sys - this reference has been left in place
----------
Key=aec
ImagePath=system32\drivers\aec.sys - this reference has been left in place
----------
Key=AegisP
ImagePath=system32\DRIVERS\AegisP.sys - this reference has been left in place
----------
Key=AFD
ImagePath=\SystemRoot\System32\drivers\afd.sys - this reference has been left in place
----------
Key=ALG
ImagePath=%SystemRoot%\System32\alg.exe - this reference has been left in place
----------
Key=aspnet_state
ImagePath=%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_state.exe - this reference has been left in place
----------
Key=AsyncMac
ImagePath=system32\DRIVERS\asyncmac.sys - this reference has been left in place
----------
Key=atapi
ImagePath=system32\DRIVERS\atapi.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Atmarpc
ImagePath=system32\DRIVERS\atmarpc.sys - this reference has been left in place
----------
Key=audstub
ImagePath=system32\DRIVERS\audstub.sys - this reference has been left in place
----------
Key=AVG Anti-Spyware Driver
ImagePath=\??\C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.sys - this reference has been left in place
----------
Key=AVG Anti-Spyware Guard
ImagePath=C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe - this reference has been left in place
----------
Key=AvgAsCln
ImagePath=System32\DRIVERS\AvgAsCln.sys - this reference has been left in place
----------
Key=AVPCC
ImagePath="C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /Service - this reference has been left in place
----------
Key=avpg
ImagePath=\??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\KAVSHA~1\avpg.sys - this reference has been left in place
----------
Key=BoiHwsetup
ImagePath=system32\drivers\BoiHwSetup.sys - this reference has been left in place
----------
Key=CCDECODE
ImagePath=system32\DRIVERS\CCDECODE.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Cdrom
ImagePath=system32\DRIVERS\cdrom.sys - this reference has been left in place
----------
Key=CFSvcs
ImagePath=C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe - this reference has been left in place
----------
Key=CiSvc
ImagePath=%SystemRoot%\system32\cisvc.exe - this reference has been left in place
----------
Key=ClipSrv
ImagePath=%SystemRoot%\system32\clipsrv.exe - this reference has been left in place
----------
Key=CmBatt
ImagePath=system32\DRIVERS\CmBatt.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Compbatt
ImagePath=system32\DRIVERS\compbatt.sys - this reference has been left in place
----------
Key=COMSysApp
ImagePath=C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} - this reference has been left in place
----------
Key=Disk
ImagePath=system32\DRIVERS\disk.sys - this reference has been left in place
----------
Key=DLABOIOM
ImagePath=System32\DLA\DLABOIOM.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DLACDBHM
ImagePath=System32\Drivers\DLACDBHM.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DLADResN
ImagePath=System32\DLA\DLADResN.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DLAIFS_M
ImagePath=System32\DLA\DLAIFS_M.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DLAOPIOM
ImagePath=System32\DLA\DLAOPIOM.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DLAPoolM
ImagePath=System32\DLA\DLAPoolM.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DLARTL_N
ImagePath=System32\Drivers\DLARTL_N.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DLAUDFAM
ImagePath=System32\DLA\DLAUDFAM.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DLAUDF_M
ImagePath=System32\DLA\DLAUDF_M.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=dmadmin
ImagePath=%SystemRoot%\System32\dmadmin.exe /com - this reference has been left in place
----------
Key=dmboot
ImagePath=System32\drivers\dmboot.sys - this reference has been left in place
----------
Key=dmio
ImagePath=System32\drivers\dmio.sys - this reference has been left in place
----------
Key=dmload
ImagePath=System32\drivers\dmload.sys - this reference has been left in place
----------
Key=DMusic
ImagePath=system32\drivers\DMusic.sys - this reference has been left in place
----------
Key=drmkaud
ImagePath=system32\drivers\drmkaud.sys - this reference has been left in place
----------
Key=DRVMCDB
ImagePath=System32\Drivers\DRVMCDB.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DRVNDDM
ImagePath=System32\Drivers\DRVNDDM.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DVD-RAM_Service
ImagePath=C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe - this reference has been left in place
----------
Key=Eventlog
ImagePath=%SystemRoot%\system32\services.exe - this reference has been left in place
----------
Key=EvtEng
ImagePath=C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe - this reference has been left in place
----------
Key=EXAMPLE
ImagePath=\??\C:\WINDOWS\system32\main.sys - this reference has been left in place [file not found to scan]
----------
Key=FltMgr
ImagePath=system32\DRIVERS\fltMgr.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Ftdisk
ImagePath=system32\DRIVERS\ftdisk.sys - this reference has been left in place
----------
Key=gmer
ImagePath=System32\DRIVERS\gmer.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Gpc
ImagePath=system32\DRIVERS\msgpc.sys - this reference has been left in place
----------
Key=HdAudAddService
ImagePath=system32\drivers\CHDAud.sys - this reference has been left in place
----------
Key=HDAudBus
ImagePath=system32\DRIVERS\HDAudBus.sys - this reference has been left in place
----------
Key=hflt_ipf
ImagePath=\??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\hflt_ipf.sys - this reference has been left in place [file not found to scan]
----------
Key=HidUsb
ImagePath=system32\DRIVERS\hidusb.sys - this reference has been left in place
----------
Key=HSFHWAZL
ImagePath=system32\DRIVERS\HSFHWAZL.sys - this reference has been left in place
----------
Key=HSF_DPV
ImagePath=system32\DRIVERS\HSF_DPV.sys - this reference has been left in place
----------
Key=HTTP
ImagePath=System32\Drivers\HTTP.sys - this reference has been left in place
----------
Key=i8042prt
