problem sa kompjuterom

1

problem sa kompjuterom

offline
 • Pridružio: 14 Nov 2003
 • Poruke: 323

pozdrav, drugar je ubacio USB kad ja nisam bio tu.
Od tada se ponasa bez veze.

.
DDS (Ver_2011-08-26.01) - NTFSx86
Internet Explorer: 6.0.2900.2180
Run by Faton at 15:56:45 on 2011-12-06
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1033.18.1023.588 [GMT 1:00]
.
AV: ESET NOD32 Antivirus 4.0 *Enabled/Updated* {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}
.
============== Running Processes ===============
.
C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch
svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
svchost.exe
svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBNE.EXE
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
C:\Documents and Settings\Faton\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Faton\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Faton\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
uRun: [EPSON Stylus Photo R265 Series] c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\e_fatibne.exe /fu "c:\windows\temp\E_S8C.tmp" /EF "HKCU"
uRun: [Google Update] "c:\documents and settings\faton\local settings\application data\google\update\GoogleUpdate.exe" /c
mRun: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
mRun: [nwiz] nwiz.exe /install
mRun: [NeroFilterCheck] c:\windows\system32\NeroCheck.exe
mRun: [egui] "c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe
TCP: Interfaces\{A1814D8B-6E37-4E2D-9951-FF31557A81E8} : NameServer = 80.80.160.8 80.80.160.9
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 a347bus;a347bus;c:\windows\system32\drivers\a347bus.sys [2010-1-14 158720]
R0 a347scsi;a347scsi;c:\windows\system32\drivers\a347scsi.sys [2010-1-14 5248]
R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [2009-9-11 108792]
R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\drivers\epfwtdir.sys [2009-9-11 96408]
R2 ekrn;ESET Service;c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\ekrn.exe [2009-9-11 735960]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2011-12-06 13:56:09 -------- d-s---w- c:\documents and settings\faton\UserData
2011-12-06 13:47:45 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent
2011-12-06 13:47:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\faton\local settings\application data\uTorrent
2011-12-06 13:47:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\faton\application data\uTorrent
2011-12-06 12:38:10 -------- d-----w- c:\program files\DVD Decrypter
2011-12-06 12:07:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\faton\local settings\application data\Google
2011-12-06 11:56:40 -------- d-----w- C:\USBNoRisk
2011-12-06 11:52:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\faton\local settings\application data\ESET
2011-12-06 11:36:23 -------- d-----w- c:\program files\ESET
.
==================== Find3M ====================
.
.
============= FINISH: 15:57:02.09 ===============https://www.mycity.rs/must-login.png

https://www.mycity.rs/must-login.png

https://www.mycity.rs/must-login.png

https://www.mycity.rs/must-login.png

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Pozdrav...

Definisi "bezveze"?

offline
 • Pridružio: 14 Nov 2003
 • Poruke: 323

Napisano: 06 Dec 2011 21:02

Sorry..
Pa, počne da se koči, programi se sporo otvaraju, sve je nekako usporeno i zakočeno.
Koji god USB stavim, na drugom kompjuteru gde ima USBNoRisk, prijavi da ima virus i autorun.info.
Na eksternom hard disku koji je zakačen na komp, postoje 2 autorun.info fajla koja imaju neku čudnu ekstenziju a kada sam pokušao da ih obrišem onda su se namnožili na 5 komada.
Inače, veza je 512 Kb/sec.

Dopuna: 06 Dec 2011 21:09

Ah, da....Win Xp Sp2
U žurbi i nervozi sam zaboravio da napomenem.

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

- Preuzmi USBNoRisk na Desktop i pokreni ga duplim klikom na ikonicu programa.
- Sacekaj koji sekund dok program izvrsi inicijalno skeniranje.
- Ubacuj sve USB memorijske uredjaje redom u USB slot i svaki zadrzi u slotu po 10 sekundi.
- Ukoliko imas vise uredjaja za proveru, onda na parcetu papira zapisi kojim redom su ubacivani jer ce nam kasnije trebati taj podatak
- Kada zavrsis sa svim uredjajima, klikni desno dugme misa na sred prozora programa i odaberi opciju Save scrambled log. To ce automatski otvoriti log u Notepadu. Iskopiraj nam taj log iz Notepada na forum.

Objasnjenje: U USB memorijske uredjaje spadaju svi oni uredjaji koji po prikljucivanju na kompjuter dobijaju svoju oznaku particije. Tu spadaju USB flash drajvovi, eksterni hard-diskovi, memorijske kartice, MP3 i MP4 plejeri, neki mobilni telefoni, neki GPS (navigacioni) uredjaji itd.

offline
 • Pridružio: 14 Nov 2003
 • Poruke: 323

USBNoRisk 2.7 (28 December 2010) by bobby

Started at 12/7/2011 9:36:34 AM

Searching for connected USB Mass storage...
----------------------------------------
========================================

Searching for other storage...
----------------------------------------
C: {37dc9184-014b-11df-9b3e-806d6172696f}
D: {37dc9185-014b-11df-9b3e-806d6172696f}
========================================


Scanning fixed storage...
----------------------------------------

No blocked files found on C:
No autorun.inf files found on C:
No mountpoint found for C:
No mountpoint found for 37dc9184-014b-11df-9b3e-806d6172696f
No Desktop.ini files found on C:
----------------------------------------

No blocked files found on D:
No autorun.inf files found on D:
No mountpoint found for D:
No mountpoint found for 37dc9185-014b-11df-9b3e-806d6172696f
No Desktop.ini files found on D:
----------------------------------------

========================================
Initial scan finished!
========================================


New device connected at 12/7/2011 9:37:12 AM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
H: {2cbdeff2-1ffe-11e1-bf9a-00138febf4be}
Added H:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on H:
----------------------------------------
No autorun.inf files found on H:
No mountpoint found for H:
Sanitized mountpoint for 2cbdeff2-1ffe-11e1-bf9a-00138febf4be
----------------------------------------

----------------------------------------
Desktop.ini found at H:\Recycled\ contains interesting CLSID string
----------------------------------------
[.ShellClassInfo]
CLSID={645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
----------------------------------------
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
----------------------------------------

No mimics found on drive H:
----------------------------------------

.lnk/.pif/.com/.scr files found on drive H:
========================================

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Malo kasnim, izvinjavam se.

- Pokrenuti USBNoRisk i sačekati da izvrši inicijalno skeniranje.

- Po završetku inicijalnog skeniranja priključiti USB memorijski uređaj.

- Kliknuti na karticu Script;

U beli okvir prozora iskopirati sledeći tekst:

{2cbdeff2-1ffe-11e1-bf9a-00138febf4be}
no_sh:
folder_list: %DRIVE%


- Izvršiti komandu klikom na taster Run Script;Po izvršenju komande USBNoRisk će se automatski vratiti na karticu Monitor;

- Uraditi desni klik unutar belog okvira prozora i odabrati opciju Save Scrambled Log;

Otvoriće se prozor Notepad_a sa tekstom koji je potrebno iskopirati ovde u poruci.

offline
 • Pridružio: 14 Nov 2003
 • Poruke: 323

Napisano: 09 Dec 2011 15:58

USBNoRisk 2.4 (1 June 2009) by bobby

Started at 12/9/2011 3:56:14 PM

Searching for connected USB Mass storage...
----------------------------------------
========================================

Searching for other storage...
----------------------------------------
C: {37dc9184-014b-11df-9b3e-806d6172696f}
D: {37dc9185-014b-11df-9b3e-806d6172696f}
========================================


Scanning fixed storage...
----------------------------------------

No blocked files found on C:
No Autorun.inf files found on C:
No mountpoint found for C:
No mountpoint found for 37dc9184-014b-11df-9b3e-806d6172696f
No Desktop.ini files found on C:
----------------------------------------

No blocked files found on D:
No Autorun.inf files found on D:
No mountpoint found for D:
No mountpoint found for 37dc9185-014b-11df-9b3e-806d6172696f
No Desktop.ini files found on D:
----------------------------------------

========================================
Initial scan finished!
========================================


