Konkursi

2

Konkursi

offline
 • Pridružio: 20 Jun 2007
 • Poruke: 203
 • Gde živiš: Smederevska Palanka

Narodna biblioteka Smederevska Palanka
14. decembar 2007.

Izvod iz Saopštenja žirija ovogodišnjeg konkursa za Prvu knjigu, za 2007.
godinu

Stručna komisija radila je u sledećem sastavu:
– Vera Janjić, član,
– Biljana Petrović-Mihailović, član,
– Milica Maričić, član.

Na konkurs je ove godine pristiglo dvadeset i pet rukopisa. Devet rukopisa nije ispunilo uslove konkursa. Ostali radovi žanrovski su vrlo raznoliki. Imali smo jedanaest zbirki pesama, jednu zbirku eseja, jedan roman, jednu naučnu studiju, jednu zbirku pripovedaka i jednu dramu. Svi radovi su bili potpisani šiframa, a koverti sa rešenjima šifara su bili zaključani do momenta kada je žiri doneo konačnu odluku.

Dana 12.12. 2007. godine sastali su se članovi stručne komisije, i između ostalog zaključio:
Konkurs je ove godine bio veoma uspešan . Radovi su pristigli iz svih delova Srbije, iz
Vojvodine, iz centralne i južne Srbije, ali i iz Bosne i Hrvatske, a dva rada bila su iz Smederevske Palanke.

U najuži izbor za Prvu knjigu ušla su sledeća dela:
1. Naučna studija "U početku beše fantastika”, Dragane Bošković, prof. srpskog jezika iz Novog Sada,
2. Zbirka pripovedaka, Bore Andrića iz Smederevske Palanke,
3. Roman "Magdalena", Maje Pantelić iz Kikinde,
4. Drama "Family day", Branka Vučetića iz Sente.

Za najbolji rukopis konkursa Za prvu knjigu proglašena je drama "Family day" Branka Vučetića iz Sente.

Osnovni kriterijum ove komisije bio je da nagradi onaj rad koji nam se učinio najkreativnijim i najaktuelnijim.
Drama "Family day" vodi nas kroz osamdesete, devedesete, sve do 2005-te godine. Kompozicija drame je vrlo interesantna, kulminacija i rasplet dramskog sukoba smešteni su u prvi čin, a tek onda, retrospektivno, saznajemo šta je prethodilo duševnom lomu protagoniste. Jasan je dramski sukob pojedinca i društva.

Ovo dramsko delo pokreće niz pitanja: pitanje odlaska mladih iz naše zemlje, pitanje položaja intelektualaca, pitanje etičkih i moralnih vrednosti kako kod mladih tako i kod pripadnika srednje generacije.

Dramu "Family day" krase pažljivo odabrane replike, koje su često asocijativne i eliptične, a jezik pripadnika određene generacije i određenog društvenog sloja jasno oslikava njihova osnovna obeležja.

Dodaćemo još daje ovo potresna priča o najtežim godinama Srbije. Nadamo se da ćete zajedno sa nama uživati u čitanju i realizaciji na sceni ove odlične drame.Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 20 Jun 2007
 • Poruke: 203
 • Gde živiš: Smederevska Palanka

Narodna biblioteka iz Smederevske Palanke raspisuje peti Konkurs za prvu knjigu, napisanu na srpskom jeziku.
Pravo učešća na Konkursu imaju autori koji nisu do sada objavili svoje radove u formi knjige. Na Konkursu se može učestvovati sa rukopisima iz oblasti poezije, proze, drame, esejistike i društvenih nauka, u tri primerka i pod šifrom.
Rok za dostavljanje rukopisa je 10. novembar 2008.

Rukopise predati lično, ili poštom. Šifru, sa ličnim podacima autora i kratkom biografijom, dostaviti u posebnom kovertu, sa naznakom: “Rešenje šifre”.

