UpdateTool.exe

4

UpdateTool.exe

offline
 • Pridružio: 25 Jun 2009
 • Poruke: 533
 • Gde živiš: U kuci!

Iako se i dalje pojavljuje problem sa "UpdateTool.exe" prilikom startovanja sistema vidim da su apdejti iz Control Panel-a omoguceni, takodje i Windows Defender je ponovo u funkciji, jedino sam primijetio da kada restartujem komp "sa desktopa" nista se ne desi, tj. krene da se restartuje al' sve ostane na crnom ekranu koji traje u nedogled i na monitoru se iskljuci plava a ukljuci narandzasta lampica, tako da sam dugmetom dovrsavao restarte.

Evo log-a:

# AdwCleaner v2.005 - Logfile created 10/15/2012 at 22:58:37
# Updated 14/10/2012 by Xplode
# Operating system : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (32 bits)
# User : IVANA - CONEIIVANA-PC
# Boot Mode : Normal
# Running from : C:\Users\IVANA\Desktop\adwcleaner.exe
# Option [Delete]


***** [Services] *****


***** [Files / Folders] *****

File Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0fx3g5lc.default\searchplugins\Conduit.xml
File Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0fx3g5lc.default\searchplugins\Startsear.xml
File Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0fx3g5lc.default\searchplugins\web-search.xml
File Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rl47s1ay.Sef\searchplugins\Conduit.xml
File Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rl47s1ay.Sef\searchplugins\Startsear.xml
File Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rl47s1ay.Sef\searchplugins\web-search.xml
Folder Deleted : C:\Program Files\Conduit
Folder Deleted : C:\Program Files\ConduitEngine
Folder Deleted : C:\ProgramData\~0
Folder Deleted : C:\ProgramData\InstallMate
Folder Deleted : C:\ProgramData\Premium
Folder Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Local\APN
Folder Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dlfienamagdnkekbbbocojppncdambda
Folder Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\LocalLow\boost_interprocess
Folder Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\LocalLow\Conduit
Folder Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\LocalLow\PriceGong
Folder Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0fx3g5lc.default\Conduit
Folder Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0fx3g5lc.default\ConduitCommon
Folder Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0fx3g5lc.default\CT2786678
Folder Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0fx3g5lc.default\extensions\{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}
Folder Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rl47s1ay.Sef\Conduit
Folder Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rl47s1ay.Sef\ConduitCommon
Folder Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rl47s1ay.Sef\CT2786678
Folder Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rl47s1ay.Sef\extensions\{4ac04d99-3f4b-4ec5-bd2d-216d59822f8a}
Folder Deleted : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rl47s1ay.Sef\extensions\{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}

***** [Registry] *****

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong
Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Toolbar
Key Deleted : HKCU\Software\Conduit
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{78F3A323-798E-4AEA-9A57-88F4B05FD5DD}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{8F97BFF8-488B-4107-BCEE-B161AB4E4183}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A1B48071-416D-474E-A13B-BE5456E7FC31}
Key Deleted : HKCU\Software\Softonic
Key Deleted : HKCU\Software\StartSearch
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8F97BFF8-488B-4107-BCEE-B161AB4E4183}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A1B48071-416D-474E-A13B-BE5456E7FC31}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D782BB2-F2A5-11D3-BF4C-000000000000}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C9AE652B-8C99-4AC2-B556-8B501182874E}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT1750559
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2504091
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2786678
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{79D60450-56C5-4A8C-9321-6D5BC2A81E5A}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{99C22A61-21BA-4F81-85FF-CDC9EB5DB10B}
Key Deleted : HKLM\Software\Conduit
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{8F97BFF8-488B-4107-BCEE-B161AB4E4183}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{A1B48071-416D-474E-A13B-BE5456E7FC31}
Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}]

***** [Internet Browsers] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.7601.17514

Replaced : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://startsear.ch/?aff=1&cf=e0b1177e-45f7-11e1-9aa3-001fd05f8d1b --> hxxp://www.google.com

-\\ Mozilla Firefox v12.0 (en-US)

Profile name : default
File : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0fx3g5lc.default\prefs.js

[OK] File is clean.

