sekta ili ne?

1

sekta ili ne?

offline
 • Pridružio: 14 Apr 2006
 • Poruke: 5

Na sta vama ovo lichi, stiglo mi je pre dva dana na mail... Ne morate sve chitati, samo bacite pogled Shocked

UVOD u VIPASANA MEDITACIJU

u tradiciji Sejađi U Ba Kina, po učenju S.N. Goenke
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MEDITACIJA I SAMODISCIPLINA

Dajemo sledeće informacije sa željom da vam meditacija bude što korisnija.

UVOD U TEHNIKU

Vipasana je jedna od najstarijih tehnika meditacije u Indiji. Davno izgubljena za čovečanstvo, ponovo je otkrivena od Gotame Bude pre više od 2500 godina. Reč Vipasana znači “ videti stvari onakve kakve one zaista jesu “; to je proces samopročišćavanja kroz samoposmatranje. Počinjemo sa posmatranjem prirodnog daha da bi koncentrisali um. Sa izoštrenom svesnošću nastavljamo sa posmatranjem promenljive prirode tela i duha i doživljavanjem univerzalnih istina prolaznosti, patnje i nepostojanja ega. To ostvarenje istine uz pomoć neposrednog iskustva je process pročišćavanja. Ceo put (Dhamma) je univerzalni lek za univerzalnu bolest, ljudsku patnju, i nema nikakve veze sa bilo kakvom organizovanom religijom ili sektom. Iz tih razloga ovu tehniku može slobodno praktikovati svako , bez obzira na rasu, klasu ili religiju, na bilo kom mestu u bilo koje vreme I ona će se pokazati jednako korisnom za sve.

Šta Vipasana nije:
 To nije ni intelektualna , ni filozofska razonoda
 To nije prilika za odmor ili provođenje praznika, kao ni prilika za druženje.
 To nije spas od iskušenja i nevolja svakodnevnog života

Šta Vipasana jeste:
 To je tehnika koja uklanja patnju.
 To je umetnost življenja koja omogućava pojedincu da doprinese razvoju društva.
 To je metod mentalnog pročišćavanja koji omogućava ljudima da se suoče sa svim napetostima i problemima u životu na blag i uravnotežen način.

Cilj Vipasana meditacije je :

Najviše duhovno ostvarenje, ostvarenje potpune slobode i prosvetlenja. Njen cilj nije da jednostavno leči fizičku bolest, ali se kao sporedni proizvod mentalnog pročišćavaja mogu izlečiti mnoge psihosomatske bolesti. Ustvari, Vipasana eliminiše tri uzroka svake patnje : žudnju, averziju i neznanje. Sa kontinuitetom prakse, meditacija nas oslobađa napetosti nastale u svakodnevnom životu i razvezuje čvorove vezane starom navikom neuravnoteženog reagovanja u prijatnim i neprijatnim situacijama.
Iako je tehniku Vipasane razvio Buda njeno praktikovanje nije ograničeno na budiste. Pitanje preobraćanja se uopšte ne postavlja. Tehnika se jednostavno bazira na tome da svi ljudi imaju iste probleme i da tehnika, koja će eliminisati te probleme, mora biti univerzalno primenljiva. Ljudi različitih veroispovesti iskusili su koristi od Vipasana meditacije i nisu našli da je ona u suprotnosti sa njihovim verovanjem ili profesijom.
Razume se da proces samopročišćavanja kroz introspekciju nije nikada lak i da treba veoma ozbijno raditi. Svojim ličnim naporom učenik dolazi do sopstvene realizacije – niko drugi ne može raditi za njega. Zato, meditacija će odgovarati samo onima koji žele ozbiljno da rade i da poštuju disciplinu, koja je , ustvari,za njihovo vlastito dobro i zaštitu. Pravila i propisi su integralni deo meditativne prakse.
Deset dana je sigurno kratko vreme da bismo prodrli do najdubljih nivoa podsvesti i naučili kako da odstranimo duboko ukorenjene komplekse. Tajna uspeha ove tehnike je u kontinuitetu prakse i njenom izvođenju u samoći. Pravila i propisi su sastavljeni imajući na umu praktične mogućnosti. Pravila nisu prvenstveno za dobrobit učitelja ili organizatora, niti su negativni izraz tradicije, ortodoksne ili slepe vere u neku organizovanu religiju. Ona su pre bazirana na praktičnim iskustvima hiljada meditanata tokom niza godina i istovremeno su naučna i racionalna. Poštovanje pravila stvara veoma povoljnu atmosferu za meditaciju – njihovo kršenje tu atmosferu kvari.
Student će morati da ostane u centru svih deset dana. Osim toga i ostala pravila treba pažljivo pročitati i razmotriti. Za kurs treba da se prijave samo oni koji osećaju da su u stanju da su u stanju da se pošteno i do kraja pridržavaju discipline. Oni koji nisu iskreno spremni da ulože potreban trud, samo će izgubiti vreme, i što je još gore, poremetiće one koji žele da rade ozbiljno. Potencijalni učenici se opominju da će biti štetno i neprijatno ako budu morali da odu pre kraja kursa, jer im je poštovanje discipline suviše teško. Slično tome, kao najnesrećnija varijanta, može se desiti da neko i pored više opomena nastavi da krši pravila, te tako na kraju bude zamoljen da napusti kurs.

