MWSBAR.DLL na drugi nacin

1

MWSBAR.DLL na drugi nacin

offline
 • Pridružio: 20 Feb 2005
 • Poruke: 206

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 12:14:52 AM, on 3/28/2009
Platform: Windows XP SP3

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\WINDOWS\system32\AccelerometerSt.Exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\korisnik1\Desktop\sad\qse.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.rs/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Windows Live pomagac za prijavljivanje - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AccelerometerSysTrayApplet] c:\WINDOWS\system32\AccelerometerSt.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [Host Process for Windows Services] svchost32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpyHunter Security Suite] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL,S
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2009] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe /S
O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: &Search - ?p=ZCman000
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Send to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Send To Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

--

Problem je MWSBAR.DLL, poruka koja se pojavi pri dizanju Windowsa :Izbrisao sam mywebsearch, deinstalirao, skenirao spy bot-om i ad aware-om, dalje probao sve sto sam nasao na netu.

Probao sam da ga izbrisem i preko hijack-a, u kojem je nasao samo sledecu liniju vezanu za mywebsearch : O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL,S-
Oznacim fix te linije, ali ga prilikom novog skeniranja pronadje opet i sve u krug.

Probao sam i da ga nadjem u regeditu i obrisem odatle sve vezano za njega. To uradim, ali opet se sve pojavi prilikom novog trazenja u regeditu.

Probao sam i da onemogucim mwsbar.dll u startup-u, ali kada ga otcekiram, prilikom restarta se pojavi sledeca porukaNe radi mi se sistem ponovo, a ne znam sta vise da radim da maknem dosadnu poruku koja se pojavljuje pri dizanju Windowsa.

P.S. Sad vidim da nisam fino cut-ovao slike, ali vidi se sta treba Wink

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

* Pokreni ESET Smart Security/ESET NOD32 na sledeci nacin :
Start>All Programs>ESET>ESET Smart Security ili pak ESET NOD32 Antivirus(ukoliko koristis samo Antivirus resenje).

* Kada ti se otvori glavni prozor programa, klikni na Setup opciju sa leve strane prozora;
* Izaberi Antivirus and antispyware opciju i klikni na Temporarily disable Antivirus and antispyware protection.
* Na sledece pitanje klikni Yes.

Napomena: Ne zaboravi da ukljuciš ovu opciju po završetku cišcenja.

Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa na Desktop:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log (C:\ComboFix.txt) koji ces nam ovde iskopirati.

offline
 • Pridružio: 20 Feb 2005
 • Poruke: 206

ComboFix 09-03-26.03 - korisnik1 2009-03-28 1:19:16.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.3001.2551 [GMT 1:00]
Running from: c:\documents and settings\korisnik1\Desktop\ComboFix.exe
AV: ESET Smart Security 4.0 *On-access scanning disabled* (Updated)
FW: ESET Personal firewall *enabled*
* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\windows\system32\mpg4c32.dll
c:\windows\system32\pthreadGC2.dll

