Explorer nestaje i pojavljuje se...

1

Explorer nestaje i pojavljuje se...

offline
 • Pridružio: 04 Nov 2007
 • Poruke: 22

Ovako... imao sam neki virus (valjda pokupljen sa MSN-a) i sad... mislim da ni virusa, spy-ova i ostalih cuda nema! Proerio sam sa KIS6, SpyBot-om i AD-Aware-om i sada nista ne pronalaze... nalazi li si inace neke Backdoor.WIN32.IRCBot trojance u agtsvc.exe i asrsvc.exe!
Posle sam obrisao (tj. odradio fix) istih tih uz pomoc Hijack-a (bilo je nesto 04 - HKLM....) i sad...
...imam cudan problem kao sto glasi naslov teme!
Windows se startuje, sve normalno i posle 15sek. nestane explorer, pa se posle 5sek. opet ucita... i sve tako u krug do god ga ja ne uhvatim (kad se aktivira i pojavi u procesima u taskmanager-u) i ne uradim endtask! Tad komp sasvim lepo radi, ali nemam explorer!
Poskusao sam originalni explorer.exe da vratim, kao i operaciju sfc /scannow... ima li jos neke pomoci???
Da prilozim i trenutni Hijack log:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 1:47:43 AM, on 11/4/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\UpsPilot\Winpower.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe
C:\Program Files\UpsPilot\jre\bin\javaw.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe
C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
C:\PROGRA~1\UpsPilot\monitor.exe
C:\Program Files\UpsPilot\jre\bin\javaw.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\UpsPilot\wpRMI.exe
C:\Program Files\UpsPilot\jre\bin\javaw.exe
C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
D:\My Download Files\Programi\Antivirusi\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/*http://www.yahoo.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/MSI/Live%20Update%203/MSI.htm
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = yahoo.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [SW20] C:\WINDOWS\system32\sw20.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Winpower] C:\Program Files\UpsPilot\Winpower.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper
O4 - HKLM\..\Run: [kis] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\RunServices: [Winpower] C:\Program Files\UpsPilot\Winpower.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
O4 - Global Startup: Server4PC.lnk = C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe
O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: &Yahoo! Search - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsrch.htm
O8 - Extra context menu item: Add to Kaspersky Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\\ie_banner_deny.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Dictionary - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Maps - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycmap.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &SMS - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsms.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Web Anti-Virus - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll
O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: msi.com.tw
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - messenger.zone.msn.com/EN-US/a-_UNO/GAME_UNO1.cab
O16 - DPF: {7E980B9B-8AE5-466A-B6D6-DA8CF814E78A} (MJLauncherCtrl Class) - messenger.zone.msn.com/EN-US/a-LUXR/mjolauncher.cab
O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - liveupdate.msi.com.tw/autobios/LOnline/install.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} (GoPetsWeb Control) - secure.gopetslive.com/dev/GoPetsWeb.cab
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
O23 - Service: HJKHEK - Unknown owner - C:\DOCUME~1\Athlon\LOCALS~1\Temp\HJKHEK.exe (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: DiRT Drivers Auto Removal (pr2ah4nc) (pr2ah4nc) - CODEMASTERS - C:\WINDOWS\system32\pr2ah4nc.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: Winpowermanager - Macrovision - C:\PROGRA~1\UpsPilot\manager.exe
O23 - Service: Winpowermonitor - Macrovision - C:\PROGRA~1\UpsPilot\monitor.exe
O23 - Service: WinpowerRMI - Macrovision - C:\PROGRA~1\UpsPilot\wpRMI.exe

Dopuna: 04 Nov 2007 2:01

Ovde nema izmeni, ali zaboravih nesto da kazem...
kada prebacim "novi" explorer.exe, sa instalacionog diska i startujem komp KIS-ov anti-hacker mi javi za explorer.exe i sve dok mu ja ne kazem Allow... on ne nestaje, ako mu kazem Deny on nestane, vrati se u sekundi i opet mi pojavi Anti-Hacker novi "zahtev", a promenjen je samo ProcessID!
Tako da... ja ga uglavnom tako kopiram i ostavim da mi stoji ta poruka!