PRAVILA DISCIPLINE

Osnova praktikovanja Vipasane je sila – moralno ponašanje. Sila obezbeđuje osnovu za razvoj samadija – koncentracije uma; i pročišćavanje uma ostvaruje se kroz pannu – mudrost uvida.

Pravila ponašanja :

Svi koji pohađaju kurs Vipasane treba rigorozno da se pridržavaju sledećih 5 pravila:
1. Da se uzdrže od ubijanja živih bića.
2. Da se uzdrže od krađe.
3. Da se uzdrže od seksualnih aktivnosti.
4. Da se uzdrže od laganja.
5. Da se uzdrže od unošena bilo kakvih štetnih materija.

Stari studenti treba da poštuju još tri dodatna pravila:
6. Da se uzdrže od uzimanja hrane posle 12 h.
7. Da se uzdrže od čulnih zabava i ukrašavanja tela.
8. Da se uzdrže od korišćenja luksuznih kreveta.

Prihvatanje učitelja i tehnike:

Za vreme trajanja kursa, učenici su zamoljeni da se u potpunosti pridržavaju učiteljevih instrukcija i ostalih uputstava; učenici treba da slede tehniku bez bilo kakvog oduzimanja ili dodavanja bilo čega. Samo sa stavom prihvatanja i verovanja, student može raditi marljivo i kompletno. Ovo prihvatanje treba da bude svesno i sa razumevanjem, a ne kroz prinudno i slepo pokoravanje. Za uspeh meditacije je od suštinske važnosti takvo poverenje u učitelja i tehniku.

Obredi , rituali i druge tehnike :

Od suštinske je važnosti da , za vreme trajanja kursa, svi obredi, rituali – kao što je paljenje insens štapića, prebrojavanje brojanica, recitovanje mantri, pevanje i igranje, potpuno gladovanje, molitve itd., budu potpuno izostavljeni. Sve druge meditacije i zdravstvene procedure treba da budu privremeno izostavljene. Razlog za ovo je davanje poštene šanse tehnici Vipasane u njenoj čistoći. I pored ponavljanih upozorenja od strane učitelja, u prošlosti je bilo slučajeva da su učenici namerno mešali ovu tehniku sa ritualima drugih tehnika i sebi naneli štetu. Sve sumnje i dileme, koje se mogu javiti, mogu se uvek razjasniti sastajanjem i razgovaranjem sa učiteljem.

Yoga i fizičke vežbe :

Mada su yoga i druge vežbe u saglasnosti sa Vipasanom, ovde će biti izostavljeni zato što nije moguće obezbediti odgovarajuće uslove za rad u samoći. U smislu fizičke vežbe možete šetati u označenim područjima.

