Komp nece da se ugasi i zakucava

Komp nece da se ugasi i zakucava

offline
 • Pridružio: 17 Sep 2008
 • Poruke: 8

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 12:51:33, on 1.6.2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Opera\opera.exe
C:\Documents and Settings\Rajko\Desktop\New Folder\TR3.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DB84845E-5A6A-46DD-B1D6-694E9515E2D9}: NameServer = 212.62.32.1 212.62.32.5
O21 - SSODL: UpdateCheck - {ABB02609-E658-4090-B68E-C9DD7C3CD13D} - C:\WINDOWS\system32\hpbmwjno.dll (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

--
End of file - 3352 bytes

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Pozdrav...


U logu ima nekih tragova malware-a (ostaci od neke ranije infekcije), no problem verovatno nema veze sa tim.


Ukoliko želiš. možemo izvršiti dalje provere, ali tek nakon što instaliraš antivirus.

Kada to odradiš, postavi svež HijackThis log.

offline
 • Pridružio: 17 Sep 2008
 • Poruke: 8

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 0:16:46, on 2.6.2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\Documents and Settings\Rajko\Desktop\New Folder\TR3.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
O21 - SSODL: UpdateCheck - {ABB02609-E658-4090-B68E-C9DD7C3CD13D} - C:\WINDOWS\system32\hpbmwjno.dll (file missing)
O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

--
End of file - 3933 bytes

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Preuzmi sUBs-ov ComboFix sa jedne od sledećih adresa na Desktop:


Bleeping Computer . . . . . Geeks to Go!
Klikni desnim tasterom na neki od linkova i odaberi opciju Save Target As... (Save Link As..., Save Linked Content As... ili sličnu);
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberi Desktop i klikni Save.
Kada preuzimanje programa bude završeno:
zatvori pokrenute programe;
deaktiviraj zaštitni softver (uputstvo);
dvoklikom pokreni program ComboFix.

U toku rada, ComboFix će:proveriti postoji li novija verzija programa:
klikni Yes ako bude ponuđeno preuzimanje iste.
prikazati DISCLAIMER OF WARRANTY ON SOFTWARE:
klikni Yes kako bi proces bio nastavljen.
ako Recovery Console nije instalirana, ponuditi instalaciju:
prihvati klikom na Yes i isprati postupak.
postaviti/dati određeni broj upita/obaveštenja:
prihvati klikom na Yes ili OK.
po potrebi, restartovati Windows (više puta);
na kraju rada, otvoriti Notepad sa izveštajem o skeniranju.


Iskopiraj izveštaj koji je ComboFix napravio u temu na forumu:
klikni desnim tasterom miša u prozor Notepad-a i izaberi Select All;
klikni desnim tasterom miša na obeleženi tekst i izaberi Copy;
klikni desnim tasterom miša u polje za pisanje poruke i izaberi Paste.


Napomena:Izveštaj će biti sačuvan pod nazivom ComboFix.txt na sistemskoj particiji (tipična lokacija: C:\ComboFix.txt);
Ukoliko nakon slanja poruke primetiš da izveštaj nije kompletan, iskoristi opciju Prikači fajl za prilaganje file-a C:\ComboFix.txt uz poruku.

offline
 • Pridružio: 17 Sep 2008
 • Poruke: 8

Nisam uspeo da instaliram Recovery Console.Tri puta sam pokusao.Skine 100% postavi par upita i onda komp zakuca i nista se ne desava.Pokusao sam bez Console krene i opet zakuca.Pokrenuo sam u Safe mod-u bez Console.Evo log:

offline
 • Pridružio: 17 Sep 2008
 • Poruke: 8

ComboFix 09-06-01.03 - Rajko 03.06.2009 1:45.4 - NTFSx86 MINIMAL
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1033.18.255.143 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\Rajko\Desktop\ComboFix.exe
AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning disabled* (Outdated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-05-02 to 2009-06-02 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-06-02 16:13 . 2009-06-01 22:13 641304 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Avg8\update\backup\avgupd.exe
2009-06-02 16:13 . 2009-06-01 22:13 443672 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Avg8\update\backup\avgiproxy.exe
2009-06-02 16:13 . 2009-06-01 22:13 1082624 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Avg8\update\backup\avgupd.dll
2009-06-02 16:13 . 2009-06-01 22:13 583960 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Avg8\update\backup\avginet.dll
2009-06-01 22:13 . 2009-06-01 22:13 76040 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys
2009-06-01 22:13 . 2009-06-01 22:13 10520 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll
2009-06-01 22:13 . 2009-06-01 22:13 97928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys
2009-06-01 22:13 . 2009-06-01 22:13 26824 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys
2009-06-01 22:13 . 2009-06-01 22:16 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\Avg
2009-06-01 10:23 . 2009-06-02 22:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Avg8

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-06-01 10:26 . 2007-03-22 22:41 -------- d-----w- c:\program files\FM Modifier 2.1
2009-05-02 21:48 . 2006-07-01 10:10 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information
2009-03-07 11:44 . 2009-03-07 11:44 410984 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2004-10-29 4620288]
"AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-06-01 1235736]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
"UpdateCheck"= {ABB02609-E658-4090-B68E-C9DD7C3CD13D} - c:\windows\system32\hpbmwjno.dll [BU]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]
2009-06-01 22:13 10520 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32
"wave"= serwvdrv.dll

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Reader Speed Launch.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Reader Speed Launch.lnk
backup=c:\windows\pss\Adobe Reader Speed Launch.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^BlueSoleil.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\BlueSoleil.lnk
backup=c:\windows\pss\BlueSoleil.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^WinZip Quick Pick.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\WinZip Quick Pick.lnk
backup=c:\windows\pss\WinZip Quick Pick.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
"NOD32krn"=2 (0x2)
"BthServ"=2 (0x2)
"aawservice"=2 (0x2)
"wuauserv"=2 (0x2)
"SharedAccess"=2 (0x2)
"WZCSVC"=2 (0x2)
"VSS"=3 (0x3)
"wscsvc"=2 (0x2)
"helpsvc"=2 (0x2)
"avg8wd"=2 (0x2)
"avg8emc"=2 (0x2)
"AudioSrv"=2 (0x2)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Toolbox2.0\\Javasoft\\JRE\\1.3.1\\bin\\javaw.exe"=
"c:\\Program Files\\Macromedia\\Dreamweaver MX\\Dreamweaver.exe"=
"c:\\WINDOWS\\system32\\usmt\\migwiz.exe"=
"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=
"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=

R0 axwhisky;axwhisky;c:\windows\system32\drivers\axwhisky.sys [2.7.2003 18:41 5248]
R0 axwskbus;axwskbus;c:\windows\system32\drivers\axwskbus.sys [2.7.2003 17:49 124160]
S1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2.6.2009 0:13 97928]
S2 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2.6.2009 0:13 76040]

--- Other Services/Drivers In Memory ---

*Deregistered* - CryptSvc
*Deregistered* - DcomLaunch
*Deregistered* - dmserver
*Deregistered* - helpsvc
*Deregistered* - RpcSs
*Deregistered* - sfsync03
*Deregistered* - sr
*Deregistered* - srservice
*Deregistered* - swenum
*Deregistered* - TermDD
*Deregistered* - Update
*Deregistered* - VgaSave
*Deregistered* - VolSnap
*Deregistered* - winmgmt
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
uStart Page = about:blank
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2009-06-03 01:50
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
--------------------- LOCKED REGISTRY KEYS ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-1326574676-682003330-1003\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout]
"GameDir"="c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2007\\user data\\games"
"ShortlistDir"="c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2007\\user data\\shortlists"
"ScreenshotsDir"="c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2007\\user data"
"SaveDir"="c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2007\\user data"
"HistoryDir"="c:\\Documents and Settings\\Rajko\\History Points"
"LangDB"="c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2007\\data\\db\\700\\lang_db.dat"
"LastSaveGame"="c:\\Documents and Settings\\Rajko\\My Documents\\Sports Interactive\\Football Manager 2007\\games\\Newcastle.fm"
"LoadLangDB"=dword:00000001
"CompressHistoryPoints"=dword:00000000
"HighlightedAttributes"=dword:00000000
"MinCondition"=dword:00000032
"LastUpdateCheck"=dword:000098db
"HighQualityGUI"=dword:00000000
"AutomaticallyUpdateCheck"=dword:00000000
"AdvancedGeneration"=dword:00000001
"ShowHistory"=dword:00000001
"WindowState"=dword:00000000
"WindowHeight"=dword:00000247
"WindowWidth"=dword:000003d7
"WindowLeft"=dword:00000014
"WindowTop"=dword:0000005c
"Currency"=dword:0000001c
"Language"="English"
"UseProxy"=dword:00000000
"ProxyHost"=""
"ProxyPort"=""
"UseAuthentication"=dword:00000000
"UserName"=""
"UserPassword"=""

