sve O.K.?

sve O.K.?

offline
 • M78  Male
 • Građanin
 • Pridružio: 07 Feb 2007
 • Poruke: 161
 • Gde živiš: Novi Sad

Danas sam skenirao komp.u safe modu pa mi je nasao trojance(5 komada) ali ih je AVG uspesno uklonio-cini mi se da je opet nesto AVG preskocio.Kad sam restartovao kompjuter i krenu da surfujem po net-u on mi se iznenada ugasio.Kad sam ga ponovo upalio on mi je otvorio prozor( kad vam ponudi opciju da izaberete safe mode) i posle 20-tak sec.podigao sistem sasvim normalno.I sad radi O.K!Prije par dana sam takodje imao problem sa malwarom ali sam uz pomoc administratora Bobby-ja uspeo da ga se resim!Jel nesto ozbiljno ili sta? Molio bih nekog da pogleda logo
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:41:32, on 17-10-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Programas\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programas\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
C:\Programas\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
C:\Programas\Comodo\Firewall\cmdagent.exe
C:\Programas\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
C:\Programas\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Programas\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Programas\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Programas\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe
C:\Programas\TOSHIBA\Utilitário de Zooming da TOSHIBA\SmoothView.exe
C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe
C:\Programas\TOSHIBA\PadTouch\PadExe.exe
C:\Programas\TOSHIBA\Controlos TOSHIBA\TFncKy.exe
C:\Programas\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Programas\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
C:\Programas\Comodo\Firewall\CPF.exe
C:\Programas\Ficheiros comuns\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
C:\Programas\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programas\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
C:\Programas\Ficheiros comuns\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Programas\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Programas\Free Desktop Clock\DesktopClock.exe
C:\Programas\WLAN\GConfig\GConfig.exe
C:\Programas\Ficheiros comuns\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
C:\Programas\Ficheiros comuns\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Programas\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Programas\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Programas\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Mane&Mika\Os meus documentos\Bitno za otklanjanje virusa,spyware\tr3.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Hiperligações
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programas\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Programas\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programas\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Programas\Ficheiros comuns\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Programas\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Programas\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Programas\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [THotkey] C:\Programas\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Programas\TOSHIBA\Utilitário de Zooming da TOSHIBA\SmoothView.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] "C:\Programas\TOSHIBA\PadTouch\PadExe.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Programas\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programas\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Comodo Firewall] "C:\Programas\Comodo\Firewall\CPF.exe" /background
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Programas\Ficheiros comuns\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Programas\Ficheiros comuns\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programas\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Programas\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Programas\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Programas\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Programas\Ficheiros comuns\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Programas\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SkinClock] C:\Programas\Free Desktop Clock\DesktopClock.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Programas\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: GConfig.lnk = C:\Programas\WLAN\GConfig\GConfig.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programas\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programas\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programas\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programas\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - bitdefender.es/scan_es/scan8/oscan8.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\FICHEI~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Programas\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Programas\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Programas\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: Comodo Application Agent (CmdAgent) - COMODO - C:\Programas\Comodo\Firewall\cmdagent.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Programas\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Programas\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Programas\Ficheiros comuns\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Programas\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Poz...

Ovaj log je čist. Mislim da nema potrebe da bilo šta dalje radimo ovde sem ako se pojave neki novi, konkretni problemi.

offline
 • M78  Male
 • Građanin
 • Pridružio: 07 Feb 2007
 • Poruke: 161
 • Gde živiš: Novi Sad

O.K.!Hvala

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 463 korisnika na forumu :: 9 registrovanih, 3 sakrivenih i 451 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3028 - dana 22 Nov 2019 07:47

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: bojanM84, CrazySerb_MLD, Ilija Cvorovic, joca83, Milan A. Nikolic, raketaš, Srki94, suton2, vathra