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-02-28 to 2009-03-28 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-03-28 00:47 . 2009-03-28 00:47 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Office Genuine Advantage
2009-03-27 22:58 . 2009-03-27 22:58 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\Uniblue
2009-03-27 22:09 . 2009-03-27 22:13 <DIR> d-------- c:\program files\Wise Registry Cleaner
2009-03-27 18:31 . 2009-03-27 18:31 <DIR> d-------- c:\program files\Enigma Software Group
2009-03-27 17:21 . 2009-03-27 17:21 <DIR> d-------- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2009-03-27 17:21 . 2009-03-27 17:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\Malwarebytes
2009-03-27 17:21 . 2009-03-27 17:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
2009-03-27 17:21 . 2009-03-26 16:49 38,496 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2009-03-27 17:21 . 2009-03-26 16:49 15,504 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2009-03-26 04:12 . 2009-03-26 04:16 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\BSplayer PRO
2009-03-26 04:10 . 2008-09-16 20:23 168,448 --a------ c:\windows\system32\unrar.dll
2009-03-26 04:09 . 2009-03-26 04:10 <DIR> d-------- c:\program files\K-Lite Codec Pack
2009-03-26 04:09 . 2008-11-06 17:37 3,596,288 --a------ c:\windows\system32\qt-dx331.dll
2009-03-26 04:09 . 2008-09-24 19:41 839,680 --a------ c:\windows\system32\lameACM.acm
2009-03-26 04:09 . 2008-11-06 17:33 684,032 --a------ c:\windows\system32\divx.dll
2009-03-26 04:09 . 2004-01-25 17:18 217,088 --a------ c:\windows\system32\yv12vfw.dll
2009-03-26 04:09 . 2009-02-09 19:56 67,584 --a------ c:\windows\system32\ff_vfw.dll
2009-03-26 04:09 . 2007-07-10 17:10 547 --a------ c:\windows\system32\ff_vfw.dll.manifest
2009-03-26 04:09 . 2008-10-03 13:30 414 --a------ c:\windows\system32\lame_acm.xml
2009-03-26 04:08 . 2009-03-09 20:06 15,688 --a------ c:\windows\system32\lsdelete.exe
2009-03-26 03:32 . 2009-03-09 20:06 64,160 --a------ c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys
2009-03-26 03:27 . 2009-03-26 03:27 <DIR> d-------- c:\program files\Lavasoft
2009-03-26 03:27 . 2009-03-26 03:27 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft
2009-03-26 03:27 . 2009-03-26 03:28 <DIR> d--h-c--- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{7972B2E5-3E09-4E5E-81B7-FE5819D6772F}
2009-03-26 03:23 . 2009-03-26 03:23 <DIR> d-------- c:\program files\CCleaner
2009-03-26 02:12 . 2009-03-27 17:04 3,585 --a------ c:\windows\wininit.ini
2009-03-26 01:50 . 2009-03-26 01:53 <DIR> d-------- c:\program files\Spybot - Search & Destroy
2009-03-26 01:50 . 2009-03-27 18:28 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
2009-03-26 01:18 . 2009-03-26 01:20 75,264 --a------ c:\windows\system32\write-copy.exe
2009-03-26 01:16 . 2009-03-26 01:16 <DIR> d-------- c:\program files\ESET
2009-03-26 01:00 . 2009-03-26 01:00 <DIR> d-------- c:\program files\Marsu-Fix
2009-03-26 01:00 . 2009-03-26 01:00 159,847 --a------ c:\windows\Marsu-Fix Uninstaller.exe
2009-03-26 00:53 . 2009-03-26 00:53 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\ESET
2009-03-26 00:52 . 2009-03-26 00:52 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ESET
2009-03-26 00:45 . 2009-03-26 00:45 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\MSNInstaller
2009-03-25 00:25 . 2009-03-25 00:25 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\AVS4YOU
2009-03-07 16:07 . 1998-10-29 16:45 306,688 --a------ c:\windows\IsUninst.exe
2009-03-07 16:06 . 2009-03-07 16:06 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\WINDOWS
2009-03-06 14:04 . 2009-03-06 14:04 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Skype
2009-03-04 13:00 . 2009-03-06 11:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\DivX
2009-03-03 23:57 . 2008-11-06 17:37 120,056 --------- c:\windows\system32\pxcpyi64.exe
2009-03-03 23:44 . 2009-03-26 04:29 116 --a------ c:\windows\NeroDigital.ini
2009-03-03 20:51 . 2009-03-03 20:51 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\IM
2009-03-03 20:50 . 2009-03-03 20:50 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\IncrediMail
2009-03-03 20:29 . 2009-03-26 01:46 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Tracing
2009-03-03 20:23 . 2009-03-03 20:23 <DIR> d-------- c:\program files\Windows Live SkyDrive
2009-03-03 20:23 . 2009-03-03 20:23 <DIR> d-------- c:\program files\Windows Live
2009-03-03 20:23 . 2009-03-03 20:23 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft
2009-03-03 20:05 . 2009-03-03 20:05 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Windows Live
2009-03-03 19:57 . 2009-03-03 19:57 <DIR> d-------- c:\program files\Opera
2009-03-03 18:58 . 2009-03-26 01:42 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\skypePM
2009-03-03 18:58 . 2009-03-03 18:58 56 --ah----- c:\windows\system32\ezsidmv.dat
2009-03-03 09:09 . 2009-03-03 09:09 <DIR> d---s---- c:\documents and settings\korisnik1\UserData
2009-02-28 07:30 . 2008-11-06 17:37 129,784 --------- c:\windows\system32\pxafs.dll
2009-02-28 07:30 . 2008-11-06 17:37 118,520 --------- c:\windows\system32\pxinsi64.exe
2009-02-28 07:25 . 2009-02-28 07:25 <DIR> d-------- c:\windows\system32\Adobe
2009-02-28 07:25 . 2003-03-18 21:20 1,060,864 --a------ c:\windows\system32\MFC71.dll
2009-02-28 07:24 . 2009-02-28 07:24 <DIR> d-------- c:\windows\system32\IOSUBSYS
2009-02-28 07:24 . 2009-03-26 00:50 <DIR> d-------- c:\program files\Google
2009-02-28 07:24 . 2008-07-31 23:17 9,200 --------- c:\windows\system32\drivers\cdralw2k.sys
2009-02-28 07:24 . 2008-07-31 23:17 9,072 --------- c:\windows\system32\drivers\cdr4_xp.sys
2009-02-28 07:23 . 2009-02-28 07:23 0 --a------ c:\windows\nsreg.dat
2009-02-28 07:22 . 2009-02-28 07:22 <DIR> d-------- C:\audiograbber
2009-02-28 07:20 . 2009-03-06 14:04 <DIR> dr------- c:\program files\Skype
2009-02-28 07:20 . 2009-02-28 07:20 <DIR> d-------- c:\program files\QuickZip4
2009-02-28 07:20 . 2009-02-28 07:20 <DIR> d-------- c:\program files\7-Zip
2009-02-28 07:20 . 2009-03-27 21:56 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\Skype
2009-02-28 07:20 . 2009-03-06 14:04 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Skype
2009-02-28 07:18 . 2009-03-25 20:26 <DIR> d-------- c:\program files\Mv2Player
2009-02-28 07:18 . 2009-02-28 07:18 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft ActiveSync
2009-02-28 07:18 . 2009-02-28 07:18 <DIR> d-------- c:\program files\DivXCodec
2009-02-28 07:18 . 2009-03-26 00:41 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\AVSMedia
2009-02-28 07:17 . 2009-02-28 07:17 <DIR> d-------- c:\windows\SHELLNEW
2009-02-28 07:17 . 2009-02-28 07:18 <DIR> d-------- c:\program files\Real Alternative
2009-02-28 07:17 . 2003-03-19 04:14 499,712 --a------ c:\windows\system32\msvcp71.dll
2009-02-28 07:17 . 2004-01-11 23:00 348,160 --a------ c:\windows\system32\msvcr71.dll
2009-02-28 07:16 . 2009-03-26 00:44 <DIR> d-------- c:\program files\DivX
2009-02-28 07:15 . 2009-02-28 07:15 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft.NET
2009-02-28 07:15 . 2009-03-24 23:28 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Adobe
2009-02-28 07:15 . 2009-02-28 07:15 <DIR> dr-h----- C:\MSOCache
2009-02-28 07:14 . 2009-02-28 07:14 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Ahead
2009-02-28 07:14 . 2009-02-28 07:14 <DIR> d-------- c:\program files\Ahead
2009-02-28 07:14 . 2004-07-26 16:16 1,568,768 --------- c:\windows\system32\ImagX7.dll
2009-02-28 07:14 . 2004-07-26 16:16 476,320 --------- c:\windows\system32\ImagXpr7.dll
2009-02-28 07:14 . 2004-07-26 16:16 471,040 --------- c:\windows\system32\ImagXRA7.dll
2009-02-28 07:14 . 2004-07-09 08:43 364,544 --------- c:\windows\system32\TwnLib4.dll
2009-02-28 07:14 . 2004-07-26 16:16 262,144 --------- c:\windows\system32\ImagXR7.dll
2009-02-28 07:14 . 2001-07-09 10:50 155,648 --a------ c:\windows\system32\NeroCheck.exe
2009-02-28 07:14 . 2005-09-01 11:03 127,488 --------- c:\windows\system32\drivers\imagesrv.sys
2009-02-28 07:14 . 2000-06-26 10:45 106,496 --a------ c:\windows\system32\TwnLib20.dll
2009-02-28 07:14 . 2005-09-01 11:03 5,888 --------- c:\windows\system32\drivers\imagedrv.sys

