Explorer.exe i DrWatson PostMortem Debugger

Explorer.exe i DrWatson PostMortem Debugger

offline
 • Civil Works Team Leader @ IKEA Centres Russia
 • Pridružio: 22 Jun 2005
 • Poruke: 7912
 • Gde živiš: Moskva, Rusija

Problem je sa notebook-om. Od pre neki dan prilikom dizanja sistema desava se (u 3 od 4 slucaja) da se pojavi prozor tipa "Windows Explorer has encountered a problem and needs to close", ali bez onih standardnih "Send Report" i "Don't Send" dugmica, samo moze "Close". cesto se posle toga pojavi i prozor koji kaze da je "Dr. Watson PostMortem Debugger" naisao na problem i mora da se ugasi. Tu nudi Send i Don't Send. E, medjutim, posle toga prestaje dizanje sistema, desktop je kao zamrznut, a kurzor misha pri prelasku na taskbar se pretvara u onaj pescani sat.

Problem resavam tako sto iz Task Managera "ubijem" proces drwatson32.exe i onda ponekad sve proradi, a ponekad mora da se restartuje.

Komp ima stari Norton Antivirus, dobijen uz sam kompjuter (istekla licenca odavno), ali ga ne koristim za setanje po netu, vec uglavnom za posao i gledanje filmova u krevetu Wink

Medjutim, imao sam goste nedavno, koristili su notebook za izlazak na internet i svrljanje ko zna gde, tako da je potpuno moguce da je neka gamad uletela.

Evo HJT loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 10:15:43, on 29.07.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe
C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe
C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe
C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Acer\VoIP Phone Charger\voip phone charger.exe
C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\ABBYY Lingvo 11 Multilingual Dictionary\Lvagent.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe
C:\Program Files\Acer\OrbiCam10\OrbiCam.exe
C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe
C:\WINDOWS\system32\winhost32.exe
C:\WINDOWS\system32\winservces.exe
C:\WINDOWS\system32\winhost32.exe
C:\WINDOWS\system32\servics.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe
C:\WINDOWS\system32\servics.exe
C:\WINDOWS\system32\winservces.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Program Files\Acer\Acer VCM\AcerVCM.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\DOCUME~1\Misko\LOCALS~1\Temp\RtkBtMnt.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Misko\Desktop\OtmiOvo\OtmiOvo.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [ADMTray.exe] "C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [voip phone charger] "C:\Program Files\Acer\VoIP Phone Charger\voip phone charger.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe boot
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Lingvo Launcher] "C:\Program Files\ABBYY Lingvo 11 Multilingual Dictionary\Lvagent.exe" /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AcerOrbicamRibbon] "C:\Program Files\Acer\OrbiCam10\OrbiCam.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Host Service] winhost32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Windows Services] winservces.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Window Services] servics.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Host Service] winhost32.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Windows Services] winservces.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Window Services] servics.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?
O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe
O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
O4 - Global Startup: Exif Launcher 2.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: &Отправить на устройство Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Translate with ABBYY &Lingvo... - res://C:\Program Files\ABBYY Lingvo 11 Multilingual Dictionary\Lingvo.exe/3000
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - shell32.dll (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - shell32.dll (file missing)
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (Элемент управления AcDcToday) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002 RUS\AcDcToday.ocx
O16 - DPF: {C6637286-300D-11D4-AE0A-0010830243BD} (InstaFred Control) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2000i\InstFred.ocx
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (Элемент управления AcPreview) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002 RUS\AcPreview.ocx
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8F786343-B43B-455F-A13D-7A85DC5A8E14}: NameServer = 212.188.4.10,195.34.32.116
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BFAD5331-23CC-4D1C-9F7F-4588E72A76EA}: NameServer = 212.188.4.10,195.34.32.116
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: AdminWorks Agent X6 (AWService) - Avocent Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe
O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PifEng.dll (file missing)
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe
O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


Hvala unapred.