New device connected at 12/9/2011 3:56:48 PM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
H: {2cbdeff2-1ffe-11e1-bf9a-00138febf4be}
Added H:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on H:
----------------------------------------
No Autorun.inf files found on H:
No mountpoint found for H:
Sanitized mountpoint for 2cbdeff2-1ffe-11e1-bf9a-00138febf4be
----------------------------------------

----------------------------------------
Desktop.ini found at H:\Recycled\ contains interesting CLSID string
----------------------------------------
[.ShellClassInfo]
CLSID={645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
----------------------------------------
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
----------------------------------------

No mimics found on drive H:
========================================


Processing script
----------------------------------------
2cbdeff2-1ffe-11e1-bf9a-00138febf4be
Drive letter for GUID: H:
SectionStart = 0
SectionEnd = 2
----------------------------------------
Unhide superhidden for H:\
----------------------------------------
--a-- H:\17\Bloodrayne The Third Reich\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\23\Ice Age A Mammoth Christmas\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\A N I M U A R\Hoodwinked Too Hood vs Evil\VIDEO_TS\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\A N I M U A R\Rio\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\Attack on Darfur SHQIP\Thumbs.db > unhidden
-rahs H:\Autorun > error setting attributes
-rahs H:\Autorun.Vinf > error setting attributes
--a-- H:\Choose SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D E R S E T S H I P O L\IRFAN SALIHU\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D E R S E T S H I P O L\ISLAM\FOTO\Haxhi 2003\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D E R S E T S H I P O L\ISLAM\FOTO\MEDINA\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D E R S E T S H I P O L\ISLAM\FOTO\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D E R S E T S H I P O L\ISLAM\Tema\Copy of www.albislam.com\karate\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D E R S E T S H I P O L\ISLAM\Tema\Copy of www.albislam.com\kontakt\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D E R S E T S H I P O L\ISLAM\Tema\Copy of www.albislam.com\studiodk\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D E R S E T S H I P O L\ISLAM\Tema\Copy of www.albislam.com\tema\temab801_files\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D E R S E T S H I P O L\ISLAM\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\CD & LOGO\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\CD COVERS\C D L A B E L S\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\CD COVERS\C L A S S I C S\CLASSICS COVERS\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\CD COVERS\C L A S S I C S\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\CD COVERS\CD READY\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\CD COVERS\KARATE\CYNTHIA ROTHROCK\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\CD COVERS\KARATE\DRAGONBALL GT\Dragonball_Gt_Volume_1-16\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\CD COVERS\KARATE\DRAGONBALL GT\Dragon_Ball_Gt_-_4_New_Zealand\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\CD COVERS\KARATE\DRAGONBALL GT\SPANISH\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\CD COVERS\KARATE\DRAGONBALL GT\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\CD COVERS\KARATE\Jet Li Photos\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\CD COVERS\LOGO\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\CD COVERS\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\CD COVERS\TOM & JERRY\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\CD COVERS\VIZATIMOR\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\FAMILJARE\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\I S L A M\Ahmed Deedat\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\I S L A M\Fatmir Latifi\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\I S L A M\J P G\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\I S L A M\PSD\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\I S L A M\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\JPG\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\LOGO\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\Optical Illusions\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\Professional Celebration Templates VOLUME 1-9\CD\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\Professional Celebration Templates VOLUME 1-9\FRONT\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\Professional Celebration Templates VOLUME 1-9\JPG\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\Professional Celebration Templates VOLUME 1-9\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\Professional Celebration Templates VOLUME 1-9\Wedding template\Covers_low_quality\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\Covers\Të luajmë shkollash\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\photos\PHOTOS a\CD\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\photos\PHOTOS a\DVD\2\New Folder\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\photos\PHOTOS a\DVD\2\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\photos\PHOTOS a\DVD\3\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\photos\PHOTOS a\DVD\3a\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\photos\PHOTOS a\DVD\ip man\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\photos\PHOTOS a\DVD\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\photos\PHOTOS a\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\D\photos\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\DESKTOP 05.12\Eng Subtitles\SHQIP\11-11-11.2011.DVDRip.XVID.AC3.UNE-CM8\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\DESKTOP 05.12\Eng Subtitles\SHQIP\Blackthorn 2011 720p BRRip Ali Baloch Silver RG\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\DESKTOP 05.12\Eng Subtitles\SHQIP\Carjacked\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\DESKTOP 05.12\Eng Subtitles\SHQIP\Creature.2011.DVDSCR.XviD-SiC\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\DESKTOP 05.12\Eng Subtitles\SHQIP\In Time\New Folder\In.Time.2011.R5.LiNE.XviD-REFiLL\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\DESKTOP 05.12\Eng Subtitles\SHQIP\In Time\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\DESKTOP 05.12\Eng Subtitles\SHQIP\The.Thing.2011.R5.LiNE.XviD-playXD\The.Thing.2011.720p.BRRip.LiNE.XviD.AC3-ViSiON\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\DESKTOP 05.12\Eng Subtitles\SHQIP\Tom.and.Jerry.and.The.Wizard.of.Oz.2011.DVDRip.XVID.AC3.HQ.Hive-CM8\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\DESKTOP 05.12\Eng Subtitles\SHQIP\Twilight Saga Breaking Dawn Part 1.2011.TS.V2(NEW SOURCE).Xvid-SiNiSTER\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\DESKTOP 05.12\Eng Subtitles\SHQIP\Veer FHD\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\DESKTOP 05.12\Eng Subtitles\SHQIP\Wrong Turn 4 2011 BRRip XviD AbSurdiTy\Censored\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\DESKTOP 05.12\Eng Subtitles\SHQIP\Wrong Turn 4 2011 BRRip XviD AbSurdiTy\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\DESKTOP 05.12\Eng Subtitles\SHQIP\X-Men First Class 2011 R5.XviD.AC3-ART3MiS\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\FOTO FAMILIARE\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\127 Hours SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\13 SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\7 Days SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\And Soon the Darkness SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\Anfea SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\Burning Bright SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\Cats and Dogs The Revenge of Kitty Galore SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\Despicable Me SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\Faster SHQIP jokomplet\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\Game Of Death SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\King of Gamblers' Return (1994)\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\MOVIES\F SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\MOVIES\Fair game SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\MOVIES\The Green Hornet SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\MOVIES\The Mechanic SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\MOVIES\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\S U B T I T L E S\Albanian subtitles\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\S U B T I T L E S\S U B T I T L E S\Albanian subtitles\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\S U B T I T L E S\S U B T I T L E S\SUBS\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\S U B T I T L E S\SUBS\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\S U B T I T L E S\SUBS-\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\Takers SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\The Wrath of Cain SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D eka\MOVIES & SUBS\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D I V X N O S U B S\Assassins Code 2011 480p DVDRip Xvid AC3-Freebee\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D I V X N O S U B S\BAIL ENFORCERS 2011 XviD - DIDyourMUM\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D I V X N O S U B S\Bellflower.LIMITED.DVDRip.XviD-TWiZTED\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D I V X N O S U B S\Carjacked\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D I V X N O S U B S\Inside.Out.2011.DVDRip.XviD-playXD\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D I V X N O S U B S\My.Best.Bodyguard.2010.DVDRip.x264-MYSTiC\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D I V X N O S U B S\Tower Heist 2011 TS READNFO XViD DTRG\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\D I V X N O S U B S\Warrior.2011.DVDSCREENER.XviD-ViP3R\Thumbs.db > unhidden
d-a-- H:\Recycled > unhidden
--a-- H:\Recycled\desktop.ini > unhidden
d-a-- H:\RECYCLER > unhidden
d-a-- H:\RECYCLER\S-1-5-21-1085031214-573735546-682003330-1003 > unhidden
--a-- H:\RECYCLER\S-1-5-21-1085031214-573735546-682003330-1003\desktop.ini > unhidden
d-a-- H:\RECYCLER\S-1-5-21-1606980848-1682526488-682003330-1003 > unhidden
--a-- H:\RECYCLER\S-1-5-21-1606980848-1682526488-682003330-1003\desktop.ini > unhidden
d-a-- H:\RECYCLER\S-1-5-21-1644491937-602162358-1177238915-500 > unhidden
--a-- H:\RECYCLER\S-1-5-21-1644491937-602162358-1177238915-500\desktop.ini > unhidden
d-a-- H:\RECYCLER\S-1-5-21-2000478354-1659004503-839522115-1003 > unhidden
--a-- H:\RECYCLER\S-1-5-21-2000478354-1659004503-839522115-1003\desktop.ini > unhidden
dr-hs H:\RECYCLER\S-5-3-42-2819952290-8240758988-879315005-3665 > error setting attributes
-rahs H:\RECYCLER\S-5-3-42-2819952290-8240758988-879315005-3665\jwgkvsq.vmx > error setting attributes
--a-- H:\Sniper Reloaded SHQIP\Thumbs.db > unhidden
d--hs H:\System Volume Information > error setting attributes
--a-- H:\The Speed Of Thought SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\Toy Story 3 SHQIP\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\Unknown\VIDEO_TS\Thumbs.db > unhidden
--a-- H:\White dog\Thumbs.db > unhidden
----------------------------------------
Folder list for H:\:
----------------------------------------

