Blokira računar - da li je virus ili nešto drugo

Blokira računar - da li je virus ili nešto drugo

offline
  • Pridružio: 29 Mar 2011
  • Poruke: 9

Pozdrav svima,
Evo mene opet, već sam ranije imao problem na jedno svom kompjuteru ali sam zahvaljujući dobrim ljudima sa foruma to uspješno rješio ili bolje rečeno rješili pa se nadam da će tako biti i sa ovim.
Da pređem odmah na problem.
Prije jedno desetak dana mi je prilikom surfanja na internetu računar jednostavno blokirao (zamrznuo) tako da nisu reagovali uopšte ni miš ni tastatura. Nije moglo se ući ni u W.T.Manager i jedino rješenje je bilo (što sam ja znao ) tvrdi restart. Poslije toga opet malo radio i opet led. E sad od toga pa do danas se to dešavalo više puta ali nisam upratio po kom režimu se dešava (jer sa ovim kompom mi više radi supruga nego ja). Uglavnom svaki put mora restart.
Imam instalisan Avast, i Ccleaner i Malwarebytes ( to sam sve instalisao na osnovu vaših savjeta sa foruma).
Nešto sam i preduzimao da to rješim:
1. odradio sa CCleanerom i čistač i registre i sve izbrisao šta je našao
2.preskenirao sa Malwerby. i to onom opcijom detaljnijeg skeniranja
3. Otvorio komp i prečistio ga od prašine (vadeći i radnu memoriju i čisteći kontakte i usisavajući)
Pored svega ovog mi se to opet dešavalo i sada bih želio da isključim opciju nekog virusa ili trojanca pa zato i postavljam ovu temu.
Inače mi je i komp još od ranije (daleko prije ovog problema) strašno usporio pa bi okačio i sliku pokrenutih procesa da me posavjetujete da li tu treba nešto zatvoriti da bi se koliko toliko ubrzao.
Inače imam ADSL 2560/256, Intel celeron 1.8 , radne 512 i ako je šta još potrebno javite.

E LJUDI MOJI DA NE POVJERUJEŠ.
Sve napisah i kad sam pustio da skeniram za izvještaj GMER1 on zablokira. Mislio sam ode trud uzalud ali sreća kad sam ga restartovao Googl chrome mi ponudi da vratim sve nepravilno zatvorene stranice tako da ostade i ovo moje pitanje u životu.
Znači zablokirao pri skeniranju, ja restartujem i kad se digao sistem otvorim Chrome i reko da kad je već ostalo pitanje da ga kopiram u Word i sačuvam a on opet "zaledi" , ja opet restart i kad je ponovo digao sistem opet ledara. Tad odustanem i ugasim ga i evo nakon nekog vremena "ponovo jašem". Nadam se da ću sada da uspijem da sve završim.
Da napomenem temp. procesora se kreće od 40-44 stepena što mislim da isto nije uzrok problemu.
Odoh probati da izvučem još GMER izvještaje.


