Spor mi je komp

Spor mi je komp

offline
 • Pridružio: 28 Feb 2012
 • Poruke: 32

Oću da proverim kompjuter, da li ima neke viruse ili maliciozni softever, pošto je mnogo spor. Inače treba da ga poklonim rođaku koji nema komp, a neću da mu uvalim neki krš. Pa ga sad čistim, nisam ga odavno koristio, skoro godinu dana (oko 9 meseci, sem ponekad [to sam ga palio), a do tad sam se mučio sa njim, iako je ranije bio solidno brz.

Internet mi je kablovski, valjda preko 2mbit. Uglavnom brz je.

[*]

OTL logfile created on: 25.8.2012 20:48:47 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.58.1 Folder = C:\Users\Стралекс\Desktop
64bit- Ultimate Edition (Version = 6.1.7600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 8.0.7600.16385)
Locale: 0000281A | Country: Србија | Language: SRO | Date Format: d.M.yyyy

2,00 Gb Total Physical Memory | 0,97 Gb Available Physical Memory | 48,31% Memory free
5,00 Gb Paging File | 3,81 Gb Available in Paging File | 76,24% Paging File free
Paging file location(s): C:\pagefile.sys 3069 3069 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)
Drive C: | 39,06 Gb Total Space | 1,31 Gb Free Space | 3,35% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 35,46 Gb Total Space | 5,42 Gb Free Space | 15,27% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: СТРАЛЕКС-PC | User Name: Стралекс | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user | Include 64bit Scans
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

========== Processes (SafeList) ==========

PRC - [2012.08.25 20:46:47 | 000,596,480 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Стралекс\Desktop\OTL.exe
PRC - [2012.08.25 15:17:02 | 000,800,656 | ---- | M] (Opera Software) -- C:\Program Files (x86)\Opera\pluginwrapper\opera_plugin_wrapper.exe
PRC - [2012.08.25 15:17:01 | 000,874,896 | ---- | M] (Opera Software) -- C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
PRC - [2012.06.22 21:09:56 | 000,603,648 | ---- | M] (MyCity) -- C:\Program Files (x86)\MCShield\MCShieldRTM.exe
PRC - [2011.01.07 19:48:56 | 000,378,984 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
PRC - [2010.12.09 12:45:58 | 000,074,752 | ---- | M] (Nullsoft, Inc.) -- C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe
PRC - [2010.08.31 13:56:59 | 000,103,736 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.exe
PRC - [2010.08.31 13:56:47 | 000,066,872 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
PRC - [2009.10.30 13:57:08 | 000,369,200 | ---- | M] (DT Soft Ltd) -- C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe
PRC - [2009.03.31 09:39:36 | 000,233,472 | ---- | M] (Teruten) -- C:\Windows\SysWOW64\FsUsbExService.Exe
PRC - [2001.11.29 06:50:00 | 001,769,472 | ---- | M] (Borland Software Corporation) -- C:\Program Files (x86)\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe
PRC - [2001.11.29 06:50:00 | 000,032,768 | ---- | M] (Borland Software Corporation) -- C:\Program Files (x86)\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe


========== Modules (No Company Name) ==========

MOD - [2012.08.25 14:44:29 | 009,813,704 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_4_402_265.dll
MOD - [2010.01.21 02:34:10 | 008,793,952 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\1033\GrooveIntlResource.dll
MOD - [2010.01.09 21:18:18 | 004,254,560 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\OFFICE14\Cultures\OFFICE.ODF