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-03-26 03:29 --------- d-----w c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\U3
2009-02-27 10:52 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information
2009-02-27 10:49 --------- d-----w c:\program files\WIDCOMM
2009-02-27 10:48 87,280 ----a-w c:\windows\system32\bcmwlcoi.dll
2009-02-27 10:48 1,391,104 ----a-w c:\windows\system32\drivers\BCMWL5.SYS
2009-02-27 10:48 --------- d--h--w c:\program files\drv
2009-02-27 10:48 --------- d-----w c:\program files\Broadcom
2009-02-27 10:46 --------- d-----w c:\program files\Hewlett-Packard
2009-02-27 10:45 --------- d-----w c:\program files\Marvell
2009-02-27 10:38 0 ---ha-w c:\windows\system32\drivers\MsftWdf_Kernel_01005_Coinstaller_Critical.Wdf
2009-02-27 10:38 0 ---ha-w c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_HpqKbFiltr_01005.Wdf
2009-02-27 10:37 --------- d-----w c:\program files\Common Files\SNP2UVC
2009-02-27 10:35 --------- d-----w c:\program files\Synaptics
2009-02-27 10:35 --------- d-----w c:\program files\SCM Microsystems
2009-02-27 10:35 --------- d-----w c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\InstallShield
2009-02-27 10:32 --------- d-----w c:\program files\Common Files\InstallShield
2009-02-27 10:32 --------- d-----w c:\program files\Analog Devices
2009-02-27 10:30 --------- d-----w c:\program files\Intel
2009-02-27 10:21 --------- d-----w c:\program files\ATI Technologies
2009-02-25 17:18 --------- d-----w c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\ATI
2009-02-25 16:58 --------- d-----w c:\program files\microsoft frontpage
2009-02-06 17:52 49,504 ----a-w c:\windows\system32\sirenacm.dll
2009-02-06 13:24 56,280 ----a-w c:\windows\system32\drivers\epfwtdi.sys
2009-02-06 13:24 33,096 ----a-w c:\windows\system32\drivers\epfwndis.sys
2009-02-06 13:24 130,952 ----a-w c:\windows\system32\drivers\epfw.sys
2009-02-06 13:23 106,208 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys
2009-02-06 13:19 113,448 ----a-w c:\windows\system32\drivers\eamon.sys
2009-01-05 22:33 3,751,995 ----a-w c:\windows\system32\GPhotos.scr
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]
"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2008-04-04 1044480]
"AccelerometerSysTrayApplet"="c:\windows\system32\AccelerometerSt.Exe" [2008-06-09 82224]
"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-06-20 1310720]
"QlbCtrl.exe"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2008-10-10 177456]
"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2008-06-05 150040]
"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2008-06-05 170520]
"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2008-06-05 141848]
"hpWirelessAssistant"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2008-04-15 488752]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]
"egui"="c:\program files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" [2009-02-06 2021400]
"Ad-Watch"="c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe" [2009-03-09 515416]
"SpyHunter Security Suite"="c:\program files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe" [2009-01-13 864256]
"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Bluetooth.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2008-03-31 576104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]
@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]
@="Driver"