d----   0   H:\11   H:\11
d----   0   H:\12   H:\12
d----   0   H:\13   H:\13
d----   0   H:\13HRS~1   H:\13 hrs
d----   0   H:\14   H:\14
d----   0   H:\15   H:\15
d----   0   H:\16   H:\16
d----   0   H:\17   H:\17
d----   0   H:\18   H:\18
d----   0   H:\19   H:\19
d----   0   H:\20   H:\20
d----   0   H:\21   H:\21
d----   0   H:\22   H:\22
d----   0   H:\23   H:\23
d----   0   H:\5DAYSO~1   H:\5 Days of war
d----   0   H:\600KIL~1   H:\600 Kilos D'Or
d----   0   H:\71INTO~1   H:\71 Into the Fire SHQIP
d----   0   H:\ABOUTP~1   H:\A Bout Portant
d----   0   H:\ANIMUA~1   H:\A N I M U A R
--a--   7398   H:\ABANDO~1.LOG   H:\Abandoned.log
--a--   1823277056   H:\ABANDO~1.MDF   H:\Abandoned.mdf
--a--   4314   H:\ABANDO~1.MDS   H:\Abandoned.mds
--a--   7352   H:\AGEOFH~1.LOG   H:\Age Of Heroes.log
--a--   2126577664   H:\AGEOFH~1.MDF   H:\Age Of Heroes.mdf
--a--   4314   H:\AGEOFH~1.MDS   H:\Age Of Heroes.mds
d----   0   H:\ALIENV~1.NIN   H:\Alien vs. Ninja SHQIP
d----   0   H:\ALLSTA~1   H:\All Star Superman SHQIP
d----   0   H:\ARNSHQ~1   H:\ARN SHQIP
d----   0   H:\ATTACK~2   H:\Attack on Darfur SHQIP
-rahs   95034   H:\Autorun   H:\Autorun
-----   0   H:\Autorun.V   H:\Autorun.V
-----   0   H:\Autorun.V01   H:\Autorun.V01
-rahs   95034   H:\AUTORU~1.VIN   H:\Autorun.Vinf
-----   0   H:\AUTORU~1.VVI   H:\Autorun.VVinf
d----   0   H:\BANGKO~1   H:\Bangkok Knockout
d----   0   H:\BATTLE~1   H:\Battle Los Angeles SHQIP
d----   0   H:\Beastly   H:\Beastly
d----   0   H:\BENEAT~1   H:\Beneath Hill 60
d----   0   H:\BEREAV~1   H:\Bereavement
d----   0   H:\BEVERL~1   H:\Beverly Hills Chihuahua 2
d----   0   H:\BIGMOM~1   H:\Big Mommas Like Father Like Son SHQIP
d----   0   H:\BLOODO~1   H:\Blood Out SHQIP
--a--   7364   H:\CATCHM~1.LOG   H:\Catch me if you can.log
--a--   366739456   H:\CATCHM~1.MDF   H:\Catch me if you can.mdf
--a--   4314   H:\CATCHM~1.MDS   H:\Catch me if you can.mds
d----   0   H:\CHAINL~1   H:\Chain Letter SHQIP
d----   0   H:\CHOOSE~2   H:\Choose SHQIP
d----   0   H:\CHOYLE~1   H:\Choy Lee Fut
--a--   7358   H:\CITYUN~1.LOG   H:\City under siege.log
--a--   -1127358464   H:\CITYUN~1.MDF   H:\City under siege.mdf
--a--   4314   H:\CITYUN~1.MDS   H:\City under siege.mds
d----   0   H:\COUGAR~1   H:\Cougars inc
d----   0   H:\DERSET~1   H:\D E R S E T   S H I P O L
d----   0   H:\DEKA~1   H:\D eka
d----   0   H:\DIVXNO~1   H:\D I V X    N O   S U B S
d----   0   H:\DEADLY~1   H:\Deadly Crossing
d----   0   H:\DEATHA~1   H:\Death and glory in Changde
d----   0   H:\Die   H:\Die
d----   0   H:\DOGPOU~1   H:\Dog pound
d----   0   H:\DRIVEA~1   H:\Drive Angry
--a--   7372   H:\DYLAND~1.LOG   H:\Dylan Dog Dead of Night.log
--a--   1841205248   H:\DYLAND~1.MDF   H:\Dylan Dog Dead of Night.mdf
--a--   4314   H:\DYLAND~1.MDS   H:\Dylan Dog Dead of Night.mds
d----   0   H:\EJDERK~1   H:\Ejder Kapani SHQIP
d----   0   H:\EMPIRE~1   H:\Empire of Assassins
d----   0   H:\ESSENT~1   H:\Essential killing SHQIP
--a--   7344   H:\EVERYD~1.LOG   H:\Every Day.log
--a--   -655851520   H:\EVERYD~1.MDF   H:\Every Day.mdf
--a--   4314   H:\EVERYD~1.MDS   H:\Every Day.mds
d----   0   H:\FSHQIP~1   H:\F SHQIP
d----   0   H:\FIVEMI~1   H:\Five Minarets in New York SHQIP
d----   0   H:\FLESHW~1   H:\Flesh wounds
--a--   7350   H:\FREEWI~1.LOG   H:\Free Willy 4.log
--a--   -1152516096   H:\FREEWI~1.MDF   H:\Free Willy 4.mdf
--a--   4314   H:\FREEWI~1.MDS   H:\Free Willy 4.mds
d----   0   H:\FREIGH~1   H:\Freight SHQIP
d----   0   H:\Game   H:\Game
d----   0   H:\GHAJIN~1   H:\Ghajini SHQIP
d----   0   H:\GIVE'E~1   H:\Give 'em hell Mallone
--a--   7387   H:\GREENL~1.LOG   H:\Green Lantern.log
--a--   -2138275840   H:\GREENL~1.MDF   H:\Green Lantern.mdf
--a--   4314   H:\GREENL~1.MDS   H:\Green Lantern.mds
d----   0   H:\GREENB~1   H:\Greenberg
d----   0   H:\HALLPA~1   H:\Hall Pass
d----   0   H:\Hanna   H:\Hanna
d----   0   H:\HAPPYT~2   H:\happy tears
d----   0   H:\HAPPYT~1   H:\Happy Thank you
--a--   9816   H:\HARRYP~1.LOG   H:\Harry Potter and the Deathly H.log
--a--   -647462912   H:\HARRYP~1.MDF   H:\Harry Potter and the Deathly H.mdf
--a--   4314   H:\HARRYP~1.MDS   H:\Harry Potter and the Deathly H.mds
d----   0   H:\HOBOWI~1   H:\Hobo With A Shotgun
d----   0   H:\HOWDOY~1   H:\How Do You Know
d----   0   H:\HUSKSH~1   H:\Husk SHQIP
d----   0   H:\IAMNUM~1   H:\I Am Number 4
--a--   7406   H:\ISELLT~1.LOG   H:\I sell the dead.log
--a--   -1477083136   H:\ISELLT~1.MDF   H:\I sell the dead.mdf
--a--   4314   H:\ISELLT~1.MDS   H:\I sell the dead.mds
d----   0   H:\INMYSL~1   H:\In my sleep SHQIP
d----   0   H:\INSIDI~1   H:\Insidious
d----   0   H:\JACKFA~1   H:\Jack Falls SHQIP
d----   0   H:\JUSTGO~1   H:\Just go with it SHQIP
d----   0   H:\KILLTH~1   H:\Kill The Irishman SHQIP
--a--   9809   H:\KILLTH~1.LOG   H:\Kill Theory.log
--a--   -767997952   H:\KILLTH~1.MDF   H:\Kill Theory.mdf
--a--   4314   H:\KILLTH~1.MDS   H:\Kill Theory.mds
d----   0   H:\Knockout   H:\Knockout
d----   0   H:\Kurbaan   H:\Kurbaan
d----   0   H:\KURTLA~1   H:\Kurtlar Vadisi Filistin SHQIP
d----   0   H:\LARGOV~1   H:\Largo Vinch 2
--a--   7352   H:\LEAVES~1.LOG   H:\LeavesOfGrass.log
--a--   2021949440   H:\LEAVES~1.MDF   H:\LeavesOfGrass.mdf
--a--   4314   H:\LEAVES~1.MDS   H:\LeavesOfGrass.mds
--a--   7368   H:\LEGEND~1.LOG   H:\Legend of the Guardians.log
--a--   -2022656000   H:\LEGEND~1.MDF   H:\Legend of the Guardians.mdf
--a--   4314   H:\LEGEND~1.MDS   H:\Legend of the Guardians.mds
d----   0   H:\LIMITL~1   H:\Limitless
d----   0   H:\LITTLE~1   H:\Little Big Soldier SHQIP
d----   0   H:\LONDON~1   H:\London Boulevard SHQIP
d----   0   H:\LOTTER~1   H:\Lottery Ticket
d----   0   H:\MAINST~1   H:\Main Street
--a--   -1098219520   H:\MASHTR~1.MDF   H:\Mashtrimi i madh.mdf
--a--   4314   H:\MASHTR~1.MDS   H:\Mashtrimi i madh.mds
d----   0   H:\MESRIN~2   H:\Mesrin 1
d----   0   H:\MESRIN~1   H:\Mesrin 2
d----   0   H:\MISSIO~1   H:\MISSION LONDON
--a--   7412   H:\MYNAME~1.LOG   H:\My name is Bruce.log
--a--   -693884928   H:\MYNAME~1.MDF   H:\My name is Bruce.mdf
--a--   4314   H:\MYNAME~1.MDS   H:\My name is Bruce.mds
d----   0   H:\MYSOUL~1   H:\My Soul to take SHQIP
--a--   7350   H:\N-SECU~1.LOG   H:\N-Secure SHQIP.log
--a--   -661782528   H:\N-SECU~1.MDF   H:\N-Secure SHQIP.mdf
--a--   4314   H:\N-SECU~1.MDS   H:\N-Secure SHQIP.mds
--a--   7356   H:\NEVERS~1.LOG   H:\Never say never.log
--a--   -668532736   H:\NEVERS~1.MDF   H:\Never say never.mdf
--a--   4314   H:\NEVERS~1.MDS   H:\Never say never.mds
d----   0   H:\NEWKID~1   H:\New Kids Turbo
d----   0   H:\NOONEK~1   H:\No One Killed Jessica SHQIP
d----   0   H:\NOKASS~1   H:\Nokas SHQIP