========== Win32 Services (SafeList) ==========

SRV:64bit: - [2011.04.27 17:21:18 | 000,288,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe -- (NisSrv)
SRV:64bit: - [2011.04.27 17:21:18 | 000,012,784 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe -- (MsMpSvc)
SRV:64bit: - [2009.07.14 03:41:27 | 001,011,712 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\Windows Defender\MpSvc.dll -- (WinDefend)
SRV:64bit: - [2009.07.14 03:40:01 | 000,193,536 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\appmgmts.dll -- (AppMgmt)
SRV - [2012.08.25 15:40:14 | 000,250,056 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe -- (AdobeFlashPlayerUpdateSvc)
SRV - [2011.01.07 19:48:56 | 000,378,984 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe -- (Stereo Service)
SRV - [2010.08.31 13:56:59 | 000,103,736 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.exe -- (PnkBstrB)
SRV - [2010.08.31 13:56:47 | 000,066,872 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe -- (PnkBstrA)
SRV - [2010.03.18 14:16:28 | 000,130,384 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Stopped] -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe -- (clr_optimization_v4.0.30319_32)
SRV - [2009.06.10 23:23:09 | 000,066,384 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Disabled | Stopped] -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe -- (clr_optimization_v2.0.50727_32)
SRV - [2009.03.31 09:39:36 | 000,233,472 | ---- | M] (Teruten) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysWOW64\FsUsbExService.Exe -- (FsUsbExService)
SRV - [2001.11.29 06:50:00 | 001,769,472 | ---- | M] (Borland Software Corporation) [On_Demand | Running] -- C:\Program Files (x86)\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe -- (InterBaseServer)
SRV - [2001.11.29 06:50:00 | 000,032,768 | ---- | M] (Borland Software Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe -- (InterBaseGuardian)


========== Driver Services (SafeList) ==========

DRV:64bit: - [2011.05.13 04:21:04 | 000,177,640 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\ssadmdm.sys -- (ssadmdm)
DRV:64bit: - [2011.05.13 04:21:04 | 000,146,920 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\ssadserd.sys -- (ssadserd)
DRV:64bit: - [2011.05.13 04:21:02 | 000,157,672 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\ssadbus.sys -- (ssadbus)
DRV:64bit: - [2011.05.13 04:21:02 | 000,036,328 | ---- | M] (Google Inc) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\ssadadb.sys -- (androidusb)
DRV:64bit: - [2011.05.13 04:21:02 | 000,016,872 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\ssadmdfl.sys -- (ssadmdfl)
DRV:64bit: - [2011.04.27 15:25:24 | 000,084,864 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\NisDrvWFP.sys -- (NisDrv)
DRV:64bit: - [2010.03.20 10:52:32 | 000,834,544 | ---- | M] () [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\sptd.sys -- (sptd)
DRV:64bit: - [2009.07.14 03:52:21 | 000,106,576 | ---- | M] (Advanced Micro Devices) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdsata.sys -- (amdsata)
DRV:64bit: - [2009.07.14 03:52:21 | 000,028,752 | ---- | M] (Advanced Micro Devices) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdxata.sys -- (amdxata)
DRV:64bit: - [2009.07.14 03:52:20 | 000,194,128 | ---- | M] (AMD Technologies Inc.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdsbs.sys -- (amdsbs)
DRV:64bit: - [2009.07.14 03:48:04 | 000,065,600 | ---- | M] (LSI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\lsi_sas2.sys -- (LSI_SAS2)
DRV:64bit: - [2009.07.14 03:47:48 | 000,077,888 | ---- | M] (Hewlett-Packard Company) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\HpSAMD.sys -- (HpSAMD)
DRV:64bit: - [2009.07.14 03:47:48 | 000,023,104 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Recognizer | Boot | Unknown] -- C:\Windows\SysNative\drivers\fs_rec.sys -- (Fs_Rec)
DRV:64bit: - [2009.07.14 03:45:55 | 000,024,656 | ---- | M] (Promise Technology) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\stexstor.sys -- (stexstor)
DRV:64bit: - [2009.07.14 02:09:50 | 000,019,968 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\usb8023x.sys -- (usb_rndisx)
DRV:64bit: - [2009.07.14 02:06:43 | 000,060,288 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\61883.sys -- (61883)
DRV:64bit: - [2009.07.14 02:06:43 | 000,048,768 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\avc.sys -- (Avc)
DRV:64bit: - [2009.07.14 02:06:42 | 000,061,440 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\msdv.sys -- (MSDV)
DRV:64bit: - [2009.06.10 22:34:33 | 003,286,016 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\evbda.sys -- (ebdrv)
DRV:64bit: - [2009.06.10 22:34:28 | 000,468,480 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\bxvbda.sys -- (b06bdrv)
DRV:64bit: - [2009.06.10 22:34:23 | 000,270,848 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\b57nd60a.sys -- (b57nd60a)
DRV:64bit: - [2009.06.10 22:32:37 | 001,627,520 | ---- | M] (NXP Semiconductors) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\Ph3xIB64.sys -- (Ph3xIB64)
DRV:64bit: - [2009.06.10 22:31:59 | 000,031,232 | ---- | M] (Hauppauge Computer Works, Inc.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\hcw85cir.sys -- (hcw85cir)
DRV:64bit: - [2009.03.02 00:05:32 | 000,187,392 | ---- | M] (Realtek Corporation ) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\Rt64win7.sys -- (RTL8167)
DRV:64bit: - [2007.04.03 14:57:36 | 000,144,648 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\s116mdm.sys -- (s116mdm)
DRV:64bit: - [2007.04.03 14:57:36 | 000,019,720 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\s116mdfl.sys -- (s116mdfl)
DRV:64bit: - [2007.04.03 14:57:34 | 000,108,296 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\s116bus.sys -- (s116bus)
DRV:64bit: - [2007.04.03 13:57:40 | 000,130,824 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\s116unic.sys -- (s116unic)
DRV:64bit: - [2007.04.03 13:57:38 | 000,031,496 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\s116nd5.sys -- (s116nd5)
DRV - [2010.05.10 02:18:40 | 000,015,664 | ---- | M] (GEAR Software Inc.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\drivers\GEARAspiWDM.sys -- (GEARAspiWDM)
DRV - [2010.02.21 17:26:18 | 000,020,544 | ---- | M] (Windows (R) Server 2003 DDK provider) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\gdrv.sys -- (gdrv)
DRV - [2009.07.14 03:19:10 | 000,019,008 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [File_System | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\drivers\wimmount.sys -- (WIMMount)
DRV - [2009.03.31 09:39:36 | 000,036,608 | ---- | M] () [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\FsUsbExDisk.Sys -- (FsUsbExDisk)
DRV - [2009.03.31 09:39:36 | 000,016,392 | ---- | M] (Teruten Inc) [File_System | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\drivers\TFsExDisk.Sys -- (TFsExDisk)


