Provjera kompjutera

Provjera kompjutera

offline
 • Pridružio: 28 Jun 2008
 • Poruke: 61

Evo javljam vam se s koleginog pc-a, ima problem, pc mu je izuzetno spor u zadnje vrijeme pa bi vas molio da provjerite logfile koji vam prilažem. Unaprijed zahvaljujem!Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:46:51, on 8.9.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
C:\WINDOWS\Mixer.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\Documents and Settings\pc1\Desktop\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = bljesak.info/component/option,com_frontpage/Itemid,189/
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: I&zvoz u Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Istraživanje - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {7E980B9B-8AE5-466A-B6D6-DA8CF814E78A} (MJLauncherCtrl Class) - zone.msn.com/bingame/luxr/default/mjolauncher.cab
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6-windows-i586.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab56649.cab
O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - zone.msn.com/bingame/popcaploader_v10.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{763B8BAA-70AB-4664-AE3B-DA93178A8E05}: NameServer = 195.222.32.10 195.222.32.20
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

--
End of file - 3900 bytes

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Promeni prvo ime programa HijackThis.exe u recimo FT5.exe, pa napravi novi log.

offline
 • Pridružio: 28 Jun 2008
 • Poruke: 61

Evo ga

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 18:13:41, on 8.9.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
C:\WINDOWS\Mixer.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\pc1\Desktop\FT5.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = bljesak.info/component/option,com_frontpage/Itemid,189/
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: I&zvoz u Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Istraživanje - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {7E980B9B-8AE5-466A-B6D6-DA8CF814E78A} (MJLauncherCtrl Class) - zone.msn.com/bingame/luxr/default/mjolauncher.cab
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6-windows-i586.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab56649.cab
O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - zone.msn.com/bingame/popcaploader_v10.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{763B8BAA-70AB-4664-AE3B-DA93178A8E05}: NameServer = 195.222.32.10 195.222.32.20
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

--
End of file - 3930 bytes

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Osim sto je Java malo starija, i sto pokusava da uradi update (sto mozda malko opterecuje internet konekciju) nista se sporno ne vidi.

Za svaki slucaj, uradimo jos jednu proveru:

* Otvori Nod32 Control Center (Klik na njegovu tray ikonicu ( ) u donjem desnom uglu ekrana).
* Izaberi AMON iz Threat Protection grupe opcija.
* Na desnom panelu deštikliraj opciju File system monitor (AMON) enabled.
* Gašenje ove opcije pokazaće se kroz promenu boje Control Center-a iz zelene u crvenu.

Napomena: Ne zaboravi da uključiš ovu opciju po završetku čišćenja.


Skini ComboFix sa jedne od sledecih adresa na Desktop:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe

Startuj ga i ne diraj prozor programa dok skenira.
Sledi uputstva na ekranu. Kada zavrsi pojavice se log (C:\ComboFix.txt) koji ces nam ovde iskopirati.

offline
 • Pridružio: 28 Jun 2008
 • Poruke: 61

EVO GA!

ComboFix 08-09-05.09 - pc1 2008-09-08 18:27:26.1 - NTFSx86
Running from: C:\Documents and Settings\pc1\Desktop\ComboFix.exe

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-08-08 to 2008-09-08 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-09-07 21:52 . 2008-09-07 21:53 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\CatRoot_bak
2008-08-30 12:52 . 2008-08-30 12:52 268 --ah----- C:\sqmdata10.sqm
2008-08-30 12:52 . 2008-08-30 12:52 244 --ah----- C:\sqmnoopt10.sqm
2008-08-14 18:51 . 2008-08-14 18:51 268 --ah----- C:\sqmdata09.sqm
2008-08-14 18:51 . 2008-08-14 18:51 244 --ah----- C:\sqmnoopt09.sqm
2008-08-14 18:37 . 2008-08-14 18:37 268 --ah----- C:\sqmdata08.sqm
2008-08-14 18:37 . 2008-08-14 18:37 244 --ah----- C:\sqmnoopt08.sqm
2008-08-14 11:39 . 2008-08-14 11:39 268 --ah----- C:\sqmdata07.sqm
2008-08-14 11:39 . 2008-08-14 11:39 244 --ah----- C:\sqmnoopt07.sqm
2008-08-12 12:28 . 2008-08-12 12:28 268 --ah----- C:\sqmdata06.sqm
2008-08-12 12:28 . 2008-08-12 12:28 244 --ah----- C:\sqmnoopt06.sqm
2008-08-11 17:44 . 2008-08-11 17:44 268 --ah----- C:\sqmdata05.sqm
2008-08-11 17:44 . 2008-08-11 17:44 244 --ah----- C:\sqmnoopt05.sqm
2008-08-11 12:03 . 2008-08-11 12:03 268 --ah----- C:\sqmdata04.sqm
2008-08-11 12:03 . 2008-08-11 12:03 244 --ah----- C:\sqmnoopt04.sqm

