MWSBAR.DLL na drugi nacin

1

MWSBAR.DLL na drugi nacin

offline
 • Pridružio: 20 Feb 2005
 • Poruke: 206

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 12:14:52 AM, on 3/28/2009
Platform: Windows XP SP3

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\WINDOWS\system32\AccelerometerSt.Exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\korisnik1\Desktop\sad\qse.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.rs/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Windows Live pomagac za prijavljivanje - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AccelerometerSysTrayApplet] c:\WINDOWS\system32\AccelerometerSt.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [Host Process for Windows Services] svchost32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpyHunter Security Suite] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL,S
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2009] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe /S
O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: &Search - ?p=ZCman000
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Send to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Send To Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

--

Problem je MWSBAR.DLL, poruka koja se pojavi pri dizanju Windowsa :Izbrisao sam mywebsearch, deinstalirao, skenirao spy bot-om i ad aware-om, dalje probao sve sto sam nasao na netu.

Probao sam da ga izbrisem i preko hijack-a, u kojem je nasao samo sledecu liniju vezanu za mywebsearch : O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL,S-
Oznacim fix te linije, ali ga prilikom novog skeniranja pronadje opet i sve u krug.

Probao sam i da ga nadjem u regeditu i obrisem odatle sve vezano za njega. To uradim, ali opet se sve pojavi prilikom novog trazenja u regeditu.

Probao sam i da onemogucim mwsbar.dll u startup-u, ali kada ga otcekiram, prilikom restarta se pojavi sledeca porukaNe radi mi se sistem ponovo, a ne znam sta vise da radim da maknem dosadnu poruku koja se pojavljuje pri dizanju Windowsa.

P.S. Sad vidim da nisam fino cut-ovao slike, ali vidi se sta treba Wink

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

* Pokreni ESET Smart Security/ESET NOD32 na sledeci nacin :
Start>All Programs>ESET>ESET Smart Security ili pak ESET NOD32 Antivirus(ukoliko koristis samo Antivirus resenje).

* Kada ti se otvori glavni prozor programa, klikni na Setup opciju sa leve strane prozora;
* Izaberi Antivirus and antispyware opciju i klikni na Temporarily disable Antivirus and antispyware protection.
* Na sledece pitanje klikni Yes.

Napomena: Ne zaboravi da ukljuciš ovu opciju po završetku cišcenja.

Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa na Desktop:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log (C:\ComboFix.txt) koji ces nam ovde iskopirati.

offline
 • Pridružio: 20 Feb 2005
 • Poruke: 206

ComboFix 09-03-26.03 - korisnik1 2009-03-28 1:19:16.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.3001.2551 [GMT 1:00]
Running from: c:\documents and settings\korisnik1\Desktop\ComboFix.exe
AV: ESET Smart Security 4.0 *On-access scanning disabled* (Updated)
FW: ESET Personal firewall *enabled*
* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\windows\system32\mpg4c32.dll
c:\windows\system32\pthreadGC2.dll