========== Standard Registry (SafeList) ==========


========== Internet Explorer ==========

IE:64bit: - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE:64bit: - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = google.com/ie
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = google.com/ie
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = google.com
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = search.searchcompletion.com/?si=16606&home=true
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = msn.com/
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache AcceptLangs = sr-rs
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache_TIMESTAMP = DE BE 42 B7 53 B2 CA 01 [binary data]
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = google.com/ie
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = google.com/ie
IE - HKCU\..\URLSearchHook: {414b6d9d-4a95-4e8d-b5b1-149dd2d93bb3} - No CLSID value found
IE - HKCU\..\SearchScopes,DefaultScope = {201FFFD6-FBF9-4911-BC37-55DFFF5FB32F}
IE - HKCU\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
IE - HKCU\..\SearchScopes\{201FFFD6-FBF9-4911-BC37-55DFFF5FB32F}: "URL" = google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
IE - HKCU\..\SearchScopes\{2821C0A4-2BA8-43E0-9ACF-0537AE706FEF}: "URL" = divx-titlovi.com/en-US/divx-subtitles/s.....p;keyword={searchTerms}&language=&orderby=1&sortby=1
IE - HKCU\..\SearchScopes\{3BD44F0E-0596-4008-AEE0-45D47E3A8F0E}: "URL" = search.searchcompletion.com/?si=16606&chrome=true&q={searchTerms}
IE - HKCU\..\SearchScopes\{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}: "URL" = google.com/search?q={searci=16606&chrome=true&q={searchTerms}
IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0

========== FireFox ==========

FF - user.js - File not found

FF:64bit: - HKLM\Software\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer: C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_4_402_265.dll File not found
FF:64bit: - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0: C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL (Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_4_402_265.dll ()
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer: C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll (Adobe Systems, Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@divx.com/DivX Browser Plugin,version=1.0.0: C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin: C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll (Google)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin: C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll (Sun Microsystems, Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0: C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\4.1.10111.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0: C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\NPAUTHZ.DLL (Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0: C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\NPSPWRAP.DLL (Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922: C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109: C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@mywebsearch.com/Plugin: C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\NPMyWebS.dll File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVision: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll (NVIDIA Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVisionStreaming: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll (NVIDIA Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.115\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.115\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\Adobe Reader: C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AIR\nppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)

FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\Extensions\\m3ffxtbr@mywebsearch.com: C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 4.0b8\extensions\\Components: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox 4.0 Beta 8\components [2011.09.09 22:24:29 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 4.0b8\extensions\\Plugins: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox 4.0 Beta 8\plugins
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 9.0.1\extensions\\Components: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components [2011.12.30 17:11:34 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 9.0.1\extensions\\Plugins: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins [2012.01.14 14:57:47 | 000,000,000 | ---D | M]

[2011.08.04 11:23:53 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions
[2012.01.11 10:24:57 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jcizrjlo.default\extensions
[2011.08.23 14:21:12 | 000,000,000 | ---D | M] ("Free YouTube Download (Free Studio) Menu") -- C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jcizrjlo.default\extensions\{ACAA314B-EEBA-48e4-AD47-84E31C44796C}
[2012.01.09 21:22:33 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions
[2012.01.09 21:22:34 | 000,000,000 | ---D | M] (Java Console) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0030-ABCDEFFEDCBA}
File not found (No name found) -- C:\USERS\СтралРΜРЄСЃ\APPDATA\ROAMING\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\JCIZRJLO.DEFAULT\EXTENSIONS\EXTENSION@FIREFOX.COM.XPI
[2011.12.30 17:11:34 | 000,121,816 | ---- | M] (Mozilla Foundation) -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\components\browsercomps.dll
[2011.11.10 06:54:13 | 000,476,904 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npdeployJava1.dll
[2011.12.30 17:11:27 | 000,002,252 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\bing.xml
[2011.05.10 23:05:56 | 000,002,073 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\completebartb.xml
[2011.12.30 17:11:27 | 000,002,040 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\twitter.xml

O1 HOSTS File: ([2009.06.10 23:00:26 | 000,000,824 | ---- | M]) - C:\Windows\SysNative\drivers\etc\hosts
O2:64bit: - BHO: (Complitly) - {D27FC31C-6E3D-4305-8D53-ACDAEFA5F862} - C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\CompitlyEngine\64\ComplitlyEngine64.dll File not found
O2 - BHO: (Java(tm) Plug-In SSV Helper) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll (Sun Microsystems, Inc.)
O2 - BHO: (Complitly) - {D27FC31C-6E3D-4305-8D53-ACDAEFA5F862} - C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\CompitlyEngine\ComplitlyEngine.dll File not found
O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {414B6D9D-4A95-4E8D-B5B1-149DD2D93BB3} - No CLSID value found.
O4:64bit: - HKLM..\Run: [MSC] C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKLM..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW File not found
O4 - HKLM..\Run: [LaunchList] C:\Program Files (x86)\Pinnacle\MediaCenter\LaunchList.exe File not found
O4 - HKLM..\Run: [NPSStartup] File not found
O4 - HKLM..\Run: [Pinnacle WebUpdater] "C:\Program Files (x86)\Pinnacle\Shared Files\Programs\WebUpdater\WebUpdater.exe" -s -f=UpdateVersion.xml -url=http://cdn.pinnaclesys.com/SupportFiles File not found
O4 - HKLM..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\Windows\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg File not found
O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe (Nullsoft, Inc.)
O4 - HKCU..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" File not found
O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe (DT Soft Ltd)
O4 - HKCU..\Run: [MCShield Monitor] C:\Program Files (x86)\MCShield\MCShieldRTM.exe (MyCity)
O4 - HKCU..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\system32\StikyNot.exe File not found
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktop = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktopChanges = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorUser = 3
O8:64bit: - Extra context menu item: &Search - Reg Error: Value error. File not found
O8:64bit: - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubedownload.htm ()
O8:64bit: - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm ()
O8 - Extra context menu item: &Search - Reg Error: Value error. File not found
O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubedownload.htm ()
O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm ()
O1364bit: - gopher Prefix: missing
O13 - gopher Prefix: missing
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.....ab_nvd.cab (System Requirements Lab Class)
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_30-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_30)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0030-ABCDEFFEDCBA} java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_30-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_30)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_30-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_30)
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab (Reg Error: Key error.)
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 89.216.1.30 89.216.1.50
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3BC13AB0-C814-42C9-9FA6-9D6C352272EB}: DhcpNameServer = 192.168.42.129
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{CBC5972C-F62D-40EF-B340-96575E0931A7}: DhcpNameServer = 89.216.1.30 89.216.1.50
O18:64bit: - Protocol\Handler\livecall - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\msdaipp - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\msdaipp\0x00000001 - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\msdaipp\oledb - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\ms-help - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\msnim - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\mso-offdap11 - No CLSID value found
O18 - Protocol\Handler\msdaipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\msdaipp\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Filter\text/xml - No CLSID value found
O20:64bit: - HKLM Winlogon: Shell - (explorer.exe) - C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
O20:64bit: - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\Windows\system32\userinit.exe) - C:\Windows\SysNative\userinit.exe (Microsoft Corporation)
O20:64bit: - HKLM Winlogon: VMApplet - (/pagefile) - File not found
O20 - HKLM Winlogon: Shell - (explorer.exe) - C:\Windows\SysWow64\explorer.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\Windows\system32\userinit.exe) - C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (/pagefile) - File not found
O21:64bit: - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - No CLSID value found.
O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - No CLSID value found.
O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
O32 - AutoRun File - [2009.06.14 09:48:10 | 000,000,095 | ---- | M] () - D:\AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]
O33 - MountPoints2\{23d33381-5429-11df-b4bc-001fd0d1a328}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{23d33381-5429-11df-b4bc-001fd0d1a328}\Shell\AutoRun\command - "" = G:\npeuinst.exe
O33 - MountPoints2\{bdac2ac8-3402-11df-b7dd-001fd0d1a328}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{bdac2ac8-3402-11df-b7dd-001fd0d1a328}\Shell\AutoRun\command - "" = F:\Setup.exe
O33 - MountPoints2\G\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\G\Shell\AutoRun\command - "" = G:\npeuinst.exe
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)
O35:64bit: - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*
O35:64bit: - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*
O37:64bit: - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*
O37:64bit: - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3)
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2)
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=sxssrv,4)