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

POkusaj da pronadjes sledeci fajl:
C:\Documents and Settings\Athlon\Local Settings\Temp\HJKHEK.exe

Potrebno ti je da bude ukljuceno prikazivanje skrivenih fajlova (vidi sledece uputstvo):
http://www.mycity.rs/Uputstva-sa-ex-SuperSajta/Kako-videti-skrivene-fajlove.html

Kada nadjes taj fajl, uploaduj mi ga na proveru preko sledece forme:
http://www.mycity.rs/ambulanta-upload.php

Dopuna: 04 Nov 2007 9:21

Preimenuj HijackThis.exe pre nego sto napravis sledeci log. Preimenuj HIjackThis.exe u recimo TY1.exe pa napravi novi log koji ces postaviti u sledecoj poruci.

offline
 • Pridružio: 04 Nov 2007
 • Poruke: 22

Taj fajl ne postoji!
Inace, ja sam ubedjen da virus, tj spy ili sta li je vec jos postoji na mom kompu! Kad sam instalirao opet MSN i startovao ga sinoc (srecom pa nisam imao on-line prijatelje) odma' se pojavio imagexx.zip i ponekad xx.exe fajlove u ovom gore Temp-u... a vec sam video da njega pravi virus, jer mi je bas taj fajl pre svima slao! Ali to mi jednostavno nije jjasno... svi koji su imali tih problema, su jednostavno resili problem sa SpyBot-om... ne znam sta se meni desava... Sad

Ali.. kao sto rekoh preskenirao sam ceo komp sa KIS6, SpyBot-om, AD-Aware-om, posle sam i sa on-line scan sa Trend Micro sajta, pa sa Hiren's Boot CD-a, pa posle sa ClamWin (i njega mi neko preporucio (naravno iskljucio sam tada bio KIS)), pa sam posle i VundoFix, pa MSN-Virus-Removal... i stvarno mi nije jasno kako ne mogu da se oslobodim svih problema!
Preimenovao sam i evo log-a:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 11:05:57 AM, on 11/4/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
C:\PROGRA~1\UpsPilot\monitor.exe
C:\Program Files\UpsPilot\jre\bin\javaw.exe
C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\UpsPilot\Winpower.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
C:\Program Files\UpsPilot\jre\bin\javaw.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe
C:\PROGRA~1\UpsPilot\wpRMI.exe
C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE
C:\Program Files\UpsPilot\jre\bin\javaw.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
D:\HijackThis\TY1.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/*http://www.yahoo.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/MSI/Live%20Update%203/MSI.htm
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = yahoo.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SWEETIE Class - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll
O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll
O2 - BHO: (no name) - {38C4EEFC-D740-4E10-A883-3BF32E0CD9AB} - (no file)
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O2 - BHO: (no name) - {634BBAB7-3F60-4426-944F-A62B9007F67F} - C:\WINDOWS\system32\iifdbyw.dll
O2 - BHO: (no name) - {69E81DA4-7D00-4B90-9C08-974E0045CB74} - C:\WINDOWS\system32\jkhhe.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7A6008D0-B2E9-4E69-89A5-411442B7083C} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll
O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll
O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [SW20] C:\WINDOWS\system32\sw20.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Winpower] C:\Program Files\UpsPilot\Winpower.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper
O4 - HKLM\..\Run: [kis] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\RunServices: [Winpower] C:\Program Files\UpsPilot\Winpower.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
O4 - Global Startup: Server4PC.lnk = C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe
O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: &Yahoo! Search - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsrch.htm
O8 - Extra context menu item: Add to Kaspersky Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\\ie_banner_deny.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Dictionary - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Maps - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycmap.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &SMS - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsms.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Web Anti-Virus - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll
O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: msi.com.tw
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - messenger.zone.msn.com/EN-US/a-_UNO/GAME_UNO1.cab
O16 - DPF: {7E980B9B-8AE5-466A-B6D6-DA8CF814E78A} (MJLauncherCtrl Class) - messenger.zone.msn.com/EN-US/a-LUXR/mjolauncher.cab
O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - liveupdate.msi.com.tw/autobios/LOnline/install.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} (GoPetsWeb Control) - secure.gopetslive.com/dev/GoPetsWeb.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll
O20 - Winlogon Notify: iifdbyw - C:\WINDOWS\SYSTEM32\iifdbyw.dll
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
O23 - Service: HJKHEK - Unknown owner - C:\DOCUME~1\Athlon\LOCALS~1\Temp\HJKHEK.exe (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: DiRT Drivers Auto Removal (pr2ah4nc) (pr2ah4nc) - CODEMASTERS - C:\WINDOWS\system32\pr2ah4nc.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: Winpowermanager - Macrovision - C:\PROGRA~1\UpsPilot\manager.exe
O23 - Service: Winpowermonitor - Macrovision - C:\PROGRA~1\UpsPilot\monitor.exe
O23 - Service: WinpowerRMI - Macrovision - C:\PROGRA~1\UpsPilot\wpRMI.exe