Profile name : Sef [Profil par défaut]
File : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rl47s1ay.Sef\prefs.js

Deleted : user_pref("CT2786678..clientLogIsEnabled", true);
Deleted : user_pref("CT2786678..clientLogServiceUrl", "hxxp://clientlog.users.conduit.com/ClientDiagnostics.as[...]
Deleted : user_pref("CT2786678..uninstallLogServiceUrl", "hxxp://uninstall.users.conduit.com/Uninstall.asmx/Re[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.ALLOW_SHOWING_HIDDEN_TOOLBAR", false);
Deleted : user_pref("CT2786678.AboutPrivacyUrl", "hxxp://www.conduit.com/privacy/Default.aspx");
Deleted : user_pref("CT2786678.BrowserCompStateIsOpen_129579220236217502", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.CTID", "CT2786678");
Deleted : user_pref("CT2786678.CurrentServerDate", "15-10-2012");
Deleted : user_pref("CT2786678.DSInstall", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.DialogsAlignMode", "LTR");
Deleted : user_pref("CT2786678.DialogsGetterLastCheckTime", "Sun Oct 14 2012 22:03:53 GMT+0200 (Central Europe[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.DownloadReferralCookieData", "");
Deleted : user_pref("CT2786678.EMailNotifierPollDate", "Mon Apr 30 2012 02:51:43 GMT+0200 (Central Europe Dayl[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.FeedLastCount5690698542593514850", 331);
Deleted : user_pref("CT2786678.FeedPollDate2429156812186649977", "Mon Apr 30 2012 02:51:49 GMT+0200 (Central E[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.FeedPollDate2429156813040823546", "Mon Apr 30 2012 02:51:43 GMT+0200 (Central E[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.FeedPollDate2429156813130095866", "Mon Apr 30 2012 02:51:43 GMT+0200 (Central E[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.FeedPollDate2429156813224203613", "Mon Apr 30 2012 02:51:43 GMT+0200 (Central E[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.FeedPollDate2429156813230837251", "Mon Apr 30 2012 02:51:44 GMT+0200 (Central E[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.FeedPollDate2429156813454291735", "Mon Apr 30 2012 02:51:44 GMT+0200 (Central E[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.FeedPollDate2429156813729834876", "Mon Apr 30 2012 02:51:43 GMT+0200 (Central E[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.FeedPollDate2429156813860870021", "Mon Apr 30 2012 02:51:49 GMT+0200 (Central E[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.FeedPollDate2429156814264681793", "Mon Apr 30 2012 02:51:49 GMT+0200 (Central E[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.FeedPollDate2429156814863075366", "Mon Apr 30 2012 02:51:43 GMT+0200 (Central E[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.FeedPollDate2429156815257761081", "Mon Apr 30 2012 02:51:43 GMT+0200 (Central E[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.FeedTTL2429156813040823546", 15);
Deleted : user_pref("CT2786678.FeedTTL2429156813130095866", 10);
Deleted : user_pref("CT2786678.FeedTTL2429156813454291735", 5);
Deleted : user_pref("CT2786678.FeedTTL2429156814264681793", 5);
Deleted : user_pref("CT2786678.FirstServerDate", "30-4-2012");
Deleted : user_pref("CT2786678.FirstTime", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.FirstTimeFF3", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.FirstTimeHiddenVer", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.FixPageNotFoundErrors", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.GroupingServerCheckInterval", 1440);
Deleted : user_pref("CT2786678.GroupingServiceUrl", "hxxp://grouping.services.conduit.com/");
Deleted : user_pref("CT2786678.HPInstall", false);
Deleted : user_pref("CT2786678.HasUserGlobalKeys", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.HomePageProtectorEnabled", false);
Deleted : user_pref("CT2786678.HomepageBeforeUnload", "chrome://branding/locale/browserconfig.properties");
Deleted : user_pref("CT2786678.Initialize", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.InitializeCommonPrefs", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.InstallationAndCookieDataSentCount", 3);
Deleted : user_pref("CT2786678.InstallationType", "Unknown");
Deleted : user_pref("CT2786678.InstalledDate", "Mon Apr 30 2012 02:51:58 GMT+0200 (Central Europe Daylight Tim[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.IsGrouping", false);
