Virus Antivirus 360

Virus Antivirus 360

offline
 • Pridružio: 21 Avg 2006
 • Poruke: 44
 • Gde živiš: Novi Sad

Smara me Antivirus 360 a nemogu da postupim po vasim uputstvima o otvaranju teme tj nemogu da skinem Hijack this

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Probaj sa ovog linka: http://amf.mycity.rs/programs/mirrored/FG5.exe

offline
 • Pridružio: 21 Avg 2006
 • Poruke: 44
 • Gde živiš: Novi Sad

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 17:07:19, on 16.12.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20544)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Lexmark 5200 series\lxbtbmgr.exe
C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
C:\PROGRA~1\TIADSL~1\bin\win2k\tidslmon.exe
C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\A360\av360.exe
C:\Program Files\Lexmark 5200 series\lxbtbmon.exe
C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\ok\Desktop\New Folder\FG5.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: &Research - {037C7B8A-151A-49E6-BAED-CC05FCB50328} - C:\WINDOWS\system32\winsrc.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Windows Live OneCare Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 5200 series] "C:\Program Files\Lexmark 5200 series\lxbtbmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s
O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TIxDSL] C:\PROGRA~1\TIADSL~1\bin\win2k\tidslmon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssui.exe" -autorun
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Mini-YuRecnik] C:\YuRecnik\MiniYuRecnik.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LXBTCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXBTtime.dll,_RunDLLEntry@16
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [81635919322305314971414508770932] C:\Program Files\A360\av360.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ieupdate] "C:\WINDOWS\system32\explorer32.exe"
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - favorites.live.com/quickadd.aspx
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{02CAEAF6-C168-439A-9A4B-74C11FAFBC6D}: NameServer = 80.74.164.249 80.74.160.26
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{02CAEAF6-C168-439A-9A4B-74C11FAFBC6D}: NameServer = 80.74.164.249 80.74.160.26
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program Files\Windows Live\Mail\mailcomm.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: lxbt_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxbtcoms.exe

offline
 • dr_Bora  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 24 Jul 2007
 • Poruke: 12280
 • Gde živiš: Höganäs, SE

Arrow Pokreni HijackThis, skeniraj i čekiraj sledeću liniju:

O4 - HKCU\..\Run: [ieupdate] "C:\WINDOWS\system32\explorer32.exe"

a zatim klikni Fix checked.


-------------------------------------------------------------------------------------Arrow 1) Preuzmi program SmitFraudFix sa ovog linka.

2.) Restartuj računar i podigni sistem u Safe Mode-u. [ Safe Mode info link ]

3.) Pronađi i dvoklikom pokreni fajl Smitfraudfix.exe.
Kada se alat za uklanjanje prvi put startuje pokazaće ti se ekran za odobrenje. Jednostavno pritisni bilo koje dugme na tastaturi za prelazak na sledeći korak.

4.)5.) Program će početi sa čišćenjem kompjutera. Posle završenog čišćenja SmitfraudFix-om
pokrenuće ti se Windows-ov program Disk Cleanup.6.) Biće ti postavljeno pitanje: "Registry cleaning - Do you want to clean the registry ?" odgovori "Yes" kucajući Y (i potvrdi sa Enter)

7.) Program će takođe proveriti da li je wininet.dll inficiran. Ukoliko jeste, bićeš upitan(a) oko zamene wininet.dll. Odgovori "Yes" na pitanje "Replace infected file ?" kucajući Y (i potvrdi sa Enter)


Nakon što SmitFraudFix završi svoj posao, postavi nam ovde log koji se nalazi na C:\rapport.txt i svež HJT log.

offline
 • Pridružio: 21 Avg 2006
 • Poruke: 44
 • Gde živiš: Novi Sad

Hvala vam na trudu al ja sam odneo komp kod majstora i sredio mi je sve sta je uradio nemam pojma

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 778 korisnika na forumu :: 30 registrovanih, 5 sakrivenih i 743 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., antosky, Bahuss, Battlehammer, branko7, Cirkon, cole77, deNSki, dragoljub11987, dragon986, Džordžino, goxin, ivan979, mercedesamg, Mercury, moldway, mustangkg, nuke92, operniki, Pavac, Sr.Stat., Srki94, suton, ucenik32, VaRvArI 85, VJ, W123, wizzardone, zixmix, Živković