Dopuna: 04 Nov 2007 11:16

Sad videh u log-u da su mi se opet pojavili no name - no file obavestenja u Hijack-u, pod 02... otkud' sad oni... Sad

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Milance86, zamolio bih te da ne pokusavas sam razno-razne alatke za ciscenje jer time meni samo otezavas potragu jer mozes da unistis tragove koji su meni potrebni da bih nasao infekciju.

Skini VundoFix:
http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=4

* Dvoklikom se startuje fajl VundoFix.exe.
* Izabere opcija Scan for Vundo.
* Posle završenog skeniranja i pojave poruke Done Searching for files klikne se na OK.
* Sada, kada je skeniranje obavljeno potrebno je kliknuti na opciju Remove Vundo.
* Po pojavljivanju upita o uklanjaju Vundo fajlova klikne se na Yes.
* Pokretanje ove opcije učiniće Desktop privremeno praznim u cilju pripreme sistema za uklanjanje Vundo-a.
* Po završetku, pojaviće se obaveštenje o gašnjenju računara, klikne se OK.
* Uključi se računar i podigne sistem iznova.
* Iskopira se sadržaj loga sa putanje C:\vundofix.txt i novi HiJackThis log u poruku na forumu.

offline
 • Pridružio: 04 Nov 2007
 • Poruke: 22

OK
Vundo nije nista pronasao!


VundoFix V6.5.11

Checking Java version...

Java version is 1.5.0.6
Old versions of java are exploitable and should be removed.

Scan started at 11:57:18 AM 11/4/2007

Listing files found while scanning....

No infected files were found.


Hijack, ne bi trebalo da se promenio, ali evo opet log-a:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:00:45 PM, on 11/4/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
C:\PROGRA~1\UpsPilot\monitor.exe
C:\Program Files\UpsPilot\jre\bin\javaw.exe
C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\UpsPilot\Winpower.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
C:\Program Files\UpsPilot\jre\bin\javaw.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe
C:\PROGRA~1\UpsPilot\wpRMI.exe
C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE
C:\Program Files\UpsPilot\jre\bin\javaw.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
D:\HijackThis\TY1.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/*http://www.yahoo.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/MSI/Live%20Update%203/MSI.htm
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = yahoo.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SWEETIE Class - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll
O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll
O2 - BHO: (no name) - {38C4EEFC-D740-4E10-A883-3BF32E0CD9AB} - (no file)
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O2 - BHO: (no name) - {634BBAB7-3F60-4426-944F-A62B9007F67F} - C:\WINDOWS\system32\iifdbyw.dll
O2 - BHO: (no name) - {69E81DA4-7D00-4B90-9C08-974E0045CB74} - C:\WINDOWS\system32\jkhhe.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7A6008D0-B2E9-4E69-89A5-411442B7083C} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll
O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll
O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [SW20] C:\WINDOWS\system32\sw20.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Winpower] C:\Program Files\UpsPilot\Winpower.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper
O4 - HKLM\..\Run: [kis] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\RunServices: [Winpower] C:\Program Files\UpsPilot\Winpower.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
O4 - Global Startup: Server4PC.lnk = C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe
O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: &Yahoo! Search - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsrch.htm
O8 - Extra context menu item: Add to Kaspersky Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\\ie_banner_deny.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Dictionary - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Maps - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycmap.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &SMS - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsms.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Web Anti-Virus - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll
O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
O15 - Trusted Zone: msi.com.tw
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - messenger.zone.msn.com/EN-US/a-_UNO/GAME_UNO1.cab
O16 - DPF: {7E980B9B-8AE5-466A-B6D6-DA8CF814E78A} (MJLauncherCtrl Class) - messenger.zone.msn.com/EN-US/a-LUXR/mjolauncher.cab
O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - liveupdate.msi.com.tw/autobios/LOnline/install.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} (GoPetsWeb Control) - secure.gopetslive.com/dev/GoPetsWeb.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll
O20 - Winlogon Notify: iifdbyw - C:\WINDOWS\SYSTEM32\iifdbyw.dll
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
O23 - Service: HJKHEK - Unknown owner - C:\DOCUME~1\Athlon\LOCALS~1\Temp\HJKHEK.exe (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: DiRT Drivers Auto Removal (pr2ah4nc) (pr2ah4nc) - CODEMASTERS - C:\WINDOWS\system32\pr2ah4nc.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: Winpowermanager - Macrovision - C:\PROGRA~1\UpsPilot\manager.exe
O23 - Service: Winpowermonitor - Macrovision - C:\PROGRA~1\UpsPilot\monitor.exe
O23 - Service: WinpowerRMI - Macrovision - C:\PROGRA~1\UpsPilot\wpRMI.exe