Sastanci sa učiteljem :

Problemi i dileme u vezi meditacije treba da budu razjašnjeni samo sa učiteljem. Vreme između 12 i 13h je odvojeno za privatne razgovore sa učiteljem u njegovoj rezidenciji. Pitanja se mogu postavljati i javno između 21 i 21.30h u sali za meditaciju.
Ovakvi sastanci služe isključivo za razjašnjavanje praktičnih problema vezanih za meditaciju. Ne treebaih shvatiti kao priliku za zadovoljenje potrebe za filozofiranjem ili intelektualnim raspravama. Vipasana meditacija je jedinstvena sama po sebi i učenici treba da se koncentrišu isključivo na njeno pratikovanje.

Plemenita tišina :

Praktikanti moraju poštovati plemenitu tišinu od početka kursa do 10h desetog dana. Plemenita tišina je tišina tela govora i uma. Zabranjena je bilo koja vrsta komuniciranja, bila ona u formi fizičke gestikulacije, pisanih reči, znakovnog jezika ili slično. Međutim student može razgovarati sa učiteljem kad god je to potrebno. Učenici mogu takođe razgovarati sa menadžerom o svim problemima vezanim za smeštaj, hranu i slično. Sve kontakte ove vrste treba svesti na minimum. Učenici treba da razvijaju osećanje da rade u izolaciji.

Parovi :

Mora se poštovati potpuno razdvajanje polova. Parovi, oženjeni ili ne, ne treba za vreme kursa da kontaktiraju na bilo koji način.

Fizički kontakti :

Za vreme trajanja kursa ne treba da bude fizičkog kontakta između osoba istog ili različitih polova.

Talismani, amajlije i slično :

Ni jedan takav predmet ne treba poneti na kurs. Ako su donešeni greškom biće pohrajeni kod organizatora za vreme trajanja kursa.

Štetne materije i lekovi :

Nije dozvoljena upotreba lekova, alkohola i drugih štetnih materija. Tablete za smirenje, pilule za spavanje i svi ostali sedativi su taođe isključeni. Oni koji koriste lekove po lekarskom receptu treba da o tome obaveste učitelja.

Pušenje :

Na kursu nije dozvoljeno pušenje ili žvakanje duvana niti marihuane. Oni koji imaju takve navike mogli bi da stvore iste želje kod drugih, koji možda pokušavaju od toga da se odviknu.

Hrana :

Nije moguće zadovoljiti specijalne zahteve svih meditanata u pogledu hrane. Studenti se zato ljubazno umoljavaju da se zadovolje sa jednostavnom vegeterijanskom hranom koja je obezbeđena. Ako je nekom zbog lošeg zdravlja, prepisana specijalna dijeta, on o tome treba da obavesti organizatore, pre registracije.

Odevanje :

Odeća treba da bude jednostavna, skromna i udobna. Ne treba nositi providnu, oskudnu, tesnu i sličnu upadljivu odeću. Sunčanje i delimičan nudizam nisu dozvoljeni. To je važno u cilju minimalnig ometanja drugih.

Higijena :

Studenti su upućeni da žive i rade u zajedničkim prostorijama i zato je neophodno da se kupaju svaki dan i nose čistu odeću. Pošto ne postoji servis za pranje rublja, studenti će morati sami da peru svoje rublje. Ovo treba obavljati samo u periodima odmora.

Spoljni kontakti :

Učenici će morati da ostanu u centru za vreme trajanja celog kursa. Centar se može napustiti samo uz specijalno dopuštenje učitelja. Ukidaju se svi telefonski razgovori, pisma i kontakti sa posetiocima. U hitnim slučajevima posetilac može kontaktirati organizatore.

Muzika, čitanje i pisanje :

Sviranje muzičkih instrumenata, slušanje muzike i slično nije dozvoljeno. Na kurs ne treba doneti materijal za čitanje i pisanje. Studenti ne treba da se opterećuju hvatanjem beležaka. Ograničenje u pogledu čitanja i pisanja je potrebno da bi se istakla praktična priroda meditacije.

Uređaji za snimanje (npr. kamere...) :

Mogu se koristiti samo uz posebnu dozvolu učitelja.

