Komp poludeo, internet isto

Komp poludeo, internet isto

offline
 • Pridružio: 28 Mar 2008
 • Poruke: 125

Dakle ni Avira ne pomaze, prijavljuje mi uporno virus koji ne mogu niti da izbrisem niti da ignore-ujem sve dok ne ugasim aviru. Imam i SygateFirewall koji se blokira cim upalim komp. evo log-a

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 19.53.49, on 21/07/2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programmi\Sygate\SPF\smc.exe
C:\Programmi\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Programmi\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Programmi\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Programmi\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Programmi\File comuni\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programmi\Registry Mechanic\RegMech.exe
C:\documents and settings\proprietario\impostazioni locali\dati applicazioni\geqqe.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programmi\File comuni\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Programmi\File comuni\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
C:\Programmi\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Programmi\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Programmi\File comuni\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Programmi\Autodesk\3ds Max 2008\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2008_32server.exe
C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Programmi\Opera\opera.exe
C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
C:\Documents and Settings\Proprietario\Desktop\Nuova cartella\TR3.exe.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Collegamenti
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Programmi\File comuni\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programmi\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Programmi\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Programmi\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Programmi\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Programmi\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Programmi\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Programmi\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programmi\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Programmi\File comuni\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [RegistryMechanic] C:\Programmi\Registry Mechanic\RegMech.exe /H
O4 - HKCU\..\Run: [cdoosoft] C:\WINDOWS\system32\olhrwef.exe
O4 - HKCU\..\Run: [geqqe] "c:\documents and settings\proprietario\impostazioni locali\dati applicazioni\geqqe.exe" geqqe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVIZIO LOCALE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVIZIO DI RETE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&sporta in Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Invia a OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: I&nvia a OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Programmi\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Programmi\File comuni\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Programmi\File comuni\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Programmi\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Programmi\File comuni\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Servizio di Google Update (gupdate1c9991c7bf6fb0c) (gupdate1c9991c7bf6fb0c) - Google Inc. - C:\Programmi\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Programmi\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Servizio iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Programmi\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Programmi\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max 2008 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsMax2008_32) - Unknown owner - C:\Programmi\Autodesk\3ds Max 2008\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2008_32server.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Programmi\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Programmi\Sygate\SPF\smc.exe

--
End of file - 6847 bytes

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Preuzmi sUBs-ov ComboFix sa sledeće adrese na Desktop:


Bleeping Computer
Klikni desnim tasterom na link i odaberi opciju Save Target As... (Save Link As..., Save Linked Content As... ili sličnu);
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberi Desktop i klikni Save.
Kada preuzimanje programa bude završeno:
zatvori pokrenute programe;
deaktiviraj zaštitni softver (uputstvo);
dvoklikom pokreni program ComboFix.

U toku rada, ComboFix će:proveriti postoji li novija verzija programa:
klikni Yes ako bude ponuđeno preuzimanje iste.
prikazati DISCLAIMER OF WARRANTY ON SOFTWARE:
klikni Yes kako bi proces bio nastavljen.
ako Recovery Console nije instalirana, ponuditi instalaciju:
prihvati klikom na Yes i isprati postupak.
postaviti/dati određeni broj upita/obaveštenja:
prihvati klikom na Yes ili OK.
po potrebi, restartovati Windows (više puta);
na kraju rada, otvoriti Notepad sa izveštajem o skeniranju.


Iskopiraj izveštaj koji je ComboFix napravio u temu na forumu:
klikni desnim tasterom miša u prozor Notepad-a i izaberi Select All;
klikni desnim tasterom miša na obeleženi tekst i izaberi Copy;
klikni desnim tasterom miša u polje za pisanje poruke i izaberi Paste.


Napomena:Izveštaj će biti sačuvan pod nazivom ComboFix.txt na sistemskoj particiji (tipična lokacija: C:\ComboFix.txt);
Ukoliko nakon slanja poruke primetiš da izveštaj nije kompletan, iskoristi opciju Prikači fajl za prilaganje file-a C:\ComboFix.txt uz poruku.

offline
 • Pridružio: 28 Mar 2008
 • Poruke: 125

Napisano: 14 Avg 2009 22:18

Izvinjavam se zbog duge pauze, evo rezultata:

ComboFix 09-08-10.06 - Proprietario 14/08/2009 21.54.51.1.2 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.39.1040.18.1023.612 [GMT 2:00]
Eseguito da: c:\documents and settings\Proprietario\Desktop\ComboFix.exe
FW: Sygate Personal Firewall *enabled* {BE898FE3-CD0B-4014-85A9-03DB9923DDB6}
* Creato nuovo punto di ripristino