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Poz...


Malware je definitivno prisutan - da li je to i uzrok problema, to ćemo videti.Norton AV privremeno isključi, a zatim...


Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa na Desktop:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log (C:\ComboFix.txt) koji ces nam ovde iskopirati.

offline
 • Civil Works Team Leader @ IKEA Centres Russia
 • Pridružio: 22 Jun 2005
 • Poruke: 7912
 • Gde živiš: Moskva, Rusija

Evo CF loga:

ComboFix 08-07-29.1 - Misko 2008-07-30 8:58:55.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1251.1.1033.18.490 [GMT 4:00]
Running from: C:\Documents and Settings\Misko\Desktop\ComboFix.exe
* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\WINDOWS\system32\drivers\npf.sys
C:\WINDOWS\system32\packet.dll
C:\WINDOWS\system32\pthreadVC.dll
C:\WINDOWS\system32\servics.exe
C:\WINDOWS\system32\WanPacket.dll
C:\WINDOWS\system32\winhost32.exe
C:\WINDOWS\system32\winservces.exe
C:\WINDOWS\system32\wpcap.dll

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

-------\Legacy_IPRIP
-------\Legacy_NPF
-------\Service_Iprip
-------\Service_NPF


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-06-28 to 2008-07-30 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-07-26 10:38 . 2008-07-26 10:38 <DIR> d-------- C:\Program Files\KAZAA
2008-07-26 10:38 . 2008-07-26 10:38 <DIR> d-------- C:\My Downloads
2008-07-22 11:49 . 2008-07-30 08:50 <DIR> d-a------ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
2008-07-21 13:46 . 2008-07-21 13:46 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soulseek
2008-07-20 01:41 . 2008-07-20 01:41 <DIR> d-------- C:\Program Files\Webteh
2008-07-20 01:41 . 2008-07-20 01:53 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Misko\Application Data\BSplayer PRO
2008-07-18 21:49 . 2008-07-18 21:49 <DIR> d-------- C:\Program Files\DreamsBook2
2008-07-18 21:49 . 2008-07-18 21:49 207 --a------ C:\WINDOWS\MY11.INI
2008-07-18 21:14 . 2008-07-18 21:14 <DIR> d-------- C:\Program Files\ЉаҐ¬«сўбЄ п ¤ЁҐв
2008-07-13 13:16 . 2008-07-13 13:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\Ubisoft
2008-07-09 22:09 . 2008-06-13 17:10 272,128 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys
2008-07-09 22:09 . 2008-06-13 17:10 272,128 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\bthport.sys