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa:
http://www.techsupportforum.com/sectools/sUBs/ComboFix.exe
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log koji ces nam ovde iskopirati.

offline
 • Pridružio: 04 Nov 2007
 • Poruke: 22

ComboFix 07-11-01.1** - Athlon 2007-11-04 12:10:08.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1033.18.493 [GMT 1:00]
Running from: D:\ComboFix.exe
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\Documents and Settings\All Users.\documents\settings
C:\Documents and Settings\All Users.\documents\settings\desktop.ini
C:\WINDOWS\system32\bund1
C:\WINDOWS\system32\bund1\temp.txt
C:\WINDOWS\system32\ehhkj.bak2
C:\WINDOWS\system32\ehhkj.ini
C:\WINDOWS\system32\ehhkj.ini2
C:\WINDOWS\system32\ehhkj.tmp
C:\WINDOWS\system32\jkhhe.dll
C:\WINDOWS\system32\winsys.exe
D:\RECYCLER\desktop.ini

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.
-------\LEGACY_WINCOM32


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-10-04 to 2007-11-04 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2007-11-04 12:04 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe
2007-11-04 11:55 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSN Messenger
2007-11-03 16:08 36,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\efcdeby.dll
2007-11-03 16:07 36,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\iifdbyw.dll
2007-11-03 09:42 <DIR> d-------- C:\Program Files\Kaspersky Lab
2007-11-03 09:42 16,846,624 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat
2007-11-03 09:42 167,712 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.dat
2007-11-03 00:05 102,664 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\tmcomm.sys
2007-11-02 23:26 <DIR> d-------- C:\VundoFix Backups
2007-11-02 23:22 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\Media Player Classic
2007-11-02 22:11 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\HouseCall 6.6
2007-11-02 19:38 <DIR> d-------- C:\Program Files\CCleaner
2007-11-02 16:49 <DIR> d-------- C:\Program Files\K-Lite Codec Pack
2007-11-02 16:47 1,032,192 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe
2007-11-02 16:47 1,032,192 --a------ C:\WINDOWS\explorer.exe
2007-11-02 16:38 122,880 --a------ C:\WINDOWS\system32\Sky2PCUI.dll
2007-11-02 16:38 118,784 --a------ C:\WINDOWS\system32\SkyDll.dll
2007-11-02 16:38 102,400 --a------ C:\WINDOWS\system32\libbz2.dll
2007-11-02 03:03 6,470 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\vyadd.bak2
2007-11-02 02:52 <DIR> d-------- C:\Program Files\ClamWin
2007-11-02 02:52 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\.clamwin
2007-11-02 02:52 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\.clamwin
2007-11-01 14:54 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Athlon\.housecall6.6
2007-11-01 04:17 10,752 -rahs---- C:\WINDOWS\system32\avrsvc.exe
2007-11-01 01:14 3,377 --a------ C:\WINDOWS\msnchk.exe
2007-10-31 01:46 6,510 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\uttss.bak2
2007-10-29 00:30 <DIR> d-------- C:\Pro_Evolution_Soccer_2008-FLT
2007-10-27 09:57 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\Nokia Multimedia Player
2007-10-25 23:39 <DIR> d---s---- C:\Documents and Settings\Athlon\UserData
2007-10-21 23:00 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\IMVU
2007-10-21 22:59 <DIR> d-------- C:\Program Files\IMVU
2007-10-21 01:35 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Oberon Media
2007-10-21 01:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\TERMINAL Studio
2007-10-21 00:25 <DIR> d-------- C:\Program Files\Oberon Media
2007-10-20 19:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\Atlantis
2007-10-19 21:53 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\Apple Computer
2007-10-19 21:48 <DIR> d-------- C:\Program Files\QuickTime
2007-10-19 21:48 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Apple Computer
2007-10-19 21:45 <DIR> d-------- C:\Program Files\Apple Software Update
2007-10-19 21:45 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Apple
2007-10-15 22:03 11,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ggsemc.sys
2007-10-12 19:04 <DIR> d-------- C:\Downloads
2007-10-12 18:44 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\FlashGet
2007-10-09 22:56 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Test Drive Unlimited
2007-10-05 23:53 <DIR> d-------- C:\Program Files\MySpace
2007-10-05 23:53 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\MySpace
2007-10-04 00:06 <DIR> d-------- C:\Program Files\Magicbit
2007-10-04 00:00 <DIR> d-------- C:\Program Files\MIKSOFT