========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========

[2012.08.25 20:47:34 | 000,596,480 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Стралекс\Desktop\OTL.exe
[2012.08.25 20:24:02 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
[2012.08.25 20:18:16 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MCShield
[2012.08.25 20:17:52 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\MCShield
[2012.08.25 20:17:52 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\MCShield
[2012.08.25 14:44:31 | 000,426,184 | ---- | C] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe
[2012.08.25 14:44:12 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Windows\SysNative\Macromed
[2012.08.25 14:42:31 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Стралекс\AppData\Local\{9FA087EF-FBB3-4DA5-8E1D-C069A0CEB16F}
[2012.08.25 14:37:17 | 000,044,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\wups2.dll
[2012.08.25 14:37:16 | 002,622,464 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\wucltux.dll
[2012.08.25 14:37:16 | 000,057,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\wuauclt.exe
[2012.08.25 14:00:42 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Стралекс\AppData\Local\{6538FE84-5E24-46BF-B7C1-1B405076F184}
[2011.09.20 17:29:00 | 001,093,632 | ---- | C] (Borland Software Corp.) -- C:\Users\Стралекс\install.exe

========== Files - Modified Within 30 Days ==========

[2012.08.25 20:47:32 | 000,014,016 | -H-- | M] () -- C:\Windows\SysNative\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
[2012.08.25 20:47:31 | 000,014,016 | -H-- | M] () -- C:\Windows\SysNative\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
[2012.08.25 20:46:47 | 000,596,480 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Стралекс\Desktop\OTL.exe
[2012.08.25 20:42:57 | 000,000,020 | ---- | M] () -- C:\Windows\(ц'
[2012.08.25 20:38:01 | 000,000,830 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job
[2012.08.25 20:31:36 | 000,000,898 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
[2012.08.25 20:31:00 | 000,418,120 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\FNTCACHE.DAT
[2012.08.25 20:30:43 | 000,067,584 | --S- | M] () -- C:\Windows\bootstat.dat
[2012.08.25 20:30:26 | 1609,424,896 | -HS- | M] () -- C:\hiberfil.sys
[2012.08.25 20:18:39 | 000,001,092 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\MCShield Real-Time Monitor.lnk
[2012.08.25 20:08:05 | 000,000,902 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
[2012.08.25 15:40:06 | 000,426,184 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe
[2012.08.25 15:40:05 | 000,070,344 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
[2012.08.25 14:47:49 | 000,729,816 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\PerfStringBackup.INI
[2012.08.25 14:47:49 | 000,618,132 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\perfh009.dat
[2012.08.25 14:47:49 | 000,107,412 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\perfc009.dat