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-07-30 05:06 --------- d-----w C:\Program Files\PeerGuardian2
2008-07-30 04:55 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
2008-07-30 04:52 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Misko\Application Data\skypePM
2008-07-30 04:52 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Misko\Application Data\Skype
2008-07-23 19:48 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
2008-07-23 03:09 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Misko\Application Data\uTorrent
2008-07-18 17:14 --------- d-----w C:\Program Files\Кремлёвская диета
2008-07-13 09:16 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-06-20 10:45 360,320 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys
2008-06-20 10:44 138,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys
2008-06-20 09:52 225,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip6.sys
2008-05-31 07:09 805 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.INF
2008-05-31 07:09 123,952 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.SYS
2008-05-31 07:09 10,671 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.CAT
2008-05-31 07:09 --------- d-----w C:\Program Files\Symantec
2007-06-13 10:23 162,304 --sh--r C:\WINDOWS\system32\nvwmgwr.exe
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 00:56 15360]
"PeerGuardian"="C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe" [2005-09-18 19:40 1421824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2008-02-11 17:22 53096]
"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2006-07-21 03:58 7581696]
"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2006-07-21 03:58 86016]
"ADMTray.exe"="C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe" [2005-10-24 16:45 2462208]
"eDataSecurity Loader"="C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe" [2005-12-27 15:50 69632]
"IntelZeroConfig"="C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe" [2006-04-14 11:51 667718]
"IntelWireless"="C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" [2006-04-14 11:52 602182]
"EOUApp"="C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe" [2006-04-14 11:56 569413]
"LManager"="C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe" [2006-07-20 22:15 593920]
"AzMixerSel"="C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe" [2006-08-16 11:20 53248]
"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-03-03 13:07 761946]
"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 11:50 155648]
"voip phone charger"="C:\Program Files\Acer\VoIP Phone Charger\voip phone charger.exe" [2006-01-10 17:46 32768]
"ePower_DMC"="C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe" [2006-04-14 17:42 344064]
"Acer ePower Management"="C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe" [2006-01-20 15:56 3080192]
"Lingvo Launcher"="C:\Program Files\ABBYY Lingvo 11 Multilingual Dictionary\Lvagent.exe" [2006-02-21 04:34 106496]
"Symantec PIF AlertEng"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" [2007-03-12 18:30 517768]
"GrooveMonitor"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-27 00:47 31016]
"REGSHAVE"="C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE" [2002-02-04 22:32 53248]
"LogitechCommunicationsManager"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe" [2006-10-31 01:06 304664]
"AcerOrbicamRibbon"="C:\Program Files\Acer\OrbiCam10\OrbiCam.exe" [2006-11-28 18:43 754712]
"LVCOMSX"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe" [2006-11-28 18:38 244512]
"nwiz"="nwiz.exe" [2006-07-21 03:58 1519616 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-08-16 11:21 2879488 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-08-16 11:23 16248320 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:56 15360]

C:\Documents and Settings\Misko\Start Menu\Programs\Startup\
Adobe Gamma.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2005-03-16 19:16:50 113664]
Stardock ObjectDock.lnk - C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe [2008-04-10 20:17:15 3444008]

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Acer VCM.lnk - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\AcerVCM.exe [2007-06-03 12:46:43 385024]
Acrobat Assistant.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe [2003-05-15 01:19:50 217193]
AutoCAD Startup Accelerator.lnk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe [2006-03-05 04:43:54 11000]
BTTray.lnk - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2006-01-17 10:45:32 618557]
Exif Launcher 2.lnk - C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF2.exe [2007-10-22 19:40:17 294912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"vidc.yv12"= yv12vfw.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"C:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=
"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=
"C:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\fm.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
"475:TCP"= 475:TCP:HASP LM
"475:UDP"= 475:UDP:HASP LM

R0 Defrag32b;Defrag32Boot;C:\WINDOWS\system32\drivers\Defrag32b.sys [2004-10-23 09:01]
R1 OsaFsLoc;OsaFsLoc;C:\WINDOWS\system32\drivers\OsaFsLoc.sys [2005-10-15 18:20]
R2 Defrag32;Defrag32;C:\WINDOWS\system32\drivers\Defrag32.sys [2004-10-23 09:01]
R2 EpmPsd;Acer EPM Power Scheme Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\epm-psd.sys [2006-01-23 12:41]
R2 EpmShd;Acer EPM System Hardware Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\epm-shd.sys [2006-01-23 12:41]
R2 osaio;osaio;C:\WINDOWS\system32\drivers\osaio.sys [2005-06-30 16:58]
R2 osanbm;osanbm;C:\WINDOWS\system32\drivers\osanbm.sys [2005-01-14 15:57]
R3 lv321av;Logitech USB PC Camera (VC0321);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lv321av.sys [2006-11-28 18:36]
R3 NdisFilt;OSA NdisFilter Protocol;C:\WINDOWS\system32\Drivers\NdisFilt.sys [2005-09-13 15:34]
S2 PDSched;PDScheduler;C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe [2004-11-01 12:56]
S3 memcard;PCMCIA Memory Card Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\memcard.sys [2001-08-17 13:58]
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2008-07-11 C:\WINDOWS\Tasks\Norton AntiVirus - Run Full System Scan - Misko.job
- C:\PROGRA~1\NORTON~1\Navw32.exe [2007-05-23 12:13]
.
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