ATTENZIONE - QUESTO PC NON HA LA CONSOLE DI RIPRISTINO DI EMERGENZA INSTALLATA !!
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Altre eliminazioni )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\1xniph.bat
C:\8rcahp.exe
c:\documents and settings\Proprietario\Impostazioni locali\Dati applicazioni\ugmusai.dat
c:\documents and settings\Proprietario\Impostazioni locali\Dati applicazioni\ugmusai.exe
c:\documents and settings\Proprietario\Impostazioni locali\Dati applicazioni\ugmusai_nav.dat
c:\documents and settings\Proprietario\Impostazioni locali\Dati applicazioni\ugmusai_navps.dat
C:\ljnhwt.bat
C:\qothmn.cmd
c:\windows\AhnRpta.exe
c:\windows\system32\e8main0.dll
c:\windows\system32\e8main1.dll
c:\windows\system32\nmdfgds0.dll
c:\windows\system32\nmdfgds1.dll
c:\windows\system32\olhrwef.exe


.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Driver/Servizi )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

-------\Service_AVPsys


((((((((((((((((((((((((( Files Creati Da 2009-07-14 al 2009-08-14 )))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-07-19 22:27 . 2009-08-14 13:12 -------- d-----w- c:\documents and settings\Proprietario\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Temp

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-08-14 20:07 . 2008-11-06 14:05 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Dati applicazioni\TEMP
2009-08-14 19:48 . 2008-11-11 16:12 -------- d-----w- c:\programmi\ApexDC++
2009-08-14 13:11 . 2009-02-27 20:44 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Dati applicazioni\Google Updater
2009-07-20 22:23 . 2009-06-18 17:42 115200 ----a-w- c:\windows\system32\nmdfgds0.VIR
2009-06-27 22:42 . 2009-02-21 19:26 -------- d-----w- c:\documents and settings\Proprietario\Dati applicazioni\uTorrent
2009-06-18 17:49 . 2009-06-18 17:47 -------- d-----w- c:\programmi\PhotoModelerPro5
2009-01-27 01:34 . 2009-01-27 01:34 1044480 ----a-w- c:\programmi\opera\program\plugins\libdivx.dll
2009-01-27 01:34 . 2009-01-27 01:34 200704 ----a-w- c:\programmi\opera\program\plugins\ssldivx.dll
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Punti Reg Caricati ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Nota* i valori vuoti & legittimi/default non sono visualizzati.
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RegistryMechanic"="c:\programmi\Registry Mechanic\RegMech.exe" [2008-07-08 2828184]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ATIPTA"="c:\programmi\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2004-05-15 339968]
"SmcService"="c:\progra~1\Sygate\SPF\smc.exe" [2004-10-15 2577632]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\programmi\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 34672]
"GrooveMonitor"="c:\programmi\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-26 31016]
"SunJavaUpdateSched"="c:\programmi\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2008-11-10 136600]
"TkBellExe"="c:\programmi\File comuni\Real\Update_OB\realsched.exe" [2009-03-07 198160]
"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" - c:\windows\SOUNDMAN.EXE [2004-06-18 67584]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-19 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]
@="Service"

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Programmi\\Messenger\\msmsgs.exe"=
"c:\\Programmi\\ApexDC++\\ApexDC.exe"=
"c:\\Programmi\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
"c:\\Programmi\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=
"c:\\Programmi\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=
"c:\\Programmi\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Programmi\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
"c:\\Programmi\\Autodesk\\Backburner\\monitor.exe"=
"c:\\Programmi\\Autodesk\\Backburner\\manager.exe"=
"c:\\Programmi\\Autodesk\\Backburner\\server.exe"=
"c:\\Programmi\\Autodesk\\3ds Max 2008\\3dsmax.exe"=
"c:\\Programmi\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
"c:\\Programmi\\iTunes\\iTunes.exe"=
"c:\\Programmi\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
"c:\\Programmi\\eMule AdunanzA\\eMule_AdnzA.exe"=
"c:\\Program Files\\Real\\RealPlayer\\realplay.exe"=
"c:\\Programmi\\Opera\\opera.exe"=
"c:\\Programmi\\SopCast\\adv\\SopAdver.exe"=
"c:\\Programmi\\SopCast\\SopCast.exe"=
"c:\\Programmi\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R3 CONAN;CONAN;c:\windows\system32\drivers\o2mmb.sys [28/09/2008 18.45.20 191092]
R3 MbxStby;MbxStby;c:\windows\system32\drivers\MbxStby.sys [28/09/2008 18.45.20 6100]
S2 gupdate1c9991c7bf6fb0c;Servizio di Google Update (gupdate1c9991c7bf6fb0c);c:\programmi\Google\Update\GoogleUpdate.exe [27/02/2009 22.46.33 133104]
S3 PRISM_A00;PRISM 802.11 Driver;c:\windows\system32\drivers\PRISMA00.sys [28/09/2008 18.42.21 388448]
.
Contenuto della cartella 'Scheduled Tasks'

