Zabadanje kompa bez najave

Zabadanje kompa bez najave

offline
  • Pridružio: 01 Nov 2011
  • Poruke: 79

Imam problema koji datira od pre jedno 7 dana. Komp se zakuca npr na youtubu neće da krene učitavanje snimka nikako i ceo komp zablokira u tom trenutku kao da se optereti procesor na 100%, kada krene učitavanje snimka i komp proradi. To traje nekad 15s, nekada 1min dok ne krene da učitava snimak, samo se vrti kružić.
Tako mi zabada odjedanputa i npr kada otvorim moje slike sa kompa, tec doc, nebitno, bilo šta.
Problem nije vezan za tačno neku aplikaciju ili šta ti ja znam, dešava se sporadično, nasumično iz čista mira po nekada.

Proverio sam dali vam je pretraživač ranjiv i druge neke stvari sa ovog dela foruma. Evo logova, i nadam se da cete mi kaoi do sada pomoći, u napred vam hvala Wink

Napominjem da sam morao isključiti avast da bi uradio DDS, gmer 1 je jedva prošao, iz prve je radio 2h, pa sam restartovao komp, i iz druge mu je za njega trebalo 1h. RootRepeal sam probao ali mi on samo izbaci 3 kraš reporta

.
DDS (Ver_2011-08-26.01) - NTFSx86
Internet Explorer: 8.0.7601.17514
Run by AvD AtArB at 11:40:13 on 2012-04-13
Microsoft Windows 7 Ultimate N 6.1.7601.1.1250.381.1033.18.3062.1892 [GMT 1:00]
.
AV: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}
SP: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}
SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
============== Running Processes ===============
.
C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
C:\Program Files\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\TECDOC_CD\1_2011\db\tbmux32.exe
C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe
C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Windows\system32\ctfmon.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uStart Page = hxxp://www.google.rs/
uURLSearchHooks: BitTorrentBar Toolbar: {88c7f2aa-f93f-432c-8f0e-b7d85967a527} - c:\program files\bittorrentbar\prxtbBitT.dll
mURLSearchHooks: BitTorrentBar Toolbar: {88c7f2aa-f93f-432c-8f0e-b7d85967a527} - c:\program files\bittorrentbar\prxtbBitT.dll
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll
BHO: Babylon toolbar helper: {2eecd738-5844-4a99-b4b6-146bf802613b} - c:\program files\babylontoolbar\babylontoolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll
BHO: BitTorrentBar Toolbar: {88c7f2aa-f93f-432c-8f0e-b7d85967a527} - c:\program files\bittorrentbar\prxtbBitT.dll
BHO: avast! WebRep: {8e5e2654-ad2d-48bf-ac2d-d17f00898d06} - c:\program files\avast software\avast\aswWebRepIE.dll
BHO: Windows Live ??????? ?? ???????????: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll
BHO: Ask Toolbar: {d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440} - c:\program files\ask.com\GenericAskToolbar.dll
TB: Babylon Toolbar: {98889811-442d-49dd-99d7-dc866be87dbc} - c:\program files\babylontoolbar\babylontoolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll
TB: BitTorrentBar Toolbar: {88c7f2aa-f93f-432c-8f0e-b7d85967a527} - c:\program files\bittorrentbar\prxtbBitT.dll
TB: avast! WebRep: {8e5e2654-ad2d-48bf-ac2d-d17f00898d06} - c:\program files\avast software\avast\aswWebRepIE.dll
TB: Ask Toolbar: {d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440} - c:\program files\ask.com\GenericAskToolbar.dll
uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:\program files\daemon tools lite\DTLite.exe" -autorun
uRun: [Google Update] "c:\users\avd atarb\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c
uRun: [OM2_Monitor] "c:\program files\olympus\olympus master 2\MMonitor.exe" -NoStart
uRun: [Sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun
uRun: [Skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /minimized /regrun
mRun: [HDAudDeck] c:\program files\via\viaudioi\vdeck\VDeck.exe -r
mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"
mRun: [avast] "c:\program files\avast software\avast\avastUI.exe" /nogui
mRun: [<NO NAME>]
mRun: [ApnUpdater] "c:\program files\ask.com\updater\Updater.exe"
mRun: [OM2_Monitor] "c:\program files\olympus\olympus master 2\FirstStart.exe" /OM
mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 0 (0x0)
mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)
mPolicies-system: EnableLUA = 0 (0x0)
mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)
mPolicies-system: PromptOnSecureDesktop = 0 (0x0)
TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{2C71BC84-76C9-4549-A94B-ABAB68D12F1A} : DhcpNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{2C71BC84-76C9-4549-A94B-ABAB68D12F1A}\8445340205F627471626C6560284F6473707F647 : DhcpNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{2C71BC84-76C9-4549-A94B-ABAB68D12F1A}\847453230336 : DhcpNameServer = 192.168.1.1
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\common~1\skype\SKYPE4~1.DLL
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:\users\avd atarb\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\oz85ku3o.default\
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - MyStart Search
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.rs/
FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://mystart.incredibar.com/mb119/?loc=IB_DS&a=6Oyus7IAQ1&&i=26&search=
FF - plugin: c:\program files\adobe\reader 10.0\reader\air\nppdf32.dll
FF - plugin: c:\users\avd atarb\appdata\local\google\update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\macromed\flash\NPSWF32_11_2_202_228.dll
.
---- FIREFOX POLICIES ----
FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babTrack - affID=109993
FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babExt -
FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.srcExt - ss
FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.id - 3c0f6e04000000000000d85d4c8eef4c
FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.hardId - 3c0f6e04000000000000d85d4c8eef4c
FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlDay - 15397
FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsn - 1.5.3.17
FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsni - 1.5.3.17
FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs - 1.5.3.1723:20:29
FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId - babylon
FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prdct - BabylonToolbar
FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.aflt - babsst
FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp - none
FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId - tb9
FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlRef - sst
FF - user.js: extensions.incredibar_i.newTab - false
FF - user.js: extensions.incredibar_i.tlbrSrchUrl - hxxp://mystart.Incredibar.com/?a=6Oyus7IAQ1&loc=IB_TB&i=26&search=
FF - user.js: extensions.incredibar_i.id - 3c0f6e04000000000000d85d4c8eef4c
FF - user.js: extensions.incredibar_i.hardId - 3c0f6e04000000000000d85d4c8eef4c
FF - user.js: extensions.incredibar_i.instlDay - 15400
FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsn - 1.5.3.27
FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsni - 1.5.3.27
FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsnTs - 1.5.3.2713:41:20
