ne radi update

ne radi update

offline
 • Pridružio: 17 Feb 2010
 • Poruke: 35

Mislim da je ovo poznat virus, ja sam ga svojevremeno znao uništiti... Sad

Ne mogu da se konektujem ni na jedan antivirus sajt, samim tim ne mogu da apdejtujem ništa... Probao sam preko mreže da skeniram ali ništa...DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86
Run by Administrator at 13:42:40,98 on sri 14.04.2010
Internet Explorer: 7.0.5730.11
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.385.1033.18.759.482 [GMT 2:00]

AV: ESET NOD32 Antivirus 3.0 *On-access scanning enabled* (Outdated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

============== Running Processes ===============

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch
svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
svchost.exe
svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k hpdevmgmt
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HPZ12
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HPZ12
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
C:\New Folder\dds.scr

============== Pseudo HJT Report ===============

uStart Page = hxxp://search.babylon.com/home
uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore
BHO: HP Print Enhancer: {0347c33e-8762-4905-bf09-768834316c61} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_printenhancer.dll
BHO: AcroIEHlprObj Class: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\adobe\acrobat 7.0\activex\AcroIEHelper.dll
BHO: HP Smart BHO Class: {ffffffff-cf4e-4f2b-bdc2-0e72e116a856} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll
TB: Babylon: {965b54b0-71e0-4611-8de7-f73fa0b20e26} - c:\program files\babylon\babylon toolbar\BabylonIEToolBar.dll
uRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\ctfmon.exe
mRun: [IgfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe
mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe
mRun: [egui] "c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
mRun: [HP Software Update] c:\program files\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe
mRun: [Babylon Client] c:\program files\babylon\babylon-pro\Babylon.exe -AutoStart
dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE
dRunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N
dRunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32
StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\adober~1.lnk - c:\program files\adobe\acrobat 7.0\reader\reader_sl.exe
StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\hpdigi~1.lnk - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpqtra08.exe
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office11\EXCEL.EXE/3000
IE: Translate with &Babylon - c:\program files\babylon\babylon-pro\utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm
IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office11\REFIEBAR.DLL
IE: {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll
TCP: {F63CA89E-0BC0-4B8B-A3BA-A5E8FD8AFF22} = 80.65.162.101
Notify: igfxcui - igfxsrvc.dll
SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\wpdshserviceobj.dll

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\drivers\epfwtdir.sys [2008-2-20 33800]
R2 ekrn;Eset Service;c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\ekrn.exe [2008-2-20 472320]
S2 yxoqx;Task Image;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2004-8-4 14336]
S3 NDISKIO;NDISKIO;c:\docume~1\admini~1\locals~1\temp\00000fc1.nmc\nse\bin\ndiskio.sys [2010-4-2 24168]
S3 nsak;nsak;c:\docume~1\admini~1\locals~1\temp\000005b1.nmc\nse\bin\nsak.sys [2010-2-11 18120]

=============== Created Last 30 ================

2010-04-14 11:18:46 0 d-----w- C:\New Folder

==================== Find3M ====================

2007-10-30 23:31:48 81760 --sha-r- c:\windows\system32\agedpdsc.dll
2009-11-21 19:21:45 16384 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\cookies\index.dat
2009-11-21 19:21:45 16384 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\local settings\history\history.ie5\index.dat
2009-11-21 19:21:45 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\local settings\temporary internet files\content.ie5\index.dat

============= FINISH: 13:42:54,51 ===============

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

mycity.rs/must-login.png

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8515
 • Gde živiš: Novi Beograd

Zdravo,

Preuzmi sUBs-ov ComboFix sa sledeće adrese na Desktop:


Bleeping Computer
Klikni desnim tasterom na link i odaberi opciju Save Target As... (Save Link As..., Save Linked Content As... ili sličnu);
Kada se otvori dijalog za izbor lokacije na kojoj treba sačuvati file, odaberi Desktop i klikni Save.
Kada preuzimanje programa bude završeno:
deaktiviraj zaštitni softver (uputstvo);
zatvori pokrenute programe;
dvoklikom pokreni program ComboFix.

