Spor mi je komp

Spor mi je komp

offline
 • Pridružio: 28 Feb 2012
 • Poruke: 32

Oću da proverim kompjuter, da li ima neke viruse ili maliciozni softever, pošto je mnogo spor. Inače treba da ga poklonim rođaku koji nema komp, a neću da mu uvalim neki krš. Pa ga sad čistim, nisam ga odavno koristio, skoro godinu dana (oko 9 meseci, sem ponekad [to sam ga palio), a do tad sam se mučio sa njim, iako je ranije bio solidno brz.

Internet mi je kablovski, valjda preko 2mbit. Uglavnom brz je.

[*]

OTL logfile created on: 25.8.2012 20:48:47 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.58.1 Folder = C:\Users\Стралекс\Desktop
64bit- Ultimate Edition (Version = 6.1.7600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 8.0.7600.16385)
Locale: 0000281A | Country: Србија | Language: SRO | Date Format: d.M.yyyy

2,00 Gb Total Physical Memory | 0,97 Gb Available Physical Memory | 48,31% Memory free
5,00 Gb Paging File | 3,81 Gb Available in Paging File | 76,24% Paging File free
Paging file location(s): C:\pagefile.sys 3069 3069 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)
Drive C: | 39,06 Gb Total Space | 1,31 Gb Free Space | 3,35% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 35,46 Gb Total Space | 5,42 Gb Free Space | 15,27% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: СТРАЛЕКС-PC | User Name: Стралекс | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user | Include 64bit Scans
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

========== Processes (SafeList) ==========

PRC - [2012.08.25 20:46:47 | 000,596,480 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Стралекс\Desktop\OTL.exe
PRC - [2012.08.25 15:17:02 | 000,800,656 | ---- | M] (Opera Software) -- C:\Program Files (x86)\Opera\pluginwrapper\opera_plugin_wrapper.exe
PRC - [2012.08.25 15:17:01 | 000,874,896 | ---- | M] (Opera Software) -- C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
PRC - [2012.06.22 21:09:56 | 000,603,648 | ---- | M] (MyCity) -- C:\Program Files (x86)\MCShield\MCShieldRTM.exe
PRC - [2011.01.07 19:48:56 | 000,378,984 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
PRC - [2010.12.09 12:45:58 | 000,074,752 | ---- | M] (Nullsoft, Inc.) -- C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe
PRC - [2010.08.31 13:56:59 | 000,103,736 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.exe
PRC - [2010.08.31 13:56:47 | 000,066,872 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
PRC - [2009.10.30 13:57:08 | 000,369,200 | ---- | M] (DT Soft Ltd) -- C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe
PRC - [2009.03.31 09:39:36 | 000,233,472 | ---- | M] (Teruten) -- C:\Windows\SysWOW64\FsUsbExService.Exe
PRC - [2001.11.29 06:50:00 | 001,769,472 | ---- | M] (Borland Software Corporation) -- C:\Program Files (x86)\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe
PRC - [2001.11.29 06:50:00 | 000,032,768 | ---- | M] (Borland Software Corporation) -- C:\Program Files (x86)\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe


========== Modules (No Company Name) ==========

MOD - [2012.08.25 14:44:29 | 009,813,704 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_4_402_265.dll
MOD - [2010.01.21 02:34:10 | 008,793,952 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\1033\GrooveIntlResource.dll
MOD - [2010.01.09 21:18:18 | 004,254,560 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\OFFICE14\Cultures\OFFICE.ODF