Deleted : user_pref("CT2786678.IsInitSetupIni", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.IsMulticommunity", false);
Deleted : user_pref("CT2786678.IsOpenThankYouPage", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.IsOpenUninstallPage", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.IsProtectorsInit", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.LanguagePackLastCheckTime", "Mon Oct 15 2012 15:01:02 GMT+0200 (Central Europe [...]
Deleted : user_pref("CT2786678.LanguagePackReloadIntervalMM", 1440);
Deleted : user_pref("CT2786678.LanguagePackServiceUrl", "hxxp://translation.users.conduit.com/Translation.ashx[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.LastLogin_3.12.2.3", "Wed May 30 2012 19:36:41 GMT+0200 (Central Europe Dayligh[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.LastLogin_3.13.0.6", "Tue Jul 17 2012 12:51:46 GMT+0200 (Central Europe Dayligh[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.LastLogin_3.14.1.0", "Mon Aug 27 2012 11:21:06 GMT+0200 (Central Europe Dayligh[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.LastLogin_3.15.1.0", "Mon Oct 15 2012 19:01:03 GMT+0200 (Central Europe Dayligh[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.LatestVersion", "3.14.1.0");
Deleted : user_pref("CT2786678.Locale", "en");
Deleted : user_pref("CT2786678.MCDetectTooltipHeight", "83");
Deleted : user_pref("CT2786678.MCDetectTooltipUrl", "hxxp://@EB_INSTALL_LINK@/rank/tooltip/?version=1");
Deleted : user_pref("CT2786678.MCDetectTooltipWidth", "295");
Deleted : user_pref("CT2786678.MyStuffEnabledAtInstallation", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.OriginalFirstVersion", "3.12.2.3");
Deleted : user_pref("CT2786678.SearchCaption", "uTorrentBar Customized Web Search");
Deleted : user_pref("CT2786678.SearchEngineBeforeUnload", "uTorrentBar Customized Web Search");
Deleted : user_pref("CT2786678.SearchFromAddressBarIsInit", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.SearchFromAddressBarUrl", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT278[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.SearchInNewTabEnabled", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.SearchInNewTabIntervalMM", 1440);
Deleted : user_pref("CT2786678.SearchInNewTabLastCheckTime", "Mon Oct 15 2012 15:01:02 GMT+0200 (Central Europ[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.SearchInNewTabServiceUrl", "hxxp://newtab.conduit-hosting.com/newtab/?ctid=EB_T[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.SearchProtectorEnabled", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.SearchProtectorToolbarDisabled", false);
Deleted : user_pref("CT2786678.SendProtectorDataViaLogin", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.ServiceMapLastCheckTime", "Mon Oct 15 2012 15:01:02 GMT+0200 (Central Europe Da[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.SettingsLastCheckTime", "Mon Oct 15 2012 19:13:15 GMT+0200 (Central Europe Dayl[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.SettingsLastUpdate", "1350318800");
Deleted : user_pref("CT2786678.TBHomePageUrl", "hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT2786678&SearchSource=13");
Deleted : user_pref("CT2786678.ThirdPartyComponentsInterval", 504);
Deleted : user_pref("CT2786678.ThirdPartyComponentsLastCheck", "Mon Apr 30 2012 02:51:43 GMT+0200 (Central Eur[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.ThirdPartyComponentsLastUpdate", "1312887586");
Deleted : user_pref("CT2786678.ToolbarShrinkedFromSetup", false);
Deleted : user_pref("CT2786678.TrusteLinkUrl", "hxxp://trust.conduit.com/CT2786678");
Deleted : user_pref("CT2786678.TrustedApiDomains", "conduit.com,conduit-hosting.com,conduit-services.com,clien[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.UserID", "UN57412202776607379");
Deleted : user_pref("CT2786678.WeatherNetwork", "");
Deleted : user_pref("CT2786678.WeatherPollDate", "Mon Apr 30 2012 02:51:43 GMT+0200 (Central Europe Daylight T[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.WeatherUnit", "C");
Deleted : user_pref("CT2786678.alertChannelId", "1178763");
Deleted : user_pref("CT2786678.backendstorage.cbcountry_000", "4D45");
Deleted : user_pref("CT2786678.backendstorage.cbfirsttime", "4D6F6E2041707220333020323031322030323A35313A34372[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.generalConfigFromLogin", "{\"ApiMaxAlerts\":\"12\",\"SocialDomains\":\"social.c[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.globalFirstTimeInfoLastCheckTime", "Mon Apr 30 2012 02:51:44 GMT+0200 (Central [...]