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\WINDOWS\\system32\\write-copy.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [2009-03-26 64160]
R0 SFAUDIO;Sonic Focus DSP Driver;c:\windows\system32\drivers\sfaudio.sys [2008-03-28 24064]
R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [2009-02-06 106208]
R2 ekrn;ESET Service;c:\program files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [2009-02-06 727720]
R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [2009-03-09 951632]
R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [2009-02-27 222512]

--- Other Services/Drivers In Memory ---

*Deregistered* - mchInjDrv

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{46ff956a-03e0-11de-aebf-bb571801bd9c}]
\Shell\AutoRun\command - E:\LaunchU3.exe -a

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{cafb9d54-0afb-11de-aed7-00210088c26a}]
\Shell\AutoRun\command - c:\windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL USB2.0.exe
\Shell\´ò¿ª(&O)\command - USB2.0.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{e4F75FEE-0DC4-x078-5EAE-e93F57BD1DDA}]
c:\windows\system32\write-copy.exe
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2009-03-26 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job
- c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2009-03-09 20:06]
.
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

HKCU-Run-Uniblue RegistryBooster 2009 - c:\program files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe
HKLM-Run-Host Process for Windows Services - svchost32.exe


.
------- Supplementary Scan -------
.
uStart Page = www.google.rs/
uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
IE: &Search - ?p=ZCman000
IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
IE: Send to &Bluetooth Device... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
IE: Send To Bluetooth - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-03-28 01:20:18
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2009-03-28 1:21:03
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-28 00:21:01

Pre-Run: 301,143,080,960 bytes free
Post-Run: 301,141,188,608 bytes free

223

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Pretpostavlljam da je sad sve ok.. za svaki slucaj cu ti sutra ponovo pregledati log jer jedva na oci gledam... pozz

offline
 • Pridružio: 20 Feb 2005
 • Poruke: 206

I dalje sve isto...