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-02-28 to 2009-03-28 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-03-28 00:47 . 2009-03-28 00:47 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Office Genuine Advantage
2009-03-27 22:58 . 2009-03-27 22:58 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\Uniblue
2009-03-27 22:09 . 2009-03-27 22:13 <DIR> d-------- c:\program files\Wise Registry Cleaner
2009-03-27 18:31 . 2009-03-27 18:31 <DIR> d-------- c:\program files\Enigma Software Group
2009-03-27 17:21 . 2009-03-27 17:21 <DIR> d-------- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2009-03-27 17:21 . 2009-03-27 17:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\Malwarebytes
2009-03-27 17:21 . 2009-03-27 17:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
2009-03-27 17:21 . 2009-03-26 16:49 38,496 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2009-03-27 17:21 . 2009-03-26 16:49 15,504 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2009-03-26 04:12 . 2009-03-26 04:16 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\BSplayer PRO
2009-03-26 04:10 . 2008-09-16 20:23 168,448 --a------ c:\windows\system32\unrar.dll
2009-03-26 04:09 . 2009-03-26 04:10 <DIR> d-------- c:\program files\K-Lite Codec Pack
2009-03-26 04:09 . 2008-11-06 17:37 3,596,288 --a------ c:\windows\system32\qt-dx331.dll
2009-03-26 04:09 . 2008-09-24 19:41 839,680 --a------ c:\windows\system32\lameACM.acm
2009-03-26 04:09 . 2008-11-06 17:33 684,032 --a------ c:\windows\system32\divx.dll
2009-03-26 04:09 . 2004-01-25 17:18 217,088 --a------ c:\windows\system32\yv12vfw.dll
2009-03-26 04:09 . 2009-02-09 19:56 67,584 --a------ c:\windows\system32\ff_vfw.dll
2009-03-26 04:09 . 2007-07-10 17:10 547 --a------ c:\windows\system32\ff_vfw.dll.manifest
2009-03-26 04:09 . 2008-10-03 13:30 414 --a------ c:\windows\system32\lame_acm.xml
2009-03-26 04:08 . 2009-03-09 20:06 15,688 --a------ c:\windows\system32\lsdelete.exe
2009-03-26 03:32 . 2009-03-09 20:06 64,160 --a------ c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys
2009-03-26 03:27 . 2009-03-26 03:27 <DIR> d-------- c:\program files\Lavasoft
2009-03-26 03:27 . 2009-03-26 03:27 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft
2009-03-26 03:27 . 2009-03-26 03:28 <DIR> d--h-c--- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{7972B2E5-3E09-4E5E-81B7-FE5819D6772F}
2009-03-26 03:23 . 2009-03-26 03:23 <DIR> d-------- c:\program files\CCleaner
2009-03-26 02:12 . 2009-03-27 17:04 3,585 --a------ c:\windows\wininit.ini
2009-03-26 01:50 . 2009-03-26 01:53 <DIR> d-------- c:\program files\Spybot - Search & Destroy
2009-03-26 01:50 . 2009-03-27 18:28 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
2009-03-26 01:18 . 2009-03-26 01:20 75,264 --a------ c:\windows\system32\write-copy.exe
2009-03-26 01:16 . 2009-03-26 01:16 <DIR> d-------- c:\program files\ESET
2009-03-26 01:00 . 2009-03-26 01:00 <DIR> d-------- c:\program files\Marsu-Fix
2009-03-26 01:00 . 2009-03-26 01:00 159,847 --a------ c:\windows\Marsu-Fix Uninstaller.exe
2009-03-26 00:53 . 2009-03-26 00:53 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\ESET
2009-03-26 00:52 . 2009-03-26 00:52 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ESET
2009-03-26 00:45 . 2009-03-26 00:45 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\MSNInstaller
2009-03-25 00:25 . 2009-03-25 00:25 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\AVS4YOU
2009-03-07 16:07 . 1998-10-29 16:45 306,688 --a------ c:\windows\IsUninst.exe
2009-03-07 16:06 . 2009-03-07 16:06 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\WINDOWS
2009-03-06 14:04 . 2009-03-06 14:04 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Skype
2009-03-04 13:00 . 2009-03-06 11:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\DivX
2009-03-03 23:57 . 2008-11-06 17:37 120,056 --------- c:\windows\system32\pxcpyi64.exe
2009-03-03 23:44 . 2009-03-26 04:29 116 --a------ c:\windows\NeroDigital.ini
2009-03-03 20:51 . 2009-03-03 20:51 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\IM