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-1326574676-682003330-1003\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout\Columns\Clubs]
"Position0"=dword:00000000
"Visible0"=dword:00000001
"Width0"=dword:0000007d
"Position1"=dword:00000001
"Visible1"=dword:00000001
"Width1"=dword:00000064
"Position2"=dword:00000002
"Visible2"=dword:00000001
"Width2"=dword:00000064
"Position3"=dword:00000003
"Visible3"=dword:00000001
"Width3"=dword:00000032
"Position4"=dword:00000004
"Visible4"=dword:00000001
"Width4"=dword:00000032
"Position5"=dword:00000005
"Visible5"=dword:00000001
"Width5"=dword:00000050
"Position6"=dword:00000006
"Visible6"=dword:00000001
"Width6"=dword:00000050
"Position7"=dword:00000007
"Visible7"=dword:00000001
"Width7"=dword:0000006d
"Position8"=dword:00000008
"Visible8"=dword:00000000
"Width8"=dword:00000050
"Position9"=dword:00000009
"Visible9"=dword:00000000
"Width9"=dword:0000002d
"Position10"=dword:0000000a
"Visible10"=dword:00000000
"Width10"=dword:0000001e
"Position11"=dword:0000000b
"Visible11"=dword:00000000
"Width11"=dword:0000001e
"Position12"=dword:0000000c
"Visible12"=dword:00000000
"Width12"=dword:0000001e
"Position13"=dword:0000000d
"Visible13"=dword:00000001
"Width13"=dword:0000003c
"Position14"=dword:0000000e
"Visible14"=dword:00000000
"Width14"=dword:00000032
"Position15"=dword:0000000f
"Visible15"=dword:00000000
"Width15"=dword:00000032
"Position16"=dword:00000010
"Visible16"=dword:00000000
"Width16"=dword:00000032
"Position17"=dword:00000011
"Visible17"=dword:00000001
"Width17"=dword:00000050
"Position18"=dword:00000012
"Visible18"=dword:00000001
"Width18"=dword:00000050
"Position19"=dword:00000013
"Visible19"=dword:00000000
"Width19"=dword:00000050