--a--   7368   H:\NOTHIN~1.LOG   H:\Nothing but the truth.log
--a--   -717895680   H:\NOTHIN~1.MDF   H:\Nothing but the truth.mdf
--a--   4314   H:\NOTHIN~1.MDS   H:\Nothing but the truth.mds
--a--   7344   H:\OPAPAT~1.LOG   H:\Opapatika.log
--a--   -691765248   H:\OPAPAT~1.MDF   H:\Opapatika.mdf
--a--   4314   H:\OPAPAT~1.MDS   H:\Opapatika.mds
d----   0   H:\OUTCAS~1   H:\Outcast SHQIP
d----   0   H:\PATHFI~1   H:\Pathfinders In the Company of Strangers SHQIP
--a--   7330   H:\Paul.log   H:\Paul.log
--a--   282974208   H:\Paul.mdf   H:\Paul.mdf
--a--   4314   H:\Paul.mds   H:\Paul.mds
d----   0   H:\PIRATE~1   H:\Pirates of the Caribbean On Stranger Tides SHQIP
d----   0   H:\PRIEST~1   H:\Priest of evil SHQIP
--a--   7334   H:\Priest.log   H:\Priest.log
--a--   -426737664   H:\Priest.mdf   H:\Priest.mdf
--a--   4314   H:\Priest.mds   H:\Priest.mds
--a--   7376   H:\QUARAN~1.LOG   H:\Quarantine 2 The Terminal.log
--a--   -1801619456   H:\QUARAN~1.MDF   H:\Quarantine 2 The Terminal.mdf
--a--   4314   H:\QUARAN~1.MDS   H:\Quarantine 2 The Terminal.mds
--a--   7336   H:\Rango.log   H:\Rango.log
--a--   -660733952   H:\Rango.mdf   H:\Rango.mdf
--a--   4314   H:\Rango.mds   H:\Rango.mds
d----   0   H:\RAREEX~1   H:\Rare exports SHQIP
d----   0   H:\ravaan   H:\ravaan
d-a--   0   H:\Recycled   H:\Recycled
d-a--   0   H:\RECYCLER   H:\RECYCLER
d----   0   H:\REDRID~1   H:\Red Riding Hood
d----   0   H:\Respire   H:\Respire
d----   0   H:\ROADOF~1   H:\Road of No Return
d----   0   H:\SWA~1.TFI   H:\S.W.A.T Firefight SHQIP
d----   0   H:\SCREAM~1   H:\Scream 4
d----   0   H:\SEASON~1   H:\Season of the Witch SHQIP
--a--   7350   H:\SECOND~1.LOG   H:\Seconds Apart .log
--a--   -573966336   H:\SECOND~1.MDF   H:\Seconds Apart .mdf
--a--   4314   H:\SECOND~1.MDS   H:\Seconds Apart .mds
d----   0   H:\Shelter   H:\Shelter
d----   0   H:\SHRELO~1   H:\Shrelock 1
--a--   -666787840   H:\SINNER~1.MDF   H:\Sinners and Saints.mdf
--a--   4314   H:\SINNER~1.MDS   H:\Sinners and Saints.mds
d----   0   H:\SIRENS~1   H:\Siren SHQIP
d----   0   H:\SNIPER~1   H:\Sniper Reloaded SHQIP
d----   0   H:\SOURCE~1   H:\Source Code
d----   0   H:\SPOILS~1   H:\Spoils Of War
d----   0   H:\Stolen   H:\Stolen
--a--   7352   H:\STRAND~1.LOG   H:\Stranded(Djinns.log
--a--   -656736256   H:\STRAND~1.MDF   H:\Stranded(Djinns.mdf
--a--   4314   H:\STRAND~1.MDS   H:\Stranded(Djinns.mds
d----   0   H:\STREET~1   H:\Street Kings 2
--a--   7350   H:\SUCKER~1.LOG   H:\Sucker Punch.log
--a--   2107637760   H:\SUCKER~1.MDF   H:\Sucker Punch.mdf
--a--   4314   H:\SUCKER~1.MDS   H:\Sucker Punch.mds
d--hs   0   H:\SYSTEM~1   H:\System Volume Information
--a--   299040768   H:\TAJOMA~1.MDF   H:\Tajomaru SHQIP.mdf
--a--   4314   H:\TAJOMA~1.MDS   H:\Tajomaru SHQIP.mds
--a--   7366   H:\TAKEME~1.LOG   H:\Take Me Home Tonight.log
--a--   1635162112   H:\TAKEME~1.MDF   H:\Take Me Home Tonight.mdf
--a--   4314   H:\TAKEME~1.MDS   H:\Take Me Home Tonight.mds
d----   0   H:\Taken   H:\Taken
--a--   -1580695552   H:\Taken.mdf   H:\Taken.mdf
--a--   4314   H:\Taken.mds   H:\Taken.mds
--a--   7364   H:\TANGLE~1.LOG   H:\Tangled AUDIO SHQIP.log
--a--   -1146945536   H:\TANGLE~1.MDF   H:\Tangled AUDIO SHQIP.mdf
--a--   4314   H:\TANGLE~1.MDS   H:\Tangled AUDIO SHQIP.mds
d----   0   H:\THEADJ~1   H:\The Adjustment Bureau SHQIP
--a--   7383   H:\THEBUT~1.LOG   H:\The Butcher.log
--a--   -653754368   H:\THEBUT~1.MDF   H:\The Butcher.mdf
--a--   4314   H:\THEBUT~1.MDS   H:\The Butcher.mds
d----   0   H:\THECHA~2   H:\The Chameleon SHQIP
d----   0   H:\THECLI~1   H:\The Client List SHQIP
d----   0   H:\THECLI~2   H:\The Clinic SHQIP
d----   0   H:\THECUT~1   H:\The Cutter
--a--   386990080   H:\THECUT~1.MDF   H:\The Cutter.mdf
--a--   4314   H:\THECUT~1.MDS   H:\The Cutter.mds
d----   0   H:\THEDIL~1   H:\The Dilemma SHQIP
d----   0   H:\THEEAG~1   H:\The Eagle SHQIP
d----   0   H:\THEHIT~1   H:\The Hit List SHQIP
--a--   7346   H:\THEKOR~1.LOG   H:\The Korean.log
--a--   1525579776   H:\THEKOR~1.MDF   H:\The Korean.mdf
--a--   4314   H:\THEKOR~1.MDS   H:\The Korean.mds
d----   0   H:\THELAS~1   H:\The Last Airbender SHQIP
d----   0   H:\THELIN~1   H:\The Lincoln Lawyer
--a--   -1011056640   H:\THELOS~1.MDF   H:\The Lost Future.mdf
--a--   4314   H:\THELOS~1.MDS   H:\The Lost Future.mds
d----   0   H:\THERES~1   H:\The Resident SHQIP
d----   0   H:\THERIT~1   H:\The Rite SHQIP
d----   0   H:\THEROO~1   H:\The Roommate SHQIP
--a--   -390987776   H:\THESAN~1.MDF   H:\The Sanctuary.mdf
--a--   4314   H:\THESAN~1.MDS   H:\The Sanctuary.mds
d----   0   H:\THESHR~1   H:\The Shrine
d----   0   H:\THESPE~1   H:\The Speed Of Thought SHQIP
d----   0   H:\THESUN~1   H:\The Sunset Limited
d----   0   H:\THETHR~1   H:\The Three Swordsmen
d----   0   H:\THETRE~1   H:\The Tree of life
d----   0   H:\THEVAN~1   H:\The Vanquisher SHQIP
d----   0   H:\THEWAR~2   H:\The Ward
d----   0   H:\THEWAR~1   H:\The Warriors Way SHQIP
d----   0   H:\THEWAY~1   H:\The Way SHQIP
--a--   1771601920   H:\TOMAND~1.MDF   H:\Tom and Jerry Meat Sherlok Hol.mdf
--a--   4314   H:\TOMAND~1.MDS   H:\Tom and Jerry Meat Sherlok Hol.mds
d----   0   H:\TOYSTO~1   H:\Toy Story 3 SHQIP
d----   0   H:\TRAILERS   H:\TRAILERS
--a--   324599808   H:\TROPAD~1.MDF   H:\Tropa de elite 2.mdf
--a--   4314   H:\TROPAD~1.MDS   H:\Tropa de elite 2.mds
d----   0   H:\TROPAD~1   H:\Tropa de ellite 2 SHQIP
--a--   -467304448   H:\TUCKER~1.MDF   H:\Tucker & Dale VS Evil .mdf
--a--   4314   H:\TUCKER~1.MDS   H:\Tucker & Dale VS Evil .mds
d----   0   H:\Unknown   H:\Unknown
--a--   -1237385216   H:\UPAUDI~1.MDF   H:\UP Audio SHQIP.mdf
--a--   4314   H:\UPAUDI~1.MDS   H:\UP Audio SHQIP.mds
d----   0   H:\VAKTIE~1   H:\Vakti e han kashtën 4
d----   0   H:\VANISH~1   H:\Vanishing On 7th Street
--a--   206045184   H:\Vdekja.mdf   H:\Vdekja.mdf
--a--   4314   H:\Vdekja.mds   H:\Vdekja.mds
--a--   7356   H:\VELVET~1.LOG   H:\Velveten Rabbit.log
--a--   -721387520   H:\VELVET~1.MDF   H:\Velveten Rabbit.mdf
--a--   4314   H:\VELVET~1.MDS   H:\Velveten Rabbit.mds
d----   0   H:\VIRUSX~1   H:\Virus X
d----   0   H:\WAITIN~1   H:\Waiting For Forever
d----   0   H:\WAKEWO~1   H:\Wake Wood SHQIP
d----   0   H:\WATERF~1   H:\Water For Elephants
d----   0   H:\WHITED~1   H:\White dog
d----   0   H:\WHITEL~1   H:\White Lion SHQIP
--a--   7374   H:\WIZARD~1.LOG   H:\Wizards of Waverly Place.log
--a--   -607649792   H:\WIZARD~1.MDF   H:\Wizards of Waverly Place.mdf
--a--   4314   H:\WIZARD~1.MDS   H:\Wizards of Waverly Place.mds
d----   0   H:\Wrecked   H:\Wrecked
d----   0   H:\Yamada   H:\Yamada
d----   0   H:\YOGIBE~1   H:\Yogi Bear
d----   0   H:\YOUGOT~1   H:\You Got Served - Beat the World
d----   0   H:\Zatoichi   H:\Zatoichi

