windows prozori...help

1

windows prozori...help

offline
 • Pridružio: 27 Nov 2006
 • Poruke: 129
 • Gde živiš: Zrenjanin

e,ovako po preporuci pixxsela sa ovog sajt sam dosao ovde da vam izlozim svoj problem...Znaci komp mi je redovno optimizovan sa tune up utilities...Ali,stvar je u tome da prozorima u win treba dosta vremena da se zatvore i to me strasno nervira...Kao i to sto mi je sistem usporeniji nego ranije...takodje mi je receno da li ima nekih tezih procesa koji mi oduzimaju mem ali ne imam samo nod32 i za i to je to...receno mi je da je verovatno u pitanju neki spyware na koji sam nabasao...
Evo ga novi log,i cisto da dodam nod32 2.70 mi je malopre i juce izbacivao ove stvari:
win32/bho.g trojan
win32/adware.virtumonde.ft aplication
win32/spy.vbstat.j trojan
Mislim kliknuo sam ja terminated i sve to ali on ga izbacuje,da li to znaci da me taj menthol ima ne nekoj svojoj listi i napada me ili jesam li uopste bezbedan??


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 0:39:07, on 7/04/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\AusLogics Visual Styler\themehelpersvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\RFA\rfagent.exe
C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe
C:\Program Files\MSI\Common\RaUI.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\Documents and Settings\Destroyer!!!\Desktop\t3.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb
R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {07DA983C-2189-4F11-B831-BF9B1B414924} - C:\WINDOWS\system32\geeba.dll
O2 - BHO: SWEETIE Class - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll
O2 - BHO: Ofb1 - {3E1500AC-87A5-416b-A211-82E848649DA9} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {733FD72F-103E-4B9E-BCB9-A76064AF3C72} - C:\WINDOWS\system32\yayayxx.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [rfagent] "C:\Program Files\RFA\rfagent.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe" -tray
O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] "C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe" -s
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] ~"C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [UIWatcher] C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo UnInstaller Suite Plus\UnInstaller Suite\UIWatcher.exe
O4 - Startup: Ashampoo Mail Virus Blocker Server.lnk = C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo UnInstaller Suite Plus\Mail Virus Blocker\Server.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: MSI Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\MSI\Common\RaUI.exe
O8 - Extra context menu item: Download using LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2006\\AddUrl.html
O8 - Extra context menu item: Download using LeechGet Wizard - file://C:\Program Files\LeechGet 2006\\Wizard.html
O8 - Extra context menu item: Iz&vezi u Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Parse with LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2006\\Parser.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Destroyer!!!\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: *.moove.com
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3CD93EC4-6726-47A2-8013-137B29F65953}: NameServer = 195.252.109.4 194.106.163.3
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: geeba - C:\WINDOWS\system32\geeba.dll
O20 - Winlogon Notify: yayayxx - C:\WINDOWS\SYSTEM32\yayayxx.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: AusLogics Windows Themes Helper (ALThemeHelper) - Unknown owner - C:\Program Files\AusLogics Visual Styler\themehelpersvc.exe
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Promeni ime programa iz HijackThis.exe u recimo t3.exe i napravi novi log.

offline
 • Pridružio: 27 Nov 2006
 • Poruke: 129
 • Gde živiš: Zrenjanin

Novi log fajl:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 14:53:20, on 7/04/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\AusLogics Visual Styler\themehelpersvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe
C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo UnInstaller Suite Plus\UnInstaller Suite\UIWatcher.exe
C:\Program Files\MSI\Common\RaUI.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
C:\Documents and Settings\Destroyer!!!\Desktop\t3.exe.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb
R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SWEETIE Class - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll
O2 - BHO: Ofb1 - {3E1500AC-87A5-416b-A211-82E848649DA9} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {733FD72F-103E-4B9E-BCB9-A76064AF3C72} - C:\WINDOWS\system32\yayayxx.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: (no name) - {D497B564-12B3-4D40-BB9C-11472ECD47F2} - C:\WINDOWS\system32\geeba.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] "C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe" -s
O4 - HKCU\..\Run: [UIWatcher] C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo UnInstaller Suite Plus\UnInstaller Suite\UIWatcher.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: MSI Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\MSI\Common\RaUI.exe
O8 - Extra context menu item: Download using LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2006\\AddUrl.html
O8 - Extra context menu item: Download using LeechGet Wizard - file://C:\Program Files\LeechGet 2006\\Wizard.html
O8 - Extra context menu item: Iz&vezi u Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Parse with LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2006\\Parser.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Destroyer!!!\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: *.moove.com
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3CD93EC4-6726-47A2-8013-137B29F65953}: NameServer = 195.252.109.4 194.106.163.3
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: geeba - C:\WINDOWS\system32\geeba.dll
O20 - Winlogon Notify: yayayxx - C:\WINDOWS\SYSTEM32\yayayxx.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: AusLogics Windows Themes Helper (ALThemeHelper) - Unknown owner - C:\Program Files\AusLogics Visual Styler\themehelpersvc.exe
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Sledeci postupak podrazumeva jedan restart racunara, zato snimi sve radove koji su ti otvoreni u drugim programima i pogasi sve programe koji su ti trenutno otvoreni da ne bi doslo do gubitka podataka:

- skini VundoFix sa http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=4
- startuj VundoFix
- selektuj opciju Run VundoFix as a task kada ti to bude ponudjeno
- VundoFix ce sada da se ugasi i startovace se ponovo za od prilike 1 minut
- kada se bude startovao, klikni dugme Scan for Vundo
- kada zavrsi skeniranje klikni na Remove Vundo
- potvrdi brisanje sa Yes
- ovog momenta ce desktop da se ugasi
- kada zavrsi dezinfekciju, pojavice se poruka da ce da ugasi kompjuter
- klikni OK
- ukljuci ponovo kompjuter
- otvori fajl C:\vundofix.txt i iskopiraj nam sadrzaj ovde
- napravi novi log uz pomoc HijackThis i njega takodje postavi u sledecoj poruci

offline
 • Pridružio: 27 Nov 2006
 • Poruke: 129
 • Gde živiš: Zrenjanin

VundoFix log fajl:


VundoFix V6.3.19

Checking Java version...

Java version is 1.4.2.6
Old versions of java are exploitable and should be removed.

Scan started at 15:59:00 7/04/2007

Listing files found while scanning....


VundoFix V6.3.19

Checking Java version...

Java version is 1.4.2.6
Old versions of java are exploitable and should be removed.

Scan started at 16:10:23 7/04/2007

Listing files found while scanning....

C:\WINDOWS\system32\abeeg.bak2
C:\WINDOWS\system32\abeeg.ini
C:\WINDOWS\system32\geeba.dll
C:\WINDOWS\system32\yayayxx.dll

Beginning removal...

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\abeeg.bak2
C:\WINDOWS\system32\abeeg.bak2 Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\abeeg.ini
C:\WINDOWS\system32\abeeg.ini Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\geeba.dll
C:\WINDOWS\system32\geeba.dll Could not be deleted.

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\yayayxx.dll
C:\WINDOWS\system32\yayayxx.dll Could not be deleted.

Performing Repairs to the registry.
Done!

Beginning removal...

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\geeba.dll
C:\WINDOWS\system32\geeba.dll Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\yayayxx.dll
C:\WINDOWS\system32\yayayxx.dll Could not be deleted.

Performing Repairs to the registry.
Done!

Beginning removal...

Dopuna: 07 Apr 2007 16:31

Drugi log sa hijack:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:32:02, on 7/04/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\AusLogics Visual Styler\themehelpersvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe
C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo UnInstaller Suite Plus\UnInstaller Suite\UIWatcher.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\MSI\Common\RaUI.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Documents and Settings\Destroyer!!!\Desktop\t3.exe.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb
R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SWEETIE Class - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll
O2 - BHO: Ofb1 - {3E1500AC-87A5-416b-A211-82E848649DA9} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {4E9CB3E8-AC12-4865-89C0-004E0B9320DC} - C:\WINDOWS\system32\geeba.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {733FD72F-103E-4B9E-BCB9-A76064AF3C72} - C:\WINDOWS\system32\yayayxx.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: (no name) - {E7818CD4-A30B-4A4C-9AD1-A1F7CDC3198E} - C:\WINDOWS\system32\jkklm.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] "C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe" -s
O4 - HKCU\..\Run: [UIWatcher] C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo UnInstaller Suite Plus\UnInstaller Suite\UIWatcher.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: MSI Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\MSI\Common\RaUI.exe
O8 - Extra context menu item: Download using LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2006\\AddUrl.html
O8 - Extra context menu item: Download using LeechGet Wizard - file://C:\Program Files\LeechGet 2006\\Wizard.html
O8 - Extra context menu item: Iz&vezi u Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Parse with LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2006\\Parser.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Destroyer!!!\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: *.moove.com
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3CD93EC4-6726-47A2-8013-137B29F65953}: NameServer = 195.252.109.4 194.106.163.3
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: jkklm - C:\WINDOWS\system32\jkklm.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: AusLogics Windows Themes Helper (ALThemeHelper) - Unknown owner - C:\Program Files\AusLogics Visual Styler\themehelpersvc.exe
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Skini program Avenger sa sledeceg linka:
http://swandog46.geekstogo.com/avenger.zip

Na prvom ekranu selektuj Input script manually pa klikni na ikonicu lupe.
U prozoru koji ce se pojavi unesi sledeci tekst:
Files to Delete:
C:\WINDOWS\system32\yayayxx.dll
C:\WINDOWS\system32\jkklm.dllKlikni na dugme Done.
Vratice te na prvi ekran gde je sada potrebno kliknuti na ikonicu semafora.
Ukoliko ti program sam ne zatrazi restart, onda ti sam restartuj racunar.
Nakon restartovanja bi folder trebao da bude obrisan, i backup napravljen u folderu c:\avenger.