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-1326574676-682003330-1003\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout\Columns\Players]
"Position0"=dword:00000000
"Visible0"=dword:00000001
"Width0"=dword:00000085
"Position1"=dword:00000001
"Visible1"=dword:00000001
"Width1"=dword:00000064
"Position2"=dword:00000002
"Visible2"=dword:00000001
"Width2"=dword:00000064
"Position3"=dword:00000003
"Visible3"=dword:00000001
"Width3"=dword:00000065
"Position4"=dword:0000001b
"Visible4"=dword:00000001
"Width4"=dword:00000028
"Position5"=dword:00000005
"Visible5"=dword:00000001
"Width5"=dword:00000044
"Position6"=dword:00000004
"Visible6"=dword:00000001
"Width6"=dword:00000028
"Position7"=dword:00000008
"Visible7"=dword:00000001
"Width7"=dword:0000004b
"Position8"=dword:00000009
"Visible8"=dword:00000001
"Width8"=dword:0000004b
"Position9"=dword:0000000a
"Visible9"=dword:00000001
"Width9"=dword:00000050
"Position10"=dword:00000011
"Visible10"=dword:00000000
"Width10"=dword:00000050
"Position11"=dword:00000012
"Visible11"=dword:00000000
"Width11"=dword:0000004b
"Position12"=dword:00000013
"Visible12"=dword:00000000
"Width12"=dword:0000002d
"Position13"=dword:00000014
"Visible13"=dword:00000000
"Width13"=dword:0000003c
"Position14"=dword:00000015
"Visible14"=dword:00000000
"Width14"=dword:0000004b
"Position15"=dword:00000016
"Visible15"=dword:00000000
"Width15"=dword:00000064
"Position16"=dword:00000017
"Visible16"=dword:00000000
"Width16"=dword:00000064
"Position17"=dword:00000018
"Visible17"=dword:00000000
"Width17"=dword:0000004b
"Position18"=dword:00000019
"Visible18"=dword:00000000
"Width18"=dword:00000064
"Position19"=dword:0000001a
"Visible19"=dword:00000000
"Width19"=dword:0000003c
"Position20"=dword:0000001c
"Visible20"=dword:00000000
"Width20"=dword:0000004b
"Position21"=dword:0000001d
"Visible21"=dword:00000000
"Width21"=dword:00000050
"Position22"=dword:0000001e
"Visible22"=dword:00000000
"Width22"=dword:00000073
"Position23"=dword:0000001f
"Visible23"=dword:00000000
"Width23"=dword:00000050
"Position24"=dword:00000020
"Visible24"=dword:00000000
"Width24"=dword:0000005a
"Position25"=dword:00000021
"Visible25"=dword:00000000
"Width25"=dword:0000006e
"Position26"=dword:00000022
"Visible26"=dword:00000000
"Width26"=dword:00000064
"Position27"=dword:00000023
"Visible27"=dword:00000000
"Width27"=dword:00000087
"Position28"=dword:00000024
"Visible28"=dword:00000000
"Width28"=dword:00000064
"Position29"=dword:00000025
"Visible29"=dword:00000000
"Width29"=dword:00000064
"Position30"=dword:00000026
"Visible30"=dword:00000000
"Width30"=dword:00000046
"Position31"=dword:00000027
"Visible31"=dword:00000000
"Width31"=dword:0000004b
"Position32"=dword:00000028
"Visible32"=dword:00000000
"Width32"=dword:00000046
"Position33"=dword:00000029
"Visible33"=dword:00000000
"Width33"=dword:0000004b
"Position34"=dword:0000002a
"Visible34"=dword:00000000
"Width34"=dword:0000003c
"Position35"=dword:0000002b
"Visible35"=dword:00000000
"Width35"=dword:00000064
"Position36"=dword:00000031
"Visible36"=dword:00000000
"Width36"=dword:00000073
"Position37"=dword:00000032
"Visible37"=dword:00000000
"Width37"=dword:0000005f
"Position38"=dword:00000034
"Visible38"=dword:00000000
"Width38"=dword:00000091
"Position39"=dword:00000035
"Visible39"=dword:00000000
"Width39"=dword:0000003c
"Position40"=dword:00000033
"Visible40"=dword:00000000
"Width40"=dword:0000005a
"Position41"=dword:00000036
"Visible41"=dword:00000000
"Width41"=dword:00000041
"Position42"=dword:0000002c
"Visible42"=dword:00000000
"Width42"=dword:00000050
"Position43"=dword:0000002d
"Visible43"=dword:00000000
"Width43"=dword:00000055
"Position44"=dword:0000002e
"Visible44"=dword:00000000
"Width44"=dword:0000005f
"Position45"=dword:00000037
"Visible45"=dword:00000000
"Width45"=dword:00000050
"Position46"=dword:00000038
"Visible46"=dword:00000000
"Width46"=dword:0000004b
"Position47"=dword:00000039
"Visible47"=dword:00000000
"Width47"=dword:0000004b
"Position48"=dword:0000003a
"Visible48"=dword:00000000
"Width48"=dword:00000046
"Position49"=dword:0000003b
"Visible49"=dword:00000000
"Width49"=dword:00000032
"Position50"=dword:0000003c
"Visible50"=dword:00000000
"Width50"=dword:0000003c
"Position51"=dword:0000003d
"Visible51"=dword:00000000
"Width51"=dword:0000004b
"Position52"=dword:0000003e
"Visible52"=dword:00000000
"Width52"=dword:0000003c
"Position53"=dword:0000003f
"Visible53"=dword:00000000
"Width53"=dword:00000037
"Position54"=dword:00000040
"Visible54"=dword:00000000
"Width54"=dword:00000069
"Position55"=dword:00000041
"Visible55"=dword:00000000
"Width55"=dword:0000005a
"Position56"=dword:00000044
"Visible56"=dword:00000000
"Width56"=dword:0000004b
"Position57"=dword:00000045
"Visible57"=dword:00000000
"Width57"=dword:0000004b
"Position58"=dword:00000046
"Visible58"=dword:00000000
"Width58"=dword:00000037
"Position59"=dword:00000047
"Visible59"=dword:00000000
"Width59"=dword:0000003c
"Position60"=dword:00000048
"Visible60"=dword:00000000
"Width60"=dword:0000003c
"Position61"=dword:00000049
"Visible61"=dword:00000000
"Width61"=dword:00000041
"Position62"=dword:0000004a
"Visible62"=dword:00000000
"Width62"=dword:00000055
"Position63"=dword:0000004b
"Visible63"=dword:00000000
"Width63"=dword:0000003c
"Position64"=dword:0000004c
"Visible64"=dword:00000000
"Width64"=dword:0000003c
"Position65"=dword:0000004d
"Visible65"=dword:00000000
"Width65"=dword:0000004b
"Position66"=dword:0000004e
"Visible66"=dword:00000000
"Width66"=dword:0000003c
"Position67"=dword:0000004f
"Visible67"=dword:00000000
"Width67"=dword:00000046
"Position68"=dword:00000050
"Visible68"=dword:00000000
"Width68"=dword:00000028
"Position69"=dword:00000051
"Visible69"=dword:00000000
"Width69"=dword:00000041
"Position70"=dword:00000052
"Visible70"=dword:00000000
"Width70"=dword:0000003c
"Position71"=dword:00000053
"Visible71"=dword:00000000
"Width71"=dword:00000069
"Position72"=dword:00000054
"Visible72"=dword:00000000
"Width72"=dword:00000041
"Position73"=dword:00000055
"Visible73"=dword:00000000
"Width73"=dword:0000005f
"Position74"=dword:00000056
"Visible74"=dword:00000000
"Width74"=dword:0000003c
"Position75"=dword:00000057
"Visible75"=dword:00000000
"Width75"=dword:00000037
"Position76"=dword:00000058
"Visible76"=dword:00000000
"Width76"=dword:0000004b
"Position77"=dword:00000059
"Visible77"=dword:00000000
"Width77"=dword:00000050
"Position78"=dword:0000005a
"Visible78"=dword:00000000
"Width78"=dword:00000037
"Position79"=dword:0000005b
"Visible79"=dword:00000000
"Width79"=dword:00000037
"Position80"=dword:0000005c
"Visible80"=dword:00000000
"Width80"=dword:0000005a
"Position81"=dword:0000005d
"Visible81"=dword:00000000
"Width81"=dword:0000004b
"Position82"=dword:0000005e
"Visible82"=dword:00000000
"Width82"=dword:00000055
"Position83"=dword:0000005f
"Visible83"=dword:00000000
"Width83"=dword:0000002d
"Position84"=dword:00000060
"Visible84"=dword:00000000
"Width84"=dword:00000037
"Position85"=dword:00000061
"Visible85"=dword:00000000
"Width85"=dword:0000003c
"Position86"=dword:00000062
"Visible86"=dword:00000000
"Width86"=dword:00000046
"Position87"=dword:00000063
"Visible87"=dword:00000000
"Width87"=dword:0000003c
"Position88"=dword:00000064
"Visible88"=dword:00000000
"Width88"=dword:0000005a
"Position89"=dword:00000065
"Visible89"=dword:00000000
"Width89"=dword:0000003c
"Position90"=dword:00000066
"Visible90"=dword:00000000
"Width90"=dword:00000050
"Position91"=dword:00000067
"Visible91"=dword:00000000
"Width91"=dword:00000046
"Position92"=dword:00000068
"Visible92"=dword:00000000
"Width92"=dword:0000005a
"Position93"=dword:00000069
"Visible93"=dword:00000000
"Width93"=dword:00000037
"Position94"=dword:0000006a
"Visible94"=dword:00000000
"Width94"=dword:0000003c
"Position95"=dword:0000006b
"Visible95"=dword:00000000
"Width95"=dword:0000003c
"Position96"=dword:0000006c
"Visible96"=dword:00000000
"Width96"=dword:00000046
"Position97"=dword:0000006d
"Visible97"=dword:00000000
"Width97"=dword:00000046
"Position98"=dword:0000006e
"Visible98"=dword:00000000
"Width98"=dword:00000055
"Position99"=dword:00000095
"Visible99"=dword:00000000
"Width99"=dword:00000073
"Position100"=dword:00000042
"Visible100"=dword:00000000
"Width100"=dword:00000041
"Position101"=dword:0000006f
"Visible101"=dword:00000000
"Width101"=dword:0000003c
"Position102"=dword:00000070
"Visible102"=dword:00000000
"Width102"=dword:0000003c
"Position103"=dword:00000092
"Visible103"=dword:00000000
"Width103"=dword:00000046
"Position104"=dword:00000093
"Visible104"=dword:00000000
"Width104"=dword:0000003c
"Position105"=dword:00000094
"Visible105"=dword:00000000
"Width105"=dword:00000041
"Position106"=dword:0000000b
"Visible106"=dword:00000001
"Width106"=dword:0000005a
"Position107"=dword:00000007
"Visible107"=dword:00000001
"Width107"=dword:00000028
"Position108"=dword:00000043
"Visible108"=dword:00000000
"Width108"=dword:00000050
"Position109"=dword:0000000e
"Visible109"=dword:00000000
"Width109"=dword:00000050
"Position110"=dword:0000000f
"Visible110"=dword:00000000
"Width110"=dword:00000055
"Position111"=dword:00000010
"Visible111"=dword:00000000
"Width111"=dword:00000082
"Position112"=dword:00000030
"Visible112"=dword:00000000
"Width112"=dword:00000087
"Position113"=dword:00000071
"Visible113"=dword:00000000
"Width113"=dword:00000050
"Position114"=dword:00000072
"Visible114"=dword:00000000
"Width114"=dword:00000050
"Position115"=dword:00000073
"Visible115"=dword:00000000
"Width115"=dword:00000050
"Position116"=dword:00000074
"Visible116"=dword:00000000
"Width116"=dword:00000050
"Position117"=dword:00000075
"Visible117"=dword:00000000
"Width117"=dword:00000050
"Position118"=dword:00000076
"Visible118"=dword:00000000
"Width118"=dword:00000050
"Position119"=dword:00000077
"Visible119"=dword:00000000
"Width119"=dword:00000050
"Position120"=dword:00000078
"Visible120"=dword:00000000
"Width120"=dword:00000050
"Position121"=dword:00000079
"Visible121"=dword:00000000
"Width121"=dword:00000050
"Position122"=dword:0000007a
"Visible122"=dword:00000000
"Width122"=dword:00000050
"Position123"=dword:0000007b
"Visible123"=dword:00000000
"Width123"=dword:00000050
"Position124"=dword:0000007c
"Visible124"=dword:00000000
"Width124"=dword:00000050
"Position125"=dword:0000007d
"Visible125"=dword:00000000
"Width125"=dword:00000050
"Position126"=dword:0000007e
"Visible126"=dword:00000000
"Width126"=dword:00000050
"Position127"=dword:0000007f
"Visible127"=dword:00000000
"Width127"=dword:00000050
"Position128"=dword:00000080
"Visible128"=dword:00000000
"Width128"=dword:00000050
"Position129"=dword:00000081
"Visible129"=dword:00000000
"Width129"=dword:00000050
"Position130"=dword:00000082
"Visible130"=dword:00000000
"Width130"=dword:00000050
"Position131"=dword:00000083
"Visible131"=dword:00000000
"Width131"=dword:00000050
"Position132"=dword:00000084
"Visible132"=dword:00000000
"Width132"=dword:00000050
"Position133"=dword:00000085
"Visible133"=dword:00000000
"Width133"=dword:00000050
"Position134"=dword:00000086
"Visible134"=dword:00000000
"Width134"=dword:00000050
"Position135"=dword:00000087
"Visible135"=dword:00000000
"Width135"=dword:00000050
"Position136"=dword:00000088
"Visible136"=dword:00000000
"Width136"=dword:00000050
"Position137"=dword:00000089
"Visible137"=dword:00000000
"Width137"=dword:00000050
"Position138"=dword:0000008a
"Visible138"=dword:00000000
"Width138"=dword:00000050
"Position139"=dword:0000008b
"Visible139"=dword:00000000
"Width139"=dword:00000050
"Position140"=dword:0000008c
"Visible140"=dword:00000000
"Width140"=dword:00000050
"Position141"=dword:0000008d
"Visible141"=dword:00000000
"Width141"=dword:00000050
"Position142"=dword:0000008e
"Visible142"=dword:00000000
"Width142"=dword:00000050
"Position143"=dword:0000008f
"Visible143"=dword:00000000
"Width143"=dword:00000050
"Position144"=dword:00000090
"Visible144"=dword:00000000
"Width144"=dword:00000050
"Position145"=dword:00000091
"Visible145"=dword:00000000
"Width145"=dword:00000050
"Position146"=dword:00000006
"Visible146"=dword:00000000
"Width146"=dword:00000037
"Position147"=dword:0000000c
"Visible147"=dword:00000000
"Width147"=dword:00000028
"Position148"=dword:0000000d
"Visible148"=dword:00000000
"Width148"=dword:00000037
"Position149"=dword:0000002f
"Visible149"=dword:00000001
"Width149"=dword:00000028