========== Files Created - No Company Name ==========

[2012.08.25 20:42:57 | 000,000,020 | ---- | C] () -- C:\Windows\(ц'
[2012.08.25 20:18:39 | 000,001,092 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\MCShield Real-Time Monitor.lnk
[2012.08.25 14:44:38 | 000,000,830 | ---- | C] () -- C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job
[2011.09.20 17:29:01 | 000,048,422 | ---- | C] () -- C:\Users\Стралекс\license.rtf
[2011.09.20 17:29:01 | 000,045,668 | ---- | C] () -- C:\Users\Стралекс\readme.rtf
[2011.09.20 17:29:01 | 000,030,958 | ---- | C] () -- C:\Users\Стралекс\install.rtf
[2011.09.20 17:29:01 | 000,018,271 | ---- | C] () -- C:\Users\Стралекс\deploy.rtf
[2011.09.20 17:29:01 | 000,001,678 | ---- | C] () -- C:\Users\Стралекс\BORLAND.GIF
[2011.09.20 17:29:01 | 000,001,077 | ---- | C] () -- C:\Users\Стралекс\dent.slip
[2011.09.20 17:29:01 | 000,000,046 | ---- | C] () -- C:\Users\Стралекс\AUTORUN.INF
[2011.06.28 21:49:19 | 000,053,248 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\pxhpinst.exe
[2011.06.02 23:04:51 | 000,000,485 | ---- | C] () -- C:\Windows\War3Unin.dat
[2011.04.09 21:49:44 | 000,056,832 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\iyvu9_32.dll
[2011.03.01 17:40:06 | 006,814,952 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\SpoonUninstall.exe
[2011.01.27 12:04:12 | 000,734,810 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\PerfStringBackup.INI
[2010.12.23 19:21:52 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:\Windows\ae_mini.INI
[2010.12.23 19:19:42 | 000,000,532 | ---- | C] () -- C:\Windows\smrpro.INI
[2010.12.23 13:29:53 | 000,007,615 | R--- | C] () -- C:\Users\Стралекс\.recently-used.xbel
[2010.08.31 13:56:50 | 000,103,736 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrB.exe
[2010.08.31 13:56:47 | 000,066,872 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrA.exe
[2010.02.20 19:58:57 | 000,000,056 | -H-- | C] () -- C:\ProgramData\ezsidmv.dat

< End of report >mycity.rs/must-login.png

offline
 • Research Engineer @MalwareBytes
 • Pridružio: 09 Avg 2011
 • Poruke: 15874
 • Gde živiš: Beograd

Arrow Tvoj kompjuter je čist što se malware-a tiče. Potrebno je da ispratiš sledeće korake...
Arrow Ponovo pokreni OTL i klikni na CleanUp. Sačekaj da se proces deinstalacije završi.Arrow Imaš ostatke par toolbarova, a pošto želiš da očistiš kompjuter isprati ovo uputstvo


Preuzmi "Xplode"-ov AdwCleaner i sacuvaj ga na Desktop
Dvoklikom pokreni program i klikni na dugme [Search] .
Kada program zavrsi analizu otvorice notepad sa izvestajem. Zatvori taj notepad.

Klikni na dugme [Delete] i pricekaj da program zavrsi.
Program ce zatvoriti sve aktivne programe i izbaciti prozor sa tim upozorenjem. Klikni Ok kao potvrdu.
Na sledeca dva prozora koja se otvore (Informations i Restart required ) klikni Ok

Racunar ce se restartovati a potom otvoriti notepad (C:\AdwCleaner[S1].txt) sa izvestajem.
Sacuvaj taj notepad na Desktop i okaci ga uz poruku koristeci opciju "Prikaci fajl"

Napomena: Izvestaj ce takodje biti sacuvan na C:\AdwCleaner[S1].txt
Arrow Imaš jako malo memorije na sistemskoj particiji. Poželjno je bar 15% slobodnog prostora, a ti imaš 3%.Preuzmi TFC (Temp File Cleaner) i sacuvaj ga na Desktop.
Dvoklikom pokreni program i klikni na dugme Start da bi dozvolio programu da otpocne skeniranje.
Kada program zavrsi skeniranje,mozda ce zatraziti da restartujes racunar. Dozvoli mu.