========== Win32 Services (SafeList) ==========

SRV:64bit: - [2011.04.27 17:21:18 | 000,288,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe -- (NisSrv)
SRV:64bit: - [2011.04.27 17:21:18 | 000,012,784 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe -- (MsMpSvc)
SRV:64bit: - [2009.07.14 03:41:27 | 001,011,712 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\Windows Defender\MpSvc.dll -- (WinDefend)
SRV:64bit: - [2009.07.14 03:40:01 | 000,193,536 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\appmgmts.dll -- (AppMgmt)
SRV - [2012.08.25 15:40:14 | 000,250,056 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe -- (AdobeFlashPlayerUpdateSvc)
SRV - [2011.01.07 19:48:56 | 000,378,984 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe -- (Stereo Service)
SRV - [2010.08.31 13:56:59 | 000,103,736 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.exe -- (PnkBstrB)
SRV - [2010.08.31 13:56:47 | 000,066,872 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe -- (PnkBstrA)
SRV - [2010.03.18 14:16:28 | 000,130,384 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Stopped] -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe -- (clr_optimization_v4.0.30319_32)
SRV - [2009.06.10 23:23:09 | 000,066,384 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Disabled | Stopped] -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe -- (clr_optimization_v2.0.50727_32)
SRV - [2009.03.31 09:39:36 | 000,233,472 | ---- | M] (Teruten) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysWOW64\FsUsbExService.Exe -- (FsUsbExService)
SRV - [2001.11.29 06:50:00 | 001,769,472 | ---- | M] (Borland Software Corporation) [On_Demand | Running] -- C:\Program Files (x86)\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe -- (InterBaseServer)
SRV - [2001.11.29 06:50:00 | 000,032,768 | ---- | M] (Borland Software Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe -- (InterBaseGuardian)


========== Driver Services (SafeList) ==========

DRV:64bit: - [2011.05.13 04:21:04 | 000,177,640 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\ssadmdm.sys -- (ssadmdm)
DRV:64bit: - [2011.05.13 04:21:04 | 000,146,920 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\ssadserd.sys -- (ssadserd)
DRV:64bit: - [2011.05.13 04:21:02 | 000,157,672 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\ssadbus.sys -- (ssadbus)
DRV:64bit: - [2011.05.13 04:21:02 | 000,036,328 | ---- | M] (Google Inc) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\ssadadb.sys -- (androidusb)
DRV:64bit: - [2011.05.13 04:21:02 | 000,016,872 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\ssadmdfl.sys -- (ssadmdfl)
DRV:64bit: - [2011.04.27 15:25:24 | 000,084,864 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\NisDrvWFP.sys -- (NisDrv)
DRV:64bit: - [2010.03.20 10:52:32 | 000,834,544 | ---- | M] () [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\sptd.sys -- (sptd)
DRV:64bit: - [2009.07.14 03:52:21 | 000,106,576 | ---- | M] (Advanced Micro Devices) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdsata.sys -- (amdsata)
DRV:64bit: - [2009.07.14 03:52:21 | 000,028,752 | ---- | M] (Advanced Micro Devices) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdxata.sys -- (amdxata)
DRV:64bit: - [2009.07.14 03:52:20 | 000,194,128 | ---- | M] (AMD Technologies Inc.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdsbs.sys -- (amdsbs)
DRV:64bit: - [2009.07.14 03:48:04 | 000,065,600 | ---- | M] (LSI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\lsi_sas2.sys -- (LSI_SAS2)
DRV:64bit: - [2009.07.14 03:47:48 | 000,077,888 | ---- | M] (Hewlett-Packard Company) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\HpSAMD.sys -- (HpSAMD)
DRV:64bit: - [2009.07.14 03:47:48 | 000,023,104 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Recognizer | Boot | Unknown] -- C:\Windows\SysNative\drivers\fs_rec.sys -- (Fs_Rec)
DRV:64bit: - [2009.07.14 03:45:55 | 000,024,656 | ---- | M] (Promise Technology) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\stexstor.sys -- (stexstor)
DRV:64bit: - [2009.07.14 02:09:50 | 000,019,968 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\usb8023x.sys -- (usb_rndisx)
DRV:64bit: - [2009.07.14 02:06:43 | 000,060,288 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\61883.sys -- (61883)
DRV:64bit: - [2009.07.14 02:06:43 | 000,048,768 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\avc.sys -- (Avc)
DRV:64bit: - [2009.07.14 02:06:42 | 000,061,440 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\msdv.sys -- (MSDV)
DRV:64bit: - [2009.06.10 22:34:33 | 003,286,016 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\evbda.sys -- (ebdrv)
DRV:64bit: - [2009.06.10 22:34:28 | 000,468,480 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\bxvbda.sys -- (b06bdrv)
DRV:64bit: - [2009.06.10 22:34:23 | 000,270,848 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\b57nd60a.sys -- (b57nd60a)
DRV:64bit: - [2009.06.10 22:32:37 | 001,627,520 | ---- | M] (NXP Semiconductors) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\Ph3xIB64.sys -- (Ph3xIB64)
DRV:64bit: - [2009.06.10 22:31:59 | 000,031,232 | ---- | M] (Hauppauge Computer Works, Inc.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\hcw85cir.sys -- (hcw85cir)
DRV:64bit: - [2009.03.02 00:05:32 | 000,187,392 | ---- | M] (Realtek Corporation ) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\Rt64win7.sys -- (RTL8167)
DRV:64bit: - [2007.04.03 14:57:36 | 000,144,648 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\s116mdm.sys -- (s116mdm)
DRV:64bit: - [2007.04.03 14:57:36 | 000,019,720 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\s116mdfl.sys -- (s116mdfl)
DRV:64bit: - [2007.04.03 14:57:34 | 000,108,296 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\s116bus.sys -- (s116bus)
DRV:64bit: - [2007.04.03 13:57:40 | 000,130,824 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\s116unic.sys -- (s116unic)
DRV:64bit: - [2007.04.03 13:57:38 | 000,031,496 | ---- | M] (MCCI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\s116nd5.sys -- (s116nd5)
DRV - [2010.05.10 02:18:40 | 000,015,664 | ---- | M] (GEAR Software Inc.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\drivers\GEARAspiWDM.sys -- (GEARAspiWDM)
DRV - [2010.02.21 17:26:18 | 000,020,544 | ---- | M] (Windows (R) Server 2003 DDK provider) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\gdrv.sys -- (gdrv)
DRV - [2009.07.14 03:19:10 | 000,019,008 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [File_System | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\drivers\wimmount.sys -- (WIMMount)
DRV - [2009.03.31 09:39:36 | 000,036,608 | ---- | M] () [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\FsUsbExDisk.Sys -- (FsUsbExDisk)
DRV - [2009.03.31 09:39:36 | 000,016,392 | ---- | M] (Teruten Inc) [File_System | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\drivers\TFsExDisk.Sys -- (TFsExDisk)