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-1326574676-682003330-1003\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout\Columns\Staff]
"Position0"=dword:00000000
"Visible0"=dword:00000001
"Width0"=dword:0000007d
"Position1"=dword:00000001
"Visible1"=dword:00000001
"Width1"=dword:00000064
"Position2"=dword:00000002
"Visible2"=dword:00000001
"Width2"=dword:00000086
"Position3"=dword:00000003
"Visible3"=dword:00000001
"Width3"=dword:00000069
"Position4"=dword:00000005
"Visible4"=dword:00000001
"Width4"=dword:00000028
"Position5"=dword:00000006
"Visible5"=dword:00000001
"Width5"=dword:00000028
"Position6"=dword:00000004
"Visible6"=dword:00000001
"Width6"=dword:00000028
"Position7"=dword:00000007
"Visible7"=dword:00000001
"Width7"=dword:00000070
"Position8"=dword:00000008
"Visible8"=dword:00000000
"Width8"=dword:00000050
"Position9"=dword:00000009
"Visible9"=dword:00000000
"Width9"=dword:0000004b
"Position10"=dword:0000000a
"Visible10"=dword:00000000
"Width10"=dword:0000002d
"Position11"=dword:0000000b
"Visible11"=dword:00000000
"Width11"=dword:0000003c
"Position12"=dword:0000000c
"Visible12"=dword:00000000
"Width12"=dword:0000004b
"Position13"=dword:0000000d
"Visible13"=dword:00000000
"Width13"=dword:00000064
"Position14"=dword:0000000e
"Visible14"=dword:00000000
"Width14"=dword:00000064
"Position15"=dword:0000000f
"Visible15"=dword:00000000
"Width15"=dword:0000004b
"Position16"=dword:00000010
"Visible16"=dword:00000000
"Width16"=dword:00000064
"Position17"=dword:00000011
"Visible17"=dword:00000000
"Width17"=dword:0000003c
"Position18"=dword:00000012
"Visible18"=dword:00000000
"Width18"=dword:0000004b
"Position19"=dword:00000013
"Visible19"=dword:00000000
"Width19"=dword:00000050
"Position20"=dword:00000014
"Visible20"=dword:00000000
"Width20"=dword:00000046
"Position21"=dword:00000015
"Visible21"=dword:00000000
"Width21"=dword:0000004b
"Position22"=dword:00000016
"Visible22"=dword:00000000
"Width22"=dword:00000046
"Position23"=dword:00000017
"Visible23"=dword:00000000
"Width23"=dword:00000046
"Position24"=dword:00000018
"Visible24"=dword:00000000
"Width24"=dword:0000003c
"Position25"=dword:00000019
"Visible25"=dword:00000000
"Width25"=dword:00000041
"Position26"=dword:0000001a
"Visible26"=dword:00000000
"Width26"=dword:0000003c
"Position27"=dword:0000001b
"Visible27"=dword:00000000
"Width27"=dword:00000055
"Position28"=dword:0000001c
"Visible28"=dword:00000000
"Width28"=dword:00000069
"Position29"=dword:0000001d
"Visible29"=dword:00000000
"Width29"=dword:0000006e
"Position30"=dword:0000001e
"Visible30"=dword:00000000
"Width30"=dword:00000064
"Position31"=dword:0000001f
"Visible31"=dword:00000000
"Width31"=dword:00000078
"Position32"=dword:00000020
"Visible32"=dword:00000000
"Width32"=dword:00000064
"Position33"=dword:00000021
"Visible33"=dword:00000000
"Width33"=dword:00000087
"Position34"=dword:00000022
"Visible34"=dword:00000000
"Width34"=dword:00000069
"Position35"=dword:00000023
"Visible35"=dword:00000000
"Width35"=dword:0000006e
"Position36"=dword:00000024
"Visible36"=dword:00000000
"Width36"=dword:00000073
"Position37"=dword:00000025
"Visible37"=dword:00000000
"Width37"=dword:0000004b
"Position38"=dword:00000026
"Visible38"=dword:00000000
"Width38"=dword:0000002d
"Position39"=dword:00000027
"Visible39"=dword:00000000
"Width39"=dword:00000055
"Position40"=dword:00000028
"Visible40"=dword:00000000
"Width40"=dword:00000046
"Position41"=dword:00000029
"Visible41"=dword:00000000
"Width41"=dword:0000004b
"Position42"=dword:0000002a
"Visible42"=dword:00000000
"Width42"=dword:0000003c
"Position43"=dword:0000002b
"Visible43"=dword:00000000
"Width43"=dword:00000046
"Position44"=dword:0000002c
"Visible44"=dword:00000000
"Width44"=dword:00000073
"Position45"=dword:0000002d
"Visible45"=dword:00000000
"Width45"=dword:0000004b
"Position46"=dword:0000002e
"Visible46"=dword:00000000
"Width46"=dword:00000073
"Position47"=dword:0000002f
"Visible47"=dword:00000000
"Width47"=dword:0000007d
"Position48"=dword:00000030
"Visible48"=dword:00000000
"Width48"=dword:0000006e
"Position49"=dword:00000031
"Visible49"=dword:00000000
"Width49"=dword:00000037
"Position50"=dword:00000032
"Visible50"=dword:00000000
"Width50"=dword:00000064
"Position51"=dword:00000033
"Visible51"=dword:00000000
"Width51"=dword:00000037
"Position52"=dword:00000034
"Visible52"=dword:00000000
"Width52"=dword:0000004b
"Position53"=dword:00000035
"Visible53"=dword:00000000
"Width53"=dword:00000046
"Position54"=dword:00000036
"Visible54"=dword:00000000
"Width54"=dword:00000037
"Position55"=dword:00000037
"Visible55"=dword:00000000
"Width55"=dword:0000003c
"Position56"=dword:00000038
"Visible56"=dword:00000000
"Width56"=dword:00000055
"Position57"=dword:00000039
"Visible57"=dword:00000000
"Width57"=dword:0000003c
"Position58"=dword:0000003a
"Visible58"=dword:00000000
"Width58"=dword:0000003c
"Position59"=dword:0000003b
"Visible59"=dword:00000000
"Width59"=dword:00000055
"Position60"=dword:0000003c
"Visible60"=dword:00000000
"Width60"=dword:00000046
"Position61"=dword:0000003d
"Visible61"=dword:00000000
"Width61"=dword:0000004b
"Position62"=dword:0000003e
"Visible62"=dword:00000000
"Width62"=dword:00000055
"Position63"=dword:0000003f
"Visible63"=dword:00000000
"Width63"=dword:0000005a
"Position64"=dword:00000040
"Visible64"=dword:00000000
"Width64"=dword:0000006e
"Position65"=dword:00000041
"Visible65"=dword:00000000
"Width65"=dword:00000050
"Position66"=dword:00000042
"Visible66"=dword:00000000
"Width66"=dword:00000032
"Position67"=dword:00000043
"Visible67"=dword:00000000
"Width67"=dword:00000064
"Position68"=dword:00000044
"Visible68"=dword:00000000
"Width68"=dword:0000004b
"Position69"=dword:00000045
"Visible69"=dword:00000000
"Width69"=dword:0000002d
"Position70"=dword:00000046
"Visible70"=dword:00000000
"Width70"=dword:0000004b
"Position71"=dword:00000047
"Visible71"=dword:00000000
"Width71"=dword:0000005a
"Position72"=dword:00000048
"Visible72"=dword:00000000
"Width72"=dword:0000005a
"Position73"=dword:00000049
"Visible73"=dword:00000000
"Width73"=dword:00000050
"Position74"=dword:0000004a
"Visible74"=dword:00000000
"Width74"=dword:0000004b
"Position75"=dword:0000004b
"Visible75"=dword:00000000
"Width75"=dword:00000050
"Position76"=dword:0000004c
"Visible76"=dword:00000000
"Width76"=dword:0000005a
"Position77"=dword:0000004d
"Visible77"=dword:00000000
"Width77"=dword:00000041
"Position78"=dword:0000004e
"Visible78"=dword:00000000
"Width78"=dword:00000041
"Position79"=dword:0000004f
"Visible79"=dword:00000000
"Width79"=dword:00000041
"Position80"=dword:00000050
"Visible80"=dword:00000000
"Width80"=dword:00000041
"Position81"=dword:00000051
"Visible81"=dword:00000000
"Width81"=dword:00000041
"Position82"=dword:00000052
"Visible82"=dword:00000000
"Width82"=dword:00000041
"Position83"=dword:00000053
"Visible83"=dword:00000000
"Width83"=dword:00000041
"Position84"=dword:00000054
"Visible84"=dword:00000000
"Width84"=dword:00000041
"Position85"=dword:00000055
"Visible85"=dword:00000000
"Width85"=dword:00000041
"Position86"=dword:00000056
"Visible86"=dword:00000000
"Width86"=dword:00000050