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2007-11-04 11:14 230,852 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx
2007-11-04 11:14 17,816 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.idx
2007-11-04 05:32 --------- d-----w C:\Program Files\UpsPilot
2007-11-03 11:50 3,001 --sha-w C:\Documents and Settings\Athlon\ppUser.dat
2007-11-03 00:42 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\uTorrent
2007-11-02 22:22 --------- d-----w C:\Program Files\TechniSat DVB
2007-11-02 22:22 --------- d-----w C:\Program Files\DVBViewerTE
2007-11-02 22:22 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Real
2007-11-02 22:22 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\Bioshock
2007-11-02 15:38 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2007-11-02 15:02 --------- d-----w C:\Program Files\uTorrent
2007-11-02 15:02 --------- d-----w C:\Program Files\Tunebite
2007-11-02 15:02 --------- d-----w C:\Program Files\Tetrix
2007-11-02 15:02 --------- d-----w C:\Program Files\LimeWire
2007-11-02 15:02 --------- d-----w C:\Program Files\FlashFXP
2007-11-02 15:02 --------- d-----w C:\Program Files\Disc2Phone
2007-11-02 15:02 --------- d-----w C:\Program Files\CloneDVD
2007-11-02 15:02 --------- d-----w C:\Program Files\AutoGK
2007-11-02 01:55 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\.clamwin
2007-11-01 11:09 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
2007-10-31 11:54 --------- d-----w C:\Program Files\DAEMON Tools
2007-10-31 11:53 --------- d-----w C:\Program Files\CoolWallpaper
2007-10-21 21:59 --------- d-----w C:\Program Files\FlashGet
2007-10-15 21:03 --------- d-----w C:\Program Files\Sony Ericsson
2007-10-15 13:25 --------- d-----w C:\Program Files\TuneUp Utilities 2007
2007-10-15 13:25 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TuneUp Software
2007-10-10 15:07 --------- d-----w C:\Program Files\DivX
2007-10-06 21:00 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\ACD Systems
2007-10-06 21:00 --------- d-----w C:\Program Files\ACD Systems
2007-10-06 21:00 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ACD Systems
2007-09-26 21:23 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\Sony
2007-09-23 21:25 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Media Connect 2
2007-09-20 11:09 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\MyPhoneExplorer
2007-09-20 10:49 --------- d-----w C:\Program Files\MyPhoneExplorer
2007-09-20 10:15 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\Teleca
2007-09-20 08:26 --------- d-----r C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\SecuROM
2007-09-20 08:09 108,144 ----a-w C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll
2007-09-20 00:56 --------- d-----w C:\Program Files\Java
2007-09-19 23:41 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\Sony Ericsson
2007-09-19 23:39 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared
2007-09-19 23:39 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Sony Ericsson Shared
2007-09-19 23:39 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Teleca
2007-09-19 23:39 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sony Ericsson
2007-09-18 13:29 --------- d-----w C:\Program Files\Incomplete
2007-09-13 14:29 --------- d-----w C:\Program Files\eMule
2007-09-09 11:47 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DVD Shrink
2007-08-12 21:59 84,992 ----a-w C:\WINDOWS\system32\vrty.exe
2007-08-02 12:45 1 ----a-w C:\Documents and Settings\Athlon\SI.bin
2007-01-31 17:43 87,608 ----a-w C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\ezpinst.exe
2007-01-31 17:43 47,360 ----a-w C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\pcouffin.sys
2006-12-01 18:36 20,328 ----a-w C:\Documents and Settings\Athlon\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2006-10-28 08:41:34 56 --sh--r C:\WINDOWS\system32\5160F755D4.sys
2007-08-02 18:25:54 5,642 --sha-w C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{0739B961-B226-4496-9FE9-8108B535396C}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{38C4EEFC-D740-4E10-A883-3BF32E0CD9AB}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{634BBAB7-3F60-4426-944F-A62B9007F67F}]
2007-11-03 16:07 36352 --a------ C:\WINDOWS\system32\iifdbyw.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{69E81DA4-7D00-4B90-9C08-974E0045CB74}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{7A6008D0-B2E9-4E69-89A5-411442B7083C}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2007-06-29 00:43]
"SW20"="C:\WINDOWS\system32\sw20.exe" [2006-12-15 10:58]
"CTSysVol"="C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe" [2003-09-17 09:43]
"UpdReg"="C:\WINDOWS\UpdReg.EXE" [2000-05-11 00:00]
"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50]
"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2007-02-07 16:24]
"LanguageShortcut"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" [2007-02-07 16:21]
"Winpower"="C:\Program Files\UpsPilot\Winpower.exe" [2007-08-03 14:25]
"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2007-06-29 00:43]
"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" [2007-06-29 06:24]
"P17Helper"="P17.dll" [2005-05-03 19:38 C:\WINDOWS\system32\P17.dll]
"kis"="C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" [2006-03-24 19:09]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-03 23:56]
"DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2006-11-12 11:48]
"SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2007-08-31 16:46]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\runservices]
"Winpower"=C:\Program Files\UpsPilot\Winpower.exe