U toku rada, ComboFix će:proveriti postoji li novija verzija programa:
klikni Yes ako bude ponuđeno preuzimanje iste.
prikazati DISCLAIMER OF WARRANTY ON SOFTWARE:
klikni Yes kako bi proces bio nastavljen.
ako Recovery Console nije instalirana, ponuditi instalaciju:
obavezno prihvati klikom na Yes i isprati postupak.
postaviti/dati određeni broj upita/obaveštenja:
prihvati klikom na Yes ili OK.
po potrebi, restartovati Windows (više puta);
na kraju rada, otvoriti Notepad sa izveštajem o skeniranju.


Iskopiraj izveštaj koji je ComboFix napravio u temu na forumu:
klikni desnim tasterom miša u prozor Notepad-a i izaberi Select All;
klikni desnim tasterom miša na obeleženi tekst i izaberi Copy;
klikni desnim tasterom miša u polje za pisanje poruke i izaberi Paste.


Napomena:Izveštaj će biti sačuvan pod nazivom ComboFix.txt na sistemskoj particiji (tipična lokacija: C:\ComboFix.txt);
Ukoliko nakon slanja poruke primetiš da izveštaj nije kompletan, iskoristi opciju Prikači fajl za prilaganje file-a C:\ComboFix.txt uz poruku.

offline
 • Pridružio: 17 Feb 2010
 • Poruke: 35

Samo da naglasim:

Ukinuo sam NOD i instalirao F-secure, koji je počistio neke viruse, ne sve ali je nešto uradio...


ComboFix 10-04-13.04 - Administrator 14.04.2010 15:57:25.1.1 - x86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.385.1033.18.759.449 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\Administrator\Desktop\ComboFix.exe
AV: F-Secure Client Security 9.00 *On-access scanning disabled* (Updated) {E7512ED5-4245-4B4D-AF3A-382D3F313F15}
FW: F-Secure Client Security 9.00 *disabled* {D4747503-0346-49EB-9262-997542F79BF4}
.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2010-03-14 to 2010-04-14 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2010-04-14 12:07 . 2010-04-14 12:07 -------- d-----w- c:\documents and settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\F-Secure
2010-04-14 12:04 . 2010-04-14 12:32 33920 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys
2010-04-14 12:03 . 2009-11-26 09:35 80016 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys
2010-04-14 12:03 . 2010-04-14 12:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\fssg
2010-04-14 12:03 . 2010-04-14 12:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\F-Secure
2010-04-14 12:02 . 2010-04-14 12:32 -------- d-----w- c:\program files\F-Secure
2010-04-14 11:18 . 2010-04-14 12:01 -------- d-----w- C:\New Folder

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2010-04-14 13:44 . 2009-11-21 20:59 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\HPAppData
2010-04-14 13:30 . 2010-02-05 14:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Babylon
2010-03-26 11:07 . 2010-02-05 14:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Babylon
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2006-04-01 155648]
"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2006-04-01 126976]
"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-10-14 49152]
"Babylon Client"="c:\program files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe" [2007-12-20 3116768]
"F-Secure Manager"="c:\program files\F-Secure\Common\FSM32.EXE" [2009-11-26 301680]
"F-Secure TNB"="c:\program files\F-Secure\FSGUI\TNBUtil.exe" [2009-11-26 1653360]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2007-10-30 15360]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"ShowDeskFix"="shell32" [X]
"nltide_3"="advpack.dll" [2007-09-20 124928]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Adobe Reader Speed Launch.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-9-23 29696]
HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-10-14 214360]

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)
"DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
"4960:TCP"= 4960:TCP:ytfhxrp