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-1326574676-682003330-1003\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout\Questionnaire]
"FormCountry"=dword:ffffffff
"FormAge"=dword:ffffffff
"FormFMStart"=dword:ffffffff
"FormScoutStart"=dword:ffffffff
"FormFMPeriodicity"=dword:ffffffff
"FormScoutPeriodicity"=dword:ffffffff
"FormScoutFrequency"=dword:ffffffff
"FormScoutRate"=dword:ffffffff
"FormInternetFrequency"=dword:ffffffff
"FormScoutPrice"=dword:ffffffff
"QuestionnaireComplete"=dword:00000000
"QuestionnaireReminds"=dword:00000000

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-1326574676-682003330-1003\Software\G*e*n*i*e*"!\FM Genie Scout\Rating]
"GKPositionCoef"=dword:00000000
"GKCurrentAbilityCoef"=dword:00000000
"GKCornersCoef"=dword:00000000
"GKCrossingCoef"=dword:00000000
"GKDribblingCoef"=dword:00000000
"GKFinishingCoef"=dword:00000000
"GKFirstTouchCoef"=dword:00000005
"GKFreeKicksCoef"=dword:00000000
"GKHeadingCoef"=dword:00000005
"GKLongShotsCoef"=dword:00000000
"GKLongThrowsCoef"=dword:00000000
"GKMarkingCoef"=dword:00000000
"GKPassingCoef"=dword:0000000a
"GKPenaltiesCoef"=dword:00000005
"GKTacklingCoef"=dword:0000000a
"GKTechniqueCoef"=dword:00000000
"GKLeftFootCoef"=dword:00000005
"GKRightFootCoef"=dword:00000005
"GKAggressionCoef"=dword:0000001e
"GKAnticipationCoef"=dword:0000000a
"GKBraveryCoef"=dword:0000001e
"GKComposureCoef"=dword:0000001e
"GKConcentrationCoef"=dword:00000014
"GKConsistencyCoef"=dword:00000014
"GKCreativityCoef"=dword:00000000
"GKDecisionsCoef"=dword:0000001e
"GKDeterminationCoef"=dword:00000014
"GKDirtinessCoef"=dword:fffffff6
"GKFlairCoef"=dword:00000005
"GKImportantMatchesCoef"=dword:00000014
"GKInfluenceCoef"=dword:0000000f
"GKOffTheBallCoef"=dword:00000000
"GKPositioningCoef"=dword:0000003c
"GKTeamworkCoef"=dword:0000000a
"GKWorkRateCoef"=dword:00000005
"GKAccelerationCoef"=dword:0000000a
"GKAgilityCoef"=dword:00000014
"GKBalanceCoef"=dword:00000014
"GKInjuryPronenessCoef"=dword:fffffff6
"GKJumpingCoef"=dword:00000050
"GKNaturalFitnessCoef"=dword:0000000a
"GKPaceCoef"=dword:00000000
"GKStaminaCoef"=dword:00000005
"GKStrengthCoef"=dword:0000001e
"GKVersatilityCoef"=dword:00000005
"GKAerialAbilityCoef"=dword:00000050
"GKCommandOfAreaCoef"=dword:00000032
"GKCommunicationCoef"=dword:0000003c
"GKEccentricityCoef"=dword:ffffffe7
"GKHandlingCoef"=dword:00000064
"GKKickingCoef"=dword:00000019
"GKOneOnOnesCoef"=dword:00000032
"GKReflexesCoef"=dword:00000064
"GKRushingOutCoef"=dword:0000001e
"GKTendencyToPunchCoef"=dword:ffffffe7
"GKThrowingCoef"=dword:00000019
"GKAdaptabilityCoef"=dword:0000000a
"GKAmbitionCoef"=dword:00000014
"GKControversyCoef"=dword:fffffffb
"GKLoyalityCoef"=dword:0000000a
"GKPressureCoef"=dword:00000014
"GKProfessionalismCoef"=dword:0000000f
"GKSportsmanshipCoef"=dword:0000000a
"GKTemperamentCoef"=dword:00000005
"SWPositionCoef"=dword:00000000
"SWCurrentAbilityCoef"=dword:00000000
"SWCornersCoef"=dword:0000000a
"SWCrossingCoef"=dword:00000005
"SWDribblingCoef"=dword:00000005
"SWFinishingCoef"=dword:00000005
"SWFirstTouchCoef"=dword:00000014
"SWFreeKicksCoef"=dword:0000000a
"SWHeadingCoef"=dword:00000064
"SWLongShotsCoef"=dword:00000005
"SWLongThrowsCoef"=dword:00000005
"SWMarkingCoef"=dword:00000064
"SWPassingCoef"=dword:00000014
"SWPenaltiesCoef"=dword:00000005
"SWTacklingCoef"=dword:00000064
"SWTechniqueCoef"=dword:0000000f
"SWLeftFootCoef"=dword:0000000a
"SWRightFootCoef"=dword:0000000a
"SWAggressionCoef"=dword:0000000f
"SWAnticipationCoef"=dword:00000014
"SWBraveryCoef"=dword:00000028
"SWComposureCoef"=dword:00000028
"SWConcentrationCoef"=dword:00000028
"SWConsistencyCoef"=dword:00000014
"SWCreativityCoef"=dword:00000005
"SWDecisionsCoef"=dword:0000001e
"SWDeterminationCoef"=dword:00000014
"SWDirtinessCoef"=dword:ffffffe7
"SWFlairCoef"=dword:00000005
"SWImportantMatchesCoef"=dword:00000014
"SWInfluenceCoef"=dword:0000000f
"SWOffTheBallCoef"=dword:00000005
"SWPositioningCoef"=dword:00000064
"SWTeamworkCoef"=dword:00000028
"SWWorkRateCoef"=dword:0000000a
"SWAccelerationCoef"=dword:00000019
"SWAgilityCoef"=dword:00000005
"SWBalanceCoef"=dword:00000014
"SWInjuryPronenessCoef"=dword:fffffff6
"SWJumpingCoef"=dword:00000050
"SWNaturalFitnessCoef"=dword:0000000a
"SWPaceCoef"=dword:00000019
"SWStaminaCoef"=dword:0000000f
"SWStrengthCoef"=dword:0000003c
"SWVersatilityCoef"=dword:00000005
"SWAerialAbilityCoef"=dword:00000000
"SWCommandOfAreaCoef"=dword:00000000
"SWCommunicationCoef"=dword:00000000
"SWEccentricityCoef"=dword:00000000
"SWHandlingCoef"=dword:00000000
"SWKickingCoef"=dword:00000000
"SWOneOnOnesCoef"=dword:00000005
"SWReflexesCoef"=dword:00000005
"SWRushingOutCoef"=dword:00000000
"SWTendencyToPunchCoef"=dword:00000000
"SWThrowingCoef"=dword:00000000
"SWAdaptabilityCoef"=dword:0000000a
"SWAmbitionCoef"=dword:00000014
"SWControversyCoef"=dword:fffffffb
"SWLoyalityCoef"=dword:0000000a
"SWPressureCoef"=dword:00000014
"SWProfessionalismCoef"=dword:0000000f
"SWSportsmanshipCoef"=dword:0000000a
"SWTemperamentCoef"=dword:00000005
"CBPositionCoef"=dword:00000000
"CBCurrentAbilityCoef"=dword:00000000
"CBCornersCoef"=dword:00000014
"CBCrossingCoef"=dword:0000000a
"CBDribblingCoef"=dword:00000005
"CBFinishingCoef"=dword:00000005
"CBFirstTouchCoef"=dword:00000014
"CBFreeKicksCoef"=dword:00000014
"CBHeadingCoef"=dword:00000064
"CBLongShotsCoef"=dword:00000005
"CBLongThrowsCoef"=dword:00000005
"CBMarkingCoef"=dword:00000050
"CBPassingCoef"=dword:0000001e
"CBPenaltiesCoef"=dword:00000005
"CBTacklingCoef"=dword:00000064
"CBTechniqueCoef"=dword:0000000f
"CBLeftFootCoef"=dword:0000000a
"CBRightFootCoef"=dword:0000000a
"CBAggressionCoef"=dword:0000000f
"CBAnticipationCoef"=dword:00000014
"CBBraveryCoef"=dword:00000028
"CBComposureCoef"=dword:0000001e
"CBConcentrationCoef"=dword:0000001e
"CBConsistencyCoef"=dword:00000014
"CBCreativityCoef"=dword:00000005
"CBDecisionsCoef"=dword:0000001e
"CBDeterminationCoef"=dword:00000014
"CBDirtinessCoef"=dword:ffffffec
"CBFlairCoef"=dword:00000005
"CBImportantMatchesCoef"=dword:00000014
"CBInfluenceCoef"=dword:0000000f
"CBOffTheBallCoef"=dword:0000000a
"CBPositioningCoef"=dword:00000050
"CBTeamworkCoef"=dword:00000028
"CBWorkRateCoef"=dword:0000000a
"CBAccelerationCoef"=dword:00000023
"CBAgilityCoef"=dword:00000005
"CBBalanceCoef"=dword:00000014
"CBInjuryPronenessCoef"=dword:fffffff6
"CBJumpingCoef"=dword:00000050
"CBNaturalFitnessCoef"=dword:0000000a
"CBPaceCoef"=dword:00000023
"CBStaminaCoef"=dword:00000014
"CBStrengthCoef"=dword:00000032
"CBVersatilityCoef"=dword:00000005
"CBAerialAbilityCoef"=dword:00000000
"CBCommandOfAreaCoef"=dword:00000000
"CBCommunicationCoef"=dword:00000000
"CBEccentricityCoef"=dword:00000000
"CBHandlingCoef"=dword:00000000
"CBKickingCoef"=dword:00000000
"CBOneOnOnesCoef"=dword:00000005
"CBReflexesCoef"=dword:00000005
"CBRushingOutCoef"=dword:00000000
"CBTendencyToPunchCoef"=dword:00000000
"CBThrowingCoef"=dword:00000000
"CBAdaptabilityCoef"=dword:0000000a
"CBAmbitionCoef"=dword:00000014