[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]
"MySpaceIM"=C:\Program Files\MySpace\IM\MySpaceIM.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Logitech SetPoint.lnk - C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2007-07-19 19:05:02]
NkbMonitor.exe.lnk - C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe [2006-12-04 11:53:20]
Server4PC.lnk - C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe [2007-11-02 16:38:34]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
"{634BBAB7-3F60-4426-944F-A62B9007F67F}"= C:\WINDOWS\system32\iifdbyw.dll [2007-11-03 16:07 36352]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\iifdbyw]
iifdbyw.dll 2007-11-03 16:07 36352 C:\WINDOWS\system32\iifdbyw.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"AppInit_DLLs"=C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
"Authentication Packages"= msv1_0 C:\WINDOWS\system32\jkhhe.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WdfLoadGroup]
@=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTHelper]
CTHELPER.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\mmtask]
"C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]
"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\My Web Search Bar]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nwiz]
nwiz.exe /install

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Windows update loader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
"matlabserver"=2 (0x2)

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run-]
"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
"NBJ"="C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
"LDM"=C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
"PcSync"=C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
"SweetIM"=C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
"SpybotSD TeaTimer"=C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-]
"P17Helper"=Rundll32 P17.dll,P17Helper
"SW24"=C:\WINDOWS\system32\sw24.exe
"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
"WinSys2"=C:\WINDOWS\system32\winsys2.exe
"DiskeeperSystray"="C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"
"googletalk"=C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart
"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
"PCSuiteTrayApplication"=C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\Launch Application 2.exe -onlytray
"DataLayer"=C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE
"nwiz"=nwiz.exe /install
"Sony Ericsson PC Suite"="C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
"SweetIM"=C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
"ClamWin"="C:\Program Files\ClamWin\bin\ClamTray.exe" --logon