Deleted : user_pref("CT2786678.homepageProtectorEnableByLogin", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.initDone", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.isAppTrackingManagerOn", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.myStuffEnabled", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.myStuffPublihserMinWidth", 400);
Deleted : user_pref("CT2786678.myStuffSearchUrl", "hxxp://Apps.conduit.com/search?q=SEARCH_TERM&SearchSourceOr[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.myStuffServiceIntervalMM", 1440);
Deleted : user_pref("CT2786678.myStuffServiceUrl", "hxxp://mystuff.conduit-services.com/MyStuffService.ashx?Co[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.navigateToUrlOnSearch", false);
Deleted : user_pref("CT2786678.revertSettingsEnabled", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.searchProtectorDialogDelayInSec", 10);
Deleted : user_pref("CT2786678.searchProtectorEnableByLogin", true);
Deleted : user_pref("CT2786678.testingCtid", "");
Deleted : user_pref("CT2786678.toolbarAppMetaDataLastCheckTime", "Mon Oct 15 2012 15:01:02 GMT+0200 (Central E[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.toolbarContextMenuLastCheckTime", "Mon Apr 30 2012 02:51:44 GMT+0200 (Central E[...]
Deleted : user_pref("CT2786678.usagesFlag", 2);
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ConduitSearchList", "uTorrentBar Customized Web Search");
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://Settings.toolbar.search.conduit.com/root/CT2786678/CT2786678[...]
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://appsmetadata.toolbar.conduit-services.com/?ctid=CT2786678", [...]
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=GottenApps&lo[...]
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=OtherApps&loc[...]
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=SharedApps&lo[...]
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=Toolbar&local[...]
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.12[...]
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.13[...]
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.14[...]
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.15[...]
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://servicemap.conduit-services.com/Toolbar/?ownerId=CT2786678",[...]
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://translation.toolbar.conduit-services.com/?locale=EB_LOCALE",[...]
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://translation.toolbar.conduit-services.com/?locale=en", "\"ff3[...]
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.LatestLibsPath", "file:///C:\\Users\\IVANA\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\F[...]
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.LatestToolbarVersionInstalled", "3.12.2.3");
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.SearchFromAddressBarSavedUrl", "");
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ToolbarsList", "CT2786678");
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ToolbarsList2", "CT2786678");
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.ToolbarsList4", "CT2786678");
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.globalUserId", "45906931-2669-4933-a36b-8be165e353fa");
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.keywordURLSelectedCTID", "CT2786678");
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.originalHomepage", "chrome://branding/locale/browserconfig.properties");
Deleted : user_pref("CommunityToolbar.originalSearchEngine", "chrome://browser-region/locale/region.properties[...]
Deleted : user_pref("browser.search.defaultthis.engineName", "uTorrentBar Customized Web Search");
Deleted : user_pref("browser.search.defaulturl", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2786678&Sea[...]
Deleted : user_pref("keyword.URL", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2786678&SearchSource=2&q=[...]
Deleted : user_pref("vshare.install.date", "1335747101");
Deleted : user_pref("vshare.install.finished", "1.0.0");
Deleted : user_pref("vshare.install.fresh", "false");
Deleted : user_pref("vshare.install.guid", "{6ef43d87-fcdd-462f-aafd-9cb6ab552a47}");
Deleted : user_pref("vshare.install.newtab", false);