"CBControversyCoef"=dword:fffffffb
"CBLoyalityCoef"=dword:0000000a
"CBPressureCoef"=dword:00000014
"CBProfessionalismCoef"=dword:0000000f
"CBSportsmanshipCoef"=dword:0000000a
"CBTemperamentCoef"=dword:00000005
"FBPositionCoef"=dword:00000000
"FBCurrentAbilityCoef"=dword:00000000
"FBCornersCoef"=dword:00000014
"FBCrossingCoef"=dword:00000023
"FBDribblingCoef"=dword:0000001e
"FBFinishingCoef"=dword:0000000a
"FBFirstTouchCoef"=dword:00000014
"FBFreeKicksCoef"=dword:00000014
"FBHeadingCoef"=dword:0000003c
"FBLongShotsCoef"=dword:0000000a
"FBLongThrowsCoef"=dword:0000000a
"FBMarkingCoef"=dword:00000050
"FBPassingCoef"=dword:00000023
"FBPenaltiesCoef"=dword:00000005
"FBTacklingCoef"=dword:00000064
"FBTechniqueCoef"=dword:0000001e
"FBLeftFootCoef"=dword:0000000a
"FBRightFootCoef"=dword:0000000a
"FBAggressionCoef"=dword:0000000f
"FBAnticipationCoef"=dword:0000003c
"FBBraveryCoef"=dword:00000019
"FBComposureCoef"=dword:00000019
"FBConcentrationCoef"=dword:0000001e
"FBConsistencyCoef"=dword:00000014
"FBCreativityCoef"=dword:0000000a
"FBDecisionsCoef"=dword:00000019
"FBDeterminationCoef"=dword:00000014
"FBDirtinessCoef"=dword:fffffff1
"FBFlairCoef"=dword:00000005
"FBImportantMatchesCoef"=dword:00000014
"FBInfluenceCoef"=dword:0000000f
"FBOffTheBallCoef"=dword:0000000f
"FBPositioningCoef"=dword:00000050
"FBTeamworkCoef"=dword:00000014
"FBWorkRateCoef"=dword:00000014
"FBAccelerationCoef"=dword:00000032
"FBAgilityCoef"=dword:00000005
"FBBalanceCoef"=dword:00000014
"FBInjuryPronenessCoef"=dword:fffffff6
"FBJumpingCoef"=dword:0000003c
"FBNaturalFitnessCoef"=dword:0000000a
"FBPaceCoef"=dword:00000032
"FBStaminaCoef"=dword:00000032
"FBStrengthCoef"=dword:00000028
"FBVersatilityCoef"=dword:00000005
"FBAerialAbilityCoef"=dword:00000000
"FBCommandOfAreaCoef"=dword:00000000
"FBCommunicationCoef"=dword:00000000
"FBEccentricityCoef"=dword:00000000
"FBHandlingCoef"=dword:00000000
"FBKickingCoef"=dword:00000000
"FBOneOnOnesCoef"=dword:00000005
"FBReflexesCoef"=dword:00000005
"FBRushingOutCoef"=dword:00000000
"FBTendencyToPunchCoef"=dword:00000000
"FBThrowingCoef"=dword:00000000
"FBAdaptabilityCoef"=dword:0000000a
"FBAmbitionCoef"=dword:00000014
"FBControversyCoef"=dword:fffffffb
"FBLoyalityCoef"=dword:0000000a
"FBPressureCoef"=dword:00000014
"FBProfessionalismCoef"=dword:0000000f
"FBSportsmanshipCoef"=dword:0000000a
"FBTemperamentCoef"=dword:00000005
"WBPositionCoef"=dword:00000000
"WBCurrentAbilityCoef"=dword:00000000
"WBCornersCoef"=dword:00000014
"WBCrossingCoef"=dword:0000004b
"WBDribblingCoef"=dword:0000003c
"WBFinishingCoef"=dword:0000001e
"WBFirstTouchCoef"=dword:00000019
"WBFreeKicksCoef"=dword:00000014
"WBHeadingCoef"=dword:00000019
"WBLongShotsCoef"=dword:0000000f
"WBLongThrowsCoef"=dword:0000000f
"WBMarkingCoef"=dword:0000003c
"WBPassingCoef"=dword:00000028
"WBPenaltiesCoef"=dword:00000005
"WBTacklingCoef"=dword:00000050
"WBTechniqueCoef"=dword:00000032
"WBLeftFootCoef"=dword:0000000a
"WBRightFootCoef"=dword:0000000a
"WBAggressionCoef"=dword:0000000a
"WBAnticipationCoef"=dword:00000032
"WBBraveryCoef"=dword:0000000f
"WBComposureCoef"=dword:00000014
"WBConcentrationCoef"=dword:00000019
"WBConsistencyCoef"=dword:00000014
"WBCreativityCoef"=dword:00000014
"WBDecisionsCoef"=dword:00000014
"WBDeterminationCoef"=dword:00000014
"WBDirtinessCoef"=dword:fffffff6
"WBFlairCoef"=dword:0000000a
"WBImportantMatchesCoef"=dword:00000014
"WBInfluenceCoef"=dword:0000000a
"WBOffTheBallCoef"=dword:00000014
"WBPositioningCoef"=dword:0000003c
"WBTeamworkCoef"=dword:00000014
"WBWorkRateCoef"=dword:0000001e
"WBAccelerationCoef"=dword:00000050
"WBAgilityCoef"=dword:00000005
"WBBalanceCoef"=dword:0000000f
"WBInjuryPronenessCoef"=dword:fffffff6
"WBJumpingCoef"=dword:00000019
"WBNaturalFitnessCoef"=dword:0000000a
"WBPaceCoef"=dword:0000005a
"WBStaminaCoef"=dword:0000004b
"WBStrengthCoef"=dword:00000028
"WBVersatilityCoef"=dword:00000005
"WBAerialAbilityCoef"=dword:00000000
"WBCommandOfAreaCoef"=dword:00000000
"WBCommunicationCoef"=dword:00000000
"WBEccentricityCoef"=dword:00000000
"WBHandlingCoef"=dword:00000000
"WBKickingCoef"=dword:00000000
"WBOneOnOnesCoef"=dword:00000005
"WBReflexesCoef"=dword:00000005
"WBRushingOutCoef"=dword:00000000
"WBTendencyToPunchCoef"=dword:00000000
"WBThrowingCoef"=dword:00000000
"WBAdaptabilityCoef"=dword:0000000a
"WBAmbitionCoef"=dword:00000014
"WBControversyCoef"=dword:fffffffb
"WBLoyalityCoef"=dword:0000000a
"WBPressureCoef"=dword:00000014
"WBProfessionalismCoef"=dword:0000000f
"WBSportsmanshipCoef"=dword:0000000a
"WBTemperamentCoef"=dword:00000005
"DMPositionCoef"=dword:00000000
"DMCurrentAbilityCoef"=dword:00000000
"DMCornersCoef"=dword:00000014
"DMCrossingCoef"=dword:00000028
"DMDribblingCoef"=dword:00000019
"DMFinishingCoef"=dword:0000001e
"DMFirstTouchCoef"=dword:00000019
"DMFreeKicksCoef"=dword:00000014
"DMHeadingCoef"=dword:00000032
"DMLongShotsCoef"=dword:00000014
"DMLongThrowsCoef"=dword:0000000a
"DMMarkingCoef"=dword:0000004b
"DMPassingCoef"=dword:00000032
"DMPenaltiesCoef"=dword:00000005
"DMTacklingCoef"=dword:00000050
"DMTechniqueCoef"=dword:0000001e
"DMLeftFootCoef"=dword:0000000a
"DMRightFootCoef"=dword:0000000a
"DMAggressionCoef"=dword:00000028
"DMAnticipationCoef"=dword:00000028
"DMBraveryCoef"=dword:0000000f
"DMComposureCoef"=dword:00000014
"DMConcentrationCoef"=dword:00000019
"DMConsistencyCoef"=dword:00000014
"DMCreativityCoef"=dword:00000019
"DMDecisionsCoef"=dword:00000014
"DMDeterminationCoef"=dword:00000014
"DMDirtinessCoef"=dword:fffffff6
"DMFlairCoef"=dword:0000000f
"DMImportantMatchesCoef"=dword:00000014
"DMInfluenceCoef"=dword:0000000f
"DMOffTheBallCoef"=dword:00000019
"DMPositioningCoef"=dword:0000003c
"DMTeamworkCoef"=dword:0000001e
"DMWorkRateCoef"=dword:0000003c
"DMAccelerationCoef"=dword:00000028
"DMAgilityCoef"=dword:00000005
"DMBalanceCoef"=dword:0000000f
"DMInjuryPronenessCoef"=dword:fffffff6
"DMJumpingCoef"=dword:00000028
"DMNaturalFitnessCoef"=dword:0000000a
"DMPaceCoef"=dword:00000023
"DMStaminaCoef"=dword:00000041
"DMStrengthCoef"=dword:00000032
"DMVersatilityCoef"=dword:00000005
"DMAerialAbilityCoef"=dword:00000000
"DMCommandOfAreaCoef"=dword:00000000
"DMCommunicationCoef"=dword:00000000
"DMEccentricityCoef"=dword:00000000
"DMHandlingCoef"=dword:00000000
"DMKickingCoef"=dword:00000000
"DMOneOnOnesCoef"=dword:00000005
"DMReflexesCoef"=dword:00000005
"DMRushingOutCoef"=dword:00000000
"DMTendencyToPunchCoef"=dword:00000000
"DMThrowingCoef"=dword:00000000
"DMAdaptabilityCoef"=dword:0000000a
"DMAmbitionCoef"=dword:00000014
"DMControversyCoef"=dword:fffffffb
"DMLoyalityCoef"=dword:0000000a
"DMPressureCoef"=dword:00000014
"DMProfessionalismCoef"=dword:0000000f
"DMSportsmanshipCoef"=dword:0000000a
"DMTemperamentCoef"=dword:00000005
"MPositionCoef"=dword:00000000
"MCurrentAbilityCoef"=dword:00000000
"MCornersCoef"=dword:00000019
"MCrossingCoef"=dword:00000032
"MDribblingCoef"=dword:00000032
"MFinishingCoef"=dword:00000028
"MFirstTouchCoef"=dword:0000001e
"MFreeKicksCoef"=dword:00000014