Finansiranje kurseva :

Prema tradiciji čiste Dhamme kursevi se organizuju isključivo na donatorskoj osnovi. Donacije se primaju samo od starih studenata, tj. onih koji su završili bar jedan desetodnevni kurs sa Goenkađijem ili nekim od ovlašćenih učitelja.
Razlog za to je činjenica da se donacije primaju samo od nekog ko je sam shvatio koristi od Dhamme. U tom slučaju davanje donacija predstavlja deo prakse. U želji da se koristi od Dhamme dele sa drugima, donacije će se davati shodno mogućnostima pojedinaca. Čak i male donacije mogu odražavati ispravnu želju da se da bar nešto za nekog drugog. Razumevanje se produbljuje kad shvatimo da nije važno samo dati donaciju, već da ona treba da bude srazmerna našim mogućnostima. Mogućnosti siromašne osobe se sigurno razlikuju od mogućnosti bogate osobe, mada želja za pomaganjem drugih može biti ista.
Ove donacije su jedini izvor finansiranja kurseva širom sveta. Ne postoje bogate fondacije ili individualni sponzori ovih kurseva. Ni učitelji ni organizatori nemaju nikakve materijalne koristi od ovih kurseva.
Na ovaj način, širenje Dhamme srovodi se u čistom obliku, bez ikakvog komercijalnog prljanja.
Prema tome, bez obzira da li je vaša donacija velika ili mala, neka ona bude iz čiste želje : Pošto je neko drugi dao donacije za troškove mog kursa, ja ću takođe dati nešto da bih omogućio kurs za nekog drugog.Zaključak :

Da bi pojasnili smisao održavanja discipline i pridržavanja pravila, sažeto ćemo reći :

DOBRO SE POTRUDI DA SVOJIM AKTIVNOSTIMA NE UZNEMIRAVAŠ BILO KOGA. NE OBRAĆAJ PAŽNJU NA SMETNJE KOJE IZAZIVAJU DRUGI.

Može se desiti da student ne shvati praktičan značaj za jedno ili više gore navedenih pravila. Umesto da u sebi razvija negativnost ili sumnju treba odmah da zatraži objašnjenje od učitelja.
Samo krozprihvatanje discipline i ulaganje maksimalnog napora, učenik će uspeti da usvoji tehniku i dobije koristi od nje. Za ovih deset dana akcenat treba da bude na radu – zlatno pravilo je da treba raditi kao da smo sami na kursu, ne obraćajući pažnju na moguća ometanja i neudobnosti, sa umom okrenutim unutra.
Na kraju , studenti će primetiti da njihov progres u Vipasani zavisi isključivo od njihovih Paramija ( ukupne količine ranije izvršenih dobrih dela) i sledećih pet faktora: iskreno uloženog napora, vere, iskrenosti, zdravlja i mudrosti.
Neka gore navedena pravila i uputstva pomognu da ostvarite maksimalnu korist od ovog kursa meditacije. Drago nam je što imamo priiku da vam služimo i želimo vam mir i harmoniju kao koristi od Vipasane.


RASPORED RADA

Sledeći raspored rada je napravljen da bi se održao kontinuitet prakse. Studentima se preporučuje da ga slede što striktnije kako bi ostvarili najbolje rezultate.

04.00 Jutarnje zvono za ustajanje
04.30 - 06.30 Meditiranje u sobi ili
u sali za meditaciju
06.30 - 08.00 Pauza za doručak
08.00 - 09.00 ZAJEDNIČKA MEDITACIJA
09.00 - 11.00 Meditiranje u sobi ili u sali, instrukcije
11.00 - 12.00 Ručak
12.00 - 13.00 Odmor
13.00 - 14.30 Meditiranje u sobi ili u Sali
14.30 - 15.30 ZAJEDNIČKA MEDITACIJA
15.30 - 17.00 Meditiranje u sobi ili u Sali
17.00 - 18.00 Pauza za čaj
18.00 - 19.00 ZAJEDNIČKA MEDITACIJA
19.00 - 20.00 Diskusija učitelja u Sali
20.00 - 21.00 ZAJEDNIČKA MEDITACIJA
21.00 - 21.30 Postavljanje pitanja u Sali
21.30 Povlačenje u sobe.
Gašenje svetla.