ImagePath=system32\DRIVERS\i8042prt.sys - this reference has been left in place
----------
Key=ialm
ImagePath=system32\DRIVERS\ialmnt5.sys - this reference has been left in place
----------
Key=IDriverT
ImagePath="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe" - this reference has been left in place
----------
Key=Imapi
ImagePath=system32\DRIVERS\imapi.sys - this reference has been left in place
----------
Key=ImapiService
ImagePath=C:\WINDOWS\system32\imapi.exe - this reference has been left in place
----------
Key=intelppm
ImagePath=system32\DRIVERS\intelppm.sys - this reference has been left in place
----------
Key=IpFilterDriver
ImagePath=system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys - this reference has been left in place
----------
Key=IpInIp
ImagePath=system32\DRIVERS\ipinip.sys - this reference has been left in place
----------
Key=IpNat
ImagePath=system32\DRIVERS\ipnat.sys - this reference has been left in place
----------
Key=IPSec
ImagePath=system32\DRIVERS\ipsec.sys - this reference has been left in place
----------
Key=IRENUM
ImagePath=system32\DRIVERS\irenum.sys - this reference has been left in place
----------
Key=isapnp
ImagePath=system32\DRIVERS\isapnp.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Iviaspi
ImagePath=system32\drivers\iviaspi.sys - this reference has been left in place
----------
Key=KAVMonitorService
ImagePath="C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe" /Service - this reference has been left in place
----------
Key=Kbdclass
ImagePath=system32\DRIVERS\kbdclass.sys - this reference has been left in place
----------
Key=kbdhid
ImagePath=system32\DRIVERS\kbdhid.sys - this reference has been left in place
----------
Key=kmixer
ImagePath=system32\drivers\kmixer.sys - this reference has been left in place
----------
Key=mdmxsdk
ImagePath=system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys - this reference has been left in place
----------
Key=meiudf
ImagePath=System32\Drivers\meiudf.sys - this reference has been left in place
----------
Key=mnmsrvc
ImagePath=C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe - this reference has been left in place
----------
Key=Mouclass
ImagePath=system32\DRIVERS\mouclass.sys - this reference has been left in place
----------
Key=mouhid
ImagePath=system32\DRIVERS\mouhid.sys - this reference has been left in place
----------
Key=MRxDAV
ImagePath=system32\DRIVERS\mrxdav.sys - this reference has been left in place
----------
Key=MRxSmb
ImagePath=system32\DRIVERS\mrxsmb.sys - this reference has been left in place
----------
Key=MSDTC
ImagePath=C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe - this reference has been left in place
----------
Key=MSIServer
ImagePath=C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /V - this reference has been left in place
----------
Key=MSKSSRV
ImagePath=system32\drivers\MSKSSRV.sys - this reference has been left in place
----------
Key=MSPCLOCK
ImagePath=system32\drivers\MSPCLOCK.sys - this reference has been left in place
----------
Key=MSPQM
ImagePath=system32\drivers\MSPQM.sys - this reference has been left in place
----------
Key=mssmbios
ImagePath=system32\DRIVERS\mssmbios.sys - this reference has been left in place
----------
Key=MSTEE
ImagePath=system32\drivers\MSTEE.sys - this reference has been left in place
----------
Key=NABTSFEC
ImagePath=system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys - this reference has been left in place
----------
Key=NdisIP
ImagePath=system32\DRIVERS\NdisIP.sys - this reference has been left in place
----------
Key=NdisTapi
ImagePath=system32\DRIVERS\ndistapi.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Ndisuio
ImagePath=system32\DRIVERS\ndisuio.sys - this reference has been left in place
----------
Key=NdisWan
ImagePath=system32\DRIVERS\ndiswan.sys - this reference has been left in place
----------
Key=NetBIOS
ImagePath=system32\DRIVERS\netbios.sys - this reference has been left in place
----------
Key=NetBT
ImagePath=system32\DRIVERS\netbt.sys - this reference has been left in place
----------
Key=NetDDE
ImagePath=%SystemRoot%\system32\netdde.exe - this reference has been left in place
----------
Key=NetDDEdsdm
ImagePath=%SystemRoot%\system32\netdde.exe - this reference has been left in place
----------
Key=Netdevio
ImagePath=system32\DRIVERS\netdevio.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Netlogon
ImagePath=%SystemRoot%\system32\lsass.exe - this reference has been left in place
----------
Key=NtLmSsp
ImagePath=%SystemRoot%\system32\lsass.exe - this reference has been left in place
----------
Key=NwlnkFlt
ImagePath=system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys - this reference has been left in place
----------
Key=NwlnkFwd
ImagePath=system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys - this reference has been left in place
----------
Key=ose
ImagePath="C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE" - this reference has been left in place
----------
Key=PCI
ImagePath=system32\DRIVERS\pci.sys - this reference has been left in place
----------
Key=PCIIde
ImagePath=system32\DRIVERS\pciide.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Pcmcia
ImagePath=system32\DRIVERS\pcmcia.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Pfc
ImagePath=system32\drivers\pfc.sys - this reference has been left in place
----------
Key=PlugPlay
ImagePath=%SystemRoot%\system32\services.exe - this reference has been left in place
----------
Key=PolicyAgent
ImagePath=%SystemRoot%\system32\lsass.exe - this reference has been left in place
----------
Key=PptpMiniport
ImagePath=system32\DRIVERS\raspptp.sys - this reference has been left in place
----------
Key=ProtectedStorage
ImagePath=%SystemRoot%\system32\lsass.exe - this reference has been left in place
----------
Key=PSched
ImagePath=system32\DRIVERS\psched.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Ptilink
ImagePath=system32\DRIVERS\ptilink.sys - this reference has been left in place
----------
Key=PxHelp20
ImagePath=System32\Drivers\PxHelp20.sys - this reference has been left in place