"MHeadingCoef"=dword:00000028
"MLongShotsCoef"=dword:00000019
"MLongThrowsCoef"=dword:0000000a
"MMarkingCoef"=dword:00000028
"MPassingCoef"=dword:0000004b
"MPenaltiesCoef"=dword:00000005
"MTacklingCoef"=dword:00000028
"MTechniqueCoef"=dword:00000032
"MLeftFootCoef"=dword:0000000a
"MRightFootCoef"=dword:0000000a
"MAggressionCoef"=dword:0000001e
"MAnticipationCoef"=dword:00000028
"MBraveryCoef"=dword:0000000a
"MComposureCoef"=dword:00000014
"MConcentrationCoef"=dword:00000014
"MConsistencyCoef"=dword:00000014
"MCreativityCoef"=dword:0000003c
"MDecisionsCoef"=dword:00000014
"MDeterminationCoef"=dword:00000014
"MDirtinessCoef"=dword:fffffffb
"MFlairCoef"=dword:00000014
"MImportantMatchesCoef"=dword:00000014
"MInfluenceCoef"=dword:0000000a
"MOffTheBallCoef"=dword:0000001e
"MPositioningCoef"=dword:00000028
"MTeamworkCoef"=dword:00000023
"MWorkRateCoef"=dword:00000032
"MAccelerationCoef"=dword:0000002d
"MAgilityCoef"=dword:00000005
"MBalanceCoef"=dword:0000000a
"MInjuryPronenessCoef"=dword:fffffff6
"MJumpingCoef"=dword:00000028
"MNaturalFitnessCoef"=dword:0000000a
"MPaceCoef"=dword:00000028
"MStaminaCoef"=dword:0000003c
"MStrengthCoef"=dword:00000023
"MVersatilityCoef"=dword:00000005
"MAerialAbilityCoef"=dword:00000000
"MCommandOfAreaCoef"=dword:00000000
"MCommunicationCoef"=dword:00000000
"MEccentricityCoef"=dword:00000000
"MHandlingCoef"=dword:00000000
"MKickingCoef"=dword:00000000
"MOneOnOnesCoef"=dword:00000005
"MReflexesCoef"=dword:00000005
"MRushingOutCoef"=dword:00000000
"MTendencyToPunchCoef"=dword:00000000
"MThrowingCoef"=dword:00000000
"MAdaptabilityCoef"=dword:0000000a
"MAmbitionCoef"=dword:00000014
"MControversyCoef"=dword:fffffffb
"MLoyalityCoef"=dword:0000000a
"MPressureCoef"=dword:00000014
"MProfessionalismCoef"=dword:0000000f
"MSportsmanshipCoef"=dword:0000000a
"MTemperamentCoef"=dword:00000005
"AMPositionCoef"=dword:00000000
"AMCurrentAbilityCoef"=dword:00000000
"AMCornersCoef"=dword:00000019
"AMCrossingCoef"=dword:00000046
"AMDribblingCoef"=dword:00000046
"AMFinishingCoef"=dword:00000032
"AMFirstTouchCoef"=dword:00000028
"AMFreeKicksCoef"=dword:00000014
"AMHeadingCoef"=dword:0000001e
"AMLongShotsCoef"=dword:0000001e
"AMLongThrowsCoef"=dword:00000005
"AMMarkingCoef"=dword:0000000f
"AMPassingCoef"=dword:00000064
"AMPenaltiesCoef"=dword:00000005
"AMTacklingCoef"=dword:0000000a
"AMTechniqueCoef"=dword:00000050
"AMLeftFootCoef"=dword:0000000a
"AMRightFootCoef"=dword:0000000a
"AMAggressionCoef"=dword:0000000a
"AMAnticipationCoef"=dword:00000023
"AMBraveryCoef"=dword:0000000a
"AMComposureCoef"=dword:00000014
"AMConcentrationCoef"=dword:00000014
"AMConsistencyCoef"=dword:00000014
"AMCreativityCoef"=dword:00000064
"AMDecisionsCoef"=dword:00000014
"AMDeterminationCoef"=dword:00000014
"AMDirtinessCoef"=dword:fffffffb
"AMFlairCoef"=dword:0000001e
"AMImportantMatchesCoef"=dword:00000014
"AMInfluenceCoef"=dword:0000000a
"AMOffTheBallCoef"=dword:00000028
"AMPositioningCoef"=dword:00000014
"AMTeamworkCoef"=dword:00000028
"AMWorkRateCoef"=dword:00000019
"AMAccelerationCoef"=dword:00000032
"AMAgilityCoef"=dword:0000000a
"AMBalanceCoef"=dword:0000000a
"AMInjuryPronenessCoef"=dword:fffffff6
"AMJumpingCoef"=dword:00000014
"AMNaturalFitnessCoef"=dword:0000000a
"AMPaceCoef"=dword:00000032
"AMStaminaCoef"=dword:00000028
"AMStrengthCoef"=dword:00000014
"AMVersatilityCoef"=dword:00000005
"AMAerialAbilityCoef"=dword:00000000
"AMCommandOfAreaCoef"=dword:00000000
"AMCommunicationCoef"=dword:00000000
"AMEccentricityCoef"=dword:00000000
"AMHandlingCoef"=dword:00000000
"AMKickingCoef"=dword:00000000
"AMOneOnOnesCoef"=dword:00000005
"AMReflexesCoef"=dword:00000005
"AMRushingOutCoef"=dword:00000000
"AMTendencyToPunchCoef"=dword:00000000
"AMThrowingCoef"=dword:00000000
"AMAdaptabilityCoef"=dword:0000000a
"AMAmbitionCoef"=dword:00000014
"AMControversyCoef"=dword:fffffffb
"AMLoyalityCoef"=dword:0000000a
"AMPressureCoef"=dword:00000014
"AMProfessionalismCoef"=dword:0000000f
"AMSportsmanshipCoef"=dword:0000000a
"AMTemperamentCoef"=dword:00000005
"WPositionCoef"=dword:00000000
"WCurrentAbilityCoef"=dword:00000000
"WCornersCoef"=dword:00000019
"WCrossingCoef"=dword:00000064
"WDribblingCoef"=dword:00000064
"WFinishingCoef"=dword:0000003c
"WFirstTouchCoef"=dword:0000001e
"WFreeKicksCoef"=dword:00000014
"WHeadingCoef"=dword:00000014
"WLongShotsCoef"=dword:00000019
"WLongThrowsCoef"=dword:0000000a
"WMarkingCoef"=dword:00000019
"WPassingCoef"=dword:0000003c
"WPenaltiesCoef"=dword:00000005
"WTacklingCoef"=dword:00000014
"WTechniqueCoef"=dword:00000050
"WLeftFootCoef"=dword:0000000a
"WRightFootCoef"=dword:0000000a
"WAggressionCoef"=dword:0000000a
"WAnticipationCoef"=dword:00000023
"WBraveryCoef"=dword:0000000a
"WComposureCoef"=dword:00000014
"WConcentrationCoef"=dword:00000014
"WConsistencyCoef"=dword:00000014
"WCreativityCoef"=dword:00000032
"WDecisionsCoef"=dword:0000000f
"WDeterminationCoef"=dword:00000014
"WDirtinessCoef"=dword:fffffffb
"WFlairCoef"=dword:0000001e
"WImportantMatchesCoef"=dword:00000014
"WInfluenceCoef"=dword:00000005
"WOffTheBallCoef"=dword:00000032
"WPositioningCoef"=dword:00000019
"WTeamworkCoef"=dword:0000001e
"WWorkRateCoef"=dword:0000001e
"WAccelerationCoef"=dword:00000050
"WAgilityCoef"=dword:00000014
"WBalanceCoef"=dword:0000000a
"WInjuryPronenessCoef"=dword:fffffff6
"WJumpingCoef"=dword:00000014
"WNaturalFitnessCoef"=dword:0000000a
"WPaceCoef"=dword:00000064
"WStaminaCoef"=dword:00000032
"WStrengthCoef"=dword:00000014
"WVersatilityCoef"=dword:00000005
"WAerialAbilityCoef"=dword:00000000
"WCommandOfAreaCoef"=dword:00000000
"WCommunicationCoef"=dword:00000000
"WEccentricityCoef"=dword:00000000
"WHandlingCoef"=dword:00000000
"WKickingCoef"=dword:00000000
"WOneOnOnesCoef"=dword:00000005
"WReflexesCoef"=dword:00000005
"WRushingOutCoef"=dword:00000000
"WTendencyToPunchCoef"=dword:00000000
"WThrowingCoef"=dword:00000000
"WAdaptabilityCoef"=dword:0000000a
"WAmbitionCoef"=dword:00000014
"WControversyCoef"=dword:fffffffb
"WLoyalityCoef"=dword:0000000a
"WPressureCoef"=dword:00000014
"WProfessionalismCoef"=dword:0000000f
"WSportsmanshipCoef"=dword:0000000a
"WTemperamentCoef"=dword:00000005
"FSTPositionCoef"=dword:00000000
"FSTCurrentAbilityCoef"=dword:00000000
"FSTCornersCoef"=dword:00000014
"FSTCrossingCoef"=dword:0000001e
"FSTDribblingCoef"=dword:00000050
"FSTFinishingCoef"=dword:00000064
"FSTFirstTouchCoef"=dword:00000028
"FSTFreeKicksCoef"=dword:00000014
"FSTHeadingCoef"=dword:0000003c
"FSTLongShotsCoef"=dword:0000001e
"FSTLongThrowsCoef"=dword:00000005
"FSTMarkingCoef"=dword:0000000a
"FSTPassingCoef"=dword:00000028
"FSTPenaltiesCoef"=dword:00000005
"FSTTacklingCoef"=dword:0000000a
"FSTTechniqueCoef"=dword:0000004b
"FSTLeftFootCoef"=dword:0000000a
"FSTRightFootCoef"=dword:0000000a
"FSTAggressionCoef"=dword:00000014
"FSTAnticipationCoef"=dword:00000014
"FSTBraveryCoef"=dword:0000000f
"FSTComposureCoef"=dword:00000014
"FSTConcentrationCoef"=dword:00000014
"FSTConsistencyCoef"=dword:00000014
"FSTCreativityCoef"=dword:00000032
"FSTDecisio