2009-03-03 20:50 . 2009-03-03 20:50 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\IncrediMail
2009-03-03 20:29 . 2009-03-26 01:46 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Tracing
2009-03-03 20:23 . 2009-03-03 20:23 <DIR> d-------- c:\program files\Windows Live SkyDrive
2009-03-03 20:23 . 2009-03-03 20:23 <DIR> d-------- c:\program files\Windows Live
2009-03-03 20:23 . 2009-03-03 20:23 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft
2009-03-03 20:05 . 2009-03-03 20:05 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Windows Live
2009-03-03 19:57 . 2009-03-03 19:57 <DIR> d-------- c:\program files\Opera
2009-03-03 18:58 . 2009-03-26 01:42 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\skypePM
2009-03-03 18:58 . 2009-03-03 18:58 56 --ah----- c:\windows\system32\ezsidmv.dat
2009-03-03 09:09 . 2009-03-03 09:09 <DIR> d---s---- c:\documents and settings\korisnik1\UserData
2009-02-28 07:30 . 2008-11-06 17:37 129,784 --------- c:\windows\system32\pxafs.dll
2009-02-28 07:30 . 2008-11-06 17:37 118,520 --------- c:\windows\system32\pxinsi64.exe
2009-02-28 07:25 . 2009-02-28 07:25 <DIR> d-------- c:\windows\system32\Adobe
2009-02-28 07:25 . 2003-03-18 21:20 1,060,864 --a------ c:\windows\system32\MFC71.dll
2009-02-28 07:24 . 2009-02-28 07:24 <DIR> d-------- c:\windows\system32\IOSUBSYS
2009-02-28 07:24 . 2009-03-26 00:50 <DIR> d-------- c:\program files\Google
2009-02-28 07:24 . 2008-07-31 23:17 9,200 --------- c:\windows\system32\drivers\cdralw2k.sys
2009-02-28 07:24 . 2008-07-31 23:17 9,072 --------- c:\windows\system32\drivers\cdr4_xp.sys
2009-02-28 07:23 . 2009-02-28 07:23 0 --a------ c:\windows\nsreg.dat
2009-02-28 07:22 . 2009-02-28 07:22 <DIR> d-------- C:\audiograbber
2009-02-28 07:20 . 2009-03-06 14:04 <DIR> dr------- c:\program files\Skype
2009-02-28 07:20 . 2009-02-28 07:20 <DIR> d-------- c:\program files\QuickZip4
2009-02-28 07:20 . 2009-02-28 07:20 <DIR> d-------- c:\program files\7-Zip
2009-02-28 07:20 . 2009-03-27 21:56 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\Skype
2009-02-28 07:20 . 2009-03-06 14:04 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Skype
2009-02-28 07:18 . 2009-03-25 20:26 <DIR> d-------- c:\program files\Mv2Player
2009-02-28 07:18 . 2009-02-28 07:18 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft ActiveSync
2009-02-28 07:18 . 2009-02-28 07:18 <DIR> d-------- c:\program files\DivXCodec
2009-02-28 07:18 . 2009-03-26 00:41 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\AVSMedia
2009-02-28 07:17 . 2009-02-28 07:17 <DIR> d-------- c:\windows\SHELLNEW
2009-02-28 07:17 . 2009-02-28 07:18 <DIR> d-------- c:\program files\Real Alternative
2009-02-28 07:17 . 2003-03-19 04:14 499,712 --a------ c:\windows\system32\msvcp71.dll
2009-02-28 07:17 . 2004-01-11 23:00 348,160 --a------ c:\windows\system32\msvcr71.dll
2009-02-28 07:16 . 2009-03-26 00:44 <DIR> d-------- c:\program files\DivX
2009-02-28 07:15 . 2009-02-28 07:15 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft.NET
2009-02-28 07:15 . 2009-03-24 23:28 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Adobe
2009-02-28 07:15 . 2009-02-28 07:15 <DIR> dr-h----- C:\MSOCache
2009-02-28 07:14 . 2009-02-28 07:14 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Ahead
2009-02-28 07:14 . 2009-02-28 07:14 <DIR> d-------- c:\program files\Ahead
2009-02-28 07:14 . 2004-07-26 16:16 1,568,768 --------- c:\windows\system32\ImagX7.dll
2009-02-28 07:14 . 2004-07-26 16:16 476,320 --------- c:\windows\system32\ImagXpr7.dll
2009-02-28 07:14 . 2004-07-26 16:16 471,040 --------- c:\windows\system32\ImagXRA7.dll
2009-02-28 07:14 . 2004-07-09 08:43 364,544 --------- c:\windows\system32\TwnLib4.dll
2009-02-28 07:14 . 2004-07-26 16:16 262,144 --------- c:\windows\system32\ImagXR7.dll
2009-02-28 07:14 . 2001-07-09 10:50 155,648 --a------ c:\windows\system32\NeroCheck.exe
2009-02-28 07:14 . 2005-09-01 11:03 127,488 --------- c:\windows\system32\drivers\imagesrv.sys
2009-02-28 07:14 . 2000-06-26 10:45 106,496 --a------ c:\windows\system32\TwnLib20.dll
2009-02-28 07:14 . 2005-09-01 11:03 5,888 --------- c:\windows\system32\drivers\imagedrv.sys