Zajedničke meditacije se obavljaju u Sali za meditaciju. Za vreme drugih vežbi meditacije učenici mogu meditirati u Sali za meditaciju ili u svojim sobama.Za dodatna obaveštenja kontaktirajte :


bee7@ptt.rs; vipspo@eunet.rsSiniša Ognjenovć 064 1450 - 425

Gordan Kovačević 064 2423 - 607

Spomenka Mujović 063 7135 - 234

Ivana Živković 064 2892 - 516VAŽNA DODATNA OBAVEŠTENJA
ZA UČESNIKE VIPASANA KURSEVA U SRBIJI

1. Učešće na 10 - to dnevnom Vipasana kursu je veoma ozbiljan lični poduhvat u cilju otklanjanja negativnosti sopstvenog umu, ovladavanju i jačanju uma i opšteg fizičkog zdravlja.

2. Zainteresovana osoba treba da obezbedi 12 slobodnih dana: prvog dana se putuje do mesta održavanja kursa, deset dana traje kurs i 12 - tog dana je povratak kući.

3. Za vreme trajanja kursa se ne može kontaktirati sa spoljašnjim svetom (porodicom, prijateljima, partnerima ...). Telefone, mobilne telefone, kao ni ostale uredjaje za komunikaciju ne možete u tom periodu koristiti. Takođe se ne mogu pisati ni pisma.

4. Tokom kursa nema čitanja štampe ( niti bilo čega), gledanja TV-a, slušanja radija, niti razgovora sa bilo kim osim sa učiteljem i menadžerima. Sve ovo je veoma važno imati na umu prilikom prijavljivanja, kako ni učesnik kursa , a ni organizatori ne bi kasnije imali problema u vezi sa svim tim.

5. Osobe sa kojima učesnik kursa živi ( roditelji, partneri, deca ) treba da budu obavešteni o svemu ovome. Njima se može ostaviti broj telefona mesta na kome se održava kurs, ali im treba reći da mogu zvati samo u izuzetno hitnim slučajevima, kako učesnik ne bi prekidao svoj veoma važan posao. Takav telefonski poziv će organizatori usmeno preneti određenom učesniku. U slučaju potrebe napuštanja kursa tom učesniku će biti omogućen prevremeni odlazak.

6. Osobe mladje od 21 godine obavezno moraju dobiti pismeni pristanak roditelja - staratelja. Roditelji svakako treba da znaju gde im se dete nalazi, kao i pravila u vezi sa ne-uznemiravanjem za vreme trajanja kursa.

7. Na kurs treba poneti opremu za sedenje na podu - jastuk ili sunđerastu podlogu, topao ogrtač, kao i komotnu odeću, pribor za ličnu higijenu i malo deterdženta za pranje veša.

8. Na kurs ne treba nositi : nakit, tehničke uređaje, knjige, sveske, niti novac OSIM onog koji predviđate da date kao dobrovoljni prilog na kraju kursa i onog koji vam je neophodan za plaćanje putnih troškova.

9. Treba imati na umu da se kursevi Vipasane isključivo finansiraju od dobrovoljnih priloga tzv. starih studenata, što znači da pre početka kursa novi studenti ne mogu dati novac za održavanje kursa. Desetog dana kursa prekida se tzv. plemenita tišina i tada svi novi studenti postaju stari studenti i na svečan način daju dobrovoljni prilog – DANU, što se smatra delom same prakse. Dobrovoljni prilozi se koriste isključivo za iznajmljivanje objekta (hotela), nabavku hrane i za putne troškove učitelja.

10. Od dobrovoljnih priloga zavisi mogućnost održavanja narednog kursa.

11. Poseban i veoma cenjen vid DANE je služenje na kursevima Vipasane, koje isključivo mogu obavljati stari studenti. Napominjemo da u ovoj školi Vipasane učitelji i svi drugi koji služe obavljaju ovaj posao bez materijalne nadoknade - volonterski, kao deo sopstvene prakse. Postoji više načina služenja: organizacija kursa, rad u kuhinji i trpezariji , posao muškog i ženskog menadžera i prevodioca.