.
DDS (Ver_2011-08-26.01) - NTFSx86
Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_29
Run by xp at 9:10:09 on 2011-11-24
.
============== Running Processes ===============
.
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Canon\MultiPASS4\MPSERVIC.EXE
C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\xp\Desktop\dds.com
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uStart Page = hxxp://www.google.ba/
uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://www.google.com/
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - c:\progra~1\micros~2\office12\GRA8E1~1.DLL
BHO: avast! WebRep: {8e5e2654-ad2d-48bf-ac2d-d17f00898d06} - c:\program files\avast software\avast\aswWebRepIE.dll
BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll
BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.7.6406.1642\swg.dll
BHO: Ask Toolbar: {d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440} - c:\program files\ask.com\GenericAskToolbar.dll
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll
BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program files\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
TB: Ask Toolbar: {d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440} - c:\program files\ask.com\GenericAskToolbar.dll
TB: avast! WebRep: {8e5e2654-ad2d-48bf-ac2d-d17f00898d06} - c:\program files\avast software\avast\aswWebRepIE.dll
TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll
uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe
uRun: [swg] "c:\program files\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
mRun: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
mRun: [SiSUSBRG] c:\windows\SiSUSBrg.exe
mRun: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.dll,CMICtrlWnd
mRun: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
mRun: [GrooveMonitor] "c:\program files\microsoft office\office12\GrooveMonitor.exe"
mRun: [NeroFilterCheck] c:\windows\system32\NeroCheck.exe
mRun: [<NO NAME>]
mRun: [ApnUpdater] "c:\program files\ask.com\updater\Updater.exe"
mRun: [avast] "c:\program files\avast software\avast\avastUI.exe" /nogui
mRun: [SunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"
mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"
dRunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office12\EXCEL.EXE/3000
IE: Google Sidewiki... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html
IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\progra~1\micros~2\office12\ONBttnIE.dll
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office12\REFIEBAR.DLL
DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_29-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0029-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_29-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_29-windows-i586.cab
DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.1
TCP: Interfaces\{B84B142A-8AD2-4869-A2A6-409D95CB35F0} : DhcpNameServer = 192.168.2.1
Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - c:\progra~1\micros~2\office12\GR99D3~1.DLL
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - c:\progra~1\micros~2\office12\GRA8E1~1.DLL
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\xp\application data\mozilla\firefox\profiles\q85yz6vi.default\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.ba/
FF - plugin: c:\program files\adobe\reader 10.0\reader\air\nppdf32.dll
FF - plugin: c:\program files\foxit software\foxit reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll
FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:\program files\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll
FF - plugin: c:\program files\nos\bin\np_gp.dll
FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}
FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA}
FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0029-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0029-ABCDEFFEDCBA}
FF - Ext: Java Quick Starter: jqs@sun.com - c:\program files\java\jre6\lib\deploy\jqs\ff
FF - Ext: avast! WebRep: wrc@avast.com - c:\program files\avast software\avast\webrep\FF
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R? cpuz134;cpuz134
R? epmntdrv;epmntdrv
R? EuGdiDrv;EuGdiDrv
R? gupdate;Google Update Service (gupdate)
R? gupdatem;Google Update Service (gupdatem)
R? MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy
R? nosGetPlusHelper;getPlus(R) Helper 3004
R? PortTalk;PortTalk
R? SliceDisk5;SliceDisk5
S? aswFsBlk;aswFsBlk
S? aswSnx;aswSnx
S? aswSP;aswSP
S? avast! Antivirus;avast! Antivirus
.
=============== Created Last 30 ================
.
.
==================== Find3M ====================
.
2011-10-03 04:06:03 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
2011-10-03 01:37:52 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl
2011-09-06 20:45:29 41184 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr
2011-09-06 20:38:05 442200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
2011-08-31 16:00:50 22216 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
.
============= FINISH: 9:14:43,40 ===============

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.pngEvo uspio nekako

offline
  • Fil  Male
  • Legendarni građanin
  • Pridružio: 11 Jun 2009
  • Poruke: 16560

Pozdrav,

Računar je čist što se tiče malicioznih programa.

Dakle, problem nije uzrokovan sa malicioznim programima, te za dalja pitanja otvori temu u odgovarajućem potforumu.


AMF Tim

offline
  • Pridružio: 29 Mar 2011
  • Poruke: 9

Veeeliko hvala na brzom odgovoru i dobrim vjestima da mi komp. nije zaražen.
Nisam imao mira pa sam ga još jednom rastavio i vadio radne memorije i skidao kuler sa procesora i svašta nešto i evo ga sada radi već duže vrijeme bez problema.
Mislim da je ipak bilo do nekog slabog kontakta.
Ipak drago mi je da sam isključio viruse i ostalu "mraku"
Sve najbolje u Vašem daljnjem radu, super ste, živjeli Ziveli

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 941 korisnika na forumu :: 31 registrovanih, 10 sakrivenih i 900 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., Acaks88, alzir86, amaterSRB, bato, black venom, Bobrock1, branko7, Dorcolac, dule10savic, Frunze, GreenMan, Istman, Kordon, kunktator, LUDI, mercedesamg, Mercury, mikrimaus, milos7160, neko_drugi, opt1, ostoja, Panter, pein, sickmouse, Steeeefan, Stoilkovic, tubular, vrlenija, wolf431