Napomena: Kada zavrsis sa ciscenjem temp fajlova,program mozes obrisati ili ga sacuvati za kasniju upotrebu.


Takođe obriši sve programe koje ne koristiš da bi rasteretio memoriju.
Arrow Nemaš instaliran Service Pack 1 za tvoj sistem, sto je preporuka zbog sigurnosti, ispravke bagova i slično. Preuzmi i instaliraj ovaj fajl

http://download.microsoft.com/download/0/A/F/0AFB5.....32-X64.exe
Arrow Koristiš zastarelu verziju Java, što predstavlja sigurnosni rizik. Idi u Start -> Control Panel -> Programs and Features / Add/Remove Programs i deinstaliraj Java(TM) 6 Update 30

Poseti ovu adresu, preuzmi i instaliraj novu verziju.

www.java.com/getjava/

Arrow Preporučujem da za zaštitu USB memorijskih uredjaja koristiš MCShield v2. Nema

nikakve veze sa AntiVirus-om tj. nece ometati njegov rad, a pokazao se kao jedan od najboljih vidova zaštite od malware-a koji se prenosi

putem USB mem. uređaja. Skineš, instaliraš, ubodeš USB mem. uređaj, izvrši se skeniranje nakon čega dobiješ obaveštenje da je uređaj čist

(ukoliko je stvarno tako); ili dobiješ log u kome vidiš informacije o malware-u koji je nađen i obrisan.


Home Page MCShield-a ::Anti-Malware Tool:: v2: http://amf.mycity.rs/mcshield/

Više o MCShield-u možeš saznati u ovim temama:
v1: http://www.mycity.rs/MyCity-Laboratorija/MCShield.html
v2: http://www.mycity.rs/MyCity-Laboratorija/MCShield-v2.html


Arrow Obavezno poseti temu "Testirajte da li vam je pretraživač ranjiv", pročitaj i isprati link koji stoji u njoj.
Link do teme je: http://www.mycity.rs/Web-browseri/Testirajte-da-li.....anjiv.html
TwinHeadedEagle (AMF Tim)

offline
 • Pridružio: 28 Feb 2012
 • Poruke: 32

Odradio sam sve to..ali opet je bio spor komp, samo kad ga pokrenem u Safe Mode, onda ne baguje ni malo.
Tako da sam došao do ideje da mu ja reinstaliram windows i formatiram obe particije, i stavim samo jednu particiju da imam (pošto sam tanak sa memorijom). I od drugog, mog kompa (novi), imam original CD za windows, ja ubacim i sve to odradim, ali nisam ukucava aktivacioni kod, jer šta znam, ne može jedan windows na 2 PC. I sad mi tako stoji kada otvorim Propertis, od My Computer, ovo:
Windows activation
30 days to activate. Activate windows now (*link)
Product ID: bla bla bla Change product key (*link)

Šta će se deseti posle 30 dana, jel će samo neki balončić samarač da iskače, ili će mi se izbrisati Windows??

offline
 • Research Engineer @MalwareBytes
 • Pridružio: 09 Avg 2011
 • Poruke: 15874
 • Gde živiš: Beograd

Posle 30 dana, neces moci da se ulogujes u Windows dok ga ne aktiviras...

A za sva ostala pitanja se obrati u Windows potforum: http://www.mycity.rs/Windows/ , jer se u Ambulanti bavimo iskljucivo problemima uzrokovanim malware-om

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 1110 korisnika na forumu :: 48 registrovanih, 4 sakrivenih i 1058 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 1798 - dana 19 Sep 2019 18:42

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 4channer, _commandos_, A.R.Chafee.Jr., AK - 230, aljosa7, amaterSRB, azarakhsh, babaroga, BlaCkMilK, bounty hunters, branko72, bulovic, Buzdovan2, caesar2, cole77, dozorni, elzike7, Eyes Wide Shut, Gama, Georgius, goran.vvv, Kubovac, Ljubitelj2, madza, MarKhan, MB120mm, Mercury, misa1xx, nenad812, nikoladi, ostoja, pedjolino76, pein, RecA2, Recce, royst33, slonic_tonic, Stepp, stug, theNedjeljko, Toni, vathra, versus, vespa nikola, VJ, vladom6, voja64, zoidbergs