Suda SD-360 problemi sa drajverima

Suda SD-360 problemi sa drajverima

offline
 • scoles  Male
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 08 Jan 2009
 • Poruke: 17
 • Gde živiš: sumadija

Na novom racunaru ne mogu da pokrenem Rezac /kater/
Kad istaliram drajvere za rezanje u Corelu X3, kater odradi rezanje, ali kod ponovnog starta /ili restarta/ on ponovo trazi istalaciju drajvera kao na slici;

Taj zahtev za drajverima uvek ponavlja posle novog ukljucenja.
Suda SD-360 ima svoj Artcut software za rezanje ali nece ni na njemu da reze!? Tu izbaci poruku da je rezac spreman ali se dalje nista ne desava ne prihvata da reze. Kater je bio u sevisu prodavca i kazu da je snjim sve OK.
rezime; Racunar je nov, radi preko seriskog porta a pokusavano je i preko USB a rezultat je isti NE RADI! Nesto mu ponistava drajvere i pravi neku opstrukciju. Prodavac racunara nije uspeo nista da otkrije!
Ako mi neko moze pomoci bicu mu neizmerno zahvalan!

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

Ajde da proverimo, isprati ovo uputstvo

http://www.mycity.rs/Ambulanta/Kako-otvoriti-temu-u-Ambulanti.html

offline
 • scoles  Male
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 08 Jan 2009
 • Poruke: 17
 • Gde živiš: sumadija

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 7:17:51 PM, on 3/31/2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\Program Files\Application\X3Mplayer\Schedule.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Application\X3Mplayer\Remote.exe
C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 13\Programs\CorelDRW.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Documents and Settings\Cole\Desktop\problem Suda\TR3.exe..exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = rsstart.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [GEST] m‘|\ü
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [IR Control] "C:\Program Files\Application\X3Mplayer\CallApplcation.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Schedule] "C:\Program Files\Application\X3Mplayer\Schedule.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\HP\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: HP Clipbook - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: HP Smart Select - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD7/JSCDL/jdk/6u12-b0.....586-jc.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\WINDOWS\system32\Skype4COM.dll
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: ?????? Google Update (gupdate1c9a1cc85e816b0) (gupdate1c9a1cc85e816b0) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 8079 bytes

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

* Pokreni ESET Smart Security/ESET NOD32 na sledeci nacin :
Start>All Programs>ESET>ESET Smart Security ili pak ESET NOD32 Antivirus(ukoliko koristis samo Antivirus resenje).

* Kada ti se otvori glavni prozor programa, klikni na Setup opciju sa leve strane prozora;
* Izaberi Antivirus and antispyware opciju i klikni na Temporarily disable Antivirus and antispyware protection.
* Na sledece pitanje klikni Yes.

Napomena: Ne zaboravi da ukljuciš ovu opciju po završetku cišcenja.


Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa na Desktop:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log (C:\ComboFix.txt) koji ces nam ovde iskopirati.

offline
 • scoles  Male
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 08 Jan 2009
 • Poruke: 17
 • Gde živiš: sumadija

nadam se da sam uradio kako treba

mycity.rs/must-login.png

pozdrav

rip
 • argus  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 27 Apr 2008
 • Poruke: 9160
 • Gde živiš: Prokuplje

Tvoj problem nije posledica malware-a, log je cist. Postavi problem u Windows forumu. Pozdrav.
Odradi jos ovo:

Deinstalacija ComboFix-a:
Klikni START a zatim RUN.

U liniju za unos teksta ukucaj (iskopiraj) sledeće:

Combofix /ua zatim klikni OK.

Sačekaj da se proces deinstalacije završi.

offline
 • scoles  Male
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 08 Jan 2009
 • Poruke: 17
 • Gde živiš: sumadija

Hvala na trudu i posvecenom vremenu
pozdrav

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 549 korisnika na forumu :: 30 registrovanih, 4 sakrivenih i 515 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., aleksmajstor, alexa_pg, bankulen, bato, bojank, Boris90, celeron, celik, Cirkon, dac, darkstar101, David, Despot1, djordje92sm, dogodine, JOntra, madza, Marko Marković, MB120mm, mercedesamg, milos.cbr, mushroom, Ognjen D., pein, Snorks, ss10, Uciteljgoran, vasa.93, zodiac94