WebGl programiranje - Osnove opengles

WebGl programiranje - Osnove opengles

offline
  • Programer
  • Pridružio: 01 Jun 2012
  • Poruke: 1

Tutorial za webGl grafiku raw :
U pitanju je opengles 1.1 Dole navedeno je sve sto vam je postrebno da pokrenete 3d view/port-a.

Tutorijal osnova Bazirano na primeru sa sajta :learningwebgl.com Ù heredu naseg html fajla pozovimo pokretacke biblioteke glmatrix.Postoje mnogo vrsta pokretackih biblioteka ali ja sam svoj rad zasnovao bas na ovoj zato sto je ludo brza. <script></script> <script></script> Nemojte ni pokusavati da menjate sadrzaj,za sad nas ove biblioteke neinteresuju. Prvo postavimo Shader-e jedan za pozicioniranje a drugi za boju: <script> precision mediump float; varying vec4 vColor; void main(void) { gl_FragColor = vColor; } </script> <script> attribute vec3 aVertexPosition; attribute vec4 aVertexColor; uniform mat4 uMVMatrix; uniform mat4 uPMatrix; varying vec4 vColor; void main(void) { gl_Position = uPMatrix * uMVMatrix * vec4(aVertexPosition, 1.0); vColor = aVertexColor; } </script> Sada ide glavni deo programa koji se ne edituje tako cesto kao kasniji delovi programa.Posto smo definisali matrice sada im treba napisati funkcije koje ce mo kasnije pozivati radi izcrtavanja 3d objekata. <script> var gl; function initGL(canvas) { try { gl = canvas.getContext("experimental-webgl"); gl.viewportWidth = canvas.width; gl.viewportHeight = canvas.height; } catch (e) { } if (!gl) { alert("Could not initialise WebGL, sorry :-("); } } function getShader(gl, id) { var shaderScript = document.getElementById(id); if (!shaderScript) { return null; } var str = ""; var k = shaderScript.firstChild; while (k) { if (k.nodeType == 3) { str += k.textContent; } k = k.nextSibling; } var shader; if (shaderScript.type == "x-shader/x-fragment") { shader = gl.createShader(gl.FRAGMENT_SHADER); } else if (shaderScript.type == "x-shader/x-vertex") { shader = gl.createShader(gl.VERTEX_SHADER); } else { return null; } gl.shaderSource(shader, str); gl.compileShader(shader); if (!gl.getShaderParameter(shader, gl.COMPILE_STATUS)) { alert(gl.getShaderInfoLog(shader)); return null; } return shader; } var shaderProgram; function initShaders() { var fragmentShader = getShader(gl, "shader-fs"); var vertexShader = getShader(gl, "shader-vs"); shaderProgram = gl.createProgram(); gl.attachShader(shaderProgram, vertexShader); gl.attachShader(shaderProgram, fragmentShader); gl.linkProgram(shaderProgram); if (!gl.getProgramParameter(shaderProgram, gl.LINK_STATUS)) { alert("Could not initialise shaders"); } gl.useProgram(shaderProgram); shaderProgram.vertexPositionAttribute = gl.getAttribLocation(shaderProgram, "aVertexPosition"); gl.enableVertexAttribArray(shaderProgram.vertexPositionAttribute); shaderProgram.vertexColorAttribute = gl.getAttribLocation(shaderProgram, "aVertexColor"); gl.enableVertexAttribArray(shaderProgram.vertexColorAttribute); shaderProgram.pMatrixUniform = gl.getUniformLocation(shaderProgram, "uPMatrix"); shaderProgram.mvMatrixUniform = gl.getUniformLocation(shaderProgram, "uMVMatrix"); } var mvMatrix = mat4.create(); var mvMatrixStack = []; var pMatrix = mat4.create(); function mvPushMatrix() { var copy = mat4.create(); mat4.set(mvMatrix, copy); mvMatrixStack.push(copy); } function mvPopMatrix() { if (mvMatrixStack.length == 0) { throw "Invalid popMatrix!"; } mvMatrix = mvMatrixStack.pop(); } function setMatrixUniforms() { gl.uniformMatrix4fv(shaderProgram.pMatrixUniform, false, pMatrix); gl.uniformMatrix4fv(shaderProgram.mvMatrixUniform, false, mvMatrix); } Ovaj kod koristi magicni Pi i pretvara stepene u radiane da bi mogao da vrsi racunanje kroz matrice. function degToRad(degrees) { return degrees * Math.PI / 180; } Konacno smo dosli do meste koje je zanimljivo za nas. initbuffers() je funkcija koja ucitava podatke o 3d objektu. VertexPosition (same koordinate) Textures (podaci o fragmentina tekstura-Napomenimo da tekstura ima svoj koordinatni sistem zasnovan na granicnim vrednostima (0,0)(0,1)(1,0)(1,1) . Index (point , tacke ) Normals (Normale) Za sad toliko pogledajte kod ... var pyramidVertexPositionBuffer; var pyramidVertexColorBuffer; var cubeVertexPositionBuffer; var cubeVertexColorBuffer; var cubeVertexIndexBuffer; function initBuffers() { pyramidVertexPositionBuffer = gl.createBuffer(); gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, pyramidVertexPositionBuffer); var vertices = [ // Front face 0.0, 1.0, 0.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, 1.0, // Right face 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, -1.0, // Back face 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, // Left face 0.0, 1.0, 0.