Provera Logfile

Provera Logfile

offline
 • Pridružio: 06 Mar 2005
 • Poruke: 150

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 13:20:10, on 17.09.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
C:\Programme\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe
C:\Programme\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Programme\Bluetooth\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Programme\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
H:\TT\TT.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - Default URLSearchHook is missing
O2 - BHO: Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Programme\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\ievkbd.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programme\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\programme\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Programme\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\programme\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Programme\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TerraTec Remote Control] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\TerraTec\Remote\TTTVRC.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Programme\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Programme\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Programme\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Programme\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Programme\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programme\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programme\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETZWERKDIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Default user')
O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Programme\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Programme\Logitech\SetPoint\KEM.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Statistik für den Schutz des Web-Datenverkehrs - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Programme\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\SCIEPlgn.dll
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Programme\Bluetooth\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Programme\Bluetooth\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - C:\Programme\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - C:\Programme\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O15 - ProtocolDefaults: '@ivt' protocol is in My Computer Zone, should be Intranet Zone
O15 - ProtocolDefaults: 'file' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone
O15 - ProtocolDefaults: 'ftp' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone
O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone
O15 - ProtocolDefaults: 'https' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone
O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - creative.com/su/ocx/15031/CTSUEng.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Con.....9786271136
O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - creative.com/su/ocx/15034/CTPID.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4A705732-9A8D-4D96-8078-28CD0B0A2464}: NameServer = 62.2.24.162,62.2.24.158
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~4\GOEC62~1.DLL,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~2\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~2\mzvkbd3.dll C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~4\GOEC62~1.DLL
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Programme\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe
O23 - Service: Bonjour-Dienst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Programme\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Programme\Bluetooth\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: Google Desktop Manager 5.7.802.22438 (GoogleDesktopManager-022208-143751) - Google - C:\Programme\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
O23 - Service: iPod-Dienst (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Programme\iPod\bin\iPodService.exe

--
End of file - 7699 bytes


Hvala unapred

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Poz...Ovde postoje neka setovanja koja baš i nisu poželjna.

Stoga, pokreni HijackThis, skeniraj i čekiraj sledeće linije:

O15 - ProtocolDefaults: '@ivt' protocol is in My Computer Zone, should be Intranet Zone
O15 - ProtocolDefaults: 'file' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone
O15 - ProtocolDefaults: 'ftp' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone
O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone
O15 - ProtocolDefaults: 'https' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone

Klikni Fix checked.
Postoji li neki konkretan problem ili si samo želeo proveru?

offline
 • Pridružio: 06 Mar 2005
 • Poruke: 150

Ma postoji dosta problema.
KAV nece sam da startuje, sa Desktopa je nestalo mnogo ikonica.
Na "C" Particiji je nekoliko puta kopiran Eigene Datei.

Najveci problem je sto PC nije moj i nije kod mene.

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

KAV je aktivan, ako ti je šta lakše zbog toga. Smile

Anyway, ako budeš u mogućnosti da radimo na ovome, javi pa ćemo izvršiti još neke provere (ili uputi vlasnika kompjutera na forum).

offline
 • Pridružio: 06 Mar 2005
 • Poruke: 150

Kav mora da se rucno startuje kad se PC upali.Ja sam ga startovao .
Sto se tice provera napisi sta i kako pa kad budem otisao kod njega onda cu ih odraditi.

Pozdrav i hvala unapred.

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Arrow Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa na Desktop:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log (C:\ComboFix.txt) koji ces nam ovde iskopirati.


-------------------------------------------------------------------------------------Arrow Preuzmi gmer.zip sa ovog linka i sačuvaj na Desktopu.
Raspakuj ga u neki folder.

Dupli klik na gmer.exe za početak: Izaberi Rootkit/Malware Tab na vrhu.
Klikni na Scan.
Kada je skeniranje završeno, klik na Copy dugme ispod - ovo će sačuvati rezultate skeniranja u Clipboard.
Iskoristi opciju Paste u Notepad-u da bi to prebacio u tekst. Snimi taj tekst iz Notepada kao file1.txt.
Ponovi ovo isto sa Autostart Tab-om. Snimi taj tekst iz Notepada kao file2.txt.


Iskoristi opciju Prikači fajl ispod polja za pisanje poruke na forumu, i prikači nam ovde ta dva fajla koja smo malopre snimili.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 477 korisnika na forumu :: 10 registrovanih, 2 sakrivenih i 465 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Buda Baba, dmmonx, kayvan6079, laurusri, nemkea71, ninjateqila, pein, saputnik plavetnila, Van, 18101