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-09-08 15:21 --------- d-----w C:\Program Files\ESET
2008-07-31 16:43 --------- d-----w C:\Program Files\Java
2008-07-31 16:31 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Java
2008-07-22 17:55 --------- d-----w C:\Program Files\Google
2008-07-22 16:30 --------- d-----w C:\Program Files\Rhapsody
2008-07-18 20:10 94,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll
2008-07-18 20:10 53,448 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
2008-07-18 20:10 45,768 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
2008-07-18 20:10 36,552 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll
2008-07-18 20:09 563,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
2008-07-18 20:09 325,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
2008-07-18 20:09 205,000 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
2008-07-18 20:09 1,811,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2008-07-11 15:53 --------- d-----w C:\Program Files\PopCap Games
2008-07-07 20:32 253,952 ----a-w C:\WINDOWS\system32\es.dll
2008-06-24 16:23 74,240 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mscms.dll
2008-06-23 15:38 659,456 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
2008-06-20 17:41 245,248 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
2001-11-23 04:08 712,704 ----a-r C:\WINDOWS\inf\OTHER\AUDIO3D.DLL
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]
"MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" [2007-01-19 5674352]
"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-08-04 1667584]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"nod32kui"="C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" [2008-01-30 949376]
"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 132496]
"C-Media Mixer"="Mixer.exe" [2002-10-15 C:\WINDOWS\mixer.exe]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"wave"= snd93x.dll
"MIDI"= snd93x.dll
"aux"= snd93x.dll
"mixer"= snd93x.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"=

S3 NtApm;NT Apm/Legacy Interface Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NtApm.sys [2001-08-17 9344]

*Newly Created Service* - PROCEXP90
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
R0 -: HKCU-Main,Start Page = hxxp://www.bljesak.info/component/option,com_frontpage/Itemid,189/
R1 -: HKCU-SearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
O8 -: I&zvoz u Microsoft Excel - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O17 -: HKLM\CCS\Interface\{763B8BAA-70AB-4664-AE3B-DA93178A8E05}: NameServer = 195.222.32.10 195.222.32.20
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2008-09-08 18:32:00
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2008-09-08 18:37:09
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-09-08 16:37:00

Pre-Run: 2,390,482,944 bytes free
Post-Run: 2,429,636,608 bytes free

97 --- E O F --- 2008-08-14 16:34:45

offline
 • Pridružio: 04 Sep 2003
 • Poruke: 24135
 • Gde živiš: Wien

Ovo je OK, ne vidim bas nikakve znakove zaraze.

Mozes deinstalirati ComboFix na sledeci nacin:
Klikni START a zatim RUN
U liniju za unos teksta ukucaj Combofix /u i klikni OK

Sačekaj da se proces deinstalacije završi

Gornja procedura će:
Obrisati sledeće:
ComboFix i njegove file-ove i foldere
VundoFix Backups folder, ako postoji
C:\Deckard folder, ako postoji
C:\OtMoveIt folder, ako postoji

Resetovati podešavanja sata na kompjuteru
Sakriti ekstenzije file-ova, ako je potrebno
Sakriti sistemske/skrivene file-ove/foldere, ako je potrebno
Resetovati System Restore

offline
 • Pridružio: 28 Jun 2008
 • Poruke: 61

ok, puno hvala! onda je problem negdje drugo! pozdrav

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 698 korisnika na forumu :: 32 registrovanih, 4 sakrivenih i 662 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., djordje92sm, dragon986, dukikan, ILGromovnik, ivan979, kovinacc, kybonacci, Lieutenant, Megapurpletv, MiG-29M2, Milos ZA, Mixelotti, mushroom, Najax, nemkea71, nenad81, Panter, pavle_pzs, pein, proleter373, sabros, stegonosa, stug, Tenk, Tragač, VaRvArI 85, vlvl, vranjanac29, W123, Zerajic, zexoni