----------
Key=qkbfiltr
ImagePath=system32\drivers\qkbfiltr.sys - this reference has been left in place
----------
Key=qmofiltr
ImagePath=system32\drivers\qmofiltr.sys - this reference has been left in place
----------
Key=RasAcd
ImagePath=system32\DRIVERS\rasacd.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Rasl2tp
ImagePath=system32\DRIVERS\rasl2tp.sys - this reference has been left in place
----------
Key=RasPppoe
ImagePath=system32\DRIVERS\raspppoe.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Raspti
ImagePath=system32\DRIVERS\raspti.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Rdbss
ImagePath=system32\DRIVERS\rdbss.sys - this reference has been left in place
----------
Key=RDPCDD
ImagePath=System32\DRIVERS\RDPCDD.sys - this reference has been left in place
----------
Key=rdpdr
ImagePath=system32\DRIVERS\rdpdr.sys - this reference has been left in place
----------
Key=RDSessMgr
ImagePath=C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe - this reference has been left in place
----------
Key=redbook
ImagePath=system32\DRIVERS\redbook.sys - this reference has been left in place
----------
Key=RegSrvc
ImagePath=C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe - this reference has been left in place
----------
Key=RpcLocator
ImagePath=%SystemRoot%\system32\locator.exe - this reference has been left in place
----------
Key=RSVP
ImagePath=%SystemRoot%\system32\rsvp.exe - this reference has been left in place
----------
Key=RTL8023xp
ImagePath=system32\DRIVERS\Rtlnicxp.sys - this reference has been left in place
----------
Key=rtl8139
ImagePath=system32\DRIVERS\RTL8139.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=Runtime
ImagePath=\??\C:\WINDOWS\System32\drivers\runtime.sys - this reference has been left in place [file not found to scan]
----------
Key=S24EventMonitor
ImagePath=C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe - this reference has been left in place
----------
Key=s24trans
ImagePath=system32\DRIVERS\s24trans.sys - this reference has been left in place
----------
Key=SamSs
ImagePath=%SystemRoot%\system32\lsass.exe - this reference has been left in place
----------
Key=SCardSvr
ImagePath=%SystemRoot%\System32\SCardSvr.exe - this reference has been left in place
----------
Key=Secdrv
ImagePath=system32\DRIVERS\secdrv.sys - this reference has been left in place
----------
Key=SLIP
ImagePath=system32\DRIVERS\SLIP.sys - this reference has been left in place
----------
Key=SONYPVU1
ImagePath=system32\DRIVERS\SONYPVU1.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=splitter
ImagePath=system32\drivers\splitter.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Spooler
ImagePath=%SystemRoot%\system32\spoolsv.exe - this reference has been left in place
----------
Key=sr
ImagePath=system32\DRIVERS\sr.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Srv
ImagePath=system32\DRIVERS\srv.sys - this reference has been left in place
----------
Key=streamip
ImagePath=system32\DRIVERS\StreamIP.sys - this reference has been left in place
----------
Key=swenum
ImagePath=system32\DRIVERS\swenum.sys - this reference has been left in place
----------
Key=swmidi
ImagePath=system32\drivers\swmidi.sys - this reference has been left in place
----------
Key=SwPrv
ImagePath=C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe /Processid:{7C7BFE9B-3BDE-4961-A55F-05C8C188F01B} - this reference has been left in place
----------
Key=SynTP
ImagePath=system32\DRIVERS\SynTP.sys - this reference has been left in place
----------
Key=sysaudio
ImagePath=system32\drivers\sysaudio.sys - this reference has been left in place
----------
Key=SysmonLog
ImagePath=%SystemRoot%\system32\smlogsvc.exe - this reference has been left in place
----------
Key=Tcpip
ImagePath=system32\DRIVERS\tcpip.sys - this reference has been left in place
----------
Key=TermDD
ImagePath=system32\DRIVERS\termdd.sys - this reference has been left in place
----------
Key=TlntSvr
ImagePath=C:\WINDOWS\system32\tlntsvr.exe - this reference has been left in place
----------
Key=UIUSys
ImagePath=system32\DRIVERS\UIUSYS.SYS - this reference has been left in place [file not found to scan]
----------
Key=UMWdf
ImagePath=C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe - this reference has been left in place
----------
Key=Update
ImagePath=system32\DRIVERS\update.sys - this reference has been left in place
----------
Key=UPS
ImagePath=%SystemRoot%\System32\ups.exe - this reference has been left in place
----------
Key=usbccgp
ImagePath=system32\DRIVERS\usbccgp.sys - this reference has been left in place
----------
Key=usbehci
ImagePath=system32\DRIVERS\usbehci.sys - this reference has been left in place
----------
Key=usbhub
ImagePath=system32\DRIVERS\usbhub.sys - this reference has been left in place
----------
Key=USBSTOR
ImagePath=system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=usbuhci
ImagePath=system32\DRIVERS\usbuhci.sys - this reference has been left in place
----------
Key=usbvideo
ImagePath=System32\Drivers\usbvideo.sys - this reference has been left in place
----------
Key=VgaSave
ImagePath=\SystemRoot\System32\drivers\vga.sys - this reference has been left in place
----------
Key=VSS
ImagePath=%SystemRoot%\System32\vssvc.exe - this reference has been left in place
----------
Key=w39n51
ImagePath=system32\DRIVERS\w39n51.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Wanarp
ImagePath=system32\DRIVERS\wanarp.sys - this reference has been left in place
----------
Key=wdmaud
ImagePath=system32\drivers\wdmaud.sys - this reference has been left in place
----------
Key=winachsf
ImagePath=system32\DRIVERS\HSF_CNXT.sys - this reference has been left in place
----------
Key=WmiApSrv
ImagePath=C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe - this reference has been left in place
----------
Key=WS2IFSL
ImagePath=\SystemRoot\System32\drivers\ws2ifsl.sys - this reference has been left in place
----------
Key=WSTCODEC
ImagePath=system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS - this reference has been left in place
----------