-\\ Google Chrome v [Unable to get version]

File : C:\Users\IVANA\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Deleted [l.74] : keyword = "startsear.ch",
Deleted [l.77] : search_url = "hxxp://startsear.ch/?aff=1&src=sp&cf=e0b1177e-45f7-11e1-9aa3-001fd05f8d1b&q={searchTerms}",

-\\ Opera v12.0.1467.0

File : C:\Users\IVANA\AppData\Roaming\Opera\Opera\operaprefs.ini

[OK] File is clean.

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [18690 octets] - [15/10/2012 22:48:29]
AdwCleaner[S1].txt - [18275 octets] - [15/10/2012 22:58:37]

########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [18336 octets] ##########

offline
 • Pridružio: 26 Avg 2010
 • Poruke: 10621
 • Gde živiš: Hypnos Control Room, Tokyo Metropolitan Government Building

U izvještajima nema više tragova malware-a i crapware-a u sistemu. Potrebno je da uradiš sljedeće:


Arrow Korak 1

Potrebno je deinstalirati ComboFix:
klikni start (ili ), a zatim RUN.

Na Visti i 7 koristiti Start Search polje ukoliko Run nije dostupan.

U liniju za unos teksta ukucaj (iskopiraj) sljedeće:

ComboFix /Uninstall

Primjeti da postoji razmak između "ComboFix" i "/Uninstall".a zatim klikni OK (ili pritisni Enter).


Sačekaj da se proces deinstalacije završi.Arrow Korak 2

Ponovo pokreni AdwCleaner
Klikni na dugme Uninstall i pričekaj da se postupak deinstalacije završi.
Arrow Korak 3

Obriši folder C:\TDSSKiller_Quarantine.Arrow Korak 4

Potrebno je da instaliraš antivirusni program.
Ukoliko nemaš novaca ili ne želiš da ga izdvojiš za neki komercijalni AV program, na raspolaganju ti se nalaze kvalitetni besplatni AV programi poput Avast Free, AVG Free, Avira Free, Microsoft Security Essentials, Panda Cloud AV, itd.
Nemoj koristiti piratske verzije AV programa!!!Arrow Korak 5

kada obaviš prethodne korake i instaliraš legalan AV, postavi mi svjež DDS izvještaj.

offline
 • Pridružio: 25 Jun 2009
 • Poruke: 533
 • Gde živiš: U kuci!

Ni pod razno NOD32 sa redovnim apdejtom?

offline
 • Pridružio: 26 Avg 2010
 • Poruke: 10621
 • Gde živiš: Hypnos Control Room, Tokyo Metropolitan Government Building

Shonewizard ::Ni pod razno NOD32 sa redovnim apdejtom?

Ukoliko je stara verzija 4.0, a pogotovo piratska, nikako.

offline
 • Pridružio: 25 Jun 2009
 • Poruke: 533
 • Gde živiš: U kuci!

Napisano: 15 Okt 2012 23:24

Ok, vec dugo sam koristio NOD32 Smart Security 4... sa redovnim apdejtom i mislio da je to sami vrh zastite, al' covek uci dok je ziv Razz

Salu na stranu, skidam Avast i kacim log skeniranja al' da se unaprijed zahvalim na pomoci i izvinim zbog povremene nemarnosti, koju pripisujem tome da se skoro ne sjecam kad sam zadnji put imao problema sa racunarem pa se pojavila odredjena doza uzrujanosti Smile

Dopuna: 16 Okt 2012 0:06

Zavrsen je sken, nije nista pronadjeno samo nisam siguran kako bih trebao da okacim log.

offline
 • Pridružio: 26 Avg 2010
 • Poruke: 10621
 • Gde živiš: Hypnos Control Room, Tokyo Metropolitan Government Building

Tražio sam svježi DDS izvještaj, a ne Avastov. To je onaj koji si postavio prilikom otvaranja teme.

offline
 • Pridružio: 25 Jun 2009
 • Poruke: 533
 • Gde živiš: U kuci!