Adresa:
Ustanova Narodna biblioteka
10. oktobra br. 16
11420 Smederevska Palanka
Kontakt:
Telefon: 026/318-346; e-mail: bibpalanka@verat.net

Nagrada za najbolji rukopis je njegovo objavljivanje i štampanje u formi knjige, u tiražu od 300 primeraka. Knjiga bi izlašla iz štampe u godini našeg jubileja, 2009.
Srećno!offline
 • Pridružio: 28 Jun 2006
 • Poruke: 228
 • Gde živiš: Pancevo - Novi Sad

Međunarodni pesnički konkurs
Castello di Duino 2009


PRAVILA UČESTVOVANJA:

- Konkurisati mogu mladi do 30 godina.
- Učestvovanje je besplatno.
- Tema:

« Putevi »

. Tema može biti obrađena u širem značenju.
- Učesnici mogu poslati pesme na maternjem jeziku, ali se traži i prevod na italijanski i/ili engleski.
- Stručni žiri koji čine pesnici i književni kritičari s različitih govornih područja proceniće pesme na jeziku kojim su pisane.
- Može se učestvovati samo jednom pesmom (najviše 50 stihova).
- Nagrade: 3 nagrade od 500 € za prva tri mesta (deo nagrade ide u humanitarne svrhe); predviđene su i manje nagrade i pohvale.
-Pobedničke pesme i izbor boljih pesama biće objavljeni kod IBISKOS izdavača Risolo, sponzora konkursa (prihod od prodaje ide u Fond Luchetta-Ota-D’Angelo-Horvatin za decu žrtve rata) i snimljeni na maternjem jeziku za CD.
- Svi učesnici mogu tražiti besplatno objavljivanje pesama na web site-u konkursa www.castellodiduinopoesia.it
- Posebne diplome za učesnike mlađe od 16 godina.
- Posebne diplome za tri najbolje škole koje učestvuju kolektivnim radovima.

PESME SE MOGU POSLATI DO 09. 01. 2009.


a) elektronskom poštom na adresu: valera@units.it ; pismo mora sadržati prijavnicu za učestvovanje (vidi dole); pesma mora biti priložena u formatu word ili rtf :
DRUGI SE FORMATI NEĆE PRIHVATITI

b) redovnim poštanskim putem na adresu: Gabriella Valera
Via Matteotti 21
34138 Trieste
Italia

Pismo mora sadržati ispunjenu prijavnicu za učestvovanje. Verodostojan je poštanski pečat, ali ni jedna pesma neće biti prihvaćena nakon što žiri započne sa radom.


PRIJAVNICA ZA UČESTVOVANJE :Ime
Prezime
Datum rođenja
Adresa (kompletna)
Telefon
E-mail
Državljanstvo

Naslov pesmeIZJAVA:

Ja_____________________ dole potpisani izjavljujem da je pesma _____(naslov pesme) kojom učestvujem na međunarodnom konkursu “Castello di Duino” moj originalni rad, neobjavljen i nenagrađivan. Pristajem da pesma eventualno bude objavljena i javno predstavljena. Izjavljujem da sam/nisam (izabrati tačnu opciju) upisan u SIAE ili slična udruženja za zaštitu autorskih prava.

(Please send this declaration also in english:
Statements:
I declare that the poem…. (Title)….is my original work, has never been prized and is unpublished.
I give my permission to its possible publication and presentation to the general audience
I declare that I have not / I have (please choose one or the other option) subscribed to SIAE nor to any other similar Societies, which protect copyrights.


p.s. za sve detalje, možete kontaktirati i mene...
Pozz i šaljite, šteta je da ne pokušate!

offline
 • Pridružio: 28 Jun 2006
 • Poruke: 228
 • Gde živiš: Pancevo - Novi Sad

Magazin kluba studenata engleskog jezika „AT LARGE“
Odeljenje za engleski jezik i književnost
Fakultet društvenih nauka
Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Književnost kao aktivizam


Poetsko takmičenje
NAPAD UMETNOSTI!