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Ovde nema aktivnog malware-a. Samo jedan zaostali trag u registru za ukloniti. Da bi to uradio, pokreni HijackThis, skeniraj i čekiraj sledeću liniju:

O21 - SSODL: UpdateCheck - {ABB02609-E658-4090-B68E-C9DD7C3CD13D} - C:\WINDOWS\system32\hpbmwjno.dll (file missing)


Klikni Fix checked.
Za preostale probleme možeš potražiti savete u forumu Windows.

offline
 • Pridružio: 17 Sep 2008
 • Poruke: 8

kad upalim komp prijavljuje

Windows cannot find C/ComboFix/HIDEC.exe

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Potrebno je deinstalirati ComboFix:
klikni start (ili ), a zatim RUN.

Na Visti koristiti Start Search polje ukoliko Run nije dostupan.

U liniju za unos teksta ukucaj (iskopiraj) sledeće:

combofix /u

Primeti da postoji razmak između "ComboFix" i "/u".a zatim klikni OK (ili pritisni Enter).


Sačekaj da se proces deinstalacije završi.
Ukoliko to ne reši problem, klikni Start, Run i ukucaj:

regeditKada se program pokrene, klikni Edit > Find...

U polje ua unos teksta ukucaj:

HIDEC.exe


Čekiraj Keys, Values, Data i klikni Find Next.


Kada stavka bude pronađena, napravi screenshot kompletnog prozora prozora (da se vidi statusna linija).

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 693 korisnika na forumu :: 32 registrovanih, 7 sakrivenih i 654 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: bankulen, boki99, cikadeda, doom83, Dorcolac, dragon986, Drug pukovnik, goxin, h8propaganda, indja, Khaless, Kibice, LepizLoca, MB120mm, Mercury, mikrimaus, milenko crazy north, milos.cbr, miodrag, mushroom, Ognjen D., Oluj2.1, Panter, Regrut Boskica, sakota79, ssekir75, stegonosa, tomigun, tomo pauk, vathra, VJ, vobo