DDS (Ver_2012-10-14.05) - NTFS_x86
Internet Explorer: 8.0.7601.17514 BrowserJavaVersion: 1.6.0_29
Run by IVANA at 0:25:02 on 2012-10-16
Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1252.1.1033.18.3582.1607 [GMT 2:00]
.
AV: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}
SP: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}
SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
============== Running Processes ================
.
C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
D:\Program Files\Sony\PlayMemories Home\PMBDeviceInfoProvider.exe
C:\Program Files\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
D:\Program Files\Sony\PlayMemories Home\PMBVolumeWatcher.exe
D:\Program Files\firefox.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
D:\Program Files\plugin-container.exe
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_287.exe
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_287.exe
D:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
D:\Downloads\FIFA 13\Game\fifa13.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
D:\Program Files\Origin\Origin.exe
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uStart Page = hxxp://search.expatshield.com/g/?c=h
mStart Page = hxxp://www.google.com
uURLSearchHooks: {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - <orphaned>
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll
BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer: {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - c:\program files\real\realplayer\rpbrowserrecordplugin.dll
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll
BHO: avast! WebRep: {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - c:\program files\avast software\avast\aswWebRepIE.dll
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll
BHO: IeMonitorBho Class: {bf00e119-21a3-4fd1-b178-3b8537e75c92} -
BHO: QUICKfind BHO Object: {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - d:\program files\idm\quickfind\plugins\IEHelp.dll
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll
TB: avast! WebRep: {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - c:\program files\avast software\avast\aswWebRepIE.dll
uRun: [Speech Recognition] "c:\windows\speech\common\sapisvr.exe" -SpeechUX -Startup
uRun: [Facebook Update] "c:\users\ivana\appdata\local\facebook\update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver
uRun: [Skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /minimized /regrun
uRun: [GameXN GO] "c:\programdata\gamexn\GameXNGO.exe" /startup
uRun: [EADM] "d:\program files\origin\Origin.exe" -AutoStart
mRun: [NeroFilterCheck] c:\windows\system32\NeroCheck.exe
mRun: [GrooveMonitor] "c:\program files\microsoft office\office12\GrooveMonitor.exe"
mRun: [AdobeCS5ServiceManager] "c:\program files\common files\adobe\cs5servicemanager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
mRun: [TkBellExe] "c:\program files\common files\real\update_ob\realsched.exe" -osboot
mRun: [QuickTime Task] "d:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime
mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"
mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"
mRun: [PWRISOVM.EXE] d:\program files\poweriso\PWRISOVM.EXE
mRun: [FileServe Manager Task] "d:\program files\fileserve manager\FSStarter.exe"
mRun: [SunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"
mRun: [PMBVolumeWatcher] d:\program files\sony\playmemories home\PMBVolumeWatcher.exe
mRun: [LogMeIn Hamachi Ui] "c:\program files\logmein hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start
mRun: [avast] "c:\program files\avast software\avast\avastUI.exe" /nogui
StartupFolder: c:\users\ivana\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\facebo~1.lnk - c:\users\ivana\appdata\local\facebook\messenger\2.1.4651.0\FacebookMessenger.exe
StartupFolder: c:\users\ivana\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\onenot~1.lnk - c:\program files\microsoft office\office12\ONENOTEM.EXE
uPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0
mPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
IE: Download with FileServe Manager - d:\program files\fileserve manager\GetUrl.htm
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office12\EXCEL.EXE/3000
IE: Google Sidewiki... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program files\microsoft office\office12\ONBttnIE.dll
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}
DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} - c:\program files\yahoo!\common\Yinsthelper.dll
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_29-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0029-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_29-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_29-windows-i586.cab
TCP: Interfaces\{7A5AA24D-184F-4640-8D45-66ECB03CE4A4} : DHCPNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{D6E5A64D-7A1C-43E0-BC8D-E9DA87EDC5E3} : NameServer = 195.66.189.137 195.66.189.138
Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveSystemServices.dll
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program files\common files\skype\Skype4COM.dll
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll
LSA: Security Packages = kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:\users\ivana\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\rl47s1ay.sef\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxps://www.google.com/
FF - plugin: c:\program files\google\google earth\plugin\npgeplugin.dll
FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:\program files\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll
FF - plugin: c:\program files\microsoft silverlight\5.1.10411.0\npctrlui.dll
FF - plugin: c:\program files\veetle\player\npvlc.dll
FF - plugin: c:\program files\veetle\plugins\npVeetle.dll
FF - plugin: c:\program files\veetle\vlcbroadcast\npvbp.dll
FF - plugin: c:\users\ivana\appdata\local\facebook\messenger\2.1.4651.0\npFbDesktopPlugin.dll
FF - plugin: c:\users\ivana\appdata\local\facebook\video\skype\npFacebookVideoCalling.dll
FF - plugin: c:\users\ivana\appdata\roaming\mozilla\plugins\npoctoshape.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\macromed\flash\NPSWF32_11_4_402_287.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\wat\npWatWeb.dll
FF - plugin: d:\program files\plugins\npdeployJava1.dll
FF - plugin: d:\program files\plugins\npuuseep.dll
FF - plugin: d:\program files\plugins\npvsharetvplg.dll
FF - plugin: d:\program files\quicktime\plugins\npqtplugin.dll
FF - plugin: d:\program files\quicktime\plugins\npqtplugin2.dll
FF - plugin: d:\program files\quicktime\plugins\npqtplugin3.dll