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-03-26 03:29 --------- d-----w c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\U3
2009-02-27 10:52 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information
2009-02-27 10:49 --------- d-----w c:\program files\WIDCOMM
2009-02-27 10:48 87,280 ----a-w c:\windows\system32\bcmwlcoi.dll
2009-02-27 10:48 1,391,104 ----a-w c:\windows\system32\drivers\BCMWL5.SYS
2009-02-27 10:48 --------- d--h--w c:\program files\drv
2009-02-27 10:48 --------- d-----w c:\program files\Broadcom
2009-02-27 10:46 --------- d-----w c:\program files\Hewlett-Packard
2009-02-27 10:45 --------- d-----w c:\program files\Marvell
2009-02-27 10:38 0 ---ha-w c:\windows\system32\drivers\MsftWdf_Kernel_01005_Coinstaller_Critical.Wdf
2009-02-27 10:38 0 ---ha-w c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_HpqKbFiltr_01005.Wdf
2009-02-27 10:37 --------- d-----w c:\program files\Common Files\SNP2UVC
2009-02-27 10:35 --------- d-----w c:\program files\Synaptics
2009-02-27 10:35 --------- d-----w c:\program files\SCM Microsystems
2009-02-27 10:35 --------- d-----w c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\InstallShield
2009-02-27 10:32 --------- d-----w c:\program files\Common Files\InstallShield
2009-02-27 10:32 --------- d-----w c:\program files\Analog Devices
2009-02-27 10:30 --------- d-----w c:\program files\Intel
2009-02-27 10:21 --------- d-----w c:\program files\ATI Technologies
2009-02-25 17:18 --------- d-----w c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\ATI
2009-02-25 16:58 --------- d-----w c:\program files\microsoft frontpage
2009-02-06 17:52 49,504 ----a-w c:\windows\system32\sirenacm.dll
2009-02-06 13:24 56,280 ----a-w c:\windows\system32\drivers\epfwtdi.sys
2009-02-06 13:24 33,096 ----a-w c:\windows\system32\drivers\epfwndis.sys
2009-02-06 13:24 130,952 ----a-w c:\windows\system32\drivers\epfw.sys
2009-02-06 13:23 106,208 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys
2009-02-06 13:19 113,448 ----a-w c:\windows\system32\drivers\eamon.sys
2009-01-05 22:33 3,751,995 ----a-w c:\windows\system32\GPhotos.scr
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]
"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2008-04-04 1044480]
"AccelerometerSysTrayApplet"="c:\windows\system32\AccelerometerSt.Exe" [2008-06-09 82224]
"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-06-20 1310720]
"QlbCtrl.exe"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2008-10-10 177456]
"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2008-06-05 150040]
"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2008-06-05 170520]
"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2008-06-05 141848]
"hpWirelessAssistant"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2008-04-15 488752]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]
"egui"="c:\program files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" [2009-02-06 2021400]
"Ad-Watch"="c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe" [2009-03-09 515416]
"SpyHunter Security Suite"="c:\program files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe" [2009-01-13 864256]
"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Bluetooth.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2008-03-31 576104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]
@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]
@="Driver"