Urednici nadolazećeg, 9. izdanju magazina AT LARGE poziva pesnike širom sveta da učestvuju u ovom specijalnom izdanju. Za razliku od ranijih izdanja, koja su sadržavala poeziju, kratke priče, strip, članke o fimu i književne osvrte, ovaj je broj isključivo rezervisan za poeziju. Sledeći Sartrov koncept angažovane književnosti, uredništvo je došlo na ideju da podstakne pesnike na aktivno i odgovorno učestvovanje u razrešenju brojnih konflikata našeg doba. Ovo je poziv upućen pesnicima da pomognu da se kroz njihovu poeziju čuje glas potlačenih, da se probije do svesti savremenika i da svetsku pažnju pridobiju uznemiravajuće teme koje su svuda oko nas. Društveno odgovoran pisac – po Sartru – mora razmatrati ključne događaje svoga doba, mora da zauzme jasnu poziciju protiv nepravde i da radi na smanjenju ugrožavanja. Od pesama se očekuje da istraže ono što danas možemo smatrati problematičnim u savremenim društvima i njihovim uređenjima: povećanje siromaštva i/ili gladi, zakoni, zdravlje, obrazovanje i dr. One bi, takođe, trebalo ili da budu usmerene na akciju koja bi vodila u promenu ili da kritikuju izostanak te akcije, a to je ono što Sartr naziva „ negativnom odgovornošću“ – ne raditi ono što bi se moglo u vremenu i na mestima koja to zahtevaju.
Pesme moraju biti prevedene na engleski jezik i ne smeju biti duže od 50 stihova. Pesma sa autorovim podacima(ime, prezime, datum rođenja, zemlja) i kraćom biografijom(ranija i tenutna književna stremljenja i postignuća, društveno i/ili političko angažovanje, razlozi učestvovanja na konkursu, viđenje sveta kao boljeg mesta za život) se šalje na e-mail adresu:
atlarge.x.a@gmail.com
najkasnije do ponoći 10. decembra 2008. godine.
Članovi Radionice za kreativnog pisanja pri Fakultetu društvenih nauka u Zagrebu i uredništvo magazina će izabrati 30 najboljih pesama koje će biti objavljene u magazinu. Učesnici će biti obavešteni o rezultatima do kraja decembra, 2008. Autori pesama tih pesama će biti pozvani da učestvuju u aktivnostima koja će pratiti izdanje magazina – čitanje poezije, grupne diskusije sa Amnesty International, UNICEF, dobrovoljnim centrima i sličnim organizacijama. Organizatori su otvoreni za sve predloge koji se tiču obogaćenja ovog programa. Sledeći broj časopisa AT LARGE izaći će u februaru 2009. , kada će se ovi događaji i odvijati.


English Students’ Club Magazine, At Large
published by
English Language and Literature Department
Faculty of Humanities and Social Sciences
University of Zagreb, Croatia
presents

Literature as Activism
Poetry contest

Art Attack!The upcoming, 10th issue of At Large, invites poets from around the world to participate in its special edition. Unlike before, when it featured short stories, poetry, comic, film and literature reviews, this issue will feature poetry - exclusively. In this way, the editorial would like to give space and promote an important idea spreading among young writers i.e. the idea that literature can and should be used as a means of concrete social action.

Following Jean Paul Sartre’s concept of littérature engage whereby intellectuals are one of the responsible parties for taking a stand on conflicts of their era (Sartre, What is Literature?), poets are asked to attempt at using their writing as a vehicle through which the oppressed groups could gain world consciousness and draw the attention to world’s most disturbing issues. “A socially responsible writer must address the major events of the era, take up the stance against injustice and work to alleviate oppression” (What is Literature?).

Therefore, the poems are expected to explore and elaborate on something that is considered problematic in modern society and its structure. The topics can include: the rise of poverty and/or hunger, increase in crime and/or violence, law, health, education, etc. They can either hold a view of provoking an action or criticising the omission of it i.e. following Sartre’s concept of “negative responsibility” according to which our lack of action in a time or a place where it is needed is something to be criticized as well.


Poems must be written in English and should not exceed 50 lines (spaces are not included).
The poem, author’s personal details (name, surname, date of birth, country of residence) as well as a short biography (previous and current literary aspirations or achievements, social and/or political engagement, reasons for participating in the contest, his/her view of this world as a better place) should be sent to the e-mail address of the magazine:
atlarge.x.a@gmail.com
until midnight, December 10th 2008 at the latest.