FF - plugin: d:\program files\quicktime\plugins\npqtplugin4.dll
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2012-10-15 729752]
R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2012-10-15 355632]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2012-10-15 21256]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2012-10-15 58680]
R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program files\avast software\avast\AvastSvc.exe [2012-10-15 44808]
R2 Hamachi2Svc;LogMeIn Hamachi Tunneling Engine;c:\program files\logmein hamachi\hamachi-2.exe [2012-6-27 1385896]
R2 PMBDeviceInfoProvider;PMBDeviceInfoProvider;d:\program files\sony\playmemories home\PMBDeviceInfoProvider.exe [2012-6-2 459832]
R2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:\program files\teamviewer\version7\TeamViewer_Service.exe [2012-7-16 2673064]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\drivers\Rt86win7.sys [2009-6-10 139776]
R3 SCREAMINGBDRIVER;Screaming Bee Audio;c:\windows\system32\drivers\ScreamingBAudio.sys [2009-12-1 34384]
R3 seehcri;Sony Ericsson seehcri Device Driver;c:\windows\system32\drivers\seehcri.sys [2010-11-24 27632]
R3 SrvHsfPCI;SrvHsfPCI;c:\windows\system32\drivers\VSTBS23.SYS [2009-7-14 266752]
R3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\drivers\VSTDPV3.SYS [2009-7-14 980992]
R3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\drivers\VSTCNXT3.SYS [2009-7-14 661504]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
S2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-4-14 135664]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\skype\updater\Updater.exe [2012-6-7 160944]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\macromed\flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-7-10 250808]
S3 athur;Wireless Network Adapter Service;c:\windows\system32\drivers\athur.sys [2010-4-14 1334784]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-14 229888]
S3 ggflt;SEMC USB Flash Driver Filter;c:\windows\system32\drivers\ggflt.sys [2010-11-24 13224]
S3 gupdatem;Google Update Service (gupdatem);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-4-14 135664]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files\mozilla maintenance service\maintenanceservice.exe [2012-4-30 129976]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [2011-6-25 15872]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\TsUsbFlt.sys [2011-6-25 52224]
S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2010-7-12 1343400]
.
=============== File Associations ===============
.
FileExt: .txt: VSTA.txt.8.0="c:\program files\microsoft visual studio 8\common7\ide\vsta.exe" /dde "%1" [UserChoice]
ShellExec: dreamweaver.exe: Open="c:\program files\adobe\adobe dreamweaver cs5\dreamweaver.exe", "%1"
.
=============== Created Last 30 ================
.
2012-10-15 21:30:14 44784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys
2012-10-15 21:30:11 729752 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
2012-10-15 21:30:08 58680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
2012-10-15 21:29:55 41224 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr
2012-10-15 21:29:44 -------- d-----w- c:\programdata\AVAST Software
2012-10-15 21:29:44 -------- d-----w- c:\program files\AVAST Software
2012-10-15 21:25:17 -------- d-sh--w- C:\$RECYCLE.BIN
2012-10-15 20:45:39 -------- d-----w- c:\windows\system32\URTTemp
2012-10-15 18:16:52 56200 ----a-w- c:\programdata\microsoft\windows defender\definition updates\{fd1cb52e-e2bc-4f11-90c7-d7e7a6ac4d81}\offreg.dll
2012-10-15 18:16:19 -------- d-----w- c:\users\ivana\appdata\local\temp
2012-10-15 17:11:59 -------- d-----w- C:\TDSSKiller_Quarantine
2012-10-14 13:44:22 -------- d-sh--w- c:\windows\system32\%APPDATA%
2012-10-13 13:12:10 137728 ----a-w- c:\windows\system32\rldea.dll
2012-10-13 00:14:27 6980552 ----a-w- c:\programdata\microsoft\windows defender\definition updates\{fd1cb52e-e2bc-4f11-90c7-d7e7a6ac4d81}\mpengine.dll
2012-10-09 21:13:59 4608 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2012-10-09 21:13:59 3584 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2012-10-09 21:13:59 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2012-10-09 21:13:58 6144 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2012-10-09 21:13:58 4096 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2012-10-09 21:13:58 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2012-10-09 21:13:39 1159680 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll
2012-10-09 21:13:36 140288 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll
2012-10-09 21:13:35 103936 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll
2012-10-09 21:13:21 1211760 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys
2012-10-09 21:13:20 542208 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll
2012-10-09 21:13:14 3968880 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
2012-10-09 21:13:14 3914096 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
2012-09-26 12:13:04 245760 ----a-w- c:\windows\system32\OxpsConverter.exe
2012-09-24 13:55:17 -------- d-----w- c:\users\ivana\workspace
.
==================== Find3M ====================
.
2012-10-15 17:48:23 78336 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dfsc.sys
2012-10-13 14:08:20 73656 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2012-10-13 14:08:20 696760 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2012-09-14 18:28:53 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll
2012-08-27 22:19:11 477240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys
2012-08-24 16:57:48 981504 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
2012-08-24 16:57:48 172544 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll
2012-08-24 15:20:39 1638912 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb
2012-08-22 17:16:54 1292144 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
2012-08-22 17:16:46 712048 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys
2012-08-22 17:16:46 240496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys
2012-08-22 17:16:36 187760 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS
2012-08-20 17:40:31 169984 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll
2012-08-20 17:40:01 293376 ----a-w- c:\windows\system32\KernelBase.dll
2012-08-20 17:37:58 271360 ----a-w- c:\windows\system32\conhost.exe
2012-08-02 16:57:20 490496 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll
2012-07-18 17:47:53 2345984 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
.
============= FINISH: 0:30:39.24 ===============