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\WINDOWS\\system32\\write-copy.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [2009-03-26 64160]
R0 SFAUDIO;Sonic Focus DSP Driver;c:\windows\system32\drivers\sfaudio.sys [2008-03-28 24064]
R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [2009-02-06 106208]
R2 ekrn;ESET Service;c:\program files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [2009-02-06 727720]
R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [2009-03-09 951632]
R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [2009-02-27 222512]

--- Other Services/Drivers In Memory ---

*Deregistered* - mchInjDrv

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{46ff956a-03e0-11de-aebf-bb571801bd9c}]
\Shell\AutoRun\command - E:\LaunchU3.exe -a

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{cafb9d54-0afb-11de-aed7-00210088c26a}]
\Shell\AutoRun\command - c:\windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL USB2.0.exe
\Shell\´ò¿ª(&O)\command - USB2.0.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{e4F75FEE-0DC4-x078-5EAE-e93F57BD1DDA}]
c:\windows\system32\write-copy.exe
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2009-03-26 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job
- c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2009-03-09 20:06]
.
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

HKCU-Run-Uniblue RegistryBooster 2009 - c:\program files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe
HKLM-Run-Host Process for Windows Services - svchost32.exe


.
------- Supplementary Scan -------
.
uStart Page = www.google.rs/
uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
IE: &Search - ?p=ZCman000
IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
IE: Send to &Bluetooth Device... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
IE: Send To Bluetooth - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-03-28 01:20:18
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2009-03-28 1:21:03
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-28 00:21:01

Pre-Run: 301,143,080,960 bytes free
Post-Run: 301,141,188,608 bytes free

223

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Pretpostavlljam da je sad sve ok.. za svaki slucaj cu ti sutra ponovo pregledati log jer jedva na oci gledam... pozz

offline
 • Pridružio: 20 Feb 2005
 • Poruke: 206

I dalje sve isto...

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

ok...sredicemo...

Uploaduj mi sledeci fajl

c:\windows\system32\write-copy.exe

Preko sledece forme :

http://www.mycity.rs/ambulanta-upload.php

offline
 • Pridružio: 20 Feb 2005
 • Poruke: 206

Uradjeno...

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572


Pokrenite Spybot S&D
Kliknite Mode stavku u meniju
Odaberite Advance Mode
Na traci levo kliknite na Tools
Kliknite na Resident
Destiklirajte Resident Tea-Timer
Zatvorite Spybot S&D
Restartujte kompjuter.

- Zatim skinuti program sa ovog linka na Desktop.
- Pokrenuti ga dvoklikom i ispratiti uputstva.

Nemojte zaboraviti da ponovo ukljucite ove opcije kada zavrsimo ciscenje.
Otvoriti Notepad i iskopirati sledeci tekst:
File::
c:\windows\system32\write-copy.exe

Registry::
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"c:\\WINDOWS\\system32\\write-copy.exe"=-
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{e4F75FEE-0DC4-x078-5EAE-e93F57BD1DDA}]


Snimiti na Desktop fajl iz Notepada kao "CFScript"
Prevuci snimljeni skript/tekst na ComboFix ikonicu kao na slici.
Postaviti u sledecoj poruci log koji bude bio napravljen na kraju ciscenja/skeniranja.

offline
 • Pridružio: 20 Feb 2005
 • Poruke: 206

ComboFix 09-03-26.03 - korisnik1 2009-03-29 4:04:42.2 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.3001.2575 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\korisnik1\Desktop\ComboFix.exe
Command switches used :: c:\documents and settings\korisnik1\Desktop\CFScript.txt
AV: ESET Smart Security 4.0 *On-access scanning disabled* (Updated)
FW: ESET Personal firewall *enabled*
* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!

FILE ::
c:\windows\system32\write-copy.exe
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\windows\system32\write-copy.exe

