Razvoj deteta

Razvoj deteta

offline
  • Pridružio: 23 Jun 2004
  • Poruke: 3996

Shema decijeg razvoja
Prikazane su približne vremenske granice u kojim se očekuje da zdravo donešeno dete ispolji odgovarajuće znake razvoja. Ove vremenske granice nisu čvrste i ne znači da se, dete ko ih je dostiglo, neće razviti u normalnog odraslog čoveka. Dečaci su, npr. odvažniji od devojčica, a ove ranije počinju da govore. Za prerano rođenu decu mora se izvršiti prearačunavanje, naročito u 1. godini života. Umesto da počne da se smeši svojoj majci od 4. - 6. nedelje dete rođeno u 7. mesecu to čini tek od 12. - 14.


Na rođenju
Motorne sposobnosti
Vrlo malo pokretno, ali postoje mnogi primitivni refleksi kao što su sisanje, istezanje noge na dodir suprotnog stopala, hvatanje..

Opažanje
Već posle 3. ili 4. dana beba je sposobna da prati zvuk koji se kreće i da razlikuje dva zvuka (pištaljka, zvono)

Inteligencija
Samo refleksi, premda brzo uči da na zvuk zvona okrene glavu udesno ili ulevo da bi dobilo hranu (na zvuk zvona ili pištaljke)

Govor
Plakanje i neodređena vokalizacija su jedini zvuci

Socijalni razvoj
Mogu se podeliti na aktivne, umereno aktivne i mirne bebe

Emocije
Osećanja su uglavnom nedefinisana. Bebe su ili budne ili spavaju, ili mirne ili nemirne

Moralni razvoj
Novorođenčad nemaju moral, nemaju usvojenih vrednosti, stavova, niti verovanja u prvih 6-7 meseci

Do 2 meseca
Motorne sposobnosti
Sposobno da usmeri pogled i koordinira očne pokrete. Može da podigne bradu kada se okrene na stomak

Opažanje
Sluh je veoma oštar, pa jaki zvuci mogu da izazovu bol. Tačkice i uglovi na slici lica u testu prepoznavanja lica izazivaju osmeh

Inteligencija
Do 2. godine života ispituje dimenzije. Dete ne može da upamti neki predmet, zaboravi ga ako se odvoji duže od 15 sekundi. To je Pijažeov senzori-motorni stadijum

Govor
Prva tri meseca su obično period najvećeg plakanja

Socijalni razvoj
Često razvija različite oblike plača i društvenog ponašanja. Počinje da se smeši svojoj majci posle 4-6 nedelja. Prema Frojdu dete je u oralnom stadijumu

Emocije
Početak diferenciranja osećanja na pozitivna i negativna

2-4 meseca
Motorne sposobnosti
Može da podiže glavu kada leži potrbuške. Rani refleksi počinju da se gase. Moze da okrene glavu ili oči u pravcu izvora zvuka

Opažanje
Znaci prepoznavanja pojedinih stvari, prepoznaje već i pojedine delove. U testu prepoznavanja lica da bi se pojavio osmeh potrebno je da se vidi samo nos

Inteligencija
Može da prati putanju lopte, čak i kada je delom zaklonjena. Može da izdvoji majku od ostalih osoba ali ne shvata da ima samo jednu majku

Govor
Javlja se gukanje. Traje 15-20 sekundi. Uskoro potom beba reaguje na ljudski glas i smeši se kad joj se govori. Ponekad jasno smejanje

Socijalni razvoj
Počinje da se igra predmetima, zvečke i dr., ako se stave u ruku. Počeci različitog reagovanja na osobe iz njegove okoline

Emocije
Početkom ovog perioda prvi jasni znaci zadovoljstva (smeh, kikot itd.) i negativnih osećanja

4-6 meseci
Motorne sposobnosti
Sa 20 nedelja beba može da otvori šaku da bi dohvatila predmet. Krajem perioda drži predmete koristeći dlan i prste, ali ne i palac

