Pomozite mi oko uklanjanja virusa sa kompa

1

Pomozite mi oko uklanjanja virusa sa kompa

offline
 • Pridružio: 07 Jul 2008
 • Poruke: 22

Zdravo.
Igleda da mi je uslo nekoliko virusa u komp u roku od par dana.
Jedan preko mreze (sa drugog kompa u kuci),
drugi preko usb-a, nije pomoglo zaustavljanje auto run-a.
Nod 32 ih samo stavi u karantin, i to je sve.
Bila bih vam zahvalna kada biste mi pomogli da ih se recim.
Unapred zahvalna,
Nevena.

PS Raspolazem internet konekcijom 512 kbps...

Evo log file-a...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 12:06:22 PM, on 9/6/2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18241)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE
C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Nevena\Desktop\Ciscenje\TR3.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_0_1.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll
O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_0_1.dll
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user')
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe
O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - favorites.live.com/quickadd.aspx
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Translate with &Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YPager.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YPager.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{731306EC-0D44-4FFE-8B0A-825604B2F6EF}: NameServer = 80.93.224.1,80.93.224.2
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

--
End of file - 8582 bytes

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Pozdrav...


U logu nema tragova malware-a, no izvršićemo još jednu proveru.

Privremeno treba isključiti zaštitni softver...


TeaTimer:
Pokrenite Spybot S&D
Kliknite Mode stavku u meniju
Odaberite Advance Mode
Na traci levo kliknite na Tools
Kliknite na Resident
Destiklirajte Resident Tea-Timer
Zatvorite Spybot S&D
Restartujte kompjuter.

- Zatim skinuti file sa ovog linka na Desktop.
- Pokrenuti file dvoklikom i ispratiti uputstva.

Nemojte zaboraviti da ponovo ukljucite ove opcije kada zavrsimo ciscenje.
* Otvori Nod32 Control Center (Klik na njegovu tray ikonicu ( ) u donjem desnom uglu ekrana).
* Izaberi AMON iz Threat Protection grupe opcija.
* Na desnom panelu deštikliraj opciju File system monitor (AMON) enabled.
* Gašenje ove opcije pokazaće se kroz promenu boje Control Center-a iz zelene u crvenu.

Napomena: Ne zaboravi da uključiš ovu opciju po završetku čišćenja.
Arrow Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa na Desktop:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log (C:\ComboFix.txt) koji ces nam ovde iskopirati.

offline
 • Pridružio: 07 Jul 2008
 • Poruke: 22

Evo loga...

ComboFix 08-09-05.02 - Nevena 2008-09-06 13:51:41.2 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1033.18.1442 [GMT 2:00]
Running from: C:\Documents and Settings\Nevena\Desktop\ComboFix.exe
* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\Documents and Settings\Nevena\Favorites\Download programs.url
C:\Documents and Settings\Nevena\Favorites\Games.url
C:\Documents and Settings\Nevena\Favorites\Translator.url
C:\Documents and Settings\Nevena\Favorites\Videos.url
C:\Documents and Settings\Nevena\Local Settings\Temporary Internet Files\SuggestedSites.dat
C:\Documents and Settings\Nevena\Start Menu\Programs\Download programs.url
C:\Documents and Settings\Nevena\Start Menu\Programs\Games.url
C:\Documents and Settings\Nevena\Start Menu\Programs\Translator.url
C:\Documents and Settings\Nevena\Start Menu\Programs\Videos.url