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-02-28 to 2009-03-29 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-03-28 19:12 . 2009-03-28 19:16 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Google Updater
2009-03-28 02:28 . 2009-03-28 02:28 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\Media Player Classic
2009-03-28 01:47 . 2009-03-28 01:47 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Office Genuine Advantage
2009-03-27 23:58 . 2009-03-27 23:58 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\Uniblue
2009-03-27 23:09 . 2009-03-27 23:13 <DIR> d-------- c:\program files\Wise Registry Cleaner
2009-03-27 19:31 . 2009-03-27 19:31 <DIR> d-------- c:\program files\Enigma Software Group
2009-03-27 18:21 . 2009-03-27 18:21 <DIR> d-------- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2009-03-27 18:21 . 2009-03-27 18:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\Malwarebytes
2009-03-27 18:21 . 2009-03-27 18:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
2009-03-27 18:21 . 2009-03-26 17:49 38,496 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2009-03-27 18:21 . 2009-03-26 17:49 15,504 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2009-03-26 05:12 . 2009-03-26 05:16 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\BSplayer PRO
2009-03-26 05:10 . 2008-09-16 21:23 168,448 --a------ c:\windows\system32\unrar.dll
2009-03-26 05:09 . 2009-03-26 05:10 <DIR> d-------- c:\program files\K-Lite Codec Pack
2009-03-26 05:09 . 2008-11-06 18:37 3,596,288 --a------ c:\windows\system32\qt-dx331.dll
2009-03-26 05:09 . 2008-09-24 20:41 839,680 --a------ c:\windows\system32\lameACM.acm
2009-03-26 05:09 . 2008-11-06 18:33 684,032 --a------ c:\windows\system32\divx.dll
2009-03-26 05:09 . 2004-01-25 18:18 217,088 --a------ c:\windows\system32\yv12vfw.dll
2009-03-26 05:09 . 2009-02-09 20:56 67,584 --a------ c:\windows\system32\ff_vfw.dll
2009-03-26 05:09 . 2007-07-10 18:10 547 --a------ c:\windows\system32\ff_vfw.dll.manifest
2009-03-26 05:09 . 2008-10-03 14:30 414 --a------ c:\windows\system32\lame_acm.xml
2009-03-26 05:08 . 2009-03-09 21:06 15,688 --a------ c:\windows\system32\lsdelete.exe
2009-03-26 04:32 . 2009-03-09 21:06 64,160 --a------ c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys
2009-03-26 04:27 . 2009-03-26 04:27 <DIR> d-------- c:\program files\Lavasoft
2009-03-26 04:27 . 2009-03-26 04:27 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft
2009-03-26 04:27 . 2009-03-26 04:28 <DIR> d--h-c--- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{7972B2E5-3E09-4E5E-81B7-FE5819D6772F}
2009-03-26 04:23 . 2009-03-26 04:23 <DIR> d-------- c:\program files\CCleaner
2009-03-26 03:12 . 2009-03-27 18:04 3,585 --a------ c:\windows\wininit.ini
2009-03-26 02:50 . 2009-03-26 02:53 <DIR> d-------- c:\program files\Spybot - Search & Destroy
2009-03-26 02:50 . 2009-03-29 02:22 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
2009-03-26 02:16 . 2009-03-26 02:16 <DIR> d-------- c:\program files\ESET
2009-03-26 02:00 . 2009-03-26 02:00 <DIR> d-------- c:\program files\Marsu-Fix
2009-03-26 02:00 . 2009-03-26 02:00 159,847 --a------ c:\windows\Marsu-Fix Uninstaller.exe
2009-03-26 01:53 . 2009-03-26 01:53 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\ESET
2009-03-26 01:52 . 2009-03-26 01:52 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ESET
2009-03-26 01:45 . 2009-03-26 01:45 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\MSNInstaller
2009-03-25 01:25 . 2009-03-25 01:25 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\AVS4YOU
2009-03-07 17:07 . 1998-10-29 17:45 306,688 --a------ c:\windows\IsUninst.exe
2009-03-07 17:06 . 2009-03-07 17:06 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\WINDOWS
2009-03-06 15:04 . 2009-03-06 15:04 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Skype
2009-03-04 14:00 . 2009-03-06 12:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\DivX
2009-03-04 00:57 . 2008-11-06 18:37 120,056 --------- c:\windows\system32\pxcpyi64.exe
2009-03-04 00:44 . 2009-03-28 16:48 116 --a------ c:\windows\NeroDigital.ini
2009-03-03 21:51 . 2009-03-03 21:51 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\IM
2009-03-03 21:50 . 2009-03-03 21:50 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\IncrediMail
2009-03-03 21:29 . 2009-03-26 02:46 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Tracing
2009-03-03 21:23 . 2009-03-03 21:23 <DIR> d-------- c:\program files\Windows Live SkyDrive
2009-03-03 21:23 . 2009-03-03 21:23 <DIR> d-------- c:\program files\Windows Live
2009-03-03 21:23 . 2009-03-03 21:23 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft
2009-03-03 21:05 . 2009-03-03 21:05 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Windows Live
2009-03-03 20:57 . 2009-03-03 20:57 <DIR> d-------- c:\program files\Opera
2009-03-03 19:58 . 2009-03-26 02:42 <DIR> d-------- c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\skypePM
2009-03-03 19:58 . 2009-03-03 19:58 56 --ah----- c:\windows\system32\ezsidmv.dat
2009-03-03 10:09 . 2009-03-03 10:09 <DIR> d---s---- c:\documents and settings\korisnik1\UserData