2009-08-14 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job
- c:\programmi\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-02-27 16:30]

2009-08-14 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
- c:\programmi\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-02-27 20:46]

2009-08-14 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
- c:\programmi\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-02-27 20:46]
.
- - - - CHIAVI ORFANE RIMOSSE - - - -

HKCU-Run-ugmusai - c:\documents and settings\proprietario\impostazioni locali\dati applicazioni\ugmusai.exe


.
------- Scansione supplementare -------
.
uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
IE: E&sporta in Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2009-08-14 22:07
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scansione processi nascosti ...

scansione entrate autostart nascoste ...

Scansione files nascosti ...

Scansione completata con successo
Files nascosti: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\vsdatant]
"ImagePath"=""
.
--------------------- Dlls caricate dai processi in esecuzione ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(604)
c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2672)
c:\programmi\File comuni\Ahead\Lib\NeroSearchBar.dll
c:\programmi\File comuni\Ahead\Lib\MFC71U.DLL
c:\programmi\File comuni\Ahead\Lib\BCGCBPRO800u.dll
c:\windows\system32\MFC71LOC.DLL
c:\windows\system32\SSSensor.dll
c:\windows\system32\msi.dll
.
------------------------ Altri processi in esecuzione ------------------------
.
c:\windows\system32\ati2evxx.exe
c:\programmi\Sygate\SPF\Smc.exe
c:\programmi\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
c:\windows\system32\ati2evxx.exe
c:\programmi\File comuni\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
c:\programmi\File comuni\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
c:\programmi\Bonjour\mDNSResponder.exe
c:\programmi\Java\jre6\bin\jqs.exe
c:\programmi\File comuni\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
c:\programmi\Autodesk\3ds Max 2008\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2008_32server.exe
c:\windows\system32\wscntfy.exe
.
**************************************************************************
.
Ora fine scansione: 2009-08-14 22.12.16 - Il pc è stato riavviato
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-08-14 20:12

Pre-Run: 20.617.592.832 byte disponibili
Post-Run: 31.499.554.816 byte disponibili

149

Dopuna: 14 Avg 2009 22:21

a i da prikacim txt file za svaki slucaj
mycity.rs/must-login.png

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Pozdrav...


Izgleda da smo te zaboravili. Izvinjavam se zbog toga; nije bilo namerno.

Ukoliko ti je još uvek potrebna pomoć, skini novi ComboFix sa ranije datog linka, pokreni ga i postavi svež log.

offline
 • Pridružio: 28 Mar 2008
 • Poruke: 125

Evo svezeg log-oa

ComboFix 09-08-31.03 - Proprietario 01/09/2009 2.10.46.2.2 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.39.1040.18.1023.671 [GMT 2:00]
Eseguito da: c:\documents and settings\Proprietario\Desktop\ComboFix.exe
FW: Sygate Personal Firewall *disabled* {BE898FE3-CD0B-4014-85A9-03DB9923DDB6}
* Creato nuovo punto di ripristino
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Altre eliminazioni )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\windows\Fonts\AcadEref.ttf

.
((((((((((((((((((((((((( Files Creati Da 2009-08-01 al 2009-09-01 )))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

Nessun nuovo file creato in questo arco di tempo

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-08-31 20:41 . 2009-02-27 20:44 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Dati applicazioni\Google Updater
2009-08-31 19:28 . 2008-11-06 14:05 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Dati applicazioni\TEMP
2009-08-22 20:59 . 2009-02-21 19:26 -------- d-----w- c:\documents and settings\Proprietario\Dati applicazioni\uTorrent
2009-08-14 19:48 . 2008-11-11 16:12 -------- d-----w- c:\programmi\ApexDC++
2009-07-20 22:23 . 2009-06-18 17:42 115200 ----a-w- c:\windows\system32\nmdfgds0.VIR
2009-01-27 01:34 . 2009-01-27 01:34 1044480 ----a-w- c:\programmi\opera\program\plugins\libdivx.dll
2009-01-27 01:34 . 2009-01-27 01:34 200704 ----a-w- c:\programmi\opera\program\plugins\ssldivx.dll
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Punti Reg Caricati ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Nota* i valori vuoti & legittimi/default non sono visualizzati.
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RegistryMechanic"="c:\programmi\Registry Mechanic\RegMech.exe" [2008-07-08 2828184]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ATIPTA"="c:\programmi\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2004-05-15 339968]
"SmcService"="c:\progra~1\Sygate\SPF\smc.exe" [2004-10-15 2577632]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\programmi\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 34672]
"GrooveMonitor"="c:\programmi\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-26 31016]
"SunJavaUpdateSched"="c:\programmi\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2008-11-10 136600]
"TkBellExe"="c:\programmi\File comuni\Real\Update_OB\realsched.exe" [2009-03-07 198160]
"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" - c:\windows\SOUNDMAN.EXE [2004-06-18 67584]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-19 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]
@="Service"