R0 pe3ah4nc;DiRT Environment Driver (pe3ah4nc);C:\WINDOWS\system32\drivers\pe3ah4nc.sys
R0 ps6ah4nc;DiRT Synchronization Driver (ps6ah4nc);C:\WINDOWS\system32\drivers\ps6ah4nc.sys
R2 {95808DC4-FA4A-4c74-92FE-5B863F82066B};{95808DC4-FA4A-4c74-92FE-5B863F82066B};\??\C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\000.fcl
R2 nvcap;nVidia WDM Video Capture (universal);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvcap.sys
R2 NVXBAR;nVidia WDM A/V Crossbar;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NVxbar.sys
R2 UxTuneUp;TuneUp Theme Extension;C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
R3 P17;SB Live! 24-bit;C:\WINDOWS\system32\drivers\P17.sys
R3 SKYNET;TechniSat DVB-PC TV Star PCI;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SkyNET.SYS
R3 tbhsd;Tunebite High-Speed Dubbing;C:\WINDOWS\system32\drivers\tbhsd.sys
R3 WmBEnum;Logitech Virtual Bus Enumerator Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\WmBEnum.sys
R3 WmXlCore;Logitech WingMan Translation Layer Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\WmXlCore.sys
S1 Cinemsup;Cinemsup;\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\cinemsup.sys
S2 DbgMsg;Debug Message;\??\C:\WINDOWS\System32\Drivers\DbgMsg.sys
S2 pr2ah4nc;DiRT Drivers Auto Removal (pr2ah4nc);C:\WINDOWS\system32\pr2ah4nc.exe svc
S3 HJKHEK;HJKHEK;C:\DOCUME~1\Athlon\LOCALS~1\Temp\HJKHEK.exe
S3 MosIrUsb;MosIrUsb.sys;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MosIrUsb.sys
S3 RTCore;RTCore;\??\D:\My Download Files\Programi\RightMark Memory Analyzer 3.45\RTCore.sys
S3 WmFilter;Logitech WingMan HID Filter Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\WmFilter.sys
S3 WmHidLo;Logitech WingMan USB Filter Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\WmHidLo.sys
S3 WmVirHid;Logitech Virtual Hid Device Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\WmVirHid.sys
S4 VZDBGXGIKN;VZDBGXGIKN;C:\DOCUME~1\Athlon\LOCALS~1\Temp\VZDBGXGIKN.exe

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs
UxTuneUp

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{ecc860c3-32d5-11dc-bf5e-001109d57c1f}]
\Shell\AutoRun\command - H:\LaunchU3.exe -a

.
**************************************************************************

catchme 0.3.1250 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2007-11-04 12:15:43
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2007-11-04 12:17:23 - machine was rebooted
.
--- E O F ---

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Muko, ovo je malo komplikovano posto imas infekcije koje menjaju imena fajlova, pa ih je malo teze pokupiti.
Koliko ces jos dugo biti na netu? Bitno mi je da znam jer ce infekcije ponovo promeniti imena nakon sto budes restartovao racunar.

offline
 • Pridružio: 04 Nov 2007
 • Poruke: 22

Ma tu sam ja! Smile
Samo da napomenem da mi je prilikom prvog pokretanja tog programa (tj. scan-a) pojavio plavi ekran (IRQ _NOT LESS_OR_EQUAL)... pa sam tek iz drugog puta uspeo... kao i to da mi je nekoliko puta SpyBot prikazivao od njega poruke i ja sam sve dozvoljavao!
Znaci tu sam ja... nego sta da radim sa Anti-Hacker-ovom porukom... da dozvolim, pa da end-task-ujem Explorer.exe!

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Iskljuci Antihacker dok ne odradimo ciscenje.

Skini sledeci program:
http://files.thespykiller.co.uk/catchme.exe

Startuj i klikni gore na Script tab.
Iskopiraj sledeci listing u polje za upis scripta:
files:
C:\WINDOWS\system32\efcdeby.dll
C:\WINDOWS\system32\iifdbyw.dll
C:\DOCUME~1\Athlon\LOCALS~1\Temp\VZDBGXGIKN.exe
C:\WINDOWS\system32\winsys2.exe
C:\WINDOWS\system32\sw24.exe
C:\WINDOWS\system32\drivers\tmcomm.sys
C:\WINDOWS\system32\vyadd.bak2
C:\WINDOWS\system32\avrsvc.exe
C:\WINDOWS\msnchk.exe
C:\WINDOWS\system32\uttss.bak2


Klikni Run
Kada Catchme zavrsi posao, na Desktopu ce biti napravljen fajl Catchme.zip, koji ces mi uploadovati preko sledece forme:
http://www.mycity.rs/ambulanta-upload.php

Kada pregledam te fajlove, javljam sta cemo i kako dalje. Moram da vidim sa cime imamo posla ovde.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 624 korisnika na forumu :: 31 registrovanih, 5 sakrivenih i 588 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 357magnum, amaterSRB, aramis s, Bobrock1, bojank, cenejac111, Centauro, CikaKURE, debeli, Dogma21, DPera, HogarStrashni, HrcAk47, jukeboxer, kovinacc, ladro, Marko Marković, mercedesamg, milenko crazy north, milos.cbr, milutin134, Ripanjac, Steeeefan, stegonosa, strelac07, suton, theNedjeljko, Vlada1389, Vladko, wizzardone, x9