========== Standard Registry (SafeList) ==========


========== Internet Explorer ==========

IE:64bit: - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE:64bit: - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = google.com/ie
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = google.com/ie
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = google.com
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = search.searchcompletion.com/?si=16606&home=true
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = msn.com/
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache AcceptLangs = sr-rs
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache_TIMESTAMP = DE BE 42 B7 53 B2 CA 01 [binary data]
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = google.com/ie
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = google.com/ie
IE - HKCU\..\URLSearchHook: {414b6d9d-4a95-4e8d-b5b1-149dd2d93bb3} - No CLSID value found
IE - HKCU\..\SearchScopes,DefaultScope = {201FFFD6-FBF9-4911-BC37-55DFFF5FB32F}
IE - HKCU\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
IE - HKCU\..\SearchScopes\{201FFFD6-FBF9-4911-BC37-55DFFF5FB32F}: "URL" = google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
IE - HKCU\..\SearchScopes\{2821C0A4-2BA8-43E0-9ACF-0537AE706FEF}: "URL" = divx-titlovi.com/en-US/divx-subtitles/s.....p;keyword={searchTerms}&language=&orderby=1&sortby=1
IE - HKCU\..\SearchScopes\{3BD44F0E-0596-4008-AEE0-45D47E3A8F0E}: "URL" = search.searchcompletion.com/?si=16606&chrome=true&q={searchTerms}
IE - HKCU\..\SearchScopes\{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}: "URL" = google.com/search?q={searci=16606&chrome=true&q={searchTerms}
IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0

========== FireFox ==========

FF - user.js - File not found

FF:64bit: - HKLM\Software\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer: C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_4_402_265.dll File not found
FF:64bit: - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0: C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL (Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_4_402_265.dll ()
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer: C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll (Adobe Systems, Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@divx.com/DivX Browser Plugin,version=1.0.0: C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin: C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll (Google)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin: C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll (Sun Microsystems, Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0: C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\4.1.10111.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0: C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\NPAUTHZ.DLL (Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0: C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\NPSPWRAP.DLL (Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922: C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109: C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@mywebsearch.com/Plugin: C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\NPMyWebS.dll File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVision: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll (NVIDIA Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVisionStreaming: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll (NVIDIA Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.115\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.115\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\Adobe Reader: C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AIR\nppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)

FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\Extensions\\m3ffxtbr@mywebsearch.com: C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 4.0b8\extensions\\Components: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox 4.0 Beta 8\components [2011.09.09 22:24:29 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 4.0b8\extensions\\Plugins: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox 4.0 Beta 8\plugins
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 9.0.1\extensions\\Components: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components [2011.12.30 17:11:34 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 9.0.1\extensions\\Plugins: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins [2012.01.14 14:57:47 | 000,000,000 | ---D | M]

[2011.08.04 11:23:53 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions
[2012.01.11 10:24:57 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jcizrjlo.default\extensions
[2011.08.23 14:21:12 | 000,000,000 | ---D | M] ("Free YouTube Download (Free Studio) Menu") -- C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jcizrjlo.default\extensions\{ACAA314B-EEBA-48e4-AD47-84E31C44796C}
[2012.01.09 21:22:33 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions
[2012.01.09 21:22:34 | 000,000,000 | ---D | M] (Java Console) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0030-ABCDEFFEDCBA}
File not found (No name found) -- C:\USERS\СтралРΜРЄСЃ\APPDATA\ROAMING\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\JCIZRJLO.DEFAULT\EXTENSIONS\EXTENSION@FIREFOX.COM.XPI
[2011.12.30 17:11:34 | 000,121,816 | ---- | M] (Mozilla Foundation) -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\components\browsercomps.dll
[2011.11.10 06:54:13 | 000,476,904 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npdeployJava1.dll
[2011.12.30 17:11:27 | 000,002,252 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\bing.xml
[2011.05.10 23:05:56 | 000,002,073 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\completebartb.xml
[2011.12.30 17:11:27 | 000,002,040 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\twitter.xml

O1 HOSTS File: ([2009.06.10 23:00:26 | 000,000,824 | ---- | M]) - C:\Windows\SysNative\drivers\etc\hosts
O2:64bit: - BHO: (Complitly) - {D27FC31C-6E3D-4305-8D53-ACDAEFA5F862} - C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\CompitlyEngine\64\ComplitlyEngine64.dll File not found
O2 - BHO: (Java(tm) Plug-In SSV Helper) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll (Sun Microsystems, Inc.)
O2 - BHO: (Complitly) - {D27FC31C-6E3D-4305-8D53-ACDAEFA5F862} - C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\CompitlyEngine\ComplitlyEngine.dll File not found
O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {414B6D9D-4A95-4E8D-B5B1-149DD2D93BB3} - No CLSID value found.
O4:64bit: - HKLM..\Run: [MSC] C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKLM..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW File not found
O4 - HKLM..\Run: [LaunchList] C:\Program Files (x86)\Pinnacle\MediaCenter\LaunchList.exe File not found
O4 - HKLM..\Run: [NPSStartup] File not found
O4 - HKLM..\Run: [Pinnacle WebUpdater] "C:\Program Files (x86)\Pinnacle\Shared Files\Programs\WebUpdater\WebUpdater.exe" -s -f=UpdateVersion.xml -url=http://cdn.pinnaclesys.com/SupportFiles File not found
O4 - HKLM..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\Windows\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg File not found
O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe (Nullsoft, Inc.)
O4 - HKCU..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" File not found
O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe (DT Soft Ltd)
O4 - HKCU..\Run: [MCShield Monitor] C:\Program Files (x86)\MCShield\MCShieldRTM.exe (MyCity)
O4 - HKCU..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\system32\StikyNot.exe File not found
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktop = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktopChanges = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorUser = 3
O8:64bit: - Extra context menu item: &Search - Reg Error: Value error. File not found
O8:64bit: - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubedownload.htm ()
O8:64bit: - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm ()
O8 - Extra context menu item: &Search - Reg Error: Value error. File not found
O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubedownload.htm ()
O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm ()
O1364bit: - gopher Prefix: missing
O13 - gopher Prefix: missing
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.....ab_nvd.cab (System Requirements Lab Class)
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_30-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_30)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0030-ABCDEFFEDCBA} java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_30-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_30)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_30-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_30)
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab (Reg Error: Key error.)
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 89.216.1.30 89.216.1.50
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3BC13AB0-C814-42C9-9FA6-9D6C352272EB}: DhcpNameServer = 192.168.42.129
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{CBC5972C-F62D-40EF-B340-96575E0931A7}: DhcpNameServer = 89.216.1.30 89.216.1.50
O18:64bit: - Protocol\Handler\livecall - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\msdaipp - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\msdaipp\0x00000001 - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\msdaipp\oledb - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\ms-help - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\msnim - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\mso-offdap11 - No CLSID value found
O18 - Protocol\Handler\msdaipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\msdaipp\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Filter\text/xml - No CLSID value found
O20:64bit: - HKLM Winlogon: Shell - (explorer.exe) - C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
O20:64bit: - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\Windows\system32\userinit.exe) - C:\Windows\SysNative\userinit.exe (Microsoft Corporation)
O20:64bit: - HKLM Winlogon: VMApplet - (/pagefile) - File not found
O20 - HKLM Winlogon: Shell - (explorer.exe) - C:\Windows\SysWow64\explorer.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\Windows\system32\userinit.exe) - C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (/pagefile) - File not found
O21:64bit: - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - No CLSID value found.
O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - No CLSID value found.
O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
O32 - AutoRun File - [2009.06.14 09:48:10 | 000,000,095 | ---- | M] () - D:\AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]
O33 - MountPoints2\{23d33381-5429-11df-b4bc-001fd0d1a328}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{23d33381-5429-11df-b4bc-001fd0d1a328}\Shell\AutoRun\command - "" = G:\npeuinst.exe
O33 - MountPoints2\{bdac2ac8-3402-11df-b7dd-001fd0d1a328}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{bdac2ac8-3402-11df-b7dd-001fd0d1a328}\Shell\AutoRun\command - "" = F:\Setup.exe
O33 - MountPoints2\G\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\G\Shell\AutoRun\command - "" = G:\npeuinst.exe
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)
O35:64bit: - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*
O35:64bit: - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*
O37:64bit: - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*
O37:64bit: - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3)
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2)
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=sxssrv,4)