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-08-06 to 2008-09-06 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-09-06 01:53 . 2008-09-06 11:58 147 --a------ C:\WINDOWS\fcp5.cfg
2008-09-06 01:52 . 2008-09-06 01:52 <DIR> d-------- C:\Program Files\High-Logic
2008-09-06 01:52 . 2008-09-06 01:53 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Nevena\Application Data\FontCreator
2008-09-02 21:36 . 2008-09-02 21:36 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Nevena\Application Data\PCF-VLC
2008-08-29 04:45 . 2008-08-29 04:45 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Nevena\Application Data\Participatory Culture Foundation
2008-08-29 04:44 . 2008-08-29 04:44 <DIR> d-------- C:\Program Files\Participatory Culture Foundation
2008-08-29 04:07 . 2008-08-29 04:07 <DIR> d--hs---- C:\Documents and Settings\Nevena\PrivacIE
2008-08-29 03:50 . 2008-08-29 03:51 <DIR> d--h-c--- C:\WINDOWS\ie8
2008-08-29 03:45 . 2008-08-29 03:45 512,096 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\amon.sys
2008-08-29 03:45 . 2008-08-29 03:45 298,104 --a------ C:\WINDOWS\system32\imon.dll
2008-08-29 03:45 . 2008-08-29 03:45 15,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\nod32drv.sys
2008-08-29 03:11 . 2008-08-29 03:12 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Adobe
2008-08-29 03:11 . 2008-08-29 03:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\xing shared
2008-08-29 03:04 . 2008-08-29 03:04 <DIR> d-------- C:\Program Files\Apple Software Update
2008-08-29 03:04 . 2008-08-29 03:04 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Apple
2008-08-29 03:03 . 2008-08-29 03:03 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Adobe AIR
2008-08-22 03:05 . 2008-08-22 03:05 48,640 --------- C:\WINDOWS\system32\PrivacIE.dll
2008-08-19 20:01 . 2008-08-19 20:54 <DIR> d-------- C:\Bogdan bzw
2008-08-19 18:30 . 2008-08-19 18:30 <DIR> d-------- C:\Program Files\Babylon
2008-08-19 18:30 . 2008-09-02 20:08 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Nevena\Application Data\Babylon
2008-08-19 18:30 . 2008-09-02 19:40 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Babylon
2008-08-19 12:11 . 2008-08-24 21:08 54,156 --ah----- C:\WINDOWS\QTFont.qfn
2008-08-19 12:11 . 2008-08-19 12:11 1,409 --a------ C:\WINDOWS\QTFont.for
2008-08-19 01:06 . 2008-08-19 01:06 <DIR> d-------- C:\Program Files\Another Day
2008-08-12 03:01 . 2008-08-12 03:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSXML 4.0
2008-08-12 03:01 . 2004-08-04 00:56 221,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpns.dll
2008-08-11 21:15 . 2008-05-07 07:39 1,419,232 --a------ C:\WINDOWS\system32\wdfcoinstaller01005.dll
2008-08-11 21:15 . 2008-05-07 07:38 659,968 --a------ C:\WINDOWS\system32\nmwcdcocls.dll
2008-08-11 21:15 . 2008-05-07 07:38 20,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ccdcmbo.sys
2008-08-11 21:15 . 2008-05-07 07:38 17,536 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ccdcmb.sys
2008-08-11 21:15 . 2008-05-07 07:38 8,064 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbser_lowerfltj.sys
2008-08-11 21:15 . 2008-06-06 09:24 8,064 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbser_lowerflt.sys
2008-08-11 21:14 . 2008-02-01 16:17 138,112 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdnsu.sys
2008-08-11 21:14 . 2008-02-01 16:17 8,320 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdnsuc.sys
2008-08-10 14:59 . 2008-08-10 18:44 3,783 --a------ C:\WINDOWS\MDVDP.Ini
2008-08-10 03:15 . 2007-07-30 19:19 271,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll
2008-08-10 03:15 . 2007-07-30 19:19 207,736 --a------ C:\WINDOWS\system32\muweb.dll
2008-08-10 03:15 . 2007-07-30 19:19 30,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-09-06 11:46 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp Remote
2008-08-29 03:43 --------- d-----w C:\Program Files\ESET
2008-08-29 01:11 --------- d-----w C:\Program Files\Real
2008-08-29 01:11 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Real
2008-08-29 01:05 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Apple Computer
2008-08-29 01:03 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
2008-08-22 01:08 878,592 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
2008-08-22 01:08 43,008 ----a-w C:\WINDOWS\system32\licmgr10.dll
2008-08-22 01:07 18,944 ----a-w C:\WINDOWS\system32\corpol.dll
2008-08-22 01:06 72,704 ----a-w C:\WINDOWS\system32\admparse.dll
2008-08-22 01:06 71,680 ----a-w C:\WINDOWS\system32\iesetup.dll
2008-08-22 01:06 434,176 ----a-w C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
2008-08-22 01:05 48,128 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mshtmler.dll
2008-08-22 01:05 35,840 ----a-w C:\WINDOWS\system32\imgutil.dll
2008-08-22 01:04 45,568 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mshta.exe
2008-08-22 00:57 156,160 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msls31.dll
2008-08-14 01:01 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
2008-08-11 19:15 --------- d-----w C:\Program Files\Nokia
2008-08-11 19:13 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Nokia
2008-08-11 19:12 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Installations
2008-08-08 00:03 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Nevena\Application Data\Nokia Multimedia Player
2008-08-05 15:55 265,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msdbg2.dll
2008-08-03 20:00 --------- d-----w C:\Program Files\Decoshow
2008-07-27 20:04 --------- d-----w C:\Program Files\Google
2008-07-27 17:41 --------- d-----w C:\Program Files\EyesRelax
2008-07-26 01:50 --------- d-----w C:\Program Files\Java
2008-07-25 20:47 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WLInstaller
2008-07-25 20:17 --------- d-----w C:\Program Files\Microsoft LifeCam
2008-07-25 20:10 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live
2008-07-25 20:09 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live Toolbar
2008-07-25 20:08 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live Favorites
2008-07-25 20:07 --------- dcsh--w C:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller
2008-07-24 08:21 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Nevena\Application Data\uTorrent
2008-07-21 17:18 --------- d-----w C:\Program Files\Picture Merge Genius
2008-07-21 16:09 --------- d-----w C:\Program Files\PearlMountain Soft
2008-07-21 16:09 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Bcgsoft
2008-07-21 16:07 --------- d-----w C:\Program Files\Photo Collage Maker
2008-07-21 16:05 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-07-21 16:02 --------- d-----w C:\Program Files\Wedding Album Maker Gold
2008-07-21 16:02 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Anvsoft
2008-07-21 15:31 --------- d-----w C:\Program Files\iFoxSoft
2008-07-21 15:11 --------- d-----w C:\Program Files\FlashGet
2008-07-21 15:10 --------- d-----w C:\Program Files\Auto Collage Studio
2008-07-12 00:04 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Nevena\Application Data\Nokia
2008-07-07 20:32 253,952 ----a-w C:\WINDOWS\system32\es.dll
2008-06-24 16:23 74,240 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mscms.dll
2008-06-20 17:41 245,248 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
2008-06-12 09:27 26,144 ----a-w C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe
2008-06-12 09:27 26,112 ----a-w C:\WINDOWS\system32\idndl.dll
2008-06-12 09:27 24,576 ----a-w C:\WINDOWS\system32\nlsdl.dll
2008-06-12 09:27 23,552 ----a-w C:\WINDOWS\system32\normaliz.dll
2008-03-06 03:27 56 --sh--r C:\WINDOWS\system32\B2CE2D78DD.sys
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]
"Orb"="C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" [2008-03-25 507904]
"SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2008-01-28 2097488]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2007-06-28 8466432]
"googletalk"="C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe" [2007-01-01 3739648]
"PCSuiteTrayApplication"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe" [2007-06-18 271360]
"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" [2008-06-10 144784]
"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 34672]
"QuickTime Task"="C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\QTTask.exe" [2008-05-27 413696]
"nod32kui"="C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" [2008-08-29 949376]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-09-19 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Nokia.PCSync"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" [2007-06-19 1241088]