Opažanje
Poboljšana kooridancija između ruke i oka. Stavlja predmete u usta da bi ih ispitalo. U testu prepoznavanja lica usta pomažu prepoznavanje. Pokret pomaže izazivanje osmeha

Inteligencija
Dete je uznemireno kada se pojavi optička iluzija tri majke

Govor
U gukanju se jasnije razaznaju samoglasnici, ali se svi izgovoreni glasovi veoma razlikuju od pravog govora

Socijalni razvoj
Krajem ovog perioda počinje pravo razlikovanje odraslih

Emocije
Reagovanje zadovoljstvom samo na neke osobe. Strah i ljutnja pojavljuju se odvojeno. Znaci samozadovoljavanja

6-8 meseci
Motorne sposobnosti
Može da kratko vreme sedi samo bez pridržavanja. Stoji uz malu pomoć. Hvata i drži predmete koristeći palac i kažiprst

Opažanje
Pri testu prepoznavanja lica pažnja počinje da se usmerava više na izraz nego na crte lica

Inteligencija
Počinje da shvata da zaklonjeni objekti i predmeti van vidnog polja i dalje postoje. Traži ih

Govor
Gukanje lagano prelazi u tepanje. Najčešći glasovi su ta, da, ba. Krajem ovog perioda javlja se ponavljanje zvukova koje dete čuje.

Socijalni razvoj
Povećava se broj lica koje razlikuje. Počeci prave igre, ali retko sa drugom decom. Uspostavljeni obrazci ponašanja u odnosima majke i deteta

Emocije
Razvija se osećanje straha od nepoznatog. Vezivanje za poznate odrasle osobe. Reagovanje odraslih čini ga zadovoljnim

8-10 meseci
Motorne sposobnosti
Puzi i može da se digne. Bolje korišćenje vrhova kažiprsta i palca. Može samostalno da drži bočicu sa hranom

Opažanje
Bolje razvijeno opažanje dubine. Dete će izbeći pad, ako uoči opasnost

Inteligencija
Bolje shvata da predmeti postoje i kada ih ne vidi. Traži predmete na različitim mestima

Govor
Sve češće, ali ne sa mnogo uspeha, imitira glasove koje je čulo. Razlikuje reči koje je čulo i prema tome podešava svoj položaj i ponašanje

Socijalni razvoj
Više je zainteresovano za igru sa drugim, napušta samostalnu igru. Potrebna mu je podrška da bi pokušalo da hoda. Počinje da imitira pokretima

Emocije
Svest o socijalnim ulogama, stidljivost prema stranim osobama koje su poznate. Glavni izlaz je osmeh

Moralni razvoj
Može da pokaže znake povlačenja kada je ukoreno zbog lošeg vladanja

10-12 meseci
Motorne sposobnosti
Može da hoda uz pomoć drugih. Prestaje da stavlja predmete u usta. Pražnjenje creva je uredno

Opažanje
Izgleda da ga više ne zbunjuje nagao nestanak nekog predmeta

Inteligencija
Krajem ovog perioda, sa prvim rečima počinje da stvara i koristi simbole

Govor
Prve reči, često imenice koje imaju višestruka značenja ("kuca" označava sve četvoronožne životinje). Pokazuje znake razumevanja naredbi

Socijalni razvoj
Može da ispolji različito opadanje pažnje i reagovanja kada je majka prisutna. Počinje da imitira radnje roditelja (češljanje, pušenje itd.)

Emocije
Javljaju se razlike između devojčica i dečaka u načinu sopstvenog isticanja kao i u ponašanju sa igračkama i decom

Moralni razvoj
Razumevanje roditeljskih zabrana i dalje ograničeno, odnosi se samo na neposredne situacije

12-18 meseci
Motorne sposobnosti
Hodanje bez pomoći. Početkom ovog perioda pomaže pri oblačenju. Zainteresovano da jede samostalno. Puzi unazad niz stepenice

Opažanje
Brz porast sposobnosti prepoznavanja, značajnih oblika za identifikaciju predmeta

Inteligencija
Do 7. godine sve više povezuje sliku predmeta sa mišlju o njemu. To je Pijažeov preoperacionalni stadijum

Govor
Upotreba 3-50 reci. Podela prema polu (muškarac-žena) i veličini (čovek-dete). Telegrafski govor

Socijalni razvoj
Krajem ovog perioda javlja se borba i ljubomora oko igračaka. Znaci osećanja krivice. Zadovoljstvo pojedinim događajima i ljudima.