R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [14.4.2010 14:04 33920]
R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [14.4.2010 14:03 80016]
R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files\F-Secure\HIPS\drivers\fshs.sys [14.4.2010 14:03 68080]
R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files\F-Secure\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [14.4.2010 14:03 111296]
R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files\F-Secure\ORSP Client\fsorsp.exe [14.4.2010 14:03 55992]
S3 NDISKIO;NDISKIO;\??\c:\docume~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\00000fc1.nmc\nse\bin\ndiskio.sys --> c:\docume~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\00000fc1.nmc\nse\bin\ndiskio.sys [?]
S3 nsak;nsak;\??\c:\docume~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\000005b1.nmc\nse\bin\nsak.sys --> c:\docume~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\000005b1.nmc\nse\bin\nsak.sys [?]
S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program files\F-Secure\Anti-Virus\win2k\fsfilter.sys [14.4.2010 14:03 39792]
S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program files\F-Secure\Anti-Virus\win2k\fsrec.sys [14.4.2010 14:03 25200]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs
yxoqx
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
uStart Page = hxxp://www.google.com/
uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
IE: Translate with &Babylon - c:\program files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm
TCP: {F63CA89E-0BC0-4B8B-A3BA-A5E8FD8AFF22} = 80.65.162.101
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2010-04-14 16:00
Windows 5.1.2600 Service Pack 3, v.3244 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2736)
c:\windows\system32\wpdshserviceobj.dll
c:\windows\system32\portabledevicetypes.dll
c:\windows\system32\portabledeviceapi.dll
.
Completion time: 2010-04-14 16:01:38
ComboFix-quarantined-files.txt 2010-04-14 14:01

Pre-Run: 148.248.436.736 bytes free
Post-Run: 149.135.687.680 bytes free

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-ENU.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn

- - End Of File - - 46D69AAF12FCDDFDB4F526298D50F608

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8515
 • Gde živiš: Novi Beograd

Otvoriti Notepad i iskopirati sledeci tekst:


Registry::
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
"4960:TCP"=-

NetSvc::
yxoqx


Snimiti na Desktop fajl iz Notepada kao "CFScript"
Prevuci snimljeni skript/tekst na ComboFix ikonicu kao na slici.
Postaviti u sledecoj poruci log koji bude bio napravljen na kraju ciscenja/skeniranja.

offline
 • Pridružio: 17 Feb 2010
 • Poruke: 35

ComboFix 10-04-13.04 - Administrator 15.04.2010 8:51.2.1 - x86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.385.1033.18.759.497 [GMT 2:00]
Running from: c:\documents and settings\Administrator\Desktop\ComboFix.exe
Command switches used :: c:\documents and settings\Administrator\Desktop\CFScript.txt
AV: F-Secure Client Security 9.00 *On-access scanning disabled* (Updated) {E7512ED5-4245-4B4D-AF3A-382D3F313F15}
FW: F-Secure Client Security 9.00 *disabled* {D4747503-0346-49EB-9262-997542F79BF4}
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\documents and settings\Administrator\csrss.exe

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2010-03-15 to 2010-04-15 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2010-04-14 12:07 . 2010-04-14 12:07 -------- d-----w- c:\documents and settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\F-Secure
2010-04-14 12:04 . 2010-04-14 12:32 33920 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys
2010-04-14 12:03 . 2009-11-26 09:35 80016 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys
2010-04-14 12:03 . 2010-04-14 12:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\fssg
2010-04-14 12:03 . 2010-04-14 12:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\F-Secure
2010-04-14 12:02 . 2010-04-14 12:32 -------- d-----w- c:\program files\F-Secure
2010-04-14 11:18 . 2010-04-14 12:01 -------- d-----w- C:\New Folder

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2010-04-15 06:55 . 2010-02-05 14:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Babylon
2010-04-14 13:44 . 2009-11-21 20:59 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\HPAppData
2010-03-26 11:07 . 2010-02-05 14:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Babylon
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2007-10-30 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2006-04-01 155648]
"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2006-04-01 126976]
"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-10-14 49152]
"Babylon Client"="c:\program files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe" [2007-12-20 3116768]
"F-Secure Manager"="c:\program files\F-Secure\Common\FSM32.EXE" [2009-11-26 301680]
"F-Secure TNB"="c:\program files\F-Secure\FSGUI\TNBUtil.exe" [2009-11-26 1653360]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2007-10-30 15360]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"ShowDeskFix"="shell32" [X]
"nltide_3"="advpack.dll" [2007-09-20 124928]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Adobe Reader Speed Launch.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-9-23 29696]
HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-10-14 214360]