========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========

[2012.08.25 20:47:34 | 000,596,480 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Стралекс\Desktop\OTL.exe
[2012.08.25 20:24:02 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Users\Стралекс\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
[2012.08.25 20:18:16 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MCShield
[2012.08.25 20:17:52 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\MCShield
[2012.08.25 20:17:52 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\MCShield
[2012.08.25 14:44:31 | 000,426,184 | ---- | C] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe
[2012.08.25 14:44:12 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Windows\SysNative\Macromed
[2012.08.25 14:42:31 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Стралекс\AppData\Local\{9FA087EF-FBB3-4DA5-8E1D-C069A0CEB16F}
[2012.08.25 14:37:17 | 000,044,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\wups2.dll
[2012.08.25 14:37:16 | 002,622,464 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\wucltux.dll
[2012.08.25 14:37:16 | 000,057,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\wuauclt.exe
[2012.08.25 14:00:42 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Стралекс\AppData\Local\{6538FE84-5E24-46BF-B7C1-1B405076F184}
[2011.09.20 17:29:00 | 001,093,632 | ---- | C] (Borland Software Corp.) -- C:\Users\Стралекс\install.exe

========== Files - Modified Within 30 Days ==========

[2012.08.25 20:47:32 | 000,014,016 | -H-- | M] () -- C:\Windows\SysNative\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
[2012.08.25 20:47:31 | 000,014,016 | -H-- | M] () -- C:\Windows\SysNative\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
[2012.08.25 20:46:47 | 000,596,480 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Стралекс\Desktop\OTL.exe
[2012.08.25 20:42:57 | 000,000,020 | ---- | M] () -- C:\Windows\(ц'
[2012.08.25 20:38:01 | 000,000,830 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job
[2012.08.25 20:31:36 | 000,000,898 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
[2012.08.25 20:31:00 | 000,418,120 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\FNTCACHE.DAT
[2012.08.25 20:30:43 | 000,067,584 | --S- | M] () -- C:\Windows\bootstat.dat
[2012.08.25 20:30:26 | 1609,424,896 | -HS- | M] () -- C:\hiberfil.sys
[2012.08.25 20:18:39 | 000,001,092 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\MCShield Real-Time Monitor.lnk
[2012.08.25 20:08:05 | 000,000,902 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
[2012.08.25 15:40:06 | 000,426,184 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe
[2012.08.25 15:40:05 | 000,070,344 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
[2012.08.25 14:47:49 | 000,729,816 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\PerfStringBackup.INI
[2012.08.25 14:47:49 | 000,618,132 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\perfh009.dat
[2012.08.25 14:47:49 | 000,107,412 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\perfc009.dat