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-03-28 17:16 --------- d-----w c:\program files\Google
2009-03-28 14:59 --------- d-----w c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\U3
2009-03-28 14:50 --------- d-----w c:\program files\Mv2Player
2009-03-27 20:56 --------- d-----w c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\Skype
2009-03-25 23:44 --------- d-----w c:\program files\DivX
2009-03-25 23:41 --------- d-----w c:\program files\Common Files\AVSMedia
2009-03-24 22:28 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe
2009-03-06 13:04 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Skype
2009-03-06 13:04 --------- d-----r c:\program files\Skype
2009-02-28 06:20 --------- d-----w c:\program files\QuickZip4
2009-02-28 06:20 --------- d-----w c:\program files\7-Zip
2009-02-28 06:18 --------- d-----w c:\program files\Real Alternative
2009-02-28 06:18 --------- d-----w c:\program files\Microsoft ActiveSync
2009-02-28 06:18 --------- d-----w c:\program files\DivXCodec
2009-02-28 06:15 --------- d-----w c:\program files\Microsoft.NET
2009-02-28 06:14 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Ahead
2009-02-28 06:14 --------- d-----w c:\program files\Ahead
2009-02-27 10:52 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information
2009-02-27 10:49 --------- d-----w c:\program files\WIDCOMM
2009-02-27 10:48 87,280 ----a-w c:\windows\system32\bcmwlcoi.dll
2009-02-27 10:48 1,391,104 ----a-w c:\windows\system32\drivers\BCMWL5.SYS
2009-02-27 10:48 --------- d--h--w c:\program files\drv
2009-02-27 10:48 --------- d-----w c:\program files\Broadcom
2009-02-27 10:46 --------- d-----w c:\program files\Hewlett-Packard
2009-02-27 10:45 --------- d-----w c:\program files\Marvell
2009-02-27 10:38 0 ---ha-w c:\windows\system32\drivers\MsftWdf_Kernel_01005_Coinstaller_Critical.Wdf
2009-02-27 10:38 0 ---ha-w c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_HpqKbFiltr_01005.Wdf
2009-02-27 10:37 --------- d-----w c:\program files\Common Files\SNP2UVC
2009-02-27 10:35 --------- d-----w c:\program files\Synaptics
2009-02-27 10:35 --------- d-----w c:\program files\SCM Microsystems
2009-02-27 10:35 --------- d-----w c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\InstallShield
2009-02-27 10:32 --------- d-----w c:\program files\Common Files\InstallShield
2009-02-27 10:32 --------- d-----w c:\program files\Analog Devices
2009-02-27 10:30 --------- d-----w c:\program files\Intel
2009-02-27 10:21 --------- d-----w c:\program files\ATI Technologies
2009-02-25 17:18 --------- d-----w c:\documents and settings\korisnik1\Application Data\ATI
2009-02-25 16:58 --------- d-----w c:\program files\microsoft frontpage
2009-02-06 17:52 49,504 ----a-w c:\windows\system32\sirenacm.dll
2009-02-06 13:24 56,280 ----a-w c:\windows\system32\drivers\epfwtdi.sys
2009-02-06 13:24 33,096 ----a-w c:\windows\system32\drivers\epfwndis.sys
2009-02-06 13:24 130,952 ----a-w c:\windows\system32\drivers\epfw.sys
2009-02-06 13:23 106,208 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys
2009-02-06 13:19 113,448 ----a-w c:\windows\system32\drivers\eamon.sys
2009-01-05 22:33 3,751,995 ----a-w c:\windows\system32\GPhotos.scr
.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-03-28_ 1.20.35.43 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
- 2005-10-20 19:02:28 163,328 ----a-w c:\windows\ERDNT\Hiv-backup\ERDNT.EXE
+ 2005-10-20 18:02:28 163,328 ----a-w c:\windows\ERDNT\Hiv-backup\ERDNT.EXE
+ 2009-03-28 17:16:49 363,246 ----a-r c:\windows\Installer\{548EAC70-EE00-11DD-908C-005056806466}\ARPPRODUCTICON.exe
+ 2009-03-28 17:16:49 25,214 ----a-r c:\windows\Installer\{548EAC70-EE00-11DD-908C-005056806466}\googleearth.exe_407B9B5CDAC54F44A756B57CAB4E6A8B.exe
+ 2009-03-28 17:16:49 25,214 ----a-r c:\windows\Installer\{548EAC70-EE00-11DD-908C-005056806466}\googleearth.exe1_407B9B5CDAC54F44A756B57CAB4E6A8B.exe
+ 2009-03-28 17:16:49 25,214 ----a-r c:\windows\Installer\{548EAC70-EE00-11DD-908C-005056806466}\ShortcutDX_EB071909B9884F8CBF3D6115D4ADEE5E.exe
+ 2009-03-28 17:16:49 25,214 ----a-r c:\windows\Installer\{548EAC70-EE00-11DD-908C-005056806466}\ShortcutOGL_EB071909B9884F8CBF3D6115D4ADEE5E.exe
+ 2009-03-28 17:16:49 25,214 ----a-r c:\windows\Installer\{548EAC70-EE00-11DD-908C-005056806466}\UNINST_Uninstall_G_408FFBEED62349E08B232864A94D2864.exe
- 2000-08-31 07:00:00 29,696 ----a-w c:\windows\NIRCMD.exe
+ 2000-08-31 06:00:00 29,696 ----a-w c:\windows\NIRCMD.exe
- 2000-08-31 07:00:00 161,792 ----a-w c:\windows\SWREG.exe
+ 2000-08-31 06:00:00 161,792 ----a-w c:\windows\SWREG.exe
- 2009-03-27 23:17:33 59,842 ----a-w c:\windows\system32\perfc009.dat
+ 2009-03-29 00:29:43 59,842 ----a-w c:\windows\system32\perfc009.dat
- 2009-03-27 23:17:33 395,768 ----a-w c:\windows\system32\perfh009.dat
+ 2009-03-29 00:29:43 395,768 ----a-w c:\windows\system32\perfh009.dat
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]
"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-03-28 39408]
"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2008-04-04 1044480]
"AccelerometerSysTrayApplet"="c:\windows\system32\AccelerometerSt.Exe" [2008-06-09 82224]
"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-06-20 1310720]
"QlbCtrl.exe"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2008-10-10 177456]
"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2008-06-05 150040]
"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2008-06-05 170520]
"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2008-06-05 141848]
"hpWirelessAssistant"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2008-04-15 488752]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]
"egui"="c:\program files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" [2009-02-06 2021400]
"Ad-Watch"="c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe" [2009-03-09 515416]
"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Bluetooth.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2008-03-31 576104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]
@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]
@="Driver"