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0 ]; gl.bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, new Float32Array(vertices), gl.STATIC_DRAW); pyramidVertexPositionBuffer.itemSize = 3; pyramidVertexPositionBuffer.numItems = 12; pyramidVertexColorBuffer = gl.createBuffer(); gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, pyramidVertexColorBuffer); var colors = [ // Front face 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, // Right face 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, // Back face 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, // Left face 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0 ]; gl.bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, new Float32Array(colors), gl.STATIC_DRAW); pyramidVertexColorBuffer.itemSize = 4; pyramidVertexColorBuffer.numItems = 12; cubeVertexPositionBuffer = gl.createBuffer(); gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, cubeVertexPositionBuffer); vertices = [ // Front face -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, 1.0, 1.0, // Back face -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, -1.0, // Top face -1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, // Bottom face -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, // Right face 1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, -1.0, 1.0, // Left face -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0 ]; gl.bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, new Float32Array(vertices), gl.STATIC_DRAW); cubeVertexPositionBuffer.itemSize = 3; cubeVertexPositionBuffer.numItems = 24; cubeVertexColorBuffer = gl.createBuffer(); gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, cubeVertexColorBuffer); colors = [ [1.0, 0.0, 0.0, 1.0], // Front face [1.0, 1.0, 0.0, 1.0], // Back face [0.0, 1.0, 0.0, 1.0], // Top face [1.0, 0.5, 0.5, 1.0], // Bottom face [1.0, 0.0, 1.0, 1.0], // Right face [0.0, 0.0, 1.0, 1.0] // Left face ]; var unpackedColors = []; for (var i in colors) { var color = colors[i]; for (var j=0; j < 4; j++) { unpackedColors = unpackedColors.concat(color); } } gl.bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, new Float32Array(unpackedColors), gl.STATIC_DRAW); cubeVertexColorBuffer.itemSize = 4; cubeVertexColorBuffer.numItems = 24; cubeVertexIndexBuffer = gl.createBuffer(); gl.bindBuffer(gl.ELEMENT_ARRAY_BUFFER, cubeVertexIndexBuffer); var cubeVertexIndices = [ 0, 1, 2, 0, 2, 3, // Front face 4, 5, 6, 4, 6, 7, // Back face 8, 9, 10, 8, 10, 11, // Top face 12, 13, 14, 12, 14, 15, // Bottom face 16, 17, 18, 16, 18, 19, // Right face 20, 21, 22, 20, 22, 23 // Left face ]; gl.bufferData(gl.ELEMENT_ARRAY_BUFFER, new Uint16Array(cubeVertexIndices), gl.STATIC_DRAW); cubeVertexIndexBuffer.itemSize = 1; cubeVertexIndexBuffer.numItems = 36; } Ucitali smo jednu kocku i piramidu .Primetili ste da se nigde ne pominju teksture.Za pocetak ostavicemo ih postrani. Kada nemamo teksture onda su u pitanju boje.A sada srce programa funcije push i pop matrix.Njih stavljamo u funciju draw. var rPyramid = 0; var rCube = 0; function drawScene() { gl.viewport(0, 0, gl.viewportWidth, gl.viewportHeight); gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT | gl.DEPTH_BUFFER_BIT); mat4.perspective(45, gl.viewportWidth / gl.viewportHeight, 0.1, 100.0, pMatrix); mat4.identity(mvMatrix); mat4.translate(mvMatrix, [-1.5, 0.0, -8.0]); mvPushMatrix(); mat4.rotate(mvMatrix, degToRad(rPyramid), [0, 1, 0]); gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, pyramidVertexPositionBuffer); gl.vertexAttribPointer(shaderProgram.vertexPositionAttribute, pyramidVertexPositionBuffer.itemSize, gl.FLOAT, false, 0, 0); gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, pyramidVertexColorBuffer); gl.vertexAttribPointer(shaderProgram.vertexColorAttribute, pyramidVertexColorBuffer.itemSize, gl.FLOAT, false, 0, 0); setMatrixUniforms(); gl.drawArrays(gl.TRIANGLES, 0, pyramidVertexPositionBuffer.numItems); mvPopMatrix(); mat4.translate(mvMatrix, [3.0, 0.0, 0.0]); mvPushMatrix(); mat4.rotate(mvMatrix, degToRad(rCube), [1, 1, 1]); gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, cubeVertexPositionBuffer); gl.vertexAttribPointer(shaderProgram.vertexPositionAttribute, cubeVertexPositionBuffer.itemSize, gl.FLOAT, false, 0, 0); gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, cubeVertexColorBuffer); gl.vertexAttribPointer(shaderProgram.vertexColorAttribute, cubeVertexColorBuffer.itemSize, gl.FLOAT, false, 0, 0); gl.bindBuffer(gl.ELEMENT_ARRAY_BUFFER, cubeVertexIndexBuffer); setMatrixUniforms(); gl.drawElements(gl.TRIANGLES, cubeVertexIndexBuffer.numItems, gl.UNSIGNED_SHORT, 0); mvPopMatrix(); }

Mozete pogledati moje linkove :
JavaScript Objektno Orijentisan sompstvena izrada:
Opengles2/3
maximumroulette.com/apps/webgl-glmatrix/
github.com/zlatnaspirala/webgl2-glmatrix2-engine/Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 956 korisnika na forumu :: 53 registrovanih, 8 sakrivenih i 895 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., amaterSRB, bladesu, bobomicek, BORUTUS, chitach, comi_pfc, cvrle312, damirZR, Frunze, gasha, haris1913, Insan, ivan979, Jester, kaptain, Karla, Kont, Kruger, Kvazar, lord sir giga, marsovac 2, mercedesamg, Metanoja, Milan A. Nikolic, Milometer, MiroslavD, Miskohd, naki011, Nikolaa11, niksa517, Nobunaga, novator, opt1, pein, raykan, RJ, rodoljub, Sirius, Slingshot, slonic_tonic, solic, Toni, uruk, v0idmp3, vlad4, W123, yrraf, zdrebac, Zi0mek, Zimbabwe, zlatkoa987, 187