----------------------------------------

Dopuna: 12 Dec 2011 7:24

Ima li nešto za mene?

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

Ponovo isti postupak kao u prethodnom mom postu samo sad ubaci sledecu skriptu :

{2cbdeff2-1ffe-11e1-bf9a-00138febf4be}
f_delete: %DRIVE%Recycled\desktop.ini
f_delete: %DRIVE%RECYCLER\S-1-5-21-1085031214-573735546-682003330-1003\desktop.ini
f_delete: %DRIVE%RECYCLER\S-1-5-21-1644491937-602162358-1177238915-500\desktop.ini
f_delete: %DRIVE%RECYCLER\S-1-5-21-2000478354-1659004503-839522115-1003\desktop.ini
f_delete: %DRIVE%RECYCLER\S-5-3-42-2819952290-8240758988-879315005-3665\jwgkvsq.vmx
f_delete: %DRIVE%autorun
f_delete: %DRIVE%Autorun.V
f_delete: %DRIVE%Autorun.V01
f_delete: %DRIVE%Autorun.Vinf
f_delete: %DRIVE%Autorun.VVinf
folder_delete: %DRIVE%RECYCLED
folder_delete: %DRIVE%RECYCLER
folder_list: %DRIVE%

offline
 • Pridružio: 14 Nov 2003
 • Poruke: 323

USBNoRisk 2.7 (28 December 2010) by bobby

Started at 12/13/2011 9:15:45 AM

Searching for connected USB Mass storage...
----------------------------------------
========================================

Searching for other storage...
----------------------------------------
C: {37dc9184-014b-11df-9b3e-806d6172696f}
D: {37dc9185-014b-11df-9b3e-806d6172696f}
========================================


Scanning fixed storage...
----------------------------------------

No blocked files found on C:
No autorun.inf files found on C:
No mountpoint found for C:
No mountpoint found for 37dc9184-014b-11df-9b3e-806d6172696f
No Desktop.ini files found on C:
----------------------------------------

No blocked files found on D:
No autorun.inf files found on D:
No mountpoint found for D:
No mountpoint found for 37dc9185-014b-11df-9b3e-806d6172696f
No Desktop.ini files found on D:
----------------------------------------

========================================
Initial scan finished!
========================================


New device connected at 12/13/2011 9:16:29 AM

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
H: {2cbdeff2-1ffe-11e1-bf9a-00138febf4be}
Added H:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on H:
----------------------------------------
No autorun.inf files found on H:
No mountpoint found for H:
Sanitized mountpoint for 2cbdeff2-1ffe-11e1-bf9a-00138febf4be
----------------------------------------

----------------------------------------
Desktop.ini found at H:\Recycled\ contains interesting CLSID string
----------------------------------------
[.ShellClassInfo]
CLSID={645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
----------------------------------------
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
----------------------------------------