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [2009-03-26 64160]
R0 SFAUDIO;Sonic Focus DSP Driver;c:\windows\system32\drivers\sfaudio.sys [2008-03-28 24064]
R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [2009-02-06 106208]
R2 ekrn;ESET Service;c:\program files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [2009-02-06 727720]
R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [2009-03-09 951632]
R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [2009-02-27 222512]
S2 gupdate1c9afc8e5506fc6;Google Update Service (gupdate1c9afc8e5506fc6);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-28 133104]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{46ff956a-03e0-11de-aebf-bb571801bd9c}]
\Shell\AutoRun\command - E:\LaunchU3.exe -a

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{cafb9d54-0afb-11de-aed7-00210088c26a}]
\Shell\AutoRun\command - c:\windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL USB2.0.exe
\Shell\´ò¿ª(&O)\command - USB2.0.exe
.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2009-03-26 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job
- c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2009-03-09 21:06]

2009-03-29 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job
- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-03-28 19:12]

2009-03-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachine.job
- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-28 19:16]
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
uStart Page = www.google.rs/
uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
IE: &Search - ?p=ZCman000
IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
IE: Send to &Bluetooth Device... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
IE: Send To Bluetooth - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-03-29 04:05:46
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2009-03-29 4:06:32
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-29 02:06:29
ComboFix2.txt 2009-03-28 00:21:04

Pre-Run: 301,024,956,416 bytes free
Post-Run: 301,055,479,808 bytes free

221

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

A sad... Jel te i dalje zeza MyWeb?

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 639 korisnika na forumu :: 34 registrovanih, 8 sakrivenih i 597 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., BlackPhantom, bojank, cenejac111, CrniGavran, Doca, dragoljub11987, dragon986, Dukelander, Georgius, gile58, goflja76, goxin, mean_machine, MIg, Milan.1976, Miskohd, mocnijogurt, moldway, mushroom, nebojsag, Panter, pavle_pzs, proleter373, S2M, saputnik plavetnila, stemark, VJ, vlad4, VladaKG1980, vlvl, Wisdomseeker, wolf431, Zvrk