Trojanac

Trojanac

offline
 • Pridružio: 04 Okt 2010
 • Poruke: 64
 • Gde živiš: Novi Sad

Ko moze neka pomogne?


DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_x86
Internet Explorer: 8.0.6001.18702
Run by jankovic at 14:25:13 on 2013-06-09
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1033.18.895.164 [GMT 2:00]
.
AV: ESET NOD32 Antivirus 5.2 *Enabled/Updated* {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}
.
============== Running Processes ================
.
C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\acs.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\MsgTranAgt.exe
C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe
C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE
C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControl.exe
C:\Program Files\Atheros\ACU.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Documents and Settings\jankovic\Local Settings\Application Data\Viber\Viber.exe
C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\ATKOSD.exe
C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\KBFiltr.exe
C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\WDC.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe
uRun: [Viber] "c:\documents and settings\jankovic\local settings\application data\viber\Viber.exe" StartMinimized
mRun: [egui] "c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
mRun: [SynTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe
mRun: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
mRun: [MsgTranAgt] c:\program files\asus\atk hotkey\MsgTranAgt.exe
mRun: [HControlUser] c:\program files\asus\atk hotkey\HControlUser.exe
mRun: [ATKOSD2] "c:\program files\atkosd2\ATKOSD2.exe"
mRun: [ATKMEDIA] c:\program files\asus\atk media\DMEDIA.EXE
mRun: [ATKHOTKEY] c:\program files\asus\atk hotkey\HControl.exe
mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"
mRun: [ACU] "c:\program files\atheros\ACU.exe" -nogui
dRun: [DWQueuedReporting] "c:\progra~1\common~1\micros~1\dw\dwtrig20.exe" -t
StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\utilit~1.lnk - c:\windows\system32\sistray.exe
uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office12\EXCEL.EXE/3000
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}
IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe
LSP: mswsock.dll
DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
TCP: NameServer = 192.168.0.1
TCP: Interfaces\{CBBCD7EB-32F6-4591-BE05-783271051BC0} : DHCPNameServer = 192.168.0.1
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program files\common files\skype\Skype4COM.dll
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:\program files\google\chrome\application\27.0.1453.110\installer\chrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [2012-3-28 120152]
R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\drivers\epfwtdir.sys [2012-3-28 104160]
R2 ekrn;ESET Service;c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\ekrn.exe [2012-11-16 913184]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\skype\updater\Updater.exe [2013-2-28 161384]
S3 Ambfilt;Ambfilt;c:\windows\system32\drivers\Ambfilt.sys [2013-2-17 1691480]
S3 ASUSProcObsrv;ASUS Process Creation/Termination Observer;\??\e:\i386\asprocob.sys --> e:\i386\AsProcOb.sys [?]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-06-09 01:15:04 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\jankovic\IETldCache
2013-06-09 01:10:26 -------- dc-h--w- c:\windows\ie8
2013-06-09 01:01:40 -------- d-----w- c:\program files\x264 Video Codec
2013-06-08 14:26:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\jankovic\application data\ViberPC
2013-06-08 14:26:04 -------- d-----w- c:\documents and settings\jankovic\local settings\application data\Viber
2013-06-06 18:23:35 -------- d-----w- c:\documents and settings\jankovic\workspace
2013-06-06 16:07:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\jankovic\.spss
2013-06-06 16:04:32 -------- d-----w- c:\documents and settings\all users\application data\SafeNet Sentinel
2013-06-06 16:02:44 -------- d-----w- c:\documents and settings\all users\application data\SPSS
2013-06-06 16:02:43 -------- d-----w- c:\program files\common files\SPSS
2013-06-06 16:02:42 -------- d-----w- c:\program files\SPSSInc
2013-06-06 16:02:30 205 ----a-w- c:\windows\system32\lsprst7.dll
2013-06-06 16:02:30 1025 ----a-w- c:\windows\system32\sysprs7.dll
2013-06-06 10:58:43 -------- d-----w- C:\test
2013-06-06 07:12:12 -------- d-----w- c:\windows\SxsCaPendDel
2013-06-03 16:53:06 -------- d-----w- c:\documents and settings\jankovic\local settings\application data\Identities
2013-05-20 13:31:53 262552 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\browser\components\browsercomps.dll
2013-05-20 13:31:29 26520 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugin-hang-ui.exe
2013-05-19 21:22:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\jankovic\application data\Simnet
2013-05-11 10:37:28 209472 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\nppdf32.dll
.
==================== Find3M ====================
.
2013-05-16 20:02:35 71048 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-05-16 20:02:35 692104 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2013-04-04 03:36:01 866720 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll
2013-04-04 03:35:52 788896 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
.
============= FINISH: 14:25:46.78 ===============


mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

offline
 • Research Engineer @MalwareBytes
 • Pridružio: 09 Avg 2011
 • Poruke: 15877
 • Gde živiš: Beograd

Pozdrav, jankovich


U toku rešavanja slučaja, molio bih te da se pridržavas sledećeg:
Detaljno čitati moja uputstva ( ili uputstva kolega koji će me zamenjivati) i raditi isključivo po njima;
Ne tražiti istovremeno pomoć na drugom mestu;
Nemoj koristiti druge programe za uklanjanje malware-a, osim onih za koje budeš dobio uputstvo;
Obavezno prijavi ukoliko neka od predloženih procedura nije protekla kako je navedeno;
U toku intervencije ne koristiti USB memorijske uređaje, dok to ne budem zatražio;
Uvek kopiraj ceo izveštaj u poruku, bez da ga attach-uješ, ukoliko nije tako zatraženo;
Ukoliko ne odgovorim u roku od 24h, osveži temu novim post-om;
Ukoliko se ne javiš u roku od 5 dana, zatvorićemo slučaj.