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Programmi\\Messenger\\msmsgs.exe"=
"c:\\Programmi\\ApexDC++\\ApexDC.exe"=
"c:\\Programmi\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
"c:\\Programmi\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=
"c:\\Programmi\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=
"c:\\Programmi\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Programmi\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
"c:\\Programmi\\Autodesk\\Backburner\\monitor.exe"=
"c:\\Programmi\\Autodesk\\Backburner\\manager.exe"=
"c:\\Programmi\\Autodesk\\Backburner\\server.exe"=
"c:\\Programmi\\Autodesk\\3ds Max 2008\\3dsmax.exe"=
"c:\\Programmi\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
"c:\\Programmi\\iTunes\\iTunes.exe"=
"c:\\Programmi\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
"c:\\Programmi\\eMule AdunanzA\\eMule_AdnzA.exe"=
"c:\\Program Files\\Real\\RealPlayer\\realplay.exe"=
"c:\\Programmi\\Opera\\opera.exe"=
"c:\\Programmi\\SopCast\\adv\\SopAdver.exe"=
"c:\\Programmi\\SopCast\\SopCast.exe"=
"c:\\Programmi\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R3 CONAN;CONAN;c:\windows\system32\drivers\o2mmb.sys [28/09/2008 18.45.20 191092]
R3 MbxStby;MbxStby;c:\windows\system32\drivers\MbxStby.sys [28/09/2008 18.45.20 6100]
S2 gupdate1c9991c7bf6fb0c;Servizio di Google Update (gupdate1c9991c7bf6fb0c);c:\programmi\Google\Update\GoogleUpdate.exe [27/02/2009 22.46.33 133104]
S3 PRISM_A00;PRISM 802.11 Driver;c:\windows\system32\drivers\PRISMA00.sys [28/09/2008 18.42.21 388448]
.
Contenuto della cartella 'Scheduled Tasks'

2009-08-31 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job
- c:\programmi\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-02-27 16:30]

2009-08-31 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
- c:\programmi\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-02-27 20:46]

2009-08-31 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
- c:\programmi\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-02-27 20:46]
.
.
------- Scansione supplementare -------
.
uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
IE: E&sporta in Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2009-09-01 02:15
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scansione processi nascosti ...

scansione entrate autostart nascoste ...

Scansione files nascosti ...

Scansione completata con successo
Files nascosti: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\vsdatant]
"ImagePath"=""
.
--------------------- Dlls caricate dai processi in esecuzione ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(604)
c:\windows\system32\Ati2evxx.dll
.
Ora fine scansione: 2009-09-01 2.18.35
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-09-01 00:18
ComboFix2.txt 2009-08-14 20:12

Pre-Run: 23.928.860.672 byte disponibili
Post-Run: 24.060.796.928 byte disponibili

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-ITA.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

114

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Arrow Upload-uj file: C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\Fonts\AcadEref.ttf.vir

preko ovog linka: http://www.mycity.rs/ambulanta-upload.phpArrow Obriši sledeći file: c:\windows\system32\nmdfgds0.VIR


Javi kada si odradio upload...

offline
 • Pridružio: 28 Mar 2008
 • Poruke: 125

Odradio sam upload.

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Ok. Ovo sada izgleda čisto.

Skini sledeći zip i raspakuj ga u c:\windows\Fonts folder: https://www.mycity.rs/must-login.pngPotrebno je deinstalirati ComboFix:
klikni start (ili ), a zatim RUN.

Na Visti koristiti Start Search polje ukoliko Run nije dostupan.

U liniju za unos teksta ukucaj (iskopiraj) sledeće:

combofix /u

Primeti da postoji razmak između "ComboFix" i "/u".a zatim klikni OK (ili pritisni Enter).


Sačekaj da se proces deinstalacije završi.To je sve.

offline
 • Pridružio: 28 Mar 2008
 • Poruke: 125

Hvala puno!
Ziv bio

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 548 korisnika na forumu :: 21 registrovanih, 1 sakriven i 526 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., amaterSRB, Apok, Areal84, bbogdan, celik, CrazySerb_MLD, goxin, laki_bb, Mercury, Panter, pein, Srle993, stegonosa, theNedjeljko, virked, vlahale, willie, zexoni, zillbg, 223223