C:\Documents and Settings\Nevena\Start Menu\Programs\Startup\
Adobe Gamma.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2008-03-06 113664]
OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2007-08-24 101784]

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Logitech SetPoint.lnk - C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe [2008-04-10 581632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"VIDC.3iv2"= C:\PROGRA~1\K-LITE~1\codecs\3IVXVF~1.DLL
"VIDC.VP60"= C:\PROGRA~1\K-LITE~1\codecs\vp6vfw.dll
"VIDC.VP61"= C:\PROGRA~1\K-LITE~1\codecs\vp6vfw.dll
"VIDC.VP62"= C:\PROGRA~1\K-LITE~1\codecs\vp6vfw.dll
"VIDC.VP70"= C:\PROGRA~1\K-LITE~1\codecs\vp7vfw.dll
"VIDC.VP31"= C:\PROGRA~1\K-LITE~1\codecs\vp31vfw.dll
"msacm.ac3acm"= C:\PROGRA~1\K-LITE~1\codecs\ac3acm.acm
"msacm.l3fhg"= C:\PROGRA~1\K-LITE~1\codecs\l3codecp.acm
"VIDC.ACDV"= ACDV.dll
"vidc.DIV3"= DivXc32.dll
"vidc.DIV4"= DivXc32f.dll
"msacm.divxa32"= DivXa32.acm
"VIDC.HFYU"= huffyuv.dll
"VIDC.AP41"= APmpg4v1.dll

