ako bi ste mogli provjeriti

ako bi ste mogli provjeriti

offline
 • zagic 
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 28 Sep 2008
 • Poruke: 3

Pozdrav! Lijepo je vidjeti pomoć na našem jeziku.
Ovako, skidala sam (zabranjeno) i NOD32 mi nije javio da je zip s nečim zaražen, međutim kad sam pokušala pokrenut (zabranjeno).exe ništa se nije pojavilo. Skrenirala sam NOD32 i on nije našao ništa kritično. Od jučer mi se kad upalim firefox otvara tab scanner.microantivirus2009.com ili
89.18.189.166,njih sam blokirala u cookijima.
Sad sam instalirala program Malwarebytes Anti- Maleware, koji mi je pronašao 23 problema (Vundo), al mi je dojavio da neke ne može rješiti dok ne rebootam komp,što sam i napravila. Međutim nisam sigurna jel sve popravio.
ovo je moj hijackthis
Unaprijed hvala!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 2:10:51, on 28.9.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\carpserv.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
c:\program files\common files\installshield\updateservice\isuspm.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\agent.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\zagi\Desktop\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = google.hr/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 127.0.0.1:8100
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "c:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - favorites.live.com/quickadd.aspx
O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Open in new background tab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\en-gb\msntabres.dll.mui/229?9da0dbb59cf049efa7c63e87f6612810
O8 - Extra context menu item: Open in new foreground tab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\en-gb\msntabres.dll.mui/230?9da0dbb59cf049efa7c63e87f6612810
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4A2D9097-D9EE-4A8D-ACB6-18AEE894FDBE}: NameServer = 192.146.109.222,194.146.109.221
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/zagi/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg

--
End of file - 9216 bytes

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Pozdrav i dobro nam dosla.

Hajde promeni ime programu HijackThis.exe u FG8.exe i napravi novi log koji ces nam ovde postaviti.

Pitanje: da li ti je pozadinska slika na desktopu ona koju si ti postavila, ili je ona koju je Vundo postavio?

offline
 • zagic 
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 28 Sep 2008
 • Poruke: 3

Hvala na brzom odgovoru!

sliku sam ja postavila.

evo novi logfile:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 13:47:01, on 28.9.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\WINDOWS\system32\carpserv.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\zagi\Desktop\FG8.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = google.hr/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 127.0.0.1:8100
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Open in new background tab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\en-gb\msntabres.dll.mui/229?9da0dbb59cf049efa7c63e87f6612810
O8 - Extra context menu item: Open in new foreground tab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\en-gb\msntabres.dll.mui/230?9da0dbb59cf049efa7c63e87f6612810
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4A2D9097-D9EE-4A8D-ACB6-18AEE894FDBE}: NameServer = 192.146.109.222,194.146.109.221
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/zagi/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg

--
End of file - 8951 bytes

Tnx još jednom

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Log je cist.
Ima li ovako nekih simptoma koje mozes da primetis na oko (izbacivanje pop-upova ili neke slicne napasti)?

offline
 • zagic 
 • Novi MyCity građanin
 • Pridružio: 28 Sep 2008
 • Poruke: 3

otkako sam koristila Malwarebytes Anti- Maleware, nije se ništa pojavljivalo, samo sam htjela biti sigurna da mi nešto ne divlja po kompjuteru.Hvala ti puno na utrošenom vremenu i trudu!

Pozdrav!

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 606 korisnika na forumu :: 23 registrovanih, 1 sakriven i 582 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Apok, Areal84, bbogdan, Benjamin Franklin, celik, Cufo, Drug pukovnik, Georgius, ikan, liman, mnn2, MrNo, pera bager, rovac, ruso, segax1, Slingshot, stegonosa, styg, vathra, Vlada78, Warhawk, Wisdomseeker