HKLM-Run-Microsoft Host Service - winhost32.exe
HKLM-Run-Microsoft Windows Services - winservces.exe
HKLM-Run-Window Services - servics.exe
HKLM-RunServices-Microsoft Host Service - winhost32.exe
HKLM-RunServices-Microsoft Windows Services - winservces.exe
HKLM-RunServices-Window Services - servics.exe


.
------- Supplementary Scan -------
.
R0 -: HKCU-Main,Start Page = about:blank
O8 -: &Отправить на устройство Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 -: E&xport to Microsoft Excel - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 -: Translate with ABBYY &Lingvo... - C:\Program Files\ABBYY Lingvo 11 Multilingual Dictionary\Lingvo.exe/3000
O17 -: HKLM\CCS\Interface\{8F786343-B43B-455F-A13D-7A85DC5A8E14}: NameServer = 212.188.4.10,195.34.32.116
O17 -: HKLM\CCS\Interface\{BFAD5331-23CC-4D1C-9F7F-4588E72A76EA}: NameServer = 212.188.4.10,195.34.32.116


**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-07-30 09:04:41
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

PROCESS: C:\WINDOWS\explorer.exe
-> C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\DockShellHook.dll
.
------------------------ Other Running Processes ------------------------
.
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCSETMGR.EXE
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCEVTMGR.EXE
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe
C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\NAVAPSVC.EXE
C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMNTOR.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
C:\DOCUME~1\Misko\LOCALS~1\temp\RtkBtMnt.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AUPDATE.EXE
C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe
C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe
C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe
.
**************************************************************************
.
Completion time: 2008-07-30 9:09:01 - machine was rebooted
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-07-30 05:08:52

Pre-Run: 33,548,070,912 bytes free
Post-Run: 33,873,711,104 bytes free

211 --- E O F --- 2008-07-23 19:48:41

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Otvoriti Notepad i iskopirati sledeci tekst:

File::
C:\WINDOWS\system32\nvwmgwr.exeSnimiti na Desktop fajl iz Notepada kao "CFScript"
Prevuci snimljeni skript/tekst na ComboFix ikonicu kao na slici.
Postaviti u sledecoj poruci log koji bude bio napravljen na kraju ciscenja/skeniranja.


Kakvo je stanje nakon svega?

offline
 • Civil Works Team Leader @ IKEA Centres Russia
 • Pridružio: 22 Jun 2005
 • Poruke: 7912
 • Gde živiš: Moskva, Rusija

Od pvog CFix-a vise se ne pojavljuje ono sa Windows Exporer-om i DrWatsonom. Evo novog loga:

ComboFix 08-07-29.1 - Misko 2008-07-31 10:11:43.2 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1251.1.1033.18.466 [GMT 4:00]
Running from: C:\Documents and Settings\Misko\Desktop\ComboFix.exe
Command switches used :: C:\Documents and Settings\Misko\Desktop\CFScript.txt
* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!

FILE ::
C:\WINDOWS\system32\nvwmgwr.exe
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\WINDOWS\system32\nvwmgwr.exe