No mimics found on drive H:
----------------------------------------

.lnk/.pif/.com/.scr files found on drive H:
========================================


Processing script
----------------------------------------
2cbdeff2-1ffe-11e1-bf9a-00138febf4be
Drive letter for GUID: H:
SectionStart = 0
SectionEnd = 13
f_delete:
file "H:\Recycled\desktop.ini" deleted successfully
f_delete:
file "H:\RECYCLER\S-1-5-21-1085031214-573735546-682003330-1003\desktop.ini" deleted successfully
f_delete:
file "H:\RECYCLER\S-1-5-21-1644491937-602162358-1177238915-500\desktop.ini" deleted successfully
f_delete:
file "H:\RECYCLER\S-1-5-21-2000478354-1659004503-839522115-1003\desktop.ini" deleted successfully
f_delete:
file "H:\RECYCLER\S-5-3-42-2819952290-8240758988-879315005-3665\jwgkvsq.vmx" deleted successfully
f_delete:
file "H:\autorun" deleted successfully
f_delete:
file "H:\autorun.V" deleted successfully
f_delete:
file "H:\autorun.V01" deleted successfully
f_delete:
file "H:\autorun.Vinf" deleted successfully
f_delete:
file "H:\autorun.VVinf" deleted successfully
----------------------------------------
Delete folder tree H:\RECYCLED:
----------------------------------------
Folder tree is empty
Delete: H:\RECYCLED > Done!
----------------------------------------
Delete folder tree H:\RECYCLER:
----------------------------------------
Delete: H:\RECYCLER\S-5-3-42-2819952290-8240758988-879315005-3665 > Error!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-2000478354-1659004503-839522115-1003\INFO2 > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-2000478354-1659004503-839522115-1003 > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1644491937-602162358-1177238915-500\INFO2 > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1644491937-602162358-1177238915-500 > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1606980848-1682526488-682003330-1003\INFO2 > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1606980848-1682526488-682003330-1003\desktop.ini > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1606980848-1682526488-682003330-1003 > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1085031214-573735546-682003330-1003\INFO2 > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1085031214-573735546-682003330-1003\Dh1\VIDEO_TS\VTS_01_4.VOB > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1085031214-573735546-682003330-1003\Dh1\VIDEO_TS\VTS_01_3.VOB > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1085031214-573735546-682003330-1003\Dh1\VIDEO_TS\VTS_01_2.VOB > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1085031214-573735546-682003330-1003\Dh1\VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1085031214-573735546-682003330-1003\Dh1\VIDEO_TS\VTS_01_0.IFO > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1085031214-573735546-682003330-1003\Dh1\VIDEO_TS\VTS_01_0.BUP > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1085031214-573735546-682003330-1003\Dh1\VIDEO_TS\VIDEO_TS.IFO > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1085031214-573735546-682003330-1003\Dh1\VIDEO_TS\VIDEO_TS.BUP > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1085031214-573735546-682003330-1003\Dh1\VIDEO_TS > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1085031214-573735546-682003330-1003\Dh1 > Done!
Delete: H:\RECYCLER\S-1-5-21-1085031214-573735546-682003330-1003 > Done!
Delete: H:\RECYCLER > Error!
Delete: H:\RECYCLER > Error!
----------------------------------------
Folder list for H:\:
----------------------------------------