https://www.mycity.rs/must-login.png

offline
 • Pridružio: 26 Avg 2010
 • Poruke: 10621
 • Gde živiš: Hypnos Control Room, Tokyo Metropolitan Government Building

Arrow

Koristiš Adobe Reader 9.4.3 koji je stara, a ujedno i kritična verzija ovog PDF čitača zbog propusta u sigurnosti. Svakako ti je moj predlog da instaliraš najnoviju verziju (Reader XI(11.0)) ili pređes na alternativu tipa Foxit Reader, Nitro PDF Reader, itd ...;Arrow

Imaš instaliranu staru i kritičnu verziju Jave.
Idi u Start -> Control Panel -> Programs and Features i deinstaliraj Java(TM) 6 Update 29.
Nakon toga, preuzmi i instaliraj najnoviju verziju Java 7 Update 7.

http://java.com/en/download/index.jspArrow

Posjeti temu Testirajte da li vam je pretraživač ranjiv, pročitaj i isprati link koji stoji u njoj.Arrow

Preporučujem da za zaštitu USB memorijskih uređaja koristiš MCShield.
Nema nikakve veze sa antivirus-om tj. neće ometati njegov rad, a pokazao se kao jedan od najboljih vida zaštite od malware-a koji se prenosi putem USB mem. uređaja.


Home Page MCShield-a: http://amf.mycity.rs/mcshield/

Više o MCShield-u možeš saznati u ovoj temi: http://www.mycity.rs/MyCity-Laboratorija/MCShield-v2.html

Facebook stranica MCShield-a: http://www.facebook.com/MCShieldExclamation

Ne bi bilo loše da pročitaš ovu temu:
http://www.mycity.rs/Zastita/Aplikacija-za-sigurno-surfovanje-Vas-mozak.html

Što se tiče greške koju dobijaš prilikom paljenja, otvori temu u Windows forumu i tamo iznesi taj problem i bilo koji drugi ako imaš.
http://www.mycity.rs/Windows/


To bi bilo to.
Pozdrav.

offline
 • Pridružio: 25 Jun 2009
 • Poruke: 533
 • Gde živiš: U kuci!

Ok hvala puno, ispostovacu sve sto si rekao, samo mi se sada javio da mi Skype kresuje prilikom logovanja pa me interesuje da li to moze biti zbog Avasta ili nesto slicno jer se do sad nije desavalo?

offline
 • Pridružio: 26 Avg 2010
 • Poruke: 10621
 • Gde živiš: Hypnos Control Room, Tokyo Metropolitan Government Building

Ne bi trebalo da je Avast problem. Ukoliko restart sistema i reinstalacija Skype-a ne pomogne, obrati se za pomoć u Windows forumu.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 603 korisnika na forumu :: 17 registrovanih, 3 sakrivenih i 583 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., babaroga, Battlehammer, cenejac111, goxin, Insan, laze2, Megapurpletv, miodrag, nuke92, Oluj2.1, Oscar2, pavlo, sakota79, Sale.S, vathra, zodiac94