Za vise informacija o pravilima Ambulante MyCity foruma: LINK
Preuzmi program GMER sa donjeg linka na Desktop:


GMER download
Klikni dati link;
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberi Desktop i klikni Save.Dvoklikom pokrenite GMER.
Sačekaj da se završi uvodno skeniranje - ukoliko se pojavi bilo kakav upit, klikni No;

klikni Scan i sačekaj da skeniranje bude završeno;

klikni Save ... - izveštaj sačuvaj na Desktop (pod nazivom Gmer1);

klikni desnim tasterom u prozor programa Gmer i odaberi Options > 3rd party - klikni Scan;

po završetku skeniranja klikni Save ... - izveštaj sačuvaj na Desktop (pod nazivom Gmer2);

klikni taster >>> i odaberi Autostart karticu;

po završetku kratkotrajnog skeniranja, klikni Copy;

otvori Notepad i u njega postavi kopirani tekst - izveštaj sačuvaj na Desktop (pod nazivom Gmer3);


Slikoviti prikaz postupka

Priloži sva tri izveštaja uz poruku korišćenjem opcije Prikači fajl.

offline
 • Pridružio: 04 Okt 2010
 • Poruke: 64
 • Gde živiš: Novi Sad

mycity.rs/must-login.pngmycity.rs/must-login.pngmycity.rs/must-login.png

offline
 • Research Engineer @MalwareBytes
 • Pridružio: 09 Avg 2011
 • Poruke: 15877
 • Gde živiš: Beograd

Korak 1.


Preuzmi TDSSKiller sa sljedeće adrese na Desktop:

TDSSKiller


Kad preuzimanje bude završeno:

Preimenuj TDSSKiller.exe u MyCity.exe

Pokreni MyCity.exe i klikni na Change parametres.

U dijelu Additional options štrikliraj opcije Verify driver signatures i Detect TDLFS file system, a zatim klikni na OK.

Klikni na Start scan.

Kad završi prikazaće ti rezultate skeniranja i tu nemoj ništa da mijenjaš već samo klikni na Continue.

Ukoliko program bude zatražio restart sistema dozvoli mu to.

Prikači uz poruku izvještaj koji se nalazi na sljedećoj lokaciji:
C:\TDSSKiller_verzija programa_DD.MM.GG_HH.MM.SS.txt
(DD-dan, MM-mesec, GG-godina, HH-sat, MM-minut, SS-sekunda; datum i vrijeme kada je log napravljen)

Korak 2.


Preuzmi sUBs-ov ComboFix sa sledeće adrese na Desktop:


Bleeping Computer
Klikni desnim tasterom na link i odaberi opciju Save Target As... (Save Link As..., Save Linked Content As... ili sličnu);
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberi Desktop i klikni Save.
Kada preuzimanje programa bude završeno:
deaktiviraj zaštitni softver (uputstvo);
zatvori pokrenute programe;
dvoklikom pokreni program ComboFix;
u prozoru koji se otvori klikni "I Agree".

U toku rada, ComboFix će:proveriti postoji li novija verzija programa:
klikni Yes ako bude ponuđeno preuzimanje iste.
ako Recovery Console nije instalirana, ponuditi instalaciju:
obavezno prihvati klikom na Yes i isprati postupak.
postaviti/dati određeni broj upita/obaveštenja:
prihvati klikom na Yes ili OK.
po potrebi, restartovati Windows (više puta);
na kraju rada, otvoriti Notepad sa izveštajem o skeniranju.


Iskopiraj izveštaj koji je ComboFix napravio u temu na forumu:
klikni desnim tasterom miša u prozor Notepad-a i izaberi Select All;
klikni desnim tasterom miša na obeleženi tekst i izaberi Copy;
klikni desnim tasterom miša u polje za pisanje poruke i izaberi Paste.Napomena:Izveštaj će biti sačuvan pod nazivom ComboFix.txt na sistemskoj particiji (tipična lokacija: C:\ComboFix.txt);
Ukoliko nakon slanja poruke primetiš da izveštaj nije kompletan, iskoristi opciju Prikači fajl za prilaganje file-a C:\ComboFix.txt uz poruku;
Nemoj kliktati u okviru ComboFix prozora dok radi jer to može usporiti rad alata;
Nemoj ponovo pokretati ComboFix na svoju ruku - javi se u temi bilo kakav problem da imaš tokom prvog pokretanja alata;
Ako nakon restarta dobijaš grešku prilikom startovanja pojedinih programa da su označeni za brisanje (Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion), onda ponovo restartuj sistem i to ce rešiti problem.

offline
 • Pridružio: 04 Okt 2010
 • Poruke: 64
 • Gde živiš: Novi Sad

Nisam imao vremena da cekam tako da sam morao sistem da reinstaliram. Zao mi je sto se ovde prica o trojancima zavrsava i sto su neki ostali uskraceni da nauce nesto, kao i ja sam. Zahvalio bi se LJUDIMA koji su mi pritekli u pomoc i zainteresovali se za moj problem. HVALA! Smile

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 730 korisnika na forumu :: 30 registrovanih, 5 sakrivenih i 695 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., Apok, Bane san, djo97, Djole, dragon986, Drug pukovnik, goxin, HrcAk47, krlebgd77, kybonacci, L A Z A R, Libertas, manda87, MB120mm, mercedesamg, Mercury, MikeHammer, milenko crazy north, mnn2, ruan, S-lash, Sass Drake, Skywhaler, Srki98, tacija, Toni, Vlada78, x9, YU-UKI