d----   0   H:\11   H:\11
d----   0   H:\12   H:\12
d----   0   H:\13   H:\13
d----   0   H:\13HRS~1   H:\13 hrs
d----   0   H:\14   H:\14
d----   0   H:\15   H:\15
d----   0   H:\16   H:\16
d----   0   H:\17   H:\17
d----   0   H:\18   H:\18
d----   0   H:\19   H:\19
d----   0   H:\20   H:\20
d----   0   H:\21   H:\21
d----   0   H:\22   H:\22
d----   0   H:\23   H:\23
d----   0   H:\24   H:\24
d----   0   H:\5DAYSO~1   H:\5 Days of war
d----   0   H:\600KIL~1   H:\600 Kilos D'Or
d----   0   H:\71INTO~1   H:\71 Into the Fire SHQIP
d----   0   H:\ABOUTP~1   H:\A Bout Portant
d----   0   H:\ANIMUA~1   H:\A N I M U A R
--a--   7398   H:\ABANDO~1.LOG   H:\Abandoned.log
--a--   1823277056   H:\ABANDO~1.MDF   H:\Abandoned.mdf
--a--   4314   H:\ABANDO~1.MDS   H:\Abandoned.mds
--a--   7352   H:\AGEOFH~1.LOG   H:\Age Of Heroes.log
--a--   2126577664   H:\AGEOFH~1.MDF   H:\Age Of Heroes.mdf
--a--   4314   H:\AGEOFH~1.MDS   H:\Age Of Heroes.mds
d----   0   H:\ALIENV~1.NIN   H:\Alien vs. Ninja SHQIP
d----   0   H:\ALLSTA~1   H:\All Star Superman SHQIP
d----   0   H:\ARNSHQ~1   H:\ARN SHQIP
d----   0   H:\ATTACK~2   H:\Attack on Darfur SHQIP
d----   0   H:\BANGKO~1   H:\Bangkok Knockout
d----   0   H:\BATTLE~1   H:\Battle Los Angeles SHQIP
d----   0   H:\Beastly   H:\Beastly
d----   0   H:\BENEAT~1   H:\Beneath Hill 60
d----   0   H:\BEREAV~1   H:\Bereavement
d----   0   H:\BEVERL~1   H:\Beverly Hills Chihuahua 2
d----   0   H:\BIGMOM~1   H:\Big Mommas Like Father Like Son SHQIP
d----   0   H:\BLOODO~1   H:\Blood Out SHQIP
--a--   7364   H:\CATCHM~1.LOG   H:\Catch me if you can.log
--a--   366739456   H:\CATCHM~1.MDF   H:\Catch me if you can.mdf
--a--   4314   H:\CATCHM~1.MDS   H:\Catch me if you can.mds
d----   0   H:\CHAINL~1   H:\Chain Letter SHQIP
d----   0   H:\CHOOSE~2   H:\Choose SHQIP
d----   0   H:\CHOYLE~1   H:\Choy Lee Fut
--a--   7358   H:\CITYUN~1.LOG   H:\City under siege.log
--a--   -1127358464   H:\CITYUN~1.MDF   H:\City under siege.mdf
--a--   4314   H:\CITYUN~1.MDS   H:\City under siege.mds
d----   0   H:\COUGAR~1   H:\Cougars inc
d----   0   H:\DERSET~1   H:\D E R S E T   S H I P O L
d----   0   H:\DEKA~1   H:\D eka
d----   0   H:\DIVXNO~1   H:\D I V X    N O   S U B S
d----   0   H:\DEADLY~1   H:\Deadly Crossing
d----   0   H:\DEATHA~1   H:\Death and glory in Changde
d----   0   H:\Die   H:\Die
d----   0   H:\DOGPOU~1   H:\Dog pound
d----   0   H:\DRIVEA~1   H:\Drive Angry
--a--   7372   H:\DYLAND~1.LOG   H:\Dylan Dog Dead of Night.log
--a--   1841205248   H:\DYLAND~1.MDF   H:\Dylan Dog Dead of Night.mdf
--a--   4314   H:\DYLAND~1.MDS   H:\Dylan Dog Dead of Night.mds
d----   0   H:\EJDERK~1   H:\Ejder Kapani SHQIP
d----   0   H:\EMPIRE~1   H:\Empire of Assassins
d----   0   H:\ESSENT~1   H:\Essential killing SHQIP
--a--   7344   H:\EVERYD~1.LOG   H:\Every Day.log
--a--   -655851520   H:\EVERYD~1.MDF   H:\Every Day.mdf
--a--   4314   H:\EVERYD~1.MDS   H:\Every Day.mds
d----   0   H:\FSHQIP~1   H:\F SHQIP
d----   0   H:\FIVEMI~1   H:\Five Minarets in New York SHQIP
d----   0   H:\FLESHW~1   H:\Flesh wounds
--a--   7350   H:\FREEWI~1.LOG   H:\Free Willy 4.log
--a--   -1152516096   H:\FREEWI~1.MDF   H:\Free Willy 4.mdf
--a--   4314   H:\FREEWI~1.MDS   H:\Free Willy 4.mds
d----   0   H:\FREIGH~1   H:\Freight SHQIP
d----   0   H:\Game   H:\Game
d----   0   H:\GHAJIN~1   H:\Ghajini SHQIP
d----   0   H:\GIVE'E~1   H:\Give 'em hell Mallone
--a--   7387   H:\GREENL~1.LOG   H:\Green Lantern.log
--a--   -2138275840   H:\GREENL~1.MDF   H:\Green Lantern.mdf
--a--   4314   H:\GREENL~1.MDS   H:\Green Lantern.mds
d----   0   H:\GREENB~1   H:\Greenberg
d----   0   H:\HALLPA~1   H:\Hall Pass
d----   0   H:\Hanna   H:\Hanna
d----   0   H:\HAPPYT~2   H:\happy tears
d----   0   H:\HAPPYT~1   H:\Happy Thank you
--a--   9816   H:\HARRYP~1.LOG   H:\Harry Potter and the Deathly H.log
--a--   -647462912   H:\HARRYP~1.MDF   H:\Harry Potter and the Deathly H.mdf
--a--   4314   H:\HARRYP~1.MDS   H:\Harry Potter and the Deathly H.mds
d----   0   H:\HOBOWI~1   H:\Hobo With A Shotgun
d----   0   H:\HOWDOY~1   H:\How Do You Know
d----   0   H:\HUSKSH~1   H:\Husk SHQIP
d----   0   H:\IAMNUM~1   H:\I Am Number 4
--a--   7406   H:\ISELLT~1.LOG   H:\I sell the dead.log
--a--   -1477083136   H:\ISELLT~1.MDF   H:\I sell the dead.mdf
--a--   4314   H:\ISELLT~1.MDS   H:\I sell the dead.mds
d----   0   H:\INMYSL~1   H:\In my sleep SHQIP
d----   0   H:\INSIDI~1   H:\Insidious
d----   0   H:\JACKFA~1   H:\Jack Falls SHQIP
d----   0   H:\JUSTGO~1   H:\Just go with it SHQIP
d----   0   H:\KILLTH~1   H:\Kill The Irishman SHQIP
--a--   9809   H:\KILLTH~1.LOG   H:\Kill Theory.log
--a--   -767997952   H:\KILLTH~1.MDF   H:\Kill Theory.mdf
--a--   4314   H:\KILLTH~1.MDS   H:\Kill Theory.mds
d----   0   H:\Knockout   H:\Knockout
d----   0   H:\Kurbaan   H:\Kurbaan
d----   0   H:\KURTLA~1   H:\Kurtlar Vadisi Filistin SHQIP
d----   0   H:\LARGOV~1   H:\Largo Vinch 2
--a--   7352   H:\LEAVES~1.LOG   H:\LeavesOfGrass.log
--a--   2021949440   H:\LEAVES~1.MDF   H:\LeavesOfGrass.mdf
--a--   4314   H:\LEAVES~1.MDS   H:\LeavesOfGrass.mds
--a--   7368   H:\LEGEND~1.LOG   H:\Legend of the Guardians.log
--a--   -2022656000   H:\LEGEND~1.MDF   H:\Legend of the Guardians.mdf
--a--   4314   H:\LEGEND~1.MDS   H:\Legend of the Guardians.mds
d----   0   H:\LIMITL~1   H:\Limitless
d----   0   H:\LITTLE~1   H:\Little Big Soldier SHQIP
d----   0   H:\LONDON~1   H:\London Boulevard SHQIP
d----   0   H:\LOTTER~1   H:\Lottery Ticket
d----   0   H:\MAINST~1   H:\Main Street
--a--   -1098219520   H:\MASHTR~1.MDF   H:\Mashtrimi i madh.mdf
--a--   4314   H:\MASHTR~1.MDS   H:\Mashtrimi i madh.mds
d----   0   H:\MESRIN~2   H:\Mesrin 1
d----   0   H:\MESRIN~1   H:\Mesrin 2
d----   0   H:\MISSIO~1   H:\MISSION LONDON
--a--   7412   H:\MYNAME~1.LOG   H:\My name is Bruce.log
--a--   -693884928   H:\MYNAME~1.MDF   H:\My name is Bruce.mdf
--a--   4314   H:\MYNAME~1.MDS   H:\My name is Bruce.mds
d----   0   H:\MYSOUL~1   H:\My Soul to take SHQIP
--a--   7350   H:\N-SECU~1.LOG   H:\N-Secure SHQIP.log
--a--   -661782528   H:\N-SECU~1.MDF   H:\N-Secure SHQIP.mdf
--a--   4314   H:\N-SECU~1.MDS   H:\N-Secure SHQIP.mds
--a--   7356   H:\NEVERS~1.LOG   H:\Never say never.log
--a--   -668532736   H:\NEVERS~1.MDF   H:\Never say never.mdf
--a--   4314   H:\NEVERS~1.MDS   H:\Never say never.mds
d----   0   H:\NEWKID~1   H:\New Kids Turbo
d----   0   H:\NOONEK~1   H:\No One Killed Jessica SHQIP
d----   0   H:\NOKASS~1   H:\Nokas SHQIP
--a--   7368   H:\NOTHIN~1.LOG   H:\Nothing but the truth.log
--a--   -717895680   H:\NOTHIN~1.MDF   H:\Nothing but the truth.mdf
--a--   4314   H:\NOTHIN~1.MDS   H:\Nothing but the truth.mds
--a--   7344   H:\OPAPAT~1.LOG   H:\Opapatika.log
--a--   -691765248   H:\OPAPAT~1.MDF   H:\Opapatika.mdf
--a--   4314   H:\OPAPAT~1.MDS   H:\Opapatika.mds
d----   0   H:\OUTCAS~1   H:\Outcast SHQIP