**************************************************
12:16:32: Scanning -----VXD ENTRIES-----
Checking VMM32 VxD files being loaded

**************************************************
12:16:32: Scanning ----- WINLOGON\NOTIFY DLLS -----
Checking DLLs called from the Winlogon\Notify key:
Key=crypt32chain
DLLName=crypt32.dll - this reference has been left in place
----------
Key=cryptnet
DLLName=cryptnet.dll - this reference has been left in place
----------
Key=cscdll
DLLName=cscdll.dll - this reference has been left in place
----------
Key=igfxcui
DLLName=igfxdev.dll - this reference has been left in place
----------
Key=ScCertProp
DLLName=wlnotify.dll - this reference has been left in place
----------
Key=Schedule
DLLName=wlnotify.dll - this reference has been left in place
----------
Key=sclgntfy
DLLName=sclgntfy.dll - this reference has been left in place
----------
Key=SensLogn
DLLName=WlNotify.dll - this reference has been left in place
----------
Key=termsrv
DLLName=wlnotify.dll - this reference has been left in place
----------
Key=wlballoon
DLLName=wlnotify.dll - this reference has been left in place
----------

**************************************************
12:16:33: Scanning ----- CONTEXTMENUHANDLERS -----
Key = AVG Anti-Spyware
CLSID = {8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll - this ContextMenuHandler has been left in place
----------
Key = BriefcaseMenu
CLSID = {85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}
syncui.dll - this ContextMenuHandler has been left in place
----------
Key = Kaspersky Anti-Virus
CLSID = {dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}
C:\Program Files\Common Files\KAV Shared Files\AvpShlEx.dll - this ContextMenuHandler has been left in place
----------
Key = Offline Files
CLSID = {750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}
%SystemRoot%\System32\cscui.dll - this ContextMenuHandler has been left in place
----------
Key = Open With
CLSID = {09799AFB-AD67-11d1-ABCD-00C04FC30936}
%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll - this ContextMenuHandler has been left in place
----------
Key = Open With EncryptionMenu
CLSID = {A470F8CF-A1E8-4f65-8335-227475AA5C46}
%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll - this ContextMenuHandler has been left in place
----------
Key = Trojan Remover
CLSID = {52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805}
C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll - this ContextMenuHandler has been left in place
----------
Key = TuneUp Shredder Shell Extension
CLSID = {4858E7D9-8E12-45a3-B6A3-1CD128C9D403}
C:\PROGRA~1\TUNEUP~1\SDShelEx-win32.dll - this ContextMenuHandler has been left in place
----------
Key = {a2a9545d-a0c2-42b4-9708-a0b2badd77c8}
%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll - this ContextMenuHandler has been left in place
----------

**************************************************
12:16:33: Scanning ----- FOLDER\COLUMNHANDLERS -----
Key = {0D2E74C4-3C34-11d2-A27E-00C04FC30871}
%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll - this Folder\ColumnHandler has been left in place
----------
Key = {24F14F01-7B1C-11d1-838f-0000F80461CF}
%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll - this Folder\ColumnHandler has been left in place
----------
Key = {24F14F02-7B1C-11d1-838f-0000F80461CF}
%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll - this Folder\ColumnHandler has been left in place
----------
Key = {66742402-F9B9-11D1-A202-0000F81FEDEE}
%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll - this Folder\ColumnHandler has been left in place
----------
Key = {F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll - this Folder\ColumnHandler has been left in place
----------

**************************************************
12:16:34: Scanning ----- BROWSER HELPER OBJECTS -----
Key = {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll - this Browser Helper Object has been left in place
----------
Key = {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}
C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL - this Browser Helper Object has been left in place
----------
Key = {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll - this Browser Helper Object has been left in place
----------

**************************************************
12:16:34: Scanning ----- SHELLSERVICEOBJECTS -----
Key = PostBootReminder
%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll - this ShellServiceObject has been left in place
----------
Key = CDBurn
%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll - this ShellServiceObject has been left in place
----------
Key = WebCheck
C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll - this ShellServiceObject has been left in place
----------
Key = SysTray
C:\WINDOWS\system32\stobject.dll - this ShellServiceObject has been left in place
----------

**************************************************
12:16:34: Scanning ----- SHAREDTASKSCHEDULER ENTRIES -----
Value = {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}
Comment = Browseui preloader
File: %SystemRoot%\system32\browseui.dll - this SharedTaskScheduler entry has been left in place
----------
Value = {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}
Comment = Component Categories cache daemon
File: %SystemRoot%\system32\browseui.dll - this SharedTaskScheduler entry has been left in place
----------

**************************************************
12:16:34: Scanning ----- IMAGEFILE DEBUGGERS -----
No "Debugger" entries found.