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)
"DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [14.4.2010 14:04 33920]
R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [14.4.2010 14:03 80016]
R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files\F-Secure\HIPS\drivers\fshs.sys [14.4.2010 14:03 68080]
S3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files\F-Secure\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [14.4.2010 14:03 111296]
S3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files\F-Secure\ORSP Client\fsorsp.exe [14.4.2010 14:03 55992]
S3 NDISKIO;NDISKIO;\??\c:\docume~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\00000fc1.nmc\nse\bin\ndiskio.sys --> c:\docume~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\00000fc1.nmc\nse\bin\ndiskio.sys [?]
S3 nsak;nsak;\??\c:\docume~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\000005b1.nmc\nse\bin\nsak.sys --> c:\docume~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\000005b1.nmc\nse\bin\nsak.sys [?]
S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program files\F-Secure\Anti-Virus\win2k\fsfilter.sys [14.4.2010 14:03 39792]
S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program files\F-Secure\Anti-Virus\win2k\fsrec.sys [14.4.2010 14:03 25200]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc
.
.
------- Supplementary Scan -------
.
uStart Page = hxxp://www.google.com/
uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
IE: Translate with &Babylon - c:\program files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm
LSP: c:\program files\F-Secure\FSPS\program\fslsp.dll
TCP: {F63CA89E-0BC0-4B8B-A3BA-A5E8FD8AFF22} = 80.65.162.101
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, gmer.net
Rootkit scan 2010-04-15 08:56
Windows 5.1.2600 Service Pack 3, v.3244 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

- - - - - - - > 'lsass.exe'(744)
c:\program files\F-Secure\FSPS\program\fslsp.dll

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2928-)
c:\windows\system32\wpdshserviceobj.dll
c:\windows\system32\portabledevicetypes.dll
c:\windows\system32\portabledeviceapi.dll
.
------------------------ Other Running Processes ------------------------
.
c:\program files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe
c:\program files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE
c:\program files\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE
c:\program files\F-Secure\Common\FSHDLL32.EXE
c:\program files\F-Secure\Common\FNRB32.EXE
c:\program files\F-Secure\Common\FIH32.EXE
c:\program files\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe
c:\program files\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe
c:\windows\system32\wscntfy.exe
c:\program files\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe
c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
.
**************************************************************************
.
Completion time: 2010-04-15 08:57:46 - machine was rebooted
ComboFix-quarantined-files.txt 2010-04-15 06:57
ComboFix2.txt 2010-04-14 14:01

Pre-Run: 149.134.000.128 bytes free
Post-Run: 149.104.140.288 bytes free

- - End Of File - - A34615FA03836265D256C5F4F89D79EC

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8515
 • Gde živiš: Novi Beograd

Kakvo je sad stanje?

offline
 • Pridružio: 17 Feb 2010
 • Poruke: 35

Meni se čini dobro, apdejtuje F-secure!!!


Zahvaljujem.

offline
 • helen1  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Master učitelj
 • Pridružio: 27 Avg 2005
 • Poruke: 8515
 • Gde živiš: Novi Beograd

Potrebno je deinstalirati ComboFix:
klikni start (ili ), a zatim RUN.

Na Visti koristiti Start Search polje ukoliko Run nije dostupan.

U liniju za unos teksta ukucaj (iskopiraj) sledeće:

ComboFix /Uninstall

Primeti da postoji razmak između "ComboFix" i "/Uninstall".a zatim klikni OK (ili pritisni Enter).


Sačekaj da se proces deinstalacije završi.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 496 korisnika na forumu :: 21 registrovanih, 4 sakrivenih i 471 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: acatomic, black venom, Bobrock1, Chainsaw, dekao, Djuradj Barac, Drug pukovnik, DucicM, goxin, Konda, Krusarac, laurusri, Lazarus, nemkea71, samsung, shaja1, suton, uruk, Van, voja64, Živković