Troja uzvraca udarac

Troja uzvraca udarac

offline
 • Pridružio: 20 Jul 2008
 • Poruke: 4682

Uleteo mi neki virus koji mi je automatski iskljucio noda,ali sam reagovao brzo ukljucio ga i nod ga je obrisao,posle toga sam skenirao sa malwarebytes,a-sqared free,spybotom, spyware doctorom,removeitpro.Svi su nasli po malo nekih tragova i izbrisali.Log fajlove nemam,sve sam pobrisao i logove i iz karantina.Ovo mi je bio dosad najjaci napad,tako da sam u strahu sve pobrisao.A nod je bio blokirao 6 objekata.Pa ako moze provera da nije sta ostalo.Nekih konkretnih problema zasad nema.Nadam se da su ovi programi odradili posao.Al opet sigurniji sam kad mi vi kazete.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 18:28:08, on 18.3.2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18241)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Odisej\Odisej.exe..exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: IE7Pro BHO - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live pomagac za prijavljivanje - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Administrator] C:\Documents and Settings\Administrator\Administrator.exe /i
O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions present
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_11) -
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

--
End of file - 5936 bytes

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Otvori Nod i okaci/uslikaj njegov izvestaj... Da vidim sta je blokirao...

offline
 • Pridružio: 20 Jul 2008
 • Poruke: 4682

Sve sam pobrisao i karantin i log.Kad sam video ono crvenilo to je bio uslovni refleks.

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Nije mi jasan tvoj potez al ajde... fajlovi u karantinu ti ne mogu nauditi.. kao ni logovi.. nema razloga za panikom...


* Pokreni ESET Smart Security/ESET NOD32 na sledeci nacin :
Start>All Programs>ESET>ESET Smart Security ili pak ESET NOD32 Antivirus(ukoliko koristis samo Antivirus resenje).

* Kada ti se otvori glavni prozor programa, klikni na Setup opciju sa leve strane prozora;
* Izaberi Antivirus and antispyware opciju i klikni na Temporarily disable Antivirus and antispyware protection.
* Na sledece pitanje klikni Yes.

Napomena: Ne zaboravi da ukljuciš ovu opciju po završetku cišcenja.


Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa na Desktop:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log (C:\ComboFix.txt) koji ces nam ovde iskopirati.

offline
 • Pridružio: 20 Jul 2008
 • Poruke: 4682

Ma znam,al nikad mi se nije desilo ovako nesto da mi ugasi nod.

ComboFix 09-03-15.01 - Administrator 2009-03-18 20:28:41.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.1015.582 [GMT 1:00]
Running from: c:\documents and settings\Administrator\Desktop\ComboFix.exe
AV: ESET NOD32 Antivirus 3.0 *On-access scanning disabled* (Updated)
* Created a new restore point
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\tmp.tmp

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-02-18 to 2009-03-18 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-03-06 15:08 . 2009-03-07 04:32 <DIR> d-------- c:\program files\EA GAMES
2009-03-05 19:25 . 2009-03-05 19:25 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\EasyInfo
2009-03-05 18:43 . 2009-03-05 18:43 717,296 --a------ c:\windows\system32\drivers\sptd.sys
2009-03-03 11:13 . 2009-03-03 11:13 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Ahead
2009-02-25 15:34 . 2009-02-25 15:34 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard
2009-02-24 19:14 . 2009-02-24 19:14 <DIR> d-------- c:\program files\Readon Technology

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-03-18 18:31 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
2009-03-18 17:35 --------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Application Data\AIMP
2009-03-18 02:50 --------- d---a-w c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP
2009-03-18 02:04 --------- d-----w c:\program files\Spyware Doctor
2009-03-18 01:09 --------- d-----w c:\program files\a-squared Free
2009-03-14 18:33 --------- d-----w c:\program files\Corel
2009-03-14 18:10 2,516 --sha-w c:\documents and settings\All Users\Application Data\KGyGaAvL.sys
2009-03-14 00:53 --------- d-----w c:\program files\Spybot - Search & Destroy
2009-03-13 19:29 --------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Application Data\XnView
2009-02-28 14:19 --------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Skype
2009-02-28 14:18 --------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Application Data\skypePM
2009-02-27 13:15 --------- d-----w c:\program files\Microsoft Silverlight
2009-02-25 14:35 --------- d-----w c:\program files\SUPERAntiSpyware
2009-02-25 14:35 --------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Application Data\SUPERAntiSpyware.com
2009-02-15 00:47 --------- d-----w c:\program files\K-Lite Codec Pack
2009-02-14 00:14 410,984 ----a-w c:\windows\system32\deploytk.dll
2009-02-11 19:31 --------- d-----w c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2009-02-11 09:19 38,496 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2009-02-11 09:19 15,504 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2009-02-09 18:56 67,584 ----a-w c:\windows\system32\ff_vfw.dll
2009-02-09 11:13 1,846,784 ----a-w c:\windows\system32\win32k.sys
2009-02-06 17:52 49,504 ----a-w c:\windows\system32\sirenacm.dll
2009-02-05 20:23 --------- d-----w c:\program files\Defraggler
2009-02-01 17:28 499,712 ----a-w c:\windows\system32\msvcp71.dll
2009-02-01 17:28 348,160 ----a-w c:\windows\system32\msvcr71.dll
2009-02-01 17:28 --------- d-----w c:\program files\Common Files\xing shared
2009-02-01 17:28 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Real
2009-01-30 20:45 15,688 ----a-w c:\windows\system32\lsdelete.exe
2009-01-20 21:03 64,160 ----a-w c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys
2009-01-20 21:01 --------- dc-h--w c:\documents and settings\All Users\Application Data\{83C91755-2546-441D-AC40-9A6B4B860800}
2009-01-20 21:01 --------- d-----w c:\program files\Lavasoft
2009-01-20 17:20 8 --sh--r c:\documents and settings\All Users\Application Data\547BC1962E.sys
2009-01-20 17:13 --------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Application Data\InstallShield
2009-01-10 20:59 209,920 ----a-w c:\windows\iun3401.exe
2008-10-05 17:48 32,768 --sha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\History\History.IE5\MSHist012008100520081006\index.dat
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2006-10-05 114688]
"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2006-10-05 98304]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-02-14 148888]
"egui"="c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2008-08-18 1447168]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-04-10 c:\windows\RTHDCPL.exe]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"ForceClassicControlPanel"= 1 (0x1)
"NoSMConfigurePrograms"= 1 (0x1)