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

ok...sredicemo...

Uploaduj mi sledeci fajl

c:\windows\system32\write-copy.exe

Preko sledece forme :

http://www.mycity.rs/ambulanta-upload.php

offline
 • Pridružio: 20 Feb 2005
 • Poruke: 206

Uradjeno...

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572


Pokrenite Spybot S&D
Kliknite Mode stavku u meniju
Odaberite Advance Mode
Na traci levo kliknite na Tools
Kliknite na Resident
Destiklirajte Resident Tea-Timer
Zatvorite Spybot S&D
Restartujte kompjuter.

- Zatim skinuti program sa ovog linka na Desktop.
- Pokrenuti ga dvoklikom i ispratiti uputstva.

Nemojte zaboraviti da ponovo ukljucite ove opcije kada zavrsimo ciscenje.
Otvoriti Notepad i iskopirati sledeci tekst:
File::
c:\windows\system32\write-copy.exe

Registry::
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"c:\\WINDOWS\\system32\\write-copy.exe"=-
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{e4F75FEE-0DC4-x078-5EAE-e93F57BD1DDA}]


Snimiti na Desktop fajl iz Notepada kao "CFScript"
Prevuci snimljeni skript/tekst na ComboFix ikonicu kao na slici.
Postaviti u sledecoj poruci log koji bude bio napravljen na kraju ciscenja/skeniranja.

offline
 • Pridružio: 20 Feb 2005
 • Poruke: 206

ComboFix 09-03-26.03 - korisnik1 2009-03-29 4:04:42.2 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.3001.2575 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\korisnik1\Desktop\ComboFix.exe
Command switches used :: c:\documents and settings\korisnik1\Desktop\CFScript.txt
AV: ESET Smart Security 4.0 *On-access scanning disabled* (Updated)
FW: ESET Personal firewall *enabled*
* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!

FILE ::
c:\windows\system32\write-copy.exe
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\windows\system32\write-copy.exe