**************************************************
12:16:34: Scanning ----- APPINIT_DLLS -----
The AppInit_DLLs value is blank

**************************************************
12:16:34: Scanning ------ COMMON STARTUP GROUP ------
[C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup]
The Common Startup Group attempts to load the following file(s) at boot time:
desktop.ini - this file is expected and has been left in place
--------------------

**************************************************
12:16:34: Scanning ------ USER STARTUP GROUPS ------
--------------------
Checking Startup Group for Administrator
[C:\Documents and Settings\Administrator\START MENU\PROGRAMS\STARTUP]
The Startup Group for Administrator attempts to load the following file(s):
desktop.ini - this file is expected and has been left in place
--------------------
Checking Startup Group for Biljka
[C:\Documents and Settings\Biljka\START MENU\PROGRAMS\STARTUP]
The Startup Group for Biljka attempts to load the following file(s):
desktop.ini - this file is expected and has been left in place
--------------------
Checking Startup Group for Nada
[C:\Documents and Settings\Nada\START MENU\PROGRAMS\STARTUP]
The Startup Group for Nada attempts to load the following file(s):
desktop.ini - this file is expected and has been left in place
Microsoft Office OneNote 2003 Quick Launch.lnk - this links to C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE and has been left in place

**************************************************
12:16:35: Scanning ----- SCHEDULED TASKS -----

**************************************************
12:16:35: ----- EXTRA CHECKS -----
PE386 rootkit checks completed
----------
Winlogon registry rootkit checks completed
----------
Heuristic checks for hidden files/drivers completed
----------

**************************************************
12:16:35: Scanning ------ DOWNLOADED PROGRAM FILES ------
The following files are located in the DOWNLOADED PROGRAM FILES directory:
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\desktop.ini - this file is expected and has been left in place
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\swflash.inf - this file has been left in place

**************************************************
12:16:35: Scanning ----- RUNNING PROCESSES -----

C:\WINDOWS\System32\smss.exe
--------------------
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
--------------------
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
--------------------
C:\WINDOWS\system32\services.exe
--------------------
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
--------------------
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
--------------------
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
--------------------
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
--------------------
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
--------------------
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
--------------------
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
--------------------
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
--------------------
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
--------------------
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
--------------------
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe
--------------------
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
--------------------
C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
--------------------
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe
--------------------
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
--------------------
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
--------------------
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
--------------------
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
--------------------
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
--------------------
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
--------------------
C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
--------------------
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
--------------------
C:\WINDOWS\system32\spider.exe
--------------------
C:\Documents and Settings\Biljka\Application Data\Simply Super Software\Trojan Remover\jtu5D.exe
FileSize: 1,782,336
[This is a Trojan Remover component]
--------------------

**************************************************
12:16:40: Checking AUTOEXEC.BAT file
AUTOEXEC.BAT found in C:\
No malicious entries were found in the AUTOEXEC.BAT file

**************************************************
12:16:40: Checking AUTOEXEC.NT file
AUTOEXEC.NT found in C:\WINDOWS\system32
No malicious entries were found in the AUTOEXEC.NT file

**************************************************
------ INTERNET EXPLORER HOME/START/SEARCH SETTINGS ------
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Start Page":
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Local Page":
%SystemRoot%\system32\blank.htm
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Search Page":
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Default_Page_URL":
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Default_Search_URL":
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\"CustomizeSearch":
ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\"SearchAssistant":
ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Start Page":
google.com
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Local Page":
C:\WINDOWS\system32\blank.htm
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Search Page":
microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

**************************************************
=== NO CHANGES HAVE BEEN MADE TO YOUR SYSTEM FILES ===
Scan completed at: 30/04/2007 12:16:40
************************************************************


***** NORMAL SCAN FOR ACTIVE MALWARE *****
Trojan Remover Ver 6.6.0.2465. For information, email simplysupsupport@aol.com
[Unregistered version]
Scan started at: 27/04/2007 22:38:10
Using Database v6783
Operating System: Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
Using data directory: C:\Documents and Settings\Biljka\Application Data\Simply Super Software\Trojan Remover\
Logfile directory: C:\Documents and Settings\Biljka\My Documents\Simply Super Software\Trojan Remover Logfiles\
Running with Administrator privileges


**************************************************
The following Anti-Malware program(s) are loaded:
AVG Anti-Spyware
AVG Anti-Virus
AVG Anti-Virus

**************************************************

Checking Registry exefile command for modifications
Checking Registry comfile command for modifications
Checking Registry piffile command for modifications
Checking Registry batfile command for modifications
Checking Registry regfile command for modifications
Checking Registry cmdfile command for modifications
Checking Registry scrfile command for modifications

**************************************************
22:38:10: Scanning ----------WIN.INI-----------
WIN.INI found in C:\WINDOWS

**************************************************
22:38:11: Scanning --------SYSTEM.INI---------
SYSTEM.INI found in C:\WINDOWS

**************************************************
22:38:11: ----- SCANNING FOR ROOTKIT SERVICES -----
No hidden Services were detected.