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]
"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= "c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2008-05-13 77824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]
2008-12-22 11:05 356352 c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"msacm.divxa32"= msaud32_divx.acm

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]
@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Ad-Watch]
--a------ 2009-03-03 22:03 515416 c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Malwarebytes' Anti-Malware]
--a------ 2009-02-11 10:19 399504 c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NBJ]
--------- 2005-10-11 17:25 1961984 c:\program files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
--a------ 2001-07-09 09:50 155648 c:\windows\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RemoteControl]
--a------ 2003-11-30 02:04 32768 c:\program files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SpybotSD TeaTimer]
-rahs---- 2009-03-05 16:07 2260480 c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TkBellExe]
--a------ 2009-02-01 18:28 198160 c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Ulead AutoDetector v2]
--a------ 2007-08-02 21:08 95504 c:\program files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\Monitor.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\UnlockerAssistant]
--a------ 2008-05-02 05:15 15872 c:\program files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\IEPro\\MiniDM.exe"=
"c:\\Program Files\\Real\\RealPlayer\\realplay.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [2009-01-20 64160]
R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\drivers\epfwtdir.sys [2008-08-18 34312]
R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program files\SUPERAntiSpyware\sasdifsv.sys [2008-12-22 8944]
R1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL.SYS [2008-12-22 55024]
R2 ekrn;Eset Service;c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [2008-08-18 468224]
R3 AtcL002;NDIS Miniport Driver for Atheros L2 Fast Ethernet Controller;c:\windows\system32\drivers\l251x86.sys [2008-03-14 29696]
S3 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [2009-01-18 951632]
S3 SASENUM;SASENUM;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASENUM.SYS [2008-12-22 7408]
S3 sdAuxService;PC Tools Auxiliary Service;c:\program files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe [2008-10-03 356920]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f3265419-0a58-11de-862e-001e8c19a743}]
\Shell\AutoRun\command - F:\RunGame.exe
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2009-03-17 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job
- c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2009-03-03 22:03]
.
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

HKCU-Run-Administrator - c:\documents and settings\Administrator\Administrator.exe


.
------- Supplementary Scan -------
.
uStart Page = hxxp://www.google.com
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ozkme1wb.default\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.google.com
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-03-18 20:29:54
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
--------------------- LOCKED REGISTRY KEYS ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1343024091-790525478-725345543-500\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]
@Denied: (2) (Administrator)
"659BD8E725A05FDCC64118EA787EAA2B534A94FABE"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,
d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,27,69,c6,c0,29,f6,75,43,aa,c0,8c,\
"3A77B377802A4B6183DDE08FDE4AD9AF647A702826"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,
d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,eb,ac,0d,58,f5,b9,dd,4d,93,5b,09,\
.
--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(512)
c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
.
Completion time: 2009-03-18 20:31:30
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-18 19:31:28

Pre-Run: 19.020.222.464 bytes free
Post-Run: 19,012,956,160 bytes free

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-ENU.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

166 --- E O F --- 2009-03-11 23:08:38

Dopuna: 18 Mar 2009 20:39

Instalirao sam ovu rekovery consolu sto je ponudio

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Ovde nema malware-a.. Imalo je nekih "repova" al je CF pokupio....

Ako je stanje ok...

Kucaj u run : Combofix /u

offline
 • Pridružio: 20 Jul 2008
 • Poruke: 4682

OK,hvala puno.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 853 korisnika na forumu :: 46 registrovanih, 6 sakrivenih i 801 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Sale, A.R.Chafee.Jr., acatomic, aljosa7, arsa, Battlehammer, bojank, BRATORIII, BSD, dekao, DENIRO, Dorcolac, FAMAS, Gama, gorantrojka, igornemet, ikan, ILGromovnik, ivicasimo, Komentator, komkom, kovinacc, krkalon, kybonacci, laki_bb, Leonardo, mean_machine, nebkv, Neutral-M, ozzy, panonski mornar, Polemarchoi, rovac, royst33, S2M, sakota79, Sale.S, Simon simonović, stringer bell, time, Toni, vargas, vlvl, vobo, voja64, willie