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-02-28 to 2009-03-29 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-03-28 19:12 . 2009-03-28 19:16 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Google Updater
2009-03-28 02:28 . 2009-03-28 02:28 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\Media Player Classic
2009-03-28 01:47 . 2009-03-28 01:47 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Office Genuine Advantage
2009-03-27 23:58 . 2009-03-27 23:58 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\Uniblue
2009-03-27 23:09 . 2009-03-27 23:13 <DIR> d-------- c:\program files\Wise Registry Cleaner
2009-03-27 19:31 . 2009-03-27 19:31 <DIR> d-------- c:\program files\Enigma Software Group
2009-03-27 18:21 . 2009-03-27 18:21 <DIR> d-------- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2009-03-27 18:21 . 2009-03-27 18:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\Malwarebytes
2009-03-27 18:21 . 2009-03-27 18:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
2009-03-27 18:21 . 2009-03-26 17:49 38,496 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2009-03-27 18:21 . 2009-03-26 17:49 15,504 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2009-03-26 05:12 . 2009-03-26 05:16 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\BSplayer PRO
2009-03-26 05:10 . 2008-09-16 21:23 168,448 --a------ c:\windows\system32\unrar.dll
2009-03-26 05:09 . 2009-03-26 05:10 <DIR> d-------- c:\program files\K-Lite Codec Pack
2009-03-26 05:09 . 2008-11-06 18:37 3,596,288 --a------ c:\windows\system32\qt-dx331.dll
2009-03-26 05:09 . 2008-09-24 20:41 839,680 --a------ c:\windows\system32\lameACM.acm
2009-03-26 05:09 . 2008-11-06 18:33 684,032 --a------ c:\windows\system32\divx.dll
2009-03-26 05:09 . 2004-01-25 18:18 217,088 --a------ c:\windows\system32\yv12vfw.dll
2009-03-26 05:09 . 2009-02-09 20:56 67,584 --a------ c:\windows\system32\ff_vfw.dll
2009-03-26 05:09 . 2007-07-10 18:10 547 --a------ c:\windows\system32\ff_vfw.dll.manifest
2009-03-26 05:09 . 2008-10-03 14:30 414 --a------ c:\windows\system32\lame_acm.xml
2009-03-26 05:08 . 2009-03-09 21:06 15,688 --a------ c:\windows\system32\lsdelete.exe
2009-03-26 04:32 . 2009-03-09 21:06 64,160 --a------ c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys
2009-03-26 04:27 . 2009-03-26 04:27 <DIR> d-------- c:\program files\Lavasoft
2009-03-26 04:27 . 2009-03-26 04:27 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft
2009-03-26 04:27 . 2009-03-26 04:28 <DIR> d--h-c--- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{7972B2E5-3E09-4E5E-81B7-FE5819D6772F}
2009-03-26 04:23 . 2009-03-26 04:23 <DIR> d-------- c:\program files\CCleaner
2009-03-26 03:12 . 2009-03-27 18:04 3,585 --a------ c:\windows\wininit.ini
2009-03-26 02:50 . 2009-03-26 02:53 <DIR> d-------- c:\program files\Spybot - Search & Destroy
2009-03-26 02:50 . 2009-03-29 02:22 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
2009-03-26 02:16 . 2009-03-26 02:16 <DIR> d-------- c:\program files\ESET
2009-03-26 02:00 . 2009-03-26 02:00 <DIR> d-------- c:\program files\Marsu-Fix
2009-03-26 02:00 . 2009-03-26 02:00 159,847 --a------ c:\windows\Marsu-Fix Uninstaller.exe
2009-03-26 01:53 . 2009-03-26 01:53 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\ESET
2009-03-26 01:52 . 2009-03-26 01:52 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ESET
2009-03-26 01:45 . 2009-03-26 01:45 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\MSNInstaller
2009-03-25 01:25 . 2009-03-25 01:25 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\AVS4YOU
2009-03-07 17:07 . 1998-10-29 17:45 306,688 --a------ c:\windows\IsUninst.exe
2009-03-07 17:06 . 2009-03-07 17:06 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\WINDOWS
2009-03-06 15:04 . 2009-03-06 15:04 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Skype
2009-03-04 14:00 . 2009-03-06 12:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\DivX
2009-03-04 00:57 . 2008-11-06 18:37 120,056 --------- c:\windows\system32\pxcpyi64.exe
2009-03-04 00:44 . 2009-03-28 16:48 116 --a------ c:\windows\NeroDigital.ini
2009-03-03 21:51 . 2009-03-03 21:51 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\IM
2009-03-03 21:50 . 2009-03-03 21:50 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\IncrediMail
2009-03-03 21:29 . 2009-03-26 02:46 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Tracing
2009-03-03 21:23 . 2009-03-03 21:23 <DIR> d-------- c:\program files\Windows Live SkyDrive
2009-03-03 21:23 . 2009-03-03 21:23 <DIR> d-------- c:\program files\Windows Live
2009-03-03 21:23 . 2009-03-03 21:23 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft
2009-03-03 21:05 . 2009-03-03 21:05 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Windows Live
2009-03-03 20:57 . 2009-03-03 20:57 <DIR> d-------- c:\program files\Opera
2009-03-03 19:58 . 2009-03-26 02:42 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\skypePM
2009-03-03 19:58 . 2009-03-03 19:58 56 --ah----- c:\windows\system32\ezsidmv.dat
2009-03-03 10:09 . 2009-03-03 10:09 <DIR> d---s---- c:\documents and settings\korisnik1\UserData