========== Files Created - No Company Name ==========

[2012.08.25 20:42:57 | 000,000,020 | ---- | C] () -- C:\Windows\(ц'
[2012.08.25 20:18:39 | 000,001,092 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\MCShield Real-Time Monitor.lnk
[2012.08.25 14:44:38 | 000,000,830 | ---- | C] () -- C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job
[2011.09.20 17:29:01 | 000,048,422 | ---- | C] () -- C:\Users\Стралекс\license.rtf
[2011.09.20 17:29:01 | 000,045,668 | ---- | C] () -- C:\Users\Стралекс\readme.rtf
[2011.09.20 17:29:01 | 000,030,958 | ---- | C] () -- C:\Users\Стралекс\install.rtf
[2011.09.20 17:29:01 | 000,018,271 | ---- | C] () -- C:\Users\Стралекс\deploy.rtf
[2011.09.20 17:29:01 | 000,001,678 | ---- | C] () -- C:\Users\Стралекс\BORLAND.GIF
[2011.09.20 17:29:01 | 000,001,077 | ---- | C] () -- C:\Users\Стралекс\dent.slip
[2011.09.20 17:29:01 | 000,000,046 | ---- | C] () -- C:\Users\Стралекс\AUTORUN.INF
[2011.06.28 21:49:19 | 000,053,248 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\pxhpinst.exe
[2011.06.02 23:04:51 | 000,000,485 | ---- | C] () -- C:\Windows\War3Unin.dat
[2011.04.09 21:49:44 | 000,056,832 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\iyvu9_32.dll
[2011.03.01 17:40:06 | 006,814,952 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\SpoonUninstall.exe
[2011.01.27 12:04:12 | 000,734,810 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\PerfStringBackup.INI
[2010.12.23 19:21:52 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:\Windows\ae_mini.INI
[2010.12.23 19:19:42 | 000,000,532 | ---- | C] () -- C:\Windows\smrpro.INI
[2010.12.23 13:29:53 | 000,007,615 | R--- | C] () -- C:\Users\Стралекс\.recently-used.xbel
[2010.08.31 13:56:50 | 000,103,736 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrB.exe
[2010.08.31 13:56:47 | 000,066,872 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrA.exe
[2010.02.20 19:58:57 | 000,000,056 | -H-- | C] () -- C:\ProgramData\ezsidmv.dat

< End of report >mycity.rs/must-login.png

offline
 • Research Engineer @MalwareBytes
 • Pridružio: 09 Avg 2011
 • Poruke: 15877
 • Gde živiš: Beograd

Arrow Tvoj kompjuter je čist što se malware-a tiče. Potrebno je da ispratiš sledeće korake...
Arrow Ponovo pokreni OTL i klikni na CleanUp. Sačekaj da se proces deinstalacije završi.Arrow Imaš ostatke par toolbarova, a pošto želiš da očistiš kompjuter isprati ovo uputstvo


Preuzmi "Xplode"-ov AdwCleaner i sacuvaj ga na Desktop
Dvoklikom pokreni program i klikni na dugme [Search] .
Kada program zavrsi analizu otvorice notepad sa izvestajem. Zatvori taj notepad.

Klikni na dugme [Delete] i pricekaj da program zavrsi.
Program ce zatvoriti sve aktivne programe i izbaciti prozor sa tim upozorenjem. Klikni Ok kao potvrdu.
Na sledeca dva prozora koja se otvore (Informations i Restart required ) klikni Ok

Racunar ce se restartovati a potom otvoriti notepad (C:\AdwCleaner[S1].txt) sa izvestajem.
Sacuvaj taj notepad na Desktop i okaci ga uz poruku koristeci opciju "Prikaci fajl"

Napomena: Izvestaj ce takodje biti sacuvan na C:\AdwCleaner[S1].txt
Arrow Imaš jako malo memorije na sistemskoj particiji. Poželjno je bar 15% slobodnog prostora, a ti imaš 3%.Preuzmi TFC (Temp File Cleaner) i sacuvaj ga na Desktop.
Dvoklikom pokreni program i klikni na dugme Start da bi dozvolio programu da otpocne skeniranje.
Kada program zavrsi skeniranje,mozda ce zatraziti da restartujes racunar. Dozvoli mu.