**************************************************
22:38:11: Scanning -----WINDOWS REGISTRY-----
--------------------
Checking HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
--------------------
Checking HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
This key's "Shell" value calls the following program(s):
Explorer.exe - this entry has been left in place
----------
This key's "Userinit" value calls the following program(s):
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe - this entry has been left in place
----------
This key's "System" value appears to be blank
----------
--------------------
Checking HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
--------------------
Checking HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
Value Name = load
The Data Value for this entry appears to be blank
--------------------
--------------------
Checking HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
This Registry Key attempts to run the following program(s):
Value Name = TrojanScanner
Value Data = C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe - this program is Trojan Remover's own scan file
--------------------
Value Name = !AVG Anti-Spyware
Value Data = C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized - this command has been left in place
--------------------
--------------------
Checking HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
This Registry Key appears to be empty
--------------------
Checking HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
This Registry Key appears to be empty
--------------------
Checking HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
This Registry Key attempts to run the following program(s):
Value Name = ctfmon.exe
Value Data = C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe - this command has been left in place
--------------------
--------------------
Checking HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
This Registry Key appears to be empty

**************************************************
22:38:12: Scanning -----SHELLEXECUTEHOOKS-----
ValueName: {AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}
File: shell32.dll - this file is expected and has been left in place
----------
ValueName: {57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8}
Value: AVG Anti-Spyware 7.5
File: C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\shellexecutehook.dll
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\shellexecutehook.dll - this ShellExecuteHook has been left in place
----------

**************************************************
22:38:12: Scanning -----HIDDEN REGISTRY ENTRIES-----
Taskdir check completed
----------
No Registry Run Keys Hidden Entries found
----------

**************************************************
22:38:12: Scanning -----ACTIVE SCREENSAVER-----
ScreenSaver=C:\WINDOWS\system32\logon.scr - this command has been left in place
--------------------

**************************************************
22:38:12: Scanning ----- REGISTRY ACTIVE SETUP KEYS -----
Checking the StubPath calls in the Active Setup\Installed Components registry keys:
Key=<{12d0ed0d-0ee0-4f90-8827-78cefb8f4988}
StubPath=C:\WINDOWS\system32\ieudinit.exe - this reference has been left in place
----------
Key=>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}
StubPath=C:\WINDOWS\inf\unregmp2.exe - this reference has been left in place
----------
Key=>{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}
StubPath=C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe - this reference has been left in place
----------
Key=>{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a}
StubPath=C:\WINDOWS\system32\shmgrate.exe - this reference has been left in place
----------
Key={2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED}
StubPath=C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe - this reference has been left in place
----------
Key={44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}
StubPath=C:\Program Files\Outlook Express\setup50.exe - this reference has been left in place
----------
Key={7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02}
StubPath=C:\Program Files\Outlook Express\setup50.exe - this reference has been left in place
----------
Key={89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340}
StubPath=regsvr32.exe - this reference has been left in place
----------
Key={89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}
StubPath=C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe - this reference has been left in place
----------

**************************************************
22:38:14: Scanning ----- SERVICEDLL REGISTRY KEYS -----
Checking DLL files called from the CurrentControlSet\Services Keys:
--------------------
Key=Alerter
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\alrsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=AppMgmt
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\appmgmts.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=AudioSrv
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\audiosrv.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=BITS
ServiceDLL=C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Browser
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\browser.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=CryptSvc
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\cryptsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=DcomLaunch
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\rpcss.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Dhcp
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\dhcpcsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=dmserver
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\dmserver.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Dnscache
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\dnsrslvr.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=ERSvc
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\ersvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=EventSystem
ServiceDLL=C:\WINDOWS\system32\es.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=FastUserSwitchingCompatibility
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=helpsvc
ServiceDLL=%WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\pchsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=HidServ
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\hidserv.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=HTTPFilter
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\w3ssl.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=lanmanserver
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\srvsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=lanmanworkstation
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\wkssvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=LmHosts
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\lmhsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Messenger
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\msgsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Netman
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\netman.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Nla
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\mswsock.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=NtmsSvc
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\ntmssvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=RasAuto
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\rasauto.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=RasMan
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\rasmans.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=RemoteAccess
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\mprdim.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=RemoteRegistry
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\regsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=RpcSs
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\rpcss.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Schedule
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\schedsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=seclogon
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\seclogon.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=SENS
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\sens.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=SharedAccess
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\ipnathlp.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=ShellHWDetection
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=srservice
ServiceDLL=C:\WINDOWS\system32\srsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=SSDPSRV
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\ssdpsrv.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=stisvc
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\wiaservc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=TapiSrv
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\tapisrv.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=TermService
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\termsrv.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Themes
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=TrkWks
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\trkwks.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=upnphost
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\upnphost.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=UxTuneUp
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\uxtuneup.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=W32Time
ServiceDLL=C:\WINDOWS\system32\w32time.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=WebClient
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\webclnt.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=winmgmt
ServiceDLL=%SystemRoot%\system32\wbem\WMIsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=WmdmPmSN
ServiceDLL=C:\WINDOWS\system32\MsPMSNSv.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=Wmi
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\advapi32.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=wscsvc
ServiceDLL=%SYSTEMROOT%\system32\wscsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=wuauserv
ServiceDLL=C:\WINDOWS\system32\wuauserv.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=WZCSVC
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\wzcsvc.dll - this reference has been left in place
--------------------
Key=xmlprov
ServiceDLL=%SystemRoot%\System32\xmlprov.dll - this reference has been left in place