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-03-28 17:16 --------- d-----w c:\program files\Google
2009-03-28 14:59 --------- d-----w c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\U3
2009-03-28 14:50 --------- d-----w c:\program files\Mv2Player
2009-03-27 20:56 --------- d-----w c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\Skype
2009-03-25 23:44 --------- d-----w c:\program files\DivX
2009-03-25 23:41 --------- d-----w c:\program files\Common Files\AVSMedia
2009-03-24 22:28 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe
2009-03-06 13:04 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Skype
2009-03-06 13:04 --------- d-----r c:\program files\Skype
2009-02-28 06:20 --------- d-----w c:\program files\QuickZip4
2009-02-28 06:20 --------- d-----w c:\program files\7-Zip
2009-02-28 06:18 --------- d-----w c:\program files\Real Alternative
2009-02-28 06:18 --------- d-----w c:\program files\Microsoft ActiveSync
2009-02-28 06:18 --------- d-----w c:\program files\DivXCodec
2009-02-28 06:15 --------- d-----w c:\program files\Microsoft.NET
2009-02-28 06:14 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Ahead
2009-02-28 06:14 --------- d-----w c:\program files\Ahead
2009-02-27 10:52 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information
2009-02-27 10:49 --------- d-----w c:\program files\WIDCOMM
2009-02-27 10:48 87,280 ----a-w c:\windows\system32\bcmwlcoi.dll
2009-02-27 10:48 1,391,104 ----a-w c:\windows\system32\drivers\BCMWL5.SYS
2009-02-27 10:48 --------- d--h--w c:\program files\drv
2009-02-27 10:48 --------- d-----w c:\program files\Broadcom
2009-02-27 10:46 --------- d-----w c:\program files\Hewlett-Packard
2009-02-27 10:45 --------- d-----w c:\program files\Marvell
2009-02-27 10:38 0 ---ha-w c:\windows\system32\drivers\MsftWdf_Kernel_01005_Coinstaller_Critical.Wdf
2009-02-27 10:38 0 ---ha-w c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_HpqKbFiltr_01005.Wdf
2009-02-27 10:37 --------- d-----w c:\program files\Common Files\SNP2UVC
2009-02-27 10:35 --------- d-----w c:\program files\Synaptics
2009-02-27 10:35 --------- d-----w c:\program files\SCM Microsystems
2009-02-27 10:35 --------- d-----w c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\InstallShield
2009-02-27 10:32 --------- d-----w c:\program files\Common Files\InstallShield
2009-02-27 10:32 --------- d-----w c:\program files\Analog Devices
2009-02-27 10:30 --------- d-----w c:\program files\Intel
2009-02-27 10:21 --------- d-----w c:\program files\ATI Technologies
2009-02-25 17:18 --------- d-----w c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\ATI
2009-02-25 16:58 --------- d-----w c:\program files\microsoft frontpage
2009-02-06 17:52 49,504 ----a-w c:\windows\system32\sirenacm.dll
2009-02-06 13:24 56,280 ----a-w c:\windows\system32\drivers\epfwtdi.sys
2009-02-06 13:24 33,096 ----a-w c:\windows\system32\drivers\epfwndis.sys
2009-02-06 13:24 130,952 ----a-w c:\windows\system32\drivers\epfw.sys
2009-02-06 13:23 106,208 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys
2009-02-06 13:19 113,448 ----a-w c:\windows\system32\drivers\eamon.sys
2009-01-05 22:33 3,751,995 ----a-w c:\windows\system32\GPhotos.scr
.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-03-28_ 1.20.35.43 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
- 2005-10-20 19:02:28 163,328 ----a-w c:\windows\ERDNT\Hiv-backup\ERDNT.EXE
+ 2005-10-20 18:02:28 163,328 ----a-w c:\windows\ERDNT\Hiv-backup\ERDNT.EXE
+ 2009-03-28 17:16:49 363,246 ----a-r c:\windows\Installer\{548EAC70-EE00-11DD-908C-005056806466}\ARPPRODUCTICON.exe
+ 2009-03-28 17:16:49 25,214 ----a-r c:\windows\Installer\{548EAC70-EE00-11DD-908C-005056806466}\googleearth.exe_407B9B5CDAC54F44A756B57CAB4E6A8B.exe
+ 2009-03-28 17:16:49 25,214 ----a-r c:\windows\Installer\{548EAC70-EE00-11DD-908C-005056806466}\googleearth.exe1_407B9B5CDAC54F44A756B57CAB4E6A8B.exe
+ 2009-03-28 17:16:49 25,214 ----a-r c:\windows\Installer\{548EAC70-EE00-11DD-908C-005056806466}\ShortcutDX_EB071909B9884F8CBF3D6115D4ADEE5E.exe
+ 2009-03-28 17:16:49 25,214 ----a-r c:\windows\Installer\{548EAC70-EE00-11DD-908C-005056806466}\ShortcutOGL_EB071909B9884F8CBF3D6115D4ADEE5E.exe
+ 2009-03-28 17:16:49 25,214 ----a-r c:\windows\Installer\{548EAC70-EE00-11DD-908C-005056806466}\UNINST_Uninstall_G_408FFBEED62349E08B232864A94D2864.exe
- 2000-08-31 07:00:00 29,696 ----a-w c:\windows\NIRCMD.exe
+ 2000-08-31 06:00:00 29,696 ----a-w c:\windows\NIRCMD.exe
- 2000-08-31 07:00:00 161,792 ----a-w c:\windows\SWREG.exe
+ 2000-08-31 06:00:00 161,792 ----a-w c:\windows\SWREG.exe
- 2009-03-27 23:17:33 59,842 ----a-w c:\windows\system32\perfc009.dat
+ 2009-03-29 00:29:43 59,842 ----a-w c:\windows\system32\perfc009.dat
- 2009-03-27 23:17:33 395,768 ----a-w c:\windows\system32\perfh009.dat
+ 2009-03-29 00:29:43 395,768 ----a-w c:\windows\system32\perfh009.dat
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]
"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-03-28 39408]
"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2008-04-04 1044480]
"AccelerometerSysTrayApplet"="c:\windows\system32\AccelerometerSt.Exe" [2008-06-09 82224]
"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-06-20 1310720]
"QlbCtrl.exe"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2008-10-10 177456]
"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2008-06-05 150040]
"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2008-06-05 170520]
"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2008-06-05 141848]
"hpWirelessAssistant"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2008-04-15 488752]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]
"egui"="c:\program files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" [2009-02-06 2021400]
"Ad-Watch"="c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe" [2009-03-09 515416]
"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Bluetooth.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2008-03-31 576104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]
@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]
@="Driver"