Za sva druga obaveštenja kontaktirajte: bee7@ptt.rs; vipspo@eunet.rs

Siniša Ognjenovć 064 1450 - 425; Gordan Kovačević 064 2423 – 607; Spomenka Mujović 063 7135 - 234; Ivana Živković 064 2892 - 516Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • snajp  Male
 • Super građanin
 • Pridružio: 24 Mar 2006
 • Poruke: 1219
 • Gde živiš: Nis

all_this_time ::

Pravila ponašanja :

3. Da se uzdrže od seksualnih aktivnosti.

Spoljni kontakti :

Učenici će morati da ostanu u centru za vreme trajanja celog kursa. Centar se može napustiti samo uz specijalno dopuštenje učitelja. Ukidaju se svi telefonski razgovori, pisma i kontakti sa posetiocima. U hitnim slučajevima posetilac može kontaktirati organizatore.

Muzika, čitanje i pisanje :

Sviranje muzičkih instrumenata, slušanje muzike i slično nije dozvoljeno.

8. Na kurs ne treba nositi : nakit, tehničke uređaje, knjige, sveske, niti novac OSIM onog koji predviđate da date kao dobrovoljni prilog na kraju kursa i onog koji vam je neophodan za plaćanje putnih troškova.

Desetog dana kursa prekida se tzv. plemenita tišina i tada svi novi studenti postaju stari studenti i na svečan način daju dobrovoljni prilog – DANU, što se smatra delom same prakse.

11. Poseban i veoma cenjen vid DANE je služenje na kursevima Vipasane, koje isključivo mogu obavljati stari studenti.


Evil or Very Mad Twisted Evil Evil or Very Mad Twisted Evil

Ovako nesto ne zasluzuje komentar.

Mada sam pobornik toga da svako ima pravo na svoje misljenje u ovom slucaju ...

Ma definitivno necu da komentarisem.

Pozz Smileoffline
 • Pridružio: 14 Apr 2006
 • Poruke: 5

A tek sam pocela da se interesujem za tu filozofiju, ovako nesto stvorice samo averziju i strah... postacu skeptik

offline
 • Emil Beli
 • Pridružio: 03 Jan 2005
 • Poruke: 2990
 • Gde živiš: Beograd

Ovo meni deluje kao standardni regrutacioni mail za sektu.

offline
 • Pridružio: 14 Apr 2006
 • Poruke: 5

A sve je pochelo tako shto sam samo malo nesto trazila o budizmu i meditaciji, otisla na par sjtova... i eto meni poziva za clanstvo

offline
 • DR  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 08 Okt 2004
 • Poruke: 5450
 • Gde živiš: Beograd

Pa mora da si negde ostavila email adresu a ne samo surfovala Wink

offline
 • Pridružio: 14 Apr 2006
 • Poruke: 5

Bio je jedan sajt za koji je bila neophodna registracija, kao uostalom i za ovaj forum, tako da ne slutih nishta.. kad ono...

offline
 • Pridružio: 12 Sep 2003
 • Poruke: 2839
 • Gde živiš: Kotor

Ne morš se složiti, ali ovo je klasičan pokušaj regrutovanja u sektu. Doduše, postoje i znatno i perfidniji načini da se neko uvuče u sektu, ali ni ovo nije za zanemarivanje.
Topla preporuka: izbegavaj svaku daljnju komunikaciju sa onima koji ti šalju ove mailove Wink

offline
 • Pridružio: 26 Jul 2004
 • Poruke: 1472
 • Gde živiš: Vojvodina,Zrenjanin

Samo teraj to dalje.

offline
 • Pridružio: 14 Apr 2006
 • Poruke: 5

Savrsheno mi je jasno o chemu se ovde radi, cilj ovog posta je bio da potvrdim svoje sumnje i da se nekome ko bi, eventualno, dobio neshto slichne sadrzine, ukaze na opasnost od istih.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 619 korisnika na forumu :: 13 registrovanih, 1 sakriven i 605 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Belac91, cikadeda, dragoljub11987, GreenMan, havoc995, Miskohd, panonski mornar, saputnik plavetnila, Snorks, ssekir75, Taso, Toni, vladas87