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Gamma Loader.lnk]
path=C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Gamma Loader.lnk
backup=C:\WINDOWS\pss\Adobe Gamma Loader.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Reader Speed Launch.lnk]
path=C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Reader Speed Launch.lnk
backup=C:\WINDOWS\pss\Adobe Reader Speed Launch.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Reader Synchronizer.lnk]
path=C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Reader Synchronizer.lnk
backup=C:\WINDOWS\pss\Adobe Reader Synchronizer.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
--a------ 2001-07-09 12:50 155648 C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon]
--a------ 2007-06-28 18:43 8466432 C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvMediaCenter]
--a------ 2007-06-28 18:43 81920 C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RemoteControl]
--a------ 2004-11-02 21:24 32768 C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Yahoo! Pager]
--a------ 2005-12-08 14:55 3096576 C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YPager.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nwiz]
--a------ 2007-06-28 18:43 1626112 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001
"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"C:\\Program Files\\Yahoo!\\Messenger\\YPager.exe"=
"C:\\Program Files\\Yahoo!\\Messenger\\YServer.exe"=
"C:\\Program Files\\Google\\Google Talk\\googletalk.exe"=
"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=
"C:\\Program Files\\FlashGet\\flashget.exe"=
"C:\\Program Files\\Winamp Remote\\bin\\Orb.exe"=
"C:\\Program Files\\Winamp Remote\\bin\\OrbTray.exe"=
"C:\\Program Files\\Winamp Remote\\bin\\OrbStreamerClient.exe"=
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
"C:\\Program Files\\Microsoft LifeCam\\LifeCam.exe"=
"C:\\Program Files\\Microsoft LifeCam\\LifeExp.exe"=
"C:\\WINDOWS\\pchealth\\helpctr\\binaries\\HelpCtr.exe"=

R2 MSCamSvc;MSCamSvc;C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe [2007-05-17 271720]
S3 nmwcdnsu;Nokia USB Flashing Phone Parent;C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdnsu.sys [2008-02-01 138112]
S3 nmwcdnsuc;Nokia USB Flashing Generic;C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdnsuc.sys [2008-02-01 8320]
S3 VX1000;VX-1000;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VX1000.sys [2007-04-10 1966312]
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
.
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

MSConfigStartUp-TkBellExe - C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Real\Update_OB\evntsvc.exe


.
------- Supplementary Scan -------
.
FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\Nevena\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\yx0afgqr.default\
FireFox -: prefs.js - SEARCH.DEFAULTURL - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT1460988&SearchSource=3&q=
FireFox -: prefs.js - STARTUP.HOMEPAGE - hxxp://www.google.com/
FF -: plugin - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npgcplug.dll
FF -: plugin - C:\Program Files\Yahoo!\Shared\npYState.dll
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2008-09-06 13:53:21
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2008-09-06 13:54:16
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-09-06 11:53:57
ComboFix2.txt 2008-07-27 15:04:21

Pre-Run: 32,708,538,368 bytes free
Post-Run: 35,142,144,000 bytes free

230 --- E O F --- 2008-08-30 01:06:23

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Uploaduj sledeći file na proveru: C:\WINDOWS\system32\PrivacIE.dll

korišćenjem ove forme: http://www.mycity.rs/ambulanta-upload.php

offline
 • Pridružio: 07 Jul 2008
 • Poruke: 22

Uploadovala sam...

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

OK. Ovde nema aktivnog malware-a.