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [2009-03-26 64160]
R0 SFAUDIO;Sonic Focus DSP Driver;c:\windows\system32\drivers\sfaudio.sys [2008-03-28 24064]
R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [2009-02-06 106208]
R2 ekrn;ESET Service;c:\program files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [2009-02-06 727720]
R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [2009-03-09 951632]
R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [2009-02-27 222512]
S2 gupdate1c9afc8e5506fc6;Google Update Service (gupdate1c9afc8e5506fc6);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-28 133104]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{46ff956a-03e0-11de-aebf-bb571801bd9c}]
\Shell\AutoRun\command - E:\LaunchU3.exe -a

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{cafb9d54-0afb-11de-aed7-00210088c26a}]
\Shell\AutoRun\command - c:\windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL USB2.0.exe
\Shell\´ò¿ª(&O)\command - USB2.0.exe
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2009-03-26 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job
- c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2009-03-09 21:06]

2009-03-29 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job
- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-03-28 19:12]

2009-03-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachine.job
- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-28 19:16]
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
uStart Page = www.google.rs/
uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
IE: &Search - ?p=ZCman000
IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
IE: Send to &Bluetooth Device... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
IE: Send To Bluetooth - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-03-29 04:05:46
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2009-03-29 4:06:32
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-29 02:06:29
ComboFix2.txt 2009-03-28 00:21:04

Pre-Run: 301,024,956,416 bytes free
Post-Run: 301,055,479,808 bytes free

221

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

A sad... Jel te i dalje zeza MyWeb?

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 778 korisnika na forumu :: 62 registrovanih, 6 sakrivenih i 710 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., AC-DC, ALBION101, arzak, Ben Roj, Boris BM, Brada i Gibanica, BraneS, crnitrn, Denaya, dragan_mig31, Duh sa sekirom, flash12, goxin, hyla, Istman, ivan1973, Ivica1102, Izraziti favorit, janbo, jmsk, joca83, Jovan Nenad, komkom, kybonacci, Leonov, Lieutenant, lord sir giga, Lošmi, LUDI, magna86, MB120mm, messerschmitt, mihajlot2013, Mlav, moldway, Nadla, naki011, nenooo, novator, operniki, pceklic, proleter373, RobinHood12, S.Palestinac, S2M, sabros, saputnik plavetnila, shone34, slonic_tonic, Snorks, stringer bell, taz1cl, theNedjeljko, Toni, VladaNS1978, vranjanac29, W123, Wisdomseeker, zillbg, Zmaj Ognjeni Vuk, zxstole