Kompjuter odbija saradnju nakon prvog paljenja

Kompjuter odbija saradnju nakon prvog paljenja

offline
 • Civil Works Team Leader @ IKEA Centres Russia
 • Pridružio: 22 Jun 2005
 • Poruke: 7912
 • Gde živiš: Moskva, Rusija

juce mi se to desilo prvi put, danas evo opet. Kad ukljucim kompjuter, podigne se sistem, ali ne do kraja. Sta god da pokusam da startujem, task manager, browser, kasperski (danas se nije startovao, juce jeste), pa cak i Start>Shut Down>Restart, nista ne kapira. Kao da rikne explorer.exe (iako to ne prijavljuje). Resetujem ga na dugme i sve normalno proradi.

Evo HijackThis loga od jutros, za slucaj da je u pitanju nesto maliciozno. Ako nije, prenecu problem u forum Windows. Hvala unapred.


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 10:54:29, on 06.10.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\Program Files\ASUS\PC Probe II\Probe2.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIAHE.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\LVComS.exe
C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\ASUS\AASP\1.00.17\aaCenter.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\QIP\qip.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Documents and Settings\Misko\Desktop\OtmiOvo\TjapiGa.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AsusStartupHelp] C:\Program Files\ASUS\AASP\1.00.17\AsRunHelp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Launch PC Probe II] "C:\Program Files\ASUS\PC Probe II\Probe2.exe" 1
O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus Photo R240 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIAHE.EXE /P30 "EPSON Stylus Photo R240 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus Photo R240"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\axcmd.exe" /automount
O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Добавить в Анти-Баннер - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll
O9 - Extra button: C????????? ???-?????????? - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8BFEA9F4-5E98-4ACA-8DF7-177EF9890A45}: NameServer = 212.188.4.10,195.34.32.116
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Stalker (Pro) Drivers Auto Removal (pr2ajtsc) (pr2ajtsc) - 1C: Multimedia - C:\WINDOWS\system32\pr2ajtsc.exe
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Koja je temperatura u sobi?

Log je OK. Jedino sto moze da bude uzrok nekakvih problema je Alcohol120%. Za njega je poznato da prouzrokuje kojekakva blokiranja kompa.

offline
 • Civil Works Team Leader @ IKEA Centres Russia
 • Pridružio: 22 Jun 2005
 • Poruke: 7912
 • Gde živiš: Moskva, Rusija

U sobi je prijatno hladno Smile Procesor ima 30tak stepeni kad se upali.

Alkohol sam potpuno zaboravio da imam na kompu, stajao je dok mi je trebao jedan program za proracune, izbacicu ga. Hvala na podsecanju. Smile

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Lici mi na to da nece da radi dok se barem malko ne ugreje.
Ako jos pocnu (ne dao Bog) da se javljaju i BSOD-ovi, onda sam vise nego siguran da je do filtriranja napona.
Filtriranje se obavlja u napajanju, kao i na samoj maticnoj ploci, tako da oba dela mogu da budu odgovorna za ruzno ponasanje kompa kada je hladno.

offline
 • Civil Works Team Leader @ IKEA Centres Russia
 • Pridružio: 22 Jun 2005
 • Poruke: 7912
 • Gde živiš: Moskva, Rusija

Poceli su danas da greju tako da ako je do toga, nadam se da se vise nece ponavljati. Hvala na savetu.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 460 korisnika na forumu :: 6 registrovanih, 1 sakriven i 453 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: ILGromovnik, nuke92, Oluj2.1, robytz, VJ, zlaya011