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-06-28 to 2008-07-31 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-07-26 10:38 . 2008-07-26 10:38 <DIR> d-------- C:\Program Files\KAZAA
2008-07-26 10:38 . 2008-07-26 10:38 <DIR> d-------- C:\My Downloads
2008-07-22 11:49 . 2008-07-30 08:50 <DIR> d-a------ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
2008-07-21 13:46 . 2008-07-21 13:46 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Soulseek
2008-07-20 01:41 . 2008-07-20 01:41 <DIR> d-------- C:\Program Files\Webteh
2008-07-20 01:41 . 2008-07-20 01:53 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Misko\Application Data\BSplayer PRO
2008-07-18 21:49 . 2008-07-18 21:49 <DIR> d-------- C:\Program Files\DreamsBook2
2008-07-18 21:49 . 2008-07-18 21:49 207 --a------ C:\WINDOWS\MY11.INI
2008-07-18 21:14 . 2008-07-18 21:14 <DIR> d-------- C:\Program Files\Кремлёвская диета
2008-07-13 13:16 . 2008-07-13 13:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\Ubisoft
2008-07-09 22:09 . 2008-06-13 17:10 272,128 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys
2008-07-09 22:09 . 2008-06-13 17:10 272,128 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\bthport.sys

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-07-31 06:13 --------- d-----w C:\Program Files\PeerGuardian2
2008-07-31 06:06 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Misko\Application Data\Skype
2008-07-31 06:05 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Misko\Application Data\skypePM
2008-07-30 04:55 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
2008-07-23 19:48 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
2008-07-23 03:09 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Misko\Application Data\uTorrent
2008-07-13 09:16 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-06-20 17:41 245,248 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
2008-06-20 10:45 360,320 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys
2008-06-20 10:44 138,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys
2008-06-20 09:52 225,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip6.sys
2008-05-31 07:09 805 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.INF
2008-05-31 07:09 60,800 ----a-w C:\WINDOWS\system32\S32EVNT1.DLL
2008-05-31 07:09 123,952 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.SYS
2008-05-31 07:09 10,671 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.CAT
2008-05-31 07:09 --------- d-----w C:\Program Files\Symantec
2008-05-07 05:18 1,287,680 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
2008-04-23 04:16 826,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
.

((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2008-07-30_ 9.08.36.31 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
- 2008-07-30 04:53:44 64,706 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc009.dat
+ 2008-07-31 06:07:53 64,706 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc009.dat
- 2008-07-30 04:53:44 409,566 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh009.dat
+ 2008-07-31 06:07:53 409,566 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh009.dat
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 00:56 15360]
"PeerGuardian"="C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe" [2005-09-18 19:40 1421824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2008-02-11 17:22 53096]
"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2006-07-21 03:58 7581696]
"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2006-07-21 03:58 86016]
"ADMTray.exe"="C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe" [2005-10-24 16:45 2462208]
"eDataSecurity Loader"="C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe" [2005-12-27 15:50 69632]
"IntelZeroConfig"="C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe" [2006-04-14 11:51 667718]
"IntelWireless"="C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" [2006-04-14 11:52 602182]
"EOUApp"="C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe" [2006-04-14 11:56 569413]
"LManager"="C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe" [2006-07-20 22:15 593920]
"AzMixerSel"="C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe" [2006-08-16 11:20 53248]
"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-03-03 13:07 761946]
"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 11:50 155648]
"voip phone charger"="C:\Program Files\Acer\VoIP Phone Charger\voip phone charger.exe" [2006-01-10 17:46 32768]
"ePower_DMC"="C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe" [2006-04-14 17:42 344064]
"Acer ePower Management"="C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe" [2006-01-20 15:56 3080192]
"Lingvo Launcher"="C:\Program Files\ABBYY Lingvo 11 Multilingual Dictionary\Lvagent.exe" [2006-02-21 04:34 106496]
"Symantec PIF AlertEng"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" [2007-03-12 18:30 517768]
"GrooveMonitor"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-27 00:47 31016]
"REGSHAVE"="C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE" [2002-02-04 22:32 53248]
"LogitechCommunicationsManager"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe" [2006-10-31 01:06 304664]
"AcerOrbicamRibbon"="C:\Program Files\Acer\OrbiCam10\OrbiCam.exe" [2006-11-28 18:43 754712]
"LVCOMSX"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe" [2006-11-28 18:38 244512]
"nwiz"="nwiz.exe" [2006-07-21 03:58 1519616 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-08-16 11:21 2879488 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-08-16 11:23 16248320 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:56 15360]