d----   0   H:\PATHFI~1   H:\Pathfinders In the Company of Strangers SHQIP
--a--   7330   H:\Paul.log   H:\Paul.log
--a--   282974208   H:\Paul.mdf   H:\Paul.mdf
--a--   4314   H:\Paul.mds   H:\Paul.mds
d----   0   H:\PIRATE~1   H:\Pirates of the Caribbean On Stranger Tides SHQIP
d----   0   H:\PRIEST~1   H:\Priest of evil SHQIP
--a--   7334   H:\Priest.log   H:\Priest.log
--a--   -426737664   H:\Priest.mdf   H:\Priest.mdf
--a--   4314   H:\Priest.mds   H:\Priest.mds
--a--   7376   H:\QUARAN~1.LOG   H:\Quarantine 2 The Terminal.log
--a--   -1801619456   H:\QUARAN~1.MDF   H:\Quarantine 2 The Terminal.mdf
--a--   4314   H:\QUARAN~1.MDS   H:\Quarantine 2 The Terminal.mds
--a--   7336   H:\Rango.log   H:\Rango.log
--a--   -660733952   H:\Rango.mdf   H:\Rango.mdf
--a--   4314   H:\Rango.mds   H:\Rango.mds
d----   0   H:\RAREEX~1   H:\Rare exports SHQIP
d----   0   H:\ravaan   H:\ravaan
d-a--   0   H:\RECYCLER   H:\RECYCLER
d----   0   H:\REDRID~1   H:\Red Riding Hood
d----   0   H:\Respire   H:\Respire
d----   0   H:\ROADOF~1   H:\Road of No Return
d----   0   H:\SWA~1.TFI   H:\S.W.A.T Firefight SHQIP
d----   0   H:\SCREAM~1   H:\Scream 4
d----   0   H:\SEASON~1   H:\Season of the Witch SHQIP
--a--   7350   H:\SECOND~1.LOG   H:\Seconds Apart .log
--a--   -573966336   H:\SECOND~1.MDF   H:\Seconds Apart .mdf
--a--   4314   H:\SECOND~1.MDS   H:\Seconds Apart .mds
d----   0   H:\Shelter   H:\Shelter
d----   0   H:\SHRELO~1   H:\Shrelock 1
--a--   -666787840   H:\SINNER~1.MDF   H:\Sinners and Saints.mdf
--a--   4314   H:\SINNER~1.MDS   H:\Sinners and Saints.mds
d----   0   H:\SIRENS~1   H:\Siren SHQIP
d----   0   H:\SNIPER~1   H:\Sniper Reloaded SHQIP
d----   0   H:\SOURCE~1   H:\Source Code
d----   0   H:\SPOILS~1   H:\Spoils Of War
d----   0   H:\Stolen   H:\Stolen
--a--   7352   H:\STRAND~1.LOG   H:\Stranded(Djinns.log
--a--   -656736256   H:\STRAND~1.MDF   H:\Stranded(Djinns.mdf
--a--   4314   H:\STRAND~1.MDS   H:\Stranded(Djinns.mds
d----   0   H:\STREET~1   H:\Street Kings 2
--a--   7350   H:\SUCKER~1.LOG   H:\Sucker Punch.log
--a--   2107637760   H:\SUCKER~1.MDF   H:\Sucker Punch.mdf
--a--   4314   H:\SUCKER~1.MDS   H:\Sucker Punch.mds
d--hs   0   H:\SYSTEM~1   H:\System Volume Information
--a--   299040768   H:\TAJOMA~1.MDF   H:\Tajomaru SHQIP.mdf
--a--   4314   H:\TAJOMA~1.MDS   H:\Tajomaru SHQIP.mds
--a--   7366   H:\TAKEME~1.LOG   H:\Take Me Home Tonight.log
--a--   1635162112   H:\TAKEME~1.MDF   H:\Take Me Home Tonight.mdf
--a--   4314   H:\TAKEME~1.MDS   H:\Take Me Home Tonight.mds
d----   0   H:\Taken   H:\Taken
--a--   -1580695552   H:\Taken.mdf   H:\Taken.mdf
--a--   4314   H:\Taken.mds   H:\Taken.mds
--a--   7364   H:\TANGLE~1.LOG   H:\Tangled AUDIO SHQIP.log
--a--   -1146945536   H:\TANGLE~1.MDF   H:\Tangled AUDIO SHQIP.mdf
--a--   4314   H:\TANGLE~1.MDS   H:\Tangled AUDIO SHQIP.mds
d----   0   H:\THEADJ~1   H:\The Adjustment Bureau SHQIP
--a--   7383   H:\THEBUT~1.LOG   H:\The Butcher.log
--a--   -653754368   H:\THEBUT~1.MDF   H:\The Butcher.mdf
--a--   4314   H:\THEBUT~1.MDS   H:\The Butcher.mds
d----   0   H:\THECHA~2   H:\The Chameleon SHQIP
d----   0   H:\THECLI~1   H:\The Client List SHQIP
d----   0   H:\THECLI~2   H:\The Clinic SHQIP
d----   0   H:\THECUT~1   H:\The Cutter
--a--   386990080   H:\THECUT~1.MDF   H:\The Cutter.mdf
--a--   4314   H:\THECUT~1.MDS   H:\The Cutter.mds
d----   0   H:\THEDIL~1   H:\The Dilemma SHQIP
d----   0   H:\THEEAG~1   H:\The Eagle SHQIP
d----   0   H:\THEHIT~1   H:\The Hit List SHQIP
--a--   7346   H:\THEKOR~1.LOG   H:\The Korean.log
--a--   1525579776   H:\THEKOR~1.MDF   H:\The Korean.mdf
--a--   4314   H:\THEKOR~1.MDS   H:\The Korean.mds
d----   0   H:\THELAS~1   H:\The Last Airbender SHQIP
d----   0   H:\THELIN~1   H:\The Lincoln Lawyer
--a--   -1011056640   H:\THELOS~1.MDF   H:\The Lost Future.mdf
--a--   4314   H:\THELOS~1.MDS   H:\The Lost Future.mds
d----   0   H:\THERES~1   H:\The Resident SHQIP
d----   0   H:\THERIT~1   H:\The Rite SHQIP
d----   0   H:\THEROO~1   H:\The Roommate SHQIP
--a--   -390987776   H:\THESAN~1.MDF   H:\The Sanctuary.mdf
--a--   4314   H:\THESAN~1.MDS   H:\The Sanctuary.mds
d----   0   H:\THESHR~1   H:\The Shrine
d----   0   H:\THESPE~1   H:\The Speed Of Thought SHQIP
d----   0   H:\THESUN~1   H:\The Sunset Limited
d----   0   H:\THETHR~1   H:\The Three Swordsmen
d----   0   H:\THETRE~1   H:\The Tree of life
d----   0   H:\THEVAN~1   H:\The Vanquisher SHQIP
d----   0   H:\THEWAR~2   H:\The Ward
d----   0   H:\THEWAR~1   H:\The Warriors Way SHQIP
d----   0   H:\THEWAY~1   H:\The Way SHQIP
--a--   1771601920   H:\TOMAND~1.MDF   H:\Tom and Jerry Meat Sherlok Hol.mdf
--a--   4314   H:\TOMAND~1.MDS   H:\Tom and Jerry Meat Sherlok Hol.mds
d----   0   H:\TOYSTO~1   H:\Toy Story 3 SHQIP
d----   0   H:\TRAILERS   H:\TRAILERS
--a--   324599808   H:\TROPAD~1.MDF   H:\Tropa de elite 2.mdf
--a--   4314   H:\TROPAD~1.MDS   H:\Tropa de elite 2.mds
d----   0   H:\TROPAD~1   H:\Tropa de ellite 2 SHQIP
--a--   -467304448   H:\TUCKER~1.MDF   H:\Tucker & Dale VS Evil .mdf
--a--   4314   H:\TUCKER~1.MDS   H:\Tucker & Dale VS Evil .mds
d----   0   H:\Unknown   H:\Unknown
--a--   -1237385216   H:\UPAUDI~1.MDF   H:\UP Audio SHQIP.mdf
--a--   4314   H:\UPAUDI~1.MDS   H:\UP Audio SHQIP.mds
d----   0   H:\VAKTIE~1   H:\Vakti e han kashtën 4
d----   0   H:\VANISH~1   H:\Vanishing On 7th Street
--a--   206045184   H:\Vdekja.mdf   H:\Vdekja.mdf
--a--   4314   H:\Vdekja.mds   H:\Vdekja.mds
--a--   7356   H:\VELVET~1.LOG   H:\Velveten Rabbit.log
--a--   -721387520   H:\VELVET~1.MDF   H:\Velveten Rabbit.mdf
--a--   4314   H:\VELVET~1.MDS   H:\Velveten Rabbit.mds
d----   0   H:\VIRUSX~1   H:\Virus X
d----   0   H:\WAITIN~1   H:\Waiting For Forever
d----   0   H:\WAKEWO~1   H:\Wake Wood SHQIP
d----   0   H:\WATERF~1   H:\Water For Elephants
d----   0   H:\WHITED~1   H:\White dog
d----   0   H:\WHITEL~1   H:\White Lion SHQIP
--a--   7374   H:\WIZARD~1.LOG   H:\Wizards of Waverly Place.log
--a--   -607649792   H:\WIZARD~1.MDF   H:\Wizards of Waverly Place.mdf
--a--   4314   H:\WIZARD~1.MDS   H:\Wizards of Waverly Place.mds
d----   0   H:\Wrecked   H:\Wrecked
d----   0   H:\Yamada   H:\Yamada
d----   0   H:\YOGIBE~1   H:\Yogi Bear
d----   0   H:\YOUGOT~1   H:\You Got Served - Beat the World
d----   0   H:\Zatoichi   H:\Zatoichi

----------------------------------------

offline
 • diarno  Male
 • Anti Malware Fighter
  Rank 2
 • Pridružio: 15 Jun 2007
 • Poruke: 5572

To bi bilo to.
Preporuke :

Instaliraj Service Pack 3
Instaliraj MCShield

Pozdrav.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 615 korisnika na forumu :: 24 registrovanih, 2 sakrivenih i 589 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: awathorn, Battlehammer, BraneS, Cufo, darkangel, DH, djo97, djordje92sm, eighty-one, goran.vvv, Hoegaarden, Jovan Nenad, KS, mane123, nemkea71, pacika, Sale.S, Smiljke, Snorks, Toni, VJ, vlad the impaler, Vlad000, vranjanac29