Emocije
Opada strah od nepoznatih predmeta, ljudi i zvukova. Krajem perioda javlja se ljubomora na prinovu u porodici

Moralni razvoj
Strah od kazne i zadovoljenje potreba uobličavaju ponašanje deteta do 6. i 7. godine

18 meseci - 2 godine
Motorne sposobnosti
Trči ali često pada. Penje se uz stepenice držeći se za ogradu

Opažanje
Može da odredi pravac kretanja predmeta iako ga ne vidi

Inteligencija
Misli da svako gleda na stvari na isti način kao i ono (npr. ako pokrije oči i ne vidi misli da i njega ne vide). Ne može da opiše putovanje ali može da pronađe put

Govor
Krajem ovog perioda ovladalo je sa više od 50 reči. Može da poveže dve reči (imenicu i pridev). Gramatička uputreba roda, broja itd.

Socijalni razvoj
Krajem ovog perioda samostalna igra opada. Češća je paralelna igra dece u istoj prostoriji, sa slabim međusobnim kontaktima. Počinje analna faza po Frojdu

Emocije
Krajem perioda počinje strah od stvorenja iz mašte i od mraka. Razvijeniji osećaj za smešno

Moralni razvoj
Dečije shvatanje roditeljskih moralnih normi svodi se na prosto razlikovanje dobrog i lošeg

2-3 godine
Motorne sposobnosti
Kontrola sfinktera dozvoljava regulisanje stolice. Mokra postelja je sve ređa. Dete sve bolje jede samo

Opažanje
Sposobnost razlikovanja osnovnih delova tela i osnovnih crta

Inteligencija
Napredak sposobnosti grupisanja različitih objekata prema 1 ili više osobina

Govor
U toku ovog perioda dete počinje da vezuje 3 do 4 reči. Počinje struktuiranje jezika korišćenjem vremena, broja, vrste

Socijalni razvoj
Sa 30 meseci želi da pomaže u kućnim poslovima. Saradnja dece, koja se zajedno igraju, u porastu. Kraj Frojdovog analnog stadijuma, početak falusnog

Emocije
Dečaci pokazuju veću upornost i otvorenije ispoljavaju ljutnju, devojčice manje ispoljavaju te osobine

Moralni razvoj
Još uvek je vezano za konkretne situacije

3-5 godina
Motorne sposobnosti
Krajem ovog perioda devojčice su u razvoju skeleta nešto ispred dečaka. Mozak petogodišnjeg deteta dostiže 75% težine mozga odraslog

Opažanje
Dete teško razlikuje otvorena i zatvorena slova (c i o). Meša b i d, p i g. Ne shvata razliku prave i krive

Inteligencija
Iako uviđa da prividna promena nije i stvarna (npr. voda - led) izgleda da ne može da shvati zašto je tako

Govor
Rečenice postaju duže i složenije. Porast upotrebe pojedinih gramatičkih formi (aktiv i pasiv)

Socijalni razvoj
Druženje sa vršnjacima postaje sve značajnije za oblikovanje ponašanja. Identifikacija sa roditeljima istog pola dostiže maksimum

Emocije
Raste zadovoljstvo zbog izvršenja sopstvenih zadataka. Porast osetljivosti na osećanja i reagovanje drugih

Moralni razvoj
Još uvek veoma egocentrično, ali počinje da oseća krivicu i da samo reguliše svoje ponašanje

5-7 godina
Motorne sposobnosti
Mozak deteta od 6 godina dostize 90% težine mozga odraslog čoveka. Nervna vlakna su gotovo u potpunosti formirana