C:\Documents and Settings\Misko\Start Menu\Programs\Startup\
Adobe Gamma.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2005-03-16 19:16:50 113664]
Stardock ObjectDock.lnk - C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe [2008-04-10 20:17:15 3444008]

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Acer VCM.lnk - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\AcerVCM.exe [2007-06-03 12:46:43 385024]
Acrobat Assistant.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe [2003-05-15 01:19:50 217193]
AutoCAD Startup Accelerator.lnk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe [2006-03-05 04:43:54 11000]
BTTray.lnk - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2006-01-17 10:45:32 618557]
Exif Launcher 2.lnk - C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF2.exe [2007-10-22 19:40:17 294912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"vidc.yv12"= yv12vfw.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"C:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=
"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=
"C:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2008\\fm.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
"475:TCP"= 475:TCP:HASP LM
"475:UDP"= 475:UDP:HASP LM

R0 Defrag32b;Defrag32Boot;C:\WINDOWS\system32\drivers\Defrag32b.sys [2004-10-23 09:01]
R1 OsaFsLoc;OsaFsLoc;C:\WINDOWS\system32\drivers\OsaFsLoc.sys [2005-10-15 18:20]
R2 Defrag32;Defrag32;C:\WINDOWS\system32\drivers\Defrag32.sys [2004-10-23 09:01]
R2 EpmPsd;Acer EPM Power Scheme Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\epm-psd.sys [2006-01-23 12:41]
R2 EpmShd;Acer EPM System Hardware Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\epm-shd.sys [2006-01-23 12:41]
R2 osaio;osaio;C:\WINDOWS\system32\drivers\osaio.sys [2005-06-30 16:58]
R2 osanbm;osanbm;C:\WINDOWS\system32\drivers\osanbm.sys [2005-01-14 15:57]
R3 lv321av;Logitech USB PC Camera (VC0321);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lv321av.sys [2006-11-28 18:36]
R3 NdisFilt;OSA NdisFilter Protocol;C:\WINDOWS\system32\Drivers\NdisFilt.sys [2005-09-13 15:34]
S2 PDSched;PDScheduler;C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe [2004-11-01 12:56]
S3 memcard;PCMCIA Memory Card Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\memcard.sys [2001-08-17 13:58]

*Newly Created Service* - CATCHME
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2008-07-11 C:\WINDOWS\Tasks\Norton AntiVirus - Run Full System Scan - Misko.job
- C:\PROGRA~1\NORTON~1\Navw32.exe [2007-05-23 12:13]
.
**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-07-31 10:13:32
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2008-07-31 10:14:24
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-07-31 06:14:18
ComboFix2.txt 2008-07-30 05:09:02

Pre-Run: 33,920,892,928 bytes free
Post-Run: 33,906,700,288 bytes free

158 --- E O F --- 2008-07-23 19:48:41


Hvala puno!

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

offline
 • Civil Works Team Leader @ IKEA Centres Russia
 • Pridružio: 22 Jun 2005
 • Poruke: 7912
 • Gde živiš: Moskva, Rusija

Zahvaljujem na pomoci, doktore! Sve najbolje!

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 892 korisnika na forumu :: 43 registrovanih, 10 sakrivenih i 839 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 8u47, A.R.Chafee.Jr., Apok, aramis s, Boris90, dekao, DENIRO, djboj, Dorcolac, dragon986, goxin, hatman, Hektor, HrcAk47, Kaneda, Konda, Korisnik038, krkalon, Krusarac, lukac, Mahovljani, Marko Marković, MB120mm, mcgunner, mercedesamg, Miodrag Ristic, mnn2, nebojsag, Panonsky, pjaka2001, Regrut Boskica, ruso, Snorks, suton, Toni, vathra, VJ, Vlada1389, voja64, xJeremijAx, zexoni, |_MeD_|, Živković