Nakon toga postavi novi HijackThis log.

offline
 • Pridružio: 27 Nov 2006
 • Poruke: 129
 • Gde živiš: Zrenjanin

Novi log:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:27:11, on 7/04/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\AusLogics Visual Styler\themehelpersvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe
C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo UnInstaller Suite Plus\UnInstaller Suite\UIWatcher.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\MSI\Common\RaUI.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Destroyer!!!\Desktop\Aplications\t3.exe.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb
R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SWEETIE Class - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll
O2 - BHO: Ofb1 - {3E1500AC-87A5-416b-A211-82E848649DA9} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {4E9CB3E8-AC12-4865-89C0-004E0B9320DC} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {733FD72F-103E-4B9E-BCB9-A76064AF3C72} - C:\WINDOWS\system32\yayayxx.dll (file missing)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: (no name) - {E7818CD4-A30B-4A4C-9AD1-A1F7CDC3198E} - C:\WINDOWS\system32\jkklm.dll (file missing)
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] "C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe" -s
O4 - HKCU\..\Run: [UIWatcher] C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo UnInstaller Suite Plus\UnInstaller Suite\UIWatcher.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: MSI Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\MSI\Common\RaUI.exe
O8 - Extra context menu item: Download using LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2006\\AddUrl.html
O8 - Extra context menu item: Download using LeechGet Wizard - file://C:\Program Files\LeechGet 2006\\Wizard.html
O8 - Extra context menu item: Iz&vezi u Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Parse with LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2006\\Parser.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Destroyer!!!\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: *.moove.com
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: jkklm - C:\WINDOWS\system32\jkklm.dll (file missing)
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: AusLogics Windows Themes Helper (ALThemeHelper) - Unknown owner - C:\Program Files\AusLogics Visual Styler\themehelpersvc.exe
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Potrazi sledece fajlove na disku i javi da li postoje:
Owlforce.dll
ofb1.dll
Ofb11.dll

Kako pretraziti:
Start > Search > For files or folders > opcija All Files and Folders.
Onda klikni na More Advanced Options i proveri da sledece opcije budu ukljucene:
Search system folders
Search hidden files and folders
Search subfolders


U polje All or part of filename unesi redom imena fajlova koja sam gore napisao (jedna pretraga za jedan fajl) i klikni na dugme Search
Napisi u sledecoj poruci sta je od toga nadjeno i u kom folderu.

offline
 • Pridružio: 27 Nov 2006
 • Poruke: 129
 • Gde živiš: Zrenjanin

Nije nadjen nijedan od gore navedenih fajlova!
Dobro ili Lose??

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Dobro je, znaci da ga ih je tvoj antivirus poklao ranije Smile

Skeniraj ponovo HJT-om i stikiraj polja ispred sledecih linija:
O2 - BHO: Ofb1 - {3E1500AC-87A5-416b-A211-82E848649DA9} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {4E9CB3E8-AC12-4865-89C0-004E0B9320DC} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {733FD72F-103E-4B9E-BCB9-A76064AF3C72} - C:\WINDOWS\system32\yayayxx.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {E7818CD4-A30B-4A4C-9AD1-A1F7CDC3198E} - C:\WINDOWS\system32\jkklm.dll (file missing)
O20 - Winlogon Notify: jkklm - C:\WINDOWS\system32\jkklm.dll (file missing)

Klikni na Fix checked

Nakon toga restartuj racunar i napravi svez log koji ces nam postaviti ovde.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 864 korisnika na forumu :: 45 registrovanih, 4 sakrivenih i 815 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: ajo baba, aleksmajstor, Apok, Arahne, b_z_b, Bane san, Ben Roj, Bluper, Branke90, Bubimir, cenejac111, Denaya, doklevise, dragan_mig31, Džordžino, Georgius, Gosha101980, goxin, helen1, hyla, ikan, ivicasimo, jovanjov90, Lord Nem, MiroslavD, mkukoleca, nevjerna beba, niksa517, operniki, Panter, Parker, Profica, RobinHood12, Skakac7, SOVO515, Srpska zauvjek, stegonosa, Stoilkovic, TITAN DUDIN JARAN, tomigun, vandrej, vathra, Vlada78, vobo, x9