**************************************************
22:38:19: Scanning ----- SERVICES REGISTRY KEYS -----
Checking files called from the CurrentControlSet\Services Keys:
Key=ACPI
ImagePath=system32\DRIVERS\ACPI.sys - this reference has been left in place
----------
Key=ACPIEC
ImagePath=system32\DRIVERS\ACPIEC.sys - this reference has been left in place
----------
Key=aec
ImagePath=system32\drivers\aec.sys - this reference has been left in place
----------
Key=AegisP
ImagePath=system32\DRIVERS\AegisP.sys - this reference has been left in place
----------
Key=AFD
ImagePath=\SystemRoot\System32\drivers\afd.sys - this reference has been left in place
----------
Key=ALG
ImagePath=%SystemRoot%\System32\alg.exe - this reference has been left in place
----------
Key=aspnet_state
ImagePath=%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_state.exe - this reference has been left in place
----------
Key=AsyncMac
ImagePath=system32\DRIVERS\asyncmac.sys - this reference has been left in place
----------
Key=atapi
ImagePath=system32\DRIVERS\atapi.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Atmarpc
ImagePath=system32\DRIVERS\atmarpc.sys - this reference has been left in place
----------
Key=audstub
ImagePath=system32\DRIVERS\audstub.sys - this reference has been left in place
----------
Key=AVG Anti-Spyware Driver
ImagePath=\??\C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.sys - this reference has been left in place
----------
Key=AVG Anti-Spyware Guard
ImagePath=C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe - this reference has been left in place
----------
Key=AvgAsCln
ImagePath=System32\DRIVERS\AvgAsCln.sys - this reference has been left in place
----------
Key=AVPCC
ImagePath="C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /Service - this reference has been left in place
----------
Key=avpg
ImagePath=\??\C:\PROGRA~1\COMMON~1\KAVSHA~1\avpg.sys - this reference has been left in place
----------
Key=BoiHwsetup
ImagePath=system32\drivers\BoiHwSetup.sys - this reference has been left in place
----------
Key=CCDECODE
ImagePath=system32\DRIVERS\CCDECODE.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Cdrom
ImagePath=system32\DRIVERS\cdrom.sys - this reference has been left in place
----------
Key=CFSvcs
ImagePath=C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe - this reference has been left in place
----------
Key=CiSvc
ImagePath=%SystemRoot%\system32\cisvc.exe - this reference has been left in place
----------
Key=ClipSrv
ImagePath=%SystemRoot%\system32\clipsrv.exe - this reference has been left in place
----------
Key=CmBatt
ImagePath=system32\DRIVERS\CmBatt.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Compbatt
ImagePath=system32\DRIVERS\compbatt.sys - this reference has been left in place
----------
Key=COMSysApp
ImagePath=C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} - this reference has been left in place
----------
Key=Disk
ImagePath=system32\DRIVERS\disk.sys - this reference has been left in place
----------
Key=DLABOIOM
ImagePath=System32\DLA\DLABOIOM.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DLACDBHM
ImagePath=System32\Drivers\DLACDBHM.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DLADResN
ImagePath=System32\DLA\DLADResN.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DLAIFS_M
ImagePath=System32\DLA\DLAIFS_M.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DLAOPIOM
ImagePath=System32\DLA\DLAOPIOM.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DLAPoolM
ImagePath=System32\DLA\DLAPoolM.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DLARTL_N
ImagePath=System32\Drivers\DLARTL_N.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DLAUDFAM
ImagePath=System32\DLA\DLAUDFAM.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DLAUDF_M
ImagePath=System32\DLA\DLAUDF_M.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=dmadmin
ImagePath=%SystemRoot%\System32\dmadmin.exe /com - this reference has been left in place
----------
Key=dmboot
ImagePath=System32\drivers\dmboot.sys - this reference has been left in place
----------
Key=dmio
ImagePath=System32\drivers\dmio.sys - this reference has been left in place
----------
Key=dmload
ImagePath=System32\drivers\dmload.sys - this reference has been left in place
----------
Key=DMusic
ImagePath=system32\drivers\DMusic.sys - this reference has been left in place
----------
Key=drmkaud
ImagePath=system32\drivers\drmkaud.sys - this reference has been left in place
----------
Key=DRVMCDB
ImagePath=System32\Drivers\DRVMCDB.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DRVNDDM
ImagePath=System32\Drivers\DRVNDDM.SYS - this reference has been left in place
----------
Key=DVD-RAM_Service
ImagePath=C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe - this reference has been left in place
----------
Key=Eventlog
ImagePath=%SystemRoot%\system32\services.exe - this reference has been left in place
----------
Key=EvtEng
ImagePath=C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe - this reference has been left in place
----------
Key=EXAMPLE
ImagePath=\??\C:\WINDOWS\system32\main.sys - this reference has been left in place [file not found to scan]
----------
Key=FltMgr
ImagePath=system32\DRIVERS\fltMgr.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Ftdisk
ImagePath=system32\DRIVERS\ftdisk.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Gpc
ImagePath=system32\DRIVERS\msgpc.sys - this reference has been left in place
----------
Key=HdAudAddService
ImagePath=system32\drivers\CHDAud.sys - this reference has been left in place
----------
Key=HDAudBus
ImagePath=system32\DRIVERS\HDAudBus.sys - this reference has been left in place
----------
Key=hflt_ipf
ImagePath=\??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\hflt_ipf.sys - this reference has been left in place [file not found to scan]
----------
Key=HidUsb
ImagePath=system32\DRIVERS\hidusb.sys - this reference has been left in place
----------
Key=HSFHWAZL
ImagePath=system32\DRIVERS\HSFHWAZL.sys - this reference has been left in place
----------
Key=HSF_DPV
ImagePath=system32\DRIVERS\HSF_DPV.sys - this reference has been left in place
----------
Key=HTTP
ImagePath=System32\Drivers\HTTP.sys - this reference has been left in place
----------
Key=i8042prt
ImagePath=system32\DRIVERS\i8042prt.sys - this reference has been left in place
----------
Key=ialm
ImagePath=system32\DRIVERS\ialmnt5.sys - this reference has been left in place
----------
Key=IDriverT
ImagePath="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe" - this reference has been left in place
----------
Key=Imapi
ImagePath=system32\DRIVERS\imapi.sys - this reference has been left in place
----------
Key=ImapiService
ImagePath=C:\WINDOWS\system32\imapi.exe - this reference has been left in place
----------
Key=intelppm
ImagePath=system32\DRIVERS\intelppm.sys - this reference has been left in place
----------
Key=IpFilterDriver
ImagePath=system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys - this reference has been left in place
----------
Key=IpInIp
ImagePath=system32\DRIVERS\ipinip.sys - this reference has been left in place
----------
Key=IpNat
ImagePath=system32\DRIVERS\ipnat.sys - this reference has been left in place
----------
Key=IPSec
ImagePath=system32\DRIVERS\ipsec.sys - this reference has been left in place
----------
Key=IRENUM
ImagePath=system32\DRIVERS\irenum.sys - this reference has been left in place
----------
Key=isapnp
ImagePath=system32\DRIVERS\isapnp.sys - this reference has been left in place
----------
Key=Iviaspi
ImagePath=system32\drivers\iviaspi.sys - this reference has been left in place
----------
Key=KAVMonitorService
ImagePath="C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe" /Service - this reference has been left in place
----------
Key=Kbdclass
ImagePath=system32\DRIVERS\kbdclass.sys - this reference has been left in place
----------
Key=kbdhid
ImagePath=system32\DRIVERS\kbdhid.sys - this reference has been left in place
----------
Key=kmixer
ImagePath=system32\drivers\kmixer.sys - this reference has been left in place
----------
Key=mdmxsdk
ImagePath=system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys - this reference has been left in place
----------
Key=meiudf
ImagePath=System32\Drivers\meiudf.sys - this reference has been left in place
----------
Key=mnmsrvc
ImagePath=C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe - this reference has been left in place
----------
Key=Mouclass
ImagePath=system32\DRIVERS\mouclass.sys - this reference has been left in place
----------
Key=mouhid
ImagePath=system32\DRIVERS\mouhid.sys - this reference has been left in place
----------
Key=MRxDAV
ImagePath=system32\DRIVERS\mrxdav.sys - this reference has been left in place
----------
Key=MRxSmb
ImagePath=system32\DRIVERS\mrxsmb.sys - this reference has been left in place
----------
Key=MSDTC
ImagePath=C:\WINDOWS\system32\msdt