FF - user.js: extensions.incredibar_i.prtnrId - Incredibar
FF - user.js: extensions.incredibar_i.prdct - incredibar
FF - user.js: extensions.incredibar_i.aflt - orgnl
FF - user.js: extensions.incredibar_i.smplGrp - none
FF - user.js: extensions.incredibar_i.tlbrId - base
FF - user.js: extensions.incredibar_i.instlRef -
FF - user.js: extensions.incredibar_i.dfltLng -
FF - user.js: extensions.incredibar_i.excTlbr - false
FF - user.js: extensions.incredibar_i.ms_url_id -
FF - user.js: extensions.incredibar_i.upn2 - 6Oyus7IAQ1
FF - user.js: extensions.incredibar_i.upn2n - 92260989226286393
FF - user.js: extensions.incredibar_i.productid - 26
FF - user.js: extensions.incredibar_i.installerproductid - 26
FF - user.js: extensions.incredibar_i.did - 10606
FF - user.js: extensions.incredibar_i.ppd - 20
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 aswNdis;avast! Firewall NDIS Filter Service;c:\windows\system32\drivers\aswNdis.sys [2012-3-31 12112]
R0 aswNdis2;avast! Firewall Core Firewall Service;c:\windows\system32\drivers\aswNdis2.sys [2012-3-31 196440]
R1 aswFW;avast! TDI Firewall driver;c:\windows\system32\drivers\aswFW.sys [2012-3-31 112984]
R1 aswKbd;aswKbd;c:\windows\system32\drivers\aswKbd.sys [2012-3-31 24408]
R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2012-3-10 612184]
R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2012-3-10 337880]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\drivers\dtsoftbus01.sys [2012-3-24 232512]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 48128]
R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\armsvc.exe [2012-1-3 63928]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2012-3-10 20696]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2012-3-10 57688]
R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program files\avast software\avast\AvastSvc.exe [2012-3-10 44768]
R2 avast! Firewall;avast! Firewall;c:\program files\avast software\avast\afwServ.exe [2012-3-31 134920]
R2 cpuz135;cpuz135;c:\windows\system32\drivers\cpuz135_x32.sys [2012-2-27 21992]
R2 PanService;PandoraService;c:\program files\pandora.tv\panservice\PandoraService.exe [2012-3-14 624856]
R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files\nvidia corporation\3d vision\nvSCPAPISvr.exe [2009-8-6 239648]
R2 Transbase TECDOC CD 1_2011 Service;Transbase TECDOC CD 1_2011 Service;c:\tecdoc_cd\1_2011\db\tbmux32.exe [2010-10-25 356352]
R2 UNS;Intel(R) Management and Security Application User Notification Service;c:\program files\intel\intel(r) management engine components\uns\UNS.exe [2012-2-28 2656280]
R2 VIAKaraokeService;VIA Karaoke digital mixer Service;c:\windows\system32\ViakaraokeSrv.exe [2012-2-27 27760]
R3 athur;Wireless Network Adapter Service;c:\windows\system32\drivers\athur.sys [2012-2-27 1500160]
R3 MEI;Intel(R) Management Engine Interface;c:\windows\system32\drivers\HECI.sys [2012-2-28 41088]
R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service;c:\windows\system32\drivers\viahduaa.sys [2012-2-27 1804400]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\skype\updater\Updater.exe [2012-2-29 158856]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\macromed\flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-4-7 253600]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-13 229888]
S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\drivers\L1C62x86.sys [2012-2-27 68720]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-2-27 15872]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\TsUsbFlt.sys [2012-2-27 52224]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2012-04-11 19:12:07 94208 ----a-w- c:\windows\amcap.exe
2012-04-11 19:12:05 53248 ----a-w- c:\windows\system32\csnp325.dll
2012-04-07 16:55:02 -------- d-----w- c:\users\avd atarb\appdata\local\Brice_Lambson
2012-04-07 16:54:48 -------- d-----w- c:\program files\Image Resizer for Windows
2012-04-07 16:33:59 -------- d-----w- c:\programdata\Package Cache
2012-04-07 05:19:08 418464 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2012-04-06 17:48:24 -------- d-----r- c:\program files\Skype
2012-04-06 17:24:38 20480 ----a-w- c:\windows\system32\DreamSaver.scr
2012-04-06 17:24:21 -------- d-----w- c:\program files\DreamRender
2012-04-04 05:53:56 182160 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\nppdf32.dll
2012-04-01 14:30:23 -------- d-----w- c:\users\avd atarb\appdata\local\OLYMPUS
2012-04-01 14:28:28 -------- d-----w- c:\program files\OLYMPUS
2012-04-01 14:27:57 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 4.0
2012-03-31 19:42:32 112984 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFW.sys
2012-03-31 19:42:12 196440 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswNdis2.sys
2012-03-31 19:42:11 24408 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswKbd.sys
2012-03-31 19:41:55 12112 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswNdis.sys
2012-03-25 09:11:56 -------- d-----w- c:\program files\Ask.com
2012-03-25 09:11:50 -------- d-----w- c:\users\avd atarb\appdata\local\APN
2012-03-25 08:46:52 -------- d-----w- c:\program files\Activision
2012-03-25 08:26:20 -------- d-----w- c:\windows\system32\appmgmt
2012-03-24 19:22:09 311428 ----a-w- c:\program files\common files\installshield\professional\runtime\09\00\intel32\Setup.dll
2012-03-24 19:22:09 184452 ----a-w- c:\program files\common files\installshield\professional\runtime\09\00\intel32\iGdi.dll
2012-03-24 19:11:46 232512 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dtsoftbus01.sys
2012-03-24 19:11:40 -------- d-----w- c:\program files\DAEMON Tools Lite
2012-03-24 19:11:18 -------- d-----w- c:\users\avd atarb\appdata\roaming\DAEMON Tools Lite
2012-03-24 19:11:15 -------- d-----w- c:\programdata\DAEMON Tools Lite
2012-03-24 19:10:20 48648 ----a-w- c:\programdata\microsoft\ehome\packages\mceclientux\updateablemarkup\Markup.dll
2012-03-24 19:07:51 107888 ----a-w- c:\windows\system32\CmdLineExt.dll
2012-03-17 15:33:55 592824 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\gkmedias.dll
2012-03-17 15:33:55 44472 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\mozglue.dll
2012-03-16 10:56:14 -------- d-----w- C:\Warrior Gamez
2012-03-14 12:47:50 -------- d-----w- c:\program files\PANDORA.TV
2012-03-14 12:47:39 -------- d-----w- c:\program files\The KMPlayer
.
==================== Find3M ====================
.
2012-04-12 11:40:01 70304 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2012-03-07 00:15:19 41184 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr
2012-03-07 00:03:51 612184 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys
2012-03-07 00:02:14 44376 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys
2012-03-07 00:01:48 57688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
2012-02-28 16:29:57 409088 ----a-w- c:\windows\systemcplx86.dll
2012-02-27 21:12:42 152576 ----a-w- c:\windows\system32\msclmd.dll
2012-01-29 04:10:42 237072 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
.
============= FINISH: 11:40:37,45 ===============