Hajde da proverimo taj USB drive (ne izgleda kao da je ovde došlo do infekcije putem USB-a).Skini sledeci program - http://amf.mycity.rs/personal/bobby/USB_blocker/usb_blocker.exe
- startuj ga i odaberi opciju Auto block
- ubaci USB stick u komp i sacekaj koji sekund (recimo 5-10 sekundi)
- program je sada uradio analizu sticka (vidi se u donjem delu programa, u logu)
- gore levo klikni duplo na slovo koje oznacava particiju, tj. tvoj USB stick
- dole kraj sata ce se pojaviti poruka da smes da izvadis USB stick iz kompa
- ne gasi program, vec ubaci sledeci USB stick i za njega isto sacekaj par sekundi, i tako redom za sve stickove, MP3 plejere, mobilni
- zapamti kojim redom su ubacivani stickovi

Kada sve to zavrsis, log u donjem delu programa ce sadrzati sve podatke koji su meni potrebni da bih video koji stick je zarazen.
Klikni desnim dugmetom misa na log/izvestaj i odaberi Save log.
Automatski ce se otvoriti Notepad i u njemu izvestaj.
Iskopiraj mi taj izvestaj ovde na forum.

offline
 • Pridružio: 07 Jul 2008
 • Poruke: 22

Evo loga...

USB_blocker by bobby

Started at 9/6/2008 2:51:13 PM

Scanning for connected USB Mass storage...
========================================
========================================
Scanning for other storage...
========================================
D: b18dc4ef-ec03-11dc-88d2-001d7daaf5db
E: b18dc4f1-ec03-11dc-88d2-001d7daaf5db
C: dd16c853-eb12-11dc-8315-806d6172696f
========================================New device connected at 9/6/2008 2:51:29 PM

Scanning for connected USB Mass storage...
========================================
G: 9d40cd1d-ed49-11dc-8c3f-001d7daaf5db
========================================

Scanning USB mass storage for autorun.inf and desktop.ini files...
========================================
Sanitizing Shell Menu...
No key for GUID: 9d40cd1d-ed49-11dc-8c3f-001d7daaf5db
========================================


New device connected at 9/6/2008 2:53:09 PM

Scanning for connected USB Mass storage...
========================================
========================================

Scanning USB mass storage for autorun.inf and desktop.ini files...
========================================
Sanitizing Shell Menu...
========================================Prvi je USB 4GB
Drugi Mp3 player
Treci Nokia (symbian)

Prvi sam lepo zatvorila duplim klikom,
a drugi i treci nije ni nudio particiju, bio je prazan prozorcic, pa sam ih iskljucila na onu ikonicu kod sata....

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Kao što rekoh, čist PC (kao i USB drive-ovi).

Preostaje da odradiš sledeće:
Klikni START a zatim RUN
U liniju za unos teksta ukucaj Combofix /u i klikni OK

Sačekaj da se proces deinstalacije završi

Gornja procedura će:
Obrisati sledeće:
ComboFix i njegove file-ove i foldere
VundoFix Backups folder, ako postoji
C:\Deckard folder, ako postoji
C:\OtMoveIt folder, ako postoji

Resetovati podešavanja sata na kompjuteru
Sakriti ekstenzije file-ova, ako je potrebno
Sakriti sistemske/skrivene file-ove/foldere, ako je potrebno
Resetovati System Restore

offline
 • Pridružio: 07 Jul 2008
 • Poruke: 22

Dobro, zavrsicu to...
Samo bih htela da pogledas sta je to ustvari bilo, i da li ga je nod ustvari ocistio...
dodala sam screen shoot...


mycity.rs/must-login.png
[/img]

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Jeste, obrisano je (kad kaže da je nešto prebacio u karantin, to znači da je file uklonjen).

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 826 korisnika na forumu :: 63 registrovanih, 9 sakrivenih i 754 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., aramis s, Battlehammer, bojank, caesar, cincarin, comi991, croato, djboj, DJORDJE-NO-1, Doca, dragon986, Drug pukovnik, flash12, FOX, goxin, havoc995, HrcAk47, ikan, ILGromovnik, Insan, Jovan Nenad, kolateralnasteta, kovinacc, KUZMAR, madza, MarKhan, Markoni29, mercedesamg, mige, Mirage 2000N, misa1xx, mnn2, mushroom, nemkea71, nenad81, nenooo, nuke92, Oluj2.1, Oscar, Pakito93, Panter, pein, pera bager, raskoljnikov, Regrut Boskica, rovac, sabros, sakota79, Sale.S, shaja1, simazr, Simon simonović, Sr.Stat., tamburski, Tragač, vathra, VJ, Vlada1389, vlvl, voja64, zlatkoa987, |_MeD_|