Members of Creative Writing Workshop at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb and the editorial of the magazine will choose 30 poems which will be published in the magazine. Poets will be notified about the result by the end of December, 2008.

30 best poems will be published in the magazine and their authors will be invited to participate in the events following the promotion of the issue. These events will combine literature with different forms of activism. Beside poetry readings in different places in Zagreb (universities, libraries, Students’ Centre, etc.) there will be group discussions and workshops with Amnesty International, UNICEF, Volunteering Centres and similar institutions. However, the organizers are open for any kind of suggestion regarding those events and are more than willing to elaborate on poets’ suggestions. There exists a possibility of performing plays, broadcasting films, organizing workshops, etc. The emphasis is on activism and making an impact on the current social and political affairs as much as it is on poetry!

Next issue of At Large is scheduled for release in February 2009 which is also the month during which the above mentioned events will be taking place.


“Poets of the East!
Poets of the West!
Poets of the North!
And poets of the South!
We all took upon this mission when we jotted down our first poems
As well as those that followed, as verse resembles grass,
It spreads and thrives on blooming meadows,
Because verse is life itself.”


Tibor Weiner Sennyey

offline
 • Peca  Male
 • Glavni Administrator
 • Predrag Damnjanović
 • SysAdmin i programer
 • Pridružio: 17 Apr 2003
 • Poruke: 23208
 • Gde živiš: Niš

preuzeto sa sajta Nevernih beba - http://www.neverne-bebe.com/forum/viewtopic.php?t=1214

Catrin ::S obzirom da smo pokusali da otkrijemo sta nas sve to spaja sa muzikom Nevernih beba, kako sve to utice na radjanje novih prijateljstava, kako animiramo druge da se upuste u istu avanturu, dosao je trenutak da pokazemo svoju sposobnost uoblicavanja toga u jednu celovitu pricu.

Pred nama je jedan veliki konkurs, koji ima za cilj da otkrije prave "umetnike duse".

Zadatak svih ucesnika konkursa:

Napisati rad koji izrazava Vas kroz muziku i dosadasnji rad Nevernih beba. To moze biti dozivljaj koji Vam se desio u toku koncerta (upoznali ste nekog, zaljubili se, onesvestili se), kakav je osecaj kada ste prvi put culi novi CD, videli spot, na sta Vas prvo asocira neka pesma ili zasto vam je bas ta neka pesma omiljena, kakav je bio osecaj kada ste upoznali nekog iz benda ili sve njih zajedno i koliko Vam je to znacilo, sta Vam i koliko sam bend i njihova muzika znaci u zivotu, ili pak cista emocija vezana za koju god situaciju koja ukljucuje bend ili njihov dosadasnji rad. Sve je stvar Vaseg izbora.
Svi stilovi pisanja kao i svi knjizevni oblici su dozvoljeni. Neko od Vas ce biti saljiv, neko ce napisati emotivnu i dirljivu pricu, neko ce biti filozof, neko pesnik, neko kriticar... Izrazite sebe na najbolji moguci nacin, ali ne zaboravite da rad mora sadrzati tu nit koja Vas povezuje sa Nevernim bebama.

Radove ce ocenjivati ziri koji je odabran u svrhu ovog projekta. To ce biti ljudi koji predstavaljaju velika imena u svetu muzike, knjizevnosti, novinarstva, umetnosti, a koji nemaju ucesca na sajtu i forumu Nevernih beba, tako da nema subjektivnosti i favorizovanja nekog od autora radova. Imena clanova zirija ce biti objavljena po zavrsetku konkursa, da znanje o tome ne bi uticalo na Vas stil pisanja.

U ovom projektu imaju pravo ucesca svi registrovani clanovi, a samo jedan clan urednistva koji nema pravo ucesca na konkursu ce biti upoznat sa time ko je ziri i isti ce prosledjivati anonimne radove ziriju.Ostali clanovi urednistva mogu ravnopravno ucestvovati na konkursu.