Napomena: Kada zavrsis sa ciscenjem temp fajlova,program mozes obrisati ili ga sacuvati za kasniju upotrebu.


Takođe obriši sve programe koje ne koristiš da bi rasteretio memoriju.
Arrow Nemaš instaliran Service Pack 1 za tvoj sistem, sto je preporuka zbog sigurnosti, ispravke bagova i slično. Preuzmi i instaliraj ovaj fajl

http://download.microsoft.com/download/0/A/F/0AFB5.....32-X64.exe
Arrow Koristiš zastarelu verziju Java, što predstavlja sigurnosni rizik. Idi u Start -> Control Panel -> Programs and Features / Add/Remove Programs i deinstaliraj Java(TM) 6 Update 30

Poseti ovu adresu, preuzmi i instaliraj novu verziju.

www.java.com/getjava/

Arrow Preporučujem da za zaštitu USB memorijskih uredjaja koristiš MCShield v2. Nema

nikakve veze sa AntiVirus-om tj. nece ometati njegov rad, a pokazao se kao jedan od najboljih vidova zaštite od malware-a koji se prenosi

putem USB mem. uređaja. Skineš, instaliraš, ubodeš USB mem. uređaj, izvrši se skeniranje nakon čega dobiješ obaveštenje da je uređaj čist

(ukoliko je stvarno tako); ili dobiješ log u kome vidiš informacije o malware-u koji je nađen i obrisan.


Home Page MCShield-a ::Anti-Malware Tool:: v2: http://amf.mycity.rs/mcshield/

Više o MCShield-u možeš saznati u ovim temama:
v1: http://www.mycity.rs/MyCity-Laboratorija/MCShield.html
v2: http://www.mycity.rs/MyCity-Laboratorija/MCShield-v2.html


Arrow Obavezno poseti temu "Testirajte da li vam je pretraživač ranjiv", pročitaj i isprati link koji stoji u njoj.
Link do teme je: http://www.mycity.rs/Web-browseri/Testirajte-da-li.....anjiv.html
TwinHeadedEagle (AMF Tim)

offline
 • Pridružio: 28 Feb 2012
 • Poruke: 32

Odradio sam sve to..ali opet je bio spor komp, samo kad ga pokrenem u Safe Mode, onda ne baguje ni malo.
Tako da sam došao do ideje da mu ja reinstaliram windows i formatiram obe particije, i stavim samo jednu particiju da imam (pošto sam tanak sa memorijom). I od drugog, mog kompa (novi), imam original CD za windows, ja ubacim i sve to odradim, ali nisam ukucava aktivacioni kod, jer šta znam, ne može jedan windows na 2 PC. I sad mi tako stoji kada otvorim Propertis, od My Computer, ovo:
Windows activation
30 days to activate. Activate windows now (*link)
Product ID: bla bla bla Change product key (*link)

Šta će se deseti posle 30 dana, jel će samo neki balončić samarač da iskače, ili će mi se izbrisati Windows??

offline
 • Research Engineer @MalwareBytes
 • Pridružio: 09 Avg 2011
 • Poruke: 15877
 • Gde živiš: Beograd

Posle 30 dana, neces moci da se ulogujes u Windows dok ga ne aktiviras...

A za sva ostala pitanja se obrati u Windows potforum: http://www.mycity.rs/Windows/ , jer se u Ambulanti bavimo iskljucivo problemima uzrokovanim malware-om

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 687 korisnika na forumu :: 40 registrovanih, 6 sakrivenih i 641 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3028 - dana 22 Nov 2019 07:47

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Petar, _Sale, A.R.Chafee.Jr., awathorn, babaroga, bato, Bump, caesar2, darcaud, DM1994, Doca, draggan, dragoljub11987, Drug pukovnik, Georgius2, GreenMan, havoc995, jimmy1, liman2, MB120mm, megadeki, Mercury2, MiG-29M2, Mikulino, mnn2, mustangkg, nadjas_515, nemkea71, raketaš, repac2, robertino, saputnik plavetnila, sosko2, suton, theNedjeljko, Velizar2, vlad the impaler, Vlada1389, voja64, Yellow Pinky2