problem sa internet explorer

problem sa internet explorer

offline
 • Pridružio: 22 Avg 2006
 • Poruke: 425
 • Gde živiš: Kranj

kada nesto radim naprimer otvorim moj kom ili moi dokumenti u exploreru kom mi kar zablokira nista se ne odziva i onda mi se kao mali restart napravi i javi mi poruku da je explorer naleteo na neku gresku i da se mozrao zatvorit ako hocu da posljem poruku o greski i posle toga radi jedno vreme sve u redu kao normalno imam sp2 slo windovsa verziju instalirano ima li sansa da to ustimamo ili samo format c preostaje
hvala za odgovore i srecan bozić za one koji slave

offline
 • Data Center Engineer
 • Pridružio: 13 Avg 2004
 • Poruke: 3049
 • Gde živiš: Holandija

Pročitaj teme koje su markirane sa Važno u ovom forumu, pa nam postavi ovde log programa HijackThis.

offline
 • Pridružio: 22 Avg 2006
 • Poruke: 425
 • Gde živiš: Kranj

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:35:23, on 7.1.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe
C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Atomic Alarm Clock\AtomicAlarmClock.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe
C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\uTorrent\utorrent.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\zan\Desktop\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.incredimail.com/english
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] "C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] "C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LXCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,_RunDLLEntry@16
O4 - HKLM\..\Run: [lxccmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s
O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] "C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKCU\..\Run: [SkinClock] C:\Program Files\Atomic Alarm Clock\AtomicAlarmClock.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] ~"C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\swdoctor.exe /Q
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
O8 - Extra context menu item: I&zvoz v Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Raziskovanje - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://sekira79.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8D734077-CD0D-49F6-8903-131923D9FA57}: NameServer = 212.18.32.10 212.18.32.12
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{8D734077-CD0D-49F6-8903-131923D9FA57}: NameServer = 212.18.32.10 212.18.32.12
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

offline
 • Data Center Engineer
 • Pridružio: 13 Avg 2004
 • Poruke: 3049
 • Gde živiš: Holandija

Da li se problem koji si naveo ispoljava kad ulaziš u folder koji sadrži AVI fajlove ili se dešava sa bilo kojim folderom?

offline
 • Pridružio: 22 Avg 2006
 • Poruke: 425
 • Gde živiš: Kranj

sa bilo kojem folderom

offline
 • Data Center Engineer
 • Pridružio: 13 Avg 2004
 • Poruke: 3049
 • Gde živiš: Holandija

OK, hajde ovako. Probaj jedan po jedan da gasiš NOD, SpySweeper i SpywareDoctor pa vidi da li se i onda dešava.

offline
 • Pridružio: 22 Avg 2006
 • Poruke: 425
 • Gde živiš: Kranj

noda sam deinstalirao SpySweeper i SpywareDoctor isto i instalirao sam f secure zasad radi normalno eksplorer ako bude opet pravio probleme javiću hvala za odgovore

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 613 korisnika na forumu :: 24 registrovanih, 2 sakrivenih i 587 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., Areal84, Atomski čoban, babaroga, belov, dehhhhi, DH, Drug pukovnik, ivan979, kaptain, laki_bb, laze2, operniki, opt1, Penzula, raketaš, Rocker, ruma, stegonosa, trutcina, Van, vathra, voja64, W123