Radove cete slati na sledeci mail:

konkurs@neverne-bebe.com

U mail-u, pored rada, navedite sledece podatke:
-ime i prezime
-korisnicko ime
-sifru pod kojom ce se vas rad voditi


Pristup ovim podacima imace jedino izabrani clan urednistva!
Svi pristigli radovi sa siframa autora ce biti objavljeni u posebnoj temi na forumu.

Po zavrsetku konkursa slede nagrade zirija za prva cetiri najbolje uoblicena i ocenjena rada:
1. nagrada: objava rada u medijima (tirazni dnevnik, nedeljnik), DVD (kad izadje, sa potpisima svih clanova benda), kacket, majica
2. nagrada: DVD (kad izadje,sa potpisima svih clanova benda), kacket, majica i knjiga
3. nagrada: kacket i majica
4. nagrada: kacket


Da bi dosle do izrazaja ne samo Vase umetnicke i kreativne sposobnosti, vec i sposobnosti realnog procenjivanja i licnih preferencija u spisateljskim stilovima, imacete mogucnost glasanja za prva tri najbolja rada.
Izaberite tri rada koja Vam se najvise dopadaju. Navedite sifru rada i broj poena, na sledeci nacin:
1. mesto - 5 poena
2. mesto - 3 poena
3. mesto - 1 poen

Nagrade za najbolje radove po proceni i ocenama clanova foruma, su sledece:
1. nagrada: vikend na Zlatiboru za dve osobe
2. nagrada: DVD, majica i knjiga
3. nagrada: majica i kacket


Glasanje clanova foruma ce biti otvoreno po zavrsetku konkursa.

Konkurs je otvoren od 15.12.2008. do 15.02.2009.

Zato, prionite na posao i dajte sve od sebe!

offline
 • Pridružio: 20 Jun 2007
 • Poruke: 203
 • Gde živiš: Smederevska PalankaIma neko u najskrivenijim dubinama naše svesti… On, ili Ona, neizbrisivo zapisani u našim emocijama… emocijama neizmerno snažnim… koje kao munja zaparaju našom dušom, ne hajući s kim smo, u kakvom smo raspoloženju, mesto na kojem smo u tom trenutku…

Ovu temu treba shvatiti kao buduću knjigu, zbornik, u kojem ćemo rečju materijalizovati te nepredvidive, nama drage bljeskove… eda bi nam bilo lakše živeti ako ih više ne skrivamo.

Knjige će biti kada bude bilo dovoljno munja i bljeskova u ovoj temi!

Priče se objavljuju na Extremity Blogu, u vidu komentara u temi Kratka priča iz skrivenih dubina duše. Potpisati punim imenom ili pseudonimom.

Adresa teme: http://blog.extremity.rs/?page_id=281

Dokaz autorstva: pre objavljivanja na Extremity Blogu, poslati rukopis sa punim imenom i prezimenom, adresom i telefonom, na: http://extremity.rs/suite/index.php?option=com_contact&Itemid=3

Izdavač: Extremity design plu

offline
 • Pridružio: 20 Jun 2007
 • Poruke: 203
 • Gde živiš: Smederevska Palanka

Narodna biblioteka Smederevska Palanka

Rezultati petog Konkursa za prvu knjigu

Na peti Konkurs za prvu knjigu ove godine stiglo je 20 rukopisa različitih žanrova, od čega 4 rada nisu ispunili uslove Konkursa.
Zbog predstojećeg jubileja biblioteke, 140 godina od osnivanja Palanačke čitaonice, kao i zbog visokog kvaliteta pristiglih radova, načinjen je presedan, tako da su umesto jednog rukopisa ovoga puta nagrađena tri:

„Traktat o gicu“, autora Ivana Kovača iz Bečeja,

„Varljiva igra svetlosti“, Snežane Milić iz Sombora,

„Dominantne predstave o Romima u štampanim medijima u Srbiji na početku XXI veka ili Kako su nestali ciganski motivi?“, autorke Nataše Simeunović iz Beograda.