mycity.rs/must-login.png


mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

offline
  • Més que un club
  • Glavni vokal @ Harpun
  • Pridružio: 27 Feb 2009
  • Poruke: 3896
  • Gde živiš: Novi Sad,Klisa

Pozdrav Doctor NO
Tvoj računar je čist što se malware-a tiče.Idea Preporučujem ti da koristiš program MCShield za zaštitu USB memorijskih uređaja.

Program možeš preuzeti sa OVOG linka. Nakon instalacije programa, priključi USB memorijske uređaje, i oni će biti skenirani. Na kraju skeniranja ćeš dobiti izveštaj da je uređaj čist ili obaveštenje o uklonjenom malware-u.

Arrow
Otvori novu temu u potforumu Web Browseri i tamo iznesi svoj problem.
offline
  • Pridružio: 01 Nov 2011
  • Poruke: 79

Ok, hvala, imao sam i mcshield i izgubio se, ispario :S

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 730 korisnika na forumu :: 35 registrovanih, 8 sakrivenih i 687 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., Apok, arsa, Bane san, dac, djo97, Djole, dragon986, Drug pukovnik, Faki-Valjevo, goxin, HrcAk47, janezek67, kybonacci, Libertas, manda87, MB120mm, mercedesamg, Mercury, MikeHammer, milenko crazy north, miodrag, mnn2, Panter, perko91, radoznao, ruan, S-lash, Sass Drake, Srki98, tacija, Toni, Vlada78, x9, YU-UKI