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Vidim u cemu je problem.

Prvo da te obavestim da ovo sto cemo pokusati moze biti rizicno po integritet tvog Windowsa, tako da je najbolje da sve sto imas relevantno, tj. vazno na kompu prvo snimis na sigurno mesto (CD, DVD).

Infekcija koju imas na kompu se ne moze otkloniti antivirusima, jer su zarazeni sistemski fajlovi samog Windowsa.
Za resavanje ove infekcije ce ti biti potreban instalacioni CD Windowsa, tako da vidi da ti bude pri ruci kada budes sledila moja dalja uputstva.

Otvori konzolu na sledeci nacin:
Start> Run> upisi CMD u polje koje se pojavilo> stisni Enter.

U konzoli upisi sledece:

sc stop EXAMPLE pa stisni Enter
sc delete EXAMPLE pa stisni Enter
sc stop Runtime pa stisni Enter
sc delete Runtime pa stisni Enter
sc stop hflt_ipf pa stisni Enter
sc delete hflt_ipf pa stisni Enter
sc stop UIUSys pa stisni Enter
sc delete UIUSys pa stisni Enter
sfc /Scanonce pa stisni Enter

Sada restartuj komp.
Tokom ponovnog startovanja izvrsice se skeniranje autenticnosti Windowsovih fajlova, i bice od tebe zatrazeno da ubacis Windows instalacioni CD u drajv ukoliko se za neki fajl utvrdi da nije originalan.
Sada ce biti zamenjen originalnim.
Kada se skeniranje zavrsi, restartuj ponovo komp.

Kada se Windows startuje, sa diska obrisi sledece fajlove:
C:\Windows\System32\main.sys
C:\Windows\System32\drivers\runtime.sys
C:\Windows\System32\drivers\ip6fw.sys (prvo proveri tvojim antivirusom da li je ovo virus, moze biti i da je originalan Windowsov fajl)
C:\Windows\System32\wsys.dll

Sada preskeniraj ceo komp tvojim antivirus programom.

Ukoliko nakon ciscenja ne mozes vise da se prikljucis na internet, otvori ponovo konzolu pa ukucaj:
sfc /scannow
Ponovo ce biti proskeniran komp da se utvrdi da li su originalni Windowsovi fajlovi zamenjeni nekim drugim fajlovima. Ukoliko neki jeste, onda ce biti iskopiran originalan fajl sa instalacionog CD-a.

Nakon svega toga, postavi mi sveze logove napravljene uz pomoc Trojan Removera i GMER-a

offline
 • Pridružio: 28 Apr 2007
 • Poruke: 5

Kada sam stavila CD automatski je reinstaliran ceo windows i sada sve radi super.

Hvala.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 470 korisnika na forumu :: 9 registrovanih, 2 sakrivenih i 459 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., bojankrstc, dragan638, HrcAk47, maCvele, Marko Marković, milekNS, pein, shaja1