Naročito su pohvaljeni sledeći radovi: zbirka pesama „Skok u bezuslovno“ najmlađeg učesnika konkursa, Filipa Stojanovića, učenika HTPŠ „Žikica Damnjanović“ iz Smed. Palanke, roman „Sećanja“, autora Đorđa Trajkovića iz Beograda i zbirka pesama „Neka ostane trag“, autora Vojislava Voje Pavlovića iz Beograda.

Stručna komisija petog Konkursa za prvu knjigu

offline
 • RIA  Male
 • Prijatelj foruma
 • Pridružio: 20 Feb 2005
 • Poruke: 2839
 • Gde živiš: Around Belgrade

Ποштоване колегинице и колеге песници,време је за конкурсе

списак доста конкурса (песме,приче,романи...) можете наћи на линку

http://www.tvorac-grada.com/konkursi/konkursi.html

offline
 • Pridružio: 21 Okt 2007
 • Poruke: 70
 • Gde živiš: novi sad

Prvi međunarodni festival poezije magda Simin

#1
Novak
Registrirani član od:
06.01.2008 04:05
Lokacija: zg
Postovi: 16
Offline

NOVI SAD - Prvi međunarodni festival za decu, i srednjoškolsku, studentsku i omladinu do 30 godina "Magda Simin" objavljuje konkurs za literalne radove u kategoriji pesme i priče. Pozivaju se sva zainteresovana deca, srednjoškolska, studentska i omladina do 30 godina da konkurišu sa svojim radovima.

Da bi se negovalo književno stvaralaštvo dece i omladine i da bi se sačuvala uspomena na jednu od najvećih jevrejskih knjizevnika u Vojvodini Magde Simin, osmišljen je ovaj festival.

Ideju i inicijativu dao je Stojan Simić Krpica, podršku je dobio od mr Jovana Mihajila, a organizacijom se bavi Scena svih kreativnih.

Radove je potrebno slati na e-mail adresu: stojan.simic.krpica@gmail.com

ili poštom:

Prvi međunarodni festival poezije
"Magda Simin"
(za konkurs)
Stojan Simić Krpica
Marka Miljanova 18/39
Novi Sad
Republika Srbija
Tel: 063 550 681

Pravo učešća imaju sva deca, srednjoškolska, studentska i omladina do 30 godina iz zemlje i sveta.

Radove (do tri pesme, odnosno do tri priče) slati do 25.4. 2009. godine u tri primerka (za one koji šalju poštom) a u jednom primerku za one koji šalju elektronskom poštom uz kratku biografiju.

offline
 • saten  Female
 • Legendarni građanin
 • Zvezdočtec... :)
 • Pridružio: 05 Jan 2008
 • Poruke: 3133
 • Gde živiš: Montmartre Quarter :)

„Krajinski književni klub“ iz Negotina raspisao je konkurs za osamnaeste „Pesničke rukoveti“


Услови конкурса:

- послати највише до три песме у три примерка
- тема је слободна
- песме морају бити необјављиване
- песма не сме бити дужа од 30 стихова
- радове слати под шифром са решењем шифре у посебној коверти
- један аутор може учествовати са само једном шифром
- конкурс је отворен од 01. априла 2009. године до 01. маја 2009. године
- додела награда је у мају 2009. године на завршној смотри „Песничких руковети“

-право учешћа имају сви који пишу на српском, хрватском или бошњачком језику

Адреса:

Саша Скалушевић

7. јули 16/2 стан 12

19300 Неготин

Preuzeto sa: http://www.knjigainfo.com

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 760 korisnika na forumu :: 44 registrovanih, 8 sakrivenih i 708 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: -[CoA]-, _Sale, A.R.Chafee.Jr., comi_pfc, darkstar101, dragon986, Džordžino, elenemste, flash12, ikan, Insan, ivan979, Jovan Nenad, Kibice, krlebgd77, Levi, lukac, Mali Veseljak, MarKhan, Markoni29, mačković, Megapurpletv, Mercury, Milan A. Nikolic, Misirac, raskoljnikov, RiV, rovac, royst33, shone34, srecko81, Srki98, ssekir75, styg, Van, vathra, VJ, vladom6, vobo, vranjanac29, vsn111, vukovi, willie, wolf431