Opažanje
Usmerava se na značajne osobine predmeta ili zbivanja. Raste sposobnost razlikovanja slova. Krajem ovog perioda može da počne da čita

Inteligencija
Ovo je Pijažeov konkretni operacionalni stadijum. Dete može da koristi pojmove i pravila, ali operiše, bar u početku, skoro isključivo u datom trenutku

Govor
Usvaja nepravilne oblike (drvo-drveće). Rečnik koji koriste je bogatiji i sadrži pojmove koje uči u školi

Socijalni razvoj
Okreće se vršnjacima više nego odraslima. Kroz igru uči društvena pravila i sopstvene zabrane. Kraj Frojdove falusne faze, početak faze latencije

Emocije
Dete je aktivno zainteresovano za ispitivanje sopstvenog izgleda

Moralni razvoj
Menja se dečiji sud o "ispravnom". Češće je poštovanje nego strah, ljubav

7-11 godina
Motorne sposobnosti
Porast snage, brzine i koordinacije pokreta. Brži razvoj osnovnih veština, javlja se potreba za učenjem i vežbom (npr. skijanje, plivanje)

Inteligencija
Sposobno je da razume odnos deo-celina. Može da prikaže niz radnji, može da poređa predmete po veličini, težini itd.

Govor
Krajem ovog perioda skoro potpuno vladanje gramatičkim pravilima

Socijalni razvoj
Jače socijalne veze sa istim polom, manja interakcija među različitim polovima

Emocije
U kontaktu sa vršnjacima manje koristi fizička sredstva, a više verbalni način sporazumevanja

Moralni razvoj
Dete čini određene stvari da bi dobilo pohvalu, ili zbog toga što to nalažu pravila

11-13 godina
Motorne sposobnosti
Devojčice ulaze u fazu naglog rasta i krajem ovog perioda su za 2,5 godine ispred dečaka. Prva menstruacija

Opažanje
Raste sposobnost uočavanja veza između naizgled nepovezanih zbivanja i stvari

Inteligencija
Misli o predmetu proveravajući u sebi više različitih mogućnosti. Korišćenje apstraktnih puteva za rešavanje problema. To je Pijažeov formalni stadijum

Govor
Sve bogatiji rečnik sa više tehničkih i specijalizovanih izraza. Veći repertoar pojmova i termina za opisivanje pojedinih fenomena

Socijalni razvoj
Stvari, osećanja i planovi još uvek se dele sa vršnjacima istog pola. Kraj Frojdove faze latencije, početak genitalne faze

Emocije
Smenjuju se periodi povlačenja i društvenosti. Pojavljuju se seksualna osećanja

Moralni razvoj
Delatnost se odvija u skladu sa opštim etičkim principima

izvor:Ilustrovana enciklopedija ČOVEK, "Vuk Karadžić"

I još pogledajte:
Žan Pijaže

Razvoj deteta od druge do pete godine

Razvojna mapa (razvoj grube i fine motorike, razvoj percepcije, zastoj u razvoju, razvoj intelektualni i govornih sposobnosti, socijalno-emocionalni razvoj)

Osam stupnjeva psihosocijalnog razvoja po Eriku Eriksonu:
Prva godina života
2. i 3. godina života
Od 4. godine do početka formalnog školovanja
Između 6. i 11. godine života
Od 13. do 20. godine života
Od 20. do 25. godine života
Između 25. i 65. godine životaRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
  • Pridružio: 29 Sep 2008
  • Poruke: 279

"Sve što treba da znam o tome kako treba živjeti, šta raditi i kakav biti, naučio sam još u vrtiću. Mudrost me nije čekala na vrhu planine, na kraju dugog uspona školovanja, nego se krila u pijesku dječjeg igrališta.“Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 637 korisnika na forumu :: 19 registrovanih, 4 sakrivenih i 614 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: aleksandarbl, awathorn, babaroga, belov, Boter, Djole, Dorcolac, Georgius, ljuba.b, LonelyWolf, mile23, Mimikrija, Panter, Rocker, royst33, Toni, Van, zlatkoa987, zlaya011